جستجو در تمام متون و مستندات کارگیک
samin ba
فن خودرو
carworks
دنیای خودرو
CarGeek | کارگیک

Micrometer R 01.1

با پیشرفت صنعت و لزوم اندازه گیری قطعات با دقت بالاتر از کولیس در سال1847 میلادی ژان پالمر فرانسوی وسیله اندازه گیری میکرومتر طراحی کرد که اساس آن به وسیله پیج و مهره ظریفی انجام می گرفت .میکرومتر، یا ریزسنج، ابزاری برای اندازه‌گیری طول با دقت زیاد است.

میکرومتر برای اندازه‌گیری قطعاتی که بایستی دقیق تراشیده شوند به‌کار گرفته می‌شود. دقت میکرومتر به‌مراتب بیشتر از دقت کولیس‌هااست. میکرومترها ازنظر سیستم اندازه‌گیری مانند کولیس دو نوعند که آنها را میکرومترهای اینچی و میکرومترهای میلیمتری می‌نامند. میکرومتر از بخش‌های مختلفی تشکیل شده‌است، که عبارتند از: فک ثابت، فک متحرک، استوانهٔ مدرج و یا همان خط‌کش میکرومتر، پوستهٔ مدرج یا ورنیهٔ میکرومتر، و کمانی که برای گرفتن میکرومتر از آن استفاده می‌شود. در قسمت انتهایی میکرومتر یک جغجغه است و اهرمی که در هنگام اندازه‌گیری قفل می‌شود.

748px MicrometerInside5 30 25 50

میکرومتر خارجی

میکرومتر خارجی به منظور اندازه گیری ابعاد خارجی قطعات کار با دقت 0/01 تا 0/001 میلیمتر مورد استفاده قرار می گیرد و معمولا آن را به صورت ورنیه ای ، عقربه دار و دیجیتال می سازند . میکرومتر خارجی فکی ثابت دارد که روی کمان آن نصب شده است فک متحرک آن میله پیچی است که در داخل سوراخ رزوه دار استوانه مدرج کار می کند فک متحرک را می توان در مواقع لزوم به وسیله اهرمی در موقعیت معین قفل کرد.

برای جلوگیری از سایش سطح فک های اندازه گیری ، سر آنها را از جنس فلزات سخت انتخاب می کنند . پوسته خارجی که قسمت مخروطی آن مدرج است ، به وسیله بوش مخروطی انتهای میله پیچ روی آن سوار می شود ، با گرداندن یک دور پوسته خارجی ، میله پیچ به همراه پوسته به اندازه گام پیچ حرکت طولی انجام می دهد .

برای جلوگیری از اعمال فشار بیش از حد فک ها به سطوح اندازه گیری ، در انتهای میله پیچ جغجغه ای تعیین شده است . این جغجغه در حالت عادی پوسته مدرج را می گرداند اما در اثر تماس با سطوح کار و اعمال فشار زیاد ، هرز کار می کند و نشان می دهد که فشار فکها به مطلوب رسیده است.

میکرومتر های خارجی را از نظر میدان اندازه گیری در اندازه های 25 - 0 ، 50- 25 ، 75 - 50 و .... میلیمتر می سازند . همراه با میکرومتر میله استانداردی وجود دارد که در تنظیم صفر میکرومتر ( کالیبره کردن میکرومتر ) از آن استفاده می شود .

لازم به توضیح است که سوراخ های روی کمان در میکرومتر های فوق به دلیل سبکی و جلوگیری از تغیر فرم ایجاد شده است همچنین به منظور افزایش میدان اندازه گیری میکرومتر ها ، فک های قابل تعویض پیش بینی شده است . با تعویض فک ثابت در این میکرومتر ها ، میدان اندازه گیری تغییر می کند .

در میکرومتر های میلیمتری معمولا گام پیچ 0/5 میلیمتر و تعداد تقسیمات روی پوسته آن 50 قسمت است که با توجه به رابطه فوق ، دقت اندازه گیری آن 0/01 میلیمتر است .

Micrometer int
نمونه یک میکرومتر داخلی

خواندن میکرومتر

برای خواندن میکرومتر ، ابتدا از روی درجه بندی غلاف در امتداد راستای لبه پوسته ، اندازه کامل یا 5/0 میلیمتر را می خوانیم . سپس از روی تقسیمات قسمت مخروطی پوسته ، مقابل خط افقی روی غلاف صدم های میلیمتر را تعیین کرده و آنها را با هم جمع می کنیم

میکرومتر های خارجی ورنیه دار با دقت 0.001 و0.002 میلیمتر نیز وجود دارد که آنها مقابل درجه بندی پوسته ، ورنیه ای روی غلاف یا پوسته در نظر گرفته شده است آین ورینه ، خواندن اندازه با دقت بالا را امکان پذیر می سازد .

روش کار با میکرومتر:

همانگونه که گفته شد، مقیاس اندازه‌گیری در میکرومتر می‌تواند اینچ یا میلی‌متر باشد. اندازهٔ طول خط‌کش میکرومتر به‌صورت ۲۵ میلی‌متر، ۲۵ میلی‌متر است. این به آن معنی است که این نوع میکرومتر از مقدار صفر تا ۲۵ میلی‌متر را اندازه می‌گیرد. نوع دیگر از ۲۵ تا ۵۰ میلی‌متر را اندازه می‌گیرد. به‌همین‌ترتیب، سایر اندازه‌ها با میکرومتر مناسب آن محدوده اندازه‌گیری می‌شوند.

خواندن میکرومتر:

اگر به خط‌کش میکرومتر توجه شود، دیده می‌شود که دارای یک خط افقی است. یک‌سری تقسیم‌بندی بالای خط افق است و یک‌سری زیر خط افق است. تقسیم‌بندی‌ای که بالای خط افق است فاصلهٔ بین آنها یک میلی‌متر است، و تقسیم‌بندی‌ای که زیر خط افق است فاصلهٔ بین آنها نیم میلی‌متر می‌باشد. استوانه‌ای مدرج وجود دارد که روی خط‌کش اصلی ما حرکت می‌کند، معمولاً میکرومترها با دقت ۰/۰۱ میلی‌متری ساخته می‌شوند. اگر دقت کنیم، می‌بینیم که روی ورنیه از صفر تا ۵۰ قسمت مساوی تقسیم‌بندی شده‌است.

microm1

حال فرض می‌کنیم قطعه‌ای را اندازه‌گیری کردیم و می‌خواهیم اندازهٔ آن را بخوانیم، برای خواندن میکرومتر به‌این‌صورت عمل می‌کنیم که به آخرین خط، خط‌کش که از زیر ورنیه مشخص است، دقت می‌کنیم. این اندازه اندازهٔ اصلی ما است. برای به‌دست آوردن مقدار خُردهٔ آن، توجه می‌کنیم که کدام خط ورنیه رو‌به‌روی خط، خط‌کش به‌صورت کامل قرار گرفته‌است.

Micrometer no zero error

• هنگام استفاده از میکرومتر به نکاتی بايد توجه کرد:
- در زمان خواندن میکرومتر بايد درست مقابل چشمان قرار دهیم.
- در زمانی که ما قطعه‌ای را در بین دو فک متحرک و ثابت قرار می‌دهیم، و اندازه می‌گیریم به‌وسیلهٔ دست استوانهٔ مدرج را می‌چرخانیم تا با قطعهٔ کار، تماس پیدا کند، و وقتی تماس پیدا کرد، بقیهٔ کار را با جغجغه انجام می‌دهیم.

منابع :
- ویکیپدیا

دیدگاه‌ها  

+8 #1 Saba 1395-03-05 18:49
سلام خیلی فیلم های آموزشیتون مفید بود. متشکر
نقل قول کردن
+5 #2 موسوی 1395-08-11 10:21
عالی بود ممنووووون
نقل قول کردن
+1 #3 بیتا 1395-08-17 19:01
:lol: ;-)
نقل قول کردن
+2 #4 53 1395-09-02 14:42
:eek: :eek:
نقل قول کردن
+2 #5 با عرض قسمتی کپ 1395-12-06 15:20
ﻣﻌﺮﻓﯽ و آﻣﻮزش ﮐﺎر ﺑﺎ ﻣﯿﮑﺮوﻣﺘﺮ
دی ژان ﭘﺎﻟﻤﺮ ﻓﺮاﻧﺴﻮی وﺳﯿﻠﻪ اﻧﺪازه ﮔﯿﺮی ﻣﯿﮑﺮوﻣﺘﺮ ﻃﺮاﺣﯽ ﮐﺮد ﮐﻪ 1847 ﺑﺎ ﭘﯿﻓﺖ ﺻﻨﻌﺖ و ﻟﺰوم اﻧﺪازه ﮔﯿﺮی ﻗﻄﻌﺎت ﺑﺎ دﻗﺖ ﺑﺎﺗﺮ از ﮐﻮﻟﯿﺲ در ﺳﺎل ﻣﯿ اﺳﺎس آن ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ ﭘﯿﺞ و ﻣﻬﺮه ﻇﺮﯾﻔﯽ اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﮔﺮﻓﺖ .ﻣﯿﮑﺮوﻣﺘﺮ، ﯾﺎ رﯾﺰﺳﻨﺞ، اﺑﺰاری ﺑﺮای اﻧﺪازهﮔﯿﺮی ﻃﻮل ﺑﺎ دﻗﺖ زﯾﺎد اﺳﺖ.  
نقل قول کردن
+1 #6 مرتضی 1396-01-25 22:50
دمتون گرم
نقل قول کردن
+4 #7 پارسا 1396-03-12 12:16
ممنون واقعا عالی بود مخصوصا تصاویر متحرک
تشکر
نقل قول کردن
+1 #8 محمود 1396-07-29 23:08
عالی بود-ممنون
نقل قول کردن
+1 #9 حافظ 1397-02-24 11:51
آموزش ها تون واقعا بی نقصه.سپاس
نقل قول کردن
+2 #10 علیرضا 1397-03-21 13:04
با سلام ممنون از مطلب خوبتون. انیمیشن به طور کامل گویا بود.
نقل قول کردن
+1 #11 سعید ضیا 1397-12-07 01:51
با درود بسیار عالی و سپاس از توضیحات کامل و دقیق شما مرسی
نقل قول کردن
+1 #12 علی طالبی 1398-01-08 11:00
سلام لطفا توضیح دهید که قطعه ای در بین فک های میکرومتر قرا میگرد دستگاه مشخص میکند که قطعه به دوطرف فک تماس گرفته یا خودمان؟
نقل قول کردن
+1 #13 Sina 1398-03-01 11:30
Perfect
نقل قول کردن
+1 #14 امیر حسین 1398-04-04 17:06
خیلی ممنون بسیار به کارم اومد!
نقل قول کردن

نوشتن دیدگاه


براساس کلمه کلیدی جستجو کنید

مطالب فنی و آموزشی

آخرین مطالب جدید شده
مروری بر عملکرد شش ساله هاشم یکه زارع در ایران خودرو
آموزش و راهنماهای فیلرگیری موتور
کلاس شاسی ، بدنه ، تعلیق ، ترمز ، فرمان و انتقال قدرت استاد صیاد نصیری
راهنمای آموزشی موتور XU7 هشت و 16سوپاپ پژو 405 و سمند و پارس
آموزش نحوه استفاده از ابزار مخصوص در تعمیرات گیربکس اتوماتیک خودروهای کوییک و ساینا
TIBA Injection repair manual
لیست، تصویر و شماره فنی قطعات تیبا
معرفی انواع جک های تعمیرگاهی و نحوه و نکات کار با آن ها
راهنمای تعمیرات و سرویس سیستم سوخت رسانی ساینا اتوماتیک
لئوپارد ، نسخه مهندسی آلمانی زرهی های سنگین میدان نبرد
جدول زوایای فرمان و نوع سیستم تعلیق خودروهای سایپا
لیست ECUها و ICUهای محصولات سایپا (X100 ,X200, زامیاد)
دفترچه راهنمای تویوتا C-HR هیبرید
دستورالعمل بازدید و تعویض رولبرینگ عقب تیبا
دستورالعمل عیب یابی و تعویض ریموت و رسیور سایپا 132 و تیبا و تیبا2
راهنمای آموزشی سیستم های الکترونیکی ترمز رنو
رفع ایراد جوش آوردن خودرو با اصلاح دسته سیم باتری کوییک و ساینا اتوماتیک
معرفی سیستم سوخت رسانی بوش بنزینی و بوش پایه گازسوز پراید
راهنمای سیستم مدیریت موتور UAES خودرو MVM315
آشنایی با قطعات و سیستم مدیریت موتور BOSCH ME 17.9.71 موتور TU5 پژو 206 و پژو207 و پژو405 و پژو پارس
راهنمای سیستم سوخت رسانی و انژکتور H30 Cross
جدول کامل عیب یابی و رفع عیب خودرو
جدول عیب یابی سنسورها و عملگرهای خودرو
پرونده کامل ترموستات + نکات و آموزش تعویض
تشریح نحوه کارکرد سیستم خنک کننده موتور خودرو
آخرین مطالب جدید شده
safety security adb
skp
rahro

آخرین آگهی ها

آموزشگاه فنی دنیای خودرو در سال ۱۳۸۳ بامجوز رسمی از سازمان ف ...
آموزشگاه فنی دنیای خودرو در سال ۱۳۸۳ بامجوز رسمی از سازمان ف ...
آموزشگاه فنی دنیای خودرو در سال ۱۳۸۳ بامجوز رسمی از سازمان ف ...
آموزشگاه فنی دنیای خودرو در سال ۱۳۸۳ بامجوز رسمی از سازمان ف ...
آموزش عملی تمامی بردهای الکترونیکی خودروهای سنگین،راهسازی و ...
مجتمع آموزشی فنی وحرفه ای علم وصنعت برگزارمی کند مکانیک - ا ...
آموزش باطری سازی و مکانیکی کامیون و اتوبوس های نسل جدید اسکا ...
آموزشگاه تخصصی فنون خودرو با سابقه 14 ساله در زمینه آموزش دو ...
آموزشگاه تخصصی فنون خودرو با سابقه 14 ساله در زمینه آموزش دو ...
پروگرامر و دیاگ TNM (نسخه فول ورژن)
تعمیرات و عیب یابی و تامین قطعات گیربکس اتوماتیک تعمیر تخص ...
تجهیزات آموزشی برق و مکانیک خودرو از شرکت توان قدرت مامطیر ...
آموزشگاه تخصصی فنون خودرو با سابقه 14 ساله خود در زمینه آموز ...
دوره تخصصی خودروهای هیبرید 09123386580 ...
تلفن آموزشگاه : 70-77199569-021 مشاوره و ثبت نام : مهندس کام ...
تعمیر تخصصی موتور ، جلوبندی ، تسنه تایم ، آب روغن کلیه خودرو ...
کارشناسی بدنه وفی انواع خودرو در محل،ارائه برگه گزارش نهایی، ...
فروش عمده رله دوبل، رله دوبل شیشه ای، اتوماتیک راهنمای پراید ...
آموزش موتورسازی، باطری سازی،مکانیکی،آپاراتی ...