معرفی و آموزش کار با میکرومتر + فیلم آموزشی , Google-icon جستجو در تمام متون کارگیک
فن خودرو
دنیای خودرو
این صفحه را در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید:

Micrometer R 01.1

با پیشرفت صنعت و لزوم اندازه گیری قطعات با دقت بالاتر از کولیس در سال1847 میلادی ژان پالمر فرانسوی وسیله اندازه گیری میکرومتر طراحی کرد که اساس آن به وسیله پیج و مهره ظریفی انجام می گرفت .میکرومتر، یا ریزسنج، ابزاری برای اندازه‌گیری طول با دقت زیاد است.

میکرومتر برای اندازه‌گیری قطعاتی که بایستی دقیق تراشیده شوند به‌کار گرفته می‌شود. دقت میکرومتر به‌مراتب بیشتر از دقت کولیس‌هااست. میکرومترها ازنظر سیستم اندازه‌گیری مانند کولیس دو نوعند که آنها را میکرومترهای اینچی و میکرومترهای میلیمتری می‌نامند. میکرومتر از بخش‌های مختلفی تشکیل شده‌است، که عبارتند از: فک ثابت، فک متحرک، استوانهٔ مدرج و یا همان خط‌کش میکرومتر، پوستهٔ مدرج یا ورنیهٔ میکرومتر، و کمانی که برای گرفتن میکرومتر از آن استفاده می‌شود. در قسمت انتهایی میکرومتر یک جغجغه است و اهرمی که در هنگام اندازه‌گیری قفل می‌شود.

748px MicrometerInside5 30 25 50

میکرومتر خارجی

میکرومتر خارجی به منظور اندازه گیری ابعاد خارجی قطعات کار با دقت 0/01 تا 0/001 میلیمتر مورد استفاده قرار می گیرد و معمولا آن را به صورت ورنیه ای ، عقربه دار و دیجیتال می سازند . میکرومتر خارجی فکی ثابت دارد که روی کمان آن نصب شده است فک متحرک آن میله پیچی است که در داخل سوراخ رزوه دار استوانه مدرج کار می کند فک متحرک را می توان در مواقع لزوم به وسیله اهرمی در موقعیت معین قفل کرد.

برای جلوگیری از سایش سطح فک های اندازه گیری ، سر آنها را از جنس فلزات سخت انتخاب می کنند . پوسته خارجی که قسمت مخروطی آن مدرج است ، به وسیله بوش مخروطی انتهای میله پیچ روی آن سوار می شود ، با گرداندن یک دور پوسته خارجی ، میله پیچ به همراه پوسته به اندازه گام پیچ حرکت طولی انجام می دهد .

برای جلوگیری از اعمال فشار بیش از حد فک ها به سطوح اندازه گیری ، در انتهای میله پیچ جغجغه ای تعیین شده است . این جغجغه در حالت عادی پوسته مدرج را می گرداند اما در اثر تماس با سطوح کار و اعمال فشار زیاد ، هرز کار می کند و نشان می دهد که فشار فکها به مطلوب رسیده است.

میکرومتر های خارجی را از نظر میدان اندازه گیری در اندازه های 25 - 0 ، 50- 25 ، 75 - 50 و .... میلیمتر می سازند . همراه با میکرومتر میله استانداردی وجود دارد که در تنظیم صفر میکرومتر ( کالیبره کردن میکرومتر ) از آن استفاده می شود .

لازم به توضیح است که سوراخ های روی کمان در میکرومتر های فوق به دلیل سبکی و جلوگیری از تغیر فرم ایجاد شده است همچنین به منظور افزایش میدان اندازه گیری میکرومتر ها ، فک های قابل تعویض پیش بینی شده است . با تعویض فک ثابت در این میکرومتر ها ، میدان اندازه گیری تغییر می کند .

در میکرومتر های میلیمتری معمولا گام پیچ 0/5 میلیمتر و تعداد تقسیمات روی پوسته آن 50 قسمت است که با توجه به رابطه فوق ، دقت اندازه گیری آن 0/01 میلیمتر است .

Micrometer int
نمونه یک میکرومتر داخلی

خواندن میکرومتر

برای خواندن میکرومتر ، ابتدا از روی درجه بندی غلاف در امتداد راستای لبه پوسته ، اندازه کامل یا 5/0 میلیمتر را می خوانیم . سپس از روی تقسیمات قسمت مخروطی پوسته ، مقابل خط افقی روی غلاف صدم های میلیمتر را تعیین کرده و آنها را با هم جمع می کنیم

میکرومتر های خارجی ورنیه دار با دقت 0.001 و0.002 میلیمتر نیز وجود دارد که آنها مقابل درجه بندی پوسته ، ورنیه ای روی غلاف یا پوسته در نظر گرفته شده است آین ورینه ، خواندن اندازه با دقت بالا را امکان پذیر می سازد .

روش کار با میکرومتر:

همانگونه که گفته شد، مقیاس اندازه‌گیری در میکرومتر می‌تواند اینچ یا میلی‌متر باشد. اندازهٔ طول خط‌کش میکرومتر به‌صورت ۲۵ میلی‌متر، ۲۵ میلی‌متر است. این به آن معنی است که این نوع میکرومتر از مقدار صفر تا ۲۵ میلی‌متر را اندازه می‌گیرد. نوع دیگر از ۲۵ تا ۵۰ میلی‌متر را اندازه می‌گیرد. به‌همین‌ترتیب، سایر اندازه‌ها با میکرومتر مناسب آن محدوده اندازه‌گیری می‌شوند.

خواندن میکرومتر:

اگر به خط‌کش میکرومتر توجه شود، دیده می‌شود که دارای یک خط افقی است. یک‌سری تقسیم‌بندی بالای خط افق است و یک‌سری زیر خط افق است. تقسیم‌بندی‌ای که بالای خط افق است فاصلهٔ بین آنها یک میلی‌متر است، و تقسیم‌بندی‌ای که زیر خط افق است فاصلهٔ بین آنها نیم میلی‌متر می‌باشد. استوانه‌ای مدرج وجود دارد که روی خط‌کش اصلی ما حرکت می‌کند، معمولاً میکرومترها با دقت ۰/۰۱ میلی‌متری ساخته می‌شوند. اگر دقت کنیم، می‌بینیم که روی ورنیه از صفر تا ۵۰ قسمت مساوی تقسیم‌بندی شده‌است.

microm1

حال فرض می‌کنیم قطعه‌ای را اندازه‌گیری کردیم و می‌خواهیم اندازهٔ آن را بخوانیم، برای خواندن میکرومتر به‌این‌صورت عمل می‌کنیم که به آخرین خط، خط‌کش که از زیر ورنیه مشخص است، دقت می‌کنیم. این اندازه اندازهٔ اصلی ما است. برای به‌دست آوردن مقدار خُردهٔ آن، توجه می‌کنیم که کدام خط ورنیه رو‌به‌روی خط، خط‌کش به‌صورت کامل قرار گرفته‌است.

Micrometer no zero error

• هنگام استفاده از میکرومتر به نکاتی بايد توجه کرد:
- در زمان خواندن میکرومتر بايد درست مقابل چشمان قرار دهیم.
- در زمانی که ما قطعه‌ای را در بین دو فک متحرک و ثابت قرار می‌دهیم، و اندازه می‌گیریم به‌وسیلهٔ دست استوانهٔ مدرج را می‌چرخانیم تا با قطعهٔ کار، تماس پیدا کند، و وقتی تماس پیدا کرد، بقیهٔ کار را با جغجغه انجام می‌دهیم.

منابع :
- ویکیپدیا

دیدگاه‌ها  

+7 #1 Saba 1395-03-05 18:49
سلام خیلی فیلم های آموزشیتون مفید بود. متشکر
نقل قول کردن
+5 #2 موسوی 1395-08-11 10:21
عالی بود ممنووووون
نقل قول کردن
+1 #3 بیتا 1395-08-17 19:01
:lol: ;-)
نقل قول کردن
+2 #4 53 1395-09-02 14:42
:eek: :eek:
نقل قول کردن
+1 #5 با عرض قسمتی کپ 1395-12-06 15:20
ﻣﻌﺮﻓﯽ و آﻣﻮزش ﮐﺎر ﺑﺎ ﻣﯿﮑﺮوﻣﺘﺮ
دی ژان ﭘﺎﻟﻤﺮ ﻓﺮاﻧﺴﻮی وﺳﯿﻠﻪ اﻧﺪازه ﮔﯿﺮی ﻣﯿﮑﺮوﻣﺘﺮ ﻃﺮاﺣﯽ ﮐﺮد ﮐﻪ 1847 ﺑﺎ ﭘﯿﻓﺖ ﺻﻨﻌﺖ و ﻟﺰوم اﻧﺪازه ﮔﯿﺮی ﻗﻄﻌﺎت ﺑﺎ دﻗﺖ ﺑﺎﺗﺮ از ﮐﻮﻟﯿﺲ در ﺳﺎل ﻣﯿ اﺳﺎس آن ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ ﭘﯿﺞ و ﻣﻬﺮه ﻇﺮﯾﻔﯽ اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﮔﺮﻓﺖ .ﻣﯿﮑﺮوﻣﺘﺮ، ﯾﺎ رﯾﺰﺳﻨﺞ، اﺑﺰاری ﺑﺮای اﻧﺪازهﮔﯿﺮی ﻃﻮل ﺑﺎ دﻗﺖ زﯾﺎد اﺳﺖ.  
نقل قول کردن
+1 #6 مرتضی 1396-01-25 22:50
دمتون گرم
نقل قول کردن
+2 #7 پارسا 1396-03-12 12:16
ممنون واقعا عالی بود مخصوصا تصاویر متحرک
تشکر
نقل قول کردن
+1 #8 محمود 1396-07-29 23:08
عالی بود-ممنون
نقل قول کردن
0 #9 حافظ 1397-02-24 11:51
آموزش ها تون واقعا بی نقصه.سپاس
نقل قول کردن
+2 #10 علیرضا 1397-03-21 13:04
با سلام ممنون از مطلب خوبتون. انیمیشن به طور کامل گویا بود.
نقل قول کردن

نوشتن دیدگاه


این صفحه را در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید:

براساس کلمه کلیدی جستجو کنید

یک ویدیو تصادفی از کانال کارگیک

مطالب فنی و آموزشی

آخرین مطالب جدید شده
بازکردن کاپوت خودرو و مکانیزم آن
آموزش نصب کیت زنون چراغ جلو خودرو
آموزش نصب IC فلش روی ایسیو SSAT
نگه داری و سرویس صحیح گیربکس اتوماتیک لیفتراک
معرفی و آموزش کار با ابزار مخصوص پمپ های پیستونی لینده آلمان برای درآوردن بیرینگ سر شافت اصلی پمپ هیدرولیک
آسیب پذیری ریموت ها و سیستم Keyless Entry و سرقت خودروهای مدل بالا
نقشه های الکتریکی تجهیزات دنا
آموزش پنچرگیری لاستیک خودرو
آشنایی با سنسور اکسیژن خودرو و تشریح عملکرد و نقش آن
آموزش نصب برچسب دودی شیشه خودرو
تبلیغ پراید 131 ، سایپا اسطوره اعتماد به نفس
آموزش پاک کردن بخار و آب‌بندی چراغ خودرو
عملکرد موتور 4 زمانه احتراق داخلی سوپاپ با چرخه اتو
تشریح نحوه کارکرد موتورهای 4زمانه احتراق داخلی متداول
تلفظ صحیح برندهای خودرو مشهور آلمانی
آشنایی با سیستم های هوشمند ، BSI و آپشن های غیرفعال در پژو 206
آموزش برق خودرو : چراغ های خودرو (مدارهای چراغ های روشنایی جلو ، خطر عقب و راهنما)
نقد و بررسی و مشخصات فنی و امکانات هایما اس 7 (Haima S7)
نقد و بررسی 3 نسل اخیر تویوتا کمری در ایران
معرفی نقد و بررسی تویوتا آریون (TOYOTA Aurion)
معرفی رله دوبل و دیاگرام داخلی و عملکرد
انواع سوکت ها و کانکتورهای برق و الکترونیک پژو-سیتروئن
اگر خودرو یکباره خاموش کرد چه مواردی باید بازبینی گردند؟
تشریح نحوه کارکرد سیستم انتقال قدرت دستی و نقش گیربکس ، دنده ها و کلاچ
انواع مدل های متداول در گیربکس خودرو
آموزش سرویس روغن و فیلتر پژو 405 ، پژو پارس و سمند و ...
نکات جازدن بوش سیلندر موتور بلدوزر
آموزش سنجش کمپرس سیلندر موتور
آموزش تغییر کیلومتر کارکرد خودرو از روی IC صفحه کیلومتر
آموزش تعمیر گیربکس و دیفرانسیل اتومبیل پراید
اندازه گیری لقی طولی میل لنگ با ساعت اندیکاتور
آموزش صاف کردن سپر خودرو با حرارت
تهران، تقاطع سئول : صادرات سودآور یا بازاریابی ضررآفرین برای خودروی ایرانی؟- قسمت9
تهران، تقاطع سئول : وقتی قوانین سخت گیرانه هم کیفیت خودروی داخلی را بالا نبرد- قسمت8
تهران، تقاطع سئول : وقتی کیفیت خودروی داخلی داد همه را درآورد- قسمت7
تهران، تقاطع سئول : تصمیم مهم کره ای ها برای ادامه بقا در صنعت خودرو- قسمت6
تهران، تقاطع سئول : وقتی کره ای ها با رقبای ۱۰۰ ساله درافتادند- قسمت5
تهران، تقاطع سئول : روزی که نیسان به ایران آمد- قسمت4
تهران، تقاطع سئول : داستان تولد پراید افسانه ای- قسمت3
تهران، تقاطع سئول : وقتی کره ای ها گوی سبقت را در خودروسازی ربودند- قسمت2

آخرین آگهی ها

تعمیرگاه مرکزی اتوچک تعمیرات تخصصی برق و مکانیک بنز و بی.ام ...
بهبود عملکرد گیربکس در تعویض دنده‌ها افزایش کات اف حذف محد ...
آموزش فوق تخصصی تعمیرات الکترونیکی اسکانیا طبق سرفصل ماموت ...
ما در آموزشگاه فن خودرو اولویت خود را بر روی کیفیت آموزشی و ...
ابزار شناسی - دینام - استارت - سیم کشی - رله ها - برف پاک کن ...
آموزشگاه پیشتازان دیزل اصفهان برگزار کننده دوره های موتور گی ...
آموزشگاه فنی دنیای خودرو در سال 1383 بامجوز رسمی از سازمان ف ...
آموزشگاه فنی دنیای خودرو در سال 1383 بامجوز رسمی از سازمان ف ...
لوازم یدکی و خدمات خودرو عسگری عرضه کننده قطعات سایپاو ایرا ...
آموزشگاه فنی دنیای خودرو در سال 1383 بامجوز رسمی از سازمان ف ...
فروش ابزار آلات خصصی تعمیرگاهی خودورو موتورسیکلت ...
آموزشگاه فنی دنیای خودرو در سال 1383 بامجوز رسمی از سازمان ف ...