جستجو در تمام متون و مستندات کارگیک
CarGeek | کارگیک

Car Diagnosis table Full

جدول عیب یابی و رفع عیب خودرو –www.CarGeek.ir

[دانلود جدول کامل عیب یابی و رفع عیب خودرو بصورت فایل PDF ]


نوع عیبعلت خرابی
روشن نشدن خودرو

1 – سوئیچ اینرسی : ممکن است دراثر ضربه شدید به خودرو ( مانند دست انداز) عمل کرده باشد.

2 – سنسور دورموتور ممکن است خراب باشد یا براده به نوک آن چسبیده باشد.

3 – پمپ بنزین ( فیوز – سیم کشی – پمپ بنزین )

4 – رله اصلی دوبل : دراین حالت چراغ چک پشت آمپر نداریم .

ولی اگر رله بنزین ایراد داشته باشد چراغ چک داریم

5 – گیرکردن شافت استپر موتور

6 – با دیاگ چک شود دمای آب چند درجه است ( مثلاً اگر 40- یا 215+ را نشان دهد فشنگی آب یا سیم کشی ایراد دارد

7 – در خودروهای پیکان وRD     سنسورMAP

8 – باتری

9 – قطع شدن تغذیهECU    : دراین حالت نیز چراغ چک پشت آمپر خاموش است . باتوجه به نقشه ، مسیر ولتاژ 12 ولت و سوئیچ باز را چک کنید .

10 – خرابیECU  : به عنوان مثال اگر چراغ چک نداشته باشیم ممکن است آی سی رگولاتور یا رله دبل خراب باشد .

خودرو درهنگام صبح با استارت زیاد روشن میشود اگر زیاد گاز داده شود خاموش میشود 1 – سنسور مپMAP 
خودرو درهنگام صبح بااستارت اول روشن نمیشود اما دربقیه اوقات فوراً روشن میشود 1 – فشنگی یا سنسور دمای آب
خودرو درهوای سرد روشن نمیشود 1 – فشنگی یا سنسور دمای آب
خودرو درهوای سرد مثلاً   صبح ها به محض روشن شدن خاموش میشود به معنای دیگر ساسات نمیکند و باید پا روی پدال نگه داشته شود

1 – استپر موتور (ممکن است نوک آن کثیف شده باشد یا شفت آن براثر انبساط و انقباض گیر کرده باشد ( استپر را تمیزکرده و چند قطره به انتهای شفت روغن بزنید ) .

2 – گرمکن هوزینگ دریچه گاز

3 – سنسور دمای آب

خودرو به صورت نیمه کامل روشن میشود و بارها کردن سوئیچ دوباره خاموش میشود 1 – خراب شدن و نیم سوز شدن کویل
روشن نشدن خودرو درهنگام استارت گرم ( یعنی 20 تا 30 دقیقه بعد از خاموش شدن موتور درتابستان ) 1 – سنسور دور موتور ایراد دارد ( این سنسور دراثر گرما زیاد کیفیت خود را از دست داده است ) یا براده های نوک آن تمیز شود
بد روشن شدن خودرو در آب و هوای سرد 1 – سنسور دمای آب
خودرو درهنگام روشن شدن دچار خام سوزی میشود 1- سنسور اکسیژن خراب است ( گرم کن آن کار نمیکند )
خاموش شدن خودرو دردورآرام

1 – گیرکردن شافت استپر موتور

2 – دریچه گاز

خاموش شدن خودرو دراثر ضربه مانند دست انداز یا تصادف 1 – سوئیچ اینرسی عمل کرده است .
با ایجاد بار اضافی دردور آرام، موتور دچار لرش یا خاموش میشود

1 – استپر موتور

2 – اگر دیاگ خطای استپر دهد و با تعویض استپر درست نشد بایدECU     را باز کرده و آی سی مربوط به استپر را تعویض کنید .

با چرخاندن فرمان هیدرولیک دردور آرام ، موتور دچار لرزش یا خاموش میشود

1 – سنسور فشار فرمان هیدرولیک

2 – استپر موتور

3 – اگردیاگ خطای استپر دهد و با تعویض استپر درست نشد بایدECU     را بازکرده و آی سی مربوط به استپر را تعویض کنید

خاموش شدن موتور دربعضی اوقات هنگام کاهش سرعت و زمانیکه دنده درگیراست ( به خصوص پشت چراغ قرمز) 1 – سنسور سرعت خودرو ( فیوز و سیم کشی چک شود)
خاموش شدن (کپ کردن ) ماشین به خصوص درزمان رها کردن ناگهانی پدال

1 – خرابی استپر موتور

2 – اگر دیاگ خطای استپر دهد و با تعویض استپر درست نشد بایدECU     را بازکرده و آی سی مربوط به استپر را تعویض کنید

درهنگام خاموش کردن ، موتور لرزش دارد 1 – سنسور مپMAP
ایجاد حالتCUT OFF     قبل از رسیدن دور موتور به رد لاین ( مثلاً دور موتور به 3000 نمیرسد )

1 – سنسور دور موتور

2 – ممکن است فاصله بین سنسور دور موتور با دنده کم شده باشد ( با یک واشر نسوز 1 یا 2 میل بین سنسور و بدنه فاصله را زیاد کنید)

2 –ECU موتور : مسیر منفی دریچه گاز را با یک سیم نازک اتصال کوتاه کنید یا مسیرهای جریان روی برد را بازبینی کرده تا قطعی بوجود نیامده باشد . درغیراینصورت ایپرام برنامه ریزی شود یا آیسی دور موتور و دریچه گاز تعویض شود.

ثابت ماندن یا حرکت نکردن دورسنج دریک دورموتور مشخص ( یا شلاق زدن ) 1 – سنسور دور موتور
دودکردن خودرو به طور محسوس در زمانی که موتور خنک میباشد یا بعد از گرم شدن موتور ( معمولاً دریکی از حالات )

1 – سنسور دمای آب

2 – برنامه ریزی ایپرامECU

دود کردن موتور درحالت عادی ( دود سیاه )

1 – گرفتگی انژکتورها

2 – نشتی از ناحیه اورینگ انژکتور

3 – برنامه ریزی ایپرامECU

دود کردن موتور گاهی اوقات که درهنگام گازدادن کم یا زیاد میشود

1 – سنسور سرعت خودرو

2 – گرفتگی و کثیفی فیلتر بنزین

درسربالایی ها و هنگام شتاب گیری 1 – پمپ بنزین
خودرو درسربالایی ها شتاب لازم ندارد ولی به سمت سرپایینی بدون مشکل است

1 – سنسور مپ ( منیفولد)

2 – اگر موتور تعمیر شده است تسمه تایم چک شود

در سربالایی و هنگام دنده معکوس خودرو ریپ میزند 1 – سنسور سرعت خودرو
درشتاب گیری موتور مکث دارد ( سکته میزند)

1 – فیلتر بنزین خراب است

2 – شمع ها و وایر

3 – برای 206 بهتر است از شمع سوزنی اصلی استفاده شود

خودرو درهنگام گازخوردن یا برداشتن پدال گاز دچار دور موتور نامنظم (ریپ) میشود 1 – سنسور مپMAP
موتور کشش ندارد و مصرف بنزین افزایش یافته است

1 – خراب شدن و نیم سوز شدن کویل

2 – کثیف بودن فیلتر هوا

3 – شمع و وایرها ( برای 206 بهتراست از شمع سوزنی اصلی استفاده شود)

4- به هم ریختن برنامه ایپرامECU

موتور کشش ندارد

1 – نشتی یا گرفتگی انژکتورها

2 – به هم ریختن برنامه ایپرامECU

کاهش دور موتور به مقدار قابل توجه درزمان گرفتن کولر دردور آرام خودرو 1 – خرابی استپر موتور
گازخوردن بی دلیل پس از روشن شدن موتورخودرو 1 – خرابی استپر موتور
خودرو بی دلیل گاز می خورد و یا دور موتور بالا میرود

1 – استپر موتور

2 – سنسور و موتور دریچه گاز ( درصورت وجود)

3 – مپ سنسور ( سنسور فشار هوای ورودی)

4 – ایراد سیم و پدال و دریچه گاز

5 – سیستم ورودی هوا و منیفولد (نشتی هوا از هوزینگ دریچه گاز)

6 – سنسور دور موتور

7 –ECU     موتور ( ایپرام یا فلش برنامه ریزی شود )

8 – انژکتر ها و غیره

9 – ممکن است دراثر شستشوی موتور و یا بارندگی به بعضی از سنسورها مانند کیلومتر آب رسیده باشد و باعث کارکرد نامنظم و بهم ریختگی آی سی یو شود. معمولاً با فلش رفع عیب میشود

نوسان دور موتور دردور آرام و کاهش افزایش دورموتور

1 – ترمینالهای سوکت دریچه گاز ممکن است سولفاته شده باشند

2 – خرابی استپر موتور

3 – نشتی هوا از اتصالات مجموعه هواکش تا دریچه

4 – تنظیم نبودن پتانسیومترCO     در پیکان وRD

5 – کثیف شدن نوک سنسور دور موتور

6 – انژکتورها

7 – شمع ها

8 –ECU     موتور (ایپرام یا فلش برنامه ریزی شود)

خودرو دردور آرام بد کارمیکند و مصرف سوخت زیاد است

1 – سنسور دمای آب

2 –ECU     موتور ( ایپرام یا فلش برنامه ریزی شود)

نوسان دورموتور دردورهای بالا 1 – کثیف بودن یا آب خوردگی سنسور دریچه گاز
هنگامیکه خودرو سرد است دورموتور در حد نرمال و درموقع گرم بودن دورموتور تا حالتCUT OFF     بالا میرود 1 – سنسور دریچه گاز
بالا رفتن دورموتور (پراید بدون فرمان هیدرولیک ) و نوسان دردور آرام 1 – اتصال بدنه شدن سیم فشار هیدرولیک ( از اتصال بدنه بودن ممانعت شود)
بالا نرفتن دورموتور از یک حد خاص 1 – پتانسیومتر دریچه گاز
با گازدادن خودرو خاموش میشود

1 – پتانسیومتر دریچه گاز

2 – ممکن است پمپ بنزین ضعیف باشد و فشار سوخت کم شده باشد

3 – احتمال دارد منفی دریچه گاز قطع باشد . مسیر هرسه سیم را تاECU     چک کنید. اگز سالم بودECU     را بازکنید و مسیر منفی را با یک سیم اتصال کوتاه کنید . اگر درست نشد ایپرام را برنامه ریزی کنید درغیراینصورت آی سی دریچه گاز تعویض شود و همچنین مسیرهای روی برد چک شود.

خودرو حالتی شبیه به سه کار میکند ( لرزش شدید)

1 – سنسورMAP     (پارس ، سمند و 405) چک شود

2 – انژکتور

3 – شمع و وایرها

4 –ECU     موتور : ممکن است آی سی انژکتور خراب شده باشد

دمای آب و آمپر آب بالا میرود

1 – شمع ها چک شود

2 – ترموستات کنترل شود

3 – سنسور دمای آب

4 –ECU      موتور ( آی سی مربوط دمای آب ممکن است خراب باشد )

فن با روشن شدن موتور یکسره کارمیکند

1 – رله فن چک شود

2 – مقاومت یا یونیت فن چک شود

3 – ایپرامECU     برنامه ریزی یا فلش شود ( ممکن است است دراثر شستشوی موتور و یا بارندگی به بعضی از سنسورها مانند کیلومتر آب رسیده باشد و باعث کارکرد نامنظم و بهم ریختگی ای سی یو شود ، معمولاً با فلش رفع عیب میشود)

4 – آی سی فن یا دمای آبECU     تعویض شود

دمای آب و آمپر آب بالا میرود و صدای قل قل درهنگام خاموش کردن به گوش میرسد

1 – واشر سرسیلندر سوخته است

2 – سنسور دمای آب

3 – آی سی فن یا دمای آبECU     تعویض شود

درمسافت های به طور پیوسته پرگاز موتور سکته (مکث) دارد

1 – فیلتر بنزین خراب است

2 – درخودروهای دوگانه درهر دو حالت اگر این اتفاق بیفتد معمولاً به سیم کشی کوئل مربوط میشود.

دوده سیاه خشک روی شمع می بندد 1 – سنسور دمای آب
حافظه موقت دائماً پاک میشود 1 – رله دوبل ایراد دارد
ریپ زدن موتور درحال حرکت:توضیح مشکل : روشن شدن موتور و حرکت آن بدون مشکل است ولی هنگامیکه سعی میکنید با سرعت ثابت حرکت کنید ، موتور بد کار میکند. مشاهده میکنید که عملکرد موتور هنگامیکه گرم و سرد است متفاوت است .

1 – اگر خودروی شما دارای کاربراتور است ، دهانه آن ممکن است تنظیم نباشد و یا خراب شده باشد

2 – موتور ممکن است خیلی داغ شده باشد

3 – تنظیم کننده فشار بنزین ممکن است درفشار خیلی کمی کارکند

4 – زمانبندی احتراق ممکن است غلط باشد

5 – ممکن است مشکل احتراق وجود داشته باشد

6 – ممکن است مشکلی در کامپیوتر کنترل کننده خودرو وجود داشته باشد

7 – فیلتر بنزین ممکن است که گرفتگی داشته باشد

8 – مبدل گشتاور درگیربکس ممکن است که درزمان صحیحی قفل نکند یا سربخورد

9 – ممکن است نشت درسیستم واکیوم وجود داشته باشد

10 – سوپاپEGR     ممکن است گیر کرده باشد

11 – اکسل ها ممکن است شل شده باشند یا خوردگی داشته باشند

12 – انژکتورهای سوخت ممکن است کثیف شده باشند.
صدای تق تق از اگزوز :توضیح مشکل : با فشاردادن پدال گاز ، از اگزوز صدای تق تق میشنوید . کارکردن موتور بنظر خوب میرسد ولی مصرف سوخت بالا رفته است . 1 – در سیستم واکیوم نشت وجود دارد
2 – یک یا چند تا از انژکتورهای خودروی شما نشت دارند
3 – در اگزوز خودرو سوراخی پدید آمده است.
روشن شدن چراغ آب به همراه چراغSTOP     درخودروی خانواده 405 وRD  روشن شدن چراغ آب به همراهSTOP     زمانیکه درجه آب پایین باشد و دور تند فن یکسره عمل نماید به احتمال قوی ایراد از سنسور دمای آب خودرو و یا سیم کشی وECU     میباشد و با چک کردن میزان آب رادیاتور و خنک بودن موتور به نزدیک ترین نمایندگی جهت تعویض سنسور و بازدید سیم کشی و ای سی یو مراجعه نمایید . حال درصورتیکه دمای آب نیز بالا باشد درنتیجه موتور واقعاً جوش آورده و نیاز به بررسی سیستم خنک کننده دارد . در صورت عدم عملکرد فن های رادیاتور ابتدا جهت چک کردن فیوزهای فن موجود در جعبه فیوز کالسکه ای ( داخل محفظه موتور سمت راننده پشت چراغ جلو چسبیده به گلگیر) که داخل آن 4 فیوز سبز رنگ وجود دارد 2 فیوز متمایل به سمت جلو خودرو که شل میباشند یدک بوده و 2 فیوز دیگر اصلی میباشند درصورت معیوب بودن با یدک تعویض گردند . حال از سفت بودن سوکت های زیر جعبه فیوز کالسکه ای اطمینان حاصل نمایید . درصورت عملکرد فن ها هواگیری را روی خودرو انجام دهید . بدین ترتیب که ابتدا خودرو را خاموش نموده و اجازه دهید سیستم کاملاً سرد گردد . دو پیچ هواگیری قبل و بعد از ترموستات که یکی برنجی و دیگری پلاستیکی میباشد را با احتیاط بازنموده و از درب رادیاتور آب اضافه کرده تا آب بدون حباب از این دوپیچ بیرون بزند سپس به میزان مناسب ضد یخ اضافه کرده و پیچ ها و درب رادیاتور را محکم ببندید . درصورت جوش آوردن مجدد ، ایراد احتمالی از ترموستات ، سنسور آب و فن ها ، رله ها و یایونیت مربوطه و سیم کشی میباشد.
ایراد دزدگیر خودروی سمند و پارسELX اگر خودروی شما از خانواده سمند و یا پارسELX     و دارای سیستم هوشمند (دزدگیر) میباشد جهت تنظیم ابتدا میزان حساسیت شوک سنسور را در سیستم هوشمند روی 30 – 40 تنظیم نمایید . حال جهت ریست نمودن سیستم هوشمند ابتدا توسط کلید آژیر صدای آن را قطع کرده و سپس با برداشتن سر منفی باتری و سوکت سه پایه قهو ه ای آژیر مشکی رنگ ( داخل محفظه موتور سمت شاگرد) سیستم را ریست نموده و مجدد سوکت و سرباتری نصب و سیستم آژیر را با کلید مربوطه فعال نمایید . درصورت برطرف نشدن ایراد با آزاد کردن سوکت دوپایه مشکی پشت چراغ جلو سمت راننده ، موقتاً میکروسوئیچ درب موتور را ازمدار خارج نموده و جهت بازدید سیستم هوشمند ، میکروسوئیچ ها و آژیر به تعمیرگاه مراجعه نمایید.
اگر ماشین موقع شروع به گازدادن یا برداشتن پا از روی پدال گاز در دنده 1 یا 2 ماشین تقه بزند 1 – سنسور کیلومتر ایراد یا قطع است
خاموش شدن ماشین درمواقعی که درجا کارمیکند 1 – سنسور کیلومتر ایراد یا قطع است
افزایش مصرف سوخت و بدکارکردن خودرو به خصوص در دورهای بالا 1 – سنسور کیلومتر ایراد یا قطع است
کد دهی به سمند معمولی سمت چپ زیر فرمان یک درب قراردارد که همانند یک جا فیوزی است . که با چند پیچ چهارسو و چند دیاق وصل شده . آنرا آزاد کرده و گیرنده آن را که همانند یک رله است خارج میکنید . سپس دوعدد پدی که داخل کیت گیرنده قراردارد را برای لحظه ای اتصال کوتاه داده و رها میکنید . آنگاه دکمه ریموت کنترل را چند بار فشار دهید تا باصدای چند رله اتمام کددهی را بشنوید . ریموتها اینک کد گرفته است .

عیبرفع عیبعلتهای احتمالی
استارت موتور را نمی چرخاند
(نور چراغ جلو کم است.)
باطری را شارژ کنید، سیستم شارژ را کنترل نمایید. باطری ضعیف است.
باطری راتعویض نمایید. باطری معیوب است.
پست های باطری را تمیز یا تعویض نمایید. اتصال برق باطری و موتور استارت را محکم کنید. کابل های باطری خورده و زنگ زده، یا اتصالها شل است.
استارت موتور را نمی چرخاند.
(نور چراغ جلو خوب است.)
تعویض نمایید. سولونوئید استارت معیوب است.
جا شیار دنده استارت را تمیز نمایید. بندیکس کثیف و یا معیوب است.
تعمیر و یا تعویض نمایید. استارت معیوب است.
تعویض نمایید. سوئیج استارت معیوب است.
موتور آرام می چرخد ولی روشن نمی شود. باطری را شارژ کنید، سیستم شارژ را کنترل کنید. باطری ضعیف است.
تعویض نمایید. باطری معیوب است.
پست های باطری را تمیز و یا عوض کنید. اتصال های استارت را محکم کنید. کابل های باطری خراب، یا اتصال ها شل است.
تمیز و یا تعویض نمایید. اتصال بدنه موتور خوب نیست
تعمیر و یا تعویض نمایید. استارت خراب است
فیلتر و روغن موتور را تعویض نمایید. روغن داخل موتور سفت است.
گردش موتور عادی است ولی روشن نمی شود. جرقه سر شمع ها کنترل کنید. خرابی سیستم جرقه.
خروجی کوئل را کنترل کنید جرقه سر شمع مشاهده نمی شود.

شکستگی در دلکو و چکش برق را بررسی کنید و از نظر نداشتن رطوبت مطمئن شوید، هنگامی که جرقه ای از سر سیم کوئل به دلکو مشاهده نشد اتصال های مدارجرقه و پلاتین را کنترل کنید.اگر سرشمع ها برق وجود دارد، عیب مربوط به سوخت است.

     

فیلتر هوا را بردارید و عمل ساسات را بررسی کنید، اگر لازم باشد با فشار آرام انگشت آن را کمک کنید. روغن زدن به محور دریچه کاربراتور ممکن است کمک کند. اتصال بنزین از کاربراتور را شل کرده استارت بزنید و پمپ شدن بنزین را بررسی کنید.

جرقه سر شمع مشاهده می شود.

به داخل کاربراتور نگاه کنید گاز بدهید. رطوبت یا خشکی آن را تماشا کنید، اگر خشک بود مسیر پمپ شتاب دهنده را تمیز کنید، درصورتیکه مرطوب باشد شمعها را درآورده و پس از تمیز کردن آنها را از لحاظ فاصله تنظیم کنید.

در صورتی که بنزین به کاربراتور می رسد.
بنزین داخل باک را کنترل کنید ممکن است بنزین نداشته باشد و درجه اشتباه نشان می دهد. بنزین به کاربراتور نمی رسد.
اتصال بدنه موتور پمپ بنزین را چک کنید و به پمپ تقه بزنید، اگر شروع به پمپ کردن بنزین کرد، پمپ را سوار کنید. اگر پمپ بنزین الکتریکی باشد.

در صورتیکه کار نکرد به متخصص رجوع کنید. مطمئن شوید که مسیر از مخزن بنزین تا پمپ بنزین باز است، سر پمپ را بردارید و فیلتر پمپ را تمیز کنید و مطمئن شوید موقعی که سر پمپ را دوباره بستید محکم است و راه نفوذ هوا بسته شده است. لوله ها را از نظر نشت هوا کنترل کنید و در صورتیکه عیبی پیدا نکردید باید با متخصص مشورت کنید.

در صورتی که پمپ مکانیکی باشد.
جرقه پس می زند، در داخل کاربراتور صدا ایجاد می کند.

     

کنترل و دوباره تنظیم کنید. دلکو نامیزان است.
کاملا خشک نموده و ترتیب جرقه را کنترل کنید. در دلکو و نقطه های اتصال مرطوب است.
موتور روشن شده ولی دوباره خاموش می شود. به قسمت " گردش موتور عادی ولی روشن نمی شود.". رجوع کنید با تکیه بر مسئله ساسات جرقه و شمع ها. خرابی در سیستم بنزین و یا سیستم جرقه است.
در دور آرام موقعی که موتور سرد است خاموش می شود. تنظیم کنید. پیچ گاز احتیاج به تنظیم دارد.
فیلتر هوا را بردارید و کار ساسات را کنترل کنید. ساسات درست کار نمی کند.
هنگامی که موتور گرم است در دور آرام موتور خاموش می شود. در صورتیکه امکان داشته باشد پیچ گاز را زیاد کنید. دور آرام در دور کمی است.
اگر ممکن است سوخت دور آرام را تنظیم کنید. مخلوط بنزین و هوای دور آرام تنظیم نیست.
تمیز کنید. پیچ هوا میزان نیست.
عمل ساسات را کنترل کنید. ساسات گیر کرده است.
پلاتین را تنظیم کنید و در صورتیکه فرسوده باشد، تعویض نمایید. پلاتین درست تنظیم نیست و یا خال زده است.
سطح شناور را به مقدار مشخص شده تنظیم کنید. والوهای سوزنی را تمیز کنید. کاربراتور خفه کار می کند.
اتصالهای کاربراتور به منیفولد را محکم کنید. لوله مکش منیفولد را کنترل نمایید. نشتی در لوله مکش (لوله منیفولد)
دور آرام موتور (سلو) نرم نیست. سرعت سوخت دور آرام را به مقدار مشخص تنظیم کنید. مخلوط هوا و بنزین تنظیم نیست.
پلاتین را عوض ، تمیز و یا تنظیم کنید. پلاتین خال زده، کثیف و یا درست تنظیم نشده است.
فاصله دهانه شمعها را تنظیم نمایید. شمعها کثیف و یا نامیزان است.
تنظیم کنید. دلکو میزان نیست.
اتصالهای کاربراتور را به منیفولد محکم کنید. نشتی در لوله مکش (لوله منیفولد)
فیلرگیری کنید. فاصله ساق سوپاپها و چکشی ها میزان نیست.
شتاب اتومبیل کم است.

     

تنظیم کنید. تنظیم دلکو صحیح نیست.
پیچها را محکم کنید و در صورتیکه واشر خراب شده باشد، تعویض نمایید. در لوله مکش نشتی وجود دارد
سوراخها و والوهای سوزنی را تمیز کنید. سوخت کافی نیست.
مطمئن شوید که تمام گاز داخل اتومبیل برابر تمام گاز کاربراتور است، در صورتی که لازم باشد تنظیم کنید. بازوهای اهرمهای گاز میزان نیست.

قطعات فرسوده و یا خراب شده را تعویض نمایید. دلکو را طبق مشخصات موتور تنظیم کنید، گرفتگی داخل لوله آوانس مکش را برطرف نمایید واتصالات را محکم کنید.

آوانس اتوماتیک دلکو صحیح نیست.
موتور ریپ می زند. تمیز کنید و یا تعویض نمایید. شمع ها خراب شده است.
مدار جرقه، چکش برق و وایرهای سیستم جرقه را بررسی کنید تا مطمئن شوید که تمام قطعات سیستم خشک و تمیز است. مدار جرقه خراب است.
تمام قطعات متصل به منیفولد را محکم کنید. در لوله های تنفسی نشتی است.
در صورتیکه لازم باشد تمیز کنید. بنزین کافی نیست و یا با آب مخلوط شده است.
سوزن شناور را تمیز کنید. سطح شناور را کنترل کنید. خفه کردن کاربراتور.
اگزوز را تعمیر کنید. سیستم اگزوز گرفته است.
موتور دارای قدرت کمی است تنظیم کنید. دلکو تنظیم نیست.
تعمیر ویا تنظیم نمایید. آوانس اتوماتیک خلاء خراب است.
تمام قطعات متصل به منیفولد را محکم کنید. در مسیر لوله های تنفسی نشتی است.
فیلر گیری کنید. فیلر سوپاپ ها صحیح نیست.
فشار را اندازه بگیرید. فشار کمپرس کم است.
سوخت رسانی به کاربراتور و والوهای سوزنی را بررسی کنید. بنزین کافی نمی رسد.
مطمئن شوید که تمام گاز داخل اتومبیل برابر تمام گاز کاربراتور است. اهرم گاز خارج از تنظیم است.
در دور آرام موتور خاموش
می شود ولی در بقیه مواقع عادی کار می کند.

      

طوری تنظیم کنید که دور آرام موتور افزایش یابد. پیچ گاز احتیاج به تنظیم دارد.
تمیز کنید. سوراخ هوایی سلو (دور آرام) مسدود شده است.
تمام قطعاتی که متصل به منیفولد هستند، کنترل کنید و در صورتیکه محکم نبودند محکم کنید. در لوله مکش نشتی است.
در حین کار موتور ضربه می زند. مقدار آوانس را کاهش دهید. دلکو خیلی آوانس است.
فنرهای آن را بررسی کنید. آوانس اتوماتیک گریز از مرکز معیوب است.
سیستم خنک کن موتور را کنترل نمایید. موتور داغ می کنند.
شمع مناسب بکار ببرید. شمعها داغ می کنند.
کربن زدائی نمایید. جمع شدن جرم و دوده در محفظه احتراق.
در درجه حرارت عادی موتور آب از لوله اگزوز خارج می شود.

     

تعویض نمایید. واشر سرسیلندر سوخته است.
تعمیر کنید. سرسیلندر ترک برداشته
موتور در سرعتهای زیاد ریپ
می زند.
تمام اتصالهای داخل دلکو را تمیز و محکم نمائید و وضعیت آن را کنترل کنید. سر وایرها در مدار جرقه شل یا کثیف است.
پلاتین را کنترل و تنظیم کنید پلاتین سوخته و یا فاصله ها تنظیم نیست.
تمیز و یا تنظیم نمایید. شمع ها خراب است.
داغ کردن موتور نشتی و یا کمبود آب را کنترل کنید ولی قبل از اضافه کردن آب نیم ساعت جهت خنک شدن موتور صبر کنید. کمبود آب در سیستم خنک کننده.
سفتی تسمه پروانه را به مقدار مشخص شده تنظیم کنید و در صورتی که تسمه خراب شده باشد تعویض نمایید. تسمه پروانه شل است.
تعویض نمایید. لوله های جنت خراب است.

واشر درب رادیاتور را کنترل کنید و مطمئن شوید که در حالت خوبی است و درب رادیاتور نسبت به درجه حرارتهای متفاوت مناسب عمل می کند، در غیر این صورت تعویض نمایید.

درب رادیاتور خراب و یا مناسب نیست
مسیر را تمیز کنید. مدار دستگاه خنک کننده گرفتگی دارد.
ترموستات خراب شده را با یک ترموستات مناسب درجه حرارت کارکرد موتور تعویض نمایید. ترموستات خراب است.
طبق مشخصات داده شده در کاتالوگ، اتومبیل را تنظیم کنید. دلکو میزان نیست.
پمپ آب را تعمیر و یا تعویض نمایید. پمپ آب خراب و یا نشت می کند.
اتصال لوله را از نظر نشت کنترل کنید. عیب در لوله خارجی اتصال به رادیاتور جهت تنظیم و خروج بخار آب.
مسیرها را به وسیله گریس حل شده در آب باز کنید. از به کار بردن وسایل خشن خوداری کنید. راههای عبور هوا به رادیاتور مسدود شده مخصوصا مسیرهای عمود بر رادیاتور. (پروانه، مگس و آشغال مسیر عبور هوا را مسدود کرده).
از متخصص کمک بگیرید. ترمال سوئیچ پروانه برقی خراب است.
داغ کردن موتور اگر گرفتگی وجود دارد بر طرف سازید. لوله مکشی را چک کنید. آوانس دلکو را طبق مشخصات داده شده در کاتالوگ اتومبیل تنظیم کنید. قطعات فرسوده را تعویض نمایید. آوانس اتوماتیک دلکو خراب است.
در موقع روشن کردن موتور در هوای سرد از موتور صدای غیر عادی شنیده می شود.

      

  

  

موتور را متوقف کنید و اتومبیل را به محل گرم ببرید تا یخها آب شود به علت یخ زدن، پمپ آب کار نمی کند و تسمه روی پولی هرز کار می کند.
محکم کنید. تسمه پروانه شل است.
در صورتیکه جای گریس خور نداشته باشد ماده ای که توسط سازتده اتومبیل معرفی شده است به آب اضافه کنید. بلبرینگ پمپ آب احتیاج به گریس دارد.
با یک یا دو قطره روغن سبک روغن کاری کنید. بلبرینگهای دینام احتیاج به روغنکاری دارد.
ازمتخصص کمک بگیرید. خرابی فرمان هیدرولیک.
پمپ آب نشت می کند. تعمیر و یا از پمپ نو استفاده کنید. کاسه نمد خراب شده.
وجود دائمی حباب هوا در رادیاتور و داغ کردن موتور. در صورتیکه شکستگی مشاهده نگردید از واشر نو استفاده کنید. واشر سر سیلندر سوخته و یا سر سیلندر ترک برداشته است.
رادیاتورمرتبا آب کم می کند. لوله ها را بررسی کنید، اگر لازم بود تعویض نمایید. واشر سرسیلندر را در صورتیکه لازم بود تعویض نمایید. نشتی خارجی (معمولا محل نشت گچ و شوره می زند).

نشتی آب به داخل موتور را با استفاده از گیج روغن و بالا آمدن سطح روغن می توان کنترل نمود. در حالت خیلی بد روغن بصورت سفید رنگ است. بخار اضافی لوله اگزوز را کنترل کنید.

نشت به داخل موتور.
موتور زیاد بنزین مصرف می کند. کاربراتور را تنظیم کنید. کاربراتور احتیاج به تنظیم دارد.
فیلتر هوا را تمیز و یا تعویض نمایید. گرفتگی در ورود هوای مکشی است.
ساسات را رفع گیر نمایید. ساسات گیر کرده است.
موتور مرتبا روغن کم می کند و دود آبی از اگزوز خارج می شود. ازمتخصص کمک بگیرید. خوردگی سیلندر، پیستون، رینگ (ها) و یا خرابی کاسه نمد روی گاید سوپاپها.
دود اگزوز عادی است ولی مرتبا باید روغن به موتور اضافه شود. موتور را کاملا بشوئید و موتور را درحالت گرم نگه دارید و نشت آن را کنترل کنید، واشرهای لازم را تعویض و یا پیچ آنها را محکم کنید. روغن ریزی موتور.
تمیز کنید. مجرای تخلیه هوای موتر کثیف و یا بسته است.
وجود کمپرس. از متخصص کمک بگیرید، ممکن است احتیاج به تعمیر نداشته باشد. فشار زیاد در داخل کارتل.
چراغ روغن خاموش نمی شود. ارتفاع روغن داخل کارتل را بررسی کنید. عدم وجود روغن در موتور.

سیم چراغ اخطار روغن را از موتور قطع کنید. در صورتیکه روشن ماند در سیستم سیم کشی اشکالی وجود دارد و در صورتی که خاموش شود در سوئیچ فشار روغن اشکالی وجود دارد. قبل از اینکه دوباره موتور را روشن کنید از متخصص کمک بگیرید.

خرابی چراغ اخطار روغن و یا اشکال در فشار روغن.
ماشین را پیش متخصص ببرید. سیستم فشار روغن موتور خراب است.
هنگام چرخش به طرفین چراغ روغن روشن می شود. روغن اضافه کنید ارتفاع روغن پائین است.
هنگام زیاد شدن دور موتور چراغ روغن خاموش می شود در صورتیکه روغن مناسب به کاربرده شده از متخصص کمک بگیرید. کافی نبودن فشار روغن در دورهای کم موتور.
فشار روغن هنگام روشن کردن موتور درهوای سرد زیاد نمی شود. ارتفاع روغن را بررسی کنید. روغن کافی نیست.
موتور را متوقف کنید و با متخصص مشورت کنید. خرابی در سیستم فشار روغن.
فشار روغن هنگام رانندگی بطور ناگهانی افت پیدا می کند.

     

از نظر نشت روغن آن را کنترل کنید و پس از تعمیر، روغن اضافه کنید. با احتیاط رانندگی کنید، مجددا آن را بررسی کنید. سطح روغن پائین است.
موتور را خاموش کنید وآن رامجددا روشن نکنید و از متخصص کمک بگیرید. خرابی در سیستم فشار روغن.
وقتی موتور کار می کند چراغ اخطار دینام روشن باقی می ماند. از تسمه پروانه نو استفاده کنید. تسمه پروانه پاره شده است.
زغالها را چک کنید. در صورتیکه لحیم ها ذوب شده باشد تعویض و یا تعمیر لازم است. دینام برق تولید نمی کند.

آفتامات و اتصال بدنه آن را چک کنید. در صورتیکه قطع اتصال مشهودی وجود نداشت از متخصص کمک بگیرید.قسمتهایی که قطع شده اند نباید موقعی که موتور کار می کند وصل نمود.

دینام برق نمی دهد ولی به نظر می رسد که کار می کند.
اتومبیل هنگام رانندگی لرزش دارد. پیچهای چرخ رامحکم کنید. در صورتیکه حالت خاصی در تایر مشاهده نمودید یا متخصص مشورت کنید. از تایرهای نو استفاده کنید. چرخ ها لق شده یا تایرها بالانس نیست (بالانس نبودن تایر از لرزش در آوردن ماشین در سرعت معینی قابل تشخیص است). تایرها آسیب دیده و یا اینکه مناسب نیستند
بلافاصله تعویض نمایید. چهار شاخه شل و یا خورده شده یا اینکه میل گاردان آسیب دیده است.
از پروانه نو استفاده کنید. پره پروانه شکسته است.
بلبرینگ نو بکار ببرید. بلبرینگ جلو خراب است.
اتومبیل در دنده است ولی حرکت نمی کند (اگر میل گاردان بگردد).

     

از متخصص کمک بگیرید شاید احتیاج به جرثقیل باشد. خار محور، یا میل پلس بریده است.
از متخصص کمک بگیرید شاید احتیاج به جرثقیل باشد. قسمت اکسل عقب خراب است.
اتومبیل در دنده است ولی حرکت نمی کند (اگر میل گاردان نگردد). سطح روغن دنده اتوماتیک را چک کنید، در صورتیکه صحیح بود از متخصص کمک بگیرید. جعبه دنده اتوماتیک خراب است.
پس از خلاصی کلاچ صدا می کند. لقی را مرتفع سازید. اهرم کلاچ اشتباه تنظیم شده است.
هنگام درگیری کلاچ صدا می کند.

     

تعویض نمایید. بلبرینگ کلاچ خورده شده یا آسیب دیده.
در صورتیکه امکان داشته باشد تعویض و یا گریسکاری نمایید. بوش فلایول (انتهای میل لنگ)خشک است.
ترمز صدای غیرعادی دارد.

     

در صورتیکه لازم باشد کاسه چرخ یا دیسک ها را تعویض نمایید. اتصالات شل شده . دیسک یا کاسه چرخ خورده و یا خراب شده اند.
از لنت های نو استفاده کنید. لنت ها آسیب دیده اند.
هنگام ترمز، اتومبیل به یک سو کشیده می شود. تمام ترمزها را تنظیم کنید. یکنواخت نبودن تنظیم ترمزها.
واشرها را تعویض نمایید. از لنت چرخ مقابل سمتی که می کشد روغن بیرون زده.
پیستون آن را آزاد کنید و یا سیلندر چرخ را کاملا تعویض نمایید. سیلندر ترمز چرخ مقابل که می کشد، گیرکرده.
خلاصی پدال زیر پا زیاد است

     

تنظیم کنید و در صورتیکه فرسوده باشند تعویض نمایید. لنت کفشکها احتیاج به تعویض و یا تنظیم دارد.
تنظیم کنید. اهرم فشاردهنده روغن در داخل سیلندر اصلی دارای لقی زیادی است.
هنگام فشار روی ترمز ، لرزش حس می شود. تعویض نمایید. دیسک سالم نیست ، کاسه چرخ شکسته و یا خط برداشته است.
در اثر کار کردن به تدریج خوب خواهد شد. لنتها نو و کارنکرده هستند.
تنظیم ویا تعویض نمایید. بلبرینگ چرخ ها لقی دارند.
ترمز دو پا کار می کند هواگیری نموده و ترمزها را تنظیم کنید. وجود هوا در داخل سیستم.
اگر واشر عیبی ندارد سیلندر را تعویض نمایید. پیستون و سیلندر اصلی خراب است.
عیب را برطرف کنید. نشت جزئی در سیستم.
نیروی بیش از حد برای ترمز کردن لازم است تعمیر و یا تنظیم کنید. سیلندر چرخ گیر کرده است.
اثر خلاء روی بوستر را کنترل کنید.دست روی بوستر بگذارید در صورتیکه عملی از بوستر موقعیکه موتور کار می کند احساس نشد از متخصص کمک بگیرید. بوستر کار نمی کند.
ترمز گیر می کند. دوباره تنظیم کنید. لنتها خیلی نزدیک به کاسه چرخ تنظیم شده اند.
با بکار بردن سنجاق آن را باز کنید. سوراخهای درب مخزن روغن مسدود شده است.
آزاد یا تعویض نمایید. پیستون و سیلندر چرخها گیر کرده.
تمیز کرده ، روغن کاری نمایید و عمل آن را چک کنید. سیم ترمز دستی گیر کرده.
تعویض نمایید. فنر آزاد کن لنتهای ترمز ضعیف و یا شکسته شده است.
دوباره تنظیم کنید و جای بازی اضافه به پیستون و سیلندر داده شود. اهرم سیلندر اصلی تنظیم نیست.
روغن اشتباهی مصرف شده است آن روغن را خالی کرده روغن جدید بکار ببرید. گردگیرهای سیلندر ترمز حل شده.
ترمز داغ و یا دود می کند لنتها را باید تنظیم کنید. لنتها با کاسه چرخ در تماس است.
توقف کنید کنید و اجاز دهید خنک شود. استفاده زیاد از ترمز هنگام پایین آمدن از یک شیب طولانی.
ترمز بطور ناگهانی از کار می افتد با مکانیک ماهر تماس حاصل کنید. لوله ترمز بریده و یا نشتی در سیستم ترمز وجود دارد.
تعویض نمایید. اجزا داخل پمپ و یا سیلندرهای ترمز فرسوده

[دانلود جدول کامل عیب یابی و رفع عیب خودرو بصورت فایل PDF ]جدول عیب یابی سیستم مدیریت موتور

MMS diagnosis

جدول عیب یابی موتور

engine diagnosis 58404.4775524981897 1 1 1 1 1 Votes 4.48 (1381 votes)

دیدگاه‌ها  

+15 #1 Ayub 1394-08-07 12:47
خیلی خوب.فقط یک سوال چطور میشه به طور کامل همه متون را روی گوشی خودم داشته باشم.منظورم اینه عکس نباشه به صورت pdfمیخوام
نقل قول کردن
+25 #2 مهدي يوسفي 1394-09-16 09:46
در زمستان خودرو استارت مي خورد ولي روشن نمي شود يا به محض روشن شدن خاموش مي شود وبايد چندين بار استارت زد و همزمان بايد گاز را كمي فشار دادو پا را روي گاز نگه داشت تا ماشين روشن شود وسپس گاز را بيشتر كرد تا روشن بماند بعد از 10 تا 15 ثانيه ديگر ماشين خاموش نمي شود( البته در موقع استارت خوردن اگر گاز را زياد فشار دهي ماشين حالت خفگي پيدا كرده)بعد از راه افتادن ماشين ، خودرو حالت ريپ زدن پيدا كرده انگار ماشين داره از اختيار راننده خارج مي شود بعد از يكي دوتا دنده عوض كردن مشكل حل شده و در مواقعي كه موتور گرم است ماشين با تك استارات روشن مي شود بدون مشكل .بدوا پيش برق كار بردم باطري نو انداخت مشكل حل نشد واير را تعويض كرد و شمع ها را تميز كرد مشكل حل نشده سنسور مپ (مربوط به تنظيم دما وميزان هواي ورودي ) سنسور دريچه گاز واستوپر بنزين وصافي بنزين را عوض كردم مشكل حل نشده حتي دياگ نيز زدم كه خطاي دريچه گاز را نشان داده كه سنسور دريچه گاز را عوض كردم بازهم مشكل حل نشده است. لطفا راهنمايي كنيد
نقل قول کردن
+14 #3 مجید 1394-09-16 14:24
فشنگی و سنسور دمای آب یا ترموستاتت مشکل داره.
نقل قول کردن
+11 #4 hamid3851 1394-09-26 19:24
مطالب تون خیلی جامع هست متشکرم
نقل قول کردن
+10 #5 Hamed 1394-09-29 13:59
باسلام دوست گرامی نوع خودرو ونوع ایسیو خودرو روبیان کنید تابشه راهنماییتان کنیم
نقل قول کردن
+8 #6 کیوان نقشی 1394-09-29 14:02
باسلام وخسته نباشید
اینجانب دارای خودروی سمند x7میباشم و موقع دور زدن چرخ جلو سمت راننده بعضی وقتها قفل میشه ولی در حد خیلی کم لطفا مرا راه نمایی کنیید
نقل قول کردن
+12 #7 سجاد 1394-10-06 15:50
سلام و خسته نباشید خدمت شما .یه چند تایی سوال دارم ممنون میشم اگه جوابمو بدید چون در تاریخ ۷/۱۰/۹۴امتحان کارگاه عملی دارم
۱٫میخواستم بدونم کار پولک ها تو بلوکه ی سیلندر چیه؟
۲٫اگه یکی از سیلندر ها کار نکنه مشکل چه چیزایی میتونه باشه؟
۳٫از اگزوز دود ابی خارج میشه مشکل از چه چیزایی میتونه باشه ؟
۴٫چرا باید هنگام جازدن تسمه تایم باید موتور را تایم کنیم؟
۵٫اگر سوپاپها درست اببندی نشه چه مشکل هایی تو موتور به وجود میاد؟
۶٫حجم روغن کارتل موتور پراید چه قدر است ؟
۷٫حجم اب رادیاتور پراید چه قدر است؟
۸٫اگر رینگ کمپرسی ضعیف بشه چه مشکلی تو سیلندر به وجود میاد؟
۹٫اگه در اتاقک احتراق شمع جرقه نزنه چه اتفاقی میفته؟
۱۰٫علت فیلرگیری چیست؟
۱۱٫اگه رینگ روغنی ضعیف بشه چه مشکلی به وجود میاد؟
۱۲٫تایمینگ سوپاپها به چه معناست؟
اگه زحمتی نیست لطفاَ این سوالا رو هم جواب بدین.
بازم متشکرم.
نقل قول کردن
+10 #8 مرتضی 1394-10-08 14:48
سلام به دوستان
خودرد پی کی انژکتورمدل83
باوصل کردن سوکت اکسیژن ماشین ریپ میزندامابه محض اینکه سوکتوقطع میکنم ماشین درست کارمیکنه.
ایراد؟
نقل قول کردن
+9 #9 مجید 1394-10-10 15:29
سلام خودرومن پراید 86 هست مشکل اینکه در محفظه کاز مکش کم هست علت مکش کم چیست
نقل قول کردن
+19 #10 hamid 1394-11-11 23:13
با سلام
سمند 84 معمولی تک سوز , چراغ STOP و چراغ فرمز آب روشن میشه آمپر آب وسط , فن سالم , سخن گو (( دمای آب زیاد است )) آب رادیات نرمال
لطفان کمک کنید
نقل قول کردن
+14 #11 Keivan Alizadeh 1394-11-20 12:26
سلام، سمند lx مدل 87 دوگانه سوز، مشکل اینجاست که در حالت بنزین خوب کار میکنه ولی در حالت گاز وقتی حدود پنجاه دقیقه کار میکنه دچار مشکل شده وریپ میزنه و گاهی اوقات چراغ چک روشن میشه بعد خاموش میشه دیاگم زدم ولی مشکل مشخص نشده ، دور موتورم گاهی اوقات نامنظم کار میکنه؟ خواهشا یه راه حلی پیشنهاد کنید شده درد بی درمون.
نقل قول کردن
+13 #12 ميرزايي 1394-11-21 08:30
باسلام
سمند 86 دارم صبحها يا هر 7 الي8 ساعت خاموش با دو سه استارت روشن ميشه و چراغ چك روشن وتا بيست دقيقه بد كار ميكنه و هنگام گاز دادن ميگيره و ول ميكنه بعد يه روشن خاموش هم چراغ چك خاموش ميشه هم خوب كار ميكنه.اينا رو هم تعويض كردم افاقه نكرد:سنسور ميل سوپاپ شمع واير ترموستات سنسور دريچه گاز.چه كنم موندم چاكر خالي
نقل قول کردن
+6 #13 محسن 1394-11-21 09:54
به نقل از ميرزايي:
باسلام
سمند 86 دارم صبحها يا هر 7 الي8 ساعت خاموش با دو سه استارت روشن ميشه و چراغ چك روشن وتا بيست دقيقه بد كار ميكنه و هنگام گاز دادن ميگيره و ول ميكنه بعد يه روشن خاموش هم چراغ چك خاموش ميشه هم خوب كار ميكنه.اينا رو هم تعويض كردم افاقه نكرد:سنسور ميل سوپاپ شمع واير ترموستات سنسور دريچه گاز.چه كنم موندم چاكر خالي

شک نکن سنسور دمای آبه
نقل قول کردن
+5 #14 محسن 1394-11-21 09:56
به نقل از مجید:
سلام خودرومن پراید 86 هست مشکل اینکه در محفظه کاز مکش کم هست علت مکش کم چیست

فیلترو چک کردی؟خرطومی و محفظه فیلتر ترک ندارن؟
نقل قول کردن
+7 #15 محسن 1394-11-21 09:56
به نقل از مهدي يوسفي:
در زمستان خودرو استارت مي خورد ولي روشن نمي شود يا به محض روشن شدن خاموش مي شود وبايد چندين بار استارت زد و همزمان بايد گاز را كمي فشار دادو پا را روي گاز نگه داشت تا ماشين روشن شود وسپس گاز را بيشتر كرد تا روشن بماند بعد از 10 تا 15 ثانيه ديگر ماشين خاموش نمي شود( البته در موقع استارت خوردن اگر گاز را زياد فشار دهي ماشين حالت خفگي پيدا كرده)بعد از راه افتادن ماشين ، خودرو حالت ريپ زدن پيدا كرده انگار ماشين داره از اختيار راننده خارج مي شود بعد از يكي دوتا دنده عوض كردن مشكل حل شده و در مواقعي كه موتور گرم است ماشين با تك استارات روشن مي شود بدون مشكل .بدوا پيش برق كار بردم باطري نو انداخت مشكل حل نشد واير را تعويض كرد و شمع ها را تميز كرد مشكل حل نشده سنسور مپ (مربوط به تنظيم دما وميزان هواي ورودي ) سنسور دريچه گاز واستوپر بنزين وصافي بنزين را عوض كردم مشكل حل نشده حتي دياگ نيز زدم كه خطاي دريچه گاز را نشان داده كه سنسور دريچه گاز را عوض كردم بازهم مشكل حل نشده است. لطفا راهنمايي كنيد

سنسور دمای آب
نقل قول کردن
+6 #16 محسن 1394-11-21 09:58
به نقل از مرتضی:
سلام به دوستان
خودرد پی کی انژکتورمدل83
باوصل کردن سوکت اکسیژن ماشین ریپ میزندامابه محض اینکه سوکتوقطع میکنم ماشین درست کارمیکنه.
ایراد؟

سنسور اکسیژن رو با مدل فابریک شرکتی عوض کنید.مسیر را هم با بیزر تست کنید که وصل باشه.
توی دیاگ چک کنید سنسور اکسیژن مقادیر درست بر میگرداند یا نه.
اگر هیچ کدام نبود از ECU است.
نقل قول کردن
+11 #17 حیدر 1394-11-21 20:53
با سلام
یه ماشین خریدم که صفحه کیلومتر شمارش 130000 کیلومتر کارکرکرد رو نشون میده اما دستگاه دیاگ میگه 280000 کار کرده، صاحبش هم میگه از اول دست خودم بوده مطمئنم 130000 کار کرده. آیا دستگاه دیاگ امکان خطا داره یا نه؟
ممنون از راهنماییتون
نقل قول کردن
+1 #18 محسن 1394-11-21 21:09
به نقل از حیدر:
با سلام
یه ماشین خریدم که صفحه کیلومتر شمارش 130000 کیلومتر کارکرکرد رو نشون میده اما دستگاه دیاگ میگه 280000 کار کرده، صاحبش هم میگه از اول دست خودم بوده مطمئنم 130000 کار کرده. آیا دستگاه دیاگ امکان خطا داره یا نه؟
ممنون از راهنماییتون

والا 10هزار 20هزارتا رو میشه گفت مثلاً لاستیک رو سایزشو عوض کرده اما 130هزارتا رو نه.
نقل قول کردن
+10 #19 صادق دیلمی 1394-11-22 15:23
با سلام وقتی دسته ی چراغ راهنمای ماشین 405 را برای راهنما زدن پایین یا بالا می زنم بعد از یکی دو چشمک زدن قطع می شود . علت چیست؟ با تشکر.
نقل قول کردن
+8 #20 آرش 1394-11-23 13:07
باسلام
یه پرایددوگانه فابریک دارم متاسفانه چراغ چک روشن شده وچراغ cngاصلا روشن نمیشودممنون میشم راهنمایی کنید.
نقل قول کردن
+5 #21 آرش 1394-11-23 19:51
سلام چراغcngپرایددوگانه فابریک روشن نمیشه وچراغ چک روشنه علتش چیه.باتشکر
نقل قول کردن
+14 #22 جواد 1394-11-23 22:33
سلام خسته نباشید
من پژو 405 اس ال ایکس دارم
چراغ چکش روشن می شه وقتی دیاگ می زنم خاموش میشه و بعد از 10 کیلومتر راه رفتن دوباره روشن میشه
تعمیرکار بردم می گن مشکل از سنسور اکسیژن هست که بعد از تعویض سنسور اکسیژن مشکل دوباره وجود داره
جدیدا هم چراغ چکش روشن می شه و خودش بعد از یه مدت خاموش می شه
کسی می تونه کمکم کنه کلافه شدم؟
نقل قول کردن
+6 #23 منصور 1394-11-24 20:28
به نقل از جواد:
سلام خسته نباشید
من پژو 405 اس ال ایکس دارم
چراغ چکش روشن می شه وقتی دیاگ می زنم خاموش میشه و بعد از 10 کیلومتر راه رفتن دوباره روشن میشه
تعمیرکار بردم می گن مشکل از سنسور اکسیژن هست که بعد از تعویض سنسور اکسیژن مشکل دوباره وجود داره
جدیدا هم چراغ چکش روشن می شه و خودش بعد از یه مدت خاموش می شه
کسی می تونه کمکم کنه کلافه شدم؟

سلام
دوست عزیز تشخیص از راه دور و بدون دیدن مشکل از نزدیک یکم سخته،ولی به احتمال خیلی زیاد مشکل از سنسور میل سوپاپ هست،و باید حتما تعویض بشه که مشکل رفع بشه.و سعی کنید جنس اصلی پیدا کنید.
نقل قول کردن
+15 #24 اکبر 1394-11-24 23:30
باسلام
من یه سورن با موتور ef7دارم صبح ها وقتی استارت میزنم دیر یا با دو استارت روشن میشود اما بعد اون همون استارت اول روشن میشه میخواستم ببینم مشکل از چیه؟
بعد یه سوال میشه شمع سوزنی استفاده کرد تو این موتور یا نه؟
نقل قول کردن
+3 #25 سعید 1394-12-01 23:30
سلام
پیکان انژکتوری مدل 83 . وقتی که شیلنک خلا را به بوستر وصل میکنم ماشین درجا کار نمیکند و باید پئال گاز را نگه دارم . مشکل از بوستر ترمز است یا انژکتور مشکل دارد. اگز مشکل از انزکتور باشد. چگونه میتوانم انرا درست کنم
نقل قول کردن
+2 #26 رضا 1394-12-03 11:42
سلام ال 90 دارم لامپ خطر عقب سوخنع عوض کردم
الان ترمز میگیرم فیوز استپ میسوزه؟
دوباره فیوز عوض کنم میسوزه
علت چیه دوستان؟
نقل قول کردن
+7 #27 افشین 1394-12-06 22:21
سلام
من یه پژو پارس سال مدل 92 دارم الان 6 ماهه که گاهی سیلندر شماره 2 خودبخود از کار میفته و ماشین شروع به ریپ زدن میکنه - کلیه موارد هم چک شده از قبیل کویل ، شمع ، .وایر ، کلیه سنسورها ، تست و تعویض سوزن انژکتور ، مانیفیلد و دیگه همه چیز
دوستان تنظیم موتور میگن مشکل از موتوره و مشکل مکانیکی دارد و مکانیکهای محترم میگن مشکل مربوط به تنظیم موتور و برقه
تا حالا نزدیک به 3 میلیون تومان خرج کردم و هیچ نتیجه ای نگرفتم ، لطفا اگه کسی حدس میزنه مشکل از چیه کمکم کنه قابل ذکره که این مشکل هرازچند گاهی پیش میاد و وقت مشخصی نداره و معمولا خودبخود حل میشه .
نقل قول کردن
+2 #28 سجاد 1394-12-11 21:55
سلام من 206 تیپ 2 دارم بردم معاینه فنی ولی گفتن ماشینت دود میکنه(تنظیم موتور).می خواستم بدونم از کدوم از این موارد میتونه باشه؟1.شمع 2.کاتالیزور 3.سوزن انژکتور 4.صافی بنزین 5.استپر 6.مپ سنسور 7.یا موارد دیگه... در ضمن اصلا دود در حالت عادی مشخص نیست ممنون میشم پاسخ بدید
نقل قول کردن
+3 #29 محمدرضا عزتي 1394-12-12 18:38
سلام يه مشكل مهم دارم كه اكثر تميركاران متوجه نميشوند
ماشين ٢٠٦ تيپ ٣ ٨١ زماني كه ماشين سرد است موقع رانندگي كپ ميكند و هرچي گرم تر ميشود دوره موتور كاهش پيدا ميكنه تا زماني كه ديگه نميشه حتا با دنده يك گاز داد يني دوره موتور بالاي ١.٥ نمياد
ممنون ميشم راهنماييم كنيد
نقل قول کردن
+4 #30 ص 1394-12-13 18:29
به نقل از مرتضی:
سلام به دوستان
خودرد پی کی انژکتورمدل83
باوصل کردن سوکت اکسیژن ماشین ریپ میزندامابه محض اینکه سوکتوقطع میکنم ماشین درست کارمیکنه.
ایراد؟

اگه دوتا سنسور اکسیژن داشته باشه سنسوری که با وصل کردن باعث ریپ میشه سوخته و اگه تک باشه احتمال سوختگیش هس
نقل قول کردن
+6 #31 مهدی 1394-12-15 09:10
با عرض سلام و خسته نباشید
خوردوری من پژو 405 دوگانه کارخانه یه چند وقیته هم وقتی که که خودرو درجا کار میکنه و هم تو سرعت بالا خاموش میشه میخاستم ببینم مشکل از کجاست
نقل قول کردن
+4 #32 امیر برزو 1394-12-15 12:16
با سلام.
من یه 405 مدل 88 دارم که تازه تعمیر موتور کردم. اما یه مشکلی داره که دیاگم زدم و مشخص نشد چیه. بعضی وقتا صبح ها بد استارت میخوره و گاهی اوقات یه کم دود سیاه میکنه. شتاب ماشین خیلی پایین اومده و کم میاره رو سرعت. در ضمن یه موقع هاییم حالت سکته در حرکت می زنه و گاز الکی می خوره و دور موتور بالا میره ولی سنگین حرکت می کنه. ممنون از پاسخگوییتون و سایت عالیتون.
نقل قول کردن
+10 #33 شمشیری 1394-12-15 19:34
سلام دوست عزیز ممنون از سایت خوبتون
یه 405 اس ال ایکس موتور tu5 مدل 91 با ecu bosch 7.4.4 دارم چند وقته که آمپر بنزین وقتی میاد پایین بین خط اول و خطی که تموم میشه گیر میکنه و یه بارم باعث شد تو جاده بمونم
ولی وقتی ماشین رو خاموش میکنم آمپر میاد میچسبه پایین
ممنون میشم راهنمایی کنین .
نقل قول کردن
+3 #34 مجید 1394-12-15 21:47
به نقل از امیر برزو:
با سلام.
من یه 405 مدل 88 دارم که تازه تعمیر موتور کردم. اما یه مشکلی داره که دیاگم زدم و مشخص نشد چیه. بعضی وقتا صبح ها بد استارت میخوره و گاهی اوقات یه کم دود سیاه میکنه. شتاب ماشین خیلی پایین اومده و کم میاره رو سرعت. در ضمن یه موقع هاییم حالت سکته در حرکت می زنه و گاز الکی می خوره و دور موتور بالا میره ولی سنگین حرکت می کنه. ممنون از پاسخگوییتون و سایت عالیتون.

دیاگ خوب نزده برات وگرنه اینهایی که می گی از پارامترها قشنگ مشخص می شه، هر کدوم از سنسورها و خود ECU می تونه باشه.
نقل قول کردن
+3 #35 مجید 1394-12-15 21:47
به نقل از مهدی:
با عرض سلام و خسته نباشید
خوردوری من پژو 405 دوگانه کارخانه یه چند وقیته هم وقتی که که خودرو درجا کار میکنه و هم تو سرعت بالا خاموش میشه میخاستم ببینم مشکل از کجاست

رو گاز یا بنزین؟
نقل قول کردن
+2 #36 مجید 1394-12-15 21:49
به نقل از افشین:
سلام
من یه پژو پارس سال مدل 92 دارم الان 6 ماهه که گاهی سیلندر شماره 2 خودبخود از کار میفته و ماشین شروع به ریپ زدن میکنه - کلیه موارد هم چک شده از قبیل کویل ، شمع ، .وایر ، کلیه سنسورها ، تست و تعویض سوزن انژکتور ، مانیفیلد و دیگه همه چیز
دوستان تنظیم موتور میگن مشکل از موتوره و مشکل مکانیکی دارد و مکانیکهای محترم میگن مشکل مربوط به تنظیم موتور و برقه
تا حالا نزدیک به 3 میلیون تومان خرج کردم و هیچ نتیجه ای نگرفتم ، لطفا اگه کسی حدس میزنه مشکل از چیه کمکم کنه قابل ذکره که این مشکل هرازچند گاهی پیش میاد و وقت مشخصی نداره و معمولا خودبخود حل میشه .

یه دونه سیلند معمولاً از مسیر جرقه است.حالا شاید هم میل سوپاپت یا شیم هات مشکل داره.
نقل قول کردن
+2 #37 مجید 1394-12-15 21:49
به نقل از سجاد:
سلام من 206 تیپ 2 دارم بردم معاینه فنی ولی گفتن ماشینت دود میکنه(تنظیم موتور).می خواستم بدونم از کدوم از این موارد میتونه باشه؟1.شمع 2.کاتالیزور 3.سوزن انژکتور 4.صافی بنزین 5.استپر 6.مپ سنسور 7.یا موارد دیگه... در ضمن اصلا دود در حالت عادی مشخص نیست ممنون میشم پاسخ بدید

همه ، تو دیاگ مشخص می شه.
نقل قول کردن
+6 #38 مجید 1394-12-15 21:50
به نقل از رضا:
سلام ال 90 دارم لامپ خطر عقب سوخنع عوض کردم
الان ترمز میگیرم فیوز استپ میسوزه؟
دوباره فیوز عوض کنم میسوزه
علت چیه دوستان؟

99% تو مسیر اتصالی داره.
نقل قول کردن
+1 #39 مجید 1394-12-15 21:51
به نقل از اکبر:
باسلام
من یه سورن با موتور ef7دارم صبح ها وقتی استارت میزنم دیر یا با دو استارت روشن میشود اما بعد اون همون استارت اول روشن میشه میخواستم ببینم مشکل از چیه؟
بعد یه سوال میشه شمع سوزنی استفاده کرد تو این موتور یا نه؟

معمولاً سنسور دمای آب
آره شمع سوزنی روی همه موتوری می شه استفاده کرد ، گرم و سردش (بلند و کوتاه) فرق می کنه.
نقل قول کردن
+8 #40 مجید 1394-12-15 21:51
به نقل از جواد:
سلام خسته نباشید
من پژو 405 اس ال ایکس دارم
چراغ چکش روشن می شه وقتی دیاگ می زنم خاموش میشه و بعد از 10 کیلومتر راه رفتن دوباره روشن میشه
تعمیرکار بردم می گن مشکل از سنسور اکسیژن هست که بعد از تعویض سنسور اکسیژن مشکل دوباره وجود داره
جدیدا هم چراغ چکش روشن می شه و خودش بعد از یه مدت خاموش می شه
کسی می تونه کمکم کنه کلافه شدم؟

اتصالی در مسیر یا شل شدن پایه های سوکت ecu.
نقل قول کردن
+7 #41 علی 1394-12-16 11:27
سلام دوستان
ماشین پراید توی روغن ماشین بنزین میزنه کسی تا بحال بهش برخورده؟
نقل قول کردن
+4 #42 شمشیری 1394-12-16 19:33
با سلام
یه 405 اس ال ایکس مدل 91 tu5 دارم که چند وقته آمپر بنزین خط اول گیر میکنه و دیگه پایین نمیاد و باعث شد یه بار تو جاده بمونم
لطفا راهنمایی کنید
نقل قول کردن
+4 #43 بابک 1394-12-17 20:24
سلام سمند ef7 مدل 90 دارم استپ موتور را شستشو دادم البته با اسپری ولی بعداز 2روز وقتی موتور درجا روشنه دور موتور بعضی وقتها میره که خاموش بشه و عقربه دور موتور از حالت نرمال کمتر میشه بعد میاد سر جای خودش. احتمال داره اشکال از استپ موتور باشه؟
نقل قول کردن
+2 #44 محمود 1394-12-23 23:43
با سلام
من یک سمند 89 دارم که چند وقتی است با یک مشکل برخورده ام به این صورت که در دنده 5و با سرعت 110 کیلومتر ، دور موتور 3000 یا بیشتر می شود و یک صدای ریز مثل صدای لاستیک نیز دارم (لاستیک ها را عوض نمودم، استپر موتور را تمیز کردم ، شمع ها را عوض کردم ) اما صدا رفع نشده و دور موتور نیز به همان حالت می باشد لازم به ذکر است که به جلوبندی نشان دادم و گفتند که از بلبرینگ ها نیست و روی جک نیز ماشین حرکت کرد اما صدایی از ماشین شنیده نشد و گفتند که گیربکس، دیفرانسیل و موتور سالم است !! البته تمام این موارد بعد از تعویض باتری رخ داده (پس از تعویض باتری دیاگ هم زده ام )،با این اوصاف آیا می توانید مرا راهنمایی فرمایید .
ممنون
نقل قول کردن
+3 #45 حامد 1394-12-25 08:01
سلام خدمت دوستان عزيز
من سمند دوگانه سوز 83 دارم
واشر سرسيلند تازه عوض شده
شمع و واير نو هست
اورينگ انژكتور تعويض شده
متاسفانه يه مشكلي داره كه كسي سر در نمياره
بعضي مواقع ، موتور 3 كارميكنه ( هم در حالت گاز و هم در حالت بنزين )
بعضي مواقع ، زماني كه موتور سرده و روشن ميكنم ، پت پت ميكنه و يواش يواش شروع به دود كردن ميكنه و با گاز دادن زياد ميشه ، وقتي كه موتور گرم ميشه و شروع به حركت ميكنم و ميرم روي CNG بعد از گذشت يك ربع دودش از بين ميره ولي هنوز ماشين بد كار ميكنه
امروز زماني كه ماشين داشت دود ميكرد كاپوت رو كه زدم بالا ديدم از پشت موتور داره دود در مياد كه متوجه نشدم از كدوم قسمت موتوره
با يه مكانيك مشورت كردم گفت : واير ها رو يكي يكي در بيار هر وقت ديدي وايري رو درآوردي و كار كردن ماشين فرقي نكرد اون انژكتور خرابه و بايد عوض كني . ولي با چند نفر ديگه كه صحبت كردم گفتن كه اگه مشكن از انژكتور باشه موقع روفتن روي CNG ديگه نبايد ماشين بد كار كنه
ممنون ميشم راهنمايي كنيد
با تشكر
نقل قول کردن
+7 #46 مجید 1394-12-25 14:46
به نقل از حامد:
سلام خدمت دوستان عزيز
من سمند دوگانه سوز 83 دارم
واشر سرسيلند تازه عوض شده
شمع و واير نو هست
اورينگ انژكتور تعويض شده
متاسفانه يه مشكلي داره كه كسي سر در نمياره
بعضي مواقع ، موتور 3 كارميكنه ( هم در حالت گاز و هم در حالت بنزين )
بعضي مواقع ، زماني كه موتور سرده و روشن ميكنم ، پت پت ميكنه و يواش يواش شروع به دود كردن ميكنه و با گاز دادن زياد ميشه ، وقتي كه موتور گرم ميشه و شروع به حركت ميكنم و ميرم روي CNG بعد از گذشت يك ربع دودش از بين ميره ولي هنوز ماشين بد كار ميكنه
امروز زماني كه ماشين داشت دود ميكرد كاپوت رو كه زدم بالا ديدم از پشت موتور داره دود در مياد كه متوجه نشدم از كدوم قسمت موتوره
با يه مكانيك مشورت كردم گفت : واير ها رو يكي يكي در بيار هر وقت ديدي وايري رو درآوردي و كار كردن ...

دسته سیم موتوره ، عین همین مورد رو داشتم
نقل قول کردن
+14 #47 مجید 1394-12-26 14:03
سلام
من سمند ef7 مدل 94 دارم کا بی دلیل در حرکت فلاشر می زنه سنسور کیلومتر هم عوض کردن مشکل حل نشده لطفا راهنمایی بفرمائید ممنون
نقل قول کردن
+2 #48 جواد 1394-12-27 20:30
سلام
من رانا مدل 94 دارم دور موتورش به طور نامنظم کار می کند مجموعه دریچه گاز را به طور کامل عوض کردم ولی مشکلم حل نشد. خودرو من به همین شکل گاز می خوردو دور موتورم نوسان دارد.
لطفا راهنماییم کنید.
نقل قول کردن
+3 #49 رسول 1395-01-03 01:43
سلام ،پارس تیوفایو دارم مدل ۹۴از روز اول یه صدای خفیف شبیه قرقر به هنگام حرکت در همه دندها مخصوصا دنده دو و سه شنیده میشه البته در شیبهای ملایم کمتر و در شیبهای تند صدا بیشتره وقتی خلاص میکنم یا کلاج میگیرم صدا قطع میشه وقتی ماشین حرکت نمی کنه صدا نمیاد،به نمایندگی بردم اصلا متوجه نشدند ولی کاملا معلومه یه صدایی علاوه بر صدای موتور از سمت راست ماشین به گوش میرسه،خواهشا اگه امکان داره راهنمایی بفرمایید متشکرم.
نقل قول کردن
+5 #50 مجید 1395-01-03 03:16
سلام یه سوال دارم من یه پژو پارس سال دارم مدل 93 هر کاری میکنم سرعتش از 170 بالاتر نمیره دیسکو صفحه تعویض کردم پیش هر کی بردم کسی نتونست عیب رو بدونه ممنون میشم کمکم کنید
نقل قول کردن
+8 #51 مرتضی 1395-01-04 17:29
کابل دستگاه دیاگ وصل میکنی دیاگ ماشین شناسایی نمیکنه و وصل نمیشه پراید132 ؟ یعنی فیش ماشین خرایه یا ایسیو سوخته
؟
نقل قول کردن
+1 #52 سامان 1395-01-04 18:56
سلام ماشبن رانا هست بعد از شستوی موتور چراغ نور پایین به همیشه روشن می مونه و هاموش نمیشه میشه راهنمایی کنید؟
نقل قول کردن
+2 #53 مجید 1395-01-04 22:54
به نقل از مرتضی:
کابل دستگاه دیاگ وصل میکنی دیاگ ماشین شناسایی نمیکنه و وصل نمیشه پراید132 ؟ یعنی فیش ماشین خرایه یا ایسیو سوخته
؟

اگر ecuت s2000ه ، سیم کشی سالمه ، IC اصلی یا رگولاتور سوخته.
ماشین روشن میشه؟چراغ چک داره یا چشمک زنه؟
نقل قول کردن
+4 #54 مجید 1395-01-04 22:56
به نقل از سامان:
سلام ماشبن رانا هست بعد از شستوی موتور چراغ نور پایین به همیشه روشن می مونه و هاموش نمیشه میشه راهنمایی کنید؟

این مولتی پلکس ایرانیا نمی دونم bm34 دارن یا نه ولی توی 206های مالتی پلکس قدیمی (زیر91) معمولاً bm34 هست.
نقل قول کردن
+4 #55 مجید 1395-01-04 22:57
به نقل از جواد:
سلام
من رانا مدل 94 دارم دور موتورش به طور نامنظم کار می کند مجموعه دریچه گاز را به طور کامل عوض کردم ولی مشکلم حل نشد. خودرو من به همین شکل گاز می خوردو دور موتورم نوسان دارد.
لطفا راهنماییم کنید.

موتور صدا هم می ده یا صدای موتور نرماله؟
نقل قول کردن
+2 #56 مجید 1395-01-04 22:58
به نقل از مجید:
سلام
من سمند ef7 مدل 94 دارم کا بی دلیل در حرکت فلاشر می زنه سنسور کیلومتر هم عوض کردن مشکل حل نشده لطفا راهنمایی بفرمائید ممنون

سیم کشی فلاشر از پشت دکمه رو چک کن احتمالاً اتصالی می کنه.
نقل قول کردن
+1 #57 هادی 1395-01-07 19:52
باسلام. پراید 132 دارم، جدیدا وقتیکه روشنش میکنم و هنوز حرکتش ندادم(دنده خلاصه و درجا داره کارمیکنه) بعداز حدود یکی و دو دقیقه از زیر ماشین یک صدایی مثل خرررر میاد و چندبار مثلا 5یا 6بار حدود چندثانیه این صدا میاد و قطع میشه و اگر دومرتبه خاموشش کنم و روشنش کنم صدا نمیده مگر یک ساعتی خاموش باشه تا دومرتبه اون صدارو بده!
وتوضیح اینکه دقیقا نمیتونم بفهمم از کجای زیر ماشین صدا میاد و ظاهرا صدا پخش میشه و البته از اگزوزشم(الان که هوا بهاری هست) قطرات اب میاد
نقل قول کردن
+3 #58 مهرداد 1395-01-07 20:12
سلام اساتید
سال نو مبارک
دوستان ماشین من دچار حریق سیمکشی موتور شد. آردی 82 sl96.
سیمکشی موتور دسته سیمی که به سمت فیلتر هوا میره و برق شمعها و کولر و... رو تامین میکنه.
سوال من اینه که سیمکشی موتور کامل باید عوض شه یا فقط اون دسته سیم رو میتونم عوض کنم؟
منتظر توضیحات و نظراتتون هستم
نقل قول کردن
+8 #59 محمدرضا 1395-01-09 00:30
با سلام
پراید من هنگام سرد بودن ریپ می زنه و در حرکت اولیه دچار سکته می شود اما وقتی موتور گرم شود تمامی مشکلات بر طرف می شود . لطفا راهنمایی نمایید
نقل قول کردن
+8 #60 نغمه 1395-01-10 11:24
پژو موتور 2000 دارم. جدیدا وقتی روشن میشه به مدت 3 تا 5 دقیقه خوب کار میکنه اما بعدش شروع میکنه به دل زدن یا همون ریپ میزنه و اصلا هم نمیشه گاز داد و خاموش میشه.بعد اون که روشن کنم بلافاصله خاموش میشه و دیگه روشن نمیمونه. شمع ها و وایر عوض کردم درست نشده.
اگر میشه بگید مشکلش چیه؟!
نقل قول کردن
+2 #61 کورش خسروی 1395-01-10 19:10
با سلام سمند ef7دارم که دستگاه دیاگ خطای سنسور ضربه نشان میدهد تطفا روش بر طرف کردن ان به ما یاد دهید
نقل قول کردن
+5 #62 نغمه 1395-01-11 15:15
به نقل از نغمه:
پژو موتور 2000 دارم. جدیدا وقتی روشن میشه به مدت 3 تا 5 دقیقه خوب کار میکنه اما بعدش شروع میکنه به دل زدن یا همون ریپ میزنه و اصلا هم نمیشه گاز داد و خاموش میشه.بعد اون که روشن کنم بلافاصله خاموش میشه و دیگه روشن نمیمونه. شمع ها و وایر عوض کردم درست نشده.
اگر میشه بگید مشکلش چیه؟!

تو رو خدا یکی بگه مشکلش چیه؟!کویل هم عوض کردم مشکل حل نشده.
نقل قول کردن
+7 #63 ناصر 1395-01-12 00:21
من ماشینپژو اس ال ایکس موتور تیو فایو دارم وقتی در حال حرکت گاز میدم میخام شتاب بگیرم ماشین قطع و وصل میکنه و چراخ ای بی اس در هنگام قطع و وصل همزمان چشمک میزنه خوهشا بگید اشکال چیه شمع و وایر شمع و سنسور اکسیژن رو عوض کردم
نقل قول کردن
+2 #64 مجید 1395-01-15 02:11
به نقل از مجید:
سلام یه سوال دارم من یه پژو پارس سال دارم مدل 93 هر کاری میکنم سرعتش از 170 بالاتر نمیره دیسکو صفحه تعویض کردم پیش هر کی بردم کسی نتونست عیب رو بدونه ممنون میشم کمکم کنید

کسی سوال منو نمیخواد جواب بده خدایی علت رو نمیدونیین
نقل قول کردن
+4 #65 مجید 1395-01-15 02:13
سلام کسی هست جواب منو بده ماشینم سرعتش از 170 بالاتر نمیره پژو پارس سال مدل 93 ممنون میشم علت رو بگین دیسک وصفحه هم تعویض کردم دیاگ هم زدم
نقل قول کردن
+3 #66 فراز 1395-01-15 19:42
به نقل از محمدرضا عزتي:
سلام يه مشكل مهم دارم كه اكثر تميركاران متوجه نميشوند
ماشين ٢٠٦ تيپ ٣ ٨١ زماني كه ماشين سرد است موقع رانندگي كپ ميكند و هرچي گرم تر ميشود دوره موتور كاهش پيدا ميكنه تا زماني كه ديگه نميشه حتا با دنده يك گاز داد يني دوره موتور بالاي ١.٥ نمياد
ممنون ميشم راهنماييم كنيد

سلام ، اشکال از ای سی یو است
نقل قول کردن
+3 #67 علیرضا میر مهدو 1395-01-16 00:57
امروز از مسافرت بر می گشتم که کل امپرها قفل شدن نگه می داشتم خاموش روشن می کردم درست می شدتا یک دقیقه می رفتم بوباره گیر می کردن چراغ چک هم روشن میشه ممنون از شما کمکم کنید
نقل قول کردن
+4 #68 سعادتی 1395-01-18 14:34
سلام وقت بخیر . من ماشینم 206 تیپ 5 هست . وقتی ماشین را روشن می کنم . چراغهای کوچک جلو و عقب ماشین روشن نمی شود . وقتی ماشین خاموش هست چراغها روشن می شود.ممنون می شوم کمکم کنید.
نقل قول کردن
+2 #69 سید محمد عدل 1395-01-21 14:21
سلام استاد گرامی سال نو شما مبارک وتشکر بسیار از ارایه اگاهی در زمینه عیوب خودرو استاد محترم چراغ های راهنمای چشمک زن در هنگام انحراف به چپ یا راست روشن شده ولی چشمک نمی زند همینطور فلشر در چهار طرف روشن ولی چشمک نمی زند ایا مربوط به فیوز است و لطفا بفرمایید کدام فیوز خودرو بنده سمند است با ارادت فراوان
نقل قول کردن
+4 #70 سید محمد عدل 1395-01-21 14:24
با احترام وعرض ادب خودرو سمند می باشد در هنگام انحراف به چپ وراست لامپ های راهنکا روشن شده ولی چشمک نمی زند لامپ های فلاشر همین طور ایا از فیوز است ؟ کدام فیوز شماره چند ممنون از راهنمایی جنابعالی با ارادت فراوان
نقل قول کردن
+6 #71 محسن 1395-01-22 15:06
با سلام
سمند ال ایکس 89 دارم و در ترافیک انگار کلاچ عمل نمیکنه یعنی موقع حرکت ماشین زور نداره حرکت کنه ، دیسک و صفحه و شمع و ... را هم عوض کردم درست نشد و فقط وقتی چند دقیقه تو ترافیک میمونم دچار این مشکل میشه ممنون میشم کسی راه حل بگه
نقل قول کردن
+4 #72 مجتبی 1395-01-23 13:54
با سلام و تشکر از مطالب مفیدتون
من یه پارس 86 دارم تو دور ارام امپر دور موتور میلیمتری نواسان داره اروم یه دو میلیمتر پایین میاد بعد یهو چند میلیمتر میری بالا ماشین یه جورایی نامحسوس بد کار میکنه .. تو دنده یک و هم کله میزنه استپرم عوض کردم اما فایده نداشته .. ممنون میشم راهنمایی بفرمایید
نقل قول کردن
+1 #73 غریبه 1395-01-23 14:46
ممکنه از برنامه ایپرام ECUباشه یااز سنسور آب
نقل قول کردن
+7 #74 یوسف 1395-01-26 18:04
سلام پراید۱۳۱ se ۹۳ دارم برای مصرف بلاش نمیدونم چیکار کنم تنظیم موتور دیاگ به روز رسانیزنرم افزار همه کار کردم نشد لطفا راهنمایی کنید
نقل قول کردن
+6 #75 علیرضا 1395-01-29 14:51
با سلام و خسته نباشید خدمت شما
بنده یک پژو 206 تیپ 5 مدل 93 دارم که کلا 20000 تا کار کرده -- به تازگی به محض بازکردن سوئیچ و قبل از استارت از قسمت جلویی ماشین 10 بار صدای تق با فاصله 1 ثانیه به گوش می رسد .. به نظر شما مشکل کجاست -- ممنون میشم اگر راهنمایی بفرمایید..
نقل قول کردن
+3 #76 omid 1395-01-29 17:47
سلام خدمت جناب ببخشید پژو 405 مدل 92 دارم بعد از خاموش کردن خودرو دیگه روشن نمیشه برق ماشین خیلی ضعیفه حتی چراغ ها هم روشن نمیشه وفقط چراغ های کیلومتر روشن میشه که خیلی ضعیفه باطری هم عوض کردم درست نشد چی میتونه باشه فیوز هاشم همه سالمه
نقل قول کردن
+5 #77 . 1395-01-30 19:12
سلام خسته نباشيد. ام وى ام ١١٠ ٤ سيلندر دارم قبل از استارت يه بوق كوچيك شنيدم استارت كه زده ضعيف و طولانى بود ترسيدم نگه دارم ولى حس ميكنم اگه نگه ميداشتم روشن ميشد دوباره كه استارت زدم ضعيف تر شد عقربه هاى امپر بنزين و اب با يه صدايى لرزيدن و بالا موندن استارتاى بعدى ضعيف و ضعيفتر شد ولى چراغ جلو و نور بالارو زدم درست روشن ميشد... ممنون ميشم راهنمايي كنيد.
نقل قول کردن
+4 #78 جلیل 1395-01-31 11:12
سلام
با تشکر از مطالب بسیار مفیدتون
بنده یک پراید 83 کاربراتوری دارم. دو سوال از خدمتتون داشتم سوال اول اینکه وقتی هوا سرده و ماشین چند ساعتی خاموش مونده با بعد از چند بار استارت زدن و نگه داشتن گاز روشن میشه که طبق مطالبی که اینجا گفتین احتمالا از سنسور دمای آب باشه....
سوال دوم اینکه در حال حاضر بعد از اینکه ماشین گرم شد و مثلا یه نیم ساعتی در حرکت بود اگه ماشین رو خاموش کنم و بعد از چند دقیقه بخوام روشن کنم به راحتی روشن میشه ولی به محض اینکه پامو از رو گاز بردارم خاموش میشه و تا یه ربعی اینطوری هست و بعد خوب میشه. علتش چی میتونه باشه؟
ممنون
نقل قول کردن
+1 #79 محمد 1395-01-31 14:56
باسلام و وقت بخیر، خودرو پرایدم موقع کارکردن صدایی شبیه صدای پره پنکه میده عیبش از چی میتونه باشه لطفا اگه میشه راهنماییم کنین ممنون میشم.
نقل قول کردن
+3 #80 هاکان 1395-02-02 09:56
به نقل از مرتضی:
سلام به دوستان
خودرد پی کی انژکتورمدل83
باوصل کردن سوکت اکسیژن ماشین ریپ میزندامابه محض اینکه سوکتوقطع میکنم ماشین درست کارمیکنه.
ایراد؟

سانسور اکسیژن خراب است یا سیم کشی مربوط به سانسور اتصالی دارد.
نقل قول کردن
+6 #81 اصغر 1395-02-02 23:30
سلام خسته نباشین ماشین من پژو 405 مدل85 کیلومتر سرعت کار نمی کند دو بار هم سنسور سرعت و سوکت رو عوض کردم بعد باطری ساز کفت نمی دونم یه چیزه که تو گیربکس اونوهم عوض کردن و کیلومترو هم بردم تست بازم درست نشد الانم که کیلومتر کار نمیکنه ماشین ریپ میزنه ممنون میشم کمکم کنی
نقل قول کردن
+3 #82 علی 1395-02-04 14:54
به نقل از نغمه:
تو رو خدا یکی بگه مشکلش چیه؟!کویل هم عوض کردم مشکل حل نشده.

با سلام
دوست عزیز در ابتدا بگم که شمع تحت هر شرایطی موتور رو روشن میکنه فقط باعث بالا رفتن مصرف سوخت و در دورهای بالا هم صدای انفجاری از اگزوز میشه
در مورد کویل هم دو حالت داره یا سالمه یا سوخته اگه یا خودرو روشن میشه یا نمیشه اگه هم نیم سوز باشه روشن میشه و نهایتا بد کار میکنه
وایر هم دقیقا همینجوریه هرکدوم خراب باشن موتور سه کار میکنه ولی باز روشن میشه
قطعاتی که ممکنه این مشکل رو بوجود بیارن یکی پمپ بنزینه که امکانش هست موقع گرم کردن توان پمپاژ نداشته یاشه یکی دیگه دریچه ی گاز هستش که البته در مورد خودروی شما بعید میدونم ایراد داشته باشه باتری و دینام هم رو یه ولتاژ بگیرید ببینید سالم هستند یا نه
نقل قول کردن
+4 #83 اصغر 1395-02-04 23:32
جواب سوالم خواهشن بدین بد جور گرفتارم
نقل قول کردن
+4 #84 رامین 1395-02-05 22:04
با سلام
ماشین پارس دارم و به تازگی وقتی استارت میزنم تا 20 ثانیه اول ماشین بد کار میکنه چه هوا سرد باشه چه گرم باشه همینطوره .
اگر کسی میتواند کمکم کنه ممنون میشم .
نقل قول کردن
+3 #85 پارسا 1395-02-07 08:26
سلام.من ماشينم راناست.الان دو روزه بي دليل چراغ اي بي اس و ترمز دستيم باهم روشن ميشه و همزمان فلاشر و برف پاك كن هم روشن ميشه و نشانگر سرعتمم از كار ميفته.اما ماشين همچنان با همان سرعت كار ميكنه و ترمز هم ميگيره.مشكل از چيه؟
نقل قول کردن
+3 #86 صادق 1395-02-07 18:31
دوست عزیز رامین تمام خانواده های پزو همین حالت دارن نگران نباشید
نقل قول کردن
+5 #87 علی تهرانی 1395-02-09 22:31
سلام من 206 تیپ 2 دارم.چراغ چک بعد از طی مسافتی روشن میشه و درحالت توقف خاموش میشه.مواردی ک چک شده و تعویض شده عبارت است از :فیلترروغن.صافی روغن.سنسور دور موتور.شستشوی انژکتور و سوزنها.تعویض کویل.تعویض وایرشمعها و شمعها.دیاگ خطای احتراق و جرقه زنی ناقص یک یاچند سیلندر را نشان میدهد.لطفا راهنمایی کنید مشکل چیه و راه حل چیست واقعا کلافه شدم بخدا.
نقل قول کردن
+2 #88 احمد 1395-02-11 16:55
سلام سايپا ١١١ دارم تازگي نيم ساعت تا يكساعت بعد از خاموش كردن ماشين موقع استارت مجدد دور موتور روي 400 وايميسه و چراغ باتري و روغن روشن ميمونه تا گاز ندم هم دورش نمياد روي ٩٠٠. اين ماشين در هيچ حالت ديگه اي مشكل نداره. تعويض صافي بنزين، شمع ها، استپر، فلش برنامه انجام شده، سنسور دور موتور، پمپ بنزين براي تست تعويض شده ولي جواب نداده، علت از چي ميتونه باشه؟ سپاس
نقل قول کردن
+4 #89 مهدی61 1395-02-12 00:07
یک سوال چرا پمپ بنزین 206 بعد خاموش شدن ماشین هنوز کار میکنه.؟
برق دردی ماشین از اینه؟
نقل قول کردن
+3 #90 امير١٢١٢ 1395-02-12 09:56
با سلام خدمت دوستاي عزيزم
٢٠٦ تيپ ٢مدل ٩٠ دارم. وقتي روشنش ميكنم روشن ميشه ولي به محض اينكه بخام گاز بدم يا دور موتورش ميفته يا خاموش ميكنه. پشت چراغ قرمز هم همينطوره. كلا وقتي ميخام شرو كنم گاز بدم گاز نميخوره. بعضي وقتا هم ميخام شتاب بگيرم مكث داره. سنسور اكسيژن عوض كردم يكم بهتر شد ولي خوب نشد. انژكتورا رو شستم. شمعا رو عوض كردم. اين وايراي روي شمع(جعبه سياه) رو برام تستي گذشتن خوب نشد. خلاصه پدرمو در اورده. نميدونم چكارش كنم. دياگ بعضي وقتا خطا در سيستم جرقه زني مينويسه. لطفا اگه نظري داريد راهنماييم كنيد ممنون ميشم
نقل قول کردن
+5 #91 احسان 1395-02-16 15:56
ماشین پراید بدون مشکل روشن میشد، بعد از خاموش کردن ناگهان گیج بنزین خالی نشون میده، چراغ بنزین روشن نمیشه، و بنزینم به موتور نمیرسه و ماشین روشن نمی شه،میدونید مشکل چی؟؟
نقل قول کردن
+3 #92 soheil 1395-02-21 21:42
سلام دوستان
من یه مشکل عجیب دارم که تا حالا کسی بهش برنخورده، من یه 206 88 دارم، صبح که اومدم استارت بزنم چراغا خودشون روشن میشن، از جای فیوز ها و کامپیوترش یه صداهایی میاد و پشت آمپرم خودش روشن خاموش میشه!!!
استارت میخوره ولی روشن نمیشه!
قبلا دوبار اینجوری شده بود سرباطری کشیدم صبر کردم درست شد. ولی الان دیگه راه نمیوفته. میشه یکی راهنماییم کنه؟ اصلا مکانیکا ندیدن اینجوری. نمیدونم از کجا میتونه باشه این مشکل
نقل قول کردن
+3 #93 رسول پاشا 1395-02-26 18:02
من ماشینم سمند se مدل ۹۰ دارم٬تو سربالایی ها اصلا کشش نداره٬تا جایی که از دنده پنج تا سه معکوس میکشم٬در ضمن وقتی هم که پا رو گاز ثابت هست ریپ میزنه٬طوری هست که انگار وقتی گاز میدی ماشین خفه میکنه٬ممنون میشم راهنمایی کنید٬صفحه دیسک٬شمع و وایر٬پمپ بنزین هم نو انداختم
نقل قول کردن
0 #94 kamran 1395-02-31 21:12
سمند مدل 93 دارم ...کولر که میگیریم بعد از خاموش شدن ماشین ، ماشین استارت نمی زند
ضمنا جدیدا زغال دینام رو عوض کردیم و از کارکرد ذینام اطمینان داریم


ممنون میشم راهنمایی کنید
نقل قول کردن
+4 #95 حسین 1395-03-02 10:47
سلام خسته نباشید
ممنون از سایت بسیار خوبتان
من سمند SE 7 مدل 90 دارم پیش از عید یک بار داغ کرد و واشر سیلندر سوخت تعویض کردم بعد از سه روز یک مسافت 120 کیلومتری رفتم و روز بعد ماشین دوباره آب کم کرد و آمپر تا وسط آمد و هر روز آب کم میکرد یعنی اگه مسافت 20 کیلومتری میرفتم یک تا یک ونیم لیتر آب کم میکرد دوباره رفتم تعمیر گفتن واشر سوخته دوباره تعویض کردم بعد از مسافت 20 کیلومتر دوباره آب کم میکند آمپر هم حدود سه میلیمتر کمتر از وسط میاید
ضمنا کولر را روشن میکنم آمپر پایین میاید ، ضمنا بار اول سیلندر را کف تراشی کردم بار دوم گفتند احتیاج نداره
لطفا کمکم کنید
باز هم ممنون از سایت خوبتان
با این وضعیت گرانی هر بار حدود سیصد هزار تومان خرج بر میدارد
نقل قول کردن
+8 #96 علیرضا 1395-03-02 20:56
سلام لطفا جواب بدید
پژوه 405
وقتی موتور گرم میشه و در حالت توفق ماشین یا دور موتور پایین چراغ هاي زير شروع ميكنن به چشمك زدن:
آمپر دما ي آب
چراغ روغن
چراغ STOP
چراغ ترمز دستي
چراغ باتري
ولی با یه نیش گاز همشون خاموش میشن
در ضمن فشنگی روغن.فیلتر روغن و حتی اویل پمپ هم تعویض کردم واقعا رو مخمه هرجا بردم یه چیز گفتن
نقل قول کردن
+1 #97 اا 1395-03-03 11:05
در زمان دیاگ هيچ خطایی ندارد ولی در حالت بنزین موتور درست کار
نمی کند
دلیلش چی می تونه باشه و راه حل چیه؟
نقل قول کردن
+5 #98 محسن 1395-03-04 14:12
به نقل از مجید:
سلام یه سوال دارم من یه پژو پارس سال دارم مدل 93 هر کاری میکنم سرعتش از 170 بالاتر نمیره دیسکو صفحه تعویض کردم پیش هر کی بردم کسی نتونست عیب رو بدونه ممنون میشم کمکم کنید

ای سی یو ماشینتو دانلود کن درست میشه شک نکن
نقل قول کردن
+4 #99 رضا 1395-03-07 12:41
به نقل از کورش خسروی:
با سلام سمند ef7دارم که دستگاه دیاگ خطای سنسور ضربه نشان میدهد تطفا روش بر طرف کردن ان به ما یاد دهید

سلام منم همین مشکل را دارم
نقل قول کردن
+1 #100 مجید 1395-03-07 18:42
سلام من یک پراید ۱۳۲مدل ۸۸ دارم وقتی کولرشو روشن میکنم فن رادیاتور روشن میشه علتش چیه؟
نقل قول کردن
+2 #101 مجید 1395-03-07 18:44
سلام من یک پراید ۱۳۲مدل ۸۸ دارم موقعی که کولرشو می زنم فن رادیاتور روشن میشه دلیلش چیه؟
نقل قول کردن
+4 #102 علی 1395-03-10 15:05
سلام خسته نباشید من ی پرشیا مدل 93 دارم الان چتد روزه استارت میزنم متورش میلرزه پت پت میکنه روشن نمیشه لطفا راهنمایی کنید پمپ بنزینشو تعویض کردم بازم درست نشده
نقل قول کردن
+5 #103 Amir ali 1395-03-11 13:53
سلام.با تشکر از مطالب بسیار ارزشمند وکار با ارزشتون،
میخواستم بدونم که پژو 206 تیپ1 مدل80، بوی خام سوزی شدید میده مشکل از چی میتونه باشه،دیاگ مپ سنسور رو نشون میده. ولی ماشین خوب کار میکنه فقط در حالت درجا با تاخیر کارکرد موتور کم و زیاد میشه،با تشکر
نقل قول کردن
+2 #104 موسی عبدی 1395-03-13 09:35
سلام
یه پژو 405 دارم مدل 88 وقتی ماشین رو خاموش میکنم بعد از چند دقیقه دوباره که ماشین رو روشن میکنم چراغ آمپر و چراغ stopروشن میشه بعد از 1 دقیقه یا کمتر که فن کار میکنه خاموش میشه البته این مطلب زمانی اتفاق میفته که فن روشن است و من ماشین رو خاموش میکنم و تو هوای داغ بیشتر اتفاق میفته. زمانی که ماشین روشن است هیچ کدوم از این اتفاقات رخ نمی دهد.ممنون میشن راهنمایی بفرمایین.
با تشکر
نقل قول کردن
+1 #105 علیرضا 1395-03-13 12:27
به نقل از موسی عبدی:
سلام
یه پژو 405 دارم مدل 88 وقتی ماشین رو خاموش میکنم بعد از چند دقیقه دوباره که ماشین رو روشن میکنم چراغ آمپر و چراغ stopروشن میشه بعد از 1 دقیقه یا کمتر که فن کار میکنه خاموش میشه البته این مطلب زمانی اتفاق میفته که فن روشن است و من ماشین رو خاموش میکنم و تو هوای داغ بیشتر اتفاق میفته. زمانی که ماشین روشن است هیچ کدوم از این اتفاقات رخ نمی دهد.ممنون میشن راهنمایی بفرمایین.
با تشکر

3 تا علت داره . 1 رلع فن مشکل داره 2 . موتور فن گیر داره 3. سنسور فشنگی سبز . یه دیاگ بزن من این مشکلو داشتم یکی از موتور فن هامو تعویض کردم درست شد
نقل قول کردن
0 #106 رضا بدوئی 1395-03-13 17:48
باسلام خودرو پرایدیورو4 مدل 93درسربالایی افت قدرت دارد بالا نمیرود وکفی هم خودرو حالت ارزش دارد وگاهی مواقع ریپ میزندالبته درکفی اگر کولراگر روشن باشد ریپ میزند ولی اگر چنددقیقه ای خودروراخاموش کنیم واگر ازکولر استفاده نکنیم هیچ مشکلی ندارد علت ان چیه؟پمپ بنزینم عوض کردم لطفا راهنمایی کنید
نقل قول کردن
+2 #107 مختاری 1395-03-14 12:11
سلام
خودرو تندر 90 پارس خودرو مدل 89 دارم 109000 کار کرده. بعد از اولین باری که آب رادیاتور کامل عوض کردم موتور گرم می کونه و تا فن روش نشه خنک نمیشه! مشکل دوم استارت نخردن موتور ! بعد از 30 دقیق کار کردن موتور در صورتی که ماشین خاموش شود مجدد استارت نمی خورد و زمان حدود 30 دقیقه باید صبر کرد و مجدد اتارت زده شود. نکته: موقع استارت نخوردن نور چراق های پشت صفحه کیلومتر هیچ تغییری نمی کند و از استارتر ماشین نیز هیچ صدایی نمی آید.
نقل قول کردن
+2 #108 سعید 1395-03-15 11:28
سلام سمند سورن دارم که مدتی هست هنگام رانندگی ماشین روشن هست ی دفعه تمام آمپر ها می افتن و چراغ های پشت آمپر هم روشن میشن در حالی که ماشین روشنه یا گاهی هم موقع ترمز کردن یا کاهش سرعت و عبور از دست انداز چراغ چک آچار و ای بی اس روشن خاموش میشن دیاگ گذاشتم عیب معلوم نشد لطفا راهنمایی کنید ممنونم
نقل قول کردن
+1 #109 مجید 1395-03-15 21:56
با سلام
من یه سمندef7بنزینی 91 دارم صبح ها با تک استارت روشن میشه ولی وقتیکه هوا گرم هست یا ماشینم زیر آفتاب میمونه استارت میخوره ولی روشن نمیشه تعمیرگاه رفتم گفتن درب باک شل کنم باز هم درست نشد ممنون میشم راهنمایی کنید
نقل قول کردن
+2 #110 محمود 1395-03-15 22:05
به نقل از مجید:
با سلام
من یه سمندef7بنزینی 91 دارم صبح ها با تک استارت روشن میشه ولی وقتیکه هوا گرم هست یا ماشینم زیر آفتاب میمونه استارت میخوره ولی روشن نمیشه تعمیرگاه رفتم گفتن درب باک شل کنم باز هم درست نشد ممنون میشم راهنمایی کنید

سلام
سنسور دمای آبه ، دمای موتورو درست برنمی گردونه موقع استارت ecu ساسات نمی کشه.
توی دیاگ پارامتر دمای آب رو چک کن ببین احتمالاً یه عدد بی ربطی بر می گردونه.
نقل قول کردن
+1 #111 حمید 1395-03-16 20:21
ماشین من پراید کاربراتوره در حین حرکت دور موتور میره بالا نیم کلاج میکنه در ضمن صفحه ماشین تموم نشده یه بارم سنسوری که میره داخل گیربکس که چرخ دنده داره دراوردم تمیز کردم ماشین یه ساعت درست شد دوباره خراب شد میخاستم بدونم ایرادش چیه اسم اون سنسور چیه اصلا بهش ربطی داره یا نه
نقل قول کردن
+3 #112 آرش 1395-03-17 11:18
به نقل از soheil:
سلام دوستان
من یه مشکل عجیب دارم که تا حالا کسی بهش برنخورده، من یه 206 88 دارم، صبح که اومدم استارت بزنم چراغا خودشون روشن میشن، از جای فیوز ها و کامپیوترش یه صداهایی میاد و پشت آمپرم خودش روشن خاموش میشه!!!
استارت میخوره ولی روشن نمیشه!
قبلا دوبار اینجوری شده بود سرباطری کشیدم صبر کردم درست شد. ولی الان دیگه راه نمیوفته. میشه یکی راهنماییم کنه؟ اصلا مکانیکا ندیدن اینجوری. نمیدونم از کجا میتونه باشه این مشکل

سلام ... من این مشکل رو داشتم و عیب از دسته راهنما و چراغ ها بود ... اون قسمت که چراغ های کوچیک و بزرگ رو میچروخید تا چراغ ها روشن شه بین دو مدار قطعی وجود داشت که تعمیرکار با لحیم کاری ظریف درستش کرد
نقل قول کردن
+5 #113 آرش 1395-03-17 11:24
به نقل از علیرضا:
با سلام و خسته نباشید خدمت شما
بنده یک پژو 206 تیپ 5 مدل 93 دارم که کلا 20000 تا کار کرده -- به تازگی به محض بازکردن سوئیچ و قبل از استارت از قسمت جلویی ماشین 10 بار صدای تق با فاصله 1 ثانیه به گوش می رسد .. به نظر شما مشکل کجاست -- ممنون میشم اگر راهنمایی بفرمایید..

سلام .... احتمالا زیاد صدای استپر هست ... اون رو چک کنید
نقل قول کردن
+3 #114 اردلان 1395-03-18 05:53
به نقل از محمدرضا عزتي:
سلام يه مشكل مهم دارم كه اكثر تميركاران متوجه نميشوند
ماشين ٢٠٦ تيپ ٣ ٨١ زماني كه ماشين سرد است موقع رانندگي كپ ميكند و هرچي گرم تر ميشود دوره موتور كاهش پيدا ميكنه تا زماني كه ديگه نميشه حتا با دنده يك گاز داد يني دوره موتور بالاي ١.٥ نمياد
ممنون ميشم راهنماييم كنيد

سلام عزیز....
عیب ماشینتون مشخص شد؟! چیکار کردین بلاخره ؟! من هم همدرد هستم با شما(۴۰۵ مدل۸۵)
نقل قول کردن
+3 #115 milad 1395-03-18 10:54
سلام .من ی ef7مدل ۸۹دارم تازگیا کولر ک میگیرم چ تو حرکت چ درجا ب محض اینکه دور تند فن ها کار میکنه ماشین سه میشه و موتور لرزش شدید پیدا میکنه .با ی بار خاموش روشن کردن ماشین و کولر نگرفتن درست میشه
ممنون میشم راهنمایی کنید چون تاحالا هرجا بردم تشخیص ندادن
نقل قول کردن
+2 #116 عارف 1395-03-21 14:37
سلام منيفولد خودروي رانام داغ و قرمز ميشه و سنسور اكسيژن رو ميسوزونه و سبب ريپ زدن ماشين ميشه ، كاتاليزور هم عوض كردم بازم داغ و قرمز ميشه دليلشم نميتونن پيدا كنن از چي ميتونه باشه؟
نقل قول کردن
+2 #117 فرزاد 1395-03-21 20:13
سلام
من 206 دارم رو دنده یک و دو یه دفعه دیگه گاز نمیخوره ماشین و سرعت کم میشه ولی اکثرا خاموش نمیشه،وقتی کولر هم میزنم به شدت ماشین کم جون میشه و سربالایی های خیلی کم هست هم به سختی میره بالا ماشین، کسی میدونه مشکل کجاست من باید چیکار کنم؟
نقل قول کردن
+6 #118 مصطفی 1395-03-22 04:32
سلام من سمند اس ای مدل 92 دارم.از روزی که ماشین رو صفر خریدم ساعتش خراب بود یعنی ساعت رو تیکه تیکه نشون میده یا اصلا نشون نمیده. میشه یه نفر بگه که من باید ساعتشو عوض کنم یا اینکه کاره دیگه ای باید انجام بدم با تشکر
نقل قول کردن
+1 #119 حسین 1395-03-23 14:39
سلام.
سمند مدل 82 دارم با کمی سر بالایی حتی در زمستان درجه بالا میره . قبل و بعد عوض کردن سر سیلندر هم این مشکل پا بر جاست. فن و رادیات و ترموستات . سنسور ها . واتر پمپ و امپر رو چک کردم همگی سالم هستند. پیش چند مکانیک باطری ساز و رادیات ساز هم بردم ولی به نتیجه ای نرسیدم. کسی نظری داره؟
نقل قول کردن
+2 #120 علی فرزین 1395-03-24 02:55
وقت به خیر
پرشیا دارم که بعضی مواقع دور موتور از 30000 نمیتونه بالاتر بره در نتیجه در دنده 5 حد اکثر سرعت 100 میباشد و خود بخود متناوبا بعد از 5-10 دقیقه درست میشه و دور موتور و در نتیجه سرعت متناسب با گاز دادن بی دردسر بالا میرود ممکنه اشکال ماشینم رو بفرمایید که خیلی ممنون میشوم
نقل قول کردن
+2 #121 محمد نیک 1395-03-24 18:34
با سلام و عرض ادب و احترام به تمامی دوستان
من یک ماه پیش سورن elx با موتور ef7 صفر کیلومتر از ایران خودرو تحویل گرفتم . زمانی که کولر میزنم و حرکت میکنم با بالا رفتن دور موتور مرتبا کولر روشن و خاموش میشه درجه ترموستات را هم به حداقل رسوندم ولی باز این مشکل حل نشده حدودا در یک دقیقه 5 تا 6 بار کمپرسور روشن و خاموش میشه ضمنا وقتی خاموش میشه ظرف دوثانیه مجددا کولر میره روی کمپرسور
نقل قول کردن
+4 #122 امید 1395-03-24 22:08
به نقل از مجید:
سلام
من سمند ef7 مدل 94 دارم کا بی دلیل در حرکت فلاشر می زنه سنسور کیلومتر هم عوض کردن مشکل حل نشده لطفا راهنمایی بفرمائید ممنون

من هم همین مشکلو دارم، نوع فلاشر از نوع سه تایی هست و سهبار چشمک می زند و ربطی به سیم کشی پشت دکمه فلاشر ندارد و مر بوط به ترمز ناگهانی می شود. اما بی دلیل می زند.
نقل قول کردن
0 #123 سعید 1395-03-26 08:04
با سلام و خسته نباشید
من 405SLXصفر خریدم موتورش یه صدای بدی میده بخصوص تو حالت سلو خیلی صداش در میاد صدا از کنار تسمه ها هس بردم جایی گفتن تسمه ها مشکل نداره راهنمایی کنیدلطفا
نقل قول کردن
+2 #124 بهنام 1395-03-26 18:00
پژو 405 مدل 87 دوگانه سوز
آمپر به وسط رسید . و چراغ آب قرمز شد و چراغ STOP در صفحه روشن . ولی با خاموش کردن کولر و ایستادن امپر شروع به پایین اومدن کرد .
میخاستم بدونم آیا مشکلی براش پیش میاد در این حالت ؟؟
نقل قول کردن
+1 #125 حسین 1395-03-30 08:16
سلام
پیکان انژکتوری مدل 82
چند وقتی هست بوی بنزین داخل ماشین میاد
معاینه فنی هم بردم گفت سوختش خیلی بالاس (پارامتر HC) بالا بود . چراغ چکش روشن نمیشه چندتا تنظیم موتوری بردم و ولی میگن موردی نداره . انزکتور رو شستم ولی فرقی نکرد،فیلر گیری هم کردم،
ی مشکل دیگه هم داره وقتی مشکل تازه استارت میخوره راهنما به خوبی کار میکنه ولی بعد از مدتی فقط روشن میمونه و چشمک نمیزنه.
مشکل سوم اینه که وقتی پامو از رو کلاچ بر میدارم ی صدای غر غر خفیفی شنیده میشه از موتور.
ممنون میشم راهنمایی کنین
نقل قول کردن
+1 #126 محمود 1395-03-31 00:05
سلام پراید 132 مدل 88 دارم باتریش استارت نمیزد بستش و برداشتم دومرتبه وصل کردم سویچم باز بود دیگه ظبط و ساعت ماشینم قطع شد از فیوزهاهم نبود سالمن مشکل از کجاست ممنون میشم زود جواب بدین
راستی باتری ماشینم عوض کردم خوب نشد الان باتریش نو هست
نقل قول کردن
+1 #127 یاسر 1395-03-31 00:06
به نقل از مجید:
سلام
من سمند ef7 مدل 94 دارم کا بی دلیل در حرکت فلاشر می زنه سنسور کیلومتر هم عوض کردن مشکل حل نشده لطفا راهنمایی بفرمائید ممنون

شمع ها رو عوض کن منم همین مشکل رو داشتم
نقل قول کردن
+1 #128 ارمین 1395-03-31 17:44
سلام دوستان من ماشین ریو دارم باتری شو عوض کردم کد میخواست اونم وارد کردم الان ضبط کار نمیکنه اگه میشه راهنمایی کنین
نقل قول کردن
+6 #129 حجت 1395-03-31 18:36
سلام.من یه پراید هاچ بک 111 دارم مال اخرای سال 90 می باشد..هر وقت میخوام روشنش کنم استارت میخوره و روشن میشه ولی بعد اگه گاز ندم ماشین نفس نداره و خاموش میکنه.کل برقشو بردم چک کردم گفت مشکل نداره.شمع هاشم عوض کردم تمام انژکتور و سوزناشم شستم ولی باز حل نشد.و بعد ستارت تا پامو از رو پدال گاز بردارم خاموش میشه و چند دقیقه باید گاز بدم تا موتور شارژ بشه..دیگه خستم کرده بخدا.به نظر شما مشکل چیه؟
نقل قول کردن
+2 #130 مهدی 1395-04-01 11:22
سلام ۲۰۶ اس دی دارم . چراغ سو پایین سمت شاگرد به محض روشن کردن یکم چشمک میزنه بعد قطع میشه مشکل از کجاست .
با تشکر
نقل قول کردن
+2 #131 منصور 1395-04-02 13:01
سلام من ماشین پراید 131 مدل 91 دارم مشکل بد روشن شدن داره با دو استارت روشن میشه وقتی گرمه تک استارته ولی بعد از نیم ساعت تک استارت نیست. پمپ بنزین، فیلتر ،شمع ، باتری ،همه عوض کردم تنظیم موتوری رفتم خطا نداشت.
انژکتور سرویس کردم نشتی داشت اورینگ عوض کردم خوب شد.
ولی بعد از دو روز پمپ بنزین سوخت عوض کردم دوباره مثل اول شد بد روشن میشه پمپ بنزین دوباره عوض کردم نشد
نقل قول کردن
+3 #132 کاظمی 1395-04-02 15:00
با سلام یک پژو ۴۰۵ ویک زانتیا دارم که هردو موقع ترافیک به خصوص تو دنده ۱ وقتی گاز میدم یاگاز ول میکنم ماشین کله میکنه .یک مکانیک میگه دسته موتور مرغوب نیست یکی میگه سنسور دریچه گاز یکی هم میگه ایرادی نداره کار کن تا مشکلش زیاد تر بشه تا عیبش پیدا بشه در ضمن جلو بندی هم نو هست ودسته موتور سالم ممنون
نقل قول کردن
+2 #133 علی 1395-04-03 01:38
با سلام خدمت دوستان
باید عرض کنم من یه پژو 405 مدل 93 دارم که 40000 هزارتا راه رفته الان یک ماهه که در حین حرکت ناگهان خاموش میشه برق پشت آمپرم میاد یعنی در حال حرکت یهو موتور خاموش میشه و تمام چراغهای پشت کیلومتر روشن میشه مثل حالتی که سوییچ رو باز میکنید برا روشن کردن بعد از خاموش شدن هر چقدر صبر کنید و یا استارت بزنید ماشین روشن نمیشه ولی فقط کافیه خودرو را در حالت خلاص نه توی دنده در حالت خلاص یک یا دو متر حرکت بدهید بعد با تک استارت خودرو روشن میشه خواهش میکنم کمکم کنید چون چندین بار نزدیک بود تصادف بکنم سپاس گذارم
نقل قول کردن
+3 #134 z.b 1395-04-03 19:17
به نقل از محسن:
سنسور دمای آب

من چهارتا باک بنزین سوپر زدم بعلاوه اینکه سه دقیقه کامل اول ماشین در جا کارکنه تو هوای سرد،خیلی کمک کننده اس
نقل قول کردن
0 #135 Ali 1395-04-04 17:14
سلام و با عرض خسته نباشید
اینجانب یک دستگاه سمند موتورملی پایه گاز سوز(دوگانه )مدل 89 دارم که وقتی چراغ ها راروشن میکنی یا کولررا روشن می کنی یادرسربالایی بدون سرعت اولیه گیرمی کنی خودرو تک کارمی کند حتی اگه مدتی درترافیک باشی باز تک کارمی کند وباید ماشین راخاموش کنی ومدتی بایستی وبعد استارت بزنی تا معمولی کارکند یعنی در واقع وقتی جریان برق زیاد می کشی خودرو تک کار می کند البته باید آمپرآب هم کمی بالا رود (یک سوم ) رانشان دهدوقتی موتور سرد است یا چراغ ها روشن نیست خودرو معمولی کارمی کند لطفا برای تعمیر وعیب یابی راهنمایی کنید. البته قبلا نیز تک کار می کرد که با تمیز کردن شیربرقی درست شد. ناگفته نماند دینام سالم وباطری نو است شمع ووایروکویل را نیز عوض کردم ولی درست نشد.باتشکر

رو داره ولی نتونستم جوابشو پیداکنم لطفا اگه میشه راهنمایی کنید
واقعا دارم دیوانه میشم از دست این ماشین
تا حالا خیلی خرج کردم ولی هیچ جوابی نگرفتم
بازهم سپاسگذاری می کنم .
نقل قول کردن
+3 #136 حمیدرضا 1395-04-05 23:56
سلام دوستان.ماشین من سمند EV7 هستش.تازه واشر سرسیلندر رو عوض کردم. الان در حرکت آمپر آب پایینه.وقتی خاموش میکنم بعد از چند دقیقه که روشن میکنم آمپر رفته بالاتر از 90 و وقتی که شروع به حرکت میکنم سریع میاد پایین.ممنون میشم راهنمایی بفرمایید.
نقل قول کردن
+2 #137 مجید 1395-04-06 00:13
به نقل از حمیدرضا:
سلام دوستان.ماشین من سمند EV7 هستش.تازه واشر سرسیلندر رو عوض کردم. الان در حرکت آمپر آب پایینه.وقتی خاموش میکنم بعد از چند دقیقه که روشن میکنم آمپر رفته بالاتر از 90 و وقتی که شروع به حرکت میکنم سریع میاد پایین.ممنون میشم راهنمایی بفرمایید.

سلام،
طبیعیه ، وقتی در حرکت هستی باد می خوره به رادیاتور و رادیاتور آبی که از ترموستات آزاد شده رو خنک می کنه،وقتی ماشین رو خاموش می کنی آب هنوز در سیستم هست و شروع می کنه به جذب حرارت موتور خاموش شده ، بنابراین اگر 10دقیقه بعد دوباره سوئیچ رو باز کنی آب در دمای بالایی قرار داده و فن راه میافته.
این موضوع توی پژو405 و پارس خیلی محسوس تر هست ، در دمای معمولی اگر 10 دقیقه بعد از خاموش کردن سوئیچ رو باز کنید فن شروع بکار می کنه.
نقل قول کردن
+2 #138 جلال 1395-04-06 18:01
سلام
من یک خودروی ال 90 دارم هنگام ترمز زدن صدای تق می دهد لطفا مرا جهت بر طرف کردن این مشکل راهنمایی فرمایید با تشکر از متخصصین مربوطه
نقل قول کردن
+2 #139 حمیدرضا 1395-04-06 22:17
سلام
سمند بنده تو حرکت بعضی اوقات خودبه خود جفت راهنما میزنه. سنسور کیلومتر رو هم مکانیک عوض کرده اما درست نشد.خیلی رو اعصابمه. ممنون میشم راهنمایی کنید
نقل قول کردن
+5 #140 حمید بختیاری 1395-04-10 10:30
سلام
206 دارم وقتی موتورسرده روشن میکنم دود ابی میاد ازاگزوز بعد قطع میشه
دوربالای 3500 ماشین ریپ میزنه
نقل قول کردن
0 #141 حمید 1395-04-11 14:02
به نقل از مجید:
با سلام
من یه سمندef7بنزینی 91 دارم صبح ها با تک استارت روشن میشه ولی وقتیکه هوا گرم هست یا ماشینم زیر آفتاب میمونه استارت میخوره ولی روشن نمیشه تعمیرگاه رفتم گفتن درب باک شل کنم باز هم درست نشد ممنون میشم راهنمایی کنید

تجربه میگه سنسور دور موتور خراب میباشد.
نقل قول کردن
+2 #142 حسین 1395-04-11 20:12
سلام وقت به خیر. من یک زانتیا 2000 دارم. در حرکت ارام با دنده 1 یا 2 و وقتی که پا رو به طور کامل از کلاچ برداشتی، در این حالت وقتی که پا رو از روی گاز بر میداری و دوباره میخای گاز بدی و ارام ونرم حرکت کنی ماشین میپره و نمیشه که یک حرکت نرم داشت. لطفا راهنمایی کنید.
نقل قول کردن
+2 #143 ابراهیم 1395-04-11 20:13
با سلم
اردی مدل 85 دارم....بعضی مواقع که شبها چراغ خودرو را روشن میکنم یه چیزی زیر فرمون جلوی زانوم صدای چیک میکنه ماشین یه لحظه خاموش میشه ...نگاه کردم دیدم چندتا کنتاک اون زیر هست اما سر در نیاوردم ...یه سری اونا رو دراورم سوکتاشون رو تمیز کردم گذاشتم چند روز خوب بود اما دوباره بعضی مواقع یهو ....در دور ارام موتور البته در جاده هیچ مشکلی نداره..یه چیزی زیر پام چیک میکنه...مشکل چیه ممنون ز همتون
نقل قول کردن
+4 #144 احمد 1395-04-12 22:43
باسلام سمند ای اف7مدل93 دارم در حرکت چراغ سقفش روشن میشه وچشمک میزنه کسی به این مشکل برخورده یاعلتشو میدونه راهنمایی کنید
نقل قول کردن
+3 #145 محمدی 1395-04-17 17:36
سلام من یه سمند موتور زانیا دارم دیروز هشدار داد فشار روغن کمه به مکانیک گفتم میگه احتمال یاتاقان زدن ماشین هست به نظرتون ربطی میتونه داشته باشه؟
نقل قول کردن
+3 #146 شاهد 1395-04-22 07:59
سلام.مدتی هست که ماشینم در حین حرکت چراغ چک آن روشن می شود و دور موتور تا صفر کاهش می سابد و ماشین خاموش می شود. بعد از خاموشی ماشین استارت می خورد و برق می آید ولی روشن نمی شود. باید دو الی سه دقیقه صبر کنم و بعد از آن ماشین دوباره روشن می شود. ماشینم پراید 132 است. نکته جدیدی که فهمیدم این است که وقتی ماشین خاموش می شود و می خواهم دوباره روشنش کنم، وقتی سوئیچ را باز می کنم، صدای ویز پمپ نمی آید. اما بعد از دو الی سه دقیقه این صدا می آید و ماشین روشن می شود. مغزی پمپ بنزین، حبابگیر بنزین و استپر را عوض کردم اما تا الان درست نشد. یکبار هم وقتی چراغ چک روشن شد و ماشین روبه خاموشی رفت، کاری نکردم و گاز ندادم، یک دفعه بعد از چند ثانیه ماشین برگشت. لطفاً کمکم کنید. چون کسی نمی داند ایرادش چیست.
نقل قول کردن
+2 #147 فرهاد 1395-04-22 13:58
یک پیکاپ دوکابینه دارند که موقع کم شدن سرعت یعنی موقعی که گاز نمی دهیم خاموش می شود و موقعی هم که کار می کند بنزین خام می سوزد و دود سیاهی از اگزوز خارج می شود با این که سنسور ها عوض شده اند و صافی و پمپ بنزین هم عوض شده باز هم مشکل مذکور رفع نشده لطفا راه حلی ارایه دهید سپااااااس
نقل قول کردن
+3 #148 مالک 1395-04-23 09:50
پژو 405 دارم با کولر در دنده 1 و 2 گیر دارد و بد کار میکند هرجا رفتم کسی نتونست مشکل را پیدا کنه . اگه کسی راهکار داره ، ارائه بده. تشکر
نقل قول کردن
+3 #149 ehsan 1395-04-25 00:29
ضمن عزض سلام وخسته نباشید خدمت دوستان گلم
من یک ماه یه پژو پارس دوگانه داشبورد جدید مدل 95 گرفتم
دو مشکل عمده داره بنظرم
1 امپر ابش خیلی خیلی سریع بالا میره ولی از وسط بالاتر نمیره
2 فن هم موقعی که بکار میفته اصلا خاموش نمیشه من تا 10دقیقه هم صبر کردم ولی خاموش نشد
به نمایندگی مراجعه کردم گفتن ماشین های جدید بعلت یورو 4 اینجوری هستن وبدون اینکه فن ماشین خاموش بشود میتونم ماشینو خاموش کنی
فکر کنم اشتباه میگن
حالا ازشما دوستان راهنمایی میخوام
ممنونم
نقل قول کردن
-1 #150 صادق 1395-04-26 17:35
سلام خسته نباشید
من یک پراید مدل86 دارم در موقعی که موتور خودرو داغ است وقتی ماشین را خاموش میکنم و میخواهم دوباره روشن کنم ،خودرو روشن نمیشود و در حین استارت برق داخل خودرو قطع میشود و پشت کیلومتر و برق ساعت ماشین ضعیف میگردد
و از طرفی هم فن خودرو در حالت کند خاموش و روشن میشود ؛منظورم این است که وقتی حرارت آب به درجه 90 میرسد و دور کند فن راه میافتد فن خاموش و روشن میشود
میخواستم بدونم مشکل خودرو از چیست؟
تشکر
نقل قول کردن
+2 #151 JavadRM 1395-04-28 16:33
سلام خسته نباشید ببخشید من دیروز به تعویض روغن مراجعه کردم و پس از تویض روغن ماشین تعمیرکار مراموجب به تعویض فیلتر بنزین کرد ( ماشین پژو 405 مدل 91 ) تا قبل از تویض هیچ مشکلی نبود اما پس از تعویض چراغ چک موتور روشن و ماشین سه کار میکند...راهنمایی لطفا
نقل قول کردن
+2 #152 علی حسینی 1395-04-29 08:32
سلام ماشینم 206هستش وتوحرکت بودم یکدفعه صدایی اومد بعدش هرجی گاز میدادم وصدای گاز می اومد ولی حرکت نمیکنه خاموش کردم استارت میزنم صدای استارت میاد ولی انگار درگیر نمیکنه دلیلش چیه
نقل قول کردن
+1 #153 شهاب 1395-04-30 00:47
به نقل از مختاری:
سلام
خودرو تندر 90 پارس خودرو مدل 89 دارم 109000 کار کرده. بعد از اولین باری که آب رادیاتور کامل عوض کردم موتور گرم می کونه و تا فن روش نشه خنک نمیشه! مشکل دوم استارت نخردن موتور ! بعد از 30 دقیق کار کردن موتور در صورتی که ماشین خاموش شود مجدد استارت نمی خورد و زمان حدود 30 دقیقه باید صبر کرد و مجدد اتارت زده شود. نکته: موقع استارت نخوردن نور چراق های پشت صفحه کیلومتر هیچ تغییری نمی کند و از استارتر ماشین نیز هیچ صدایی نمی آید.

ت
مشکل از باتری میتونه باشه منم همین مشکل رو داشتم با تعویض باتری خوب شد
نقل قول کردن
+3 #154 اسماعیل 1395-04-30 21:40
سلام
خودرو من سمند دو گانه سوز هست. وقتی ماشین رو رو بنزین میزارم استارت که میزنم روشن نمیشه اما با گاز روشن میشه. مشکلش چیه؟؟
نقل قول کردن
+4 #155 محمد 1395-05-01 17:54
به نقل از شهاب:
ت
مشکل از باتری میتونه باشه منم همین مشکل رو داشتم با تعویض باتری خوب شد


مشکل استارت از سنسور دور موتور هست باید تعویض بشه
نقل قول کردن
+1 #156 رضا 1395-05-01 22:55
سلام
پراید من اگر 5 ساعت خاموش باشه با چند بار استارت زدن روشن میشه و تا یک دقیقه با صدای ناهنجار کار میکنه و بعدش عادی میشه اما خامسوزی داره. یه پارگی تو شلنگ پمپ بنزین توی باک بود که تعویض کردم و مشکل صدای ناهنجار موتور رفع شد اما هنوز با چند استارت روشن میشه و استارت اول و دوم هم اصلا صدای احتراق شنیده نمیشه. در استارت های بعدی با گاز دادن روشن میشه. لطفا راهنمایی کنید
نقل قول کردن
+2 #157 حسين 1395-05-03 19:45
سلام
پارس 16 سوپاپ 1600 اتومات دارم، وقتي ماشين متوقف هست و كولر روشن ميكنم بعد از حدود يك دقيقه كاركردن در حالت ايستاده موتور ميلرزه و خاموش ميشه، البته در حركت هيچ مشكلي ندارم.
لطفا راهنمايي كنيد.
سپاسگزارم
نقل قول کردن
+2 #158 مجيد 1395-05-04 15:12
باسلام
سمند EF7 مدل 90
ماشين من در حالت نرمال هيچ مشكلي ندارد فقط در بعضي مواقع آن هم پس از سپري شدن 30 تا 40 دقيقه وقتي كولر روشن است چراغ چك روشن ميشود معمولا در سرعت پايين يا پشت چراغ خطر.وقتي ماشين خاموش روشن ميكنم دقايقي درست ميشود.چند جا بردم يكي ميگه از كوئل هست يكي ميگه از دينام.خواهش ميكنم راهنمايي كنيد.
در ضمن تمام وسايل مصرفي نو ميباشد.
ممنون ار الطاف شما
نقل قول کردن
+4 #159 احمد 1395-05-11 17:59
با سلام من یه 405 مدل 95 جی ال اکس دارم تو دنده یک و دو ریپ میزنه و موقع کلاچ گرفتن دور موتر میره بالا گاز بیخود میخوره مشکلش چیه
نقل قول کردن
+2 #160 سجاد 1395-05-12 00:09
سلام ما یه پژو پارس معمولی مدل 92 داریم فلش میزدم کار میکرد الان یه مدت هست میزنم با اینکه توش اهنگ هست میزنه فایل موجود نیست چرا؟ باید پ
چیکارش کنم؟لطفا بگید
نقل قول کردن
+4 #161 محمدمهدی 1395-05-12 10:43
من یه ماشین پارس دارم که خودکار فلاشرش می زنه دلیلش چیست؟
نقل قول کردن
+3 #162 محمد 1395-05-12 13:08
با سلام و خسته نباشید
پیکان انژکتور: پس از طی کردن مسافتی حدود 50 کیلومتر با سرعت 100 - پس از کاهش دور موتور چراغ های پشت آمپر( باطری - ترمز دستی و روغن) به یکباره شروع به چشمک زدن میکنند و با نیش گاز دوباره خاموش شده و باز شروع به چشمک می کنند در ضمن استپ موتور را هم عوض کردم ولی درست نشد ممنون میشم راهنمای نمایید.
نقل قول کردن
+3 #163 مهدی 1395-05-12 19:50
هنگام کولر گرفتن از ماشین دمای آب بالا می رود و بعد از خاموش کردن ماشین صدای قل قل آب از داخل رادیات و موتور می آید هر گاه آب رو رادیاتور می ریزم دما نرمال می شود در حالت عادی و عدم استفاده از کولر آب کم نمی شود ولی فن همش کار می کنه تا موتور را خنک کنه ماشین پراید84 می باشد
نقل قول کردن
+4 #164 علی رمضانی 1395-05-13 05:53
سلام دوستان بنده ساکن مشهد هستم و یک دستگاه سمند ef7 مدل90دارم که همین مشکل رو داشت هرجا بردم رفع نشد و حدود یک میلیون تومان قطعه عوض کردم اما مشکل رفع نشد تا اینکه یکی از مهندسان ایران خودرو رو پیدا کردم که تونست ماشینم رو درست کنه تقریبا شش ماه می گذره و هنوز مشکلی پیدا نکرده شمارشو واستون میذارم که بیخود نرین پیش این تعویض کارا ،من که واقعا از کارش راضی هستم
مهندس عرب پور 09155150810
نقل قول کردن
+4 #165 احسن 1395-05-13 14:12
سلام.مدتیه پرایدم وقتی ماشینم گرم میشه یه لحظه اگه دنده رو خلاص کنم یا دور موتور ماشین کم بشه چراغ داشبورد همگی روشن میشه وماشین خاموش میشه.بعد که استارت میزنی روشن نمیشه یا اگربشه باید پا روی گاز سریع بزنی و ولش نکنی تا ماشین خاموش نشه.میشه راهنمایی کنید
نقل قول کردن
+5 #166 ارسلان 1395-05-13 18:10
با سلام
ماشین پراید 132sx مدل90 دارم
مدتی است که بطور اتفاقی در مسیر حرکت خاموش
می کند
به مکانیکی مراجعه کرده ضمن چک کردن پمپ بنزین مشکل را متوجه نشده
به برقکار مراجعه کرده ضمن شستشوی قسمت روی موتور که برق رسون موتوراست ،گفته که دیگه خاموش نمشه ،ولی بعد از مدتی تقریبا یک هفته تکرار شد .لطفا راهنمائی فرمایید .چه فنی کار اتومبیل میتواند مشکل تشخص و رفع نماید
ممنون از لطف شما
نقل قول کردن
+5 #167 حسن 1395-05-15 09:35
سلام.یه پراید 131مدل 93خریدم.الان نزدیک 4ماهه وقتی میخام ماشینو روشن کنم یه دو تا استارت طولانی میخوره.بعدش وقتی ماشینو خاموش کردم تا نیم ساعت بعد خاموش کردن با تک استارت ماشین روشن میشه ولی نیم ساعت گذشت دوباره استارت طولانی میخوره.سنسور دور موتورو باز کردم تمیزش کردم ولی فایده ای نداشت.لازمه که یه سنسور نو بخرم.کمکبه نقل از رضا:
سلام
پراید من اگر 5 ساعت خاموش باشه با چند بار استارت زدن روشن میشه و تا یک دقیقه با صدای ناهنجار کار میکنه و بعدش عادی میشه اما خامسوزی داره. یه پارگی تو شلنگ پمپ بنزین توی باک بود که تعویض کردم و مشکل صدای ناهنجار موتور رفع شد اما هنوز با چند استارت روشن میشه و استارت اول و دوم هم اصلا صدای احتراق شنیده نمیشه. در استارت های بعدی با گاز دادن روشن میشه. لطفا راهنمایی کنید
نقل قول کردن
-1 #168 Mehdi 1395-05-22 00:34
سلام دوستان. من چند مدتی هست که وقتی میخام توقف کنم ، چراغ stop ماشینم یک ثانیه چشمک میزنه و بعد خاموش میشه، وقتی فیلتر روغن ماشینو هنگام تعویض روغن عوض کردم مشکلم یه چند وقتی رفع شد. والان دوباره همون مشکل رو دارم، لازم به ذکره که بگم فقط رو حالت بنزین اینجوریه و روی گاز این مشکلو نداره. ماشینم 405دوگانه کارخونه س. ممنون
نقل قول کردن
+4 #169 سینا 1395-05-25 10:48
گیربکس اتوماتیک در سربالایی با دنده 2 و 3 صدای ناهنجار بلند خش خش و مالیدگی فیزیکی میدهد
در جاده هموار رفع می شود
آیا طبیعی است یا چیزی خراب شده یا معیوب است؟ با تشکر از راهنمایی شما
نقل قول کردن
+3 #170 امیر 1395-05-25 18:24
باسلام من دارای خودرو سمند هستم در هنگام هواگیری از ترمز عقب فهمیدم که فشار در پمپ ترمز عقب بسیار کم هست می خواستم بدانم ایا میشود بدون اینکه لوله ترمز خودرو را از جای خود در بیاور عیب را بر طرف کن؟. باتشکر
نقل قول کردن
+3 #171 محدثه 1395-05-28 22:45
سوخت ماشینم بسیار بالاست به خدا نمیدونم چکار کنم امانم رو بریده تو شهرمون استاد خوب نیست اصلان هیچی بلد نیستن بخدا
150کیلومتر باسرعت 100الی110
یکباک بنزین میخوره
داخل شهر که ده برار میخوره
چطوری سوختش رو کم کنم
نقل قول کردن
+2 #172 عادل 1395-05-29 13:53
با سلام من یه دستگاه سورن توربو صفر دارم ، تو حرکت زمانی که پام و از رو گاز بر می دارم یه صدای قرقری از جلو به گوش می رسه علت چیست از این موضوع خیلی ناراحت هستم لطفا راهنمایی کنید.
نقل قول کردن
+1 #173 بهمن 1395-05-31 00:06
سلام یه سمند ال ایکس 89 دارم . وقتی میزارمش رو گاز تو سرعت تو جاده وقتی مثلا از دنده 5 بخوام سرعت کم کنم وبیام 4 ماشین میگه فشار روغن کم است و بعدش دیگه دمای اب بالاست. و ماشین میخواد خاموش بشه. و چراغهای داخل کیلومتر روشن میشه بخصوص أمپر آب. در ضمن ماشینم دوگانه دستی فقط هم رو گاز این مشکل داره. روغن هم تازه عوض کردم فیلتر ها نو هست. سیلندر هم تازه عوض کردم. ممنون میشم راهنماییم کنید. باتشکر
نقل قول کردن
+3 #174 رحیم 1395-06-01 22:00
سلام
من یه 405 مدل 85 دارم وقتی موتور سرده استارت میزنم چراغ های روغن،stop,آب 2 3 ثانیه دیرتر از بقیه خاموش میشن در ضمن دور موتور هم اول یه لحظه میره بالاتر و یه صدای تق تق تق میاد بعد همه چیز عادی میشه لطفا راهنماییم کنین ممنون.
نقل قول کردن
+3 #175 منوچهر 1395-06-02 11:45
با سلام - پراید 131 مدل 93دارم از روزی که گرفتم سنسور اکسیژن و میل بادامک وایر و شمع و صافی بنزین و حتی سوزن انژکتورش عوض کردم اخیرا در جاده به یکباره در حین حرکت دچار لرزشو متعاقبا حرکت متوقف ولی در حالت در جا هیچ مشکلی ندارد و خانموش هم نمی شود ، وقتی خاموش می کنم چند دقیقه بعد گاز می خوره و حرکت می کنه ولی بعد از چند کیلومتر راه رفتن دوباره همون وضعیت قبلی دستگاه دیاگ زدم یکی می گه از سنسور چشمیه یکی می گه از پمپ بنزین ولی در هر دو صورت اشکال بطور اتفاقی بدون تعویض دو قطعه برطرف ولی گاها موقع گاز خوردن می گیره و ول می کنه می خواستم از اهل فن بپرسم علت چی می تونه باشه مکانیکا درست تشخیص ندادن
نقل قول کردن
+2 #176 مهدی 1395-06-03 15:03
باسلام من یه روا سال دوگانه فابریک دارم که بعضی وقتا وقتی میخام روشنش کنم استارت میخوره ولی ماشین روشن نمیشه ووقتی سوییچ رو خاموش وروشن میکنم استارت میزنم روشن میشه ضمنازمانی که روشن نمیشه چراغ ایموبلایزرم خاموشه ولی صدای پمپ بنزینم نمیاد پمپ بنزینشو تازه عوض کردم
نقل قول کردن
+3 #177 احسان محمدی 1395-06-04 13:13
باسلام ماشینم سمنده وقتی که ماشین سرده بده روشن میشه انگار به زور میخواد روشن بشه ولی گرم که شد خوب میشه باز اگه خواموش کنم بعد ۱۰ دقیقه ازدوباره همونطور میشه پیش هرکس که رفتم تا حالا ۱۰ استپر عوض کردم
نقل قول کردن
+3 #178 حسین 1395-06-09 11:18
سلام من ماشین پژو405 دارم میخوام جفت راهنماشو قطع کنم روی سرعت های مختلف جفت میزنه 140 میزنه 160 میزنه 180 میزنه 200تم میزنه چکارش باید کنم
نقل قول کردن
+4 #179 امیر 1395-06-09 14:59
ماشینم 405مدل 91.خودبخود آمپربنزین بیشتر میشه.دلیلش چیه
نقل قول کردن
+3 #180 رامتین 1395-06-09 21:08
سلام.خودروی بنده پراید مدل89 زیمنس و دوگانه دستی_ماشین روی گاز به خوبی کار میکند.روی بنزین اول صبح به زور روشن میشه و ریپ میزنه و ماشین میلرزه و دوره موتور روی 5/. میاد.یخورده با گاز بازی میکنم میزون میشه ولی همچنان ریپ میزنه.مخصوص هنگام حرکت اولیه.دور موتور که میره بالا نسبتا صاف کارمیکنه.درجا که کار میکنه صدای پت پت ریز هم از اگزوز میاد.کارهایی که کردم.تعویض پمپ بنزین و صافی و زدن بنزین سوپر_تعویض شمع و استپر وسنسور دور موتور_شستشوی دریچه گاز_بازدید سنسور مپ_چراغ چک خاموش میباشد.گاهی اوقات موقع ریپ زدن روشن میشود ولی باز خاموش میشود.مشگل فقط هم روی بنزین میباشد.ببخشید طولانی شد.پیشاپیش از راهنماییتان متشکرم.
نقل قول کردن
+2 #181 احمد 1395-06-10 09:47
با سلام
چراغ چک موتور خودرو ال نود من یکبار صبح هنگام روشن شدن به طور چشمک زن روشن و خاموش شد ماشین را خاموش کردم دوباره استارت زدم مشکل حل شد .
یکبار دیگه هم قبلا" هنگام روشن شدن در صبح به طور کم رنگ روشن شد و موتور بد کار میکرد دوباره که خاموش کردم و دوباره استارت زدم مشگل حل شد لطفا" راهنمایی بفرمائید با تشکر
نقل قول کردن
+4 #182 فاطمه 1395-06-10 19:20
سلام یه ef7 مدل نود دارم کولر که روشن میکنم جون ماشین خیلی کم میشه چراغ استوپ هم چند دقیقه یه بار یک ثانیه روشن میشه و همش میگه دمای اب بالاست،سیم کشیا رو عوض کردم برطرف نشد مشکل از کجاست؟
نقل قول کردن
0 #183 علیرضا 1395-06-11 21:14
سلام.من یه پرشیا دارم بعضی وقتها سوییچ رو که باز میکنم برق ماشین ضعیفه باید چند بار سوییچ رو باز و بسته کنم تا درست بشه.علت چیه؟ممنون میشم راهنمایی کنید
نقل قول کردن
+4 #184 قربان 1395-06-13 19:59
سلام ماشینم پراید 86 بنزینی هست در هوای سرذ صبحها با یک استارت روشن شده اما سریع خاموش میشود اینکار را حداقل 20 تا 30 بار باید انجام بدی تا بالاخره روشن بماند و در موقع خاموش شدن برق پشت دامپرها هم قطع میشود بیشتر قطعات را تعمیرکارها عوض کردن اما نتیجه نداد لطفا راهنمایی کنید ممنونم
نقل قول کردن
+4 #185 شایان 1395-06-15 17:14
سلام من روا۸۹دارم مدتی هست که ماشین دردورآرام یاپشت سرعت گیر یا دورزدن کلاج میگیرم خاموش میشه .استیپرموتورعوض کردم زیمنس گرفتم بازم همین حالتو داره چراغ چک روشن گاهی روشن میشد سنسورمیل سوپاپ وعوض کردم الان بازم گاهی روشن میشه یاموقع استارت دیرترخاموش میشه دیاگ هم زدم تو نمایندگی فلش هم کردم بازم همینه لطفا راهنمایی کنید. ممنون
نقل قول کردن
+3 #186 نصيري 1395-06-17 15:31
با سلام : راهنماي p k كار نمي كند ايا مثل پيكان فلاشر دارد فلاشر كجاست ؟ از راهنمايي شما بي نهايت سپاسگزارم .
نقل قول کردن
+2 #187 محسن 1395-06-23 22:12
به نقل از مجتبی:
با سلام و تشکر از مطالب مفیدتون
من یه پارس 86 دارم تو دور ارام امپر دور موتور میلیمتری نواسان داره اروم یه دو میلیمتر پایین میاد بعد یهو چند میلیمتر میری بالا ماشین یه جورایی نامحسوس بد کار میکنه .. تو دنده یک و هم کله میزنه استپرم عوض کردم اما فایده نداشته .. ممنون میشم راهنمایی بفرمایید

من هم یه پارس 86 دارم که مشکل کله کردن داره دقیقا موقعی که توی دنده‌ی دو یا یک و بعضی وقتا سه (که با کولر بدتره) پا رو از رو گاز بر می‌دارم ماشین کله می‌کنه و تقه میزنه. واقعا توی ترافیک خیلی ضد حاله. چند ساله که همه جا رفتم و تمام سنسوراشو عوض کردم ولی درست نشده. حتی ECU رو هم موقت عوض کردم باز هم تأثی نداشت.
نقل قول کردن
+3 #188 مهدی 1395-06-30 01:43
با سلام
پارس tu592دارم اختلاف زمان گاز دادن با گاز خوردن داره در حد 2ثانیه ... داره چی میتونه باشه ؟
شتاب کافی از کشش دنده 3 ب 4 نداره
کلا شتاب نداره
ممنون میشم از راهنمایی تون
نقل قول کردن
+3 #189 مهراد 1395-06-30 19:20
سلام
ماشین ریو 2،3 بار آخر سخت استارت خورد و الان دیگه استارت نمیخوره و فقط با سرعت بالا صدای سوئیچ شدن رله میاد موقع استارت، لطفا راهنمایی کنید مشکل از چی میتونه باشه؟
نقل قول کردن
+2 #190 mohsen 1395-06-31 06:45
damdetoom garm mataleb alie
نقل قول کردن
+3 #191 رضا 1395-06-31 13:16
با سلام
من یه کاپرا دو دیفرانسیل دارم.
وقتی صبح زود که هوا سرده میخوام ماشین رو روشن کنم خیلی به سختی استارت میخوره و ماشین حالت خفگی داره. بعد از 7-8 بار استارت زدن ماشین روشن که میشه توی همون حالت خفگی شدیدا دود آبی رنگ ازش بیرون میاد ولی وقتی دمای ماشین بالا میره این مشکل حل میشه.
مشکل از باطری نیست چون تازه تعویض کردم.
سر سیلندر ها رو نمایندگی تراش داده ، رینگ تعویض شده ، کاتالیست روی ماشین نصب شده ولی هنوز این مشکل رفع نشده. الان ماشین نمایندگی هستش و میخوان دینام رو تعویض کنن ولی من میترسم دوباره خرج الکی بشه.
روغن ماشین رو هم وقتی چک میکنم هر روز چیزی ازش کم نمیشه. نمیدونم این دود آبی رنگ اول صبح برای چیه.
نقل قول کردن
+2 #192 سامان 1395-07-03 22:36
یه مگان. مدل. 90. دارم. چراغ چک اش. روشن میشه و روشن هست دیاگ زدم میگه سنسور میل سوپاپ خراب هست علت اینکه سنسورش خراب شده چی میتونه باشه
نقل قول کردن
+4 #193 قنبری 1395-07-05 14:06
با سلام وتشکر سمند معمولی مدل 87 دارم که چند روزی هست موقع روشن شدن از پولی سر میل لنگ به بدنه جرقه برق شدید می زند و وقتی گرم شد جرقه قطع می شود به برقکار و تنظیم موتور مراجعه کرده ام ولی نتیجه نگرفته ام احساس می کنم خطر ناک باشد خواهش میکنم هر عزیزی اطلاعی دارد یا اگر چنین مشکلی داشته مرا راهنمایی کند
نقل قول کردن
+4 #194 شاهین باصری 1395-07-07 09:32
به نقل از کیوان نقشی:
باسلام وخسته نباشید
اینجانب دارای خودروی سمند x7میباشم و موقع دور زدن چرخ جلو سمت راننده بعضی وقتها قفل میشه ولی در حد خیلی کم لطفا مرا راه نمایی کنیید

بلبرینگ چرخ جلو خراب شده. به مکانیک همیشگی و مورد اعتماد خودتان مراجعه کنید.
نقل قول کردن
+2 #195 babak 1395-07-08 13:18
با سلام و عرض ادب خدمت مجموعه بزرگ کارگیک.... مطالبی که درباره تنظیم موتور و عیب یابی خودروهای انژکتوری گذاشتید عالی هستند... در نوع خودشون بی نظیرند...اما اگر یه جزوه کلی درباره عیب یابی از روی پارامترهای مقداری و حالتی خودروهای تولید داخل بذارید خیلی ممنون میشیم...در واقع عیب یابی کلی بوسیله ی دیاگ.... و پارامترهایی مثل بار موتور جریان جرمی هوا زمان پاشش ولتلاژدریچه گاز و الی اخر .....با تشکر
نقل قول کردن
+2 #196 مهدی 1395-07-10 08:32
با سلام و خسته نباشید
سورن مدل 88 موتور 405 دارم که مدتی است در حین حرکت روغن ریزی دارد درنمایندگی کاسه نمد میل لنگ را تعویض کردند ولی هنوز هم روغن
ریزی دارد
در حالت خاموش در پارکینگ هیچ گونه اثری از روغن ریزی ندارد
نقل قول کردن
+2 #197 احمد 1395-07-12 01:33
سلام من یک سمند ای اف سون دارم باسرعت که میرم چراغ چکش روشن میشه ودرحالت عادی هم ماشین خفه شده وجون نداره .سرویس انژکتور انجام دادم شمع عوض کردم ولی شمع ایرانی انداختم وهنوز جواب نگرفتم ومشکل هنوز حل نشده اگر میتونید کمک کنید واقعا عصبیم کرده
نقل قول کردن
+3 #198 آرش 1395-07-12 02:10
سلام من اس دی وی یک دارم چند ماهه ماشین با یک استارت روشن نمیشه باید دو استارت بزنم و موقع رانندگی سر پیچ ها و بعضی اوقات ریپ میزنه و اگه پامو برندارم چراغ چکش سه بار سوت میزنه و ماشین تک کار میکنه توروخدا راهنمایم کنید دیگه کلافه شدم تو دیاگ هم هیچی نشون نمیده
نقل قول کردن
+1 #199 حسام 1395-07-12 16:43
با سلام و خسته نباشید..مدتیه که درجه آب ماشین (ال نود )بالا میاد..و وقتی که بالا میاد در بعضی موارد میبینم که فن خاموشه..احساس میکنم فن منظم کار نمیکنه..اگه ممکنه راهنماییم کنید..ممنون
نقل قول کردن
+5 #200 حسام 1395-07-12 16:46
سلام.خسته نباشید..ال نود دارم.هنگام استارت زدن در بعضی مواقع مخصوصن که موتور گرمه به زور استارت میخورده ماشین..و بعضی مواقع استارت گیر میکنه و چراغ و کامپیوتر پشت آمپر همه خاموش میشه..اما وقتی موتور سرده راحت روشن میشه و اینم بگم نشانگر باتری سبزه ..بیزحمت راهنماییم کنین مشکل از کجاست.
نقل قول کردن
+2 #201 منگلیان 1395-07-13 11:20
با سلام و خسته نباشید
بنده یه ماشین 206 مدل 83 تیپ سه دارم نزدیک به دواه پیش ماشین آمپر آب ش بالا میرفت دادم تعمیرگاه که درستش کنن و درستش کردن بعد از دوهفته که آب بندی تمام شد ماشین رو گاز دادم دیدم زمانی کاه سرعتت رو کم میکنم برای توقف چراغ روغن به همراه چراغ stop روشن میشود و دوباره که گاز می دهم خاموش می شود رفتم که روغن ماشین رو عوض کنم متوجه شدیم که فیلتر روغن مچاله (فشرده) شده زمانی که فیلتر رو عوض کردم فرداش دوباره چک کردیم دیدیم دوباره مچاله شده توی همین زمان کم کم صدای مایشین زیاد شد که دوباره مجبور شدیم ماشین رو باز کنیم دوباره پیستون ها و میلنگ رو عوض کردیم الان که تموم شده دوباره فیلتر مچاله می شود خواستم بدونم علتش چیه و چه کار باید کرد ممنون در ضمن سرسیلندر میلنگ بوش پیستون اویل پمپ همه تعویض گردیده و این ماشین قبل از تعمیر این چنین مشکلی نداشته
بنده احتمال می دهم سرسیلندر که تعویض گردیده در سری اول باز شدن کانال های روغن همخوانی ندارد با سیلندر و یا یکی از کانال های روغن گرفته است.شاید
ممنون وسپاس گذارم
نقل قول کردن
+2 #202 mecateranic 1395-07-13 18:21
متشکر ازدوستان با چنین سایت باکارایی بالا فقط کاش گرافیکشو تغییر بدین
نقل قول کردن
+3 #203 عباس ارین 1395-07-13 20:04
سلام وقتتون بخیر.به جرات می تونم بگم بهترین سایتی که تا بحال در زمینه خودرو دیدم همینه.هرمطلبی رو داره.منکه واقعا شگفت زده شدم از همچین سایتی.من دنبال اطلاعات درباره نحوه کار دو قطعه بودم که این سایت رو پیدا کردم.بسیاربسیار عالی.اجرتون با خداوند.موفق و پیروز باشید.
نقل قول کردن
+5 #204 مصطفی 1395-07-14 16:12
سلام یه 405 مدل 85 دارم وقتی یه کم داغ میشه چراغای پشت آمپر روشن میشن وقتی گاز میدم خاموش میشن علتشو میخواستم بدونم ممنونم
نقل قول کردن
+3 #205 علیرضا یزدانی 1395-07-15 14:11
به نقل از مهدی:
با سلام
پارس tu592دارم اختلاف زمان گاز دادن با گاز خوردن داره در حد 2ثانیه ... داره چی میتونه باشه ؟
شتاب کافی از کشش دنده 3 ب 4 نداره
کلا شتاب نداره
ممنون میشم از راهنمایی تون

دریچه گاز برقی هست و احتمالاً گیر یا خرابی دارد
نقل قول کردن
+1 #206 علیرضا یزدانی 1395-07-15 14:13
به نقل از محسن:
من هم یه پارس 86 دارم که مشکل کله کردن داره دقیقا موقعی که توی دنده‌ی دو یا یک و بعضی وقتا سه (که با کولر بدتره) پا رو از رو گاز بر می‌دارم ماشین کله می‌کنه و تقه میزنه. واقعا توی ترافیک خیلی ضد حاله. چند ساله که همه جا رفتم و تمام سنسوراشو عوض کردم ولی درست نشده. حتی ECU رو هم موقت عوض کردم باز هم تأثی نداشت.

شما مپ سنسور را تمیز کنید و مسیر ورودی هوا و دریچه گاز را از نظر نشتی کنترل کنید و در صورت نیاز اورینهای منیفولد را تعویض کنید
نقل قول کردن
+4 #207 علیرضا یزدانی 1395-07-15 14:16
به نقل از قنبری:
با سلام وتشکر سمند معمولی مدل 87 دارم که چند روزی هست موقع روشن شدن از پولی سر میل لنگ به بدنه جرقه برق شدید می زند و وقتی گرم شد جرقه قطع می شود به برقکار و تنظیم موتور مراجعه کرده ام ولی نتیجه نگرفته ام احساس می کنم خطر ناک باشد خواهش میکنم هر عزیزی اطلاعی دارد یا اگر چنین مشکلی داشته مرا راهنمایی کند

سیم اتصال بدنه موتور را باز کرده و سرسیم آنرا تمیز یا تعویض کنید بعد محل بسته شدنش را هم تمیز کنید در صورت لقی و شل بودن پیچ هم این مشکل بوجود می آید
نقل قول کردن
+1 #208 عادل 1395-07-15 14:44
با سلام من خودرو پراید sl دارم میخواستم بپرسم چرا من دنده معکوس از 4 به 3 با دور موتور 4 عوض میکنم دور موتور از 4 بیشتر نمیشه؟ ممنون
نقل قول کردن
+2 #209 سلمـــا 1395-07-16 12:51
سلام میخواستم اگه میشه راهنمایی کنید ماشینم تیبا ۹۰ هستش چندوقتی هست مرتب چراغهای سوبالا وسوپایین ماشین به نوبت ویه درمیون میسوزه دیروز چراغهای سوپایین عوض کردم ویه دونه ازسوبالا هاهم سالم بود ماشین روشن شد چراغ هام روشن شدن ولی بعده دوتاخیابون ناگهان همه قطع شدن به جز چراغ کوچک ها وپرژکتورها حتی لامپ سو بالا سالم هم داشتم تعویض کردم ولی روشن نشد عیب ازچیه اینم بگم پیش برق کشی ماشینم بردم گفت برق کشی ماشین ایرادی نداره درضمن فیوزها هم مشکل نداشتن خواهشن راهنمایی کنید ممنون میشم
نقل قول کردن
+2 #210 Halker 1395-07-17 01:23
سلام
دکمه تعویض آهنگ هم روی فرمان و هم روی سیستم صوتی کار نمی کند.
مشکل از چیست؟
باتشکر
نقل قول کردن
+2 #211 علیرضا یزدانی 1395-07-17 12:54
به نقل از سلمـــا:
سلام میخواستم اگه میشه راهنمایی کنید ماشینم تیبا ۹۰ هستش چندوقتی هست مرتب چراغهای سوبالا وسوپایین ماشین به نوبت ویه درمیون میسوزه دیروز چراغهای سوپایین عوض کردم ویه دونه ازسوبالا هاهم سالم بود ماشین روشن شد چراغ هام روشن شدن ولی بعده دوتاخیابون ناگهان همه قطع شدن به جز چراغ کوچک ها وپرژکتورها حتی لامپ سو بالا سالم هم داشتم تعویض کردم ولی روشن نشد عیب ازچیه اینم بگم پیش برق کشی ماشینم بردم گفت برق کشی ماشین ایرادی نداره درضمن فیوزها هم مشکل نداشتن خواهشن راهنمایی کنید ممنون میشم

دوست عزیز لامپ ایگل با عکس عقاب بگیر مشکل حل میشه اگر مطمئنی که سیمکشی درست هست
نقل قول کردن
+2 #212 علیرضا یزدانی 1395-07-17 12:56
به نقل از علیرضا:
سلام.من یه پرشیا دارم بعضی وقتها سوییچ رو که باز میکنم برق ماشین ضعیفه باید چند بار سوییچ رو باز و بسته کنم تا درست بشه.علت چیه؟ممنون میشم راهنمایی کنید

مغزی استارت را تعویض کنید
نقل قول کردن
+1 #213 علیرضا یزدانی 1395-07-17 12:58
به نقل از حسین:
سلام من ماشین پژو405 دارم میخوام جفت راهنماشو قطع کنم روی سرعت های مختلف جفت میزنه 140 میزنه 160 میزنه 180 میزنه 200تم میزنه چکارش باید کنم

مال دزد گیرتون هست اگه ماجیکار یا ایزی کار از نوع تصویری هست باید آپشن را از روی ریموت قطع کرد
نقل قول کردن
+2 #214 علیرضا یزدانی 1395-07-17 13:01
به نقل از فاطمه:
سلام یه ef7 مدل نود دارم کولر که روشن میکنم جون ماشین خیلی کم میشه چراغ استوپ هم چند دقیقه یه بار یک ثانیه روشن میشه و همش میگه دمای اب بالاست،سیم کشیا رو عوض کردم برطرف نشد مشکل از کجاست؟

ببرید باتری ساز و یا کسایی که کار کولر انجام میدن سنسور فشار گاز کولر را چک کنن ، اگه سالم بود فشنگی آب مربوط به فن را با دیاگ دمای عملکردش را کنترل کنن ،ضمناً قبل از هرکاری ابتدا سیستم خنک کاری را هوا گیری کنید :-)
نقل قول کردن
+3 #215 علیرضا یزدانی 1395-07-17 13:03
به نقل از قربان:
سلام ماشینم پراید 86 بنزینی هست در هوای سرذ صبحها با یک استارت روشن شده اما سریع خاموش میشود اینکار را حداقل 20 تا 30 بار باید انجام بدی تا بالاخره روشن بماند و در موقع خاموش شدن برق پشت دامپرها هم قطع میشود بیشتر قطعات را تعمیرکارها عوض کردن اما نتیجه نداد لطفا راهنمایی کنید ممنونم

عزیزم مال رله قطع کن برق سوئیچ دزدگیرتون هست
نقل قول کردن
+2 #216 علیرضا یزدانی 1395-07-17 13:05
به نقل از سینا:
گیربکس اتوماتیک در سربالایی با دنده 2 و 3 صدای ناهنجار بلند خش خش و مالیدگی فیزیکی میدهد
در جاده هموار رفع می شود
آیا طبیعی است یا چیزی خراب شده یا معیوب است؟ با تشکر از راهنمایی شما

پیچ اتصال گیربکس به موتور یا اجزای ارتباطی اون شل شده است
نقل قول کردن
+2 #217 علیرضا یزدانی 1395-07-17 13:06
به نقل از رحیم:
سلام
من یه 405 مدل 85 دارم وقتی موتور سرده استارت میزنم چراغ های روغن،stop,آب 2 3 ثانیه دیرتر از بقیه خاموش میشن در ضمن دور موتور هم اول یه لحظه میره بالاتر و یه صدای تق تق تق میاد بعد همه چیز عادی میشه لطفا راهنماییم کنین ممنون.

فیلتر روغن خوب(سرکان)استفاده کنید اگر خوب نشد مربوط به اویل پمپ هست و باید تعویض شود
نقل قول کردن
+2 #218 علیرضا یزدانی 1395-07-17 13:09
به نقل از مهدی:
با سلام و خسته نباشید
سورن مدل 88 موتور 405 دارم که مدتی است در حین حرکت روغن ریزی دارد درنمایندگی کاسه نمد میل لنگ را تعویض کردند ولی هنوز هم روغن
ریزی دارد
در حالت خاموش در پارکینگ هیچ گونه اثری از روغن ریزی ندارد

تو حرکت چطور فهمیدید که روغن میریزه؟ :lol: شاید روغن ازجای دیگه ریخته که نمیبینید و توحرکت جابجا شده و میریزه
نقل قول کردن
+4 #219 رضا 1395-07-19 16:31
سلام و خسته نباشید
پارس 93 XU7. چراغ چک معمولا تو سرعت زیاد و یا بعد از یه مدت راه رفتن روشن میشه. تو جاده بعد از یک یا دو ساعت چند لحظه گاز نمیخوره و بعد دوباره درست میشه، جدیدا هم دور موتور تو خلاص میره تا 3000. کلا اوضاعی شده. دیاگ زدم گفتن کامپیوترش مشکل داره. اگه میشه یه نظری بدین اجرکم عندا...
نقل قول کردن
+2 #220 سیامک 1395-07-19 19:41
سلام ماشین من پرشیا 95 هست هنگام چرخش فرمان به صورت در جا فرمان میلرزه این مشکل قابل حله
نمایندگی میگه همه این ماشینا حتی سمند و 405 اینجوره مشکلی نداره آیا درسته؟؟؟؟
نقل قول کردن
+3 #221 سلمان 1395-07-21 10:50
سلام من یه پراید مدل84 دارم خواستم جا فندکی شو درست کنم قاب روش رو برداشتم در حین کار یه فیش کنده شد حالا نمی دونم باید به کجا متصلش کنم الان نور پشت کیلومترم قطع شده اگه راهنمایی کنید ممنون میشم.
نقل قول کردن
+1 #222 n.a 1395-07-22 04:50
با سلام و خسته نباشید خودروی ال نود مدل 86 دارم ریپ میزنه و هی کله میزن قبلا هر وقت از ماشین زیاد استفاده میکردم اینطور میشد الان کلا در شرایط معمول هم همیطور کله میزن و توی دور کم حتی خاموش میکن چندجا بردم نتونستن تشخیص بدن هرکی یچیزی گفت لطفا خواهشا راهنماییم کنیم
نقل قول کردن
+3 #223 علی 1395-07-23 23:44
با سلام ماشین من پارس وقتی کولر روشن میکنم یه صدایی میده
نقل قول کردن
+2 #224 علیرضا یزدانی 1395-07-24 08:18
به نقل از رضا:
سلام و خسته نباشید
پارس 93 XU7. چراغ چک معمولا تو سرعت زیاد و یا بعد از یه مدت راه رفتن روشن میشه. تو جاده بعد از یک یا دو ساعت چند لحظه گاز نمیخوره و بعد دوباره درست میشه، جدیدا هم دور موتور تو خلاص میره تا 3000. کلا اوضاعی شده. دیاگ زدم گفتن کامپیوترش مشکل داره. اگه میشه یه نظری بدین اجرکم عندا...

مدلهای 92 و 93 نیاز به آپدیت نرم افزار داره البته ecuبا مارک SSAT ابتدا آپدیت کنید درنمایندگیهای ایران خودرو اگر درست نشد پتانسیومتر موقعیت دریچه گاز را برای بالاموندن دورموتور و بعد سنسور میل سوپاپ را برای چراغ چک در حرکت با دور بالا را عوض کنید ضمناً باید مارک اونها با مارک ecuیکی باشد
نقل قول کردن
+2 #225 علیرضا یزدانی 1395-07-24 08:19
به نقل از n.a:
با سلام و خسته نباشید خودروی ال نود مدل 86 دارم ریپ میزنه و هی کله میزن قبلا هر وقت از ماشین زیاد استفاده میکردم اینطور میشد الان کلا در شرایط معمول هم همیطور کله میزن و توی دور کم حتی خاموش میکن چندجا بردم نتونستن تشخیص بدن هرکی یچیزی گفت لطفا خواهشا راهنماییم کنیم

ابتدا شمعها را کنترل کنید سپس مسیر هوای ورودی به منیوفولد هوا قطعاً یه جا نشتی هوا دارید
نقل قول کردن
+2 #226 علیرضا یزدانی 1395-07-24 08:22
به نقل از علی:
با سلام ماشین من پارس وقتی کولر روشن میکنم یه صدایی میده

اگر از داخل موتور هست مربوط به بلبرینگهای کمپرسور هست تا کار میکنه مشکلی نداره اکثراً این صدا را میدن
نقل قول کردن
0 #227 علیرضا یزدانی 1395-07-24 08:26
به نقل از سیامک:
سلام ماشین من پرشیا 95 هست هنگام چرخش فرمان به صورت در جا فرمان میلرزه این مشکل قابل حله
نمایندگی میگه همه این ماشینا حتی سمند و 405 اینجوره مشکلی نداره آیا درسته؟؟؟؟

بوش کمک فرمان گشاد شده است
نقل قول کردن
+1 #228 رضا موسی نژاد 1395-07-24 19:15
باسلام، من یه پراید 131seمدل 94 دارم، چراغ چکش روشن هست رفتم تعمیرگاه گفت سنسور دور موتور و گم کن اکسیژن مشکل داره من هم هر دوتا رو عوض کردم خطا هارو پاک کرد ماشین رو روشن کردم چراغ چک خاموش شد اما یه برا دیوه برنامه ریزی کرد دوباره ارور هردو سنسور رو میده همراه با میل سوپاپ به نظرتون مشکلش چیه؟!
نقل قول کردن
+2 #229 علیرضا یزدانی 1395-07-25 07:53
[quote name="رضا موسی نژاد"]باسلام، من یه پراید 131seمدل 94 دارم، چراغ چکش روشن هست رفتم تعمیرگاه گفت سنسور دور موتور و گم کن اکسیژن مشکل داره من هم هر دوتا رو عوض کردم خطا هارو پاک کرد ماشین رو روشن کردم چراغ چک خاموش شد اما یه برا دیوه برنامه ریزی کرد دوباره ارور هردو سنسور رو میده همراه با میل سوپاپ به نظرتون مشکلش چیه؟![/quot
اگر سنسور ها با مارک ecuمطابقت داره مربوط به نرم افزاره که آپدیتش را نمایندگیها دارند حتماً فلش و آپدیت کنید
نقل قول کردن
+1 #230 فرشید 1395-07-25 19:54
باسلام
405 مدل83 چند روزی هستش که تا آمپر آب زره ای بالا میاد فن ماشین سریع روشن میشه و با خاموش کردن ماشین روشن میمونه تا 20 دقیقه بعد خاموش میشه ماشین هم وقتی دو سه ساعت خاموش هستش با چند استارت روشن میشه
نقل قول کردن
+1 #231 علیرضا یزدانی 1395-07-26 10:09
به نقل از فرشید:
باسلام
405 مدل83 چند روزی هستش که تا آمپر آب زره ای بالا میاد فن ماشین سریع روشن میشه و با خاموش کردن ماشین روشن میمونه تا 20 دقیقه بعد خاموش میشه ماشین هم وقتی دو سه ساعت خاموش هستش با چند استارت روشن میشه

اگر آمپر آب را درست نشان میدهد سنسور دمای ecu را عوض کنید رنگ قهوه ای هست اگر اشتباه نکنم - قیمتی هم نداره
نقل قول کردن
0 #232 سلمان 1395-07-27 21:07
با سلام
سمند ef7 بنزینی. تقریبا یک سالیست که وقتی روی پدال گاز ناگهانی فشار می دم یک ضربه میزنه و وقتی رها می کنم هم یک ضربه. تو دنده 1 و 2 این حالت خیلی بیشتره. دور موتور هم آروم میاد پایین. استپر موتور ، سنسور دریچه گاز و سنسور دمای ورودی را تعویض کردم درست نشده است. ( چندین بار )
از طرفی دیگر در برخی روزهای نسبتا سرد موتور لرزش داره و وقتی به دور 4 هزار میرسه لرزشش بیشتر میشه. همچنین تا وقتی ماشین یک دقیقه ای کار نکنه دور موتور از 3000 بالاتر نمیره.
ممنون میشم در مورد این دو مشکل راهنمایی کنید.
نقل قول کردن
+2 #233 صادق 1395-07-30 13:42
سلام خسته نباشید. خیلی ممنون از مطالب کامل و مفیدتون.
من یک پراید 132 دارم. گاهی اوقات (زمان خاصی ندارد) ماشین پس از چند استارت روشن می شود وگاهی هم حتما باید پا روی پدال گاز باشد و گرنه خاموش می شود!!
به صورت تصادفی هنگامی که سوییچ رو میچرخونم گاهی صدای پمپ بنزین میاد و گاهی اصلا نمیاد! که پس از مراجعه به مکانیک گقت پمپ خرابه و عوضش کرد ولی بازم ماشین روشن نمیشه و همون مشکل رو داره. دور موتورهم خود به خود گاهی پس از روشن شدن بالا میره تا نزدیک 2! هر مکانیکی هم یک چیز میگه. حتی یکی استپر رو باز کرد و با دستمال کاغذی تمیز کرد و بست که بعدا خوندم کار اشتباهیه.
نقل قول کردن
+2 #234 محمد 1395-07-30 21:50
با سلام
نحوه فیلر گیری موتور 12 سیلندر خورجینی چطور هست
ممنون
نقل قول کردن
+3 #235 علیرضا یزدانی 1395-08-01 09:48
به نقل از صادق:
سلام خسته نباشید. خیلی ممنون از مطالب کامل و مفیدتون.
من یک پراید 132 دارم. گاهی اوقات (زمان خاصی ندارد) ماشین پس از چند استارت روشن می شود وگاهی هم حتما باید پا روی پدال گاز باشد و گرنه خاموش می شود!!
به صورت تصادفی هنگامی که سوییچ رو میچرخونم گاهی صدای پمپ بنزین میاد و گاهی اصلا نمیاد! که پس از مراجعه به مکانیک گقت پمپ خرابه و عوضش کرد ولی بازم ماشین روشن نمیشه و همون مشکل رو داره. دور موتورهم خود به خود گاهی پس از روشن شدن بالا میره تا نزدیک 2! هر مکانیکی هم یک چیز میگه. حتی یکی استپر رو باز کرد و با دستمال کاغذی تمیز کرد و بست که بعدا خوندم کار اشتباهیه.

استپر خراب هست تعویض کنید
نقل قول کردن
0 #236 صادق 1395-08-01 23:41
با سلام و تشکر از پاسختان. بهترین مارک استپر پراید کدام است؟ یکجا گفتند زیمنس که قیمتش حدود 45 تومان بود و جای دیگر هم گفتند استپر اصلی که قیمت آن 75 تومان بود.
نقل قول کردن
+1 #237 میثاق 1395-08-02 08:15
سلام
من یه 206 تیپ 5 دارم و دو هفته پیش دینامم به خاطر اینکه روغن هیدرولیک نشت کرده بود و ریخته بود توش مشکل پیدا کرد و بالشتکش سوخت.
بالشتک دینام و ذغالش رو عوض کردم و ظاهرن درست شد.
ولی از اون موقعی که دینامم خراب بود تا حالا تو ترافیک وقتی تو دور موتور کم پام رو از رو گاز برمیدارم ماشین ریپ میزنه و شتابم هم کمتر شده . شمع و فیلتر بنزین و عوض کردم، دیاگ هم زدم فقط پیغام میده : اطلاعات شارژ دینام متصل به زمین
هیچ خطای دیگه ای هم نداره که برقکار میگفت مشکلی نیست
کسی میدونه مشکل کجاست؟؟؟؟؟؟
نقل قول کردن
+1 #238 علیرضا یزدانی 1395-08-02 08:42
به نقل از صادق:
با سلام و تشکر از پاسختان. بهترین مارک استپر پراید کدام است؟ یکجا گفتند زیمنس که قیمتش حدود 45 تومان بود و جای دیگر هم گفتند استپر اصلی که قیمت آن 75 تومان بود.

هم مارک ecu باید بخرید اگر ساژم یا زیمنس یا هر مدل دیگه همون مارک را تهیه کنید
نقل قول کردن
+1 #239 فرهاد 1395-08-02 10:08
با سلام واحترام
ماشين من پژو 206 اس دي مي باشد.درهواي كمي سرد مثلا همين اول آبان 95 ماشين من با يك تك استارت روشن ميشه درست در لحظه روشن شدن واستارت خوردن صداي تخليه باد مثل خالي كردن باد كمپرسي كاميونها از درون موتور شنيده ميشه.ممنون ميشم در اين خصوص راهنمايي بفرماييد.
با تشكر وسپاس
نقل قول کردن
+1 #240 جلال حافظی 1395-08-02 11:51
سلام
من یک پراید دارم که هر چهار عقربه برای یک ثانه از کار میفتند و بعد ی مدت کامل رو یک عدد قفل میکنندینام عوض کردم چک هم کردم دینام مشکلی نداشت اگه میشه راهنمایی کامل کنید متشکرم
نقل قول کردن
0 #241 علیرضا یزدانی 1395-08-02 15:26
به نقل از جلال حافظی:
سلام
من یک پراید دارم که هر چهار عقربه برای یک ثانه از کار میفتند و بعد ی مدت کامل رو یک عدد قفل میکنندینام عوض کردم چک هم کردم دینام مشکلی نداشت اگه میشه راهنمایی کامل کنید متشکرم

دوست عزیز توضیح بیشتر لطفاً
نقل قول کردن
+1 #242 امیررضایی 1395-08-02 16:59
سلام..یه ۲۰۶ صندوقدارv8 مدل ۹۳دارم..بوقش هی قطع و وصل میشه..هرجا ک میرم یه چیزی میگن..یکی میگه مالcom2000هست..یکی میگه واسه خود بوقه..نمایندگی هم ک رفتم برنامه هاشو دانلود کرد...اما خوب نشد..موندم الان چکار کنم..راهنمایی کنید
نقل قول کردن
+2 #243 علیرضا یزدانی 1395-08-03 13:52
به نقل از امیررضایی:
سلام..یه ۲۰۶ صندوقدارv8 مدل ۹۳دارم..بوقش هی قطع و وصل میشه..هرجا ک میرم یه چیزی میگن..یکی میگه مالcom2000هست..یکی میگه واسه خود بوقه..نمایندگی هم ک رفتم برنامه هاشو دانلود کرد...اما خوب نشد..موندم الان چکار کنم..راهنمایی کنید

مشکل مربوط به بوق یا سوکتهای اون هست -اگر درحالت هوای سرد و یا گرم بوق عملکرد متفاوتی دارد - اگر نه مربوط به رله یا نرم افزار هست
نقل قول کردن
+1 #244 علیرضا یزدانی 1395-08-04 10:08
به نقل از n.a:
با سلام و خسته نباشید خودروی ال نود مدل 86 دارم ریپ میزنه و هی کله میزن قبلا هر وقت از ماشین زیاد استفاده میکردم اینطور میشد الان کلا در شرایط معمول هم همیطور کله میزن و توی دور کم حتی خاموش میکن چندجا بردم نتونستن تشخیص بدن هرکی یچیزی گفت لطفا خواهشا راهنماییم کنیم

استپر خراب هست اگر بالای 40000تا راه رفته قبل از تعویض ار تمیزی اون مطمئن شوید
نقل قول کردن
+1 #245 Reza Arabi 1395-08-05 08:21
سلام من یک پیکان وانت دارم انزکتور که گاز و بنزین قاطی کرده لطفا راهنمایی کنید
نقل قول کردن
+4 #246 علیرضا یزدانی 1395-08-05 14:58
به نقل از Reza Arabi:
سلام من یک پیکان وانت دارم انزکتور که گاز و بنزین قاطی کرده لطفا راهنمایی کنید

شیربرقی انتخاب گاز و بنزین اگر فنتیل داخل آن خراب شود این مشکل پیش آید لذا تعویض گردد -اگر سیستم کارخانه ای هست تعویض و اگر نه مطمئن شوید پیچ شیر دستی اون باز باشد و اگر درست نشد تعویض شود
نقل قول کردن
+1 #247 آرش 1395-08-05 23:23
با سلام
ماشینم پراید مدل 85 هست مدتیه صبحها که میخوام روشن کنم صدای پمپ بنزین شنیده نمیشه و هر چی استارت میزنم روشن نمیشه رله دوبل و. مغزی پمپ بنزین عوض کردم انژکتور سرویس کردم بازم مشکل دارم هوا گرمتر میشه مث ظهرها روشن میشه ولی صب اصلا لطفا راهنماییم کنید ممنونم
نقل قول کردن
+2 #248 امیررضایی 1395-08-06 21:52
سلام..۲۰۶ صندوقدار دارم..امروز ماشین خوب گاز نمیخورد..یعنی گاز میخوره..ولی شتاب قبلو نداره...صدای اگزوز هم بم شده..فرق کرده صداش..البته زیاد گاز به ماشین میدم..میخواستم بدونم مشکل از اگزوزه؟ چقدر خرجشه؟ لطفا راهنمایی کنید
نقل قول کردن
+1 #249 علیرضا یزدانی 1395-08-08 11:11
به نقل از آرش:
با سلام
ماشینم پراید مدل 85 هست مدتیه صبحها که میخوام روشن کنم صدای پمپ بنزین شنیده نمیشه و هر چی استارت میزنم روشن نمیشه رله دوبل و. مغزی پمپ بنزین عوض کردم انژکتور سرویس کردم بازم مشکل دارم هوا گرمتر میشه مث ظهرها روشن میشه ولی صب اصلا لطفا راهنماییم کنید ممنونم

فیلتر یا همون صافی بنزین کیپ شده اون را عوض کنید مشکل حل میشود
نقل قول کردن
+4 #250 علیرضا یزدانی 1395-08-08 11:12
به نقل از امیررضایی:
سلام..۲۰۶ صندوقدار دارم..امروز ماشین خوب گاز نمیخورد..یعنی گاز میخوره..ولی شتاب قبلو نداره...صدای اگزوز هم بم شده..فرق کرده صداش..البته زیاد گاز به ماشین میدم..میخواستم بدونم مشکل از اگزوزه؟ چقدر خرجشه؟ لطفا راهنمایی کنید

کاتلیزور کیپ شده حدود 90 خرج داره
نقل قول کردن
+2 #251 سلام 1395-08-08 20:27
با سلام و خسته نباشید و ممنون از نکات مفید شما
یه خواهش دارم کمکم کنید
یه مشکل دارم که دیوانم کرده
1- موقعی که ماشین رو روشن میکنم استارت یه مقدار خفه زده میشه و به محض اینکه میخوام با تمام شتاب حرکت کنم در دنده 1 وقفه داره خفه راه میوفته و یه دفعه ول میکنه تورو خدا یه راه حل بدین ؟؟؟؟؟؟
2- ماشین وقتی چراغ بنزین روشن میشه وحشی میشه یعنی شتاب ماشین بالاتره مخصووصا وقتی چراغ بنزین روشن میشه باز دوباره بنزین میکنم ماشین میخوابه و در کل اون شتابی که میخوام نداره
نقل قول کردن
+1 #252 علیرضا یزدانی 1395-08-09 08:41
به نقل از سلام:
با سلام و خسته نباشید و ممنون از نکات مفید شما
یه خواهش دارم کمکم کنید
یه مشکل دارم که دیوانم کرده
1- موقعی که ماشین رو روشن میکنم استارت یه مقدار خفه زده میشه و به محض اینکه میخوام با تمام شتاب حرکت کنم در دنده 1 وقفه داره خفه راه میوفته و یه دفعه ول میکنه تورو خدا یه راه حل بدین ؟؟؟؟؟؟
2- ماشین وقتی چراغ بنزین روشن میشه وحشی میشه یعنی شتاب ماشین بالاتره مخصووصا وقتی چراغ بنزین روشن میشه باز دوباره بنزین میکنم ماشین میخوابه و در کل اون شتابی که میخوام نداره

دوست من نگفتین خودرو چی هست-به ظاهر مجموعه پمپ سوخت و به خصوص ریگلاتور سوختتون ایراد داره
نقل قول کردن
+1 #253 بختیار 1395-08-09 21:46
سلام دوستان
من دو هفته ای میشه ماشین 405 مدل 91 رو تعمیر کردم که فقط رینگ هاشو عوض کردن ولی الان صبح هه که ماشین رو روشن میکنم یه صدای اروم غیر طبیعی از داخل ماشین به مدت چند دقیقه ای قبل گرم شدن کامل ماشین میشنوم واین منو خیلی نگران و ناراحت کرده لطفا بگین مشکل خاصی داره ایا مکانیک کارشو بدرستی انجام نداده واگه مشک جدیه من چیکار کنم خیلی ناراحتم تازه یه میلیون چهرصد خرجش کردم اولش این مشکلو نداشت الان که تازه تعمیره نمیدونم این چ صدایی
ممنون میشم بهم جواب بدین
نقل قول کردن
+1 #254 علیرضا یزدانی 1395-08-10 16:23
به نقل از بختیار:
سلام دوستان
من دو هفته ای میشه ماشین 405 مدل 91 رو تعمیر کردم که فقط رینگ هاشو عوض کردن ولی الان صبح هه که ماشین رو روشن میکنم یه صدای اروم غیر طبیعی از داخل ماشین به مدت چند دقیقه ای قبل گرم شدن کامل ماشین میشنوم واین منو خیلی نگران و ناراحت کرده لطفا بگین مشکل خاصی داره ایا مکانیک کارشو بدرستی انجام نداده واگه مشک جدیه من چیکار کنم خیلی ناراحتم تازه یه میلیون چهرصد خرجش کردم اولش این مشکلو نداشت الان که تازه تعمیره نمیدونم این چ صدایی
ممنون میشم بهم جواب بدین

دوست عزیز اگر از کیت کلاچ (لقی بیرینگ و یا لاغری قیفی)نباشه مربوط به فیلر سوپاپها میباشد -در این خصوص به مکانیک نشان دهید
نقل قول کردن
+2 #255 بختیار 1395-08-10 19:44
به نقل از علیرضا یزدانی:
دوست عزیز اگر از کیت کلاچ (لقی بیرینگ و یا لاغری قیفی)نباشه مربوط به فیلر سوپاپها میباشد -در این خصوص به مکانیک نشان دهید

سلام ممنونم اقای یزدانی از پاسختون
میخواستم بگم امکانش هست از یاتاقانش باشه یا از میلنگ باشه میگم شاید یاتاقانشو زیاد محکم بسته باشه و بعلت دیر رسیدن روغن قبل گرم شدن باشه
اگه از فیلر سپاپ باشه که مشکل نداره
نقل قول کردن
+2 #256 علیرضا یزدانی 1395-08-11 08:13
به نقل از بختیار:
سلام ممنونم اقای یزدانی از پاسختون
میخواستم بگم امکانش هست از یاتاقانش باشه یا از میلنگ باشه میگم شاید یاتاقانشو زیاد محکم بسته باشه و بعلت دیر رسیدن روغن قبل گرم شدن باشه
اگه از فیلر سپاپ باشه که مشکل نداره

ممنونم - شل بستنش امکان داره اما اگر سفت باشه بوی سوختنی میده و تا حالا باید جام کرده و خراب شده باشه
نقل قول کردن
+2 #257 محمود حسابی 1395-08-11 20:37
با سلام سوالی داشتم عزیزان
ماشین من پژو پارس مدل 90 هستش. بهنگام تعویض دنده بمحض رها کردن گاز و گرفتن کلاج دور موتور سریع پایین نمیاد. آیا میتونه از ضعیفی باطری باشه؟ ممنون میشم راهنماییم کنید.
نقل قول کردن
+1 #258 بختیار 1395-08-11 21:48
به نقل از محمود حسابی:
با سلام سوالی داشتم عزیزان
ماشین من پژو پارس مدل 90 هستش. بهنگام تعویض دنده بمحض رها کردن گاز و گرفتن کلاج دور موتور سریع پایین نمیاد. آیا میتونه از ضعیفی باطری باشه؟ ممنون میشم راهنماییم کنید.

دوتا علت میتونه داشته باشه البته بنظر من
1_استپرموتور که باسرویس و تعمیر احتمالش هست درست بشه
2_سنسور دریچه گاز اونم سرویس و تعمیر میشه
نقل قول کردن
+1 #259 علیرضا یزدانی 1395-08-12 11:30
به نقل از بختیار:
دوتا علت میتونه داشته باشه البته بنظر من
1_استپرموتور که باسرویس و تعمیر احتمالش هست درست بشه
2_سنسور دریچه گاز اونم سرویس و تعمیر میشه

البته مواردی که دوستمون گفتند درست هست اما اگر از اول همینطور بوده و شدت اون تغییر نکرده مربوط به نرم افزار میباشد و با آپدیتش درست میشه
نقل قول کردن
+2 #260 مهدي 1395-08-13 11:09
سلام و خسته نباشيد.
٢٠٦ مدل ٨٩ دارم وقتي روشن ميكنم موتور صداي بدي ميده به محض گرفتن كلاج صدا برطرف ميشه در ضمن موتور صبها با تك استارت روشن نميشه و بايد بزارم مدتي كار كنه وگرنه ريپ ميزنه و خاموش ميشه. ممنون ميشم راهنمايي كنيد.باتشكر
نقل قول کردن
+3 #261 hs 1395-08-14 21:53
باسلام
همه چراغهای صفحه روشن میشود به جزئ چراغ آمپر.مدل405
نقل قول کردن
+2 #262 علیرضا یزدانی 1395-08-15 09:07
به نقل از مهدي:
سلام و خسته نباشيد.
٢٠٦ مدل ٨٩ دارم وقتي روشن ميكنم موتور صداي بدي ميده به محض گرفتن كلاج صدا برطرف ميشه در ضمن موتور صبها با تك استارت روشن نميشه و بايد بزارم مدتي كار كنه وگرنه ريپ ميزنه و خاموش ميشه. ممنون ميشم راهنمايي كنيد.باتشكر

دوست من -صدا احتمالا مربوط به کیت کلاچ هست نوع صدا را شرح بدید تا دقیق تر راهنمایی شوید
نقل قول کردن
+1 #263 علیرضا یزدانی 1395-08-15 10:28
به نقل از hs:
باسلام
همه چراغهای صفحه روشن میشود به جزئ چراغ آمپر.مدل405

S M Dمربوط به آمپر سوخته و یا قطع شده است تعویض توسط آمپر سازها و یا اونهایی که رنگ آمپر را تغییر میدن
نقل قول کردن
+2 #264 نادر 1395-08-15 13:29
با سلام....
من چدیدا به مشکلی برخورد کردم که وقتی صبحا ماشین روشن میکنم با استارت اول روشن میشود..اما میزنم دنده یک میخوام راه بیوفتم دور موتور میاد پایین و مامشین خاموش میشود.... مشکل از چیست ؟
نقل قول کردن
+2 #265 عبدالله 1395-08-15 22:05
سلام
ماشین من پارس 95 دوگانه سوزه امپر ماشین بعد از 10 دقیقه میرسه به وسط مشکلش چیه
نقل قول کردن
+2 #266 Mehdi 1395-08-15 22:43
با سلام خدمت دوستان واستادان گرامی.من یه پژو 405بنزینی مدل 89 دارم بنده وقتی تازه ماشینو روشن میکنم وحرکت میکنم خودرو شتابش کاملا عادیه بعد 15دیقه رانندگی احساس میکنم ماشین گاز نمیخوره یعنی شتابش کم میشه چنبار دیاگ زدن ولی متاسفانه نتیجه نگرفتیم...دوستان اگه راهنمایی کنن ممنون میشم
نقل قول کردن
+2 #267 علیرضا یزدانی 1395-08-16 07:48
به نقل از نادر:
با سلام....
من چدیدا به مشکلی برخورد کردم که وقتی صبحا ماشین روشن میکنم با استارت اول روشن میشود..اما میزنم دنده یک میخوام راه بیوفتم دور موتور میاد پایین و مامشین خاموش میشود.... مشکل از چیست ؟

اگر در حالت درجا راحت گاز میخوره سنسور کیلومتر و map را کنترل کنید
نقل قول کردن
+1 #268 علیرضا یزدانی 1395-08-16 07:51
به نقل از Mehdi:
با سلام خدمت دوستان واستادان گرامی.من یه پژو 405بنزینی مدل 89 دارم بنده وقتی تازه ماشینو روشن میکنم وحرکت میکنم خودرو شتابش کاملا عادیه بعد 15دیقه رانندگی احساس میکنم ماشین گاز نمیخوره یعنی شتابش کم میشه چنبار دیاگ زدن ولی متاسفانه نتیجه نگرفتیم...دوستان اگه راهنمایی کنن ممنون میشم

تو دیاگ سنسور دمای ecuکنترل گردد و عملکرد mapسنسور را با گاز دادن کنترل کنند اگر درست بود عملکرد استپر کنترل شود و اگر اونهم درست بود نرم افزار ecu فلش و آپدیت شود
نقل قول کردن
+1 #269 hamed 1395-08-19 13:04
با سلام ، تشکر و عرض ادب و تشکر از راهنمایی هاتون ..... خودروی من هیوندای آی 30 مدل 2010 که وقتی ماشینو روشن میکنم صدای لق لق خیلی خفیفی ( البته باید دقت کرد ) از موتور میاد که وقتی توی مسیر سربالایی حتی آرام هم گاز میدهم این صدا بیشتر می آید و در سرپاینی این صدا کمتر میشود . همیشه بنزین سوپر میزنم همراه با اکتان ، روغن 10 - 40 استاندارد هیوندای میریزم .. شمع ، صافی بنزین ، شستشوی انژکتور همگی به تازگی انجام شده است ..البته چند وقتی هست که در سربالایی کشش لازم را ندارد خیلی ممنون میشم راهنماییم کنید و یا بنده را به یک مرکز تخصصی کار بلد در تهران معرفی کنید ... نگران هستم که ایراد موتوری پیش نیاید .
نقل قول کردن
+1 #270 علی 1395-08-22 13:30
پراید مدل 90 اچ پی مثبت دارم
زمانی که ماشین برای مدت چهار پنج ساعت که خاموش باشه زمان استارت، موتور صدای خشکی میدهد تا زمانیکه چراغ چک روغن آن بعد از پنج شش ثانیه خاموش و صدای خشک موتور هم بر طرف میشود علت آن چیه؟البته زمانی که روغن ماشین هم تعویض میشه در ابتدای کار این صدای خشک شنیده میشود بعد هم برطرف میشود.
نقل قول کردن
+2 #271 امین داستانی 1395-08-22 13:48
سلام
رانا دارم مدل 94 وقتی موتور سرد هستش فرمونش مثل موم نرمه ، هر چی گرمتر میشه فرمونش سفت تر میشه ، میشه راهنمائیم کنین .
نقل قول کردن
+2 #272 علیرضا یزدانی 1395-08-22 16:03
به نقل از علی:
پراید مدل 90 اچ پی مثبت دارم
زمانی که ماشین برای مدت چهار پنج ساعت که خاموش باشه زمان استارت، موتور صدای خشکی میدهد تا زمانیکه چراغ چک روغن آن بعد از پنج شش ثانیه خاموش و صدای خشک موتور هم بر طرف میشود علت آن چیه؟البته زمانی که روغن ماشین هم تعویض میشه در ابتدای کار این صدای خشک شنیده میشود بعد هم برطرف میشود.

از فیلتر روغن سرکان استفاده کنید و روغن موتور بهران تکتاز اگر مشکل پابرجا هست اویل پمپ سرویس و یا تعویض شود .
نقل قول کردن
+2 #273 علیرضا یزدانی 1395-08-22 16:05
به نقل از امین داستانی:
سلام
رانا دارم مدل 94 وقتی موتور سرد هستش فرمونش مثل موم نرمه ، هر چی گرمتر میشه فرمونش سفت تر میشه ، میشه راهنمائیم کنین .

اول مطوئن شوید که تسمه (از نظر شلی )و فولی هیدرولیک یا هرز گردها مشکل ندارند اگر سالم بودند سنسور فشار روفن هیدرولیک هست .
نقل قول کردن
+2 #274 حمید از مشهد 1395-08-22 20:36
با سلام.
من تیبای 95 دارم با 1500 تا کارکرد.
وقتی تو ترافیک یا موقع پارک کردن فن دور تند روشن میشه ماشینم تو دنده 1 گیر میکنه و باید با فشار خیلی زیاد دندرو خلاص کنم با اینکه حتما کلاچو کامل ول کنم و دوباره بگسرم تا خلاص بشه. ممنون میشم راهنماییم کنید.
ضمنا کلاچمم یکم آوردم بالا اما حل نشد.
نقل قول کردن
+1 #275 علیرضا یزدانی 1395-08-23 08:28
به نقل از حمید از مشهد:
با سلام.
من تیبای 95 دارم با 1500 تا کارکرد.
وقتی تو ترافیک یا موقع پارک کردن فن دور تند روشن میشه ماشینم تو دنده 1 گیر میکنه و باید با فشار خیلی زیاد دندرو خلاص کنم با اینکه حتما کلاچو کامل ول کنم و دوباره بگسرم تا خلاص بشه. ممنون میشم راهنماییم کنید.
ضمنا کلاچمم یکم آوردم بالا اما حل نشد.

دوست من ایتدا سیم کلاچ را تنظیم و یا تعویض کنید اگر حل نشد دیسک خراب هست و تا 5000 تا گارانتی داره و رایگان تعویض میکنند
نقل قول کردن
0 #276 حمید از مشهد 1395-08-23 13:39
به نقل از علیرضا یزدانی:
دوست من ایتدا سیم کلاچ را تنظیم و یا تعویض کنید اگر حل نشد دیسک خراب هست و تا 5000 تا گارانتی داره و رایگان تعویض میکنند

با سلام مجدد.
نمایندگی گفت احتمالا یا از ماهکه یا کشویی. به نظرتون بهشون بگم دیسک و صفحمو عوض کنن یا گیربکسو باز کنن؟ نمایندگیه تقریبا آشنا هستو به حرفم شاید گوش بده.
ممنون میشم راهنمایی بفرمایید.
نقل قول کردن
+1 #277 علیرضا یزدانی 1395-08-23 14:40
به نقل از حمید از مشهد:
با سلام مجدد.
نمایندگی گفت احتمالا یا از ماهکه یا کشویی. به نظرتون بهشون بگم دیسک و صفحمو عوض کنن یا گیربکسو باز کنن؟ نمایندگیه تقریبا آشنا هستو به حرفم شاید گوش بده.
ممنون میشم راهنمایی بفرمایید.

شما فعلاً باماشین کارکن مال ماهک نیست یا مال سیمه یا دیسک که احتمال اولی بیشتر هست دوم که اینها گیرباکس را تعمیر نمیکنند و تعویض میکنند و اگه تعویض کنند گیربکسی بهت میدن که یا زوزه داره یا دندها بخوبی جانمیره لذا اگه دنده ها خوب جا میره و فقط وقتی داغ میشه از جا درنمیاد و یا دنده بد جا میره مال دیسک هست و اون را تو 5000 تا بده عوض کنند -به قول نمایندگی هم اگه مال ماهک باشه یه مدت کار کنه خودش بهتر میشه که نشانه خوبیه که در آینده درست میشه
نقل قول کردن
+3 #278 حمید از مشهد 1395-08-23 19:19
به نقل از علیرضا یزدانی:
شما فعلاً باماشین کارکن مال ماهک نیست یا مال سیمه یا دیسک که احتمال اولی بیشتر هست دوم که اینها گیرباکس را تعمیر نمیکنند و تعویض میکنند و اگه تعویض کنند گیربکسی بهت میدن که یا زوزه داره یا دندها بخوبی جانمیره لذا اگه دنده ها خوب جا میره و فقط وقتی داغ میشه از جا درنمیاد و یا دنده بد جا میره مال دیسک هست و اون را تو 5000 تا بده عوض کنند -به قول نمایندگی هم اگه مال ماهک باشه یه مدت کار کنه خودش بهتر میشه که نشانه خوبیه که در آینده درست میشه

بسیار بسیار سپاسگزارم جناب یزدانی.
راستش خودمم موندم. چون اگه ماهک یا کشویی بود باید موقعی هم که سرد باشه مشکل بخوره. بعدشم وقتی اون حالت گیر کردن پیش میاد ماشین انگاری دیگه خلاص نیستو حالت نیم کلاچ پیدا میکنه و باید ترمز بگیرم و ماشین میل به رقتن داره و بخاطر همینم دنده خلاص نمیشه و اینکه تو دنده ی معکوس 2 هم دنده بد جا میره ولی تو دنده زیاد کردن به 2 مشکلی نداره. با عرض پوزش بابت تکرار سوالاتم. پس به نظرتون صبر کنم تا سرویس اولیه که ببینم درست میشه یا نه؟
نقل قول کردن
+1 #279 علیرضا یزدانی 1395-08-24 08:12
به نقل از حمید از مشهد:
بسیار بسیار سپاسگزارم جناب یزدانی.
راستش خودمم موندم. چون اگه ماهک یا کشویی بود باید موقعی هم که سرد باشه مشکل بخوره. بعدشم وقتی اون حالت گیر کردن پیش میاد ماشین انگاری دیگه خلاص نیستو حالت نیم کلاچ پیدا میکنه و باید ترمز بگیرم و ماشین میل به رقتن داره و بخاطر همینم دنده خلاص نمیشه و اینکه تو دنده ی معکوس 2 هم دنده بد جا میره ولی تو دنده زیاد کردن به 2 مشکلی نداره. با عرض پوزش بابت تکرار سوالاتم. پس به نظرتون صبر کنم تا سرویس اولیه که ببینم درست میشه یا نه؟

شما شک نکن که یا سیم کلاچ اگه اتومات هست خرابه و اگه ریگلاژی هست حتماً مقداری سفت کنید و خوب میشود اما اگر سیم را تعویض یا ریگلاژ کردید و خوب نشد 100درصد دیسک هست (ضمناً هزینه تعویض سیم کلاچ رایگان و دیسک تا 10هزار کیلومتر و صفحه تا 5 هزار تا رایگان هست) :-)
نقل قول کردن
+3 #280 حمید از مشهد 1395-08-24 14:04
به نقل از علیرضا یزدانی:
شما شک نکن که یا سیم کلاچ اگه اتومات هست خرابه و اگه ریگلاژی هست حتماً مقداری سفت کنید و خوب میشود اما اگر سیم را تعویض یا ریگلاژ کردید و خوب نشد 100درصد دیسک هست (ضمناً هزینه تعویض سیم کلاچ رایگان و دیسک تا 10هزار کیلومتر و صفحه تا 5 هزار تا رایگان هست) :-)

پس از اونجایی که من کلاچمو آوردم بالاتر ولی خوب نشد نتیجه میگیرم دیسکم مشکل داره.
بی نهایت سپاسگزارو ممنونم از وقتی که واسه سوالاتم گذاشتید.
در پناه حق و موفق باشید.
نقل قول کردن
+2 #281 امین داستانی 1395-08-24 16:22
به نقل از علیرضا یزدانی:
اول مطوئن شوید که تسمه (از نظر شلی )و فولی هیدرولیک یا هرز گردها مشکل ندارند اگر سالم بودند سنسور فشار روفن هیدرولیک هست .

میگن اصلا اونسنسوره بود و نبودش مهم نیست ؟؟؟؟!!!!
نقل قول کردن
+2 #282 علیرضا یزدانی 1395-08-25 09:09
به نقل از امین داستانی:
میگن اصلا اونسنسوره بود و نبودش مهم نیست ؟؟؟؟!!!!

دوست من اینجور ایرادها مربوط میشه به وجود هوا در روغن - خرابی سنسور هیدرولیک و خرابی کمک هیدرولیک فرمان و یک به یک باید کنترل شود و اینکه بشینیم و بگیم حالا یکی بیاد بگه عیب دقیقا کجاست اونهم ریسکه که حالا حالاها باید بشینیم بنده با توجه به مدل خودرود به عرض رساندم
نقل قول کردن
+1 #283 saeed 1395-08-25 12:47
مصرف 405 مدل سی پی یو sl96 مصرف زیاد شئه و موقع گاز دادن دود سیاه میکند. انژکتورها سالم و نو. سنسور حرارت سبز سالم. دریچه گاز سالم. مپ سنسور سالم. لطفاً راهنمایی کنید
نقل قول کردن
+1 #284 علیرضا یزدانی 1395-08-25 16:33
به نقل از saeed:
مصرف 405 مدل سی پی یو sl96 مصرف زیاد شئه و موقع گاز دادن دود سیاه میکند. انژکتورها سالم و نو. سنسور حرارت سبز سالم. دریچه گاز سالم. مپ سنسور سالم. لطفاً راهنمایی کنید

دوست من در ecu مگنت مارلی سنسور دمای آب قهوه ای هست با دیاگ چک شود و نیز سنسور دمای هوای وروی محلش : اول دریچه گاز هست کنترل شود ونیز سنسور موقعیت دریچه گاز هم باید چک شود - درصورت سالم بودن راه آخر فلش و ریختن برنامه هست
نقل قول کردن
+1 #285 علیرضا یزدانی 1395-08-25 16:52
به نقل از saeed:
مصرف 405 مدل سی پی یو sl96 مصرف زیاد شئه و موقع گاز دادن دود سیاه میکند. انژکتورها سالم و نو. سنسور حرارت سبز سالم. دریچه گاز سالم. مپ سنسور سالم. لطفاً راهنمایی کنید

سنسور دمای آب در ecu sl 96 هم همان رنگ و محل سنسورهاس دیکه هم همان است البته فرمودین سنسور مپ را هم تعویض کردید؟
نقل قول کردن
0 #286 امیر 1395-08-25 19:09
A H:
صدای تق تق هنگام استارت زدن از سمت راست موتور 206 تیپ پنج مدل 93 که بعد روشن شدن صدا قطع میشه. راهنمایی لطفا. در ضمن باتری شمع فیلتر هوا عوض شده دسته موتور و اگزوز هم چک شده.
نقل قول کردن
+1 #287 حمید از مشهد 1395-08-27 15:37
به نقل از امیر:
A H:
صدای تق تق هنگام استارت زدن از سمت راست موتور 206 تیپ پنج مدل 93 که بعد روشن شدن صدا قطع میشه. راهنمایی لطفا. در ضمن باتری شمع فیلتر هوا عوض شده دسته موتور و اگزوز هم چک شده.

با سلا خدمت دوست عزیز.
راستش من یکسری این مشکلو باهاش مواجه بودم و مشکل از روغن گیربکس که با تعویضش مشکل برطرف شد.
بازم استاد یزدانی بهتر میتونن راهنمایی کنن.
نقل قول کردن
+1 #288 محمد حسن 1395-08-27 22:44
سلام خسته نباشید پژو ۲۰۶ من صندوق دار ومدل وی۸ است در سر بالایی ها وپیچ های تند چراغ استپ و چراغ چک روشن میشه اما به فاصله کمی ویا با ایستادن خودرو متوقف میشه ممنون میشم راهنمایی بکنین
نقل قول کردن
+1 #289 مصطفی 1395-08-28 18:25
سلام ممنون رااهنمایی که میکنید سمند مدل نود دارم هیچگونه روغن ریزی نداره روغن سوزی کمپرس وهیچگونه دود آبی نداره ولی هر روغن که عوض میکنم تا روغن بعدی یک تا یک و نیم لیتر روغن باید بریزم لطفا راهنمایی بفرمایید
نقل قول کردن
+1 #290 علیرضا یزدانی 1395-08-29 08:29
به نقل از مصطفی:
سلام ممنون رااهنمایی که میکنید سمند مدل نود دارم هیچگونه روغن ریزی نداره روغن سوزی کمپرس وهیچگونه دود آبی نداره ولی هر روغن که عوض میکنم تا روغن بعدی یک تا یک و نیم لیتر روغن باید بریزم لطفا راهنمایی بفرمایید

دوست من سلام -نوع روغن خودر را تعویض کنید یعنی اگر ایرانول میریختین الان بهران پیشتاز بریزید :-)
نقل قول کردن
+1 #291 علیرضا یزدانی 1395-08-29 08:32
به نقل از محمد حسن:
سلام خسته نباشید پژو ۲۰۶ من صندوق دار ومدل وی۸ است در سر بالایی ها وپیچ های تند چراغ استپ و چراغ چک روشن میشه اما به فاصله کمی ویا با ایستادن خودرو متوقف میشه ممنون میشم راهنمایی بکنین

درود بر شما بنده فکر میکنم فشار روغن می افته اگر مطمئن هستین میزان روغن خودرو کم نیست فشار اویل پمپ را بدید کنترل کنند احتمال خرابیش وجود داره
نقل قول کردن
+2 #292 علیرضا یزدانی 1395-08-29 08:34
به نقل از حمید از مشهد:
با سلا خدمت دوست عزیز.
راستش من یکسری این مشکلو باهاش مواجه بودم و مشکل از روغن گیربکس که با تعویضش مشکل برطرف شد.
بازم استاد یزدانی بهتر میتونن راهنمایی کنن.

خانواده پژو این مشکلات را دارند که یا مربوط به لاغری قیفی یا صدای بلبرینگ شفت گیربکس هست شما تعویض روغن گیربکس را در مرحله اول امتحان کنید
نقل قول کردن
+1 #293 سعید 1395-08-29 12:49
سلام
یه ماشین آردی دارم موقعی که ترمز میگیرم یه صدایی از تو چرخ ها میاد
مشکلش چیه؟
با تشکر
نقل قول کردن
+1 #294 یحیی 1395-09-01 00:53
سلام
به تازگی پمپ روغن oil pump پژو پارس رو تعویض کردم اما از اون به بعد زمانی که ماشین روشن میکنم چند ثانیه چراغ روغن و استپ روشن میشه و بعد خاموش میشه علت چیه ممنون میشم کمکم کنید
نقل قول کردن
+1 #295 علیرضا یزدانی 1395-09-01 07:47
به نقل از سعید:
سلام
یه ماشین آردی دارم موقعی که ترمز میگیرم یه صدایی از تو چرخ ها میاد
مشکلش چیه؟
با تشکر

چه صدایی؟ خر خر یا خور خور یا سوت
نقل قول کردن
0 #296 احسان 1395-09-01 09:54
سلام. من یک وانت مزدا 2000دوکابین دوگانه سوز دارم. مدتیه که ماشین اول صبح استارت میخوره ولی روشن نمیشه. ولی با یک هل دادن کوچیک روشن میشه. شمه ها رو عوض کردم.انژکتورها رو شستم. مغذی سوئیچ رو عوض کردم درست نشد. کوئل رو عوض کردم چند روزی خوب بود ولی دوباره همون مشکل بوجود اومد. خواهش میکنم راهنمایی کنید.
نقل قول کردن
+2 #297 saeed 1395-09-01 13:19
سلام
یه 405 مدل 82 انژکتوری دارم که با گاز دادن دود سیاه میکنه. مصرفش صدی 12 شده است. انژکتورها و سنسور سبز حرارت و سنسور دریچه گاز را عوض و اث سث یو را ریست کرده ام تغییری نکرده. البته قبلا پمپ بنزین را داخل باکی کردم ولی یادم نیست از کی دودزا شد. سنسور مپ را هم ازمایش کردم کار میکنه. لطفاً راهنمایی کنید مشکل چیست؟
نقل قول کردن
+5 #298 محمود 1395-09-01 19:09
پراید من (مدل 93) صبح ها وقتی موتور سرده تا 5 دقیقه اصلا جون نداره
یعنی وقتی موتور سرده و گاز میدی حالت ریپ زدن داره تا 5 دقیقه ((انگار هر 6 ثانیه ، 1 ثانیه پاشش بنزین قطع میشه)
بعدش که موتور گرم میشه دیگه این حالت نیست ، همیشه باید بزارم 5 دقیقه درجا کار کنه تا موتور گرم بشه
بعد حرکت کنم ، دقیقا مثل زمانی که با سرعت 5 کیلومتر بخوای دنده 2 بری و گاز بدی که هی ریپ میزنه)
هم توی سر بالایی هم که باشی اینقدر این حالت تشدید میشه که موتور از گاز نخوردن و بنزین نرسیدن خاموش میشه
از چند تا کارشناس پرسیدم گفتن استپر موتور خرابه ، خلاصه تعویض هم کردم باز فایده نداشت
شمع و وایر ها و تنظیم موتور و شستشوی انژکتور هم فایده نکرده
گارانتی هم کاری نکرد
نقل قول کردن
+1 #299 محسن 1395-09-02 08:38
به نقل از رضا:
سلام ال 90 دارم لامپ خطر عقب سوخنع عوض کردم
الان ترمز میگیرم فیوز استپ میسوزه؟
دوباره فیوز عوض کنم میسوزه
علت چیه دوستان؟

کنتاکهای همون لامپی که سوخته رو چک کن احتمالا اتصال بدنه شده
نقل قول کردن
+1 #300 امیر نعمتی 1395-09-02 09:39
من یک پژو ۴۰۵ مدل ۸۹ دوگانه کارخانه دارم. تا ماشین سرده چند ساعتی خاموش باشه، موقع روشن کردن روی گاز راحت کارمیکنه. اما زمانی که ماشین گرم شد خاموش کردم ودوباره روشن کنم دیگه روی گاز نمیره، وچشمک زن گاز تندتند میزنه. بایدحدود ۵دقیقه ای صبرکنم ویا بست باطری را بکشم، دوباره روشن کنم تاروی گاز بره. لطفأ راهنمایی کنیدمشکل چیه؟
نقل قول کردن
+1 #301 علیرضا یزدانی 1395-09-02 15:56
به نقل از امیر نعمتی:
من یک پژو ۴۰۵ مدل ۸۹ دوگانه کارخانه دارم. تا ماشین سرده چند ساعتی خاموش باشه، موقع روشن کردن روی گاز راحت کارمیکنه. اما زمانی که ماشین گرم شد خاموش کردم ودوباره روشن کنم دیگه روی گاز نمیره، وچشمک زن گاز تندتند میزنه. بایدحدود ۵دقیقه ای صبرکنم ویا بست باطری را بکشم، دوباره روشن کنم تاروی گاز بره. لطفأ راهنمایی کنیدمشکل چیه؟

دوست من اگر از اول همینطور هست این مربوط به نوع برنامه ریزی جهت ایمنی بیشتر هست اگر عجله دارین دستی تعویض حالت دهید -برخی مدلها این طور هستند بنده مدل 86 داشتم همینطور هست رگلاتور های ایتالیایی(دو تا کلگی دارند )
نقل قول کردن
+1 #302 آروین ب 1395-09-02 20:10
بادرود و تشکر برای سایت خوب و زحمات شما.
پژو 83 دارم صبحا و درهای سرد تا درجه آمپربه70نرسه سه کارمیکنه و بعدخوب میشه ولی در دور پایین ودنده سنگین حالت خاموش شدن میخواد پیداکنه که باکلاچ گرفتن و گازدادن نمیذارم خاموش بشه. من از شهری دور _زابل_ که امکانات بسیار کمی داره مزاحم شدم و تقاضا دارم بهم کمک و راهنمایی بزرگوارانه خودرا دریغ نکنید. پیشاپیش سپاسگذارم. موفق وپیروز باشید.
آروین
نقل قول کردن
+1 #303 Saeedسعید 1395-09-02 21:05
سلام
پیکان انزکتور دارم یک ایراد داره ک وقتی ترمز میگیری ساعت ماشین خاموش میشه برف پاک کن هم خیلی ارومتر کار میکنه نمیدونم ایرادش از کجاست لطفا راهنماییم کنید
باتشکر
نقل قول کردن
+1 #304 علیرضا یزدانی 1395-09-03 09:52
به نقل از آروین ب:
بادرود و تشکر برای سایت خوب و زحمات شما.
پژو 83 دارم صبحا و درهای سرد تا درجه آمپربه70نرسه سه کارمیکنه و بعدخوب میشه ولی در دور پایین ودنده سنگین حالت خاموش شدن میخواد پیداکنه که باکلاچ گرفتن و گازدادن نمیذارم خاموش بشه. من از شهری دور _زابل_ که امکانات بسیار کمی داره مزاحم شدم و تقاضا دارم بهم کمک و راهنمایی بزرگوارانه خودرا دریغ نکنید. پیشاپیش سپاسگذارم. موفق وپیروز باشید.
آروین

عزیزم احتمالاً شما واشر سرسیلندر سوزوندی و احتمال هست که سرسیلندر کامل عوض شود .اما قبلش با دیاگ سنسور دمای هوای ورودی و مپ سنسور را چک کنید .
نقل قول کردن
0 #305 علیرضا یزدانی 1395-09-03 09:55
به نقل از Saeedسعید:
سلام
پیکان انزکتور دارم یک ایراد داره ک وقتی ترمز میگیری ساعت ماشین خاموش میشه برف پاک کن هم خیلی ارومتر کار میکنه نمیدونم ایرادش از کجاست لطفا راهنماییم کنید
باتشکر

دوست من لامپ های چراغ خطرهای عقب را در بیار و ترمز بگیر اگه خوب شده بود یکی جابزن و باز ترمز بگیر و این کار را تا پیدا شدن پایه لامپ معیوب ادامه بده.
نقل قول کردن
+1 #306 امید طاهری 1395-09-05 09:26
سلام ، من اخیرا به یک مشکل برخورد کردم، اگه کسی بتونه کمکم کنه ممنون میشم.
وقتی هوا خیلی سرد میشه ، امپر دما دائما بالا و پایین میره در حین حرکت(پژو 206) ، وقتی ماشین حرکت نمیکنه امپر میره بالای بالا، بخاری هم گرم نمیکنه اصلا. مرسی
نقل قول کردن
+1 #307 ali 1395-09-05 16:45
سلام 206مدل 88دارم مصرفش به شدت زیاده و انگار حافظه کوتاه مدتش (برای ساعت و تاریخ در نمایشگر بعد از هر خاموش کردنی ب هم میریزه )کسی میتونه بگه علتش چیه؟
نقل قول کردن
+2 #308 رسول 1395-09-05 20:34
با سلام و خسته نباشید .
صدای سه بوق پشت سر هم از پشت امپر میاد .وقتی سویچ میبندم و چند دقیقه خاموش میمونه ساکت میشه.اگه میشه کمکم کنین .هیچ چراغی هم در صفحه امپر روشن نیست مثل چک و ...
نقل قول کردن
+1 #309 علیرضا یزدانی 1395-09-06 10:12
به نقل از امید طاهری:
سلام ، من اخیرا به یک مشکل برخورد کردم، اگه کسی بتونه کمکم کنه ممنون میشم.
وقتی هوا خیلی سرد میشه ، امپر دما دائما بالا و پایین میره در حین حرکت(پژو 206) ، وقتی ماشین حرکت نمیکنه امپر میره بالای بالا، بخاری هم گرم نمیکنه اصلا. مرسی

سیستم گردش آب هوا گیری شود - اگه درست شد بگرد دنبال جایی که نشتی میده
نقل قول کردن
+1 #310 علیرضا یزدانی 1395-09-06 10:15
به نقل از ali:
سلام 206مدل 88دارم مصرفش به شدت زیاده و انگار حافظه کوتاه مدتش (برای ساعت و تاریخ در نمایشگر بعد از هر خاموش کردنی ب هم میریزه )کسی میتونه بگه علتش چیه؟

اگر از اول خوب بوده و جدیداً اینطور شده ، لقی و شل بودن سرباتری + یا - سرباتریها را باز کنید و تمیز کنید .
نقل قول کردن
+1 #311 علیرضا یزدانی 1395-09-06 10:16
به نقل از رسول:
با سلام و خسته نباشید .
صدای سه بوق پشت سر هم از پشت امپر میاد .وقتی سویچ میبندم و چند دقیقه خاموش میمونه ساکت میشه.اگه میشه کمکم کنین .هیچ چراغی هم در صفحه امپر روشن نیست مثل چک و ...

دوست من شاید بمب کار گذاشتند تو ماشین :lol:
دوستم ماشین چی هست ؟کی بوق میزنه ؟ وقتی گرمه یا وقتی سرده
نقل قول کردن
+1 #312 رضوی 1395-09-06 21:58
سلام آقای یزدانی
ماشینم پژو405 مدل 82 هستش. امروز ترموستات 83درجه گذاشتم روش وضد یخشو عوض کردم. بعد از حدود 2کیلومتر که رفتم آمپر اومد تا 110. در حالی که تا قبل از گذاشتن نرموستات نهایتا تا 85 بالا میومد. دوباره ترموستاتو برداشتم اما دیگه آمپر پایین نیومد و دائما بالا میره. درحالی که فن هام کار میکنه و شیلنگ آب هم نرمه و رادیات هم کی طرفش داغه و یک طرفش سرده. به نظر شما چرا آمپر میره بالا؟
نقل قول کردن
+2 #313 رضوی 1395-09-06 22:54
یادم رفت بگم که هرچند آمپر تا 110 میره اما چراغش روشن نمیشه
نقل قول کردن
+2 #314 حسين 1395-09-06 23:02
با سلام و تشكر
بنده يه سمند ال ايكس x7مدل ٩٣ دارم اخيرا با سرد شدن زياد هوا وقتي در ترافيكم يا موتور درجا كار ميكنه امپر اب زود بالا ميره و با فن كردن خنك ميشه و دوباره دما بالا ميره و باز فن ميكنه اما در حركت دماي اب پايين ميمونه در تابستان با وجود گرماي هوا در ترافيك يا درجا دماي اب انقدر بالا نميرفت و به ندرت صداي فن رو ميشنيدم لطفا راهنمايي بفرماييد
نقل قول کردن
+1 #315 علیرضا یزدانی 1395-09-07 08:10
به نقل از رضوی:
سلام آقای یزدانی
ماشینم پژو405 مدل 82 هستش. امروز ترموستات 83درجه گذاشتم روش وضد یخشو عوض کردم. بعد از حدود 2کیلومتر که رفتم آمپر اومد تا 110. در حالی که تا قبل از گذاشتن نرموستات نهایتا تا 85 بالا میومد. دوباره ترموستاتو برداشتم اما دیگه آمپر پایین نیومد و دائما بالا میره. درحالی که فن هام کار میکنه و شیلنگ آب هم نرمه و رادیات هم کی طرفش داغه و یک طرفش سرده. به نظر شما چرا آمپر میره بالا؟

دوست من هوا گیری کامل نکردید - دوتا پیچ بالا و پایین ترموستات (پلاستیکی و برنجی ) را توحالت سرد باز کنید و آب بریزید -ضمناً درب پوسته ترموستات را با چسب آب بندی مزدا آب بند کنید وگرنه دمای آب بالا بره ممکنه واشر سرسیلندر بسوزونید
نقل قول کردن
+2 #316 علیرضا یزدانی 1395-09-07 08:13
به نقل از حسين:
با سلام و تشكر
بنده يه سمند ال ايكس x7مدل ٩٣ دارم اخيرا با سرد شدن زياد هوا وقتي در ترافيكم يا موتور درجا كار ميكنه امپر اب زود بالا ميره و با فن كردن خنك ميشه و دوباره دما بالا ميره و باز فن ميكنه اما در حركت دماي اب پايين ميمونه در تابستان با وجود گرماي هوا در ترافيك يا درجا دماي اب انقدر بالا نميرفت و به ندرت صداي فن رو ميشنيدم لطفا راهنمايي بفرماييد

زمستان چون شیشه ها بالاست و فن بخاریتون آروم کار میکنه صداش محسوس هست ، لذا این امر طبیعیست :lol: با این وجود میزان آب رادیاتور را کنترل کنید کم نباشه :-)
نقل قول کردن
+3 #317 سهيل 1395-09-07 08:58
با سلام واحترام
ماشين من پژو 206 تيپ 2 مدل 89 مي باشد.درهواي كمي سرد مثلا همين اول آبان 95 ماشين من با يك تك استارت روشن ميشه درست در لحظه روشن شدن واستارت خوردن صداي تخليه باد مثل خالي كردن باد كمپرسي كاميونها از درون موتور شنيده ميشه.ممنون ميشم در اين خصوص راهنمايي بفرماييد.
با تشكر وسپاس
نقل قول کردن
+2 #318 رضوی 1395-09-07 12:24
ممنون از سعه صدر و پاسخگویی سریع شما جناب یزدانی :-)
نقل قول کردن
+1 #319 علیرضا یزدانی 1395-09-07 13:51
به نقل از سهيل:
با سلام واحترام
ماشين من پژو 206 تيپ 2 مدل 89 مي باشد.درهواي كمي سرد مثلا همين اول آبان 95 ماشين من با يك تك استارت روشن ميشه درست در لحظه روشن شدن واستارت خوردن صداي تخليه باد مثل خالي كردن باد كمپرسي كاميونها از درون موتور شنيده ميشه.ممنون ميشم در اين خصوص راهنمايي بفرماييد.
با تشكر وسپاس

دوست من این ایراد مربوط به کنیستر هست احتمالاً شیلنگش از ورودی دریچه گاز جدا شده و یا پاره شده است -اما بگردید ببینید چرا مقدار بخار بنزینتون بالاست(درب باک خراب و یا شیلنگ سرریز و تخلیه هوای باک کیپ نکرده باشد)
نقل قول کردن
+1 #320 علیرضا یزدانی 1395-09-07 16:21
به نقل از رضوی:
ممنون از سعه صدر و پاسخگویی سریع شما جناب یزدانی :-)

خواهش میکنم - امیدوارم نتیجه بگیرید و نتیجه را برای ما هم به اشتراک بذارید تا خوشحال بشیم :-)
نقل قول کردن
+1 #321 حسین 1395-09-07 23:30
سلام
لطفا کمکم کنید
۴۰۵ دوگانه فابریک مدل ۹۱ دارم از صفری گاهی سوییچو باز میکنی صدای پمپ بنزین نمیاد و استترت میخوره روشن نمیشه چند دقیقه صبر کنی سوییچو باز و بسته کنی یهو صدای پمپ میاد بعد با استارتر روشن میشه و مثل ساعت کار میکنه
این مشکل تو شیشه بالا بر سمت راننده هم هست که گاهی پایین میاری بالا نمیره بعد از چند دقیقه سوییچو باز و بسته کنی یهو میبینی عمل میکنه و بالا میره البته فعلا چند وقته شبشه بالابر مشکل نداشته ولی مشکل روشن نشدن موتور بعد از سرمای چند روز گذشته خیلی بیشتر شده
هر بار خاموش میکنم واسه روشن کردنش چند دقیقه باید صبر کنم سوییچو بازو بسته کنم تا صدای پمپ بنزین بیاد
دیوانم کرده چه کنم استاد
نقل قول کردن
+2 #322 ارش 1395-09-08 11:39
سلام من یه پرشیا دوگانه ۸۸ دارم پارسال ترموستات قفل کرد و جوش اورد و بالاخره واشر سوخت.بعد تعمیر و تعویض واشر البته گفتن نیازی به تراشکاری نداره ...از وقتی که واشر عوض کردم از توی موتور البته نه همیشه وقتایی که ماشین زیاد روشنه صدای تق تق از داخل موتورش میاد...داخل اتاق هم صداش میاد و وقتی گاز میدم صداش قطع میشه....هر کسی هم یه چیز میگه یکی میگه تسمه تایم یکی میگه سیلندره.....ممنون میشم راهنماییم کنید
نقل قول کردن
+1 #323 mehdi babaee 1395-09-09 10:48
یلام من یه پژو 405 دارم مدل 89.ماشینم بطور کلی از شتاب افتاده گاز میدم اصلا جون نداره راه بره.علائم ماشینم دیر روشن شدن ماشین.دور موتور از نرمال پایینتر نشون میدهنامنظم کارکردن ماشین در حالت درجا.چنبارم دیاگ زدن چیزی متوجه نشدن.فقط گفتن سنسور اکسیژنت یزره نامیزونه ولی جواب قطعی ندادن.سنسورن یبار عوضش کردم ولی جواب نگرفتم خواهش میکنم راهنماییم کنیین.ممنونم
نقل قول کردن
+3 #324 آوا 1395-09-09 11:21
سلام
من 206 تیپ 5 دارم
چند روزیه موتو ماشین به شدت میلرزه، دور موتور وقتی ماشین هنوز گرم نشده روی 9000ه ، اما بادش برمیگرده روی 8000 که گویا طبیعیه.
شمع ها رو دیروز عوض کردم، شتاب ماشین خوب شد اما برای 1 ساعت. بعدش دوباره همون مشکلات .
الان همون لرزش موتور رو بصورت کاملا محسوس دارم، ماشین سنگین کار میکنه، شتابش کم شده و حس میکنم مصرف بنزین هم رفته بالا.
برم یه مکانیکی میگه باید سنسور دریچه گاز عوض شه.اما این قطعه، قطعه ارزونی نیست و بین 500 تا 800 بهم قیمت دادن. کسی اگر اطلاعاتی در این خصوص داره ممنون میشم راهنماییم کنه
نقل قول کردن
+2 #325 علیرضا یزدانی 1395-09-09 12:33
به نقل از mehdi babaee:
یلام من یه پژو 405 دارم مدل 89.ماشینم بطور کلی از شتاب افتاده گاز میدم اصلا جون نداره راه بره.علائم ماشینم دیر روشن شدن ماشین.دور موتور از نرمال پایینتر نشون میدهنامنظم کارکردن ماشین در حالت درجا.چنبارم دیاگ زدن چیزی متوجه نشدن.فقط گفتن سنسور اکسیژنت یزره نامیزونه ولی جواب قطعی ندادن.سنسورن یبار عوضش کردم ولی جواب نگرفتم خواهش میکنم راهنماییم کنیین.ممنونم

با توجه به اشاره شما به سنسور اکسیژن اگر مصرفتون بالا رفته مربوط میشه اگه نه شما کاتالیزورتون را بدید چک کنن و شمعهاتون را عوض کنید
نقل قول کردن
+2 #326 علیرضا یزدانی 1395-09-09 12:39
به نقل از آوا:
سلام
من 206 تیپ 5 دارم
چند روزیه موتو ماشین به شدت میلرزه، دور موتور وقتی ماشین هنوز گرم نشده روی 9000ه ، اما بادش برمیگرده روی 8000 که گویا طبیعیه.
شمع ها رو دیروز عوض کردم، شتاب ماشین خوب شد اما برای 1 ساعت. بعدش دوباره همون مشکلات .
الان همون لرزش موتور رو بصورت کاملا محسوس دارم، ماشین سنگین کار میکنه، شتابش کم شده و حس میکنم مصرف بنزین هم رفته بالا.
برم یه مکانیکی میگه باید سنسور دریچه گاز عوض شه.اما این قطعه، قطعه ارزونی نیست و بین 500 تا 800 بهم قیمت دادن. کسی اگر اطلاعاتی در این خصوص داره ممنون میشم راهنماییم کنه

900 وبعد 800 منظورتون هست یا 8000 ؟موتور تو 8000 میترکه ها -شما باید دیاگ بزنید احتمالاً سنسور دمای هوای ورودی(مپ سنسور) یا سنسور دمای ecuخراب شده که باید تو دمای سرد ماشین دیاگ بزنید معلوم میشه -دریچه گاز کامل آره ولی سنسور این قیمت نیست نگران نباش
نقل قول کردن
+2 #327 هحمد 1395-09-10 10:23
به نقل از بابک:
سلام سمند ef7 مدل 90 دارم استپ موتور را شستشو دادم البته با اسپری ولی بعداز 2روز وقتی موتور درجا روشنه دور موتور بعضی وقتها میره که خاموش بشه و عقربه دور موتور از حالت نرمال کمتر میشه بعد میاد سر جای خودش. احتمال داره اشکال از استپ موتور باشه؟

خودشه
نقل قول کردن
+3 #328 هحمد 1395-09-10 10:25
به نقل از مجید:
سلام
من سمند ef7 مدل 94 دارم کا بی دلیل در حرکت فلاشر می زنه سنسور کیلومتر هم عوض کردن مشکل حل نشده لطفا راهنمایی بفرمائید ممنون

شستی فلاشر را عوض کن
نقل قول کردن
+2 #329 هحمد 1395-09-10 10:31
به نقل از سعید:
سلام سمند سورن دارم که مدتی هست هنگام رانندگی ماشین روشن هست ی دفعه تمام آمپر ها می افتن و چراغ های پشت آمپر هم روشن میشن در حالی که ماشین روشنه یا گاهی هم موقع ترمز کردن یا کاهش سرعت و عبور از دست انداز چراغ چک آچار و ای بی اس روشن خاموش میشن دیاگ گذاشتم عیب معلوم نشد لطفا راهنمایی کنید ممنونم

اتصالی در سیم کشی پشت آمپرها و صفحه کیلومتر
نقل قول کردن
+2 #330 جعفری 1395-09-12 15:25
سلام و عرض ادب خدمت اساتید
من یه پارس مدل ۹۳ دارم ، بعضی مواقع در حرکت یا پشت چراغ سیستم برق رسانی ماشین قطع میشه و ماشین تا سرد نشه روشن نمیشه ، تمام سنسور های ماشین رو عوض کردم ، همچنین کویل دوبل رو ، اما درست نشد ، دیاگ هم چیزی نشون نمیده ، ممنون میشم راهنمایی بفرمائید ،
نقل قول کردن
+2 #331 ghasem 1395-09-12 18:22
باسلام خدمت دوستان
من پراید مدل ۹۲ دوگانه شرکتی دارم
چراغ چکم هی خاموش روشن میشه،رله فن و مقاومت و فیوز رو عوض کردم ولی باز روشن میشه،دیاگم زدم میزنه اشکال خرابی چراغ گازسوز ولی هیج جا نتونستن درست کنن چکار میتونم بکنم
باتشکر
نقل قول کردن
+1 #332 سیاوش 1395-09-12 20:54
به نقل از نغمه:
تو رو خدا یکی بگه مشکلش چیه؟!کویل هم عوض کردم مشکل حل نشده.

سلام
احتمالا از کاربراتور هستش
یه قطعه داره با اسم دوش
وقتی اشغال میگیره یا به مرور مسیرش بسته میشه
نقل قول کردن
+2 #333 فرهاد 1395-09-13 04:24
به نقل از افشین:
سلام
من یه پژو پارس سال مدل 92 دارم الان 6 ماهه که گاهی سیلندر شماره 2 خودبخود از کار میفته و ماشین شروع به ریپ زدن میکنه - کلیه موارد هم چک شده از قبیل کویل ، شمع ، .وایر ، کلیه سنسورها ، تست و تعویض سوزن انژکتور ، مانیفیلد و دیگه همه چیز
دوستان تنظیم موتور میگن مشکل از موتوره و مشکل مکانیکی دارد و مکانیکهای محترم میگن مشکل مربوط به تنظیم موتور و برقه
تا حالا نزدیک به 3 میلیون تومان خرج کردم و هیچ نتیجه ای نگرفتم ، لطفا اگه کسی حدس میزنه مشکل از چیه کمکم کنه قابل ذکره که این مشکل هرازچند گاهی پیش میاد و وقت مشخصی نداره و معمولا خودبخود حل میشه .

اگه اول صبح اینجوری میشه از اورینگ انژکتور میتونه باشه بنزین نشت میکنه سر شمع برای منم اینطوری میشد سوزن هارو شستم و اورینگ اصلی انداختم درست شد.
نقل قول کردن
+1 #334 امیر 1395-09-13 19:30
سلام
من پراید 132 مدل 89 دارم چند مدتیه که گاهی اوقات چراغ چک روشن میشه و باخاموش کردن ماشین و دوباره رشن کردن چراغ خاموش میشه ولی دوباره چند روز بعد این چراغ روشن میشه یعنی همیشه نیست ! مشکل از کجاست لطفا راهنمایی بفرمایید.
نقل قول کردن
+2 #335 مهدی 1395-09-13 21:31
سلام
من خودرو پراید مدل 83 دارم. بعضی مواقع دور موتور کم میشه و میاد زیر 1 و باعث خاموش شدن خودرو در سرعت کم میشه. در سرعت بالا هم ریپ میزنه. وایر، پمپ بنزین، استوپر و صافی بنزین رو عوض کردم مشکل حل نشده
ممنون میشوم راهنمایی کنید
نقل قول کردن
+2 #336 علیرضا یزدانی 1395-09-14 09:54
به نقل از امیر:
سلام
من پراید 132 مدل 89 دارم چند مدتیه که گاهی اوقات چراغ چک روشن میشه و باخاموش کردن ماشین و دوباره رشن کردن چراغ خاموش میشه ولی دوباره چند روز بعد این چراغ روشن میشه یعنی همیشه نیست ! مشکل از کجاست لطفا راهنمایی بفرمایید.

اول باید دیاگ بزنید تا عیب افتاده مشخص بشه - اما گاهی سوختن یا خرابی مقاومت فن هم این ایراد میفته
نقل قول کردن
+3 #337 علیرضا یزدانی 1395-09-14 09:56
به نقل از مهدی:
سلام
من خودرو پراید مدل 83 دارم. بعضی مواقع دور موتور کم میشه و میاد زیر 1 و باعث خاموش شدن خودرو در سرعت کم میشه. در سرعت بالا هم ریپ میزنه. وایر، پمپ بنزین، استوپر و صافی بنزین رو عوض کردم مشکل حل نشده
ممنون میشوم راهنمایی کنید

سنسور سرعت (کیلومتر) را کنترل کنید -مپ سنسور را تمیز کنید و دریچه گاز را از نظر نشتی و کثیفی کنترل کنید
نقل قول کردن
+2 #338 یوسف 1395-09-15 16:03
با سلام وخسته نباشی،
من پراید مدل ۹۱ تکسوز دارم الان
ی مدتی هست ک دچار افت شتاب شده،
ولی مسله ای هست زمانی ک باک بنزین ماشین
خالی میشه شتابش عالیه ولی زمانی ک باک ماشینو
پر میکنم باز دچار افت میشه،
میخاستم بدونم مشکل از کجاست،
با تشکر
نقل قول کردن
+3 #339 علیرضا یزدانی 1395-09-16 08:26
به نقل از یوسف:
با سلام وخسته نباشی،
من پراید مدل ۹۱ تکسوز دارم الان
ی مدتی هست ک دچار افت شتاب شده،
ولی مسله ای هست زمانی ک باک بنزین ماشین
خالی میشه شتابش عالیه ولی زمانی ک باک ماشینو
پر میکنم باز دچار افت میشه،
میخاستم بدونم مشکل از کجاست،
با تشکر

دوست من از پمپ سوخت میتونه باشه + از رگلاتور سوخت هم میتونه باشه که خرابی رگولاتور احتمالش بیشتر هست
نقل قول کردن
+1 #340 ریبوار 1395-09-19 21:33
با سلام و خسته نباشید
پژو 405 مدل نود دارم
عقربه کیلومتر تو حرکت خود به خود از کار میوفته و باز درست میشه، ممنون میشم راهنمایی کنید.
نقل قول کردن
+6 #341 علیرضا یزدانی 1395-09-20 08:59
[quote name="ریبوار"]با سلام و خسته نباشید
پژو 405 مدل نود دارم
عقربه کیلومتر تو حرکت خود به خود از کار میوفته و باز درست میشه، ممنون میشم راهنمایی کنید.
از سیم کشی سنسور کیلومتر یا خرابی سنسور کیلومتر گیربکس هست
نقل قول کردن
+2 #342 غلامرضا 1395-09-20 12:23
سلام 405 مدل89 دارم دوگانهLPG رو بنزین خوب وقتی میزنی رو گاز بازم خوب کار مینکه ولی وقتی از گاز میری روی بنزین خطا مینزه سوخت غلیظ است و موتور سه کار میکنه
تشکر اگه راهنمایی کنید
نقل قول کردن
+2 #343 علیرضا یزدانی 1395-09-20 14:11
به نقل از غلامرضا:
سلام 405 مدل89 دارم دوگانهLPG رو بنزین خوب وقتی میزنی رو گاز بازم خوب کار مینکه ولی وقتی از گاز میری روی بنزین خطا مینزه سوخت غلیظ است و موتور سه کار میکنه
تشکر اگه راهنمایی کنید

سنسور اکسیژن بررسی شود -دیاگ زده شود موقعی که سه کار میکه
نقل قول کردن
+2 #344 هادی خانhadikar 1395-09-21 11:20
به نقل از نغمه:
تو رو خدا یکی بگه مشکلش چیه؟!کویل هم عوض کردم مشکل حل نشده.

باسلام ، احتمال داره لاستیک دیافراگم پمپ بنزین ایراد داشته باشه ، فشار ممپ بنزین دو در دوحالت چک کن
نقل قول کردن
+2 #345 مرادي 1395-09-22 09:16
با سلام من يه خودروي پژومدل88 دارم الان با سرد شدن هوا مدتي است كه اول صبح كه استارت ميزنم با روشن كردن سوئيچ ساعت وبرف پاك كن و راهنما هاوشيشه بالابر كار ميكنه ولي بعد از استارت كه ماشين روشن ميشه از كار مي افتند.و كار نمي كنند. باطري ماشين هم نو است و12 ولت را صبح برق دارد.و ماشين تا گرم نشه و خاموش نشه ودوباره استارت نخوره ساعت وبرف پاك كن وراهنماها وشيشه بالا بر نميكنند.لطفا راهنمايي كنيد. تشكر
نقل قول کردن
+3 #346 امید 1395-09-22 13:58
سمند من گاهی سخنگوش میگه دمای آب زیادست ولی آمپرآب پائینه یبارم بیشتر نمیگه ایراد از چیه
نقل قول کردن
+3 #347 بهمن 1395-09-22 19:22
با سلام
من یه پراید 132 دارم ، موقعی که در جا کار میکند لرزش موتور را به بدنه انتقال میدهم ، به تست موتور بردم گفتش که مشکلی ندارد و میتونه از دسته موتور هاش باشه و چند تا مکانیک بردم که همگی گفتند دسته موتورهاش سالمه و نمیدانیم از کجاست و در آخر به یک مکانیکی بردم و دسته موتور ها و تمام لاستیک های اگزوز را هم عوض کردیم ولی باز هم درست نشد ،،لطفا راهنمایی کنید از چی میتونه باشه،، با تشکر
نقل قول کردن
+2 #348 علیرضا یزدانی 1395-09-23 11:21
به نقل از امید:
سمند من گاهی سخنگوش میگه دمای آب زیادست ولی آمپرآب پائینه یبارم بیشتر نمیگه ایراد از چیه

سلام فشنگی دمای ecuخراب است یا واقعاً دمای آب بالاست و فشنگی عقربه آمپر خراب است دقت کنید و هر کدام خراب است تعویض گردد
نقل قول کردن
+5 #349 علیرضا یزدانی 1395-09-23 11:24
به نقل از بهمن:
با سلام
من یه پراید 132 دارم ، موقعی که در جا کار میکند لرزش موتور را به بدنه انتقال میدهم ، به تست موتور بردم گفتش که مشکلی ندارد و میتونه از دسته موتور هاش باشه و چند تا مکانیک بردم که همگی گفتند دسته موتورهاش سالمه و نمیدانیم از کجاست و در آخر به یک مکانیکی بردم و دسته موتور ها و تمام لاستیک های اگزوز را هم عوض کردیم ولی باز هم درست نشد ،،لطفا راهنمایی کنید از چی میتونه باشه،، با تشکر

دوستمن از منجیدهای نگهدارنده اگزوز(پارگی و یا شل بودن) میتونه باشه رو چال برید و همه را کنترل کنید
نقل قول کردن
+2 #350 یوسف بابایی 1395-09-23 14:22
باسلام من یه ۴۰۵ دوگانه دارم بعضی وقتا هنگام روشن کردن موتور بادور موتور خیلی کم روشن میشه بعد از خاموش کردن ودوباره روشن کردن دور موتور میره بالا ودرست میشه لطفا میشه راهنمایی کنید ایراد کار کجاست ممنون
نقل قول کردن
+4 #351 شیدا 1395-09-23 18:35
سلام من یه ام وی ام 315 دارم مدتی هست که برقش دچار مشکل شده و یهو در حین حرکت صفحه سرعت و دور موتور و ضبط خاموش میشه نمایندی هم بردم نفهمیدن مشکلشو ممنون میشم راهنمایی کنید
نقل قول کردن
+4 #352 علیرضا یزدانی 1395-09-24 09:13
به نقل از یوسف بابایی:
باسلام من یه ۴۰۵ دوگانه دارم بعضی وقتا هنگام روشن کردن موتور بادور موتور خیلی کم روشن میشه بعد از خاموش کردن ودوباره روشن کردن دور موتور میره بالا ودرست میشه لطفا میشه راهنمایی کنید ایراد کار کجاست ممنون

مدل چنده خودرو تون ؟ یه استپر امانی رو ماشین بذار و امتحان کن اگه درست شد که هیچ و گرنه دیاگ بزن ببین سنسور دمای ecuدرست کار میکنه یا نه اگه ، درست بود نرم افزار ecuفلش شود
نقل قول کردن
+4 #353 علیرضا یزدانی 1395-09-24 09:15
به نقل از شیدا:
سلام من یه ام وی ام 315 دارم مدتی هست که برقش دچار مشکل شده و یهو در حین حرکت صفحه سرعت و دور موتور و ضبط خاموش میشه نمایندی هم بردم نفهمیدن مشکلشو ممنون میشم راهنمایی کنید

سلام دوست من - شما ببینید سیم یا پایه فیوزهای (فیوز کاملاً در جای خود باشد)مربوط به ضبط و پشت آمپرتون لقی یا قطعی نداشته باشه
نقل قول کردن
+3 #354 مهدی 1395-09-24 12:31
به نقل از سعید:
سلام سمند سورن دارم که مدتی هست هنگام رانندگی ماشین روشن هست ی دفعه تمام آمپر ها می افتن و چراغ های پشت آمپر هم روشن میشن در حالی که ماشین روشنه یا گاهی هم موقع ترمز کردن یا کاهش سرعت و عبور از دست انداز چراغ چک آچار و ای بی اس روشن خاموش میشن دیاگ گذاشتم عیب معلوم نشد لطفا راهنمایی کنید ممنونم


برای من این اتفاق می افتاد، فیوز اصلی برق خودرو که تقریبا چسبیده به گلگیر سمت راننده هست. اگه جنسش خوب نباشه، اتصالی داشته باشه و یا سوکت هایی که بهش وصل می شن شل باشه، این اتفاق می افته و یه جورایی هم آمپرا می خواین و هم کلا سکته می زنه. این مورد برای من تقصیر برقکار شد، اتصالی داشت ماشین، برداشت یه قطعه هندی غیر معتبر انداخت.
نقل قول کردن
+2 #355 اصغرقلی ایرانی 1395-09-25 19:53
سلام . ماشینم روا سال مدل 89.صبح وقتی هوا سرده موقعی ک ماشین روشن میشه دور موتور بالاست و در طی 4 5 دقیقه آروم آروم میاد پایین تا نرمال میشه. چهار پنج ساعت ماشین خاموش باشه دوباره ک روشن کنم همین بساطه. استپر عوض کردم فرقی نکرد. چکار کنم؟
نقل قول کردن
+3 #356 محمد رضا 1395-09-26 16:17
سلام من پی کی 83 انژکتوری دارم صبحها باید 7 تا 8 تا استارت بزنم تا روشن بشه بعد هم که روشن میشه لرزش زیاد داره و اگر 10 تا 20 ثانیه گاز ندم دوباره خاموش میشه.اما در مواقع دیگه اینجوری نیست با تک استارت روشن میشه. کلافه شدم لطفا راهنمایی کنید.
نقل قول کردن
+3 #357 عماد 1395-09-27 01:36
سلام.وقت بخیر
من یه ۴۰۵ tu5 دارم.یه مدتیه وقتی فرمان رو به سمت راست یا چپ میچرخونم حتی اگه خیلی هم کم بچرخه یه صدای تق کوچیک میاد.اگه درجا بچرخونی این صدا میاد.
اگه میشه منو راهنمایی کنین که چیکار کنم خوب شه
نقل قول کردن
+3 #358 علیرضا یزدانی 1395-09-28 09:15
به نقل از محمد رضا:
سلام من پی کی 83 انژکتوری دارم صبحها باید 7 تا 8 تا استارت بزنم تا روشن بشه بعد هم که روشن میشه لرزش زیاد داره و اگر 10 تا 20 ثانیه گاز ندم دوباره خاموش میشه.اما در مواقع دیگه اینجوری نیست با تک استارت روشن میشه. کلافه شدم لطفا راهنمایی کنید.

مپ سنسور خراب است
نقل قول کردن
+2 #359 علیرضا یزدانی 1395-09-28 09:16
به نقل از اصغرقلی ایرانی:
سلام . ماشینم روا سال مدل 89.صبح وقتی هوا سرده موقعی ک ماشین روشن میشه دور موتور بالاست و در طی 4 5 دقیقه آروم آروم میاد پایین تا نرمال میشه. چهار پنج ساعت ماشین خاموش باشه دوباره ک روشن کنم همین بساطه. استپر عوض کردم فرقی نکرد. چکار کنم؟

دوست من دور موتور تا 1200 بالا بیاد عادی هست
نقل قول کردن
+3 #360 علیرضا یزدانی 1395-09-28 09:17
به نقل از عماد:
سلام.وقت بخیر
من یه ۴۰۵ tu5 دارم.یه مدتیه وقتی فرمان رو به سمت راست یا چپ میچرخونم حتی اگه خیلی هم کم بچرخه یه صدای تق کوچیک میاد.اگه درجا بچرخونی این صدا میاد.
اگه میشه منو راهنمایی کنین که چیکار کنم خوب شه

به جلو بندی ساز نشون بدین اگه کمک فرمون بود ببرید پیش مکانیک
نقل قول کردن
+3 #361 اسماعیل 1395-09-29 00:32
سلام خسته نباشید
علت دیر برگشن دوره موتور درحالت تعویض دندهااا سنسور دریچه گازو عوض کردم استوپر موتورو عوض کردم ماشین یعنی درحالت ایست کامل ماشین دور موتور پایین میاد ماشینم پرشیا مدل 938
نقل قول کردن
+3 #362 علیرضا یزدانی 1395-09-29 10:10
به نقل از اسماعیل:
سلام خسته نباشید
علت دیر برگشن دوره موتور درحالت تعویض دندهااا سنسور دریچه گازو عوض کردم استوپر موتورو عوض کردم ماشین یعنی درحالت ایست کامل ماشین دور موتور پایین میاد ماشینم پرشیا مدل 938

نرم افزار آپدیت شود به نمایندگی مجاز ایرانخودر ببرید و بگید نرم افزار آپدیت شود تا حدود 80 درصد مشکلات و مصرف سوخت بالاتون حل میشود .بقیه موارد مربوط به نوع برنامه ریزی ecu شما هست
نقل قول کردن
+3 #363 امیر 1395-10-01 13:30
سلام .وقت بخیر
206 تیپ 5 مدل 94 از اول که تحویل گرفتم از نمایندگی.وقتی ترمز میگیرم چراغ عقب .بالا (افقی)
روشن نمیشه.
همچنین چراغ ترمز دستی عقب هم که روی سپر هست روشن نمیشه.
متشکر.
نقل قول کردن
+4 #364 محمد 1395-10-01 18:54
خودرو پراید کاربراتوری: استارت می زند و موتور به حرکت در می آید ولی بلافاصله خاموش می شود.جند وقت پیش دینام را تعمیر کردم تعمیرکار گفت دینام باید تعویض شود آیا ممکن است از دینام باشد. نور چراغ ها تا سوئیچ راباز می کنم خوب است .
نقل قول کردن
+2 #365 افشار 1395-10-04 22:46
سلام : ماشين پرايد89 دارم كه در سرعتهاي كم خيلي ميلرزونه وفرمانم گيج ميزنه جلوبندي رو تعويض كردم چرخهاي جلو رو بالنس كردم درست نشد لطفا" كمكم كنيد. ممنون
نقل قول کردن
+1 #366 حسین 1395-10-05 13:02
سلام وقت بخیر
من یک پژو پارس مدل 88 دارم وقتی مدتی کار می کنه و داغ است یکجا ثابت می ایستم چراغ روغن و چراغ ایست خاموش و روشن می شود.
لطفاً راهنمایی کنید.
نقل قول کردن
+3 #367 علیرضا 1395-10-06 06:05
با سلام و خسته نباشید و تشکر از سایت مفید و كارآمدتون

من مشکلی دارم که حلش کا خودتونه

پژو پارس مدل 87 دوگانه شرکتی دارم توی فصل سرما و بخصوص شب توی جاده (نه توی شهر) وقتی میخوام از cng استفاده کنم بعد چند دقیقه که روی گاز میندازم ماشین ریپ میزنه و کم کم سرعتم میاد پایین تا جایی که اگه پامو از روی گاز بردارم ماشین خاموش میشه

ولی روی بنزین مشکلی نداره

فقط هم فصل سرما و اونم توی جاده‌های بین شهری

ترموستات 83 نصب کردم
آمپر دما هم اگه از صفر تا چهار شماره گذاری کنیم بزور روی خط یک میمونه و بندرت بالاتر از یک میره و مدام یا بین صفرویکه یا روی خط یکِ
درضمن بخاری هم درست درمون گرم نمیکنه

لطفا راهنماییم کنید

باسپاس
نقل قول کردن
+2 #368 علیرضا یزدانی 1395-10-06 09:04
به نقل از حسین:
سلام وقت بخیر
من یک پژو پارس مدل 88 دارم وقتی مدتی کار می کنه و داغ است یکجا ثابت می ایستم چراغ روغن و چراغ ایست خاموش و روشن می شود.
لطفاً راهنمایی کنید.

روغن بهران پیشتاز بریزید و فیلتر روغن سرکان - اگر همچنان اینطور بود اویل پمپ خراب است یا کف آن آشغال گرفته -پس تا موتور نسوخته سریع انجام بدید
نقل قول کردن
+2 #369 علیرضا یزدانی 1395-10-06 09:06
به نقل از افشار:
سلام : ماشين پرايد89 دارم كه در سرعتهاي كم خيلي ميلرزونه وفرمانم گيج ميزنه جلوبندي رو تعويض كردم چرخهاي جلو رو بالنس كردم درست نشد لطفا" كمكم كنيد. ممنون

اگه لاستیک خارجیست ،لاستیک خراب است یا سیم توش پیچیده
نقل قول کردن
+3 #370 علیرضا یزدانی 1395-10-06 09:08
به نقل از امیر:
سلام .وقت بخیر
206 تیپ 5 مدل 94 از اول که تحویل گرفتم از نمایندگی.وقتی ترمز میگیرم چراغ عقب .بالا (افقی)
روشن نمیشه.
همچنین چراغ ترمز دستی عقب هم که روی سپر هست روشن نمیشه.
متشکر.

پشت شیشه لامپش سوخته - روی سپر مه شکن هست و وقتی کلیدش را فعال کنید و چراغ بزرگها را روشن کنید فعال میشود
نقل قول کردن
+2 #371 علیرضا یزدانی 1395-10-06 14:38
به نقل از علیرضا:
با سلام و خسته نباشید و تشکر از سایت مفید و كارآمدتون

من مشکلی دارم که حلش کا خودتونه

پژو پارس مدل 87 دوگانه شرکتی دارم توی فصل سرما و بخصوص شب توی جاده (نه توی شهر) وقتی میخوام از cng استفاده کنم بعد چند دقیقه که روی گاز میندازم ماشین ریپ میزنه و کم کم سرعتم میاد پایین تا جایی که اگه پامو از روی گاز بردارم ماشین خاموش میشه

ولی روی بنزین مشکلی نداره

فقط هم فصل سرما و اونم توی جاده‌های بین شهری

ترموستات 83 نصب کردم
آمپر دما هم اگه از صفر تا چهار شماره گذاری کنیم بزور روی خط یک میمونه و بندرت بالاتر از یک میره و مدام یا بین صفرویکه یا روی خط یکِ
درضمن بخاری هم درست درمون گرم نمیکنه

لطفا راهنماییم کنید

باسپاس

دوست من - بنظر میاد مدار سیستم خنک کننده شما هوا گرفته است ابتدا هوا گیری کنید و سپس بگردید دنبال جایی که از اون محل نشتی آب دارید -مشکلات شما حل میشود
نقل قول کردن
+3 #372 علیرضا یزدانی 1395-10-06 14:43
دوستان بنده تو این سایت فقط کاربر هستم و نه ادمین اگر کسی سوالی داشت بتونم کمکش می کنم
نقل قول کردن
+2 #373 محمد 1395-10-08 14:03
سلام
من یه سمند 90 -lx ef7 دارم موقع عوض کردن دنده 1 به 2 ماشین گاز میخوره فقط رو دنده 1 به 2 هستش.به نظرتون مشکلش از کجاست؟؟
نقل قول کردن
+2 #374 محسن 1395-10-10 10:47
سلام . سمند lx86 دارم ، چراغهای پشت آمپر بعد از گرم شدن موتور در حالت ایست چشمک میزنه و با نیش گاز خاموش میشه ، ۳ بار فشنگی روغن عوض کردم ، اویل پمپ عوض کردم ، چند بار روغن موتور و فیلتر روغن عوض کردم ، باطری نو انداختم ، شمعها رو عوض کردم ، کویل عوض کردم ، سنسور دور موتور عوض کردم و خیلی کارای دیگه درست نمیشه ، اگه کسی این مشکلو داشته راهنماییم کنه ، دیگه خستم کرده خدایی
نقل قول کردن
+2 #375 علیرضا یزدانی 1395-10-11 08:40
به نقل از محسن:
سلام . سمند lx86 دارم ، چراغهای پشت آمپر بعد از گرم شدن موتور در حالت ایست چشمک میزنه و با نیش گاز خاموش میشه ، ۳ بار فشنگی روغن عوض کردم ، اویل پمپ عوض کردم ، چند بار روغن موتور و فیلتر روغن عوض کردم ، باطری نو انداختم ، شمعها رو عوض کردم ، کویل عوض کردم ، سنسور دور موتور عوض کردم و خیلی کارای دیگه درست نمیشه ، اگه کسی این مشکلو داشته راهنماییم کنه ، دیگه خستم کرده خدایی

البته شما نگفتید کدوم چراغها روشن میشه ؟اگر سیمی از جایی شل نشده و مطمئن از سیمکشی هستید و چراغ روغن و استوپ روشن میشه دیاگ بزنید و دور موتورتون را بخونید اگر زیر 780 بود باید موارد مربوط به دورموتور را کنترل کنید مثل تنظیم دریچه گاز و یا فلش کردن برنامه ecu و ... احنمال میدم دور موتور پایین هست - اگر چراغ باتری روشن میشه از دینام هست
نقل قول کردن
+2 #376 حسین 1395-10-11 11:03
آقا محسن سلام من امروز اویل پمپی که خریدم و تراشکار امتحان کرد به ماشینم وصل می کنم اگر درست شد خبر می دم.با تشکر
نقل قول کردن
+1 #377 حسین 1395-10-12 09:08
سلام پژو مدل 88 من دیروز اویل پمپ و فشنگی روغن را عوض کردم باز هم وقتی موتور داغ است و یک جا ثابت می مانی چراغ روغن و استپ چشمک می زند.لطفاً راهنمایی کنید. با تشکر
نقل قول کردن
+2 #378 علیرضا یزدانی 1395-10-12 12:59
به نقل از حسین:
سلام پژو مدل 88 من دیروز اویل پمپ و فشنگی روغن را عوض کردم باز هم وقتی موتور داغ است و یک جا ثابت می مانی چراغ روغن و استپ چشمک می زند.لطفاً راهنمایی کنید. با تشکر

دوست من برای آقا محسن نوشتم شما هم مشابه اون عمل کنید قبلش از نوع روغن و فیلترتون هم مطمئن شوید -(بهران پیشتاز با فیلتر سرکان )
نقل قول کردن
+2 #379 وحید 1395-10-12 13:16
سلام . پراید مدل 86 دارم نمایشگر حرارت آب زمانیکه سوییچ رو باز میکنم حرکت کوچکی میکند ولی دیگه هیچ حرکتی نداره حتی زمانیکه سیم فشنگی سنسور رو به بدنه میزنم . یه برد کامل از مدل دیگه ای زدم درست کار میکنه . مسیر روی برد را با مولتی متر چک کردم مسیر بعد از گذشتن از یه مقاومت حدود 16 کیلو (روی برد چک کردم ) و یه مقاومت شانه ای 4.7 کیلو به سی پی یو وارد شده . خروجی سی پی یو هم به نمایشگر سالمه . ایراد از cpu هستش یا جای دیگه هم میتونه ایراد داشته باشه . ممنون میشم راهنمایی کنید . شغلم نیست ولی علاقه دارم خودم تعمیر کنم . البته حافظه رو هم عوض کردم ولی باز تغییری نکرد
نقل قول کردن
+1 #380 سارا 1395-10-12 16:47
سلام پرايد111 مدل89 دارم حدود يك ماه پيش اتومات استارت رو تعويض كردم وقتي سوييچو باز ميكنم پشت آمپر پرنور و قوي دارم اما استارت كه ميزنم با صداي تيك تيك پشت آمپر همون لحظه قطع ميشه و استارت نميخوره و ضبط هم مث زمانيكه باتري مشكل داره و خوابيده بايد بهش رمز بدم با چندين بار استارت زدن به زحمت روشن ميشه مشكلش چيه و براي رفعش چكار كنم؟
متشكرم
نقل قول کردن
+2 #381 امیر 1395-10-13 12:58
سلام.امروز میخاستم ماشین رو روشن کنم.سویچ رو باز کردم میخاستم روشن کنم بعد دوباره بستم.بعدش که سویچ رو باز کردم چراغ باتری و چک و استاپ روشن نشد و کلا کیلومتر ماشین رفت و آمپر بنزین روی خط اول مانده بود.ماشین روشن نشد.مشکلش چیه؟
ماشین پرایده
نقل قول کردن
+2 #382 علیرضا یزدانی 1395-10-13 14:23
به نقل از سارا:
سلام پرايد111 مدل89 دارم حدود يك ماه پيش اتومات استارت رو تعويض كردم وقتي سوييچو باز ميكنم پشت آمپر پرنور و قوي دارم اما استارت كه ميزنم با صداي تيك تيك پشت آمپر همون لحظه قطع ميشه و استارت نميخوره و ضبط هم مث زمانيكه باتري مشكل داره و خوابيده بايد بهش رمز بدم با چندين بار استارت زدن به زحمت روشن ميشه مشكلش چيه و براي رفعش چكار كنم؟
متشكرم

یکی از سر باتریها و یا پیچ کابل قدرت پشت اتوماتیک استارت شل میباشد
نقل قول کردن
+2 #383 علیرضا یزدانی 1395-10-13 14:25
به نقل از وحید:
سلام . پراید مدل 86 دارم نمایشگر حرارت آب زمانیکه سوییچ رو باز میکنم حرکت کوچکی میکند ولی دیگه هیچ حرکتی نداره حتی زمانیکه سیم فشنگی سنسور رو به بدنه میزنم . یه برد کامل از مدل دیگه ای زدم درست کار میکنه . مسیر روی برد را با مولتی متر چک کردم مسیر بعد از گذشتن از یه مقاومت حدود 16 کیلو (روی برد چک کردم ) و یه مقاومت شانه ای 4.7 کیلو به سی پی یو وارد شده . خروجی سی پی یو هم به نمایشگر سالمه . ایراد از cpu هستش یا جای دیگه هم میتونه ایراد داشته باشه . ممنون میشم راهنمایی کنید . شغلم نیست ولی علاقه دارم خودم تعمیر کنم . البته حافظه رو هم عوض کردم ولی باز تغییری نکرد

با توجه به اینکه برد دیگه زدید و کار کرده احتمالاً خود آمپر(مکانیزم مدرج) خراب هست
نقل قول کردن
+2 #384 ابراهیم 1395-10-13 19:10
سلام من ماشینم ریو هست وبه نظرتون۱۴درصد مصرف میکنه این طبیعیه.وایر وشمع شستشوی انژکتور وتعویض دیسک وصفحه انجام دادم به نظرتون ایراد از کجاست
نقل قول کردن
+2 #385 علیرضا یزدانی 1395-10-14 08:53
به نقل از ابراهیم:
سلام من ماشینم ریو هست وبه نظرتون۱۴درصد مصرف میکنه این طبیعیه.وایر وشمع شستشوی انژکتور وتعویض دیسک وصفحه انجام دادم به نظرتون ایراد از کجاست

چطور حساب کردین ؟ماشین نرم و روان کار میکنه؟
نقل قول کردن
+2 #386 علی 1395-10-15 00:34
سلام من ماشینم تو ترافیک یا در جا کار کردن امپر میا بالا وسط رو هم رد میکنه باید کولر بگیرم که بیاد پایین
مشکل چیه ؟؟؟کمکم کنید پژو 405
نقل قول کردن
+1 #387 علیرضا یزدانی 1395-10-15 08:34
به نقل از علی:
سلام من ماشینم تو ترافیک یا در جا کار کردن امپر میا بالا وسط رو هم رد میکنه باید کولر بگیرم که بیاد پایین
مشکل چیه ؟؟؟کمکم کنید پژو 405

اگر مدار هوا نداره فشنگی دمای موتور خراب است -ابتدا هوا گیری کنید اگه درست نشد تعویض فشنگی واگر احتمال ضعیف درست نشد دیاگ بزنید و دماهای مختلف که به ecuمیره را کنترل کنید که همگی درست باشند - خبر بدید حتماً
نقل قول کردن
+4 #388 امید 1395-10-15 16:38
سلام دوستان خسته نباشید من سمند معمولی مدل 85دارم وقتی ماشینم رو میزارم دنده عقب رله تایمر برف پاک کن شروع به صدا دادن میکنه و بعد از چند ثانیه برف پاک کن ها کار میکنن لطفا راهنماییم کنیم ممنون
نقل قول کردن
+4 #389 مهیا 1395-10-15 22:52
سلام من یه پراید کاربراتوری دارم، چند وقت پیش برای گرفتن معاینه فنی بردمش تنظیم، بعد از تنظیم، موتور راحت روشن نمیشه و چند بار خاموش میشه و تا چند دقیقه بعد حرکت هم ریپ میزنه و اگه خلاص کنم خاموش میشه، دیروز هم موتور کاملا سرد بود و بعد از دو روز رفتم سراغش که هرچه استارت زدم ماشین روشن نشد، یکی از شمع ها رو باز کردم که سالم بود نه خیس بود نه کثیف، البته یک ماه پیش در حالی که موتور گرم بود و دو ساعت از خاموشیش میگذشت همین اتفاق افتاد که شمعا رو عوض کردم ماشین روشن شد ولی باز هم شمعا هم تمیز بودن هم خشک..مشکل از کجا میتونه باشه
نقل قول کردن
+4 #390 علیرضا یزدانی 1395-10-18 08:05
به نقل از مهیا:
سلام من یه پراید کاربراتوری دارم، چند وقت پیش برای گرفتن معاینه فنی بردمش تنظیم، بعد از تنظیم، موتور راحت روشن نمیشه و چند بار خاموش میشه و تا چند دقیقه بعد حرکت هم ریپ میزنه و اگه خلاص کنم خاموش میشه، دیروز هم موتور کاملا سرد بود و بعد از دو روز رفتم سراغش که هرچه استارت زدم ماشین روشن نشد، یکی از شمع ها رو باز کردم که سالم بود نه خیس بود نه کثیف، البته یک ماه پیش در حالی که موتور گرم بود و دو ساعت از خاموشیش میگذشت همین اتفاق افتاد که شمعا رو عوض کردم ماشین روشن شد ولی باز هم شمعا هم تمیز بودن هم خشک..مشکل از کجا میتونه باشه

دوست من وایرها را کنترل بفرمایید با توجه به اینکه تنظیم موتور کردین برای عملکرد بهتر سیستم جرقه کاملاً میبایست سالم باشد .
نقل قول کردن
+4 #391 محمد 1395-10-20 05:39
موتور ماشین زمانی که زیر بار میره و گاز میدمش/صدایی شبیه به هوا کشیدن از گلویه اگزوز میده.در صورتی که اگزوز ماشین رو تازه عوض کردم.مصرف ماشین بالا رفته.پراید 111.ممنون که پاسخ میدین
نقل قول کردن
+3 #392 علیرضا یزدانی 1395-10-20 12:49
به نقل از محمد:
موتور ماشین زمانی که زیر بار میره و گاز میدمش/صدایی شبیه به هوا کشیدن از گلویه اگزوز میده.در صورتی که اگزوز ماشین رو تازه عوض کردم.مصرف ماشین بالا رفته.پراید 111.ممنون که پاسخ میدین

1- از هواکش 10 درصد 2- دریچه گاز30 درصد 3- واشر منیفولد هوای ورودی60 درصد احتمال عیب وجود داره
نقل قول کردن
+3 #393 علی اکبر سلماسی 1395-10-26 20:19
با سلام و تشکر فراوان از مطالب فوق العاده مفیدتون.من یه آردی 84 انژکتوری دارم.موتور در حالی که سرد هست و گرمای طبیعی داره فن رادیات با دور تند شروع به کار میکنه و چراغ آمپر آب و stop روشن میشه.بعد از چند دقیقه هر دو خاموش میشن.دوباره بعد از چند دقیقه همون حالت تکرار میشه.ecu رو تعمیر کردم.سیم کشی نو انداختم ولی بازم همون مشکل رو داره.چراغ ترمز هم تا چند دقیقه بعد از روشن کردن خوب روشن میشه ولی بعد از گرم شدن موتور فقط یکی از چراغ ترمزا روشن میشه.وقتی موتور خاموش میشه و سرد میشه این مشکل حل میشه.ولی بعد از روشن شدن و گرم شدن موتور ،دوباره یکی از چراغ ترمزها از کار میافته.سیم کشی ترمز و سالم بودن چراغها چک شد مشکلی نداشت.آیا مشکل فن رادیات با چراغ ترمز مرتبطه؟ممنون میشم راه حل بهم بدید.به خدا اونقدر خرجش کردم که درست بشه ولی نشد.کلافم کرده.تورو خدا راهنماییم کنید.
نقل قول کردن
+3 #394 امیر 1395-10-27 02:18
باسلام،
اگر سوکت سنسور اکسیژن به مدار سیستم خودرو وصل نباشد و چراغ چک روشن نشود، از این موضوع چه نتیجه‌ای می‌شود گرفت. به عنوان مثال آیا چراغ و یا فیوز آن سوخته و یا اینکه مشکل از Ecu است.؟

ممنون از راهنمایی شما.
نقل قول کردن
+2 #395 علیرضا یزدانی 1395-10-27 09:28
به نقل از علی اکبر سلماسی:
با سلام و تشکر فراوان از مطالب فوق العاده مفیدتون.من یه آردی 84 انژکتوری دارم.موتور در حالی که سرد هست و گرمای طبیعی داره فن رادیات با دور تند شروع به کار میکنه و چراغ آمپر آب و stop روشن میشه.بعد از چند دقیقه هر دو خاموش میشن.دوباره بعد از چند دقیقه همون حالت تکرار میشه.ecu رو تعمیر کردم.سیم کشی نو انداختم ولی بازم همون مشکل رو داره.چراغ ترمز هم تا چند دقیقه بعد از روشن کردن خوب روشن میشه ولی بعد از گرم شدن موتور فقط یکی از چراغ ترمزا روشن میشه.وقتی موتور خاموش میشه و سرد میشه این مشکل حل میشه.ولی بعد از روشن شدن و گرم شدن موتور ،دوباره یکی از چراغ ترمزها از کار میافته.سیم کشی ترمز و سالم بودن چراغها چک شد مشکلی نداشت.آیا مشکل فن رادیات با چراغ ترمز مرتبطه؟ممنون میشم راه حل بهم بدید.به خدا اونقدر خرجش کردم که درست بشه ولی نشد.کلافم کرده.تورو خدا راهنماییم کنید.

دوست من نگران نباش - فشنگی دمای آب اونی که مربوطه به ecu خراب هست و فشنگی دمای عملکرد فن را هم عوض کن - درست میشه -در مورد ترمز شما مشکل در پایه فیوزهای مربوطه دارید
نقل قول کردن
+2 #396 علیرضا یزدانی 1395-10-27 09:31
به نقل از امیر:
باسلام،
اگر سوکت سنسور اکسیژن به مدار سیستم خودرو وصل نباشد و چراغ چک روشن نشود، از این موضوع چه نتیجه‌ای می‌شود گرفت. به عنوان مثال آیا چراغ و یا فیوز آن سوخته و یا اینکه مشکل از Ecu است.؟

ممنون از راهنمایی شما.

شما سیم استپر هم بکشید ببینید چک روشن میشه یا خیر اگه روشن شد یا خودروی شما دارای دو سنسور اکسیژن هست و شما سوکت بعد از کاتالیزور را در میاورید و یا مشکل نرم افزار و ecu دارید
نقل قول کردن
+4 #397 امیر 1395-10-27 15:13
به نقل از علیرضا یزدانی:
شما سیم استپر هم بکشید ببینید چک روشن میشه یا خیر اگه روشن شد یا خودروی شما دارای دو سنسور اکسیژن هست و شما سوکت بعد از کاتالیزور را در میاورید و یا مشکل نرم افزار و ecu دارید


آقای یزدانی سپاس از پاسخ شما، من در کشور سوید زندگی می کنم و یک Vw passat varint دارم. شما درست حدس زدید من هردو سوکت سنسور رو کشیده بودم اما وقتی یکی از آنها را جا زدم بازهم چراغ چک روشن نشد. مصرف بنزین من خیلی بالا رفته و من دنبال رفع همین موضوع هستم. درضمن کارهایی مثل معاینه فنی خودرو، تعویض فیلتر هوا و..... رو انجام دادم ولی هنوز هم توفیقی نکرده. همه چیز انگار مرتبه و ماشین با یک استارت روشن میشه و خوب کار میکنه و هیچ گونه مشکل عملکردی به ظاهر نداره ولی نميدونم دقیقاً علت از کجاست. اگر Ecu مشکل داشته باشد روی عملکرد سنسورهای دیگر هم تاثیر میگذارد یا خیر. ببخشید هزینه های تعمیرات در اينجا خیلی بالا است و من مجبور شدم مزاحمتون بشم.
یا حق
نقل قول کردن
+3 #398 ایمان 1395-10-28 10:27
سلام خسته نباشید نیسان زامیاد دارم یه اتصال کوتاه از پشت ظبت شده بود الان نه چراغ سقفی نه فلشر ها و نه ظبت روشن میشه فیوزا همه سالمه وقتی سوئیچ رو باز میکنی کیلومتر قر قر میکنه ممنون میشم راهنماییم کنید
نقل قول کردن
+2 #399 امیرحسین 1395-10-30 01:12
باسلام وخسته نباشید خودرو من پراید مدل۸۶ دوگانه کارخانه است تازگی توهوای سرد که ماشینو روشن میکنم وحرکت میکنم فن رادیاتور روشن میشود درصورتی که موتور کاملا سرد است البته وقتی اهسته مثلا بادنده ۲ اهسته اهسته میرم روشن نمیشه ولی سریعتر که میرم روشن میشود ووقتی ماشینوخامش میکنم بعد روشن میکنم حل میشه،مشکل از چیه؟
نقل قول کردن
+3 #400 amin N 1395-10-30 01:49
با سلام به همه دوستان.
من پرابد مدل 86 دارم . متاسفانه 2 روز هست که از قسمت فرمان این ماشین، دقیقا از زیر جایی که بوق فرمان هست (جایی که آچار خور فرمان هست) بوی سوختگی پلاستیک می آید.
مشکل از چی هستش؟
ممنون.
نقل قول کردن
+3 #401 وحید 1395-11-01 15:30
با سلام.
405 مدل 89 دارم.وقتی موتور سرده مثل اول صبح تو سرعت پایین ماشین ریپ میزنه..چند جا بردم هر کی یه چیزی میگه..پمپ بنزین-صافی بنزین و سنسور فشار و سنسور کیلومتر و شمع ها رو عوض کردم درست نشده..میگن باید کامپیوتر تعمیر بشه میترسم اینم تعمیر کنم درست نشه..راهنمایی کنید لطفا
نقل قول کردن
+3 #402 شایان 1395-11-01 23:38
باسلام علت خاموش شدن خودروی جک S5در حال حرکت چیست؟
دوستانی که این مورد را تجربه کردند و دلیلش را میدانند،بنده را راهنمایی کنند
نقل قول کردن
+2 #403 نسیبه 1395-11-02 17:24
سلام
111مدل 89 دارم بعد بنزین زدن وقتی ماشینو آوردم خونه حین روشن بودن خاموش شد و بعداینکه سوییچو باز کردم صدای پمپ بنزین شنیده نمیشد و با پشت آمپر و استارت قوی ماشین روشن نشد روز بعد این مشکل حل شد و راحت استارت خورد و روشن شد میخوام بدونم مشکلی تو قسمت پمپش وجود داره؟یا اینکه چیز خاصی نیست
متشکرم
نقل قول کردن
+3 #404 امير پرموزه 1395-11-03 02:38
سلام جناب يزداني ، بنده از راهنمايي هاي شما بسيار استفاده كردم و فقط جهت تشكر از جناب عالي كامنت گذاشتم
نقل قول کردن
+3 #405 علیرضا یزدانی 1395-11-03 08:39
به نقل از امير پرموزه:
سلام جناب يزداني ، بنده از راهنمايي هاي شما بسيار استفاده كردم و فقط جهت تشكر از جناب عالي كامنت گذاشتم

دوست من -ممنون از شما لطف دارید - بنده به عنوان کسی که بسیار ناراحتم از دوستان تعمیر کار که صاحبان خودروها را به دلیل کم بودن سطح اطلاعاتشان سرگردان میکنند و به همین خاطر تو این صفحه در حد تجربه و سوادم فقط اطلاع رسانی میکنم و و یک کاربر ساده این سایت هستم - امیدوارم خدا هم از من راضی باشد - تشکر از شما دوست عزیز
نقل قول کردن
+3 #406 علیرضا یزدانی 1395-11-03 08:49
به نقل از نسیبه:
سلام
111مدل 89 دارم بعد بنزین زدن وقتی ماشینو آوردم خونه حین روشن بودن خاموش شد و بعداینکه سوییچو باز کردم صدای پمپ بنزین شنیده نمیشد و با پشت آمپر و استارت قوی ماشین روشن نشد روز بعد این مشکل حل شد و راحت استارت خورد و روشن شد میخوام بدونم مشکلی تو قسمت پمپش وجود داره؟یا اینکه چیز خاصی نیست
متشکرم

احتمال خرابی پمپ 20درصد-مجموعه رگولاتور سوخت 10 درصد - کیپ شدن فیلتر بنزین20درصد-رله دوبل 20درصد - خرابی مغزی استارت 10 درصد-وجود آب و کثیفی داخل بنزین10درصد-سنسور دور موتور در اثر کارکرد بالا و گرمای بیش از حد10درصد
نقل قول کردن
+3 #407 علیرضا یزدانی 1395-11-03 08:51
به نقل از وحید:
با سلام.
405 مدل 89 دارم.وقتی موتور سرده مثل اول صبح تو سرعت پایین ماشین ریپ میزنه..چند جا بردم هر کی یه چیزی میگه..پمپ بنزین-صافی بنزین و سنسور فشار و سنسور کیلومتر و شمع ها رو عوض کردم درست نشده..میگن باید کامپیوتر تعمیر بشه میترسم اینم تعمیر کنم درست نشه..راهنمایی کنید لطفا

دیاگ بزنید - من احتمال میدم سنسور اکسیژن خراب هست :cry:
نقل قول کردن
+2 #408 جعفر 1395-11-04 10:03
سلام، پژو 206 تیپ 2 مدل 89 دارم. هر چند روز یک بار مشکلی برای موتور سرد پیش میاد. بعد 10 دقیقه از راه افتادن، موقع گاز دادن موتور ریپ میزنه دورش از 2000 بالاتر نمیره و بین 2100 و 1900 نوسان میکنه. یه بار هم که دورش افتاد رو 1000 و هر جی گاز دادم بالا نرفت. چراغ چک هم روشن میشه. جالبش اینه که بعد یه ربع 20 دقیقه چراغ چک خاموش میشه و موتور به حالت کاملا عادی برمیگرده و هیچ مشکلی نیست.
بردم مکانیک میگه نشتی هیدرولیک داره. سنسور هیدرولیک رو عوض کرد بازم مشکل حال نشد میگه احتمال زیاد از سنسور دور موتوره.
ممنون میشم راهنماییم کنید.
نقل قول کردن
+1 #409 علیرضا یزدانی 1395-11-04 12:07
به نقل از جعفر:
سلام، پژو 206 تیپ 2 مدل 89 دارم. هر چند روز یک بار مشکلی برای موتور سرد پیش میاد. بعد 10 دقیقه از راه افتادن، موقع گاز دادن موتور ریپ میزنه دورش از 2000 بالاتر نمیره و بین 2100 و 1900 نوسان میکنه. یه بار هم که دورش افتاد رو 1000 و هر جی گاز دادم بالا نرفت. چراغ چک هم روشن میشه. جالبش اینه که بعد یه ربع 20 دقیقه چراغ چک خاموش میشه و موتور به حالت کاملا عادی برمیگرده و هیچ مشکلی نیست.
بردم مکانیک میگه نشتی هیدرولیک داره. سنسور هیدرولیک رو عوض کرد بازم مشکل حال نشد میگه احتمال زیاد از سنسور دور موتوره.
ممنون میشم راهنماییم کنید.

دیاگ بزنید خطا را مشخص میکنه - احتمالاً سنسور اکسیژ مرخص شده
نقل قول کردن
+2 #410 صادق 1395-11-04 20:25
سلام ببخشید نمیدونم این سوال رو کجا باید بپرسم. من تیبا 93 تازه خریدم وقتی دنده عقب میرم بعد چندثانیه دنده پس میزنه!! مشکل گیربکسه؟ قابل تعمیره؟
نقل قول کردن
+1 #411 نسيبه 1395-11-05 09:46
سپاسگزارم از راهنماييتون،خيلي لطف كرديد
نقل قول کردن
+2 #412 حسن 1395-11-05 09:59
سلام من ماشینم توی هوای سرد با استارت روشن نمیشه ولی وقتی هل میدم و میزنم تو دنده ماشینم صدای پمپ و انژکتور میاد و با استارت هم سریع روشن میشه اگر هم هوا خیلی سرد باشه باید هل شدید باشه یعنی یه نفری نمیشه روشنش کرد چرا لطفا راهنمایی کنید
نقل قول کردن
+2 #413 حسن 1395-11-05 10:48
سلام من وقتی سرد هست ماشینم گاهی اوقات با استارت روشن نمیشه ولی وقتی با هل میزنم تو دنده دوباره پمپ و انژکتور شروع به کار میکنه و با نیم استارت روشن میشه و وقتی هوا خیلی سرد هست باید حسابی هل بخوره و با هل یک نفر روشن نمیشه میشه راهنمایی بکنید البته ممکنه با استارت اول روشن بشه ولی وقتی با استارت اول روشن نشه دیگه حتما باید هل بخوره
نقل قول کردن
+1 #414 علیرضا یزدانی 1395-11-05 11:55
به نقل از صادق:
سلام ببخشید نمیدونم این سوال رو کجا باید بپرسم. من تیبا 93 تازه خریدم وقتی دنده عقب میرم بعد چندثانیه دنده پس میزنه!! مشکل گیربکسه؟ قابل تعمیره؟

دوست من واسگازین را عوض کنید و وقتی مسیر طولانی با ماشین رفتید و موتور و گیربکس گرم هست جند بار دنده عقب بزنید و خلاص کنید و یه مقدار هم دنده عقب برید اگه درست نشد =مکانیک و تعمیر ساچمه و یا خارها
نقل قول کردن
+2 #415 امی 1395-11-05 14:58
سلام من یه RDدوگانه دستی دارم هنگامی که راه دور میرم موقع رسیدن به یه مانع ماشین خاموش میشه این عمل داخل شهر صورت نمیگیره عیب ماشین از کجاست
نقل قول کردن
+3 #416 علیرضا یزدانی 1395-11-05 16:40
به نقل از امی:
سلام من یه RDدوگانه دستی دارم هنگامی که راه دور میرم موقع رسیدن به یه مانع ماشین خاموش میشه این عمل داخل شهر صورت نمیگیره عیب ماشین از کجاست

اگر روی گاز این طور هست 1-مربوط به رگولاتور بخصوص سیستم گردش هست - 2 نازلها هم تمیز شود
نقل قول کردن
+2 #417 علیرضا یزدانی 1395-11-05 16:42
دوستان که کامنت خرابی گزاشته اید خواهشمندم فیدبک بدهید- درصورت رفع عیب خودرو کامنت بگذارید تا بنده هم متوجه ایراد کارم بشوم
نقل قول کردن
+2 #418 حسن 1395-11-05 21:39
سلام.من یه ۴۰۵دارم مدل ۹۳ توی دنده ۱و۲ دوک میخوره دیاگ گذاشتم مشکلم حل نشده.شمع سوزنی و وایرها رو عوض کردم.سنسور دور موتور رو هم عوض کردم سنسور میل سوپاپ رو عوض کردم ولی هنوز حالت سکته رو داره.لطفا راهنمایی کنید
نقل قول کردن
+2 #419 سعید 1395-11-05 22:23
با سلام
من پارس سال93 دارم چراغ چک ماشین روشن نمیشه .گاهی استارت میزنه و روشن نمیشه و گاهی هم استارت اما باز روشن نمیشه .به نظرتون مشکل از چیه ممنون میشم زوتر راهنمائی کنید.
نقل قول کردن
+2 #420 علیرضا یزدانی 1395-11-06 14:15
به نقل از حسن:
سلام.من یه ۴۰۵دارم مدل ۹۳ توی دنده ۱و۲ دوک میخوره دیاگ گذاشتم مشکلم حل نشده.شمع سوزنی و وایرها رو عوض کردم.سنسور دور موتور رو هم عوض کردم سنسور میل سوپاپ رو عوض کردم ولی هنوز حالت سکته رو داره.لطفا راهنمایی کنید

دوست من از صفر دست شما بوده ؟ قبلاً خوب بوده و بعداً اینطور شده ؟ آیا مدل ecu - ssatهست ؟
نقل قول کردن
+2 #421 علیرضا یزدانی 1395-11-06 14:18
به نقل از سعید:
با سلام
من پارس سال93 دارم چراغ چک ماشین روشن نمیشه .گاهی استارت میزنه و روشن نمیشه و گاهی هم استارت اما باز روشن نمیشه .به نظرتون مشکل از چیه ممنون میشم زوتر راهنمائی کنید.

رله دوبل را کنترل و جایگزین کنید ببینید حل میشود
نقل قول کردن
+3 #422 میثم 1395-11-07 12:21
به نقل از حسین:
سلام خسته نباشید
ممنون از سایت بسیار خوبتان
من سمند SE 7 مدل 90 دارم پیش از عید یک بار داغ کرد و واشر سیلندر سوخت تعویض کردم بعد از سه روز یک مسافت 120 کیلومتری رفتم و روز بعد ماشین دوباره آب کم کرد و آمپر تا وسط آمد و هر روز آب کم میکرد یعنی اگه مسافت 20 کیلومتری میرفتم یک تا یک ونیم لیتر آب کم میکرد دوباره رفتم تعمیر گفتن واشر سوخته دوباره تعویض کردم بعد از مسافت 20 کیلومتر دوباره آب کم میکند آمپر هم حدود سه میلیمتر کمتر از وسط میاید
ضمنا کولر را روشن میکنم آمپر پایین میاید ، ضمنا بار اول سیلندر را کف تراشی کردم بار دوم گفتند احتیاج نداره
لطفا کمکم کنید
باز هم ممنون از سایت خوبتان
با این وضعیت گرانی هر بار حدود سیصد هزار تومان خرج بر میدارد


ماشین منم همینطوری بود. به احتمال زیاد اورینگ بوش پیستون خراب شده. دو راه داری:1- یه مایعی هست آمریکاییه به اسم واندر سیل که قیمتش حدود چهل تومنه.بگیر و نصفش رو بریز توی رادیاتور ماشینت.خودش میره و جای اورینگ رو پر میکنه
2- سر سیلندر رو پیاده کنید و اورینگ رو عوض کنید
نقل قول کردن
+1 #423 مسعود 1395-11-08 19:27
با سلام و درود
من پژو پارس مدل ۹۵دارم الان برفه کمی با برف پاک کن کارکردن الان یکسره شده وتاسوییچ روشن میکنم دوباره بکار نیفته لطفا راهنمایی کنیدممنونم
نقل قول کردن
+1 #424 علیرضا یزدانی 1395-11-09 08:14
به نقل از مسعود:
با سلام و درود
من پژو پارس مدل ۹۵دارم الان برفه کمی با برف پاک کن کارکردن الان یکسره شده وتاسوییچ روشن میکنم دوباره بکار نیفته لطفا راهنمایی کنیدممنونم

برف پاکن را از روی شیشه بردارید و روشن کنید تا سر جای خودش قرار گیرد
نقل قول کردن
+2 #425 علیرضا یزدانی 1395-11-09 08:22
به نقل از میثم:

ماشین منم همینطوری بود. به احتمال زیاد اورینگ بوش پیستون خراب شده. دو راه داری:1- یه مایعی هست آمریکاییه به اسم واندر سیل که قیمتش حدود چهل تومنه.بگیر و نصفش رو بریز توی رادیاتور ماشینت.خودش میره و جای اورینگ رو پر میکنه
2- سر سیلندر رو پیاده کنید و اورینگ رو عوض کنید

دوست من آب کم کردن دلیل بر سوختن واشر نیست شما اول بگردید جایی از مسیر خنک کننده سوراخ و یا نشتی دارید ضدیخ بریزید تا محل پیدا شود
نقل قول کردن
+2 #426 ساسان 1395-11-09 10:58
سلام.
من سمند EF7دارم تازه واشر سر سيلندرو عوض كردم ميخواستم بدونم چرا زماني كه ماشين روشن هستش با باز كردن درب روغن موتور ماشين خاموش ميشه؟ آيا ربطي به باز كردن سر سيلندر يا واشرش داره يا نه؟ البته قبل تعويض واشر سرسيلندر هم همين مشكلو داشت.
باتشكر
نقل قول کردن
+3 #427 علیرضا یزدانی 1395-11-09 14:31
به نقل از ساسان:
سلام.
من سمند EF7دارم تازه واشر سر سيلندرو عوض كردم ميخواستم بدونم چرا زماني كه ماشين روشن هستش با باز كردن درب روغن موتور ماشين خاموش ميشه؟ آيا ربطي به باز كردن سر سيلندر يا واشرش داره يا نه؟ البته قبل تعويض واشر سرسيلندر هم همين مشكلو داشت.
باتشكر

دوست من خیلی از مکانیک ef7 اطلاعی ندارم حدس میزنم ، چون ef7 ها ماژول خنک کننده روغن دارند به دلیل تغییر در فشار روغن خودرو خاموش میشود
نقل قول کردن
+1 #428 رسول 1395-11-09 14:33
با سلام.
من تیبا دو دارم الان 4300 تا کارکرده-چراغ چک روشن شده وقتی موتور سرد باشه ماشین خوب روشن میشه ولی بعد از نیم ساعت یه بار خاموش روشن کنی عادی روشن نمیشه و باید با گاز دادن روشنش کنی چیکار باید کنم
نقل قول کردن
+1 #429 علیرضا یزدانی 1395-11-09 16:38
به نقل از رسول:
با سلام.
من تیبا دو دارم الان 4300 تا کارکرده-چراغ چک روشن شده وقتی موتور سرد باشه ماشین خوب روشن میشه ولی بعد از نیم ساعت یه بار خاموش روشن کنی عادی روشن نمیشه و باید با گاز دادن روشنش کنی چیکار باید کنم

مجموعه مپ بخصوص دمای هوای ورودی خراب هست- دیاگ بزنید و عملکرد سنسور دما و دمای هوای ورودی و دور موتور را هم کنترل کنید
نقل قول کردن
+2 #430 مجتبی 1395-11-10 20:38
سلام.پراید مدل 85 دارم.صبح بعد از 10 ثانیه کار کردن شروع به ریپ زدن میکنه.و تا 500 متر اول موتور کپ میکنه و گاز نمیخوره .یه مقدار دود هم داره.انژکتور تست شده.اسیپر عوض شده.دستگاه چیزی نشون نمیده.شمع و وایر عوض شده.موتور گرم یا سرد باشه فرقی نداره تک کار میکنه بیشتر اوقات.کسی دردش رو پیدا نمیکنه/
نقل قول کردن
+2 #431 صادق 1395-11-11 14:54
به نقل از علیرضا یزدانی:
دوست من واسگازین را عوض کنید و وقتی مسیر طولانی با ماشین رفتید و موتور و گیربکس گرم هست جند بار دنده عقب بزنید و خلاص کنید و یه مقدار هم دنده عقب برید اگه درست نشد =مکانیک و تعمیر ساچمه و یا خارها

خیلی سپاسگذارم. فقط ظاهرا صاحب قبلی این مشکل رو داشته و بعید میدونم با واسکازین بعد این همه مدت درست بشه. در عین حال خیلی خیلی متشکرم.
نقل قول کردن
+1 #432 احسان 1395-11-11 23:39
با سلام
ماشین 405 ما مدل 85 وقتی در هوای سرد استار می زنیم به نظرم از تسمه دینام صدای جیر جیر میاد بعد که ماشین گرم میشه صدا قطع می شه.لطفا راهنماییم کنید. آیا باید کاری کنم یا این صدا به علت سردی هواست؟؟؟
نقل قول کردن
+2 #433 علیرضا یزدانی 1395-11-12 12:58
به نقل از مجتبی:
سلام.پراید مدل 85 دارم.صبح بعد از 10 ثانیه کار کردن شروع به ریپ زدن میکنه.و تا 500 متر اول موتور کپ میکنه و گاز نمیخوره .یه مقدار دود هم داره.انژکتور تست شده.اسیپر عوض شده.دستگاه چیزی نشون نمیده.شمع و وایر عوض شده.موتور گرم یا سرد باشه فرقی نداره تک کار میکنه بیشتر اوقات.کسی دردش رو پیدا نمیکنه/

گرمکن سنسور اکسیژن - اگر سیمکشی گرمکن اون سالم هست (تست کنید ) سنسور اکسیژن تعویض گردد
نقل قول کردن
+2 #434 علیرضا یزدانی 1395-11-12 13:00
به نقل از احسان:
با سلام
ماشین 405 ما مدل 85 وقتی در هوای سرد استار می زنیم به نظرم از تسمه دینام صدای جیر جیر میاد بعد که ماشین گرم میشه صدا قطع می شه.لطفا راهنماییم کنید. آیا باید کاری کنم یا این صدا به علت سردی هواست؟؟؟

اگر تسمه سالم و بدون ترک و خشکی هست ، یکی از هرزگردهاست با شل کردن تسمه هر دو هرزگرد را کنترل کنید
نقل قول کردن
+2 #435 مریم 1395-11-12 15:52
باسلام
من 206 تیپ5 دارم مدل 93
وقتی استارت میزنم صدای تق تق از داشبورد و فن کولر میاد و بعد از 5 تا تق تق خوب میشه
ممنون از راهنمایی شما
نقل قول کردن
+3 #436 علیرضا یزدانی 1395-11-12 16:21
به نقل از مریم:
باسلام
من 206 تیپ5 دارم مدل 93
وقتی استارت میزنم صدای تق تق از داشبورد و فن کولر میاد و بعد از 5 تا تق تق خوب میشه
ممنون از راهنمایی شما

خیلی با تنظیم موتور ارتباط نداره اما حالا .... احتمالاً مکانیزم دریچه تهویه هوای بیرون خراب شده است دکمه گردش هوا را خاموش کرده و تست کنید اگر خاموشه روشن کنید و تست کنید اگه صدا افتاد مربوطه به همان هست ;-)
نقل قول کردن
+1 #437 کیارش جنانی 1395-11-13 15:37
با سلام
206 تیپ 6 دارم صبح ها وقتی خودرو سرد است کمی یا استارت زیاد روشن میشود و وقتی روشت میشود چراغ باطری و چراغ چک رون میشود و در زمان روشن بودن آن دوره موتور و درجه آب می افتد و بخاری از کار می افتد اما ماشین خاموش نمیشود و حتی لرزش هم ندارد.علت چیست ؟
ممنون از راهنمایی شما
نقل قول کردن
+2 #438 رضا نکوئی 1395-11-16 13:22
باسلام
موتور من پراید انژکتور 141 است بعضی اوقات تمام پدال گاز را که فشار میدهم بیشتر از 110 یا 100 نمی رود و بعد از مدت کوتاهی یکدفعه موتور دور می گیرد و سرعت تا 150هم می رسد
نقل قول کردن
+2 #439 مجتبی 1395-11-18 02:41
سلام من ی 405 دوگانه 92 دارم. اقا وقتی ماشین 7یا 8 ساعت خاموشه و موتور سرده بدون مشکل استارت میخوره و روشن میشه و همون موقع اگر گاز بدم ماشین گاز میخوره بعد پدال گاز رو رها میکنم دور موتور افت میکنه و به حالت نیمه خاموش در میاد و بعد چند ثانیه دور موتور میاد بالا و وقتی موتور بعد 2 دقیقه گرم میشه دیگه مشکلی نداره و با گاز دادن دور موتور افت نمیکنه دلیلش چی میتونه باشه؟
با تشکر
نقل قول کردن
+3 #440 satar 1395-11-19 15:37
سلام من اس دی دارم وقتی روشن میکنم چراغ روغنش دیر خاموش میشه. حدودا 5 6 ثانیه طول میکشه. نگاه کردم روغنشم اندازست کم نکرده. بعضی موقع هام تا حرکت نکنم خاموش نمیشه چراغش. مشکل از چیه؟
نقل قول کردن
+2 #441 علیرضا یزدانی 1395-11-20 08:57
به نقل از satar:
سلام من اس دی دارم وقتی روشن میکنم چراغ روغنش دیر خاموش میشه. حدودا 5 6 ثانیه طول میکشه. نگاه کردم روغنشم اندازست کم نکرده. بعضی موقع هام تا حرکت نکنم خاموش نمیشه چراغش. مشکل از چیه؟

اگر تازه این عیب افتاده - اول روغن(توتال) و فیلتر روغن(فیلتر سرکان یا ایساکویی) را عوض کنید و حدودکمتراز نیم لیتر روغن اضافه(به اندازه فیلتر ) داخل خودرود بریزید اگه درست نشد خبر بدید تا راهنمایی شوید.
نقل قول کردن
+4 #442 هادی هستم 1395-11-23 21:11
بسیار سپاس از کوشش شما گرامیان
تمامی راهنمایی های شما در هر حال سودمند است .
من استفاده بردم .
نقل قول کردن
+3 #443 مهدی 1395-11-24 18:24
با سلام
من یه 206 تیپ 5 مدل 93 دارم
هنگامی که ماشین سرده دور موتور مشکلی نداره ولی بعد از گذشت چند دقیقه دور موتور شروع میکنه به نوسان شمع و استپر را عوض کردم و دریچه گاز را با اسپری شستم ولی تغیری نکرده. دیاگ هم زدم خطایی نشون نمیده و بعضی مواقع هم مخصوصا در ترافیک ماشین خاموش میشه.البته در دو مورد هم شده که ماشین چند روز روشن نشده هنگام استارت زدن موتور دایم گاز میخورده و مجبور به خاموش کردن ماشین شدمو در استارت بعدی درست شده. لطفا راهنمایی فرمایید با تشکر.
نقل قول کردن
+3 #444 عباس مرآتی 1395-11-25 18:27
باسلام منی206تیپ5مدل 90دارم مشکل قفل مرکزی از اونجا شروع شد کبردم دیاگ بزنم بعد طرف ی فیش اشتباه زد و سوکت جرقه زد بعد هم دزدگیرم از کارافتاد هم قفل مرکزی بردم پیش دردگیر ساز دزدگیر رو درست کرد اما قفل مرکزی هنوز عمل نمیکنه وقتی دکمه قفل ویا شلسی قفل رو بالا پایین میکنم درها قفل نمیشوند ی صدای تق از تودزدگیر میاد ولی عمل نمیکنه خواهش یکنم بگید چشه هرجا بردم هرکس ی حرف میزنه
نقل قول کردن
+3 #445 علیرضا یزدانی 1395-11-26 17:20
به نقل از مهدی:
با سلام
من یه 206 تیپ 5 مدل 93 دارم
هنگامی که ماشین سرده دور موتور مشکلی نداره ولی بعد از گذشت چند دقیقه دور موتور شروع میکنه به نوسان شمع و استپر را عوض کردم و دریچه گاز را با اسپری شستم ولی تغیری نکرده. دیاگ هم زدم خطایی نشون نمیده و بعضی مواقع هم مخصوصا در ترافیک ماشین خاموش میشه.البته در دو مورد هم شده که ماشین چند روز روشن نشده هنگام استارت زدن موتور دایم گاز میخورده و مجبور به خاموش کردن ماشین شدمو در استارت بعدی درست شده. لطفا راهنمایی فرمایید با تشکر.

استپر قبلی تون را بذارید ببینید مشکل روشن نشدن و مشکل گاز خوردن و خاموش شدن تو ترافیک حل میشود -
نقل قول کردن
+2 #446 مهدیه فروغی 1395-11-27 16:13
با سلام.من یه پراید 131دارم . چند وقت دچار مشکل شده و هیچ کس علتش رونمی دونه. اوایل وقتی روشن می کردم عادی بود و حتی موتور در حالت خلاص کار می کرد اما بعد از این که شروع به حرکت می کردم (دنده 1) گاز نمی خورد و یا اگه گاز می خورد بسرعت بعدش دور موتور میومد پایین تا خاموشش بشه. مکانیکم سنسور دریچه گاز، سنسور اکسیژن، شلنگ بنزین،استپر، شمع ها ،فیلتر هوا را عوض کرده انژکتور شوریی کرده و ecu رو هم تنظیم کرده و حال حتا ماشین دیگه روشن میشه استارت میخوره وبعد از استارتهای طولانی با گاز و با دور متور بالا 2000 تا روشن میمونه اگه به هر دلیلی دور متور کمتراز 2000 تا بشه ماشین خاموش میشه. در این حال گاز هم با یه فاصله ای اعمال میشه و بعد از چندثانیه یهو گاز میخوره. بعد از حرکت هم سرعت به کندی بالا میره و اگه به دنده 3 برسه هم ماشین جون نداره، ماشین وقتی گرم میشه کمی عملکردش بهتره میشه .وقی با دیاگ تنظیم میشه فقط بار اول یا یک استارت روشن میشه و همه چیز خوبه و عالیه. اما اگه خاموشش بشه حتی برای نیم ساعت این مشکل دوباره برمیگرده. خواهش میکنم راهنمایی بفرمایید.
نقل قول کردن
+2 #447 علیرضا یزدانی 1395-11-30 09:17
[quote name="مهدیه فروغی"]با سلام.من یه پراید 131دارم . چند وقت دچار مشکل شده و هیچ کس علتش رونمی دونه. اوایل وقتی روشن می کردم عادی بود و حتی موتور در حالت خلاص کار می کرد اما بعد از این که شروع به حرکت می کردم (دنده 1) گاز نمی خورد و یا اگه گاز می خورد
دوست من شما تمام قطعات که تعویض کردین بجز شمع و فیلتر برگردونین سرجاش اگه مشکل روشن شدن خودرو برطرف شد دیاگ بزنید و خطاهای افتاده را با تعویض و بررسی اونها برطرف کنید نه با پاک کردن خطا -نتیجه را اطلاع بدید من حدث میزنم سنسور سرعت خودرو خراب است یا اتصال دارد
نقل قول کردن
+2 #448 سجاد 1395-11-30 13:08
سلام
جفت شیشه های عقب سمند از کلید های جلو و عقب کار نمیکنن،میتونین راهنماییم کنین؟!
فیوزها و کلید ها چک شدند
نقل قول کردن
+2 #449 علیرضا 1395-11-30 19:09
سلام.اطلاعاتتون خیلی خوبه.
یه پیکان وانت دارم مدل ۹۳.باردو
گاهی اوقات یعنی اکثر وقتا موتور مزبنده ینی کاز میدم به خودش فشار میاره و قدت کافی برای حرکت نداره.و صدای موتور هم عوض میشه
دیسکو صفحه رو عوض اسپر رو عوض کردم.دنده فراویل رو عوض کردم شمعو وایر هم عوض کردم.سافی بنزینم عوض کردم
نقل قول کردن
+2 #450 فرهاد 1395-12-02 04:41
به نقل از رسول:
سلام ،پارس تیوفایو دارم مدل ۹۴از روز اول یه صدای خفیف شبیه قرقر به هنگام حرکت در همه دندها مخصوصا دنده دو و سه شنیده میشه البته در شیبهای ملایم کمتر و در شیبهای تند صدا بیشتره وقتی خلاص میکنم یا کلاج میگیرم صدا قطع میشه وقتی ماشین حرکت نمی کنه صدا نمیاد،به نمایندگی بردم اصلا متوجه نشدند ولی کاملا معلومه یه صدایی علاوه بر صدای موتور از سمت راست ماشین به گوش میرسه،خواهشا اگه امکان داره راهنمایی بفرمایید متشکرم.

سلام چیزمهمی نیست.مربوط به میل عرضی هست
نقل قول کردن
+2 #451 فرهاد 1395-12-02 04:44
به نقل از مجید:
کسی سوال منو نمیخواد جواب بده خدایی علت رو نمیدونیین

خداخیرت بده مال من برج 2 /95 هست بیشتراز170 نمیره.بهترین کاراینه که دردنده های 3و4 بیشترین سرعت رابهشون بده مثلا با دنده 4 باید130-140 برونی
نقل قول کردن
+2 #452 علیرضا یزدانی 1395-12-02 10:18
به نقل از علیرضا:
سلام.اطلاعاتتون خیلی خوبه.
یه پیکان وانت دارم مدل ۹۳.باردو
گاهی اوقات یعنی اکثر وقتا موتور مزبنده ینی کاز میدم به خودش فشار میاره و قدت کافی برای حرکت نداره.و صدای موتور هم عوض میشه
دیسکو صفحه رو عوض اسپر رو عوض کردم.دنده فراویل رو عوض کردم شمعو وایر هم عوض کردم.سافی بنزینم عوض کردم

زنجیر تایم اون را کنترل کنید احتمالاً تایم نیست
نقل قول کردن
+1 #453 علیرضا یزدانی 1395-12-02 10:28
به نقل از سجاد:
سلام
جفت شیشه های عقب سمند از کلید های جلو و عقب کار نمیکنن،میتونین راهنماییم کنین؟!
فیوزها و کلید ها چک شدند

احتمالاً به دلیل سیم کشی اشتباه برق را از دکمه قفل شیشه های عقب گرفته شده شما دکمه را در حالت بدون قفل قرار دهید .
نقل قول کردن
+2 #454 علیرضا یزدانی 1395-12-03 08:43
به نقل از فرهاد:
سلام چیزمهمی نیست.مربوط به میل عرضی هست

دوست من قبلاً گفتم مربوط به فنرهای صفحه کلاچ هست و ایراد نیست هرموقع خواستی دسیک و صفحه را پیاده کنی فلایویل را هم بده تراش و ساعت
نقل قول کردن
+2 #455 علیرضا یزدانی 1395-12-03 08:45
به نقل از فرهاد:
خداخیرت بده مال من برج 2 /95 هست بیشتراز170 نمیره.بهترین کاراینه که دردنده های 3و4 بیشترین سرعت رابهشون بده مثلا با دنده 4 باید130-140 برونی

مجید سوال را پیدا نکردم دوباره بپرس
نقل قول کردن
+2 #456 حسن 1395-12-04 12:30
سلام
علت صدای زوزه سمند صفر هنگام روشن کردن اول صبح چیه؟
بعد از 5 دقیقه دور میاد زیر 1 و صدا نداره
نقل قول کردن
+2 #457 سروش 1395-12-05 06:26
سلام دوستان من یک پیکان مدل ۸۳ دارم , یه مدته مه چراغ روغن با چراغ ترمز دستی همزمان روشن شدن و در دور موتور پایین یعنی وقتی که گاز نمیدم روشنن ولی وقتی گاز میدم و در دور موتر بالا چراغها خاموش میشن , روغن هم عوض کردم و همینطور گیجی روغن هم عوض کردم ولی کارساز نبوده لطفا اگه کسی مشکلشو میدونه راهنمایی کنه ممنون میشم نون آور خانوادس جای دوری نمیره. ممنون از سایت خوبتون
نقل قول کردن
+2 #458 علیرضا 1395-12-05 20:59
سلام من یه پراید مدل۸۳انژکتوری دارم عقربه های کیلومتر هیچ کدامشان کار نمیکند لطفا راهنمایی کنید
نقل قول کردن
+2 #459 مسعود 1395-12-06 11:26
سلام.من پژو405 مدل 83دارم مدتی هست ماشین بعدازکارکردحدود 20 دقیقه بیکباره چراغ امپر اب واستپ ان روشن میشه وفنها شروع بکار میکنن درصورتی که امپر اب پایین هست ووقتی سرباطری راباز میکنم ومجدد میبندم همه چیزدرست میشودتا20 دقیقه لطفا راهنمایی کنید اشکال ازکجاست.
نقل قول کردن
+2 #460 علیرضا یزدانی 1395-12-07 07:48
به نقل از علیرضا:
سلام من یه پراید مدل۸۳انژکتوری دارم عقربه های کیلومتر هیچ کدامشان کار نمیکند لطفا راهنمایی کنید

به نقل از مسعود:
سلام.من پژو405 مدل 83دارم مدتی هست ماشین بعدازکارکردحدود 20 دقیقه بیکباره چراغ امپر اب واستپ ان روشن میشه وفنها شروع بکار میکنن درصورتی که امپر اب پایین هست ووقتی سرباطری راباز میکنم ومجدد میبندم همه چیزدرست میشودتا20 دقیقه لطفا راهنمایی کنید اشکال ازکجاست.

سنسور دمای اب ECU خراب است اول دیاگ بزنید و بررسی کنید باید دما اون با دمای فشنگی آب یکی باشد اگر نه تعویض کنید
نقل قول کردن
+3 #461 رضا 1395-12-07 15:32
با سلام من یه پارس داشبورد جدید مدل ۹۳ دارم.دیر استارت میخوره و بد روشنی میکنه پیش مکانیک بردم کویا ۱و ۴ را عوض کرد تا دو روز خوب بود بعدش شد مثل قبل.بردم پیش برق کار اونم میگه شاید از ecu باشه الان فن دور کند رو با سوئیچ کرده .لطفا راهنمایی کنید ایراد از چیه.
نقل قول کردن
+2 #462 عقیل 1395-12-12 23:19
سلام. من یک سمند سورن مدل 87 دارم. موتور پژو
مدتی است که صدای موتور خیلی زیاد شده. صدای چق چق در دور آرام. و درو موتور بیشتر از 30 که میشه صدای زوزه شدید و کمی لرزش موتور... دسته موتور. شمع هاف سنسور ها ، سینی زیر، اگزوز را چک کردند ولی مشکل حل نشد . لطفا راهنمایی کنید
نقل قول کردن
+2 #463 علیرضا یزدانی 1395-12-14 08:27
به نقل از عقیل:
سلام. من یک سمند سورن مدل 87 دارم. موتور پژو
مدتی است که صدای موتور خیلی زیاد شده. صدای چق چق در دور آرام. و درو موتور بیشتر از 30 که میشه صدای زوزه شدید و کمی لرزش موتور... دسته موتور. شمع هاف سنسور ها ، سینی زیر، اگزوز را چک کردند ولی مشکل حل نشد . لطفا راهنمایی کنید

هرز گردها و دینام و تسمه دینام کنترل شود .صدای زیاد از پر شدن منبع اگزوز هم میتواند باشد
نقل قول کردن
+2 #464 منصوری 1395-12-15 21:47
سلام ماشین پژو پارس مدل۹۴استپر چند بار
عوض کردم ولی هنوز دور موتور بالا
می ماند میگم احتمال از دریچه گاز هست
نقل قول کردن
+3 #465 حسن میرزایییییی 1395-12-16 11:28
سلام یه پراید ۹۳دارم وقتی ماشینو روشن میکنم استارت طولانی میخوره بعد که خاموش کردم با تک روشن میشه وقتی که برم یه مسیریو هر جا که خاموش کنم تا نیم ساعت خوب روشن میشه با تک استارت ولی نیم ساعت گذشت دوباره استارت طولانی میخوره لطفا کمک کنید
نقل قول کردن
+3 #466 احمدی 1395-12-16 15:40
سلام، من یه 206 TU5 دارم. وقتی 10 دقیقه از خاموش کردن ماشین میگذره خیلی استارت میخوره تا روشن بشه و وقتی روشن شد چند ثانیه بد کار میکنه و یکم دود میکنه که بعضی ها میگن مشکیه و بعضی ها میگن آبیه.(اما اگر به محض خاموش کردن استارت بزنم بدون مشکل روشن میشه) کارهایی که رو ماشین انجام دادم: تعویض سنسور دور موتور، پمپ بنزین، فیلتر بنزین، شستو شو و تست نشتی و پاشش سوزن انژکتور با دستگاه، مپ سنسور، کوئل، شمع، ای سی یو، سنسور آب روی ترموستات، باز کردن موتور و شستشوی استکان تایپیت و تعویض 2 تا از آن، تعویض واشر سر سیلندر، رینگ،پیستون،یاتاقان، روغن 5-40 هم ریختم توش اما هنوز مشکل پا بر جاست. ماشین 200000 تا کار کرده.ممنون میشم راهنماییم کنید و بفرمایید مشکل از کجا میتونه باشه؟ موتور یا برق؟
نقل قول کردن
+3 #467 احمدی 1395-12-16 15:42
در ادامه سوالم هم بگم که ماشین هیچ خطایی هم نداره و سنسور اکسیژن هم عوض کردم. سپاسگزارم
نقل قول کردن
+3 #468 علیرضا یزدانی 1395-12-17 10:52
به نقل از احمدی:
سلام، من یه 206 TU5 دارم. وقتی 10 دقیقه از خاموش کردن ماشین میگذره خیلی استارت میخوره تا روشن بشه و وقتی روشن شد چند ثانیه بد کار میکنه و یکم دود میکنه که بعضی ها میگن مشکیه و بعضی ها میگن آبیه.(اما اگر به محض خاموش کردن استارت بزنم بدون مشکل روشن میشه) کارهایی که رو ماشین انجام دادم: تعویض سنسور دور موتور، پمپ بنزین، فیلتر بنزین، شستو شو و تست نشتی و پاشش سوزن انژکتور با دستگاه، مپ سنسور، کوئل، شمع، ای سی یو، سنسور آب روی ترموستات، باز کردن موتور و شستشوی استکان تایپیت و تعویض 2 تا از آن، تعویض واشر سر سیلندر، رینگ،پیستون،یاتاقان، روغن 5-40 هم ریختم توش اما هنوز مشکل پا بر جاست. ماشین 200000 تا کار کرده.ممنون میشم راهنماییم کنید و بفرمایید مشکل از کجا میتونه باشه؟ موتور یا برق؟

سنسور دمای ecu باید چک و تعویض گردد و استپر هم تمیز و در صورت خرابی تعویض گردد ، اگر دود آبی باشد مربوط به اورینگ ساق سوپاپهاست که مشکلی براش پیش نمیاد و باهاش کار کن فعلاً
نقل قول کردن
+2 #469 نصیر 1395-12-17 15:42
سلام.
من 405 مدل 89 دارم. ماشین کلیومترش بعضی وقتها از کار میوفته, صافی بنزین عوض کردم و پمپ بنزینش هم کار میکنه (صداش میاد) برق پشت کیلومتر دارم.
استارت میخوره ولی روشن نمیشه!!!!!
دلیلش چیه؟؟؟؟؟؟؟
نقل قول کردن
+2 #470 احمدي 1395-12-17 17:05
به نقل از علیرضا یزدانی:
سنسور دمای ecu باید چک و تعویض گردد و استپر هم تمیز و در صورت خرابی تعویض گردد ، اگر دود آبی باشد مربوط به اورینگ ساق سوپاپهاست که مشکلی براش پیش نمیاد و باهاش کار کن فعلاً

سلام، ممنون از راهنماييتون، من استپر ندارم چون دريچه گازم برقيه و دريچه گاز و اي سي يو رو هن عوض كردم اما مشكل رفع نشد.اورينگ ساق سوپاپ همون گايده سوپاپه؟ مشكل اين اورينگها باعث بد روشن شدن ماشين ميشه؟
ممنونم
نقل قول کردن
+2 #471 علیرضا یزدانی 1395-12-21 08:41
به نقل از احمدي:
سلام، ممنون از راهنماييتون، من استپر ندارم چون دريچه گازم برقيه و دريچه گاز و اي سي يو رو هن عوض كردم اما مشكل رفع نشد.اورينگ ساق سوپاپ همون گايده سوپاپه؟ مشكل اين اورينگها باعث بد روشن شدن ماشين ميشه؟
ممنونم

باید ببخشید جواب شما با کس دیگه مشابه بوده و بخاطر همین برای هردو زدم - اما با توجه به اینکه شما همه چیز را تعویض کردید لازم به ذکر میدونم تمام موارد میبایست مطابق با مارکECU باشد - شما شیر کنیستر را هم بدید چک کنن ببینید نشتی دارید یا خیر تنها دلیل باقیمانده همین میباشد
نقل قول کردن
+2 #472 سعید 1395-12-24 05:58
فیلتر بنزین رو عوض کردین؟ فشار پمب بنزین چک شود آگه ماشین در حالتی که گفتید خفه کار میکنه کاربراتور چک شود. استپر موتور هم ممکنه ایراد داشته باشه
نقل قول کردن
+2 #473 سعید 1395-12-24 06:01
به نقل از حسن:
سلام
علت صدای زوزه سمند صفر هنگام روشن کردن اول صبح چیه؟
بعد از 5 دقیقه دور میاد زیر 1 و صدا نداره

خرابی پمپ هیدرولیک فرمان
نقل قول کردن
+3 #474 حمید از مشهد 1395-12-24 19:50
سلام استاد یزدانی.
تیبای من اخیرا وقتی از جلو سمت شاگرد توی دست اندازهای ریز میفتم یا حتی دست اندازهای ریز خیابون یک صدای لوق لوق یا شبیه این از داخل اتاق میاد و انگاری مثلا یک قمقه تو اتاق به جایی میخوره.
مدل 95 با 7000 کارکرد.
از چی میتونه باشه؟

یک مشکل دیگه هم دارم.
اینکه وقتی در حال حرکت گازو فشار میدم بین دور 2000 تا 3000 یک صدایی از سمت جلوی پام میاد شبیه اینکه مثلا یک کاغذو بزاری لای پره های پنکه و بعدشم تو دور بالاتر قطع میشه. ضمن اینکه وقتی پامو به گاز فشار نمیدم و وود موتور به آرامی بالا میره صدا نمیده.
ممنون میشم بگید مشکل از چیه.
ضمن اینکه صداش با حالت دنده مرده رفتن فرق داره و تازگی هم این صدارو مشنوم.
قبلا از راهنماییتون سپاسگزارم.
نقل قول کردن
+3 #475 m 1395-12-25 17:04
سلام سمند مدل 83 در هنگام برداشتن پا از روی پدال گاز در دور موتور زیر 3 موتور کپ میکنه عقربه دور موتور گیر کم میکنه و بعد دور موتور میاد پایین.(استپر رو عوض کردم درس نشد)
نقل قول کردن
+2 #476 علیرضا یزدانی 1395-12-26 14:16
به نقل از حمید از مشهد:
سلام استاد یزدانی.
تیبای من اخیرا وقتی از جلو سمت شاگرد توی دست اندازهای ریز میفتم یا حتی دست اندازهای ریز خیابون یک صدای لوق لوق یا شبیه این از داخل اتاق میاد و انگاری مثلا یک قمقه تو اتاق به جایی میخوره.
مدل 95 با 7000 کارکرد.
از چی میتونه باشه؟

یک مشکل دیگه هم دارم.
اینکه وقتی در حال حرکت گازو فشار میدم بین دور 2000 تا 3000 یک صدایی از سمت جلوی پام میاد شبیه اینکه مثلا یک کاغذو بزاری لای پره های پنکه و بعدشم تو دور بالاتر قطع میشه. ضمن اینکه وقتی پامو به گاز فشار نمیدم و وود موتور به آرامی بالا میره صدا نمیده.
ممنون میشم بگید مشکل از چیه.
ضمن اینکه صداش با حالت دنده مرده رفتن فرق داره و تازگی هم این صدارو مشنوم.
قبلا از راهنماییتون سپاسگزارم.

دوست من ایراد اول مربوط به بوشهای کالیپر ترمز هست و کاریش نمیشه کرد مگر لاتون گذاری دور پیچ بوشها و یا تراشکار بوش جدید بتراشه
ایرادهای بعدی بذار بیشتر بشه تا عیب در بیاد
نقل قول کردن
+1 #477 علیرضا یزدانی 1395-12-26 14:18
به نقل از m:
سلام سمند مدل 83 در هنگام برداشتن پا از روی پدال گاز در دور موتور زیر 3 موتور کپ میکنه عقربه دور موتور گیر کم میکنه و بعد دور موتور میاد پایین.(استپر رو عوض کردم درس نشد)

نشتی از دریچه گاز ، سنسور موقعیت دریچه گاز و شمعها هم کنترل شود -اما قبل از همه دیاگ بزنید
نقل قول کردن
+2 #478 کریم 1395-12-27 01:04
با سلام خدمت همه عزیزان
ماشین پژو پارس مدل 86 هست وقتی سرد دو سه بار استارت میخورد وقتی هم روشن شد اگه پدال چن لحظه نداشته باشی خاموش میشه در حال حرکت هم به هنگام دادن دنده حالت خلاص دور موتورش خیلی میاد پایین میخواهد خاموش بش بد کار میکنند
ممنون میشم راهنماییم کنید
نقل قول کردن
+2 #479 رضا 1395-12-29 13:57
سلام
وقتی سویچ 207 اتوماتم را باز میکنم تمام چراغهای آمپر روشن میشود و استارت که میزنم ماشین استارت میخورد ولی روشن نمیشود، در ضمن دزدگیر مجیکار و ریموت سویچ هم هیچکدام کار نمیکنند.
نقل قول کردن
+5 #480 مسعود 1395-12-29 20:01
عرض سلام وتشکر.405مدل84دارم مدتیست که بادنده یک درسربالایی باشیب کم بلرزش میافتد لطفا راهنمایی کنید عیب ازکجا هست
نقل قول کردن
+3 #481 مسعود عقیلی 1396-01-01 14:51
با سلام.من یک پژو 206 عادی مدل 8
6 دارم،موقع صبح ماشین استارت میخوره
ولی روشن نمیشه،بعد از چند ساعت با چند
بار استارت زدن روشن و خاموش میشه
بعد روشن میشه و تا آخر روز مشکلی نداره
و با تک استارت روشن میشه
نقل قول کردن
+3 #482 اکبر فرجامی 1396-01-03 16:17
عرض سلام وتشکر.405مدل87. مدتیست خودرو یک خط درمیان استارت میخورد ولی روشن نمیشود و باید چند دقیقه صبر کنم تا روشن شود در ضمن باطری و شمعها نوع بوده و استارت سالم است لطفا راهنمایی کنید عیب ازکجا هست.با تشکر
نقل قول کردن
+2 #483 محسن حیدری 1396-01-05 23:50
با عرض سلام و تشکر فراوان بابت سایت فوق العادتون
پژو پارس tu5 مدل 94 دارم که بعد از 60 هزارتا کارکرد تسمه تامشو عوض کردم . بعد از یه هفته صدای موتور بصورت خیلی محسوسی زیاد شد . کار به جایی رسید که آمپر آب تا دمای 100 110 بالا رفت .بعد از اون بعضی وقتا خیلی بد روشن میشد یا اصلا روشن نمیشد . جالب اینجاست که بعد از اون موتور حتی با دراوردن سوییچ خاموش نمیشد و باید دندرو رو حالت عقب میذاشتی تا خاموش بشه . بردمش نمایندگی بعد کلی ور رفتن و دیاگ زدن ecu رو کلا عوض کردن .بعد تعوض ecu چراغ abs روی صفحه کیومتر روشن موند و گفتن مشکلی نداره . الان همچنان موتور خاموش نمیشه و بعد دراوردن سوییچ و دنده عقب زدن و خاموش شدن موتور فن رادیات با سرعت کم شروع میکنه به کار کردن و انقد کار میکنه تا باطری بخوابه.
ممنون میشم اگه راهنماییم کنید .
با تشکر .
نقل قول کردن
+2 #484 مهدی 1396-01-12 15:15
با سلام
پارس مدل 86 دارم که دوگانه دستی هستش. حدود 2 ماه پیش واشر سرسیلندر سوخت که تعویض شد. آبندی سوپاپ و اینا هم انجام شد. بعد از تعمیر وقتی ماشین سرده با تک استارت و خیلی خوب روشن میشه. اما وقتی موتور ماشین گرم میشه (حداقل باید 100 کیلومتری باهاش برم) وقتی ماشین رو خاموش میکنم بعد از حدود 10 دقیقه، روشنش که میکنم موتور به شدت بد کار میکنه و دود غلیظی از اگزور در میاد. تا حالا کلی تنظیم موتوری رفتم. گیت سوپاپ، سنسور دمای آب، استپر و حتی رگلاتور گاز و امولاتور مکانیک برام تعویض کرده ولی درست نشد. موتور هم روی گاز و هم روی بنزین این مشکل رو داره. حتی روی گاز سیم انژکتورها رو هم قطع کردم ولی مشکل حل نشد. دیگه موندم چیکارش کنم. ممنون
نقل قول کردن
+2 #485 علیرضا یزدانی 1396-01-14 10:55
به نقل از مهدی:
با سلام
پارس مدل 86 دارم که دوگانه دستی هستش. حدود 2 ماه پیش واشر سرسیلندر سوخت که تعویض شد. آبندی سوپاپ و اینا هم انجام شد. بعد از تعمیر وقتی ماشین سرده با تک استارت و خیلی خوب روشن میشه. اما وقتی موتور ماشین گرم میشه (حداقل باید 100 کیلومتری باهاش برم) وقتی ماشین رو خاموش میکنم بعد از حدود 10 دقیقه، روشنش که میکنم موتور به شدت بد کار میکنه و دود غلیظی از اگزور در میاد. تا حالا کلی تنظیم موتوری رفتم. گیت سوپاپ، سنسور دمای آب، استپر و حتی رگلاتور گاز و امولاتور مکانیک برام تعویض کرده ولی درست نشد. موتور هم روی گاز و هم روی بنزین این مشکل رو داره. حتی روی گاز سیم انژکتورها رو هم قطع کردم ولی مشکل حل نشد. دیگه موندم چیکارش کنم. ممنون

سنسور اکسیژن (خراب یا با ecuتطابق نداره)
نقل قول کردن
+1 #486 علیرضا یزدانی 1396-01-14 11:12
به نقل از اکبر فرجامی:
عرض سلام وتشکر.405مدل87. مدتیست خودرو یک خط درمیان استارت میخورد ولی روشن نمیشود و باید چند دقیقه صبر کنم تا روشن شود در ضمن باطری و شمعها نوع بوده و استارت سالم است لطفا راهنمایی کنید عیب ازکجا هست.با تشکر

اگر چند دقیقه صبر میکنید روشن میشود مپ سنسور (سنسور دمای هوای ورودی) خراب است
نقل قول کردن
+3 #487 علیرضا یزدانی 1396-01-14 11:14
به نقل از مسعود:
عرض سلام وتشکر.405مدل84دارم مدتیست که بادنده یک درسربالایی باشیب کم بلرزش میافتد لطفا راهنمایی کنید عیب ازکجا هست

اگه موقع ول کردن کلاچ هست دیسک و اگه تو حرکت هست پلوس
نقل قول کردن
+2 #488 پوریا 1396-01-14 12:48
با سلام
من یه خودرو 206 مدل 95 گرفتم وقتی که بارندگی شدیده یا رطوبت بالاس سیستم نمایشگر یا بالابر شیشه واسه چند ساعتی غیرفعال میشه که یا خودش بعد چندساعت درست میشه یا باید سرباطری رو بردارم و بذارم تا درست شه.
ممنون میشم اگه در مورد دلیلش راهنمایی کنید.
نقل قول کردن
+2 #489 احمدی 1396-01-14 15:43
سلام
علت بنزینی بودن شمع عای ماشین چی میتونه باشه؟
انژکتورها رو رو دستگاه چک کردم، سالم بود.
کوئل و شمع ها و پمپ بنزین رو هم عوض کردم.
ماشین 206 اتومات هستش.
بعضی وقتا هم که تو سرپایینی پام رو از رو گاز برمیدارم، دور موتور ماشین میاد پایین و هی به اندازه ی 500 تا گاز میخوره و ول میکنه.
ماشین هیچ خطایی نداره و پارامترهای جرقه و سوخت هم چک شده و مشکلی نداره.
مصرف ماشین حدود 10 شده و وقتی خاموش میکنم بوی بنزین میاد از سمت موتور.
نقل قول کردن
+2 #490 Reza 1396-01-15 07:50
سلام آقای یزدانی
چند روزیه که اینجا هوا سرد شده من سمند ef7 صفر دارم ۱۷۰۰ تا راه رفته بعد از مدتی کار کردن میزارم رو گاز خاموش میکنه البته ۲ بار این اتفاق افتاده. بعد با یه استارت روشن میشه. امروز یه چیز جدید دیدم این بود که رو بنزین بودن و چراغ چک و cng روشن شد. چند روز پیش با اینکه رو بنزین بودم چراغ cng چشمک میزد و با خاموش کردن حذف نشد یه شب تا صبح خاموش بود حذف شد. راهنمایی فرمایید. ممنون
نقل قول کردن
+2 #491 علیرضا یزدانی 1396-01-15 09:44
به نقل از احمدی:
سلام
علت بنزینی بودن شمع عای ماشین چی میتونه باشه؟
انژکتورها رو رو دستگاه چک کردم، سالم بود.
کوئل و شمع ها و پمپ بنزین رو هم عوض کردم.
ماشین 206 اتومات هستش.
بعضی وقتا هم که تو سرپایینی پام رو از رو گاز برمیدارم، دور موتور ماشین میاد پایین و هی به اندازه ی 500 تا گاز میخوره و ول میکنه.
ماشین هیچ خطایی نداره و پارامترهای جرقه و سوخت هم چک شده و مشکلی نداره.
مصرف ماشین حدود 10 شده و وقتی خاموش میکنم بوی بنزین میاد از سمت موتور.

نشتی از اورینگ انژکتورها هست اگه با تعویض اورینگ آب بندی نشد و درست نشد باید تعویض کنید
نقل قول کردن
+3 #492 علیرضا یزدانی 1396-01-15 09:46
به نقل از پوریا:
با سلام
من یه خودرو 206 مدل 95 گرفتم وقتی که بارندگی شدیده یا رطوبت بالاس سیستم نمایشگر یا بالابر شیشه واسه چند ساعتی غیرفعال میشه که یا خودش بعد چندساعت درست میشه یا باید سرباطری رو بردارم و بذارم تا درست شه.
ممنون میشم اگه در مورد دلیلش راهنمایی کنید.

نشتی آب داری به داخل پیش باتری ساز ببر و بده منطقه ای که سوکتها هستند را از نظر نشتی آب کنه
نقل قول کردن
+1 #493 رامین 1396-01-15 22:14
سلام, 206 تیپ 5 مدل 89, یکسالی است که موقع روشن کردن ,موقع سرد بودن هوا ,صدای کمپرس یا به عبارتی مثل عطسه کردن می باشد, شمع ها رو عوض کردم ولی فرق چندانی نکرد, لطفا راهنمایی کنید
نقل قول کردن
+3 #494 امیری 1396-01-16 09:30
ال90دوگانه سوز دارم وقتی چراغی که به شکل سیم پیچ(المنت) روشن می ماند ماشین دیگر روشن نمی شود وپس ازحدود یک ساعت خودبخود رفع میشود لطفا مراراهنمائی کنید.
نقل قول کردن
+3 #495 علیرضا یزدانی 1396-01-16 14:03
به نقل از رامین:
سلام, 206 تیپ 5 مدل 89, یکسالی است که موقع روشن کردن ,موقع سرد بودن هوا ,صدای کمپرس یا به عبارتی مثل عطسه کردن می باشد, شمع ها رو عوض کردم ولی فرق چندانی نکرد, لطفا راهنمایی کنید

تایم خودرو کنترل شود
نقل قول کردن
+3 #496 علیرضا یزدانی 1396-01-16 14:05
به نقل از Reza:
سلام آقای یزدانی
چند روزیه که اینجا هوا سرد شده من سمند ef7 صفر دارم ۱۷۰۰ تا راه رفته بعد از مدتی کار کردن میزارم رو گاز خاموش میکنه البته ۲ بار این اتفاق افتاده. بعد با یه استارت روشن میشه. امروز یه چیز جدید دیدم این بود که رو بنزین بودن و چراغ چک و cng روشن شد. چند روز پیش با اینکه رو بنزین بودم چراغ cng چشمک میزد و با خاموش کردن حذف نشد یه شب تا صبح خاموش بود حذف شد. راهنمایی فرمایید. ممنون

اول ببینید فلکه گاز کامل باز هست تو صندوق و داخل اتاق موتور سپس نمایندگیهایی که کار گاز انجام میدن و دیاگ بزنید احتمالاً کیت گاز خراب و یا فشار گاز رگلاتور کم هست
نقل قول کردن
+2 #497 مسعود 1396-01-16 17:33
سلام.اگرماشینی چه ایرانی باشه یاخارجی اگرشش سال درپارکینک روباز باشد احتمال فرسودگی درچه قسمتهایی هست
نقل قول کردن
+2 #498 احسان مرودشتی 1396-01-17 22:45
با عرض سلام امروز شمعهای پیکان کاربراتور باز کردم و تمیز کردم وایر شمع به درستی جا زدم بعد هرچه استارت زدم ماشین روشن نشد درضمن کویل خشک دلکو وایر شمع وشمعها همگی نو میباشد ممنون
نقل قول کردن
+3 #499 علیرضا یزدانی 1396-01-19 08:25
به نقل از احسان مرودشتی:
با عرض سلام امروز شمعهای پیکان کاربراتور باز کردم و تمیز کردم وایر شمع به درستی جا زدم بعد هرچه استارت زدم ماشین روشن نشد درضمن کویل خشک دلکو وایر شمع وشمعها همگی نو میباشد ممنون

دوست من اگه مطمئنی وایرها درست هست پلاتین را خوب تنظیم نکردی و دهانش باز نمیشه ضمناً دلکو هم باید تنظیم بشه
نقل قول کردن
+2 #500 علیرضا یزدانی 1396-01-19 08:28
به نقل از مسعود:
سلام.اگرماشینی چه ایرانی باشه یاخارجی اگرشش سال درپارکینک روباز باشد احتمال فرسودگی درچه قسمتهایی هست

بالای بلوکه موتور تحت شرایط خاصی باید کنترل وبازدید و درصورت سالم بودن استارت زده شود - اگر آب رادیاتور خالی شده باشد و یا داخل آن ضد یخ وجود داشته یا آب هم شرایط فرق میکنه
نقل قول کردن
+2 #501 Abbas 1396-01-19 22:16
سلام خسته نباشید.....
من ی مشکل دارم که پیش هر تعمیر کاری میبرم میفهمه از پمپ بنزینه اما نمیتونه عیب پمپ بنزینو بفهمه.
مشکل من اینه که وقتی خودرو گرم میشه پمپ بنزین از کار میفته و ماشین خاموش میشه اما بعد از حداکثر نیم ساعت وقتی ماشین سرد میشه خود به خود درس میشه بدون هیچ دست کاری کردنی..
پمپ بنزینو عوز کردم اما بازم درست نشده
ممنون میشم اگه راهنماییم کنید
نقل قول کردن
+2 #502 احمدی 1396-01-20 00:33
به نقل از علیرضا یزدانی:
نشتی از اورینگ انژکتورها هست اگه با تعویض اورینگ آب بندی نشد و درست نشد باید تعویض کنید

مشکل بوی بنزین مربوط به شلنگ کنیستر بود که پاره شده بود و درستش کردم.
اما همچنان مشکل گاز خوردن ماشین رو دارم.
وقتی پا رو از رو گاز برمیدارم، هر چند ثانیه یک بار ماشین به اندازه 500 تا گاز میخوره.
هیچ اروری هم نداره و مشکلی تو دور آرام نداره.
ممنون میشم راهنماییم بکنید.
نقل قول کردن
+3 #503 علیرضا یزدانی 1396-01-20 11:02
به نقل از Abbas:
سلام خسته نباشید.....
من ی مشکل دارم که پیش هر تعمیر کاری میبرم میفهمه از پمپ بنزینه اما نمیتونه عیب پمپ بنزینو بفهمه.
مشکل من اینه که وقتی خودرو گرم میشه پمپ بنزین از کار میفته و ماشین خاموش میشه اما بعد از حداکثر نیم ساعت وقتی ماشین سرد میشه خود به خود درس میشه بدون هیچ دست کاری کردنی..
پمپ بنزینو عوز کردم اما بازم درست نشده
ممنون میشم اگه راهنماییم کنید

دوست من شما رله دوبل را تعویض کنید
نقل قول کردن
+3 #504 جواد 1396-01-20 11:19
سلام آقای یزدانی،من یه ۲۰۶مدل آخر ۸۵دارم و مشکلش اینه که وقتی در حال حرکت دنده رو خلاص میکنم دور موتور بین ۱۰تا۲۰میمونه و به محض ایست کامل دور موتور عادی میشه خوشحال میشم راهنمایی کنید،با تشکر
نقل قول کردن
+3 #505 علیرضا یزدانی 1396-01-21 08:07
به نقل از جواد:
سلام آقای یزدانی،من یه ۲۰۶مدل آخر ۸۵دارم و مشکلش اینه که وقتی در حال حرکت دنده رو خلاص میکنم دور موتور بین ۱۰تا۲۰میمونه و به محض ایست کامل دور موتور عادی میشه خوشحال میشم راهنمایی کنید،با تشکر

دوست من سلام اگر حدود 12 تا 13 هست یعهنی 1200 تا 1300 مشکل خاصی نیست و مربوط به نوع ecu و برنامه اون میشه اگه بیشتر هست باید نرم افزار آپدیت و بروز رسانی شود
نقل قول کردن
+2 #506 علیرضا یزدانی 1396-01-21 10:44
به نقل از احمدی:
مشکل بوی بنزین مربوط به شلنگ کنیستر بود که پاره شده بود و درستش کردم.
اما همچنان مشکل گاز خوردن ماشین رو دارم.
وقتی پا رو از رو گاز برمیدارم، هر چند ثانیه یک بار ماشین به اندازه 500 تا گاز میخوره.
هیچ اروری هم نداره و مشکلی تو دور آرام نداره.
ممنون میشم راهنماییم بکنید.

شما فرمودین شمع خیس میشود ! در خصوص گاز خوردن اول از نرم افزار(برنامه) مطمئن شوید و سپس سیستم دریچه گاز میباشد(درنوع دریچه سیمی استپرو و نوع برقی موتور دریچه گاز)
نقل قول کردن
+2 #507 رامين 1396-01-23 11:41
سلام آقاي يزداني، منظورتان تسمه تايم است؟چطوري بايد كنترل كرد؟
نقل قول کردن
+2 #508 فردین دارابخانی 1396-01-23 13:26
دلیل خاموش شدن پژو206تیپ2 هنگام ترمز کردن
نقل قول کردن
+3 #509 علیرضا یزدانی 1396-01-23 16:00
به نقل از فردین دارابخانی:
دلیل خاموش شدن پژو206تیپ2 هنگام ترمز کردن

اول مپ سنسور - احتمال کم استپر و یا کثیفی استپر
نقل قول کردن
+3 #510 علیرضا یزدانی 1396-01-23 16:02
به نقل از رامين:
سلام آقاي يزداني، منظورتان تسمه تايم است؟چطوري بايد كنترل كرد؟

بله مکانیک باید باز کند و تایم را کنترل کند اگه کیلومتر خودرو بالاست به یکباره تعویض کنید
نقل قول کردن
+3 #511 مرتضى 1396-01-25 14:04
با سلام خودروى تندر بنده استارت ميزنه مشكل بنزين هم نداره ولى اصلا روشن نميشه ولى با يه نيم تقه روشن ميشه و تا وقتى كه روشنه اصلا ايرادى نداره ممنون ميشم راهنماييم كنيد
نقل قول کردن
+2 #512 Navid 1396-01-27 01:17
سلام خدمت شما دوستان. من ماشین پارس lxدارم که متاسفانه وقتی ماشین سرد است. واستارت می زنم چراغ جلو چشمک می زند لطفا مرا رهنمایی بفر مایید با تشکر
نقل قول کردن
+2 #513 ناصر 1396-01-27 21:30
سلام. من پراید 132 دارم ماشین هنگام حرکت خاموش میشه سه بار استپر عوض کردم و سنسور دریچه گازم عوض کردم ولی درست نشد
نقل قول کردن
+2 #514 حدیث 1396-01-28 08:50
با سلام من یه پراید 93دارم دیروز غروب خوبه خود ماشین روشن شده بود یعنی برق اومده بود پشت آمپر چراغها هم روشن بودن طوری که باتریشین خالی شده بود وبه سختی بعدش استارت خورد و روشن شد الانم که باهاش میرمت بیرون مث اول جون نداره لطفا راهنمایی کنید دیروز که بردمش پیش تعمیر کار اصلا نفهمید مشکلش چیه گفت مگه میشه ماشین خود به خود روشن بشه میترسم دوباره خود به خود روشن بشه'مشکل ماشین من چی میتونه باشه؟ممنون وسپاسگزارم
نقل قول کردن
+2 #515 رامين 1396-01-28 15:20
سلام آقاي يزداني ، من تسمه تايم را روي 80000 كيلومتر اوايل سال 95عوض كردم ،الانم كيلومتر روي 88000 كيلومتر است.يعني مكانيكم بعد تنظيم كرده؟
نقل قول کردن
+2 #516 رضا کیوان منش 1396-01-29 16:28
سلام مطالب بسیار عالی و کاربردی هست از همه شما متشکرم
نقل قول کردن
+2 #517 علیرضا یزدانی 1396-01-30 11:25
به نقل از رامين:
سلام آقاي يزداني ، من تسمه تايم را روي 80000 كيلومتر اوايل سال 95عوض كردم ،الانم كيلومتر روي 88000 كيلومتر است.يعني مكانيكم بعد تنظيم كرده؟

اول دیاگ بزنید ببین خطا داره یا خیر بعد از کویل مطمئن شوید ، اگه سالم بودن تایم هست
نقل قول کردن
+2 #518 بهروز 1396-01-30 16:26
با سلام
من یه 405 مدل 91 دارم . صبح ها با یک
نیش استارت روشن میشهحتی در هوای سرد اما در حالت گرم بودن موتور با یک یا دوباراستارت زدن بزور روشن میشه . لطفا مشکلش رو توضیح بدین
ممنون
نقل قول کردن
+2 #519 داودامینی 1396-02-03 03:24
سلام جناب یزدانی،من ام وی ام۵۵۰ مدل۹۵ دارم سه ماهی میشه که دراولین استارت روزانه بعدازروشن شدن موتورچراغ روغنم یک الی دوچشمک میزنه وخاموش میشه وتا فرداکه اولین استارت رامیزنم دیگه تکرار نمیشه،فشنگی روغن هم عوض کردم اما افاقه نکرد،ممنونت میشم اگرراهنمایی بفرمایید
نقل قول کردن
+2 #520 علیرضا یزدانی 1396-02-03 13:49
به نقل از داودامینی:
سلام جناب یزدانی،من ام وی ام۵۵۰ مدل۹۵ دارم سه ماهی میشه که دراولین استارت روزانه بعدازروشن شدن موتورچراغ روغنم یک الی دوچشمک میزنه وخاموش میشه وتا فرداکه اولین استارت رامیزنم دیگه تکرار نمیشه،فشنگی روغن هم عوض کردم اما افاقه نکرد،ممنونت میشم اگرراهنمایی بفرمایید

فیلتر روغن خراب هست
نقل قول کردن
+3 #521 داودامینی 1396-02-04 00:29
متشکرم جناب یزدانی
نقل قول کردن
+2 #522 مهران معروفی 1396-02-05 21:44
با سلام من خودروی 405دارم که هنگام ایستادن پس از گرم شدن تمام چراغهای امپرها روشن خاموش میشه فشنگی روغن با فیلتر روغن رو عوض کردم ولی درست نشده میشه راهنمایی کنید ممنون
نقل قول کردن
+2 #523 علیرضا یزدانی 1396-02-06 11:01
به نقل از مهران معروفی:
با سلام من خودروی 405دارم که هنگام ایستادن پس از گرم شدن تمام چراغهای امپرها روشن خاموش میشه فشنگی روغن با فیلتر روغن رو عوض کردم ولی درست نشده میشه راهنمایی کنید ممنون

اگه مدل پایین هست اویل پمپ خراب است برای اطمینان کامل روغن بهران پیشتاز بریز ببین تغییر میکنه یا نه اگه نه که :cry:
نقل قول کردن
+2 #524 نوید 1396-02-06 21:36
سلام
اغلب هنگام روشن کردن خودروی سمندسورن مدل 94
فلاشر بی دلیل روشن شده و خاموش نمی شود
راهکار چیه؟
نقل قول کردن
+2 #525 سعید 1396-02-07 09:57
سلام و خسته نباشید.مطالبتون خیلی عالی و دقیقه.واقعا باید احسنت گفت به شما دوست عزیز.
ببخشید مشکل عجیبی واسه 206 من پیدا شده،چراغ که خاموشه همه چیز اکیه ولی به محض روشن کردن چراغ کوچک،نور پایین هم روشن میشه و راهنما و بوق قطع میشه.احتمالا از دسته راهنما نیست؟BSI و کام2000 نو هستن...ممنون میشم راهنمایی کنی دوست عزیزم.
نقل قول کردن
+2 #526 وحید 1396-02-07 16:33
سلام خدمت دوستان عزیز
ماشین من ۲۰۶ هست چند وقت پیش واشر سر سیلندر عوض کردم که از اون موقع ماشین به صورت درجا بد کار میکنه.هر جا هم بردمو دستگاه هم زدن نتونستن درستش کنن.هیچکس نمیتونه مشکلشو پیدا کنه.شمع و وایرو سنسور اکسیژن عوض کردم اما درست نشد کسی میتونه راهنمایی کنه؟ممنون میشم.
نقل قول کردن
+3 #527 سعید 1396-02-08 02:54
به نقل از وحید:
سلام خدمت دوستان عزیز
ماشین من ۲۰۶ هست چند وقت پیش واشر سر سیلندر عوض کردم که از اون موقع ماشین به صورت درجا بد کار میکنه.هر جا هم بردمو دستگاه هم زدن نتونستن درستش کنن.هیچکس نمیتونه مشکلشو پیدا کنه.شمع و وایرو سنسور اکسیژن عوض کردم اما درست نشد کسی میتونه راهنمایی کنه؟ممنون میشم.

فکر میکنم تایم دقیق نیست ماشینتون.
نقل قول کردن
+3 #528 محمد 1396-02-09 11:32
باعرض سلام وخسته نباشید
علت فیوز پمپ بنزین سمندef7 ایرادتش چیه
نقل قول کردن
+3 #529 علیرضا یزدانی 1396-02-09 12:05
به نقل از سعید:
سلام و خسته نباشید.مطالبتون خیلی عالی و دقیقه.واقعا باید احسنت گفت به شما دوست عزیز.
ببخشید مشکل عجیبی واسه 206 من پیدا شده،چراغ که خاموشه همه چیز اکیه ولی به محض روشن کردن چراغ کوچک،نور پایین هم روشن میشه و راهنما و بوق قطع میشه.احتمالا از دسته راهنما نیست؟BSI و کام2000 نو هستن...ممنون میشم راهنمایی کنی دوست عزیزم.

نرم افزار فلش و از نو بریز
نقل قول کردن
+2 #530 علیرضا یزدانی 1396-02-09 12:07
به نقل از وحید:
سلام خدمت دوستان عزیز
ماشین من ۲۰۶ هست چند وقت پیش واشر سر سیلندر عوض کردم که از اون موقع ماشین به صورت درجا بد کار میکنه.هر جا هم بردمو دستگاه هم زدن نتونستن درستش کنن.هیچکس نمیتونه مشکلشو پیدا کنه.شمع و وایرو سنسور اکسیژن عوض کردم اما درست نشد کسی میتونه راهنمایی کنه؟ممنون میشم.

اگه مشکل کشش ندارید و شتاب و قدرت موتور درست هست ، یکی از انژکتورها و یا وایرها و شمع خرابی دارید - احتمال هم هست نشتی از دریچه گاز یا منیفولد هوا داشته باشید
نقل قول کردن
+3 #531 امین 1396-02-17 17:26
بعرض سلام من ماشینم سمند lxمدل 88دارم الان مشکل من آینه ماشین رو که خاموش میکنم دور موتور و امپر آب و بنزین سر جاش میمونه پایین نمیاد. مگه دوباره سویچ رو باز کنم. اگه لطف کنید باید مشکل از چیه تا خرج الکی نکنم
نقل قول کردن
+2 #532 علیرضا یزدانی 1396-02-18 08:29
به نقل از امین:
بعرض سلام من ماشینم سمند lxمدل 88دارم الان مشکل من آینه ماشین رو که خاموش میکنم دور موتور و امپر آب و بنزین سر جاش میمونه پایین نمیاد. مگه دوباره سویچ رو باز کنم. اگه لطف کنید باید مشکل از چیه تا خرج الکی نکنم

به نظرم مغزی سوئیچ هست
نقل قول کردن
+3 #533 جواد 1396-02-19 08:21
سلام
یه ماشین 206 تیپ 2مدل 83 دارم . مدتی است که وقتی ماشین خاموش میشه و چند دقیقه ای می گذره ، وقتی که درب ماشینو باز میکنم یا دکمه ریموت رو می زنم یا هر کار دیگه ای که مربوط به ماشین باشه ، فورا عقربه های کیلومتر با یه شوک سریع بطرف پایین تقه می زنن و بعد سرجاشون برمی گردن بطوری که عقربه های بنزین و نمایشگر آب ماشین در اثر این تقه ها ، از محل اصلی خود خارج شدن و کمی پایین تر از حد معمول قرار گرفتن . چند بار قاب کیلومتر رو باز کردم و عقربه ها رو سر جاشون برگردوندم ولی دوباره همین مشکل تکرار میشه .
لطفا یکی از دوستان راهنمائی کنه که مشکل از چیه ؟
با تشکر
نقل قول کردن
+3 #534 علیرضا یزدانی 1396-02-19 10:50
به نقل از جواد:
سلام
یه ماشین 206 تیپ 2مدل 83 دارم . مدتی است که وقتی ماشین خاموش میشه و چند دقیقه ای می گذره ، وقتی که درب ماشینو باز میکنم یا دکمه ریموت رو می زنم یا هر کار دیگه ای که مربوط به ماشین باشه ، فورا عقربه های کیلومتر با یه شوک سریع بطرف پایین تقه می زنن و بعد سرجاشون برمی گردن بطوری که عقربه های بنزین و نمایشگر آب ماشین در اثر این تقه ها ، از محل اصلی خود خارج شدن و کمی پایین تر از حد معمول قرار گرفتن . چند بار قاب کیلومتر رو باز کردم و عقربه ها رو سر جاشون برگردوندم ولی دوباره همین مشکل تکرار میشه .
لطفا یکی از دوستان راهنمائی کنه که مشکل از چیه ؟
با تشکر

سوکت چراغهای عقب را کامل در بیار ببین درست میشه
نقل قول کردن
+3 #535 مهدی59 1396-02-19 12:50
سلام ضمن سلام و خسته نباشید
ماشین من پراید وقتی موتور گرم میشه یعنی وقتی یکی دوتا فن میگیره خاموش میشه ولی بعد از بیت تا 30 دقیقه که خنک میشه روشن میشه . رله دوبل رو عوض کردم نشده هم روی گاز و هم روی بنزین خاموش میشه
نقل قول کردن
+3 #536 مجتبی 1396-02-19 17:54
سلام و عرض ادب
405مدل 88 دارم مدتی هست صبح ها یا مدت زمانی که از روشن شدن موتور (بیشتر از 10 ساعت)که بگذرد با حداقل 10 بار استارت خوردن به سختی روشن میشود و اگر دوساعت دیگر مثلا استارت بزنم سریع روشن میشود فیلتر بنزین و باطری عوض کردم عیب از پمپ بنزین میتونه باشه یا مورد دیگری هست
نقل قول کردن
+3 #537 علیرضا یزدانی 1396-02-20 08:41
به نقل از مهدی59:
سلام ضمن سلام و خسته نباشید
ماشین من پراید وقتی موتور گرم میشه یعنی وقتی یکی دوتا فن میگیره خاموش میشه ولی بعد از بیت تا 30 دقیقه که خنک میشه روشن میشه . رله دوبل رو عوض کردم نشده هم روی گاز و هم روی بنزین خاموش میشه

سنسور دور موتور را امانی عوض کن خبرش را بده
نقل قول کردن
+2 #538 علیرضا یزدانی 1396-02-20 08:44
به نقل از مجتبی:
سلام و عرض ادب
405مدل 88 دارم مدتی هست صبح ها یا مدت زمانی که از روشن شدن موتور (بیشتر از 10 ساعت)که بگذرد با حداقل 10 بار استارت خوردن به سختی روشن میشود و اگر دوساعت دیگر مثلا استارت بزنم سریع روشن میشود فیلتر بنزین و باطری عوض کردم عیب از پمپ بنزین میتونه باشه یا مورد دیگری هست

سنسور دمای ecu میتونه با شه عددش را تو دیاگ میشه کنترل کرد اما اول رله دوبل امانی بذار نتیجه را ببین جواب نداد برو سراغش -ضمنا از تمیزی استپر و مپ سنسور هم مطمئن شوید
نقل قول کردن
+2 #539 علی 1396-02-21 13:25
سلام من یه پراید131 دارم ماشینم با استارت زیاد روشن میشه یعنی باید چند ا استارت بزنم تاروسن شه فرق نمی کنه موتر گرم باشه یاسرد البته تو هوای رد کمی بدتره شمع و صافی بنزین و سنسور دمت اب عوض کردم نتیجه ای نداشت دیاگ هم زدم خطایی نداره و همه چی نرماله لطفا راهنمایی کنید ممکنه از ایتپر باشه هر چند وق ماشین روشن میشه دور موتو و همه چی نرماله ممنون
نقل قول کردن
+2 #540 محمد 1396-02-25 00:34
آقای یزدانی خدا قوت
رانا مدل 94 دارم از هشت ماه پیش دوگانه اش کردم ب روش سکونشیال خدا رو شکر عالیه .
اما چند وقتی که در حالت گازکه هست و موتور گرم و هنگامی که کولر میگیرم توان و شتاب ماشین خیلی خیلی افت پیدا کرده البته روی بنزین همچی مرتبه.
صبحها هم ی بوی تندی از اگزوز ب مشام میرسه ک توی میحط پارکینگ مشخص تره ولی بوی بنزین یا تخم مرغ گندیده .. نیست ی بوی تند ک بینی رو میسوزونه. گفتم شاید ربطی داشته باشه به هم. راهنمایی بفرمایید.ممنون
نقل قول کردن
+3 #541 رامین 1396-02-25 01:08
سلام من یه سمندef7 مدل ۹۶ دارم الان چند روزه وقتی حرکت میکنم وسرعته ماشین از 80 بالاتر میره چراغ abs روشن میشه و سیستم abs از کار می افته، بعداز اینکه ماشین رو خاموش و روشن میکنم چراغ خاموش میشه ولی دوباره سرعت به ۸۰ میرسه چراغ روشن میشه. لطفا راهنمایی کنید چیکار باید بکنم یا ایراد از کجاست؟
نقل قول کردن
+2 #542 علیرضا یزدانی 1396-02-25 18:16
به نقل از محمد:
آقای یزدانی خدا قوت
رانا مدل 94 دارم از هشت ماه پیش دوگانه اش کردم ب روش سکونشیال خدا رو شکر عالیه .
اما چند وقتی که در حالت گازکه هست و موتور گرم و هنگامی که کولر میگیرم توان و شتاب ماشین خیلی خیلی افت پیدا کرده البته روی بنزین همچی مرتبه.
صبحها هم ی بوی تندی از اگزوز ب مشام میرسه ک توی میحط پارکینگ مشخص تره ولی بوی بنزین یا تخم مرغ گندیده .. نیست ی بوی تند ک بینی رو میسوزونه. گفتم شاید ربطی داشته باشه به هم. راهنمایی بفرمایید.ممنون

1-کم شدن توان مربوط به ریگلاتور و یا کثیفی فیلتر گاز ویا گرفتگی مسیر گاز میباشد2- اول دیاگ بزنید ، میتونه از خرابی سنسور اکسیژن یا مپ سنسور یا نشتی انژکتور باشه و اگر بد کارمیکنه میتواند گرفتگی انژکتور و خرابی شمع باشد - در مرحله آخر در رانا 94 نرم افزار هم میتواند باشد اگر آمپر بنزین هم حالی به حالیست آپ دیت کنید
نقل قول کردن
+2 #543 علیرضا یزدانی 1396-02-25 18:17
به نقل از رامین:
سلام من یه سمندef7 مدل ۹۶ دارم الان چند روزه وقتی حرکت میکنم وسرعته ماشین از 80 بالاتر میره چراغ abs روشن میشه و سیستم abs از کار می افته، بعداز اینکه ماشین رو خاموش و روشن میکنم چراغ خاموش میشه ولی دوباره سرعت به ۸۰ میرسه چراغ روشن میشه. لطفا راهنمایی کنید چیکار باید بکنم یا ایراد از کجاست؟

اول دیاگ - اگر خصای سنسوری نداشت ریست و آپدیت نرم آفزار
نقل قول کردن
+2 #544 آقای اسمعیل زاد 1396-02-26 10:19
با سلام
پژو 405 مدل 85 بنده در دور موتور پایین دنده 1 و دنده 2 زمانی که دنده را کم میکنم دور موتور ماشین پایین آمده در حالت خلاص حتی و چراغ های هشدار و استوپ همگی روشن شده به طوری که ماشین داره خاموش میشه .علت چی میتونه باشه ؟
نقل قول کردن
+2 #545 محمد 1396-02-27 07:08
به نقل از علیرضا یزدانی:
1-کم شدن توان مربوط به ریگلاتور و یا کثیفی فیلتر گاز ویا گرفتگی مسیر گاز میباشد2- اول دیاگ بزنید ، میتونه از خرابی سنسور اکسیژن یا مپ سنسور یا نشتی انژکتور باشه و اگر بد کارمیکنه میتواند گرفتگی انژکتور و خرابی شمع باشد - در مرحله آخر در رانا 94 نرم افزار هم میتواند باشد اگر آمپر بنزین هم حالی به حالیست آپ دیت کنید

فقط این حالت کم آوردن بیشتر در دنده دو دیده میشه با دور آرام بطور مثال موقعی که از مانع و یا سرعتگیر با دور کم و دنده دو رد میکنم و بیشتر موقعی که کولر میگیرم!
مورد شمع احتمال قوی هست.
اما ولتاژ زیاد یا آمپر کشیدن در حالت سوخت گاز و همزمان استفاده از کولر مشکلم هست.
نقل قول کردن
+2 #546 علیرضا یزدانی 1396-02-27 12:15
به نقل از آقای اسمعیل زاد:
با سلام
پژو 405 مدل 85 بنده در دور موتور پایین دنده 1 و دنده 2 زمانی که دنده را کم میکنم دور موتور ماشین پایین آمده در حالت خلاص حتی و چراغ های هشدار و استوپ همگی روشن شده به طوری که ماشین داره خاموش میشه .علت چی میتونه باشه ؟

کثیفی و یا خرابی استپر -اگر دود دارین یا کشش کمه مپ سنسور
نقل قول کردن
+2 #547 احمد 1396-02-27 13:07
سلام و تشکر از اطلاعات و سایت مفیدتون. من پراید یگانه مدل 87 دارم که بعد از مدتی رانندگی وقتی ماشینو خاموش می کنم، صدایی شبیه قل قل قلیان از باک بنزین میاد و ماشینو پیش چندین تعمیرکار بردم و بعد از تعویض سه تا لوله ی بنزین و هوایی که در صندق عقبه، باز هم همون صدا میاد! اگه راهنمایی کنید ممنون میشم.
نقل قول کردن
+2 #548 علیرضا یزدانی 1396-02-28 09:46
به نقل از احمد:
سلام و تشکر از اطلاعات و سایت مفیدتون. من پراید یگانه مدل 87 دارم که بعد از مدتی رانندگی وقتی ماشینو خاموش می کنم، صدایی شبیه قل قل قلیان از باک بنزین میاد و ماشینو پیش چندین تعمیرکار بردم و بعد از تعویض سه تا لوله ی بنزین و هوایی که در صندق عقبه، باز هم همون صدا میاد! اگه راهنمایی کنید ممنون میشم.

بنظرو شیر کنیستر خراب شده یا سیم برقش قطع شده و بخار بنزین بر میگرده تو باک خودرو
نقل قول کردن
+2 #549 علی 1396-02-28 12:51
درودبرشما
مشکل خودرو موقعی درجا کارمی کنه اگه چندبارپدال ترمز فشار بیارم از اگزوز دود سفید رنگ به مدت 5-10 دقیقه خارج می شه بوی خیلی بدی داره خودرو آوانته-باسپاس ازشما
نقل قول کردن
+2 #550 علیرضا یزدانی 1396-02-30 09:09
به نقل از علی:
درودبرشما
مشکل خودرو موقعی درجا کارمی کنه اگه چندبارپدال ترمز فشار بیارم از اگزوز دود سفید رنگ به مدت 5-10 دقیقه خارج می شه بوی خیلی بدی داره خودرو آوانته-باسپاس ازشما

مشکل الکترونیکی هست دیاگ زده شود
نقل قول کردن
+1 #551 مسعود 1396-02-30 17:06
سلام.یک ماکسیمای مدل 83دنده اتومات دارم دنده عقب Rان ازکارافتاده ولی دیگردندهاوP ان سالم هست ایا ایراداساسی دارد.
نقل قول کردن
+1 #552 صالح 1396-02-31 11:24
سلام. از دست اندرکاران این سایت خواهش میکنم قابلیت کپی برداری از روی کامنتهای کاربران رو هم فعال کنن. چون از این کامنتها هم استفاده های زیادی میشه کرد و خیلی مفیده و میتونه در وقت و هزینه خیلی موثر باشه چون خیلی چیزارو دوستان تجربه کردن و دیگه لازم نیست ما هم با وجود مشکل مشابه همون وقت و هزینه را بکنیم بلکه سریع عیب رو پیدا میکنیم... الان خیلی کلافه شدم هر کار کردم نشد از کامنتها کپی بگیرم
نقل قول کردن
+2 #553 علیرضا یزدانی 1396-02-31 14:10
به نقل از صالح:
سلام. از دست اندرکاران این سایت خواهش میکنم قابلیت کپی برداری از روی کامنتهای کاربران رو هم فعال کنن. چون از این کامنتها هم استفاده های زیادی میشه کرد و خیلی مفیده و میتونه در وقت و هزینه خیلی موثر باشه چون خیلی چیزارو دوستان تجربه کردن و دیگه لازم نیست ما هم با وجود مشکل مشابه همون وقت و هزینه را بکنیم بلکه سریع عیب رو پیدا میکنیم... الان خیلی کلافه شدم هر کار کردم نشد از کامنتها کپی بگیرم

:eek:
نقل قول کردن
+2 #554 علیرضا یزدانی 1396-02-31 14:12
به نقل از صالح:
سلام. از دست اندرکاران این سایت خواهش میکنم قابلیت کپی برداری از روی کامنتهای کاربران رو هم فعال کنن. چون از این کامنتها هم استفاده های زیادی میشه کرد و خیلی مفیده و میتونه در وقت و هزینه خیلی موثر باشه چون خیلی چیزارو دوستان تجربه کردن و دیگه لازم نیست ما هم با وجود مشکل مشابه همون وقت و هزینه را بکنیم بلکه سریع عیب رو پیدا میکنیم... الان خیلی کلافه شدم هر کار کردم نشد از کامنتها کپی بگیرم

اونم راه داره بگردین پیدا میکنین البته اگه نیت پاک باشه حتما پیداش میکنین
نقل قول کردن
+2 #555 حميد 1396-03-01 20:20
باسلام
در سربالايي ها وسر پيچ بصورت نامنظم چراغ stop روشن وخاموش ميشود وبوق ميزند٢٠٦تيپ٥
نقل قول کردن
+2 #556 حمید 1396-03-02 01:25
سلام
فن رادیاتور اپتیما مدل 2010 با حجم موتور2700 یکسره کار می کنه حتی پس از خاموش کردن لطفا بگید علت ان چیه و چکار باید بکنم
نقل قول کردن
+2 #557 علیرضا یزدانی 1396-03-02 08:25
به نقل از حميد:
باسلام
در سربالايي ها وسر پيچ بصورت نامنظم چراغ stop روشن وخاموش ميشود وبوق ميزند٢٠٦تيپ٥

کمبود آب یا روغن یا روغن ترمز داری
نقل قول کردن
+2 #558 علیرضا یزدانی 1396-03-02 08:29
به نقل از حمید:
سلام
فن رادیاتور اپتیما مدل 2010 با حجم موتور2700 یکسره کار می کنه حتی پس از خاموش کردن لطفا بگید علت ان چیه و چکار باید بکنم

والا تخصص ندارم - حتما دیاگ بزنید اما بصورت عمومی بنظرم فشنگی و یا سنسور دمای ecu یا خراب است
نقل قول کردن
+2 #559 حسن 1396-03-02 13:16
به نقل از علیرضا یزدانی:
دوست من از صفر دست شما بوده ؟ قبلاً خوب بوده و بعداً اینطور شده ؟ آیا مدل ecu - ssatهست ؟

سلام دوست عزیز.نه از صفر دست من نبود.e cu هم ssat هستش.تورو خدا کمک کنید
نقل قول کردن
+2 #560 حسن 1396-03-02 22:59
پیرو شماره ۴۱۸#سلام دوست عزیز.نه از صفر دست من نبوده ecu.ssat هستش.اولش که خریدمش اینجوری نبود ولی بعداز یه مدت دچار این مشکل شدم
نقل قول کردن
+2 #561 علیرضا یزدانی 1396-03-03 09:33
به نقل از حسن:
پیرو شماره ۴۱۸#سلام دوست عزیز.نه از صفر دست من نبوده ecu.ssat هستش.اولش که خریدمش اینجوری نبود ولی بعداز یه مدت دچار این مشکل شدم

آیا شستشوی استپر انجام دادین و بعد از اون خراب شده ؟ اگه نه سیم استپر را بیرون بکش و رانندگی کن ببین بهتر میشه اگه خوب شدشستشو شود و اگه نه استپر امانی بذار ببین رفع میشه اگه نه سنسور سرعت -مطمئن شوید نشتی از دریچه گاز و یا
نقل قول کردن
+2 #562 علیرضا یزدانی 1396-03-03 09:55
به نقل از حسن:
پیرو شماره ۴۱۸#سلام دوست عزیز.نه از صفر دست من نبوده ecu.ssat هستش.اولش که خریدمش اینجوری نبود ولی بعداز یه مدت دچار این مشکل شدم

مپ سنسور هم اگه کثیف باشه همین شکل میشه - بازکن وتمیز کن - دیاگ زدی؟
نقل قول کردن
+2 #563 مجید 1396-03-05 12:22
قفل خودکار سمند ef7 که بعد از راه افتادن درب ها رو قفل میکنه رو چطور میشه غیرفعالش کرد
نقل قول کردن