جستجو در تمام متون و مستندات کارگیک
samin ba
فن خودرو
carworks
دنیای خودرو
CarGeek | کارگیک

Car Diagnosis table Full

جدول عیب یابی و رفع عیب خودرو –www.CarGeek.ir

[دانلود جدول کامل عیب یابی و رفع عیب خودرو بصورت فایل PDF ]

نوع عیبعلت خرابی
روشن نشدن خودرو

1 – سوئیچ اینرسی : ممکن است دراثر ضربه شدید به خودرو ( مانند دست انداز) عمل کرده باشد.

2 – سنسور دورموتور ممکن است خراب باشد یا براده به نوک آن چسبیده باشد.

3 – پمپ بنزین ( فیوز – سیم کشی – پمپ بنزین )

4 – رله اصلی دوبل : دراین حالت چراغ چک پشت آمپر نداریم .

ولی اگر رله بنزین ایراد داشته باشد چراغ چک داریم

5 – گیرکردن شافت استپر موتور

6 – با دیاگ چک شود دمای آب چند درجه است ( مثلاً اگر 40- یا 215+ را نشان دهد فشنگی آب یا سیم کشی ایراد دارد

7 – در خودروهای پیکان وRD     سنسورMAP

8 – باتری

9 – قطع شدن تغذیهECU    : دراین حالت نیز چراغ چک پشت آمپر خاموش است . باتوجه به نقشه ، مسیر ولتاژ 12 ولت و سوئیچ باز را چک کنید .

10 – خرابیECU  : به عنوان مثال اگر چراغ چک نداشته باشیم ممکن است آی سی رگولاتور یا رله دبل خراب باشد .

خودرو درهنگام صبح با استارت زیاد روشن میشود اگر زیاد گاز داده شود خاموش میشود 1 – سنسور مپMAP 
خودرو درهنگام صبح بااستارت اول روشن نمیشود اما دربقیه اوقات فوراً روشن میشود 1 – فشنگی یا سنسور دمای آب
خودرو درهوای سرد روشن نمیشود 1 – فشنگی یا سنسور دمای آب
خودرو درهوای سرد مثلاً   صبح ها به محض روشن شدن خاموش میشود به معنای دیگر ساسات نمیکند و باید پا روی پدال نگه داشته شود

1 – استپر موتور (ممکن است نوک آن کثیف شده باشد یا شفت آن براثر انبساط و انقباض گیر کرده باشد ( استپر را تمیزکرده و چند قطره به انتهای شفت روغن بزنید ) .

2 – گرمکن هوزینگ دریچه گاز

3 – سنسور دمای آب

خودرو به صورت نیمه کامل روشن میشود و بارها کردن سوئیچ دوباره خاموش میشود 1 – خراب شدن و نیم سوز شدن کویل
روشن نشدن خودرو درهنگام استارت گرم ( یعنی 20 تا 30 دقیقه بعد از خاموش شدن موتور درتابستان ) 1 – سنسور دور موتور ایراد دارد ( این سنسور دراثر گرما زیاد کیفیت خود را از دست داده است ) یا براده های نوک آن تمیز شود
بد روشن شدن خودرو در آب و هوای سرد 1 – سنسور دمای آب
خودرو درهنگام روشن شدن دچار خام سوزی میشود 1- سنسور اکسیژن خراب است ( گرم کن آن کار نمیکند )
خاموش شدن خودرو دردورآرام

1 – گیرکردن شافت استپر موتور

2 – دریچه گاز

خاموش شدن خودرو دراثر ضربه مانند دست انداز یا تصادف 1 – سوئیچ اینرسی عمل کرده است .
با ایجاد بار اضافی دردور آرام، موتور دچار لرش یا خاموش میشود

1 – استپر موتور

2 – اگر دیاگ خطای استپر دهد و با تعویض استپر درست نشد بایدECU     را باز کرده و آی سی مربوط به استپر را تعویض کنید .

با چرخاندن فرمان هیدرولیک دردور آرام ، موتور دچار لرزش یا خاموش میشود

1 – سنسور فشار فرمان هیدرولیک

2 – استپر موتور

3 – اگردیاگ خطای استپر دهد و با تعویض استپر درست نشد بایدECU     را بازکرده و آی سی مربوط به استپر را تعویض کنید

خاموش شدن موتور دربعضی اوقات هنگام کاهش سرعت و زمانیکه دنده درگیراست ( به خصوص پشت چراغ قرمز) 1 – سنسور سرعت خودرو ( فیوز و سیم کشی چک شود)
خاموش شدن (کپ کردن ) ماشین به خصوص درزمان رها کردن ناگهانی پدال

1 – خرابی استپر موتور

2 – اگر دیاگ خطای استپر دهد و با تعویض استپر درست نشد بایدECU     را بازکرده و آی سی مربوط به استپر را تعویض کنید

درهنگام خاموش کردن ، موتور لرزش دارد 1 – سنسور مپMAP
ایجاد حالتCUT OFF     قبل از رسیدن دور موتور به رد لاین ( مثلاً دور موتور به 3000 نمیرسد )

1 – سنسور دور موتور

2 – ممکن است فاصله بین سنسور دور موتور با دنده کم شده باشد ( با یک واشر نسوز 1 یا 2 میل بین سنسور و بدنه فاصله را زیاد کنید)

2 –ECU موتور : مسیر منفی دریچه گاز را با یک سیم نازک اتصال کوتاه کنید یا مسیرهای جریان روی برد را بازبینی کرده تا قطعی بوجود نیامده باشد . درغیراینصورت ایپرام برنامه ریزی شود یا آیسی دور موتور و دریچه گاز تعویض شود.

ثابت ماندن یا حرکت نکردن دورسنج دریک دورموتور مشخص ( یا شلاق زدن ) 1 – سنسور دور موتور
دودکردن خودرو به طور محسوس در زمانی که موتور خنک میباشد یا بعد از گرم شدن موتور ( معمولاً دریکی از حالات )

1 – سنسور دمای آب

2 – برنامه ریزی ایپرامECU

دود کردن موتور درحالت عادی ( دود سیاه )

1 – گرفتگی انژکتورها

2 – نشتی از ناحیه اورینگ انژکتور

3 – برنامه ریزی ایپرامECU

دود کردن موتور گاهی اوقات که درهنگام گازدادن کم یا زیاد میشود

1 – سنسور سرعت خودرو

2 – گرفتگی و کثیفی فیلتر بنزین

درسربالایی ها و هنگام شتاب گیری 1 – پمپ بنزین
خودرو درسربالایی ها شتاب لازم ندارد ولی به سمت سرپایینی بدون مشکل است

1 – سنسور مپ ( منیفولد)

2 – اگر موتور تعمیر شده است تسمه تایم چک شود

در سربالایی و هنگام دنده معکوس خودرو ریپ میزند 1 – سنسور سرعت خودرو
درشتاب گیری موتور مکث دارد ( سکته میزند)

1 – فیلتر بنزین خراب است

2 – شمع ها و وایر

3 – برای 206 بهتر است از شمع سوزنی اصلی استفاده شود

خودرو درهنگام گازخوردن یا برداشتن پدال گاز دچار دور موتور نامنظم (ریپ) میشود 1 – سنسور مپMAP
موتور کشش ندارد و مصرف بنزین افزایش یافته است

1 – خراب شدن و نیم سوز شدن کویل

2 – کثیف بودن فیلتر هوا

3 – شمع و وایرها ( برای 206 بهتراست از شمع سوزنی اصلی استفاده شود)

4- به هم ریختن برنامه ایپرامECU

موتور کشش ندارد

1 – نشتی یا گرفتگی انژکتورها

2 – به هم ریختن برنامه ایپرامECU

کاهش دور موتور به مقدار قابل توجه درزمان گرفتن کولر دردور آرام خودرو 1 – خرابی استپر موتور
گازخوردن بی دلیل پس از روشن شدن موتورخودرو 1 – خرابی استپر موتور
خودرو بی دلیل گاز می خورد و یا دور موتور بالا میرود

1 – استپر موتور

2 – سنسور و موتور دریچه گاز ( درصورت وجود)

3 – مپ سنسور ( سنسور فشار هوای ورودی)

4 – ایراد سیم و پدال و دریچه گاز

5 – سیستم ورودی هوا و منیفولد (نشتی هوا از هوزینگ دریچه گاز)

6 – سنسور دور موتور

7 –ECU     موتور ( ایپرام یا فلش برنامه ریزی شود )

8 – انژکتر ها و غیره

9 – ممکن است دراثر شستشوی موتور و یا بارندگی به بعضی از سنسورها مانند کیلومتر آب رسیده باشد و باعث کارکرد نامنظم و بهم ریختگی آی سی یو شود. معمولاً با فلش رفع عیب میشود

نوسان دور موتور دردور آرام و کاهش افزایش دورموتور

1 – ترمینالهای سوکت دریچه گاز ممکن است سولفاته شده باشند

2 – خرابی استپر موتور

3 – نشتی هوا از اتصالات مجموعه هواکش تا دریچه

4 – تنظیم نبودن پتانسیومترCO     در پیکان وRD

5 – کثیف شدن نوک سنسور دور موتور

6 – انژکتورها

7 – شمع ها

8 –ECU     موتور (ایپرام یا فلش برنامه ریزی شود)

خودرو دردور آرام بد کارمیکند و مصرف سوخت زیاد است

1 – سنسور دمای آب

2 –ECU     موتور ( ایپرام یا فلش برنامه ریزی شود)

نوسان دورموتور دردورهای بالا 1 – کثیف بودن یا آب خوردگی سنسور دریچه گاز
هنگامیکه خودرو سرد است دورموتور در حد نرمال و درموقع گرم بودن دورموتور تا حالتCUT OFF     بالا میرود 1 – سنسور دریچه گاز
بالا رفتن دورموتور (پراید بدون فرمان هیدرولیک ) و نوسان دردور آرام 1 – اتصال بدنه شدن سیم فشار هیدرولیک ( از اتصال بدنه بودن ممانعت شود)
بالا نرفتن دورموتور از یک حد خاص 1 – پتانسیومتر دریچه گاز
با گازدادن خودرو خاموش میشود

1 – پتانسیومتر دریچه گاز

2 – ممکن است پمپ بنزین ضعیف باشد و فشار سوخت کم شده باشد

3 – احتمال دارد منفی دریچه گاز قطع باشد . مسیر هرسه سیم را تاECU     چک کنید. اگز سالم بودECU     را بازکنید و مسیر منفی را با یک سیم اتصال کوتاه کنید . اگر درست نشد ایپرام را برنامه ریزی کنید درغیراینصورت آی سی دریچه گاز تعویض شود و همچنین مسیرهای روی برد چک شود.

خودرو حالتی شبیه به سه کار میکند ( لرزش شدید)

1 – سنسورMAP     (پارس ، سمند و 405) چک شود

2 – انژکتور

3 – شمع و وایرها

4 –ECU     موتور : ممکن است آی سی انژکتور خراب شده باشد

دمای آب و آمپر آب بالا میرود

1 – شمع ها چک شود

2 – ترموستات کنترل شود

3 – سنسور دمای آب

4 –ECU      موتور ( آی سی مربوط دمای آب ممکن است خراب باشد )

فن با روشن شدن موتور یکسره کارمیکند

1 – رله فن چک شود

2 – مقاومت یا یونیت فن چک شود

3 – ایپرامECU     برنامه ریزی یا فلش شود ( ممکن است است دراثر شستشوی موتور و یا بارندگی به بعضی از سنسورها مانند کیلومتر آب رسیده باشد و باعث کارکرد نامنظم و بهم ریختگی ای سی یو شود ، معمولاً با فلش رفع عیب میشود)

4 – آی سی فن یا دمای آبECU     تعویض شود

دمای آب و آمپر آب بالا میرود و صدای قل قل درهنگام خاموش کردن به گوش میرسد

1 – واشر سرسیلندر سوخته است

2 – سنسور دمای آب

3 – آی سی فن یا دمای آبECU     تعویض شود

درمسافت های به طور پیوسته پرگاز موتور سکته (مکث) دارد

1 – فیلتر بنزین خراب است

2 – درخودروهای دوگانه درهر دو حالت اگر این اتفاق بیفتد معمولاً به سیم کشی کوئل مربوط میشود.

دوده سیاه خشک روی شمع می بندد 1 – سنسور دمای آب
حافظه موقت دائماً پاک میشود 1 – رله دوبل ایراد دارد
ریپ زدن موتور درحال حرکت:توضیح مشکل : روشن شدن موتور و حرکت آن بدون مشکل است ولی هنگامیکه سعی میکنید با سرعت ثابت حرکت کنید ، موتور بد کار میکند. مشاهده میکنید که عملکرد موتور هنگامیکه گرم و سرد است متفاوت است .

1 – اگر خودروی شما دارای کاربراتور است ، دهانه آن ممکن است تنظیم نباشد و یا خراب شده باشد

2 – موتور ممکن است خیلی داغ شده باشد

3 – تنظیم کننده فشار بنزین ممکن است درفشار خیلی کمی کارکند

4 – زمانبندی احتراق ممکن است غلط باشد

5 – ممکن است مشکل احتراق وجود داشته باشد

6 – ممکن است مشکلی در کامپیوتر کنترل کننده خودرو وجود داشته باشد

7 – فیلتر بنزین ممکن است که گرفتگی داشته باشد

8 – مبدل گشتاور درگیربکس ممکن است که درزمان صحیحی قفل نکند یا سربخورد

9 – ممکن است نشت درسیستم واکیوم وجود داشته باشد

10 – سوپاپEGR     ممکن است گیر کرده باشد

11 – اکسل ها ممکن است شل شده باشند یا خوردگی داشته باشند

12 – انژکتورهای سوخت ممکن است کثیف شده باشند.
صدای تق تق از اگزوز :توضیح مشکل : با فشاردادن پدال گاز ، از اگزوز صدای تق تق میشنوید . کارکردن موتور بنظر خوب میرسد ولی مصرف سوخت بالا رفته است . 1 – در سیستم واکیوم نشت وجود دارد
2 – یک یا چند تا از انژکتورهای خودروی شما نشت دارند
3 – در اگزوز خودرو سوراخی پدید آمده است.
روشن شدن چراغ آب به همراه چراغSTOP     درخودروی خانواده 405 وRD  روشن شدن چراغ آب به همراهSTOP     زمانیکه درجه آب پایین باشد و دور تند فن یکسره عمل نماید به احتمال قوی ایراد از سنسور دمای آب خودرو و یا سیم کشی وECU     میباشد و با چک کردن میزان آب رادیاتور و خنک بودن موتور به نزدیک ترین نمایندگی جهت تعویض سنسور و بازدید سیم کشی و ای سی یو مراجعه نمایید . حال درصورتیکه دمای آب نیز بالا باشد درنتیجه موتور واقعاً جوش آورده و نیاز به بررسی سیستم خنک کننده دارد . در صورت عدم عملکرد فن های رادیاتور ابتدا جهت چک کردن فیوزهای فن موجود در جعبه فیوز کالسکه ای ( داخل محفظه موتور سمت راننده پشت چراغ جلو چسبیده به گلگیر) که داخل آن 4 فیوز سبز رنگ وجود دارد 2 فیوز متمایل به سمت جلو خودرو که شل میباشند یدک بوده و 2 فیوز دیگر اصلی میباشند درصورت معیوب بودن با یدک تعویض گردند . حال از سفت بودن سوکت های زیر جعبه فیوز کالسکه ای اطمینان حاصل نمایید . درصورت عملکرد فن ها هواگیری را روی خودرو انجام دهید . بدین ترتیب که ابتدا خودرو را خاموش نموده و اجازه دهید سیستم کاملاً سرد گردد . دو پیچ هواگیری قبل و بعد از ترموستات که یکی برنجی و دیگری پلاستیکی میباشد را با احتیاط بازنموده و از درب رادیاتور آب اضافه کرده تا آب بدون حباب از این دوپیچ بیرون بزند سپس به میزان مناسب ضد یخ اضافه کرده و پیچ ها و درب رادیاتور را محکم ببندید . درصورت جوش آوردن مجدد ، ایراد احتمالی از ترموستات ، سنسور آب و فن ها ، رله ها و یایونیت مربوطه و سیم کشی میباشد.
ایراد دزدگیر خودروی سمند و پارسELX اگر خودروی شما از خانواده سمند و یا پارسELX     و دارای سیستم هوشمند (دزدگیر) میباشد جهت تنظیم ابتدا میزان حساسیت شوک سنسور را در سیستم هوشمند روی 30 – 40 تنظیم نمایید . حال جهت ریست نمودن سیستم هوشمند ابتدا توسط کلید آژیر صدای آن را قطع کرده و سپس با برداشتن سر منفی باتری و سوکت سه پایه قهو ه ای آژیر مشکی رنگ ( داخل محفظه موتور سمت شاگرد) سیستم را ریست نموده و مجدد سوکت و سرباتری نصب و سیستم آژیر را با کلید مربوطه فعال نمایید . درصورت برطرف نشدن ایراد با آزاد کردن سوکت دوپایه مشکی پشت چراغ جلو سمت راننده ، موقتاً میکروسوئیچ درب موتور را ازمدار خارج نموده و جهت بازدید سیستم هوشمند ، میکروسوئیچ ها و آژیر به تعمیرگاه مراجعه نمایید.
اگر ماشین موقع شروع به گازدادن یا برداشتن پا از روی پدال گاز در دنده 1 یا 2 ماشین تقه بزند 1 – سنسور کیلومتر ایراد یا قطع است
خاموش شدن ماشین درمواقعی که درجا کارمیکند 1 – سنسور کیلومتر ایراد یا قطع است
افزایش مصرف سوخت و بدکارکردن خودرو به خصوص در دورهای بالا 1 – سنسور کیلومتر ایراد یا قطع است
کد دهی به سمند معمولی سمت چپ زیر فرمان یک درب قراردارد که همانند یک جا فیوزی است . که با چند پیچ چهارسو و چند دیاق وصل شده . آنرا آزاد کرده و گیرنده آن را که همانند یک رله است خارج میکنید . سپس دوعدد پدی که داخل کیت گیرنده قراردارد را برای لحظه ای اتصال کوتاه داده و رها میکنید . آنگاه دکمه ریموت کنترل را چند بار فشار دهید تا باصدای چند رله اتمام کددهی را بشنوید . ریموتها اینک کد گرفته است .
عیبرفع عیبعلتهای احتمالی
استارت موتور را نمی چرخاند
(نور چراغ جلو کم است.)
باطری را شارژ کنید، سیستم شارژ را کنترل نمایید. باطری ضعیف است.
باطری راتعویض نمایید. باطری معیوب است.
پست های باطری را تمیز یا تعویض نمایید. اتصال برق باطری و موتور استارت را محکم کنید. کابل های باطری خورده و زنگ زده، یا اتصالها شل است.
استارت موتور را نمی چرخاند.
(نور چراغ جلو خوب است.)
تعویض نمایید. سولونوئید استارت معیوب است.
جا شیار دنده استارت را تمیز نمایید. بندیکس کثیف و یا معیوب است.
تعمیر و یا تعویض نمایید. استارت معیوب است.
تعویض نمایید. سوئیج استارت معیوب است.
موتور آرام می چرخد ولی روشن نمی شود. باطری را شارژ کنید، سیستم شارژ را کنترل کنید. باطری ضعیف است.
تعویض نمایید. باطری معیوب است.
پست های باطری را تمیز و یا عوض کنید. اتصال های استارت را محکم کنید. کابل های باطری خراب، یا اتصال ها شل است.
تمیز و یا تعویض نمایید. اتصال بدنه موتور خوب نیست
تعمیر و یا تعویض نمایید. استارت خراب است
فیلتر و روغن موتور را تعویض نمایید. روغن داخل موتور سفت است.
گردش موتور عادی است ولی روشن نمی شود. جرقه سر شمع ها کنترل کنید. خرابی سیستم جرقه.
خروجی کوئل را کنترل کنید جرقه سر شمع مشاهده نمی شود.

شکستگی در دلکو و چکش برق را بررسی کنید و از نظر نداشتن رطوبت مطمئن شوید، هنگامی که جرقه ای از سر سیم کوئل به دلکو مشاهده نشد اتصال های مدارجرقه و پلاتین را کنترل کنید.اگر سرشمع ها برق وجود دارد، عیب مربوط به سوخت است.

     

فیلتر هوا را بردارید و عمل ساسات را بررسی کنید، اگر لازم باشد با فشار آرام انگشت آن را کمک کنید. روغن زدن به محور دریچه کاربراتور ممکن است کمک کند. اتصال بنزین از کاربراتور را شل کرده استارت بزنید و پمپ شدن بنزین را بررسی کنید.

جرقه سر شمع مشاهده می شود.

به داخل کاربراتور نگاه کنید گاز بدهید. رطوبت یا خشکی آن را تماشا کنید، اگر خشک بود مسیر پمپ شتاب دهنده را تمیز کنید، درصورتیکه مرطوب باشد شمعها را درآورده و پس از تمیز کردن آنها را از لحاظ فاصله تنظیم کنید.

در صورتی که بنزین به کاربراتور می رسد.
بنزین داخل باک را کنترل کنید ممکن است بنزین نداشته باشد و درجه اشتباه نشان می دهد. بنزین به کاربراتور نمی رسد.
اتصال بدنه موتور پمپ بنزین را چک کنید و به پمپ تقه بزنید، اگر شروع به پمپ کردن بنزین کرد، پمپ را سوار کنید. اگر پمپ بنزین الکتریکی باشد.

در صورتیکه کار نکرد به متخصص رجوع کنید. مطمئن شوید که مسیر از مخزن بنزین تا پمپ بنزین باز است، سر پمپ را بردارید و فیلتر پمپ را تمیز کنید و مطمئن شوید موقعی که سر پمپ را دوباره بستید محکم است و راه نفوذ هوا بسته شده است. لوله ها را از نظر نشت هوا کنترل کنید و در صورتیکه عیبی پیدا نکردید باید با متخصص مشورت کنید.

در صورتی که پمپ مکانیکی باشد.
جرقه پس می زند، در داخل کاربراتور صدا ایجاد می کند.

     

کنترل و دوباره تنظیم کنید. دلکو نامیزان است.
کاملا خشک نموده و ترتیب جرقه را کنترل کنید. در دلکو و نقطه های اتصال مرطوب است.
موتور روشن شده ولی دوباره خاموش می شود. به قسمت " گردش موتور عادی ولی روشن نمی شود.". رجوع کنید با تکیه بر مسئله ساسات جرقه و شمع ها. خرابی در سیستم بنزین و یا سیستم جرقه است.
در دور آرام موقعی که موتور سرد است خاموش می شود. تنظیم کنید. پیچ گاز احتیاج به تنظیم دارد.
فیلتر هوا را بردارید و کار ساسات را کنترل کنید. ساسات درست کار نمی کند.
هنگامی که موتور گرم است در دور آرام موتور خاموش می شود. در صورتیکه امکان داشته باشد پیچ گاز را زیاد کنید. دور آرام در دور کمی است.
اگر ممکن است سوخت دور آرام را تنظیم کنید. مخلوط بنزین و هوای دور آرام تنظیم نیست.
تمیز کنید. پیچ هوا میزان نیست.
عمل ساسات را کنترل کنید. ساسات گیر کرده است.
پلاتین را تنظیم کنید و در صورتیکه فرسوده باشد، تعویض نمایید. پلاتین درست تنظیم نیست و یا خال زده است.
سطح شناور را به مقدار مشخص شده تنظیم کنید. والوهای سوزنی را تمیز کنید. کاربراتور خفه کار می کند.
اتصالهای کاربراتور به منیفولد را محکم کنید. لوله مکش منیفولد را کنترل نمایید. نشتی در لوله مکش (لوله منیفولد)
دور آرام موتور (سلو) نرم نیست. سرعت سوخت دور آرام را به مقدار مشخص تنظیم کنید. مخلوط هوا و بنزین تنظیم نیست.
پلاتین را عوض ، تمیز و یا تنظیم کنید. پلاتین خال زده، کثیف و یا درست تنظیم نشده است.
فاصله دهانه شمعها را تنظیم نمایید. شمعها کثیف و یا نامیزان است.
تنظیم کنید. دلکو میزان نیست.
اتصالهای کاربراتور را به منیفولد محکم کنید. نشتی در لوله مکش (لوله منیفولد)
فیلرگیری کنید. فاصله ساق سوپاپها و چکشی ها میزان نیست.
شتاب اتومبیل کم است.

     

تنظیم کنید. تنظیم دلکو صحیح نیست.
پیچها را محکم کنید و در صورتیکه واشر خراب شده باشد، تعویض نمایید. در لوله مکش نشتی وجود دارد
سوراخها و والوهای سوزنی را تمیز کنید. سوخت کافی نیست.
مطمئن شوید که تمام گاز داخل اتومبیل برابر تمام گاز کاربراتور است، در صورتی که لازم باشد تنظیم کنید. بازوهای اهرمهای گاز میزان نیست.

قطعات فرسوده و یا خراب شده را تعویض نمایید. دلکو را طبق مشخصات موتور تنظیم کنید، گرفتگی داخل لوله آوانس مکش را برطرف نمایید واتصالات را محکم کنید.

آوانس اتوماتیک دلکو صحیح نیست.
موتور ریپ می زند. تمیز کنید و یا تعویض نمایید. شمع ها خراب شده است.
مدار جرقه، چکش برق و وایرهای سیستم جرقه را بررسی کنید تا مطمئن شوید که تمام قطعات سیستم خشک و تمیز است. مدار جرقه خراب است.
تمام قطعات متصل به منیفولد را محکم کنید. در لوله های تنفسی نشتی است.
در صورتیکه لازم باشد تمیز کنید. بنزین کافی نیست و یا با آب مخلوط شده است.
سوزن شناور را تمیز کنید. سطح شناور را کنترل کنید. خفه کردن کاربراتور.
اگزوز را تعمیر کنید. سیستم اگزوز گرفته است.
موتور دارای قدرت کمی است تنظیم کنید. دلکو تنظیم نیست.
تعمیر ویا تنظیم نمایید. آوانس اتوماتیک خلاء خراب است.
تمام قطعات متصل به منیفولد را محکم کنید. در مسیر لوله های تنفسی نشتی است.
فیلر گیری کنید. فیلر سوپاپ ها صحیح نیست.
فشار را اندازه بگیرید. فشار کمپرس کم است.
سوخت رسانی به کاربراتور و والوهای سوزنی را بررسی کنید. بنزین کافی نمی رسد.
مطمئن شوید که تمام گاز داخل اتومبیل برابر تمام گاز کاربراتور است. اهرم گاز خارج از تنظیم است.
در دور آرام موتور خاموش
می شود ولی در بقیه مواقع عادی کار می کند.

      

طوری تنظیم کنید که دور آرام موتور افزایش یابد. پیچ گاز احتیاج به تنظیم دارد.
تمیز کنید. سوراخ هوایی سلو (دور آرام) مسدود شده است.
تمام قطعاتی که متصل به منیفولد هستند، کنترل کنید و در صورتیکه محکم نبودند محکم کنید. در لوله مکش نشتی است.
در حین کار موتور ضربه می زند. مقدار آوانس را کاهش دهید. دلکو خیلی آوانس است.
فنرهای آن را بررسی کنید. آوانس اتوماتیک گریز از مرکز معیوب است.
سیستم خنک کن موتور را کنترل نمایید. موتور داغ می کنند.
شمع مناسب بکار ببرید. شمعها داغ می کنند.
کربن زدائی نمایید. جمع شدن جرم و دوده در محفظه احتراق.
در درجه حرارت عادی موتور آب از لوله اگزوز خارج می شود.

     

تعویض نمایید. واشر سرسیلندر سوخته است.
تعمیر کنید. سرسیلندر ترک برداشته
موتور در سرعتهای زیاد ریپ
می زند.
تمام اتصالهای داخل دلکو را تمیز و محکم نمائید و وضعیت آن را کنترل کنید. سر وایرها در مدار جرقه شل یا کثیف است.
پلاتین را کنترل و تنظیم کنید پلاتین سوخته و یا فاصله ها تنظیم نیست.
تمیز و یا تنظیم نمایید. شمع ها خراب است.
داغ کردن موتور نشتی و یا کمبود آب را کنترل کنید ولی قبل از اضافه کردن آب نیم ساعت جهت خنک شدن موتور صبر کنید. کمبود آب در سیستم خنک کننده.
سفتی تسمه پروانه را به مقدار مشخص شده تنظیم کنید و در صورتی که تسمه خراب شده باشد تعویض نمایید. تسمه پروانه شل است.
تعویض نمایید. لوله های جنت خراب است.

واشر درب رادیاتور را کنترل کنید و مطمئن شوید که در حالت خوبی است و درب رادیاتور نسبت به درجه حرارتهای متفاوت مناسب عمل می کند، در غیر این صورت تعویض نمایید.

درب رادیاتور خراب و یا مناسب نیست
مسیر را تمیز کنید. مدار دستگاه خنک کننده گرفتگی دارد.
ترموستات خراب شده را با یک ترموستات مناسب درجه حرارت کارکرد موتور تعویض نمایید. ترموستات خراب است.
طبق مشخصات داده شده در کاتالوگ، اتومبیل را تنظیم کنید. دلکو میزان نیست.
پمپ آب را تعمیر و یا تعویض نمایید. پمپ آب خراب و یا نشت می کند.
اتصال لوله را از نظر نشت کنترل کنید. عیب در لوله خارجی اتصال به رادیاتور جهت تنظیم و خروج بخار آب.
مسیرها را به وسیله گریس حل شده در آب باز کنید. از به کار بردن وسایل خشن خوداری کنید. راههای عبور هوا به رادیاتور مسدود شده مخصوصا مسیرهای عمود بر رادیاتور. (پروانه، مگس و آشغال مسیر عبور هوا را مسدود کرده).
از متخصص کمک بگیرید. ترمال سوئیچ پروانه برقی خراب است.
داغ کردن موتور اگر گرفتگی وجود دارد بر طرف سازید. لوله مکشی را چک کنید. آوانس دلکو را طبق مشخصات داده شده در کاتالوگ اتومبیل تنظیم کنید. قطعات فرسوده را تعویض نمایید. آوانس اتوماتیک دلکو خراب است.
در موقع روشن کردن موتور در هوای سرد از موتور صدای غیر عادی شنیده می شود.

      

  

  

موتور را متوقف کنید و اتومبیل را به محل گرم ببرید تا یخها آب شود به علت یخ زدن، پمپ آب کار نمی کند و تسمه روی پولی هرز کار می کند.
محکم کنید. تسمه پروانه شل است.
در صورتیکه جای گریس خور نداشته باشد ماده ای که توسط سازتده اتومبیل معرفی شده است به آب اضافه کنید. بلبرینگ پمپ آب احتیاج به گریس دارد.
با یک یا دو قطره روغن سبک روغن کاری کنید. بلبرینگهای دینام احتیاج به روغنکاری دارد.
ازمتخصص کمک بگیرید. خرابی فرمان هیدرولیک.
پمپ آب نشت می کند. تعمیر و یا از پمپ نو استفاده کنید. کاسه نمد خراب شده.
وجود دائمی حباب هوا در رادیاتور و داغ کردن موتور. در صورتیکه شکستگی مشاهده نگردید از واشر نو استفاده کنید. واشر سر سیلندر سوخته و یا سر سیلندر ترک برداشته است.
رادیاتورمرتبا آب کم می کند. لوله ها را بررسی کنید، اگر لازم بود تعویض نمایید. واشر سرسیلندر را در صورتیکه لازم بود تعویض نمایید. نشتی خارجی (معمولا محل نشت گچ و شوره می زند).

نشتی آب به داخل موتور را با استفاده از گیج روغن و بالا آمدن سطح روغن می توان کنترل نمود. در حالت خیلی بد روغن بصورت سفید رنگ است. بخار اضافی لوله اگزوز را کنترل کنید.

نشت به داخل موتور.
موتور زیاد بنزین مصرف می کند. کاربراتور را تنظیم کنید. کاربراتور احتیاج به تنظیم دارد.
فیلتر هوا را تمیز و یا تعویض نمایید. گرفتگی در ورود هوای مکشی است.
ساسات را رفع گیر نمایید. ساسات گیر کرده است.
موتور مرتبا روغن کم می کند و دود آبی از اگزوز خارج می شود. ازمتخصص کمک بگیرید. خوردگی سیلندر، پیستون، رینگ (ها) و یا خرابی کاسه نمد روی گاید سوپاپها.
دود اگزوز عادی است ولی مرتبا باید روغن به موتور اضافه شود. موتور را کاملا بشوئید و موتور را درحالت گرم نگه دارید و نشت آن را کنترل کنید، واشرهای لازم را تعویض و یا پیچ آنها را محکم کنید. روغن ریزی موتور.
تمیز کنید. مجرای تخلیه هوای موتر کثیف و یا بسته است.
وجود کمپرس. از متخصص کمک بگیرید، ممکن است احتیاج به تعمیر نداشته باشد. فشار زیاد در داخل کارتل.
چراغ روغن خاموش نمی شود. ارتفاع روغن داخل کارتل را بررسی کنید. عدم وجود روغن در موتور.

سیم چراغ اخطار روغن را از موتور قطع کنید. در صورتیکه روشن ماند در سیستم سیم کشی اشکالی وجود دارد و در صورتی که خاموش شود در سوئیچ فشار روغن اشکالی وجود دارد. قبل از اینکه دوباره موتور را روشن کنید از متخصص کمک بگیرید.

خرابی چراغ اخطار روغن و یا اشکال در فشار روغن.
ماشین را پیش متخصص ببرید. سیستم فشار روغن موتور خراب است.
هنگام چرخش به طرفین چراغ روغن روشن می شود. روغن اضافه کنید ارتفاع روغن پائین است.
هنگام زیاد شدن دور موتور چراغ روغن خاموش می شود در صورتیکه روغن مناسب به کاربرده شده از متخصص کمک بگیرید. کافی نبودن فشار روغن در دورهای کم موتور.
فشار روغن هنگام روشن کردن موتور درهوای سرد زیاد نمی شود. ارتفاع روغن را بررسی کنید. روغن کافی نیست.
موتور را متوقف کنید و با متخصص مشورت کنید. خرابی در سیستم فشار روغن.
فشار روغن هنگام رانندگی بطور ناگهانی افت پیدا می کند.

     

از نظر نشت روغن آن را کنترل کنید و پس از تعمیر، روغن اضافه کنید. با احتیاط رانندگی کنید، مجددا آن را بررسی کنید. سطح روغن پائین است.
موتور را خاموش کنید وآن رامجددا روشن نکنید و از متخصص کمک بگیرید. خرابی در سیستم فشار روغن.
وقتی موتور کار می کند چراغ اخطار دینام روشن باقی می ماند. از تسمه پروانه نو استفاده کنید. تسمه پروانه پاره شده است.
زغالها را چک کنید. در صورتیکه لحیم ها ذوب شده باشد تعویض و یا تعمیر لازم است. دینام برق تولید نمی کند.

آفتامات و اتصال بدنه آن را چک کنید. در صورتیکه قطع اتصال مشهودی وجود نداشت از متخصص کمک بگیرید.قسمتهایی که قطع شده اند نباید موقعی که موتور کار می کند وصل نمود.

دینام برق نمی دهد ولی به نظر می رسد که کار می کند.
اتومبیل هنگام رانندگی لرزش دارد. پیچهای چرخ رامحکم کنید. در صورتیکه حالت خاصی در تایر مشاهده نمودید یا متخصص مشورت کنید. از تایرهای نو استفاده کنید. چرخ ها لق شده یا تایرها بالانس نیست (بالانس نبودن تایر از لرزش در آوردن ماشین در سرعت معینی قابل تشخیص است). تایرها آسیب دیده و یا اینکه مناسب نیستند
بلافاصله تعویض نمایید. چهار شاخه شل و یا خورده شده یا اینکه میل گاردان آسیب دیده است.
از پروانه نو استفاده کنید. پره پروانه شکسته است.
بلبرینگ نو بکار ببرید. بلبرینگ جلو خراب است.
اتومبیل در دنده است ولی حرکت نمی کند (اگر میل گاردان بگردد).

     

از متخصص کمک بگیرید شاید احتیاج به جرثقیل باشد. خار محور، یا میل پلس بریده است.
از متخصص کمک بگیرید شاید احتیاج به جرثقیل باشد. قسمت اکسل عقب خراب است.
اتومبیل در دنده است ولی حرکت نمی کند (اگر میل گاردان نگردد). سطح روغن دنده اتوماتیک را چک کنید، در صورتیکه صحیح بود از متخصص کمک بگیرید. جعبه دنده اتوماتیک خراب است.
پس از خلاصی کلاچ صدا می کند. لقی را مرتفع سازید. اهرم کلاچ اشتباه تنظیم شده است.
هنگام درگیری کلاچ صدا می کند.

     

تعویض نمایید. بلبرینگ کلاچ خورده شده یا آسیب دیده.
در صورتیکه امکان داشته باشد تعویض و یا گریسکاری نمایید. بوش فلایول (انتهای میل لنگ)خشک است.
ترمز صدای غیرعادی دارد.

     

در صورتیکه لازم باشد کاسه چرخ یا دیسک ها را تعویض نمایید. اتصالات شل شده . دیسک یا کاسه چرخ خورده و یا خراب شده اند.
از لنت های نو استفاده کنید. لنت ها آسیب دیده اند.
هنگام ترمز، اتومبیل به یک سو کشیده می شود. تمام ترمزها را تنظیم کنید. یکنواخت نبودن تنظیم ترمزها.
واشرها را تعویض نمایید. از لنت چرخ مقابل سمتی که می کشد روغن بیرون زده.
پیستون آن را آزاد کنید و یا سیلندر چرخ را کاملا تعویض نمایید. سیلندر ترمز چرخ مقابل که می کشد، گیرکرده.
خلاصی پدال زیر پا زیاد است

     

تنظیم کنید و در صورتیکه فرسوده باشند تعویض نمایید. لنت کفشکها احتیاج به تعویض و یا تنظیم دارد.
تنظیم کنید. اهرم فشاردهنده روغن در داخل سیلندر اصلی دارای لقی زیادی است.
هنگام فشار روی ترمز ، لرزش حس می شود. تعویض نمایید. دیسک سالم نیست ، کاسه چرخ شکسته و یا خط برداشته است.
در اثر کار کردن به تدریج خوب خواهد شد. لنتها نو و کارنکرده هستند.
تنظیم ویا تعویض نمایید. بلبرینگ چرخ ها لقی دارند.
ترمز دو پا کار می کند هواگیری نموده و ترمزها را تنظیم کنید. وجود هوا در داخل سیستم.
اگر واشر عیبی ندارد سیلندر را تعویض نمایید. پیستون و سیلندر اصلی خراب است.
عیب را برطرف کنید. نشت جزئی در سیستم.
نیروی بیش از حد برای ترمز کردن لازم است تعمیر و یا تنظیم کنید. سیلندر چرخ گیر کرده است.
اثر خلاء روی بوستر را کنترل کنید.دست روی بوستر بگذارید در صورتیکه عملی از بوستر موقعیکه موتور کار می کند احساس نشد از متخصص کمک بگیرید. بوستر کار نمی کند.
ترمز گیر می کند. دوباره تنظیم کنید. لنتها خیلی نزدیک به کاسه چرخ تنظیم شده اند.
با بکار بردن سنجاق آن را باز کنید. سوراخهای درب مخزن روغن مسدود شده است.
آزاد یا تعویض نمایید. پیستون و سیلندر چرخها گیر کرده.
تمیز کرده ، روغن کاری نمایید و عمل آن را چک کنید. سیم ترمز دستی گیر کرده.
تعویض نمایید. فنر آزاد کن لنتهای ترمز ضعیف و یا شکسته شده است.
دوباره تنظیم کنید و جای بازی اضافه به پیستون و سیلندر داده شود. اهرم سیلندر اصلی تنظیم نیست.
روغن اشتباهی مصرف شده است آن روغن را خالی کرده روغن جدید بکار ببرید. گردگیرهای سیلندر ترمز حل شده.
ترمز داغ و یا دود می کند لنتها را باید تنظیم کنید. لنتها با کاسه چرخ در تماس است.
توقف کنید کنید و اجاز دهید خنک شود. استفاده زیاد از ترمز هنگام پایین آمدن از یک شیب طولانی.
ترمز بطور ناگهانی از کار می افتد با مکانیک ماهر تماس حاصل کنید. لوله ترمز بریده و یا نشتی در سیستم ترمز وجود دارد.
تعویض نمایید. اجزا داخل پمپ و یا سیلندرهای ترمز فرسوده

[دانلود جدول کامل عیب یابی و رفع عیب خودرو بصورت فایل PDF ] جدول عیب یابی سیستم مدیریت موتور

MMS diagnosis

 

دیدگاه‌ها  

+5 #1001 حسين قاسمی 1397-10-13 13:25
سلام ماشین سراتو2008هتست وقتی سنروف بسته هست قسمت عقب سمت راننده مقداری فاصله دارد ولی سمت شتگرد کاملا بسته می شود ممنون می شوم راهنمایی نمایی
نقل قول کردن
+6 #1002 پبمان صمیمی 1397-10-18 22:01
ماشین من پژوپارس معمولی هست ماشین روشن کروم خامودم وچراغ اخطار بنزین خاموش شد وماشبن هم هرچه اسههر چه استارت مب خوره روسن نمیشه دلیل چیست
نقل قول کردن
+7 #1003 محمد 1397-10-20 16:14
با سلام من پراید 132 مدل 88 دارم زمانی که ماشین ایست می کند دور موتور زیر 1000 میاید فرمان و بدنه می لرزد وقتی کمی گاز میدهیم دور موتور به 1000 می رسد در حالت ایستاده لرزش قطع می شود استپر تعویض شده ولی مشکل حل نشده ممنون راهنمایی کنید.
نقل قول کردن
+3 #1004 فرزین 1397-10-21 21:30
سلام‌ . در خودروی زانتیا مدل ۸۵، به یکباره و پس از تعویض اجباری باطری، صدای پمپ بنزین بصورت مداوم شنیده می شود( حتی وقتی که کاملا سوئیچ خاموش است و سوئیچ را درآورده ام).
سپاس
نقل قول کردن
+4 #1005 علیرضا یزدانی 1397-10-25 13:05
به نقل از محمد:
با سلام من پراید 132 مدل 88 دارم زمانی که ماشین ایست می کند دور موتور زیر 1000 میاید فرمان و بدنه می لرزد وقتی کمی گاز میدهیم دور موتور به 1000 می رسد در حالت ایستاده لرزش قطع می شود استپر تعویض شده ولی مشکل حل نشده ممنون راهنمایی کنید.

سوکت و سیم سنسور سرعت کنترل گردد
نقل قول کردن
+2 #1006 علیرضا یزدانی 1397-10-25 13:05
به نقل از فرزین:
سلام‌ . در خودروی زانتیا مدل ۸۵، به یکباره و پس از تعویض اجباری باطری، صدای پمپ بنزین بصورت مداوم شنیده می شود( حتی وقتی که کاملا سوئیچ خاموش است و سوئیچ را درآورده ام).
سپاس

رله دوبل کنترل شود هر چه سریعتر
نقل قول کردن
+3 #1007 حمید رضا نیکخو 1397-10-25 14:49
سلام سر دنده استارتتیبا روغن زده شده کلاچ هم ضعیفف شده
نقل قول کردن
0 #1008 مهرداد 1397-10-26 22:12
باسلام،خودروی پژو۴۰۵درسرعت بالا از۹۵کیلومتربه بالا ریپ ضعیف میزند آیااین مشکل باعث خاموش شدن خودرو مشکل دیگری هم میشود
نقل قول کردن
+4 #1009 مهدی 1397-10-29 20:55
باسلام.چند روز هست عقربه آمپر روغن بعداز چند دقیقه افت میکند وروی اخطار (خط قرمز)قرار میگیرد ولی چراغ اخطار روغن روشن نمیشود حالا من چطور بفهمم ایراد از آمپر است یا ویلپمپ یا فشنگی؟لطفا سریعا راهنمایی بفرمایید
نقل قول کردن
0 #1010 فرشاد 1397-10-30 09:37
سلام سمند معمولی مولتی پلکس ، ریپ میزد سه کار میکرد دیاگ انژکتور 2و 4 رو معیوب میدونس ولی تست انژکتور رفتم سوزنا خوب بود ، شمعا عوض شد ولی بازم ریپ زد آخرین بارداشت سه کار میکرد که دود و بخار سفید با مایعات مث بنزین خام از تو اگزوز زد و زود در حد 20 ثانیه قطع شد .... دیگه خاموشش کردم و روشنش نکردم ینی آب روغن زده یا نه خام سوزی سادس ....ممنون
نقل قول کردن
+4 #1011 پیمان 1397-11-01 16:37
با سلام پراید 111 صفر کشش ماشین خیلی کم هست حداکثر سرعت 125 تا پدال گاز تا انتها فشار میدم هیچ تاثیری ندارد لطفا راهنمایی کنید
نقل قول کردن
+3 #1012 مجید 1397-11-03 02:41
سلام من پژو405دارم صبح هاوقتی هواسرده پس ازروشن کردن حدود5ثانیه وقتی کمی گازمیدم صدای تق تق شنیده میشه وپس ازآن صداقطع میشه.لطفا راهنمایی کنید.ممنون
نقل قول کردن
+2 #1013 پیمان 1397-11-04 09:15
به نقل از مجید:
سلام من پژو405دارم صبح هاوقتی هواسرده پس ازروشن کردن حدود5ثانیه وقتی کمی گازمیدم صدای تق تق شنیده میشه وپس ازآن صداقطع میشه.لطفا راهنمایی کنید.ممنون

به نظر من روغن ماشین رو تعویض کنین به احتمال زیاد جنس روغنی که استفاده کردین خوب نیست اگر درست نشد به احتمال زیاد اویل پمپتون ایراد داره یا یکی از راه هایی که روغن به بالای سرسیلندر میرسونه دچار گرفتگی شده
نقل قول کردن
+3 #1014 پیمان 1397-11-04 09:57
به نقل از پیمان:
با سلام پراید 111 صفر کشش ماشین خیلی کم هست حداکثر سرعت 125 تا پدال گاز تا انتها فشار میدم هیچ تاثیری ندارد لطفا راهنمایی کنید

با تعویض روغن ،فیلتر روغن و فیلتر هوا و زدن بنزین سوپر رفع گردید
نقل قول کردن
+2 #1015 سینا 1397-11-05 16:57
با سلام
من پراید صبا دارم موقع روشن شدن دود ابی از اگزوز میاد ولی به محض گرم شدن موتور دود از بین میره اگه امکانش هست راهنمایی بفرمایید. ممنون
نقل قول کردن
+1 #1016 حمید44توانا 1397-11-05 21:25
با سلام..
پراید131 مدل 89 دارم.. چراغ صفحه کیلومتر،لامپ سکن، چراغ صفحه کلیدهای کشویی کولر و بخاری روشن نمیشود ولی وقتی پامو رو پدال ترمز میذارم همه روشن میشن، دلیلش چیه؟؟؟ لطفا راهنمایی کنید
نقل قول کردن
+3 #1017 پیمان 1397-11-06 14:42
به نقل از سینا:
با سلام
من پراید صبا دارم موقع روشن شدن دود ابی از اگزوز میاد ولی به محض گرم شدن موتور دود از بین میره اگه امکانش هست راهنمایی بفرمایید. ممنون

به احتمال زیاد ساق سوپاپ ایراد پیدا کرده در زمانی که ماشین خاموش هست روغن از کنار سوپاپ وارد سیلندر میشه و وقتی استارت میزنین روغن داخل سیلندر میسوزه دود آبی میده باز باید به یک تعمیرکار ماهر نشون بدید
نقل قول کردن
+3 #1018 مجید 1397-11-08 23:09
با سلام
پژو آردی 84 انژکتور دارم
در سرعت و مواقعی که ماشین گرم است به شکل ناگهانی چراغ چک و استوپ وروغن و باطری چشمک زیاد می زند ولی زمانی که گاز زیاد داده میشود چراغها خاموش میشود . لطفا راهنمایی بفرمایید
نقل قول کردن
+1 #1019 سینا 1397-11-09 12:43
به نقل از پیمان:
به احتمال زیاد ساق سوپاپ ایراد پیدا کرده در زمانی که ماشین خاموش هست روغن از کنار سوپاپ وارد سیلندر میشه و وقتی استارت میزنین روغن داخل سیلندر میسوزه دود آبی میده باز باید به یک تعمیرکار ماهر نشون بدید

ممنون دوست عزیز
ایا خرجش زیاده؟
نقل قول کردن
+1 #1020 فربد 1397-11-11 12:59
سلام من 530 دارم 2005 تو سر بالایی به مدت چند ثانیه چراغ ارور زرد گیربکس میده بدش قطع میشه دلیلش چیه ماشین تقه و مشکلی هم نداره کارکردش هم که 60 هزار تاس
نقل قول کردن
+2 #1021 سعید 1397-11-12 11:07
به نقل از حمید رضا نیکخو:
سلام سر دنده استارتتیبا روغن زده شده کلاچ هم ضعیفف شده


کاسه نمد ته میل لنگ نشتی دارد
نقل قول کردن
+1 #1022 علی 1397-11-13 10:43
باسلام، ماشین من RD مدل 84 میباشد نزدیک یک هفته هست آب رادیاتور از درب رادیاتور به اندازه نصف استکان موقع ای که موتور ماشین رو پس از یک ساعت خاموش میکنم سرریز میشه، ضمنا بعضی مواقع لوله بالای رادیاتور داغ هست و لوله پایین رادیاتور سرد هست 4 ماه پیش ترموستات+واتر پمپ +تمامی شیلنگهای ماشین رو عوض و هواگیری کردم ضمنا موقع ای که موتور سرد هست ماشین رو روشن میکنم و درب رادیاتور را باز میکنم آب رادیاتور را میزنه بیرون لطفا راهنمایی بفرمایید.
نقل قول کردن
+8 #1023 حسینی 1397-11-14 08:56
باسلام ، مهندس من خودم میخوام واشر سرسیلندر ماشین پارس XU7 رو عوض کنم، آچار ترکمتر چندکیلویی بگیرم + پیچهای واشر سرسیلندر رو روی چه درجه ای سفت کنم. متشکرم
نقل قول کردن
+3 #1024 امیر 1397-11-16 21:43
سلام . من پژو 207 دارم 1000 تا هم نرفته . امروز برای چند دقیقه ماشین رو خاموش کردم و برگشتم در ماشین رو باز کردم نشستم دیگه برق ماشین از کار افتاد و نه سوییچعمل کیرد نه روشن میشد. در هارو باز و بست کردم و بعد چند دقیقه برقش وصل شدو روشن شد. یک بر دیگر هم عصر اینطوز شد. به نظرتون مشکل از کجاست؟
نقل قول کردن
+2 #1025 علیرضا یزدانی 1397-11-18 09:32
به نقل از علی:
باسلام، ماشین من RD مدل 84 میباشد نزدیک یک هفته هست آب رادیاتور از درب رادیاتور به اندازه نصف استکان موقع ای که موتور ماشین رو پس از یک ساعت خاموش میکنم سرریز میشه، ضمنا بعضی مواقع لوله بالای رادیاتور داغ هست و لوله پایین رادیاتور سرد هست 4 ماه پیش ترموستات+واتر پمپ +تمامی شیلنگهای ماشین رو عوض و هواگیری کردم ضمنا موقع ای که موتور سرد هست ماشین رو روشن میکنم و درب رادیاتور را باز میکنم آب رادیاتور را میزنه بیرون لطفا راهنمایی بفرمایید.

ترموستات گیر داردیا جایی نشتی دارید
نقل قول کردن
+2 #1026 بابک 1397-11-19 02:57
سلام مهندس من پژو۴۰۵ مدل ۹۱ دارم وقتی که تقریبا ماشینم یک ساعت کار میکنه یابیشترفرقی نداره موقع خاموش کردن ماشین موقعی که ایست کامل میکنم و موتور ماشین روشنه تق تق شدیدی میکنه و تا خاموش کردن ماشین از صدا نمی افته هر مکانیکی بردم نمیدونن ایراد چیه لطفا راهنمایی کنید
نقل قول کردن
+2 #1027 رضا 1397-11-19 23:48
با سلام.من یه سمند ای اف سون مدل نود 95 دارم از وقتی که گرفتمش در حالت توقف که ماشین روشن هست .دور موتور شروع به بازی کردن میکنه و از یک پایین میاد.ماشین الکی گاز میخوره.بعد هم خاموش میشه تا الان دو بار دریچه گاز.سه بار استپر.صفحه کیلومتر.سنسور میل سوپاپ و ای سی یو ماشینم عوض کردم .مشکلش حل شد و الان یکساله که مشکل برطرف شده اما بازم چند وقتی هست که مشکل بازم پیدا شده.کسی هم سر در نمیاره.خسته شدم.کلی قطعات عوض کردم.بنظرت مشکل از کجاست میشه راهنمایی کنید.با تشکر
نقل قول کردن
+2 #1028 حسین 1397-11-20 21:46
سلام .من یه پژو ۴۰۵ مدل ۸۲ دارم دو سه روز یکبار یه جوری میشه مثلا اول صبح که موتور سرده میخام از پارکینگ بیارم بیرون عالی روشن میشه ولی یهو گاز بدم یا بزنم دنده و حرکت کنم خاموش میشه.اول صبح ها هم همیشه اینجوری نیست ممکنه چرخی تو شهر زده باشم حدود یکساعت و یه لحظه خاموش کنم بعد استارت بزنم باز اینطوری میشه خوب روشن میشه ولی حرکت نمیکنه میزنم دنده خاموش میشه ولی دو سه روز یکبار اینجوری میشه چند دقیقه ماشینو به حال خودش میزاری درست میشه
نقل قول کردن
+2 #1029 عباس 1397-11-20 23:39
به نقل از مجید:
با سلام
پژو آردی 84 انژکتور دارم
در سرعت و مواقعی که ماشین گرم است به شکل ناگهانی چراغ چک و استوپ وروغن و باطری چشمک زیاد می زند ولی زمانی که گاز زیاد داده میشود چراغها خاموش میشود . لطفا راهنمایی بفرمایید

مشکل از فشنگی روغن یا پمپ روغن یا سوکت فشنگی روغن هستش شک نکن اول سوکت بعد فشنگی اگر درست نشد اویل پمپ رو تعویض کن
نقل قول کردن
+1 #1030 پیام بیگی 1397-11-22 20:48
چشمک زدن همزمان همه چراغها پشت کیلومتر در حالت سه لو
نقل قول کردن
+3 #1031 ایوب 1397-11-23 00:39
سلام
یه مشکلی برای 405م افتاده اون اینه که تو این ماه دو بار که خواستم ماشینمو روشن کنم تا می خواستم استارت بزنم ماشینم می افتاد رو گاز چراغ گاز روسن میشد وهرچه استارت می زدم دیگه ماشین روشن نمی شد یعنی می رفت رو گاز دیگه اجازه نمی داد تا رو بنزین روشن کنم اما بعد یه نیم ساعتی مشکلش حل میشد و روشن میشد بردمش تعمیرگاه گفتن باید وقتی خاموش شد بیام ببینیم لطفا یکی راهنمایی کنه
نقل قول کردن
+4 #1032 حجت 1397-11-23 01:13
سلام من یه پراید مدل 89 دارم وقتی چراغ ماشینو روشن میکم برق ماشین به کل قطع میشه و ماشینم خاموش میشه و بعد از چند دقیقه دوباره برق وصل میشه منکنه بگید عیبش چیه ممنون میشم؟
نقل قول کردن
+3 #1033 پیمان 1397-11-25 11:54
به نقل از رضا:
با سلام.من یه سمند ای اف سون مدل نود 95 دارم از وقتی که گرفتمش در حالت توقف که ماشین روشن هست .دور موتور شروع به بازی کردن میکنه و از یک پایین میاد.ماشین الکی گاز میخوره.بعد هم خاموش میشه تا الان دو بار دریچه گاز.سه بار استپر.صفحه کیلومتر.سنسور میل سوپاپ و ای سی یو ماشینم عوض کردم .مشکلش حل شد و الان یکساله که مشکل برطرف شده اما بازم چند وقتی هست که مشکل بازم پیدا شده.کسی هم سر در نمیاره.خسته شدم.کلی قطعات عوض کردم.بنظرت مشکل از کجاست میشه راهنمایی کنید.با تشکر

سلام به نظر من مشکل از سیم کشی قسمت موتور هست منظور دسته سیمی که سنسورها ی موجود در قسمت موتور خودرو را به ای سی یو متصل میکنه
نقل قول کردن
+3 #1034 پیمان 1397-11-25 12:06
به نقل از حجت:
سلام من یه پراید مدل 89 دارم وقتی چراغ ماشینو روشن میکم برق ماشین به کل قطع میشه و ماشینم خاموش میشه و بعد از چند دقیقه دوباره برق وصل میشه منکنه بگید عیبش چیه ممنون میشم؟

قسمت موتور ماشین سمت راست بقل کمک یه جعبه فیوز سه تایی هست که برق اصلی ماشین چراغها از طریق این جعبه فیوز کنترل میشه احتمال زیاد ایراد پیدا کرده یا سیم فیوزها رو عوض کنین یا کلا عوضش کنین
نقل قول کردن
+2 #1035 پیمان 1397-11-25 12:22
به نقل از سینا:
ممنون دوست عزیز
ایا خرجش زیاده؟

سرسیلندر باید باز بشه با این وضع گرونی رو 400 تا 600 هزینه داره
نقل قول کردن
+3 #1036 محمد 1397-11-28 21:40
سلام من یه پراید 93دارم هروقت خاموشش میکنم یا اگه زیر پام خاموش بشه دیگه تا پنج شش دقیقه روشن نمیشه.باید بزارم تا پنج شش دقیقه خنک بشه بعد روشن میشه .لطفاً راهنمایی کنید.
نقل قول کردن
+2 #1037 کاربران میهمانA 1397-11-29 00:17
با سلام خودرو پژو ۴۰۵ مدل ۹۱ دارم آمپر آب اصلأ بالا نمیاد فن ها طبق روال عادی خاموش و روشن میشوند ولی آمپر آب اصلأ حرکت نمیکند انگار که ماشین سرده میشه لطف کنید راهنمایی بفرمایید.با تشکر
نقل قول کردن
+1 #1038 majid 1397-12-01 07:50
سلام وققتون بخیر
با ماشین یه مسافتی رو رانندگی کردم بعد که خواستم دوباره ماشین رو روشن که ماشین روشن نمیشه و چراغ های پشت آمپر همشون روشن میشه وقتی سویچ رو میچرخونم و خاموش نمیشه میشه دلیلشو بگید ممنون میشم
نقل قول کردن
+2 #1039 علیرضا یزدانی 1397-12-01 09:22
به نقل از بابک:
سلام مهندس من پژو۴۰۵ مدل ۹۱ دارم وقتی که تقریبا ماشینم یک ساعت کار میکنه یابیشترفرقی نداره موقع خاموش کردن ماشین موقعی که ایست کامل میکنم و موتور ماشین روشنه تق تق شدیدی میکنه و تا خاموش کردن ماشین از صدا نمی افته هر مکانیکی بردم نمیدونن ایراد چیه لطفا راهنمایی کنید

نشتی انژکتور- خرابی کنیستر
نقل قول کردن
+2 #1040 علیرضا یزدانی 1397-12-01 09:23
به نقل از رضا:
با سلام.من یه سمند ای اف سون مدل نود 95 دارم از وقتی که گرفتمش در حالت توقف که ماشین روشن هست .دور موتور شروع به بازی کردن میکنه و از یک پایین میاد.ماشین الکی گاز میخوره.بعد هم خاموش میشه تا الان دو بار دریچه گاز.سه بار استپر.صفحه کیلومتر.سنسور میل سوپاپ و ای سی یو ماشینم عوض کردم .مشکلش حل شد و الان یکساله که مشکل برطرف شده اما بازم چند وقتی هست که مشکل بازم پیدا شده.کسی هم سر در نمیاره.خسته شدم.کلی قطعات عوض کردم.بنظرت مشکل از کجاست میشه راهنمایی کنید.با تشکر

سیم کشی بررسی شود
نقل قول کردن
+2 #1041 ارین اسفندیاری 1397-12-01 15:24
ماکسیما ۸۴ دارم که به علتی مجبور به برداشتن سر باطری شدم والان که وصل کردم استارت میخورد بنزین میارد روشن نمیشود برق برای سر کویل نمیارد ممنون
نقل قول کردن
+2 #1042 فاطمه 1397-12-02 00:04
سلام.یه پراید هاچبک مدل86 دارم.حدود یک ماهه صبحا که ماشینو روشن میکنم و حرکت میکنم چراغ های صفحه کیلومتر خود به خود هر از گاهی روشن خاموش میشن.حالت اتصالی دارن.خیلی رو مخمه.ایراد از چی میتونه باشه؟
نقل قول کردن
+3 #1043 سعید 1397-12-03 20:18
سلام پرشیا مدل۹۵دارم صبحا هوا سرده ماشینم توگاز تو سرعت بالا گزو قطع میکنه پس میزنه خاموش میشه ولی تو بنزین نمیشه و ژیگلاتورشم تمیز کردم که خوب گرم بشه ولی درست نمیشه!یکیم شتابش خیلی کمه درحد صفر تسمه تایمش تنظیمه بخدا ۲ماهه بهترین تست میبرم درست نمیشه خودشم هنگ کرده اگه میشه کمکم کنید ممنون میشم !؟
نقل قول کردن
+2 #1044 علیرضا یزدانی 1397-12-05 10:43
به نقل از حجت:
سلام من یه پراید مدل 89 دارم وقتی چراغ ماشینو روشن میکم برق ماشین به کل قطع میشه و ماشینم خاموش میشه و بعد از چند دقیقه دوباره برق وصل میشه منکنه بگید عیبش چیه ممنون میشم؟

سر باتری شل شده و یا سیم دینام
نقل قول کردن
+2 #1045 علیرضا یزدانی 1397-12-05 10:44
به نقل از فاطمه:
سلام.یه پراید هاچبک مدل86 دارم.حدود یک ماهه صبحا که ماشینو روشن میکنم و حرکت میکنم چراغ های صفحه کیلومتر خود به خود هر از گاهی روشن خاموش میشن.حالت اتصالی دارن.خیلی رو مخمه.ایراد از چی میتونه باشه؟

ایراد از چراغهای خطر هست مراجعه به باتری ساز
نقل قول کردن
+2 #1046 علیرضا یزدانی 1397-12-05 10:46
به نقل از محمد:
سلام من یه پراید 93دارم هروقت خاموشش میکنم یا اگه زیر پام خاموش بشه دیگه تا پنج شش دقیقه روشن نمیشه.باید بزارم تا پنج شش دقیقه خنک بشه بعد روشن میشه .لطفاً راهنمایی کنید.

سنسور دور موتور - قلع مردگی ECU-سنسور دمای ECU باید دیاگ بزنید و خطا بررسی شود
نقل قول کردن
+2 #1047 علیرضا یزدانی 1397-12-05 10:48
به نقل از سعید:
سلام پرشیا مدل۹۵دارم صبحا هوا سرده ماشینم توگاز تو سرعت بالا گزو قطع میکنه پس میزنه خاموش میشه ولی تو بنزین نمیشه و ژیگلاتورشم تمیز کردم که خوب گرم بشه ولی درست نمیشه!یکیم شتابش خیلی کمه درحد صفر تسمه تایمش تنظیمه بخدا ۲ماهه بهترین تست میبرم درست نمیشه خودشم هنگ کرده اگه میشه کمکم کنید ممنون میشم !؟

گرفتگی نازلهای گاز روی منیفولد هوا
نقل قول کردن
+1 #1048 امیر 1397-12-06 10:43
با عرض سلام و خسته نباشید.
پارس مدل 94 tu5دارم کلاس 13 این ماشین بدجور اذیتم کرده چندین جاهم بردمش ولی کسی ازش سر نیورد ممنون میشم اگه کمک کنید. ماشین صبح زیاد استارت میخوره یعنی بین 15تا18بار استار میزنم تا روشن میشه پمپ بنزین هم عوض کردم نو گذاشتم . ماشین موقعه خاموش شدن حالت هوا کشیدن داره تو حالت روشنی هم این حالت داره اما تو خاموش شدن بیشتر میشه. انژکتورهاروهم دادم سرویس کردن. سنسور map عوض کردم. اما جدیدا متوجه یچیزی شدم که وایر شمع دهانه 2و4 کوتاه تر از وایر شمع دهانه 1و3 است
آیا این نرمال؟
روی کویل هم دوپیچ بستن آیا این هم نرمال؟
لطفا راهنمای کنید ممنون
نقل قول کردن
+4 #1049 شهرام 1397-12-09 00:20
بست های باطری چک کن
نقل قول کردن
+3 #1050 مجتبی 1397-12-10 13:17
سلام من پراید مدل ۸۸دارم ماشین بعداز تقریبا یک ساعت کارکردن ناگهان خاموش می شه وبعداز یکی دقیقه دوباره با یک استارت روشن می شه ضمنا فیوز هم ذوب می شه ممنون می شم اگه راهنماییم کنید
نقل قول کردن
+4 #1051 محمد 1397-12-11 14:53
سلام.پراید 111 دارم وقتی دنده عوض میکنم موقع فشار پدال گاز صدای تق از پدال میشنوم.دسته موتور عوض کردم فایده ای نداشت.لطفا راهنمایی کنید
نقل قول کردن
+3 #1052 سهولی 1397-12-11 15:30
سلام وانت پیکان مدل 91دارم صبح زودبااستارت اول روشن میشودولی اگرپام روگاز بردارم خاموش میشودممنونم میشم راهنماییم کنید
نقل قول کردن
+4 #1053 نوید 1397-12-13 08:34
سلام.پژو پارس سال (۱۸۰۰) مدل۹۶دارم.۴۴۰۰۰تا کار کرد.اخیرا یه صدایی به صدای موتور اضافه شده مثل هیس هیس یا خس خس شاید به نحوی هم میشه گفت احساس میکنم صدای موتور کمی خفه شده و یا صدای کشیده شده چیزی ….. برای خودم محسوسه..... چن تا مکانیک بردم متوجه نشدن.ا...حساسم اینه داخل اتاق از زیر فرمون هم بیشتر احساس میشه و راحت تر تا جلو و جلوی موتور با کاپوت باز،،،درجا هم گاز میدم میاد اصلا از استارت بلافاصله این صدا احساس میشه فقط در حال خلاص نمیاد. میتونید راهنمایی بفرمایید؟ ..ضمنا شاید بشه گفت این صدا درترکیب با صدای موتوره و جدا نیست برخلاف صداهات معمول ، یه چیزیه که اضافه شده به صدای اصلی و خیلی کم صدای موتور رو کم یاخفه کرده،لااقل اینطوری احساس میشه..ممنون میشم راهنماییم کنید.
نقل قول کردن
+2 #1054 احمدی 1397-12-13 08:50
با سلام
من سمند مدل 82دارم تعمیر اساسی کردم
صبح وقتی هوا سرده نیش استارت روشن میشه اما وقتی خاموش میکنم بعد نیم ساعت 4استارت روشن میشه اگه بلافاصله بعد از خاموش کردن استارت بزنم نیش استارت روشن میشه و وقتی پنجره رو باز میکنم یا هنگام دور زدن بوی بنزین میاد داخل اتاق لطفا راهنمایی کنید
نقل قول کردن
+2 #1055 نوید 1397-12-15 17:05
به نقل از علیرضا یزدانی:
ایراد از چراغهای خطر هست مراجعه به باتری ساز

نه آقا ایراد از دسته راهنماست.. باید عوض شه
نقل قول کردن
+1 #1056 فرامرز 1397-12-15 23:33
سلام من یه پراید مدل ۸۵ دارم ماشین زمانی که روشن میکنم خیلی عالی کار میکنه ولی وقتی تا اخر چند بار گاز میدم ماشین تک میشه و دیگه گاز نمیخوره ....اینا رو امتحان کردم ....سوزن .کویل .سنسور دریچه گاز سنسور اکسیژن .ایسیو ....سنسور ضربه .... لطفا کمک کنید ممنون میشم
نقل قول کردن
+2 #1057 اسح 1397-12-17 10:05
ماشین پراید دور یواش لنگ میزند به بالاوپایین..چپ وراست
نقل قول کردن
+2 #1058 مصطفی 1397-12-19 00:38
سلام من پراید مدل نود وپنج دارم روغن از کارتر نمیاد بالا پمپ روغن هم عوض کردم بازم نیومد بالا.سر سیلندر رو هم باز کردیم ولی بازم نیومد بالا ممنون میشم بگید مشکلش چیه و چجوری میشه درستش کرد
نقل قول کردن
0 #1059 maryam 1397-12-21 14:40
سلام دوماشین در یک محیط بسته پارک شدن و استارت زده روشن کردن ودرحالت سلو دوماشین کارمیکند یه ماشین بوق میزند وماشین دیگر خاموش میشود قطعه خراب در ماشین خاموش شده چیه ؟؟
نقل قول کردن
+5 #1060 محمد 1397-12-23 00:43
سلام
من کیلومتر ماشینم چراعش نصفه روشن میشه .
وقتی چراغ ها رو روشن میکنم دو تا از چراغ های کیلومتر کار میکنه.
چطوری میتونم برطرفش کنم؟؟؟
نقل قول کردن
+2 #1061 علیرضا یزدانی 1397-12-23 17:37
به نقل از فرامرز:
سلام من یه پراید مدل ۸۵ دارم ماشین زمانی که روشن میکنم خیلی عالی کار میکنه ولی وقتی تا اخر چند بار گاز میدم ماشین تک میشه و دیگه گاز نمیخوره ....اینا رو امتحان کردم ....سوزن .کویل .سنسور دریچه گاز سنسور اکسیژن .ایسیو ....سنسور ضربه .... لطفا کمک کنید ممنون میشم

شمع کنترل شود 2 بررسی خطای سنسور اکسیژن با دیاگ کنترل شود 3-نشتی آب و یا روغن به داخل سیلندر
نقل قول کردن
+2 #1062 مهدی کریمی 1397-12-24 11:26
آیا داغ شدن فیوزهای جعبه فیوز خودرو ریو طبیعی است؟
نقل قول کردن
+1 #1063 محمد 1397-12-25 21:26
سلام من پراید مدل 89 دارم هم بنزین داره هم برق میاد هم تسمه تایم سالمه استارت میزنیم ولی روشن نمیشه
نقل قول کردن
+3 #1064 رضا 1397-12-26 19:44
سلام من پراید صبا دوگانه مدل ۸۷ دارم بعضی اوقات در حال حرکت برف پاکن ، بالابر شیشه ها و فن رادیات قطع می شود و با خاموش و روشن کردن دوباره درست میشن . لطفا راهنمایی کنید علت چیست؟ با تشکر.
نقل قول کردن
+2 #1065 مجید 1397-12-26 22:46
سلام من 207دارم.هر وقت نه همیشه بارون میاد خطای ستسور دور موتور داره.دیاگ کار میگه سنسور اب میخوره و بعد دوباره خوب میشه اما چک روشن میمونه تا رفع خطا کنی.راهی هست که اب تخوره؟؟:
نقل قول کردن
+2 #1066 Iman 1398-01-04 04:26
به نقل از پیمان:
به احتمال زیاد ساق سوپاپ ایراد پیدا کرده در زمانی که ماشین خاموش هست روغن از کنار سوپاپ وارد سیلندر میشه و وقتی استارت میزنین روغن داخل سیلندر میسوزه دود آبی میده باز باید به یک تعمیرکار ماهر نشون بدید

ساق سوپاپ نیست
مشکل از لاستیک گاید
نقل قول کردن
+2 #1067 Iman 1398-01-04 04:29
به نقل از محمد:
سلام من پراید مدل 89 دارم هم بنزین داره هم برق میاد هم تسمه تایم سالمه استارت میزنیم ولی روشن نمیشه

شمع چک کن
انژکتور چک کن
دریچه گاز چک کن
تایم چک کن
نقل قول کردن
0 #1068 Iman 1398-01-04 04:30
به نقل از سهولی:
سلام وانت پیکان مدل 91دارم صبح زودبااستارت اول روشن میشودولی اگرپام روگاز بردارم خاموش میشودممنونم میشم راهنماییم کنید

اگه انژکتوریه مشکل استپر موتور
اگه کاربراتور باید تنظیم کاربرات بشه
نقل قول کردن
+2 #1069 منصور دلفانی 1398-01-04 23:59
سلام ماشین من پراید مدل۸۹تو دنده ۳هیچ مشکلی نداره دور موتور راحت میره بالا ولی دنده ۴تو سربالایای خیلی ملایم یا حتا صاف با تعداد سرنشین بالای۳نفر دور موتور از گاز تا تهمیچسبونم به‌زور به نزدیکای۳۰۰۰میرسه وسرعت بالای ۱۰۰نمیره
نقل قول کردن
+2 #1070 مصیب 1398-01-08 14:33
سلام ماشینم سمنده مدل 81دوروزه فنش کموزیادمیشه رله هاشوعوض کردم ولی همونجوریه ممنون میشم کمکم کنید
نقل قول کردن
0 #1071 پرویز 1398-01-08 18:36
سلام . خودرو پراید رو تازه تعمیر کردم . موتور که روشنه آمپر و فن درست کار می کنه ، ولی بعد از خاموش کردن از موتورصدای قل قل به گوش میرسد. ضمنا تست دیگه ای رو انجام دادم و درب رادیاتور رو برداشتم یک مقدار کف و آب از رادیاتور میاد بیرون و زمانی که ترموستات باز میشه آب چرخش داره و سطح آب توی رادیات میره پایین . لطفا ایراد رو بفرمایید .
نقل قول کردن
+2 #1072 Rzaaaa 1398-01-09 15:38
بادرود.من یک پراید 92دارم یک مشکل داره که هیچ کس سر درنمیاره.صبح ها یا کلا وقتی که یکی دوروز خاموش باشه بانیش استارت روشن میشه ولی پس از یک یا دوساعت روشن بودن یه مدت خاموش باشه باید سه چهار تا استارت بزنم تا روشن بشه .سنسور اکسیژن سنسور اب شستو شوی سوزن ها صافی بنزین فیلر گیری فلش ecuرله دوبل همه تمیز کاری سنسور دورموتور و مانیوفیلد انجام شد ولی تغییر نکرد.تورو خدا راهنماییم کنید
نقل قول کردن
+2 #1073 پیمان 1398-01-11 05:01
به نقل از علی:
باسلام، ماشین من RD مدل 84 میباشد نزدیک یک هفته هست آب رادیاتور از درب رادیاتور به اندازه نصف استکان موقع ای که موتور ماشین رو پس از یک ساعت خاموش میکنم سرریز میشه، ضمنا بعضی مواقع لوله بالای رادیاتور داغ هست و لوله پایین رادیاتور سرد هست 4 ماه پیش ترموستات+واتر پمپ +تمامی شیلنگهای ماشین رو عوض و هواگیری کردم ضمنا موقع ای که موتور سرد هست ماشین رو روشن میکنم و درب رادیاتور را باز میکنم آب رادیاتور را میزنه بیرون لطفا راهنمایی بفرمایید.

سلام این بلا سر منم اومده بود مال من از درب رادیات بود مال پژو تازشو گرفتم انداختم درست شد
نقل قول کردن
+1 #1074 احسان 1398-01-16 13:00
لطفاً هرکی می تونه راهنمایی کنه ...........
با سلام . سمند موتور ملی مدل 1393دارم وقتی سرعت بین 102 تا 118 می رسه صدای موتور خیلی زیاد میشه و میزنه تو و انگار یه دنده دیگه می خواد و وقتی سرعت بالا می ره به تدریج کم میشه. دسته موتور ها همگی عوض شده و اگزوز و کاتالیست هم عوض شده ولی هیچ نمایندگی تا حالا نتوسته مورد را حل کنه . چیکار کنم؟؟؟
نقل قول کردن
+3 #1075 احسان 1398-01-16 13:02
وقتی وسایل مثلا عینک یا پول خورد در جلوی سرعت شمار و یا داشبورد و یا زیر دستی سمند موتور ملی می زارم هنگام حرکت لرزش ایجاد میشه و وسایل صدا می دن. مشکل از کجاست؟؟؟؟؟
نقل قول کردن
+2 #1076 حسینی 1398-01-17 01:26
سلام
یه سمند معمولی مدل 83 دارم
فن دور تندش کار نمیکنه
دمای اب تا 110 هم میره
توی سربالایی دما بالا میره
واینکه کولر میگیرم فن روی دور تند نمیره
خدا خیر بده هرکی که بتونه کمکم کنه
یا حق
نقل قول کردن
+1 #1077 پژمان 1398-01-17 04:19
سلام من یه پراید معمولی مدل۸۹ دارم
سر شمع ها را در اوردم برای چک کردن سالمی شمع ها کمی جرقه زد الان برق پشت کیلومتر از کار افتاده.مثلا:دور موتور سرعت سنج.امپر بنزین و امپر اب.اینها کار نمیکنن
چراغ بزرگ های جلو هم روشن نمیشوند
فیوز های جعبه فیوز سالمن
مشکل از چیه
ممنون میشم راهنمایی کنید
نقل قول کردن
+2 #1078 رسول سوری 1398-01-17 15:25
زانتیا مدل ۸۴دارم هرچه استارت می زنم روشن نمی شود برق مثبت از باطری برای سیم شماره سه روی کویل میگیرم روشن می شود تا سویچ باز می کنم هم فن یکسره میشود و امپر کیلومتر رفته تا اخر ایستاده دور متور هم کار نمی کند پمپ یکسره کار می کند سویچ باز باشه یا بسته لطفن راهنمای کنید
نقل قول کردن
+3 #1079 علی 1398-01-18 11:05
باسلام ماشین من پژوپارس دوگانه مدل 96 هست که در ترافیک در حالت خلاص هم در گاز و هم در بنزین خودبه خود گاز میخوره و دورموتور میره رو 3 . لطفا راهنمایی بفرمایید.
نقل قول کردن
+1 #1080 مجید 1398-01-25 04:30
با سلام لطفآ ی میکانیک حرفه ای جوابمو بده بخدا خیلی جاها ماشینمو بردم نتونستن عیب یابی کنن.
من ماشینم پراید مدل 81 کاربراتوری هستش
من در فاصله 3 ماه دوتا استارت عوض کردم برای ماشین برای دفعه سوم که استارتم خراب شد بردم تعمیرش کردم ولی دیگه هرچقدر استارت میخوره ماشین روشن نمیشه ولی باهول دادن روشن میشه.
باطری ساز میگفت برق ماشینت خوبه مشکل از برقش نیست احتمالا از کاربراتورته.
بردم کاربراتورسازی ام گفت مشکل کاربراتور وسیستم هوا وسیستم برق نداره ماشینت.
حالا الان یک ماهه ماشینم استارت میخوره ولی روشن نمیشه ولی باهول روشن میشه هرجا هم میبرم مشکلش رو پیدا نمیکنن خستم کرده هرجا میرم ماشین رو خاموش نمیکنم بخاطره اینکه خاموش بشه با استارت روشن نمیشه باید چندنفرباشن هول بدن تا روشن بشه.
ممنون میشم اگه کمکم کنید مشکلشو پیدا کنم.
نقل قول کردن
+2 #1081 مجید 1398-01-25 04:41
به نقل از علی:
باسلام ماشین من پژوپارس دوگانه مدل 96 هست که در ترافیک در حالت خلاص هم در گاز و هم در بنزین خودبه خود گاز میخوره و دورموتور میره رو 3 . لطفا راهنمایی بفرمایید.

به نقل از منصور دلفانی:
سلام ماشین من پراید مدل۸۹تو دنده ۳هیچ مشکلی نداره دور موتور راحت میره بالا ولی دنده ۴تو سربالایای خیلی ملایم یا حتا صاف با تعداد سرنشین بالای۳نفر دور موتور از گاز تا تهمیچسبونم به‌زور به نزدیکای۳۰۰۰میرسه وسرعت بالای ۱۰۰نمیره

صفحه کلاجت داره تموم میشه مشکل صفحه کلاجته
نقل قول کردن
+3 #1082 علیرضا یزدانی 1398-01-27 10:54
به نقل از مجید:
با سلام لطفآ ی میکانیک حرفه ای جوابمو بده بخدا خیلی جاها ماشینمو بردم نتونستن عیب یابی کنن.
من ماشینم پراید مدل 81 کاربراتوری هستش
من در فاصله 3 ماه دوتا استارت عوض کردم برای ماشین برای دفعه سوم که استارتم خراب شد بردم تعمیرش کردم ولی دیگه هرچقدر استارت میخوره ماشین روشن نمیشه ولی باهول دادن روشن میشه.
باطری ساز میگفت برق ماشینت خوبه مشکل از برقش نیست احتمالا از کاربراتورته.
بردم کاربراتورسازی ام گفت مشکل کاربراتور وسیستم هوا وسیستم برق نداره ماشینت.
حالا الان یک ماهه ماشینم استارت میخوره ولی رو...
ممنون میشم اگه کمکم کنید مشکلشو پیدا کنم.

جهت چرخش استارت کنترل شود ، دنده فلایویل نیز از نظر درگیر بودن و اتصالش به فلایویل کنترل شود
نقل قول کردن
+4 #1083 جباری 1398-01-28 13:48
با سلام، ال نود مدل ۸۶ دارم. وقتی موتور گرم و فن روشن میشه، تقریبا فن دیگه خاموش نمیشه. ممنونم.
نقل قول کردن
+1 #1084 علی امارلو 1398-01-30 22:18
سلام.
با گرفتن بخاری پراید کاربراتور بعد از طی مسافتی خود به خود دور موتور پایین میاد وماشین خاموش میشه.
و بغل در به لرزه درمیاد.
ممنون میشم کمک کنید.
نقل قول کردن
+2 #1085 اویس شکی 1398-01-30 22:47
سلام
من پژو آردی دارم دمای آمپر اب بالای ۱۰۰ میرود ولی فن کار نمیکند ضمنا تمامی شلنگها چک شدواترپمپ تعویض شد شمع آب و شمع رادیات عوض شد واشر سرسیلندر عوض شد فن ها چک شد ولی هنوز مشکل برطرف نشد
نقل قول کردن
+3 #1086 پژمان 1398-01-31 09:08
سلام.من یک پژو ۲٠٦ دارم که به تازگی icu رو تعمیر کردم و سوزنهای انژکتور رو عوض کردم.اما دیروز بعداز نیم ساعت رانندگی ترافیک نرمال ، ماشینم و خاموش کردم بعد از بیست دقیقه روشن کردم و ماشین چندتا چک زد و بدکارکرد اما بعداز چندگازدادن موتور صاف شد و در حین کارکردن هوب بود اما بدازخاموش کردن مجدد تکرار شد.
اما اگه ماشین کامل سرد بشه این عمل ایجاد نمیشه.
ممنونم.
نقل قول کردن
+1 #1087 حسین 1398-02-02 09:14
به نقل از علی:
باسلام ماشین من پژوپارس دوگانه مدل 96 هست که در ترافیک در حالت خلاص هم در گاز و هم در بنزین خودبه خود گاز میخوره و دورموتور میره رو 3 . لطفا راهنمایی بفرمایید.

مشکل سنسور دریچه گاز دارد(پتانسیومتر)
نقل قول کردن
+1 #1088 pedram 1398-02-04 13:26
سلام.ماشینم پرایده.استارت میخوره ولی سخت روشن میشه بعضی مواقع روشن نمیشه اگرم روشن بشه چک هم روشن میشه و ماشین بد کار میکنه
نقل قول کردن
+1 #1089 حامد 1398-02-07 23:56
با سلام پراید مدل 81دارم در حین حرکت بعضی وقتها مکث میکرد ولی جدیدا خاموش میشود وبعضی وقتها خاموش که میشود چراغهای داخل کیلومتر هم خاموش میشود لطفا راهنمایی کنید گرفتارم کرده چند جا هم بردم فایده نداره مرسی
نقل قول کردن
+1 #1090 سامان 1398-02-10 23:40
سلام.من رانا ال ایکس مدل ۹۴ دارم.زمانی که با سوییچ درب ماشین رو قفل یا باز میکنم، احتیاط ماشین اصلا چشمک نمیزنه ولی از داخل با دسته راهنما یا دکمه چهار راهنما رو میزنم روشن میشه.فقط با قفل و باز کردن دربها با سوییچ هیچ اتفاقی ننیفته ولی ماشین قفل و باز میشه
نقل قول کردن
+1 #1091 سامان 1398-02-11 03:38
سلام
ماشین پژو پارس معمولی مدل ۸۸
از ماشین در حین حرکت صدای خرخر ممتد میاد و با افزایش یا کاهش سرعت و گاز دادن صدای کم و زیاد میشه یه جا میگن از گیربکس یه جای دیگه میگن از سیلندر چند ماه پیش واشر سر سیلندر و یه دست کامل سوپاپ عوض کردم
ممنون میشم راهنمایی کنید
نقل قول کردن
+3 #1092 سامان 1398-02-11 03:47
سلام
خودرو پارس معمولی۸۸
کولر بعضی وقت ها آف میکنه و به حالت قبل بر نمیگرده
در این حالت صدای قطع و وصل کمپرسور نمیاد و با خاموش و روشن کردن کولر باز هم درست نمیشه
در این حالت فن ها کار میکنن ولی بادگرم خارج میشه این اتفاق در روز چند بار اتفاق میوفته بعضی وقتا یه روز کامل اینجوری میشه
ممنون میشم راهنمایی کنید
نقل قول کردن
+2 #1093 محمد 1398-02-13 12:44
سلام ماشین تیبا دارم فقط تابستون ظهرا که هوا گرمه در حرکت گاز زیاد نمیخورد گاز میخوابه ولی صبح شب خوب میشه مشکل چی هست
نقل قول کردن
+3 #1094 رضا 1398-02-15 12:02
با سلام لطفا برای حل مشکلم بهم کمک کنید .من یه پراید دارم مدل 91 ماشینم زیاد استارت میخوره چ در هوای سرد چ در هوای گرم اما در هوای گرم مدت زمان استارت میخوره خیلی جاها بردمش یکی میگه شمع و کویله عوض کردم،یکی دیگه میگه دیاگ دادم دم دستگاه دیاگ استپ موتور هم عوض کردم پمپ بنزین هم عوض کردم اما مشکلم حل نشده .اگه میتونین راهنماییم کنید ممنون.
نقل قول کردن
+2 #1095 جعفری توحید 1398-02-19 11:58
سلام ماشین من با وجود باطری واستارت نرمال و رسیدن بنزین بعضی وقتااصلا روشن نمیشدولی دیروز بااستفاده از راهنمایی این برنامه وجدول عیب یابی تونستم مشکلمو حل کنم عیب ماشین من کثیفی سنسور mapبود ممنونم خواستم تشکر بکنم
نقل قول کردن
+1 #1096 حامد 1398-02-20 21:34
سلام ماشین 405مدل95 دارم کولرش کار نمیکرد بردم باطریساز ،گفت برقش قطع شده اونو درست کرد الان بعده اون وقتی میخوام سوییچ ماشین رو بچرخونم تا استارت بزنم یه صدایی تق میاد ایراد از چی میتونه باشه
نقل قول کردن
+2 #1097 علی 1398-02-23 14:09
سلام من ۲۰۶مدل ۸۱دارم وقتی موتور گرم میشه چراغ روغن هشدارمیده وباکمی گازدادن خاموش میشه دوباره گازندم روشن میشه ممون میشم کمکم کنید
نقل قول کردن
+2 #1098 احمدرضا 1398-02-25 02:52
سلام
پژو 207 I دنده ای دارم که چراغ چک گاهی روشن میشه ودور موتور تا 2 بیشتر نمیاد و گاز نمیخوره خطای نامشخص میزنه و باز بودن یا اتصال به زمین سنسور وضعیت2پدال گاز شمع عوض کردم پدال عوض کردم کوئل عوض کردم باز مشکل داره
نقل قول کردن
+2 #1099 محمد شفیق 1398-02-25 16:16
سلام ۲۰۷ اتومات مدل ۹۰ دارم . سربلایی تو دور برگردون که میخوام دور بزنم چراغ استوپ و دستی به همراه بوق هشدار زده میشه و نمیدونم از چیه .

دنده ی معکوس ۲ به ۱ اتومات تقه میزنه و ممیدونم عیب از کجاست . لطف میکنید جواب بدید
نقل قول کردن
+2 #1100 امیرجواد 1398-02-26 19:24
سلام خودرو من ۴۰۵ مدل ۹۰ هست دوروز پیش رفتم باطری سازی دوتا فیوز تو جعبه فیوز خودرو سوخته بود عوض کرد مشکل مربوط بود به آمپرهای صفحه کیلومتر و آمپر بنزینو آمپر آبو و چراغای صفحه کیلومتر کار نمیکرد اول درست شد تا ۱۰ دقیقه بعد جایی وایسادم هرکار کردم خاموش نشد خللصه سوییچو اینقد زدم تا خاموش شد مثلا ۲ دقیقه البته تو راه یه مقدار بوی سیمسوزی هم اومد تو کابین فکر کردم از بیرونه خیلی کم بود توضیحا روی ماشین کیلس هم نصبه خلاصه برگشتم خونه فرداش خواستم برم بیرون کلید استارت اذیت میکرد اول ولی روشن شد گفتم خاموش کنم دوباره روشن کنم دیگه روشن نشد تا اینکه باطریساز آوردم یه مقدارری سیمکشیش‌ سوخته بود روشن کنه ببریم در مغازش که هر کار کرد نشد رله دوبل نو هم بستم نشد استارت میخوره برق پشت صفحه کیلومترو آمپراهم کار میکرد اما نشد اگر راهی میدانید بفرمایید امتحان کنم ماشین فقط روشن شه ببرم به خدا پول ندارم جرثقیل بگیرم راه باطریسازی هم دوره کمک کنید ممنون میشوم
نقل قول کردن
+2 #1101 یونس 1398-02-27 01:56
سلام؛ ماشینم پیکان مدل ۸۲ انژکتوری هستش؛ آمپر روغن بعد ۵ کیلومتر روندن روشن میشه، بردم مکانیک، اویل پمپ رو عوض کرد و لاتون هم زد، روغنش هم تعویض کردیم یه چند روز بد نبود آمپر میرفت پایین اما به خط قرمز نمیرسید. اما خیلی طول نکشید که دوباره همونطوری شده... ممنون میشم راهنمایی کنین
نقل قول کردن
+2 #1102 مهدی 1398-02-29 08:10
سلام ماشین بنده پژو405تکسوز می باشد چند روزیست که چراغ چک ماشینم گاه وبیگاه روشن می شود وبعد ماشین دچار ریپ زدن می شود و افت سرعت تا حد خاموشی پیدا می کند و دوباره راه می افتد می خواستم لطف بفرمایید و راهنمایی کنید.
نقل قول کردن
+4 #1103 مسعود 1398-03-01 13:37
سلام سمند ال ایکس دارم . وقتی ماشین رو خاموش میکنم برق کل آمپرها قطع میشه و آمپرها و دور موتور همونجایی که هستن می مونن . علت چیه
ممنون میشم کمک کنید
نقل قول کردن
+1 #1104 نوید 1398-03-01 19:48
ماشین پژو پارس ۹۴. تمامی سرویسها انجام شده. بنظر هیچ ایرادی ندارد. تنها ایرادش اینه که میزان خروجی اگزوز تند هست و نرم نیست . گاهی هم اگزوز هوا رو بصورت توپی خارج می کند. ممنون میشم راهنمایی کنید
نقل قول کردن
+1 #1105 علیرضا یزدانی 1398-03-02 13:09
به نقل از سامان:
سلام
خودرو پارس معمولی۸۸
کولر بعضی وقت ها آف میکنه و به حالت قبل بر نمیگرده
در این حالت صدای قطع و وصل کمپرسور نمیاد و با خاموش و روشن کردن کولر باز هم درست نمیشه
در این حالت فن ها کار میکنن ولی بادگرم خارج میشه این اتفاق در روز چند بار اتفاق میوفته بعضی وقتا یه روز کامل اینجوری میشه
ممنون میشم راهنمایی کنید

سوکت رله شل شده یا خراب شده -زیر پا سمت چپ
نقل قول کردن
+2 #1106 علیرضا یزدانی 1398-03-02 13:10
به نقل از حامد:
سلام ماشین 405مدل95 دارم کولرش کار نمیکرد بردم باطریساز ،گفت برقش قطع شده اونو درست کرد الان بعده اون وقتی میخوام سوییچ ماشین رو بچرخونم تا استارت بزنم یه صدایی تق میاد ایراد از چی میتونه باشه

دکمه کولرت رو حالت روشن هست
نقل قول کردن
+1 #1107 نگین 1398-03-02 13:29
سلام خسته نباشید ببخشید ما چند روز پیش یه خودرو پیکان خریدیم از نظر تنظیم موتور جلوبندی و مکانیکی همه وسایلاش نو کردیم الان گذاشتیم تنظیم برق خودرو نمیدونم چیکار کرده ماشین خاموش شده روشن نمیشه علت چی میتونه باشه ممنون میشم جواب بدید
نقل قول کردن
+2 #1108 جمال 1398-03-04 09:28
ایا کسی هست که یاری کند
یه پراید دارم وقتی که دور موتور به ۳ میرسه موتور کپ پیکنه باید دنده بش بدی
سه بار دیاگ زدم سرعت سنجا نشون میده
در صورتی که هم کیلومتر قشنگ کار میکنه
یه بارم نو نو عوضش کردم که خیالم راحت بشه
به نظرتون چیکار باید بکنم ممنون
نقل قول کردن
+1 #1109 نیما 1398-03-04 22:57
سلام ماشینم پراید 131هستش وقتی ترمز شدید میگیرم از زیر پام صدایی مثل ضربه زدن به یه فنر یا در رفتن یه فنر میاد، وقتی هنگام ترمز توی جاده،جاده دست اندازای کوچیک داشته باشه این صدارو میده ، نمیدونم از چیه
نقل قول کردن
+2 #1110 رضا 1398-03-05 02:24
سلام ماشین اردی دارم بعضی مواقع وقتی سوییچ باز میکنم ،چراغ های چک واستپ روشن نمیشود وبعداز استارت وحرکت عقربه کیلومتر شمار کار نمیکنه لطفا بگید ایراد از کجاست
نقل قول کردن
+2 #1111 1234 1398-03-07 01:48
با سلام و خسته نباشید ماشین 405 با زرن جفت راهنما وترمز گرفتن چراغهای رادیو ظبط ماشین روشن میشود ،علت چیست با تشکر
نقل قول کردن
+2 #1112 محسن 1398-03-07 20:11
سلام
ماشین سمند دوگانه سوز دارم سوییچ رو که باز میکنم ضبط خود به خود رو شن میشه و روی قسمت مانیتور ضبط error 3 نمایش داده میشود مشکلش چیه ممکنه راهنمایی کنید
نقل قول کردن
+3 #1113 نوید 1398-03-10 23:01
سلام من یه 405دو گانه دستی دارم چند وقت قبل واشر سرسیلندر سوخته بود که کلا واشر سرسیلندر و خود سرسیلندر رو نو عوض کردم الان مشکلی نداره ولی از همون روز بعد از تعویض وقتی ماشین سرده درب رادیاتور رو باز می کنم صدای مثل بازکردن درب نوشابه میده حتی رادیاتور هم نو عوض کردم
نقل قول کردن
+1 #1114 رضا افسری 1398-03-11 02:04
سلام
ماشین من سمنده
۴انژکتور با سیم کشی
مغزی پمپ بنزین با فشار شکن
شمع و وایر
صافی بنزین
همه را تعویض کردم ماشین در حالت ساکن مثل ساعت کار میکنه ولی توی حرکت بعد از راه افتادن ب محض فشار دادن پدال گاز کپ میکنه
هیچکس هم سر در نمیاره اگ بتونید کمکم کنید ممنون میشم
سپاس
نقل قول کردن
+2 #1115 محمد نوری 1398-03-13 09:44
سمند مدل 95 صبح اول وقت ویا در هوای سرد پس از استارت ماشین روشن میشه ولی ریپ میزنه و تا خاموش شدن هم میره ( گاهی خاموش میشه ) که با فشردن پدال گاز و یا در استارت دوم بدون مشکل روشن میشه
نقل قول کردن
+2 #1116 Reza 1398-03-17 02:28
باسلام
خواهشا منو راهنمایی کنین خسته شدم از بس به این نمایندگی و اون نمایندگی،این تعمیرگاه و اون تعمیرگاه رفتم و نتونستن برطرف کنن ایراد ماشینمو
؛پراید صفر دارم هنگام حرکت( توی دور پایین و دنده یک و دو بیشتر به چشم میاد) پامو که از روی گاز برمیدارم و قتی دوباره گاز رو فشار میدم موتور دوبار قطع و وصل میکنه
سنسور مپ و استوپر و سنسور دریچه گاز رو عوض کردم
انژکتور و شعمعها رو سرویس کردم
درست نشد که نشد
چراغ چک هم روشن نمیشه و هیچ خطایی هم نمیزنه
ممنون میشم راهنمایی کنین
نقل قول کردن
+2 #1117 حسن 1398-03-17 13:03
سلام خواهشا اگر کسی اطلاعات داره راهنمایی کنه ماشینم سمند ای اف سون موتور ملی هست رو دور پایین و وقت میخوام توقف کنم چراغ روغن و استپ موتور روشن میشه عیدمشکل یاتاقان و فیلترروغن و خود روغنشم ی روز پیش عوض کردم هیشکی هم درست ُسر در نمیاره راهنماییم کنید
نقل قول کردن
+3 #1118 حسین 1398-03-17 15:21
سلام،خدا قوت.ماشینم ریو هست دو ساله وقتی هوا گرم میشه بعد از مدتی رانندگی وقتی خاموش میکنم و دوباره میخوام روشن کنم خیلی سخت ،با چنتا استارت و با لرزش روشن میشه.چند بارم دیاگ زده ام خطایی نداره،مصرف بنزین هم زیاد شده،ممنون میشم راهنمایی کنید جناب مهندس
نقل قول کردن
+2 #1119 abbas.miri 1398-03-18 13:14
ماشين پارس اتومات مدل ٩٠ دارم، تو جاده ك ميرم سرعت ٩٠ تا ١٠٠ بعضي موقع آمپر آب يهو تا خط ٣/٤ بالا ميره بعد مياد پايين مشكل چيه
نقل قول کردن
+2 #1120 مفرحی 1398-03-18 20:43
سلام . پراید دارم . تو جاده که میرم وقتی موتور گرم میشه هنگام روشن شدن فن (فن یک زمانه هست) قدرت موتور به کلی گرفته میشه بطوریکه حداکثر سرعت 60-70 تا بیشتر نمیشه . علت رو میخواستم بدونم لطفا.
باتشکر
نقل قول کردن
+2 #1121 باسلام من مجیدم 1398-03-19 01:45
سلام من یک ماشین پارس دارم زمانی که موتور گرم میشود بد کار میکند وخاموش مکنم دیگه روشن نمیشود تا اینکه با هول باید روشن کنم پمپ بنزین تازه عوز کردم وسوخت پاشام چک کردم پرتاب خوبی دارن
نقل قول کردن
+2 #1122 حسن زاده 1398-03-19 20:54
سلام ماشین پیکان وانت دارم بعد از گرم شدن وقتی.خاموش میکنم بعد زوشن میکنم مقداری دود ابی از اگزوز به بیرون میزنه بعد قطع میشه دیگه دود نمی کنه دلیلش چی میتونه باشه ممنون
نقل قول کردن
+2 #1123 مفرحی 1398-03-20 09:49
به نقل از علیرضا یزدانی:
شمع کنترل شود 2 بررسی خطای سنسور اکسیژن با دیاگ کنترل شود 3-نشتی آب و یا روغن به داخل سیلندر

موتور تازه تعمیره . تنظیم موتور که بردم فقط وایر شمع رو گفت عوض کن ( فکر کنم دیاگ هم نذاشت !) وقتی داغ میکنه تو جاده یهو کپ میکنه .
نقل قول کردن
+1 #1124 عادل 1398-03-20 17:54
باسلام
ماشین ال نود دارم شرکت پارس خودرو
ماشینم فن دور تند کار نمیکنه امپر میکشه و کولرشم خنک نمیکنه
تشکر میکنم کمکم کنید
نقل قول کردن
+2 #1125 داریوش جوادی 1398-03-20 18:20
به نقل از حسن:
سلام خواهشا اگر کسی اطلاعات داره راهنمایی کنه ماشینم سمند ای اف سون موتور ملی هست رو دور پایین و وقت میخوام توقف کنم چراغ روغن و استپ موتور روشن میشه عیدمشکل یاتاقان و فیلترروغن و خود روغنشم ی روز پیش عوض کردم هیشکی هم درست ُسر در نمیاره راهنماییم کنید

خوب اینکه مشخصه مشکل یا از اویل پمپ هست یا شمع روغن !
نقل قول کردن
+2 #1126 محمد 1398-03-22 01:40
به نقل از حسینی:
سلام
یه سمند معمولی مدل 83 دارم
فن دور تندش کار نمیکنه
دمای اب تا 110 هم میره
توی سربالایی دما بالا میره
واینکه کولر میگیرم فن روی دور تند نمیره
خدا خیر بده هرکی که بتونه کمکم کنه
یا حق

سلام فشنگی قهوه ای پشت سر سیلندر بغل کویل رو عوض کن صد درصد درست میشه یا سوکت فشنگی قهوهای ایراد داره به هر حال مربوط به فشنگی قهوه ای هست دنبال چیزی دیگه نگرد
نقل قول کردن
+4 #1127 صمد سلمانی 1398-03-22 16:33
خودوری بنده پراید مدل 88است وقتی ماشین میخواهد داغ کنه فن وچراغ چک همزمان روشن میشه وقتی درجه ماشین پایین تر امد فن خاموش میشه اما چراغ چک همین جور روشن می مونه
اما ماسین را اگه خاموش کنی بعد استارت بزنی چراغ چک خاموش میشه دلیلش چیه
نقل قول کردن
+2 #1128 مجتبی 1398-03-22 23:52
سلام من ماشین ۴۰۵دارم چند مدته که صبح هر وقت که موتور سرد هست کولر میگرم سری میره دور تند تعمیر نگاه چندتا تعمیر گاه بردم عیبش پیدا نکردن
نقل قول کردن
+2 #1129 حسین 1398-03-23 12:41
باسلام خودرو ال90 هست مشکلش این هست که وقتی یه مدت کار کرد و موتور نسبتا داغ شده باشه اگر جایی توقف کنم و خاموش کنم بعد که استارت میزنم روشن نمیشه و حدود 5-10 دقیقه بعد که کمی خنک شد ناشین روشن می شود .گاها هم که روشن نمی شود در اثر استارت زدن زیاد با هل دادن ماشین روشن میشود اگر کسی همچین اشکالی برایش پیش اومده و عیب رو برطرف کرده لطفا راهنمایی بفرمایید
نقل قول کردن
+2 #1130 Farzan 1398-03-23 13:16
سلام.. ماشين من پرايد هستش مدل ٩١ سه كار ميكنه و اتاق و فرمان لرزش داره .... روغنش كم شده بود ولي چراغ روغن روشن نشده بود كه متوجه كم شدن روغن بشم... علت چي ميتونه باشه ممنون از راهنماييتون.
نقل قول کردن
+3 #1131 حسینی 1398-03-23 19:05
سلام سمند مدل ۸۴ دارم صبح که روشن می کنم دود سیاه می‌کنه و کمی هم صدای لقلق می کنه
بردم سوزنها رو عوض کردم فرقی نکرده ممنون میشم راهنماییم کنید با تشکر
نقل قول کردن
+2 #1132 Morteza 1398-03-25 02:29
سلام مهندس من ۴۰۵ مدل۹۳ دارم امپر بنزین کار میکنه اما با تموم شدن بنزین چراغ اخطار بنزین روشن نمیشه ایرادش از چی میتونه باشه ممنون
نقل قول کردن
+2 #1133 حسین بختیاری 1398-03-26 15:01
سلام ماشین من پراید مدل ۸۹ دو گانه شرکتی است از موقعی که رادیات ر
عوض کردم این مشکل پیش امده که اب رایات را مده تو قمقمه بر نمی گردد چند در رادیات مختلف عوض کردم پیش انواع مکانیک رفتم هر کس هم نظر خودش را می دهد گفتند واتر پمپ است عوض کردم گفت ترموستات عوض کردم می خواستم نظر شما را بدانم بعضی گفتند واشر ترسیده نشان چند مکانیک خوب دادم گفتند نه حالا ماندم چرا این کار را مکند هر روز صبح اب را از قمقمه می دهم تو رادیات البته تو شهر این کار را نمی کند در مسیرهای طولانی این کار را مکندد
نقل قول کردن
+2 #1134 اصغرضایی 1398-03-27 15:09
باسلام و خسته نباشید

ماشبن من تیبا مدل ۹۵ هستش

موقع بنزین زدن تا ۳۰ لیتر اول بدون مشگل است

ولی ۱۰ یا ۱۵ لیتر آخر رو با هزار بدبختی میزنم

یه تیکه نازل بنزین رو فشار میدم

باید وایسم تا بره پایین دوباره بزنم

حدود یه ربع طول داره

بردم تعمیرگاه گفتن لوله بخار که داخل درب باک هستش کیپ شده

هر دو تا رو باز کردن چک کردن مشگل نداشتن

یکی دیگه گفت توری داخل باک شاید مشگل داره
اون رو هم خارج کردن

بازم مشگل بر طرف نشد

لطفا راهنمایی کنید

ممنونم
نقل قول کردن
+1 #1135 کیهان 1398-03-27 17:30
سلام دوستان من دیروز کوییک دنده تحویل گرفتم. ۳تا مشکل اینکه : فن رادیات اصلا خاموش نمیشه - دوم اینکه کولرشم چند دقیقه یکبار صدا میده و سوم نفس کم میاره خف میکنه!!!! کلا جنس داشبورد و پلاستیک ستونها خیلی بی کیفیت ساخته شده!
اگه بگم اشتباه کردم خریدم درست نیست، اما اگرم نمیخریدم با مبلغ ۷۵ چی میتونستم تو این بازار بخرم صفر بدرد بخور؟!!!!!
نقل قول کردن
+2 #1136 حامد 1398-03-27 19:43
سلام.من ۲۰۶ تیپ۵ مدل۹۶ دارم.زمانی که کولر رو روشن میکنم بعد از گاز دادن و برداشتن پا از روی پدال موتور قبل از رسیدند دور موتور به ۱ شروع به لرزش میکنه طوری که چراغ ماشین کم نور میشکه انگار ماشین میخواد خاموش بشه.بعد درست میشه.وقتی دوباره گاز میدی همین اتفاق میفته.لطفا راهنمایی کنید مشکل خز چی هست.ecuری مپ شده.قبلش هم این مشکل بود.ممنون
نقل قول کردن
+3 #1137 دهقان 1398-03-28 00:15
سلام من پژو پارس دارم مدل ۹۲از اگزوز صدای پت پت میاد و بیشتر از ۱۳۰ تا هم نمیره همه ی سرویس های برقی و سوخت انجام شده شیم گیری شده کمپرس گرفته شده ولی بازم همونه علت چیه خواهشا کمک کنید اعصابم خورد شده
نقل قول کردن
+1 #1138 اکبر جعفرزاده 1398-04-01 10:11
سلام وقت بخیر
سمند موتور ملی دارم جدیدا وقتی خودرو رو روشن میکنم تو چند ثانیه اول صدتی شق شق میاد بعد قطع میشه و موتور نرمال کار میکنه.لطفا راهنمایی کنین چی کا کنم
نقل قول کردن
+3 #1139 مصطفی دهقانی 1398-04-03 11:42
سلام پژو 405 دارم موتور در حال درجا کاهش موتور کمی داره به طوریکه آمپر دور موتور یک کمی تکان میخوره توی دنده های مختلف هم ابتدای گاز دادن موتور حالت ریپ زدن اتفاق می افته اما با افزایش سرعت دیگه این حالت وجود نداره. یکی مکانیکی هم بردم شمعها را تمیز و استپر موتور را تمیز کرد اما فرقی نکرد. حال می فرمایید اشکال از چیه؟
نقل قول کردن
+2 #1140 علی 1398-04-04 15:05
سلام بند ماشینم 207 مدل 90 هست بعد از تعمیر موتور هر چند وقت یه بار ماشین خاموش میشه و حداقل نیم تا یک ساعت بعد روشن میشه و خوب میشه بعد دو تا سه روز بعد هم ممکنه همیطوری بشه پشت امپر دارم الان چند نفر مثلا متخصص میبینن و گیج شدن نمیدونن چیه یکی میاد دور موتور و سوکت چک میکنه بعدش خوب میشه یکی میاد پمپ بنزین چک میکنه سوکت جابجا میکنه روشن میشه یکی اومد جعبه فیوز عوض کرد روشن شده جعبه خودشم وصل کردم بعدش روشن شده هیچ کدومم نزاشتم عوض کنن چون تشخیص درست نبوده شما میتونید راهنمایی کنید ؟
نقل قول کردن
+1 #1141 رضا 1398-04-05 23:54
به نقل از مجید:
با سلام لطفآ ی میکانیک حرفه ای جوابمو بده بخدا خیلی جاها ماشینمو بردم نتونستن عیب یابی کنن.
من ماشینم پراید مدل 81 کاربراتوری هستش
من در فاصله 3 ماه دوتا استارت عوض کردم برای ماشین برای دفعه سوم که استارتم خراب شد بردم تعمیرش کردم ولی دیگه هرچقدر استارت میخوره ماشین روشن نمیشه ولی باهول دادن روشن میشه.
باطری ساز میگفت برق ماشینت خوبه مشکل از برقش نیست احتمالا از کاربراتورته.
بردم کاربراتورسازی ام گفت مشکل کاربراتور وسیستم هوا وسیستم برق نداره ماشینت.
حالا الان یک ماهه ماشینم استارت میخوره ولی روشن نمیشه ولی باهول روشن میشه هرجا هم میبرم مشکلش رو پیدا نمیکنن خستم کرده هرجا میرم ماشین رو خاموش نمیکنم بخاطره اینکه خاموش بشه با استارت روشن نمیشه باید چندنفرباشن هول بدن تا روشن بشه.
ممنون میشم اگه کمکم کنید مشکلشو پیدا کنم.

سلام عزیزم خسته نباشی منم این مشگل داشتم باطری عوض کردم خوب شد
نقل قول کردن
+1 #1142 نیما 1398-04-06 00:46
سلام.۴۰۵ اس ال ایکس دارم.وقتی هوا گرمه و کولر میگیرم وسط رانندگی مثل حالتی که انگار بنزین تموم شده چند ثانیه شروع به مکث و کاهش سرعت کرده و بعد دوباره عادی میشود.حتی کولر هم قطع کردم هر چند دقیقه یکبار اینطوری شد.مثل وقتی که از بی بنزینی میخواد خاموش بشه.لطفا راهنمایی کنید
نقل قول کردن
+1 #1143 بهمن 1398-04-06 15:15
سلام من پراید ۱۳۲ خشک تحویل گرفتم الان گرم می‌کنه تا نقطه جوش هم میرسه سنسور دما عوض کردن مشکل حل نشد وقتی گرم می‌کنه میزنم بغل چراغ روغن ماشین هم چشمک میزنه علتش چی می‌تونه باشه
نقل قول کردن
+1 #1144 محمد 1398-04-06 22:29
سلام. 206 اس دی توی تابستون در حرکت دیگه گاز نمیخوره تا ماشین ایست کامل میکنه خاموش میشه و دیگه هر چی استارت بزنی روشن نمیشه. باید 10، 15 دقیقه صبر کنم بعد روشن کنم.مشکل از چیه؟ ممنون از راهنماییتون
نقل قول کردن
+1 #1145 وحیدابراهیمی 1398-04-07 00:57
سلام پراید مدل 81دارم، ماشین درسربالایی کم میاره سرعت نمیگیره وشتاب نداره، دیسک وصفحه تازه عوض کردم و همینطور کاربرات تازه تنظیم شده میخواستم بدونم مشکل مربوط به چیه لطفاً راهنماییم کنید باتشکر
نقل قول کردن
+1 #1146 فرشاد 1398-04-07 16:40
سلام من يه خودرو تيگو ٥ صفر خريدم ، كولرش تا ٣ هزار تا مشكلي نداشت و كاملا خنك بود اما الان ماشين در حالت ايستاده و تو ترافيك بادش گرم مي شه انگار فن كار مي كنه و تو سرعت و حركت تند خنك مي شه مشكل كجاست؟
نقل قول کردن
+1 #1147 حسین 1398-04-07 19:44
سلام پراید مدل 90 دارم مقاومت فن رو به دلیل اینکه دور کند اون روشن نمی شد عوض کردم .حالا بعضی مواقع چراغ چک روشن میشه و ظبط ریست می شه و دورباره باید بهش کد بدم لطفا راهنمایی کنید . سپاسگذارم
نقل قول کردن
+1 #1148 شاهین 1398-04-07 20:36
سلام
پراید 84 - وفتی در حرکت امپر دما به نزدیکی وسط میرسد یعنی تقریبا روشن شدن فن بعضی وقتها موتور مکث دارد مانند ریپ زدن ولی برق داخل داشیورد قطع و وصل نمیشود انگار که برای چند ثانیه سویچ روخامو ش و روشن کنیم
ممنون میشم
نقل قول کردن
+1 #1149 شاهین 1398-04-07 20:38
به نقل از فرشاد:
سلام من يه خودرو تيگو ٥ صفر خريدم ، كولرش تا ٣ هزار تا مشكلي نداشت و كاملا خنك بود اما الان ماشين در حالت ايستاده و تو ترافيك بادش گرم مي شه انگار فن كار مي كنه و تو سرعت و حركت تند خنك مي شه مشكل كجاست؟


یه فن دیگه هست که مربوط به رادیاتور کولر میشه اگر فیوز اون سوخته باشه گاز توی رادیاتور خنک نمیشهدر حالت ایستاده و به خاطر همینه که تو حرکت جریان باد اون رو خنک میکنه
نقل قول کردن
+1 #1150 شاهین 1398-04-07 20:40
به نقل از بهمن:
سلام من پراید ۱۳۲ خشک تحویل گرفتم الان گرم می‌کنه تا نقطه جوش هم میرسه سنسور دما عوض کردن مشکل حل نشد وقتی گرم می‌کنه میزنم بغل چراغ روغن ماشین هم چشمک میزنه علتش چی می‌تونه باشه


اگر تو سیستم روغن رسانی توی موتور اختلال ایجاد بشه اصطکاک قطعات میتونه باعث گرمای زیادی بشه
نقل قول کردن
+1 #1151 شاهین 1398-04-07 20:44
به نقل از حسین:
سلام،خدا قوت.ماشینم ریو هست دو ساله وقتی هوا گرم میشه بعد از مدتی رانندگی وقتی خاموش میکنم و دوباره میخوام روشن کنم خیلی سخت ،با چنتا استارت و با لرزش روشن میشه.چند بارم دیاگ زده ام خطایی نداره،مصرف بنزین هم زیاد شده،ممنون میشم راهنمایی کنید جناب مهندس

شاید از شمع و وابرها باشه
نقل قول کردن
+1 #1152 شاهین 1398-04-07 20:46
به نقل از اصغرضایی:
باسلام و خسته نباشید

ماشبن من تیبا مدل ۹۵ هستش

موقع بنزین زدن تا ۳۰ لیتر اول بدون مشگل است

ولی ۱۰ یا ۱۵ لیتر آخر رو با هزار بدبختی میزنم

یه تیکه نازل بنزین رو فشار میدم

باید وایسم تا بره پایین دوباره بزنم

حدود یه ربع طول داره

بردم تعمیرگاه گفتن لوله بخار که داخل درب باک هستش کیپ شده

هر دو تا رو باز کردن چک کردن مشگل نداشتن

یکی دیگه گفت توری داخل باک شاید مشگل داره
اون رو هم خارج کردن

بازم مشگل بر طرف نشد

لطفا راهنمایی کنید

ممنونم


چند تا شیلنگ اصلی زیر ماشین هست که باید تعویض بشه من هم قبلا این مشکل رو داشتم البته برای پراید
نقل قول کردن
+1 #1153 شاهین 1398-04-07 20:47
به نقل از جباری:
با سلام، ال نود مدل ۸۶ دارم. وقتی موتور گرم و فن روشن میشه، تقریبا فن دیگه خاموش نمیشه. ممنونم.


فشنگی های دما
نقل قول کردن
+1 #1154 شاهین 1398-04-07 20:49
به نقل از مهدی کریمی:
آیا داغ شدن فیوزهای جعبه فیوز خودرو ریو طبیعی است؟


نه باید فیوزها محکم در جای خودشون قرار بگیرن در صورت شل بودن ایجاد گرما میکنند
نقل قول کردن
+1 #1155 شاهین 1398-04-07 20:50
به نقل از علیرضا یزدانی:
ترموستات گیر داردیا جایی نشتی دارید


داخل رادیاتور جرم گرفته حتما پاکساری بشه
نقل قول کردن
+1 #1156 شاهین 1398-04-07 20:55
به نقل از پیمان:
به نظر من روغن ماشین رو تعویض کنین به احتمال زیاد جنس روغنی که استفاده کردین خوب نیست اگر درست نشد به احتمال زیاد اویل پمپتون ایراد داره یا یکی از راه هایی که روغن به بالای سرسیلندر میرسونه دچار گرفتگی شده


روغن یه مدت زمان کمی لازم داره که روی سوپاپ ها پا شیده بشه به خصوص اگر ماشین بالای ده سال کارکرد داشته باشه . و به نظر من که مقدار خیلی کمی خوردگی میل بادامک باعث لقی خیلی کمی میشه و احتمال هم هست که مسیر پاشش روغن در سر سیلندر (بالای سوپاپها ) جرم گرفته باشه البته یه تنظیم سوپاپ هم بد نیست (فیلر گیری )
نقل قول کردن
+1 #1157 شاهین 1398-04-07 20:56
به نقل از حجت:
سلام من یه پراید مدل 89 دارم وقتی چراغ ماشینو روشن میکم برق ماشین به کل قطع میشه و ماشینم خاموش میشه و بعد از چند دقیقه دوباره برق وصل میشه منکنه بگید عیبش چیه ممنون میشم؟


احتمال اتصالی
نقل قول کردن
+1 #1158 Majid mohammadi 1398-04-08 01:11
به نقل از محمد:
با سلام من پراید 132 مدل 88 دارم زمانی که ماشین ایست می کند دور موتور زیر 1000 میاید فرمان و بدنه می لرزد وقتی کمی گاز میدهیم دور موتور به 1000 می رسد در حالت ایستاده لرزش قطع می شود استپر تعویض شده ولی مشکل حل نشده ممنون راهنمایی کنید.

لطفا سنسور مپ با دور موتور و دریچه گاز چک شود
نقل قول کردن
0 #1159 Bhari 1398-04-09 19:15
سلام ماشین من ساندرو هست یک سره فلاشر میزنه لطفا راهنمایی کنید
نقل قول کردن
+2 #1160 پوریا 1398-04-09 21:37
سلام ماشین پژوپرشیا موقع حرکت چراغ استپ و فن روشن میشه بعد 5 دقیقه خاموش میشه. دوبارهم ترموستات عوض شده مشکل چیه
نقل قول کردن
+3 #1161 محمد 1398-04-10 23:24
سلام پارس elx دارم عقربه دور موتور بیشتر از دور واقعی نشون میده و هرچه بیشتر گاز بدی خطا بیشتر میشه .موتور عقریبه دور موتور هم عوض کردم درست نشد و چندروزی هست که آمپر آب یک پله بیشتر نشون میده فشنگی آب عوض کردم ترموستات هم عوض کردم و هم درش اوردم ولی تغییری نکرد لطفا راهنمایی بفرمائید علت از چی میتونه باشه
نقل قول کردن
+1 #1162 راضی 1398-04-13 11:46
برای منی که از ماشین هیچی سر در نمیاوردم عالی بود. واقا مرسی واقا عالی واقعا خیلی کارتون درسته
نقل قول کردن
+1 #1163 محمد 1398-04-13 14:45
به نقل از پوریا:
سلام ماشین پژوپرشیا موقع حرکت چراغ استپ و فن روشن میشه بعد 5 دقیقه خاموش میشه. دوبارهم ترموستات عوض شده مشکل چیه

فشنگی آب
نقل قول کردن
+1 #1164 هادی 1398-04-14 03:51
با سلام پراید86 دارم یه مدت هست که سوئیچ رو که باز میکنی استارت بزنی،چراغ چک و پمپ بنزین کار نمیکنه،اکثرا بعد از ده دقه تا نیم ساعت که سوئیچ باز میمونه چراغ چک و پمپ بنزین روشن میشه.فیوز سه تایی و رله دو قلو همه رو کامل حتی با سر سیم هم عوض کردم.حتی پمپ رو برق مستقبم گرفتم و سالمه ولی روشن نشد ماشین.سوییچ قط کن ضربه ای رو هم عوض کردم فاییده نداشت.دیگه کلافه شدم.من تو بیابونم میکانیک در دسترسم نیست.راهنماییم کنید.سپاس از شما
نقل قول کردن
+1 #1165 محمد 1398-04-14 17:16
به نقل از هادی:
با سلام پراید86 دارم یه مدت هست که سوئیچ رو که باز میکنی استارت بزنی،چراغ چک و پمپ بنزین کار نمیکنه،اکثرا بعد از ده دقه تا نیم ساعت که سوئیچ باز میمونه چراغ چک و پمپ بنزین روشن میشه.فیوز سه تایی و رله دو قلو همه رو کامل حتی با سر سیم هم عوض کردم.حتی پمپ رو برق مستقبم گرفتم و سالمه ولی روشن نشد ماشین.سوییچ قط کن ضربه ای رو هم عوض کردم فاییده نداشت.دیگه کلافه شدم.من تو بیابونم میکانیک در دسترسم نیست.راهنماییم کنید.سپاس از شما

از قفل مرکزی و سنسور دور موتور هم میتونه باشه
نقل قول کردن
+1 #1166 احسان 1398-04-16 16:30
با سلام .. بنده یه پژو 85 پارس معمولی دارم و صبح ها با 3 با استارت روشن میشه ..هر بار خاموش میشه باید 2 بار استارت بزنم تا روشن بشه ...شمع ..وایر شمع ..شستشو انژکتور .. فیلتر بنزین .. استپر .. رله دوبل ..رو هم تعویض کردم...
نقل قول کردن
+1 #1167 سینا 1398-04-17 19:37
با سلام .من یه پژو چهارصدو پنج دارم که هنگام روشن شدن باید پام روی گاز باشه تا روشن بشه استپرش رو عوض کردم ولی بازم این عیب رو داره
نقل قول کردن
+1 #1168 اصغر ب 1398-04-17 21:39
به نام خدا
خسته نباشید
ممنون از سایت خوبتون هزاران لایک
من یک پیکان دارم در اولین استارت وقتی ماشین سرد است حساس میکنم صدا میده تق تق بعد قطع میشه با استارت دوم صدا نمیده ممنون میشم راهنمایی کنین
نقل قول کردن
+1 #1169 حسین 1398-04-18 18:10
باسلام خدمت اساتید محترم
من ماشینم پراید ۱۳۱مدل۹۱ هست وقتی ماشین روشن هست و میخوام خاموش کنم سوئیچ رو که میبندم انگار برق خوب قطع نمیشه وماشین هنوز انگار با برق خیلی ضعیف وسوخت کم روشنه و بزور خودش خاموش میشه تو همین حالت وقتی سوئیچ رو سریع باز میکنم موتور صاف کار کمیکنه ممنون میشم راهنماییم کنید
نقل قول کردن
+1 #1170 رسول 1398-04-18 18:32
سلام خسته نباشید
من 206 مدل 85 تیپ 2 دارم
وقتی آمپر بنزین به 2 خانه آخر می رسه ماشن سر چهار راه یا دور برگردان و در ترافیک به محض راه افتادن دور موتور پایین امده چند ثانیه ابتدایی هیچ وجه گاز نمی خوره و دور موتور بالا نمی رود و بعد از چند ثانیه به صورت ریپ زدن دور گرفته و بعد از 2000 دور به شتاپ اولیه می رسد در صورتی که قبل از راه افتادن چند بار پدال گاز را فشار داده و پر گاز راه بیفتیم مشکل ریپ زدن به وجود نمی آید .
پمپ بنزین ، سنسور اکسیژن ، سنسور مینی فول ، استیپر، شمع تعویض شده است.ممکن راهنمایی کنید ممنون
نقل قول کردن
+1 #1171 مریم 1398-04-18 19:03
سلام پژوپارس سال دارم چند روز هست که فن کولر یه مرتبه از کار افتاد وکولر کار نکرد نمایندگی دستگاه زد درست شد ولی ۲ ساعت بعد دوباره از کار افتادتعمیر کار فن رو عوض کرد درست نشد فشنگی هارو عوض کرد درست نشد رله ها هم سالم بود برقش هم چک کردند بازم مشکل پیدا نشد فقط دستگاه که میزنند مشکل عیب فن هست موندم چه کنم؟
نقل قول کردن
+1 #1172 ابوالفضل یوسفی 1398-04-18 21:43
با سلام من سمند ef7دوگانه مدل94دارم 40هزارکیلومتر کارکرده امروز دور میدون ماشین یهو خاموش شد و وقتی روشن میکردی خاموش می شد باید گاز میدادی تا روشن بمونه وپدال گاز را رها میکردی دوباره خاموش می شد می خواستم بدونم علل چیه
نقل قول کردن
+1 #1173 farzad faryadi 1398-04-18 22:52
سلام من لیفان ۶۲۰ موتور ۱۶۰۰ دارم در عین حرکت رو دنده ۳ گیر کرده و کلاجمم سالم علت چی میتونه باشه
نقل قول کردن
+1 #1174 محمد 1398-04-20 12:35
به نقل از اصغر ب:
به نام خدا
خسته نباشید
ممنون از سایت خوبتون هزاران لایک
من یک پیکان دارم در اولین استارت وقتی ماشین سرد است حساس میکنم صدا میده تق تق بعد قطع میشه با استارت دوم صدا نمیده ممنون میشم راهنمایی کنین

اویل پمپ ضعیف شده
نقل قول کردن
0 #1175 محمد 1398-04-21 14:54
به نقل از مریم:
سلام پژوپارس سال دارم چند روز هست که فن کولر یه مرتبه از کار افتاد وکولر کار نکرد نمایندگی دستگاه زد درست شد ولی ۲ ساعت بعد دوباره از کار افتادتعمیر کار فن رو عوض کرد درست نشد فشنگی هارو عوض کرد درست نشد رله ها هم سالم بود برقش هم چک کردند بازم مشکل پیدا نشد فقط دستگاه که میزنند مشکل عیب فن هست موندم چه کنم؟

اگر همه اونا چک شده وسالم هست عیب مربوط میشه به آ سی فن ecu یا اگر یونیت فن داره مربوط به اون میشه
نقل قول کردن
0 #1176 سجاد بارانی 1398-04-21 17:53
سلام پژوپارس سال دارم مدتی است ماشین گهگاهی ریپ میزند و دوباره وصل میشود و در زمان ریپ زدن سر کوئل جرقه نمی زند ولی کوئل را تعویض کردم باز هم ریپ می زند مشکل کجاست
نقل قول کردن
+1 #1177 ناصر 1398-04-21 18:32
سلام, سمند ۸۸ دارم موقع استارت بنظر میادمیلنگ قفل کرده , سه بار دنده فلایویل و یکبار استارت نو تعویض کردم ولی هنوزهم مشگلم حل نشده لطفا راهنمایی.بفرمایید
نقل قول کردن
+1 #1178 حامد اریان 1398-04-22 08:02
سلام .۴۰۵ مدل ۸۱ دارم انژکتور.شیشه بالابر سمت راست و فنی ک باد میزنه کولر ماشین تهویه یهو از کار افتاد ماشین روشن الان ۲ روزه و چراغ استپ و چراغ اب با هم روشن میشه گاهی باد داغ هم از زیر پای ماشین میاد تو ماشین شدید و کولر ک میگیرم امپر میره بالا و گند زده کلا نظرتون چیه استاد
نقل قول کردن
+1 #1179 محم 1398-04-22 13:45
سلام
پراید مدل87
پمپ بنزین صدا میده
ولی بنزین روی ریل سوخت نمیاد
نقل قول کردن
+1 #1180 صادق 1398-04-23 15:51
سلام
ماشین بنده سمند ال ایکس مدل 87 هستش
حدود 10 روز پیش موتورشویی کردم
پس از حدود 2 روز فیوز پشت آمپر (10َA) رو میسوزونه
و پس از تعویض فیوز حدود چند روز دیگه مشکلی نداشتم ولی الان هر بار که فیوز عوض میکنم با باز کردن سوئیچ در جا میسوزه و ماشین روشن نمیشه.
لطفا مساعدت کنید
نقل قول کردن
+1 #1181 محسن 1398-04-26 09:21
سلام
ماشین من تیبا 2 مدل 93 هستش
چند وقته صدای ضربه خوردن به کف ماشین زیر پای راننده شنیده میشه، چند بار بردم برای تعمیر ولی نمیتونن عیب یابی کنند که مشکلشو حل کنند.
لطفا راهنمایی کنید
نقل قول کردن
+1 #1182 علی 1398-04-27 00:37
سلام ماشینم ۴۰۵مدتی است چراغ استپ وروغن واب روشن میشه بعدکمی گازرفع میشه تمام راهارفتم فشنگی عایل پمپ کلا موتورعوض کردم بازهم روشن میشه هرکی یه چیزی میگه خسته شدم خواهشن کمکم کنیددالان ۶میلیون خرجش کردم ولی نشدمدلش ۸۱ ممنون
نقل قول کردن
+1 #1183 پیرعلی 1398-04-28 11:11
سلام ممنون از راهنمایی های مفید شما خوردوی 405دارم وقتی بنزین نضف میشود بدلیل بنزین نرسیدن خودرو خاموش می شود دلیل چیست ممنون
نقل قول کردن
+2 #1184 احسان 1398-04-28 15:03
سلام من پراید 111 دارم وقتی ماشین داغ میکند یا کولر میگیرم موتور ریپ میزند و دور موتور بالا نمیرود چراغ چک روشن نمیشود و وقتی ماشین رو خاموش و مجددا روشن میکنم مشکل برطرف میشود و بعد از چتد دقیقه کار کردن مجددا همان مشکل اتفاق میفتد و شروع به ریپ زدن میکند. ممنون میشم مشکل ماشین من رو با راهنمایییتون حل کنید. با تشکر
نقل قول کردن
+1 #1185 محمدرضا 1398-04-29 08:47
باسلام
با احترام به عرض میرسانم که خودروی 206 اس دی v8دارم ومدل1388است چند وقت پیش بدلیل خراب شدن ترموستات اقدام به تعویض ان نمودم (ازنوع اصلی تیپ5) الان متوجه شده ام که بعداز مسافت 150یا 200کیلومتر ویا در ترافیک بعداز خاموش کردن خودرو وچرخاندن کلید جهت استارت (البته بعداز 5الی10دقیقه) امپر اب 1/4بالای خط نصف رو هم پر کرده که بعداز استارت به حالت نرمال یعنی نصف برمیگردد
البته لازم بذکر است که درزمان روشن بودن خودرو اصلا از نصف بالا نمیره
لازم بیاداوری است که ترموستات خریداری شده اورجینال ودمای 90درجه روی اون هک شده بود
میخواستم راهنمایی کنید ببینم اینکه درزمان خاموش کردن دما بالا میرود عیب است ومشکل ایجاد نمیکنه چون قبلا اینطور نبود
ممنون از راهنمایی
نقل قول کردن
+2 #1186 حسام 1398-04-29 11:27
سلام
پژوپارس م رو تازه واشر سر سیلندر عوض کردم
آمپرش زود میره به نزدیک های وسط و چون خونه مون جزء مناطق گرمسیره عادیه ولی موقعی که کلر رو میگیرم آمپر پایین نمیاد؟
لطفا راهنمایی کنید
نقل قول کردن
+1 #1187 حمید 1398-04-29 13:00
باسلام
سمند ایکس 7 مدل 82 دارم چند وقت بود ماشین بدون دلیل تو حرکت و یا زمان توقف گاز میخورد دور موتور تا 3 میرفت سنسور دریچه گاز و استپر و عوض کردم درست نشد تا اینکه دینام ماشین سوخت تا چند وقت خوب بود ولی بدون دلیل دوباره دینام ماشین سوخت. میشه دلیلش را بگید.
نقل قول کردن
+1 #1188 علی 1398-04-30 08:49
سلام
من ماشين پژو 206 تيپ 6 دارم. چند روز پيش يعنی توی تيرماه سر ظهر بنزين زدم. از اون به بعد توی اتاق ماشين بوی بنزين میاد . ابتدا کم بود بود ولی روز بعد بيشتر شد، آيا ممکنه بخاطر تبخير و گاز بنزين باشه ؟ يا اينکه ايراد از باک بنزينه! ممنون از مساعدتتون
نقل قول کردن
+1 #1189 جمشید 1398-04-30 12:24
سلام من ریو دارم مدل 90 .باطری ماشین چراغ سبز دارد یعنی ضعیف نیست ولی موقع روشن کردن موتور جون می کنه تا روشن بشه ، البته تازگی با چند بار استارت روشن می شه .لطفا بفرمایید مشکل چیه ؟ ممنونم
نقل قول کردن
+2 #1190 شمس پور 1398-04-31 01:23
با سلام و خسته نباشید،ماشینم سمند EF7 موتور ملی هستش ،روشنش میکنم بدون مشکل روشن میشه ولی بعد از یه ربع چراغ چک روشن میشه و پنج دقیقه بعد از چراغ چک وقتی گاز رو کم میکنم چراغ استاپ روشن میشه و ریپ میزنه و گاهی خاموش میشه ،لطفا راهنماییم کنید متشکرم از همکاریتون ❤
نقل قول کردن
+1 #1191 سلمانی 1398-04-31 05:50
با عرض سلام و خسته نباشید
خودروی تیبا 2 داریم که بعد از خاموش کردن ماشین درجه آمپر آب بالا رفته و حد وسط را رد میکند و پس از روشن کردن مجدد خودرو فن سریعا شروع به کار کردن میکند؟عیب این خودرو چیست؟لازم به ذکر است که در سربالایی کم شتاب شده ماشین..یکبار تسمه دینام پاره شد و آمپر بالا رفت بعد از اون اتفاق اینجوری شد..ممنون میشم اگه راهنمایی کنید
نقل قول کردن
+1 #1192 سخایی 1398-04-31 08:14
سلام . ببخشید من ماشین آریو دارم و چند روز است که امپر آب همینطور بالا میره مخصوصا وقتی کولر روشن می کنم . فن خودرو هم بعد از خاموش شدن ماشین تا نیم ساعت کار میکنه و خاموش نمیشه .
تمام موارد تسمه و سی پی یو و ... توسط مکانیک چک شده اما باز هم به همانصورت است .
لطفا اگر می توانید بنده را راهنمایی کنید .

با تشکر
نقل قول کردن
0 #1193 محمدرضا 1398-04-31 12:54
به نقل از حسام:
سلام
پژوپارس م رو تازه واشر سر سیلندر عوض کردم
آمپرش زود میره به نزدیک های وسط و چون خونه مون جزء مناطق گرمسیره عادیه ولی موقعی که کلر رو میگیرم آمپر پایین نمیاد؟
لطفا راهنمایی کنید

به نقل از علی:
سلام
من ماشين پژو 206 تيپ 6 دارم. چند روز پيش يعنی توی تيرماه سر ظهر بنزين زدم. از اون به بعد توی اتاق ماشين بوی بنزين میاد . ابتدا کم بود بود ولی روز بعد بيشتر شد، آيا ممکنه بخاطر تبخير و گاز بنزين باشه ؟ يا اينکه ايراد از باک بنزينه! ممنون از مساعدتتون

باسلام خدمت شما
احتمال اینکه شیلنگ مربوط به کنیستر که زیر گلگیر جلو سمت شاگرداست پاره گی پیدا کرده میتونی حفاظ لاکی توی گلگیر رو پس از ازادکردن خارها جدا کرده وشیلنگ مربوطه رو چک کنی یا ابتدا شیلنگ مربوط به شیر برقی کنیستر که دقیقا زیر قمقمه اب رادیاتور است رو چک کنی
نقل قول کردن
0 #1194 مصطفی 1398-05-02 12:04
با سلام.
خودرو دنا معمولی دارم. یکی دوبار سوییچ خودرو از دستم افتاده زمین. الان چند هفته است گاهی اوقات ریموت کار نمیکنه و وقتی با کلید ماشین رو باز میکنم ، فلش ماشین شروع میکنه به چشمک زدن و ماشین روشن نمیشه . تقریبا یه ربع طول میکشه تا من دوباره دکمه باز و بسته کردن ماشین رو بزنم تا کار کنه. اگه در باز و بسته شد دیگه چشمک زدن فلش قطع میشه و میتونم ماشین رو روشن کنم. تا الان چندین باره این اتفاق افتاده. نمیدونم مشکل از ریموت ماشینه یا مشکل از خود ماشینه. شاید بخاطر اینه که ریموت چندبار از دستم افتاده اینجوری شده. لطفا راهنمایی نمایید با تشکر
نقل قول کردن
0 #1195 احسان 1398-05-03 19:08
لطفا جواب بدهید جناب مهندس
سلام من پراید 111 دارم وقتی ماشین داغ میکند یا کولر میگیرم موتور ریپ میزند و دور موتور بالا نمیرود چراغ چک روشن نمیشود و وقتی ماشین رو خاموش و مجددا روشن میکنم مشکل برطرف میشود و بعد از چتد دقیقه کار کردن مجددا همان مشکل اتفاق میفتد و شروع به ریپ زدن میکند. ممنون میشم مشکل ماشین من رو با راهنمایییتون حل کنید. با تشکر
نقل قول کردن
-1 #1196 Reza 1398-05-05 02:07
به نقل از عباس:
مشکل از فشنگی روغن یا پمپ روغن یا سوکت فشنگی روغن هستش شک نکن اول سوکت بعد فشنگی اگر درست نشد اویل پمپ رو تعویض کن


مشكل شما از فيلتر روغن هست حتما يه بار عوض كن
اگه به تازگي عوض كرده باشي اون خراب شده يا جنس خوب نبود عوش بشه خوب ميشه ١٠٠٪؜
نقل قول کردن
-1 #1197 محمد 1398-05-05 13:34
به نقل از پیرعلی:
سلام ممنون از راهنمایی های مفید شما خوردوی 405دارم وقتی بنزین نضف میشود بدلیل بنزین نرسیدن خودرو خاموش می شود دلیل چیست ممنون

صافی داخل باک کثیف شده
نقل قول کردن
-1 #1198 محسن 1398-05-06 16:58
سلام..و خسته نباشید...ماشین من اردی مدل 83هستش...مشکل برقی داره...از این قراره وقتی کولر ماشین روشن می کنم..فن دور تند فعال میشه و پس از خاموش کردن هنوز روشنه امپر اب از 50هم میاد پایینتر ولی خاموش نمیشه ...کلا چند ساعت بعد که ماشین کاملا سرده دیگه فن روشن نمیشه..به محض گرفتن کولر دوباره فن دور تند به صورت یکسره عمل می کنه ...پیش چندتا باطری ساز هم بردم...یونیت فن عوض شد...همچنین کلید سه کاره کولر هم تعویض شد...رله فن چک شد...ولی نتیجه ای نداد و مشکلش همچنان باقی اس..لطفا راهنمایی کنید...ممنون
نقل قول کردن
0 #1199 iman 1398-05-09 12:56
سلام من یک پراید 83 تازه تعمیر کردم میخواستم بدونم دودی که از اکزوز خارج میشود در موتور تازه تعمیر تا چه مدت عادی است و پس از چه زمانی باید قطع شود.
نقل قول کردن
-1 #1200 رضا 1398-05-10 00:05
سلام.من‌یه پراید مدل۹۶ دارم.رفتم جلوبندی سازی سیبک و طبق رو عوض کرد با گرد گیر پلوس.از اون موقع به یعد چراغabaروشن شده و کیلومتر شمار کار نمیکنه.ممنون میشم راهنماییم کنین
نقل قول کردن
-1 #1201 داود 1398-05-10 01:46
سلام.داشبورد پرشیا باز کرد وقتی بستم ضبط، کیلومتر، قفل مرکزی و چراغ عقب با چرخواندن دستیش روشن نمیشه فقد سویچ باز میکنم روشن میمونه اگه میشه راهنمایی کنید؟
نقل قول کردن
-1 #1202 mv 1398-05-12 06:22
سلام
۴۰۵ تکسوز دارم ماشین وقتی سردهست موقع حرکت زور ندارد و حالت گرفته دارد .رفتم مکانیکی سنسور دریچه گاز را عوض کرد ولی خوب نشد لطفا راهنمایی کنید
نقل قول کردن
0 #1203 امیر چ چ 1398-05-15 11:47
سلام پژو 405 دارم روشن میخوام کنم ماشین روشن نمیشه اماچراغ و برف پاکن کار میکنن و ماشین قفل نمیشه مشکل کجاست؟؟!؟
نقل قول کردن
0 #1204 امير 1398-05-15 21:58
سلام خسته نباشید ماشین من پژو405 موتور tu5
هستش وقتی بنزین میزنم و یا دو ساعت ماشین کار میکنه یهو مکث میکنه چک روشن میشه ماشین دیگ راه نمیره گاز نمیخوره گارانتی هست ماشین شیش بار نمایندگی بردم کوئل شمع دریچه گاز سنسور فشار هوا بازدید مسیر سوخت تعویض کانکتور انجام شده ولی باز ماشین همون مشکل داره خواهش میکنم کمک کنید راهنمایی کنید مرسی
نقل قول کردن
0 #1205 احسان 1398-05-17 14:11
با سلام بنده یه206"تیپ 5یا tu5دارم حدود دو هفته پیش ماشین روغن سوزی داشت و دود آب کمی می‌کرد و به گفته مکانیک رینگ و لاستیک پایه سوپاپ و واشر سر سیلندر و و سر سیلند کف تراشی شد وموتور بسته شد الان موتور در دور موتور زیر 1چراغ روغن و چراغ استپ روشن میشه گاز که میدی دور موتور بالا 1بره خاموش میشه علت چیست روغن و فیلتر روغن و مهره روغن و پمپ روغن عوض کردم نشد لطفا راهنمایی کنید ممنون
نقل قول کردن
0 #1206 جاوید 1398-05-19 12:19
سلام.سمندمدل 83 دارم.فشار دراب داشت.وقتی سرد میشد جنت سفت بود.درب رادیاتور راباز میکردم صدا میداد.مجبور شدم تعمیرکامل بزنم.الان اب کم نمیکند.در زمان سرد بودن صدا هم نمیدهد.فقط جنت درحال روشن بودن ماشین خیلی سفت میباشید.ممنونم
نقل قول کردن
0 #1207 حامد 1398-05-19 14:00
به نقل از رضا:
سلام.من‌یه پراید مدل۹۶ دارم.رفتم جلوبندی سازی سیبک و طبق رو عوض کرد با گرد گیر پلوس.از اون موقع به یعد چراغabaروشن شده و کیلومتر شمار کار نمیکنه.ممنون میشم راهنماییم کنین


سوکت سنسور ای بی اس روی چرخها درست جا نخورده
نقل قول کردن
0 #1208 حامد 1398-05-19 14:02
به نقل از mv:
سلام
۴۰۵ تکسوز دارم ماشین وقتی سردهست موقع حرکت زور ندارد و حالت گرفته دارد .رفتم مکانیکی سنسور دریچه گاز را عوض کرد ولی خوب نشد لطفا راهنمایی کنید


فشنگی دمای آب تعویض شود
نقل قول کردن
0 #1209 حامد 1398-05-19 14:03
به نقل از iman:
سلام من یک پراید 83 تازه تعمیر کردم میخواستم بدونم دودی که از اکزوز خارج میشود در موتور تازه تعمیر تا چه مدت عادی است و پس از چه زمانی باید قطع شود.


تا دوساعت کار کرد دایم
نقل قول کردن
0 #1210 حامد 1398-05-19 14:06
به نقل از محسن:
سلام..و خسته نباشید...ماشین من اردی مدل 83هستش...مشکل برقی داره...از این قراره وقتی کولر ماشین روشن می کنم..فن دور تند فعال میشه و پس از خاموش کردن هنوز روشنه امپر اب از 50هم میاد پایینتر ولی خاموش نمیشه ...کلا چند ساعت بعد که ماشین کاملا سرده دیگه فن روشن نمیشه..به محض گرفتن کولر دوباره فن دور تند به صورت یکسره عمل می کنه ...پیش چندتا باطری ساز هم بردم...یونیت فن عوض شد...همچنین کلید سه کاره کولر هم تعویض شد...رله فن چک شد...ولی نتیجه ای نداد و مشکلش همچنان باقی اس..لطفا راهنمایی کنید...ممنون


زیاد شارژ شدن گاز کولر میتونه باشه
نقل قول کردن
0 #1211 حامد 1398-05-19 14:09
به نقل از مصطفی:
با سلام.
خودرو دنا معمولی دارم. یکی دوبار سوییچ خودرو از دستم افتاده زمین. الان چند هفته است گاهی اوقات ریموت کار نمیکنه و وقتی با کلید ماشین رو باز میکنم ، فلش ماشین شروع میکنه به چشمک زدن و ماشین روشن نمیشه . تقریبا یه ربع طول میکشه تا من دوباره دکمه باز و بسته کردن ماشین رو بزنم تا کار کنه. اگه در باز و بسته شد دیگه چشمک زدن فلش قطع میشه و میتونم ماشین رو روشن کنم. تا الان چندین باره این اتفاق افتاده. نمیدونم مشکل از ریموت ماشینه یا مشکل از خود ماشینه. شاید بخاطر اینه که ریموت چندبار از دستم افتاده اینجوری شده. لطفا راهنمایی نمایید با تشکر

ریموت
نقل قول کردن
0 #1212 حامد 1398-05-19 14:10
به نقل از سخایی:
سلام . ببخشید من ماشین آریو دارم و چند روز است که امپر آب همینطور بالا میره مخصوصا وقتی کولر روشن می کنم . فن خودرو هم بعد از خاموش شدن ماشین تا نیم ساعت کار میکنه و خاموش نمیشه .
تمام موارد تسمه و سی پی یو و ... توسط مکانیک چک شده اما باز هم به همانصورت است .
لطفا اگر می توانید بنده را راهنمایی کنید .

با تشکر

هواگیری انجام دادید؟
نقل قول کردن
0 #1213 حامد 1398-05-19 14:12
به نقل از سلمانی:
با عرض سلام و خسته نباشید
خودروی تیبا 2 داریم که بعد از خاموش کردن ماشین درجه آمپر آب بالا رفته و حد وسط را رد میکند و پس از روشن کردن مجدد خودرو فن سریعا شروع به کار کردن میکند؟عیب این خودرو چیست؟لازم به ذکر است که در سربالایی کم شتاب شده ماشین..یکبار تسمه دینام پاره شد و آمپر بالا رفت بعد از اون اتفاق اینجوری شد..ممنون میشم اگه راهنمایی کنید

کمپرس سیلندر ها چک شود شاید واشر سوخته
نقل قول کردن
0 #1214 حامد 1398-05-19 14:14
به نقل از علی:
سلام ماشینم ۴۰۵مدتی است چراغ استپ وروغن واب روشن میشه بعدکمی گازرفع میشه تمام راهارفتم فشنگی عایل پمپ کلا موتورعوض کردم بازهم روشن میشه هرکی یه چیزی میگه خسته شدم خواهشن کمکم کنیددالان ۶میلیون خرجش کردم ولی نشدمدلش ۸۱ ممنون

اگر فیلتر روغن سالمه لقی یاتاقان زیاد شده که باید تعویض شوند
نقل قول کردن
0 #1215 احسان 1398-05-19 20:50
سلام من پراید 111 دارم وقتی ماشین داغ میکند یا کولر میگیرم موتور ریپ میزند و دور موتور بالا نمیرود چراغ چک روشن نمیشود و وقتی ماشین رو خاموش و مجددا روشن میکنم مشکل برطرف میشود و بعد از چتد دقیقه کار کردن مجددا همان مشکل اتفاق میفتد و شروع به ریپ زدن میکند. ممنون میشم مشکل ماشین من رو با راهنمایییتون حل کنید. با تشکر
نقل قول کردن
0 #1216 مهدی صفا 1398-05-19 22:36
به نقل از حامد:
کمپرس سیلندر ها چک شود شاید واشر سوخته

تسمه تایمتو عوض کن اگر در سر بالایی شتاب کمی داری ولی در سر پایینی شتاب خوبی داریتسمه تایمت رو عوض کن
نقل قول کردن
0 #1217 مهدی صفا 1398-05-19 22:38
به نقل از احسان:
لطفا جواب بدهید جناب مهندس
سلام من پراید 111 دارم وقتی ماشین داغ میکند یا کولر میگیرم موتور ریپ میزند و دور موتور بالا نمیرود چراغ چک روشن نمیشود و وقتی ماشین رو خاموش و مجددا روشن میکنم مشکل برطرف میشود و بعد از چتد دقیقه کار کردن مجددا همان مشکل اتفاق میفتد و شروع به ریپ زدن میکند. ممنون میشم مشکل ماشین من رو با راهنمایییتون حل کنید. با تشکر

سنسور دور موتورت خراب شده یا سرش کثیف شده مرحله دوم ایراد از استیپر و بعد از اون هوزینگ دریچه گاز
نقل قول کردن
0 #1218 محمود 1398-05-20 15:10
سلام دنا معمولی دارم.چند روز بود هر وقت ماشین رو روشن میکردم قبل از استارت کلیه اطلاعات پاک میشد و در صورتیکه کوتاه خاموش میکردم مشکلی نبود ولی بیش از 1 ساعت خاموش همین برنامه بود.حالا با باطری قوی تمام چراغهای پشت آمپر روشن میشه ولی اصلا در مود استارت نمیره.لطفا راهنمائی کنید.ممنون
نقل قول کردن
+1 #1219 عرفان 1398-05-22 01:16
سلام ماشین پراید ۸۶ باک بنزینو وقتی پر میکنم بعد ده دقیقه یه ربع بنزین با فشار از باک خارج میشه .مشکل از چیه ممنون میشم راهنماییم کنید
نقل قول کردن
0 #1220 اسماعیل 1398-05-22 14:53
سلام پارس tu5 مدل 96 به هنگام روشن کردن کولر و یا دمای بالا که دور فن تند شروع به کار کردن میشه فنها حالت روشن و خاموش میشن بصورت سریع و در صورت و در صورت روشن بودن چراغها نور آنها کمی ،کم و زیاد میشه 3-4 جا رفتم میگن هیچ خطایی نشون نمیده باطری عوض کردم رفع نشد و احتمال مشکل دار بودن دینام را دادن ممنون میشم راهنمایی بفرمایید.
نقل قول کردن
0 #1221 حمید 1398-05-23 14:33
سلام ماشینم کاربرات است خاموش که میکنم خاموش نمیشه دل دل میزنه مشکل از کدوم قسمتشه
نقل قول کردن
0 #1222 احد بهزادی 1398-05-25 01:59
سلام و عرض ادب
پراید 131 مدل 97 دارم، چراغ چک آن زیاد روشن میشه،چندین بار دستگاه دیاک انداختم،خطای سنسور ااکسیژن نشان میدهد،یکبار تعویض سنسور در نمایندگی سایپا انجام دادم،چند روز خوب بود،دوباره خطا و روشن شدن چراغ چک و ریپ زدن ماشین دارم.مجددا به نمایندگی رفتم که از گارانتی استفاده کنم،گفتند نمیشود برای بار دوم تعویض نمود،خواستم بپرسم بهترین مارک سنسور اکسیژن واسه پراید 131 مدل 97 چه ما رکی خوبه خوبه تا خریداری کنیم و نجات پیدا کنم.ممنونم
نقل قول کردن
0 #1223 محمد مرادی 1398-05-25 13:41
به نقل از پیمان:
به نظر من روغن ماشین رو تعویض کنین به احتمال زیاد جنس روغنی که استفاده کردین خوب نیست اگر درست نشد به احتمال زیاد اویل پمپتون ایراد داره یا یکی از راه هایی که روغن به بالای سرسیلندر میرسونه دچار گرفتگی شده

دوست عزیر ایراد مربوطه به استکانی ها و شیم گیری تون
نقل قول کردن
+2 #1224 مهدی 1398-05-26 13:03
با سلام.پراید مدل 82 نیمه انژکتوری دارم امروز صبح کلا برق ماشین قطع شده و پشت امپر برق نیست.وقتی ماشینو روشن کردو دزد گیر شروع به کار کرد و ماشین دوباره خاموش شد.هر بار روشن کردم به همین شکل دزد گیر مانع روشن شدن خودرو شد تا برق به طور کل قطع شد.لطفا راهنمایی نفرمایید.با تشکر
نقل قول کردن
0 #1225 حسن 1398-05-27 09:03
با سلام و احترام. من پراید 111 مدل 91 دارم. وقتی ماشینو روشن می کنم دور موتور بالا میره تا 2 می رسه و در حال حرکت هم پایین نمی یاد و بعضی وقتها هم ریپ می زنه
با تشکر از راهنمایی تون
نقل قول کردن
0 #1226 علی حیدری 1398-05-29 22:42
سلام من پژو پارس سال معمولی مدل۹۳دارم گاهی اوقات دوبار استارت می بره مخصوصا موقعی که خودرو گرم هست، ممنون میشم راهنمایی کنید
نقل قول کردن

نوشتن دیدگاه


مطالب مرتبط

▼ (اسکرول کنید...)

براساس کلمه کلیدی جستجو کنید

مطالب فنی و آموزشی

آخرین مطالب جدید شده
آموزش و راهنماهای فیلرگیری موتور
کلاس شاسی ، بدنه ، تعلیق ، ترمز ، فرمان و انتقال قدرت استاد صیاد نصیری
راهنمای آموزشی موتور XU7 هشت و 16سوپاپ پژو 405 و سمند و پارس
آموزش نحوه استفاده از ابزار مخصوص در تعمیرات گیربکس اتوماتیک خودروهای کوییک و ساینا
TIBA Injection repair manual
لیست، تصویر و شماره فنی قطعات تیبا
معرفی انواع جک های تعمیرگاهی و نحوه و نکات کار با آن ها
راهنمای تعمیرات و سرویس سیستم سوخت رسانی ساینا اتوماتیک
لئوپارد ، نسخه مهندسی آلمانی زرهی های سنگین میدان نبرد
جدول زوایای فرمان و نوع سیستم تعلیق خودروهای سایپا
لیست ECUها و ICUهای محصولات سایپا (X100 ,X200, زامیاد)
دفترچه راهنمای تویوتا C-HR هیبرید
دستورالعمل بازدید و تعویض رولبرینگ عقب تیبا
دستورالعمل عیب یابی و تعویض ریموت و رسیور سایپا 132 و تیبا و تیبا2
راهنمای آموزشی سیستم های الکترونیکی ترمز رنو
رفع ایراد جوش آوردن خودرو با اصلاح دسته سیم باتری کوییک و ساینا اتوماتیک
معرفی سیستم سوخت رسانی بوش بنزینی و بوش پایه گازسوز پراید
راهنمای سیستم مدیریت موتور UAES خودرو MVM315
آشنایی با قطعات و سیستم مدیریت موتور BOSCH ME 17.9.71 موتور TU5 پژو 206 و پژو207 و پژو405 و پژو پارس
راهنمای سیستم سوخت رسانی و انژکتور H30 Cross
جدول کامل عیب یابی و رفع عیب خودرو
جدول عیب یابی سنسورها و عملگرهای خودرو
پرونده کامل ترموستات + نکات و آموزش تعویض
آخرین مطالب جدید شده
safety security adb
skp
rahro

آخرین آگهی ها

آموزشگاه فنی دنیای خودرو در سال ۱۳۸۳ بامجوز رسمی از سازمان ف ...
آموزشگاه فنی دنیای خودرو در سال ۱۳۸۳ بامجوز رسمی از سازمان ف ...
آموزشگاه فنی دنیای خودرو در سال ۱۳۸۳ بامجوز رسمی از سازمان ف ...
آموزشگاه فنی دنیای خودرو در سال ۱۳۸۳ بامجوز رسمی از سازمان ف ...
آموزش عملی تمامی بردهای الکترونیکی خودروهای سنگین،راهسازی و ...
مجتمع آموزشی فنی وحرفه ای علم وصنعت برگزارمی کند مکانیک - ا ...
آموزش باطری سازی و مکانیکی کامیون و اتوبوس های نسل جدید اسکا ...
آموزشگاه تخصصی فنون خودرو با سابقه 14 ساله در زمینه آموزش دو ...
آموزشگاه تخصصی فنون خودرو با سابقه 14 ساله در زمینه آموزش دو ...
پروگرامر و دیاگ TNM (نسخه فول ورژن)
تعمیرات و عیب یابی و تامین قطعات گیربکس اتوماتیک تعمیر تخص ...
تجهیزات آموزشی برق و مکانیک خودرو از شرکت توان قدرت مامطیر ...
آموزشگاه تخصصی فنون خودرو با سابقه 14 ساله خود در زمینه آموز ...
دوره تخصصی خودروهای هیبرید 09123386580 ...
تلفن آموزشگاه : 70-77199569-021 مشاوره و ثبت نام : مهندس کام ...
تعمیر تخصصی موتور ، جلوبندی ، تسنه تایم ، آب روغن کلیه خودرو ...
کارشناسی بدنه وفی انواع خودرو در محل،ارائه برگه گزارش نهایی، ...
فروش عمده رله دوبل، رله دوبل شیشه ای، اتوماتیک راهنمای پراید ...
آموزش موتورسازی، باطری سازی،مکانیکی،آپاراتی ...