جستجو در تمام متون و مستندات کارگیک
carworks
samin ba
دنیای خودرو
فن خودرو
CarGeek | کارگیک

آخرین به روز رسانی در تاریخ سه شنبه، ۲۶ شهریور ۱۳۹۸ ، ۰۹:۲۴:۱۹

فالکون

آمپر قیمت ( تومان )

  45 اتمی

---

  55 اتمی

385,000

  60 اتمی

515,000

  62 اتمی

---

  66 اتمی

---

  70 اتمی

---

  75 اتمی

---

  80 اتمی

---

  90 اتمی

---

  100 اتمی

---

کابوک

آمپر قیمت ( تومان )

  55 اتمی

285,000

  60 اتمی

350,000

  66 اتمی

360,000

  70 اتمی

396,000

  74 اتمی

400,000

سهند

آمپر قیمت ( تومان )

  50 اتمی

285,000

  55 اتمی

308,000

  60 اتمی

350,000

  66 اتمی

360,000

  70 اتمی

396,000

  74 اتمی

398,000

  90 اتمی

465,000

  90 اسیدی

475,000

  100 اسیدی

510,000

  120 اسیدی

610,000

  150 اسیدی

755,000

  200 اسیدی

950,000

هندل

آمپر قیمت ( تومان )

  55 اتمی

350,000

  60 اتمی

380,000

  66 اتمی

420,000

  70 اتمی

448,000

  74 اتمی

475,000

واریان

آمپر قیمت ( تومان )

  50 اتمی

272,000

  55 اتمی

258,000

  60 اتمی

300,000

  66 اتمی

330,000

  74 اتمی

350,000

  100 اتمی

---

صبا باطری

آمپر قیمت ( تومان )

  آرمو 50

280,000

  آرمو 55

300,000

  آرمو 60

330,000

  آرمو 66

350,000

  آرمو 70

385,000

  آرمو 74

390,000

  آرمو 88

450,000

  آرمو 90

470,000

  آرمو 100

520,000

  آرمو 120

610,000

  آرمو 150

750,000

  آرمو 200

960,000

  واریان 50

285,000

  واریان 55

310,000

  واریان 60

335,000

  واریان 66

360,000

  واریان 70

390,000

  واریان 74

395,000

  واریان 90

475,000

  واریان 100

---

  واریان 120

---

پوما

آمپر قیمت ( تومان )

  35

385,000

  45

470,000

  55

540,000

  60

580,000

  62

595,000

  66

630,000

  70

670,000

  74

695,000

  88

815,000

  90

855,000

  100

950,000

  120

1,090,000

  150

1,340,000

  170

1,510,000

  200

1,760,000

سوزوکی

آمپر قیمت ( تومان )

  35

340,000

  45

380,000

  55

410,000

  60

440,000

  62

---

  66

475,000

  70

510,000

  74

520,000

  88

615,000

  90

---

  100

690,000

  120

830,000

  150

1,010,000

  160

---

  190

1,260,000

  200

1,320,000

اوربیتال (سپاهان)

آمپر قیمت ( تومان )

  35 ( اتمی )

300,000

  45 ( اتمی )

340,000

  50 ( اتمی )

350,000

  55 ( اتمی )

380,000

  60 ( اتمی )

400,000

  66 ( اتمی )

440,000

  70 ( اتمی )

470,000

  74 ( اتمی )

490,000

  88 ( اتمی )

595,000

  100 ( اتمی )

650,000

  120 ( اتمی )

760,000

  150 ( اتمی )

930,000

  170 ( اتمی )

1,050,000

  190 ( اتمی )

1,160,000

  200 ( اتمی )

1,210,000

اتمیک

آمپر قیمت ( تومان )

  35 اتمی

300,000

  45 اتمی

340,000

  50 اتمی

350,000

  55 اتمی

380,000

  60 اتمی

410,000

  66 اتمی

440,000

  70 اتمی

470,000

  74 اتمی

490,000

  88 اتمی

595,000

  100 اتمی

650,000

  150 اتمی

930,000

  190 اتمی

1,160,000

  200 اتمی

1,210,000

برنا

آمپر قیمت ( تومان )

  35

280,000

  45

300,000

  50

320,000

  55

345,000

  60

380,000

  62

---

  66

420,000

  70

440,000

  74

475,000

  80

---

  88

---

  90

---

  100

---

  120

---

  150

---

  200

---

فالکون

آمپر قیمت ( تومان )

  45 اتمی

---

  55 اتمی

385,000

  60 اتمی

515,000

  62 اتمی

---

  66 اتمی

---

  70 اتمی

---

  75 اتمی

---

  80 اتمی

---

  90 اتمی

---

  100 اتمی

---

کابوک

آمپر قیمت ( تومان )

  55 اتمی

285,000

  60 اتمی

350,000

  66 اتمی

360,000

  70 اتمی

396,000

  74 اتمی

400,000

سهند

آمپر قیمت ( تومان )

  50 اتمی

285,000

  55 اتمی

308,000

  60 اتمی

350,000

  66 اتمی

360,000

  70 اتمی

396,000

  74 اتمی

398,000

  90 اتمی

465,000

  90 اسیدی

475,000

  100 اسیدی

510,000

  120 اسیدی

610,000

  150 اسیدی

755,000

  200 اسیدی

950,000

هندل

آمپر قیمت ( تومان )

  55 اتمی

350,000

  60 اتمی

380,000

  66 اتمی

420,000

  70 اتمی

448,000

  74 اتمی

475,000

واریان

آمپر قیمت ( تومان )

  50 اتمی

272,000

  55 اتمی

258,000

  60 اتمی

300,000

  66 اتمی

330,000

  74 اتمی

350,000

  100 اتمی

---

صبا باطری

آمپر قیمت ( تومان )

  آرمو 50

280,000

  آرمو 55

300,000

  آرمو 60

330,000

  آرمو 66

350,000

  آرمو 70

385,000

  آرمو 74

390,000

  آرمو 88

450,000

  آرمو 90

470,000

  آرمو 100

520,000

  آرمو 120

610,000

  آرمو 150

750,000

  آرمو 200

960,000

  واریان 50

285,000

  واریان 55

310,000

  واریان 60

335,000

  واریان 66

360,000

  واریان 70

390,000

  واریان 74

395,000

  واریان 90

475,000

  واریان 100

---

  واریان 120

---

پوما

آمپر قیمت ( تومان )

  35

385,000

  45

470,000

  55

540,000

  60

580,000

  62

595,000

  66

630,000

  70

670,000

  74

695,000

  88

815,000

  90

855,000

  100

950,000

  120

1,090,000

  150

1,340,000

  170

1,510,000

  200

1,760,000

سوزوکی

آمپر قیمت ( تومان )

  35

340,000

  45

380,000

  55

410,000

  60

440,000

  62

---

  66

475,000

  70

510,000

  74

520,000

  88

615,000

  90

---

  100

690,000

  120

830,000

  150

1,010,000

  160

---

  190

1,260,000

  200

1,320,000

اوربیتال (سپاهان)

آمپر قیمت ( تومان )

  35 ( اتمی )

300,000

  45 ( اتمی )

340,000

  50 ( اتمی )

350,000

  55 ( اتمی )

380,000

  60 ( اتمی )

400,000

  66 ( اتمی )

440,000

  70 ( اتمی )

470,000

  74 ( اتمی )

490,000

  88 ( اتمی )

595,000

  100 ( اتمی )

650,000

  120 ( اتمی )

760,000

  150 ( اتمی )

930,000

  170 ( اتمی )

1,050,000

  190 ( اتمی )

1,160,000

  200 ( اتمی )

1,210,000

اتمیک

آمپر قیمت ( تومان )

  35 اتمی

300,000

  45 اتمی

340,000

  50 اتمی

350,000

  55 اتمی

380,000

  60 اتمی

410,000

  66 اتمی

440,000

  70 اتمی

470,000

  74 اتمی

490,000

  88 اتمی

595,000

  100 اتمی

650,000

  150 اتمی

930,000

  190 اتمی

1,160,000

  200 اتمی

1,210,000

برنا

آمپر قیمت ( تومان )

  35

280,000

  45

300,000

  50

320,000

  55

345,000

  60

380,000

  62

---

  66

420,000

  70

440,000

  74

475,000

  80

---

  88

---

  90

---

  100

---

  120

---

  150

---

  200

---

4 1 1 1 1 1 Votes 4.00 (956 votes)

براساس کلمه کلیدی جستجو کنید

مطالب فنی و آموزشی

آخرین مطالب جدید شده
فیلم و دفترچه راهنمای آموزشی مشتری رانا
فیلم و دفترچه راهنمای آموزشی مشتری دنا پلاس
فیلم و دفترچه راهنمای آموزشی مشتری H30 Cross
دفترچه راهنمای رسمی کلیه محصولات ایران خودرو
راهنمای استفاده از پایه های رله در برق خودرو
نکات و ترفندهای رله در برق و الکترونیک خودرو
آموزش کامل تعمیرات سیستم تعلیق پراید + لیست عیب یابی تعلیق و جلوبندی
دستورالعمل رفع ایراد عدم انطباق کانکتور کیلومتر شمار تیبا2 و روشن شدن چراغ EBD بجای ABS
دستورالعمل رفع ایراد نفوذ آب به داخل CCN سمند مالتی پلکس
راهنمای کنترل و اصلاح پیکربندی سمند مالتی پلکس SMS
معرفی نودهای سیستم مالتی پلکس SMS سمند و سورن
راهنمای پیکربندی نوع ECU در خودرو Dena SMS MUX Bosch ME17
اصول عملکرد سیستم کروزکنترل ایران خودرو
راهنمای عیب یابی گیربکس اتوماتیک سوزوکی گرندویتارا با تست استال
راهنمای تعمیرات ECU زیمنس ریو
راهنمای تعریف کلید خودرو H30 Cross
بررسی سیستم های VVT و VIS در خودرو
منیفولد هوای ورودی متغییر
راهنمای تعمیرات گیربکس دوکلاچه اتوماتیک جک S5
Cisco Released New Open Source Security Tool to Find Security Vulnerabilities in Modern Cars
Vulnerability in Tesla Model S Let Hackers Clone The Car Key
ليست سرويس هاي دوره ای خودروهای تحت پوشش سایپا
راهنمای تعمیرات و سرویس تجهیزات الکتریکی پژو RD
روش رفع ایراد عدم عملکرد برف پاک کن در سیستم هوشمند CEC پژو پارس
معرفی سیستم ترمز ABS با مدل Bosch ABS8 و مدل TEVES MK70 پراید
معرفی قطعات EMS جدید SSAT سازه پویش سایپا X100 (پراید)
دستورالعمل شستشوی ریل سوخت وانت نیسان دوگانه سوز
اطلاعیه جابجایی سوکت های انژکتور در دسته سیم انژکتور جهت رفع ایراد MisFiring
مشکلات متداول کولر خودرو و دلایل آن ها
راهنمای تعمیرات سیستم خنک کاری موتور لیفان 820
راهنمای تعمیرات سیستم روغنکاری لیفان 820
راهنمای تعمیرات مکانیکی موتور لیفان 820
آخرین مطالب جدید شده
fn bb 0
rahro

آخرین آگهی ها

آموزشگاه فنی دنیای خودرو در سال ۱۳۸۳ بامجوز رسمی از سازمان ف ...
آموزشگاه فنی دنیای خودرو در سال ۱۳۸۳ بامجوز رسمی از سازمان ف ...
ریمپ تخصصی - برنامه ریزی و تعمیرات ایسیو - اصلاح محدودیت سرع ...
دوره های آموزشی تخصصی خودرو و دیاگ جی اسکن ...
تعمیرموتور وانواع گیربکس های کره ای،ژاپنی ،چینی و اروپایی ...
آموزش تخصصی تعمیرات کلیه ایسیو ها داخلی و خارجی و ماشین سنگی ...
آموزشگاه فنی دنیای خودرو در سال ۱۳۸۳ بامجوز رسمی از سازمان ف ...
آموزشگاه تخصصی فنون خودرو با سابقه 14 ساله خود در زمینه آموز ...
آموزشگاه تخصصی فنون خودرو با سابقه 14 ساله در زمینه آموزش دو ...
آموزشگاه فنی دنیای خودرو در سال ۱۳۸۳ بامجوز رسمی از سازمان ف ...
آموزشگاه فنی دنیای خودرو در سال ۱۳۸۳ بامجوز رسمی از سازمان ف ...
آموزشگاه فنی دنیای خودرو در سال ۱۳۸۳ بامجوز رسمی از سازمان ف ...
آموزشگاه فنی دنیای خودرو در سال ۱۳۸۳ بامجوز رسمی از سازمان ف ...
آموزش حرفه ای بازرَسی وکنترل بدنه اتومبیل ویژه کار ...
مجتمع مهارتهای نو دارای مجوز از سازمان فنی و حرفه ای با اراِ ...
فروش و نصب ردیاب خودرو dno برروی تمامی خودروهای ایرانی و ...