قیمت لاستیک خودرو , Google-icon جستجو در تمام متون کارگیک
فن خودرو
دنیای خودرو
این صفحه را در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید:

قیمت ها برای 2 حلقه لاستیک می باشند.

آخرین به روز رسانی در تاریخ سه شنبه ۲۷ شهریور ۱۳۹۷

لاستیک خودرو گروه : پژو 206 . پژو 405. پژو پارس . رانا . روآ

مدل لاستیک جزئیات سایز کارکرد مفید ( کیلومتر ) قیمت ( تومان )

  لوفن

ساخت کره 185.65.14 70.000 ---

  لوفن

ساخت کره 205.60.14 70.000 ---

  لینگ لانگ

سايز فابریک 185.65.14 60.000 ---

  لینگ لانگ

سايز پهن 205.60.14 60.000 ---

  فالکن

ساخت ژاپن 185.65.14 80.000 ---

  فالکن

ساخت تایلند 195.60.14 70.000 ---

  فالکن

--- 205.60.14 80.000 1,160,000

  کومهو

ساخت ویتنام 185.65.14 70.000 1,080,000

  کومهو

ساخت کره 195.60.14 80.000 1,200,000

  کومهو

ساخت کره 205.60.14 80.000 1,240,000

  نکسن

--- 185.65.14 60.000 ---

  نکسن

ساخت کره 195.60.14 70.000 ---

  نکسن

ساخت کره 205.60.14 70.000 ---

  میشلن

ساخت انگلیس 185.65.14 1,350,000

  میشلن

ساخت فرانسه 185.65.14 90000 1,350,000

  میشلن

ساخت آلمان 185.65.14 90.000 1,390,000

  میشلن

ساخت ژاپن 195.60.14 90.000 1,500,000

  هانکوک

ساخت کره 185.65.14 70.000 ---

  هانکوک

ساخت کره 195.60.14 80.000 ---

  هانکوک

--- 205.60.14 90.000 ---

  رودستون

ساخت کره 185.65.14 70.000 840,000

  رودستون

ساخت کره 195.60.14 80.000 ---

  رودستون

ساخت کره 205.60.14 70.000 1,140,000

  رودستون

ساخت کره 205.65.14 70.000 1,150,000

  رودستون

سایز پهن پژو 405 215.60.14 80.000 ---

  بارز

--- 185.65.14 70.000 520,000

  بارز

--- 205.60.14 70.000 620,000

  کویر تایر

سایز فابریک 185.65.14 60.000 510,000

  کویر تایر

--- 205.60.14 60.000 580,000

  ایران تایر

--- 185.65.14 60.000 490,000

  یزد تایر

--- 185.65.14 60.000 520,000

  یزد تایر

--- 205.60.14 60.000 650,000

  گود یر

--- 185.65.14 60.000 --

  دنا

سایز فابریک 185.65.14 70000 ---

  دنا

سایز پهن 205.55.14 70.000 ---

  گلدستون

سایز فابریک 185.65.14 50.000 470,000

  لوسینی

سایز فابریک 185.65.14 80.000 880,000

  لوسینی

سایز پهن پژو 205.60.14 80.000 980,000

  دنلوپ

ساخت ژاپن 185.65.14 90.000 1,080,000

  دنلوپ

ساخت اندونزی 195.60.14 60.000 ---

  دنلوپ

ساخت ژاپن 205.60.14 90.000 1,220,000

  سومیتومو

سایز فابریک 185.65.14 70.000 840,000

  سومیتومو

--- 195.60.14 70.000 900,000

  سومیتومو

ساخت ژاپن 205.60.14 90.000 1,000,000

  یوکوهاما

ساخت ژاپن 185.65.14 90.000 1,170,000

  یوکوهاما

ساخت ژاپن 195.60.14 70.000 1,250,000

  یوکوهاما

ساخت ژاپن 205.60.14 90.000 1,330,000

  مارشال

ساخت کره جنوبی 185.65.14 80.000 960,000

  مارشال

ساخت کره 195.60.14 70.000 1,080,000

  مارشال

سایز پهن 205.60.14 70.000 1,150,000

  سایلون

ساخت چین 185.65.14 60.000 ---

  مکسس

ساخت تایلند 185.65.14 70.000 870,000

  مکسس

چهارفصل 195.60.14 70.000 930,000

  مکسس

سایز پهن 205.60.14 70.000 990,000

  تری انگل

ساخت چین 185.65.14 60.000 760,000

  تری انگل

ساخت چین 195.60.14 70.000 840,000

  تری انگل

ساخت چین 205.60.14 70.000 860,000

  تویو

ساخت ژاپن 185.65.14 90.000 1,140,000

  تویو

ساخت ژاپن 195.65.14 70.000 1,250,000

  تویو

ساخت ژاپن 205.60.14 80.000 1,300,000

  سونار

ساخت تایوان 185.65.14 70.000 600,000

  سونار

ساخت تایوان 195.60.14 70.000 670,000

  سونار

ساخت تایوان 205.60.14 70.000 780,000

  آچیلس

ساخت اندونزی 185.65.14 60.000 640,000

  آچیلس

ساخت اندونزی 205.60.14 80.000 800,000

  پرسا

ساخت تایلند 185.65.14 70.000 910,000

  پرسا

ساخت تایلند 205.60.14 60.000 990,000

  تیگار

ساخت صربستان 185.65.14 60.000 ---

  تیگار

ساخت صربستان 195.60.14 60.000 ---

  اکسلرا

ساخت اندونزی 185.65.14 70.000 770,000

  اکسلرا

ساخت اندونزی 205.60.14 70.000 900,000

  نانکن

ساخت تایوان 185.65.14 70.000 ---

  نانکن

ساخت تایوان 205.60.14 70.000 ---

  جی تی

ساخت اندونزی 185.65.14 70.000 780,000

  جی تی

ساخت اندونزی 195.60.14 70.000 820,000

  جی تی

ساخت اندونزی 205.60.14 70.000 880,000

  بلک لاین

ساخت چین 185.60.14 70.000 ---

  بلک لاین

ساخت چین 195.65.14 70.000 ---

  بلک لاین

ساخت چین 205.60.14 70.000 ---

لاستیک خودرو گروه : زانتیا . سمند . تندر 90 . دنا . پارس LX

مدل لاستیک جزئیات سایز کارکرد مفید ( کیلومتر ) قیمت ( تومان )

  پیرلی

ساخت ترکیه 185.65.15 80.000 1,300,000

  لوفن

ساخت کره 185.65.15 70.000 ---

  لوفن

ساخت کره 205.60.15 70.000 ---

  ایران تایر

karena 185.65.15 60.000 510,000

  ایران تایر

سایز پهن 205.60.15 50.000 630,000

  گلدستون

GS2000 185.65.15 40.000 470,000

  بارز

سایز فابریک 185.65.15 60.000 520,000

  بارز

سایز پهن 205.60.15 70.000 620,000

  یزد تایر

--- 185.65.15 60.000 520,000

  یزد تایر

--- 195.65.15 50.000 630,000

  یزد تایر

--- 205.60.15 60.000 650,000

  کویر تایر

--- 185.65.15 60.000 510,000

  کویر تایر

سایز پهن سمند 195.60.15 60.000 610,000

  کویر تایر

--- 205.60.15 60.000 640,000

  هانکوک

ساخت کره 185.65.15 80.000 ---

  هانکوک

ساخت کره 195.65.15 80.000 ---

  هانکوک

ساخت کره 205.60.15 80.000 ---

  لوسینی

ساخت تایوان 185.65.15 80.000 880,000

  لوسینی

ساخت تایوان 195.65.15 90.000 1,000,000

  لوسینی

سایز پهن 205.60.15 70.000 1,050,000

  بریجستون

ساخت اندونزی 185.65.15 70.000 ---

  بریجستون

ساخت تایلند 205.60.15 80.000 ---

  رودستون

ساخت کره 185.65.15 80.000 1,080,000

  رودستون

N5000 195.60.15 70.000 1,150,000

  رودستون

ساخت کره 205.60.15 90.000 1,200,000

  کورسا

ساخت اندونزی 185.65.15 70.000 ---

  آپولو

ساخت هند 185.65.15 70.000 ---

  آپولو

ساخت هند 205.60.15 70.000 ---

  کومهو

ساخت کره 185.65.15 80.000 1,150,000

  کومهو

ساخت کره 195.65.15 70.000 1,280,000

  کومهو

ساخت کره 205.60.15 80.000 1,350,000

  نکسن

ساخت کره 185.60.15 60.000 ---

  نکسن

--- 195.60.15 70.000 ---

  نکسن

ساخت کره 205.60.15 70.000 1,540,000

  فالکن

سایز فابریک 185.65.15 90.000 1,000,000

  فالکن

--- 195.60.15 80.000 1,200,000

  فالکن

ساخت ژاپن 205.60.15 90.000 1,300,000

  فالکن

ساخت ژاپن 205.65.15 80.000 1,300,000

  دنلوپ

سایز فابریک 185.65.15 90.000 1,100,000

  دنلوپ

سایز پهن سمند 195.65.15 70.000 1,250,000

  دنلوپ

سایز پهن 205.60.15 90.000 1,400,000

  سایلون

ساخت چین 185.65.15 70.000 ---

  سایلون

ساخت چین 205.60.15 70.000 ---

  مکسس

ساخت تایلند 185.65.15 70.000 980,000

  مکسس

ساخت تایوان 195.55.15 70.000 1,100,000

  مکسس

ساخت تایلند 205.60.15 70.000 1,120,000

  لاسا

--- 185.65.15 70.000 ---

  لاسا

--- 195.55.15 70.000 ---

  لاسا

ساخت ترکیه 205.60.15 70.000 ---

  میشلن

ساخت آلمان 185.65.15 90.000 1,600,000

  میشلن

ساخت انگلیس 195.65.15 90.000 1,760,000

  میشلن

ساخت فرانسه 205.60.15 90.000 1,900,000

  گودیر

ساخت آلمان 205.60.15 80.000 ---

  سومیتومو

ساخت ژاپن 185.65.15 70.000 820,000

  سومیتومو

--- 195.60.15 60.000 960,000

  سومیتومو

--- 205.60.15 60.000 1,120,000

  تری انگل

ساخت چین 185.65.15 60.000 820,000

  تری انگل

ساخت چین 195.65.15 70.000 850,000

  تری انگل

ساخت چین 205.60.15 70.000 900,000

  نانکن

--- 185.65.15 70.000 ---

  نانکن

--- 195.60.15 70.000 ---

  نانکن

--- 205.60.15 70.000 ---

  لینگ لانگ

ساخت چین 185.65.15 60.000 500,000

  لینگ لانگ

سایز پهن 205.60.15 70.000 ---

  مارشال

ساخت کره 185.65.15 70.000 1,020,000

  مارشال

سایز پهن سمند 205.60.15 70.000 1,200,000

  تویو

ساخت ژاپن 185.65.15 90.000 ---

  تویو

ساخت ژاپن 195.65.15 90.000 ---

  تویو

ساخت کره 205.60.15 70.000 ---

  تیگار

ساخت صربستان 185.65.15 70.000 ---

  تیگار

ساخت صربستان 195.60.15 70.000 ---

  تیگار

ساخت صربستان 205.60.15 70.000 ---

  آچیلس

ساخت اندونزی 185.65.15 70.000 640,000

  آچیلس

ساخت اندونزی 205.60.15 80.000 870,000

  سونار

ساخت تایوان 185.65.15 80.000 700,000

  سونار

ساخت تایوان 195.55.15 70.000 840,000

  سونار

ساخت تایوان 205.60.15 80.000 900,000

  پرسا

ساخت تایلند 185.65.15 70.000 880,000

  پرسا

ساخت تایلند 195.65.15 70.000 1,060,000

  پرسا

ساخت تایلند 205.60.15 70.000 1,140,000

  یوکوهاما

ساخت ژاپن 185.65.15 90.000 1,270,000

  یوکوهاما

ساخت ژاپن 195.65.15 90.000 1,400,000

  یوکوهاما

ساخت ژاپن 205.60.15 90.000 1,470,000

  اکسلرا

ساخت اندونزی 185.65.15 90.000 820,000

  جی تی

ساخت اندونزی 185.65.15 90.000 790,000

  جی تی

ساخت اندونزی 195.55.15 70.000 860,000

  جی تی

ساخت اندونزی 205.60.15 80.000 960,000

  بلک لاین

ساخت چین 185.65.15 70.000 ---

  بلک لاین

ساخت چین 195.60.15 70.000 ---

  بلک لاین

ساخت چین 205.60.15 70.000 ---

لاستیک خودرو گروه : MVM 110 . پراید . ماتیز

مدل لاستیک جزئیات سایز کارکرد مفید ( کیلومتر ) قیمت ( تومان )

  تری انگل

ساخت چین 165.65.13 70.000 490,000

  تری انگل

ساخت چین 175.70.13 60.000 600,000

  ایران تایر

سایز فابریک 165.65.13 50.000 330,000

  ایران تایر

سارینا 175.60.13 50.000 390,000

  گلدستون

سایز فابریک 165.65.13 50.000 330,000

  گلدستون

سایز پهن 175.60.13 50.000 350,000

  دنا

سایز فابریک 165.65.13 60.000 ---

  دنا

سایز پهن 175.60.13 60.000 ---

  بارز

سایز فابریک 165.65.13 50.000 380,000

  بارز

سایز پهن 175.60.13 60.000 430,000

  کویر تایر

--- 165.65.13 60.000 380,000

  کویر تایر

--- 175.60.13 60.000 400,000

  یزد تایر

--- 165.65.13 60.000 380,000

  یزد تایر

--- 175.60.13 60.000 430,000

  آچیلس

گل جهت دار 165.65.13 70.000 350,000

  آچیلس

سایز پهن 175.60.13 70.000 410,000

  جی تی

چین 165.65.13 60.000 520,000

  جی تی

سایز پهن 175.60.13 70.000 600,000

  اورنت

165.65.13 50.000 ---

  اورنت

--- 175.60.13 50.000 ---

  رودستون

ساخت کره 165.65.13 70.000 700,000

  رودستون

--- 175.60.13 60.000 780,000

  فالکن

ساخت تایلند 165.65.13 80.000 ---

  فالکن

ساخت ژاپن 175.60.13 70.000 ---

  کورسا

ساخت اندونزی 165.65.13 70.000 ---

  کومهو

ساخت کره 165.65.13 80.000 680,000

  کومهو

ساخت ویتنام 175.60.13 60.000 840,000

  گود یر

--- 165.65.13 60.000 ---

  لینگ لانگ

ساخت چین 165.65.13 60.000 ---

  لینگ لانگ

ساخت چین 175.60.13 60.000 ---

  سونار

ساخت تایوان 165.65.13 60.000 500,000

  سونار

ساخت تایوان 175.60.13 70.000 550,000

  نکسن

سایز فابریک 165.65.13 60.000 840,000

  نکسن

ساخت کره . گل کامپیوتری 175.60.13 60.000 970,000

  هانکوک

--- 165.65.13 60.000 690,000

  هانکوک

--- 175.60.13 60.000 780,000

  مارشال

سایز فابریک 165.65.13 60.000 700,000

  مارشال

ساخت کره 175.60.13 70.000 770,000

  سومیتو

ساخت ژاپن 175.70.13 70.000 670,000

  سایلون

ساخت چین 165.65.13 50.000 ---

  پرسا

ساخت تایلند 165.65.13 50.000 620,000

  پرسا

ساخت تایلند 175.60.13 70.000 700,000

  پریمول

ساخت چین 165.65.13 60.000 ---

  مکسس

ساخت تایلند 165.65.13 70.000 550,000

  مکسس

ساخت تایوان 175.60.13 70.000 660,000

  لوسینی

سایز پهن 175.60.13 60.000 620,000

  دنلوپ

ساخت اندونزی 165.65.13 60.000 780,000

  دنلوپ

ساخت ژاپن 175.60.13 80.000 900,000

  لوفن

ساخت کره 165.65.13 70.000 ---

  لوفن

ساخت کره 175.60.13 70.000 ---

  تویو

ساخت ژاپن 165.65.13 70.000 ---

  تویو

ساخت ژاپن 175.60.13 70.000 970,000

  میشلن

ساخت فرانسه 175.70.13 90.000 ---

  نانکن

ساخت تایوان 165.65.13 70.000 ---

  نانکن

ساخت کره 175.60.13 70.000 ---

  تیگار

ساخت صربستان 165.65.13 70.000 ---

  تیگار

ساخت صربستان 175.70.13 70.000 ---

  لاسا

ساخت ترکیه 165.65.13 70.000 ---

  لاسا

ساخت ترکیه 175.65.13 70.000 ---

  یوکوهاما

ساخت ژاپن 175.60.13 90.000 920,000

  اکسلرا

ساخت اندونزی 165.65.13 90.000 510,000

  اکسلرا

ساخت اندونزی 175.60.13 90.000 570,000

  تاندر

ساخت تایلند 165.65.13 70.000 ---

  تاندر

ساخت تایلند 175.60.13 70.000 ---

  بلک لاین

ساخت چین 165.65.13 70.000 ---

  بلک لاین

ساخت چین 175.60.13 70.000 ---

این صفحه را در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید:

براساس کلمه کلیدی جستجو کنید

یک ویدیو تصادفی از کانال کارگیک

مطالب فنی و آموزشی

آخرین مطالب جدید شده
راهنمای کلی تعمیر و نگه داری مکانیکی و الکتریکی پژو 407
جزوه آموزش گیربکس اتوماتیک تندر 90
راهنمای تعمیرات موتور نیسان ماکسیما
بهبود عملکرد و افزایش ایمنی پراید در پروژه X100 سایپا به همراه فیلم تست تصادف
راهنمای دسته سیم های و نقشه های الکتریکی هایما S7 توربوشارژ
راهنمای دسته سیم های و نقشه های الکتریکی هایما S5 توربوشارژ
معرفی سیستم مدار تامین و حفظ فشار در سیتروئن زانتیا
آموزش تعویض روغن LHM و تستهای رگولاتور ، گوی آكومولاتور و شیر اطمینان سیتروئن زانتیا
تشریح نحوه عملکرد سیستم تعلیق زانتیا
آشنایی با سیستم هیدروپنوماتیک سیتروئن زانتیا
معرفی نحوه عملکرد سیستم ترمز زانتیا
معرفی سیستم فرمان هیدرولیک زانتیا
معرفی لوله های هیدرولیک زانتیا
تعمیر اساسی شیر هیدرولیکی کنترل پینیون فرمان زانتیا
آموزش هواگیری سیستم ترمز سیتروئن زانتیا
معرفی سیستم Activa در تعلیق زانتیا
فیلم آموزشی بازدید سیستم تعلیق ، تنظیم ارتفاع و شارژ كردن گوی ها سیتروئن زانتیا
راهنمای تست و خريد خودرو کارکرده
تعمیر اساسی موتور 4A-F تویوتا
راهنمای کامل آموزشی ایساکو در خصوص تعمیرات دنا (موتور EF7 و XUM)
معرفی موتور XUM (پارس ELX جدید) و مقایسه آن با موتور XU7 (سمند، سورن، 405 و پارس)
آموزش بازدید و سرویس ترمز دیسکی جلو نیسان رونیز
آموزش تعویض کمک فنر جلو نیسان رونیز
شرح سیستم فرمان پرقدرت
عیب یابی خودرو از روی پارامترهای سنسورها و عملگرها با دیاگ
راهنمای کامل آموزشی برق 206 مالتی پلکس
معرفی و آموزش سنسورها و سیستم انژکتور پراید
آموزش تنظیم موتور پراید کاربراتور + آموزش بازکردن،تعمیر و تنظیم کاربراتور و دلکو
معرفی و آموزش سیستم CLC پراید و رنوPK
زوایای چرخهای و انواع ساییدگی لاستیک خودرو
آموزش کامل تعمیرات سیستم تعلیق پراید + لیست عیب یابی تعلیق و جلوبندی
سیستم تعلیق خودرو و اجزا و انواع آن
فیلم آموزشی بازکردن گیربکس اتوماتیک AL4 پژو206 و پارس اتوماتیک
مبانی عملکرد گیربکس اتوماتیک
معرفی و تشریح اجزاء و نحوه عملکرد گیربکس اتوماتیک/تیپ ترونیک AL4
دستورالعمل عیب یابی و تعویض مدولاتور ABS پراید و تیبا و ساینا و کوییک
نحوه تبدیل اعداد هگز به دسیمال بدون ماشین حساب
تاثیر تغییر در اندازه فاق لاستیک بر حالت رانندگی
دستورالعمل تعویض مجموعه درب سوپاپ و واشر موتور تیبا
فیلم آموزشی بستن و مونتاژ موتور XU7 از ایساکو (خانواده 405 ، پژو پارس ، سمند ، سورن)

آخرین آگهی ها

عرضه كننده لوازم جانبی خودرو چينی ، فرانسوی ...
دوره های آموزشی تخصصی مکانیک و برق و انژکتور کیا و هیوندای ...
آموزش تعمییرات موتور گیربکس برق و دیاگ خودرو های دیزل نسل جد ...
بهبود عملکرد گیربکس در تعویض دنده‌ها افزایش کات اف حذف محد ...
آموزشگاه پیشتازان دیزل اصفهان برگزار کننده دوره های موتور گی ...
پیشتازی باشید , پیشتاز بمانید
دوره های آموزشی کاملا تخصصی و عملی ، با اعطای گواهینامه بین ...
آشنایی با گیربکس های هایوک، Al4 و هیوندای و کیا، تعمیرات، خص ...
معرفی قطعات و عیوب آنها عیب یابی قطعات مختلف قطعه شناسی و ...
کاراموتور اولین مرکز برگزاری دوره های تخصصی خودروهای هیوندا ...
آموزش تخصصی فنی خودرو: مکانیک و برق خودرو-ایسیو-مولتی پلکس-C ...
الکتروصنعت پارس مبین ، تولید کننده لوازم و تجهیزات تعمیرگاهی ...