جستجو در تمام متون و مستندات کارگیک
carworks
samin ba
دنیای خودرو
فن خودرو
CarGeek | کارگیک

آخرین به روز رسانی در تاریخ سه شنبه، ۱ مرداد ۱۳۹۸ ، ۱۲:۳۶:۰۵

لاستیک خودرو گروه : پژو 206 . پژو 405. پژو پارس . رانا . روآ

مدل لاستیک جزئیات سایز کارکرد مفید ( کیلومتر ) قیمت ( تومان )

  بریجستون

ساخت اندونزی 185.65.14 80.000 ---

  لوفن

ساخت کره 185.65.14 70.000 ---

  لوفن

ساخت کره 205.60.14 70.000 ---

  لینگ لانگ

سايز فابریک 185.65.14 60.000 ---

  لینگ لانگ

سايز پهن 205.60.14 60.000 ---

  فالکن

ساخت ژاپن 185.65.14 80.000 1,400,000

  فالکن

ساخت تایلند 195.60.14 70.000 1,450,000

  فالکن

--- 205.60.14 80.000 1,500,000

  کومهو

ساخت ویتنام 185.65.14 70.000 1,200,000

  کومهو

ساخت کره 195.60.14 80.000 1,500,000

  کومهو

ساخت کره 205.60.14 80.000 1,600,000

  نکسن

--- 185.65.14 60.000 ---

  نکسن

ساخت کره 195.60.14 70.000 ---

  نکسن

ساخت کره 205.60.14 70.000 ---

  میشلن

ساخت انگلیس 185.65.14 ---

  میشلن

ساخت فرانسه 185.65.14 90000 ---

  میشلن

ساخت آلمان 185.65.14 90.000 ---

  میشلن

ساخت ژاپن 195.60.14 90.000 ---

  هانکوک

ساخت کره 185.65.14 70.000 ---

  هانکوک

ساخت کره 195.60.14 80.000 ---

  هانکوک

--- 205.60.14 90.000 1,900,000

  رودستون

ساخت کره 185.65.14 70.000 1,200,000

  رودستون

ساخت کره 195.60.14 80.000 1,350,000

  رودستون

ساخت کره 205.60.14 70.000 1,450,000

  رودستون

ساخت کره 205.65.14 70.000 1,500,000

  رودستون

سایز پهن پژو 405 215.60.14 80.000 ---

  بارز

--- 185.65.14 70.000 580,000

  بارز

--- 205.60.14 70.000 820,000

  کویر تایر

سایز فابریک 185.65.14 60.000 590,000

  کویر تایر

--- 205.60.14 60.000 830,000

  ایران تایر

--- 185.65.14 60.000 ---

  ایران تایر

گل آرمیتا 205.60.14 60.000 ---

  یزد تایر

--- 185.65.14 60.000 600,000

  یزد تایر

--- 205.60.14 60.000 890,000

  گود یر

--- 185.65.14 60.000 --

  دنا

سایز فابریک 185.65.14 70000 ---

  دنا

سایز پهن 205.55.14 70.000 ---

  گلدستون

سایز فابریک 185.60.14 50.000 ---

  لوسینی

سایز فابریک 185.65.14 80.000 ---

  لوسینی

سایز پهن پژو 205.60.14 80.000 ---

  دنلوپ

ساخت ژاپن 185.65.14 90.000 1,400,000

  دنلوپ

ساخت اندونزی 195.60.14 60.000 ---

  دنلوپ

ساخت ژاپن 205.60.14 90.000 1,600,000

  سومیتومو

سایز فابریک 185.65.14 70.000 ---

  سومیتومو

--- 195.60.14 70.000 ---

  سومیتومو

ساخت ژاپن 205.60.14 90.000 1,550,000

  یوکوهاما

ساخت ژاپن 185.65.14 90.000 ---

  یوکوهاما

ساخت ژاپن 195.60.14 70.000 ---

  یوکوهاما

ساخت ژاپن 205.60.14 90.000 ---

  مارشال

ساخت کره جنوبی 185.65.14 80.000 ---

  مارشال

ساخت کره 195.60.14 70.000 ---

  مارشال

سایز پهن 205.60.14 70.000 ---

  سایلون

ساخت چین 185.65.14 60.000 ---

  مکسس

ساخت تایلند 185.65.14 70.000 ---

  مکسس

چهارفصل 195.60.14 70.000 ---

  مکسس

سایز پهن 205.60.14 70.000 ---

  تری انگل

ساخت چین 185.65.14 60.000 ---

  تری انگل

ساخت چین 195.60.14 70.000 ---

  تری انگل

ساخت چین 205.60.14 70.000 ---

  تویو

ساخت ژاپن 185.65.14 90.000 ---

  تویو

ساخت ژاپن 195.65.14 70.000 ---

  تویو

ساخت ژاپن 205.60.14 80.000 ---

  سونار

ساخت تایوان 185.65.14 70.000 ---

  سونار

ساخت تایوان 195.60.14 70.000 ---

  سونار

ساخت تایوان 205.60.14 70.000 ---

  آچیلس

ساخت اندونزی 185.65.14 60.000 ---

  آچیلس

ساخت اندونزی 205.60.14 80.000 1,500,000

  پرسا

ساخت تایلند 185.65.14 70.000 ---

  پرسا

ساخت تایلند 205.60.14 60.000 ---

  تیگار

ساخت صربستان 185.65.14 60.000 ---

  تیگار

ساخت صربستان 195.60.14 60.000 ---

  اکسلرا

ساخت اندونزی 185.65.14 70.000 ---

  اکسلرا

ساخت اندونزی 205.60.14 70.000 ---

  نانکن

ساخت تایوان 185.65.14 70.000 ---

  نانکن

ساخت تایوان 205.60.14 70.000 ---

  جی تی

ساخت اندونزی 185.65.14 70.000 ---

  جی تی

ساخت اندونزی 195.60.14 70.000 ---

  جی تی

ساخت اندونزی 205.60.14 70.000 ---

  بلک لاین

ساخت چین 185.60.14 70.000 920,000

  بلک لاین

ساخت چین 195.65.14 70.000 ---

  بلک لاین

ساخت چین 205.60.14 70.000 ---

  لاسا

مدل Atracta 185.65.14 70.000 ---

  لاسا

مدل Greenways 205.60.14 70.000 ---

لاستیک خودرو گروه : زانتیا . سمند . تندر 90 . دنا . پارس LX

مدل لاستیک جزئیات سایز کارکرد مفید ( کیلومتر ) قیمت ( تومان )

  پیرلی

ساخت ترکیه 185.65.15 80.000 ---

  لوفن

ساخت کره 185.65.15 70.000 ---

  لوفن

ساخت کره 205.60.15 70.000 ---

  ایران تایر

karena 185.65.15 60.000 ---

  ایران تایر

سایز پهن 205.60.15 50.000 ---

  گلدستون

GS2000 185.60.15 40.000 ---

  بارز

سایز فابریک 185.65.15 60.000 650,000

  بارز

سایز پهن 205.60.15 70.000 880,000

  یزد تایر

--- 185.65.15 60.000 590,000

  یزد تایر

--- 195.65.15 50.000 ---

  یزد تایر

--- 205.60.15 60.000 930,000

  کویر تایر

--- 185.65.15 60.000 570,000

  کویر تایر

سایز پهن سمند 195.60.15 60.000 740,000

  کویر تایر

--- 205.60.15 60.000 850,000

  هانکوک

ساخت کره 185.65.15 80.000 ---

  هانکوک

ساخت کره 195.65.15 80.000 ---

  هانکوک

ساخت کره 205.60.15 80.000 2,200,000

  لوسینی

ساخت تایوان 185.65.15 80.000 ---

  لوسینی

ساخت تایوان 195.65.15 90.000 ---

  لوسینی

سایز پهن 205.60.15 70.000 ---

  بریجستون

ساخت اندونزی 185.65.15 70.000 1,300,000

  بریجستون

ساخت تایلند 205.65.15 80.000 1,750,000

  رودستون

ساخت کره 185.65.15 80.000 1,300,000

  رودستون

N5000 195.60.15 70.000 1,450,000

  رودستون

ساخت کره 205.60.15 90.000 1,650,000

  کورسا

ساخت اندونزی 185.65.15 70.000 ---

  آپولو

ساخت هند 185.65.15 70.000 ---

  آپولو

ساخت هند 205.60.15 70.000 ---

  کومهو

ساخت کره 185.65.15 80.000 1,600,000

  کومهو

ساخت کره 195.65.15 70.000 1,650,000

  کومهو

ساخت کره 205.60.15 80.000 1,850,000

  نکسن

ساخت کره 185.60.15 60.000 ---

  نکسن

--- 195.60.15 70.000 ---

  نکسن

ساخت کره 205.60.15 70.000 ---

  فالکن

سایز فابریک 185.65.15 90.000 ---

  فالکن

--- 195.60.15 80.000 ---

  فالکن

ساخت ژاپن 205.60.15 90.000 1,750,000

  فالکن

ساخت ژاپن 205.65.15 80.000 1,800,000

  دنلوپ

سایز فابریک 185.65.15 90.000 ---

  دنلوپ

سایز پهن سمند 195.65.15 70.000 ---

  دنلوپ

سایز پهن 205.60.15 90.000 1,950,000

  سایلون

ساخت چین 185.65.15 70.000 ---

  سایلون

ساخت چین 205.60.15 70.000 ---

  مکسس

ساخت تایلند 185.65.15 70.000 ---

  مکسس

ساخت تایوان 195.55.15 70.000 ---

  مکسس

ساخت تایلند 205.60.15 70.000 ---

  لاسا

--- 185.65.15 70.000 ---

  لاسا

--- 195.55.15 70.000 ---

  لاسا

ساخت ترکیه 205.60.15 70.000 ---

  میشلن

ساخت آلمان 185.65.15 90.000 1,750,000

  میشلن

ساخت انگلیس 195.60.15 90.000 ---

  میشلن

ساخت فرانسه 205.65.15 90.000 2,350,000

  گودیر

ساخت آلمان 205.60.15 80.000 ---

  سومیتومو

ساخت ژاپن 185.65.15 70.000 1,050,000

  سومیتومو

--- 195.60.15 60.000 1,250,000

  سومیتومو

--- 205.60.15 60.000 1,300,000

  تری انگل

ساخت چین 185.65.15 60.000 ---

  تری انگل

ساخت چین 195.65.15 70.000 ---

  تری انگل

ساخت چین 205.60.15 70.000 ---

  نانکن

--- 185.65.15 70.000 ---

  نانکن

--- 195.60.15 70.000 ---

  نانکن

--- 205.60.15 70.000 ---

  لینگ لانگ

ساخت چین 185.65.15 60.000 ---

  لینگ لانگ

سایز پهن 205.60.15 70.000 ---

  مارشال

ساخت کره 185.65.15 70.000 ---

  مارشال

سایز پهن سمند 205.60.15 70.000 ---

  تویو

ساخت ژاپن 185.65.15 90.000 ---

  تویو

ساخت ژاپن 195.65.15 90.000 ---

  تویو

ساخت کره 205.60.15 70.000 ---

  تیگار

ساخت صربستان 185.65.15 70.000 ---

  تیگار

ساخت صربستان 195.60.15 70.000 ---

  تیگار

ساخت صربستان 205.60.15 70.000 ---

  آچیلس

ساخت اندونزی 185.65.15 70.000 920,000

  آچیلس

ساخت اندونزی 205.60.15 80.000 1,210,000

  سونار

ساخت تایوان 185.65.15 80.000 960,000

  سونار

ساخت تایوان 195.55.15 70.000 ---

  سونار

ساخت تایوان 205.60.15 80.000 1,200,000

  پرسا

ساخت تایلند 185.65.15 70.000 ---

  پرسا

ساخت تایلند 195.65.15 70.000 ---

  پرسا

ساخت تایلند 205.60.15 70.000 ---

  یوکوهاما

ساخت ژاپن 185.65.15 90.000 ---

  یوکوهاما

ساخت ژاپن 195.65.15 90.000 ---

  یوکوهاما

ساخت ژاپن 205.60.15 90.000 ---

  اکسلرا

ساخت اندونزی 185.65.15 90.000 940,000

  جی تی

ساخت اندونزی 185.65.15 90.000 ---

  جی تی

ساخت اندونزی 195.55.15 70.000 ---

  جی تی

ساخت اندونزی 205.60.15 80.000 ---

  بلک لاین

ساخت چین 185.65.15 70.000 950,000

  بلک لاین

ساخت چین 195.60.15 70.000 ---

  بلک لاین

ساخت چین 205.60.15 70.000 ---

لاستیک خودرو گروه : MVM 110 . پراید . ماتیز

مدل لاستیک جزئیات سایز کارکرد مفید ( کیلومتر ) قیمت ( تومان )

  تری انگل

ساخت چین 165.65.13 70.000 620,000

  تری انگل

ساخت چین 175.60.13 60.000 700,000

  ایران تایر

سایز فابریک 165.65.13 50.000 460,000

  ایران تایر

سارینا 175.60.13 50.000 480,000

  گلدستون

سایز فابریک 165.65.13 50.000 ---

  گلدستون

سایز پهن 175.60.13 50.000 ---

  دنا

سایز فابریک 165.65.13 60.000 ---

  دنا

سایز پهن 175.60.13 60.000 ---

  بارز

سایز فابریک 165.65.13 50.000 450,000

  بارز

سایز پهن 175.60.13 60.000 570,000

  کویر تایر

--- 165.65.13 60.000 470,000

  کویر تایر

--- 175.60.13 60.000 560,000

  یزد تایر

--- 165.65.13 60.000 480,000

  یزد تایر

--- 175.60.13 60.000 510,000

  آچیلس

گل جهت دار 165.65.13 70.000 790,000

  آچیلس

سایز پهن 175.60.13 70.000 630,000

  جی تی

چین 165.65.13 60.000 600,000

  جی تی

سایز پهن 175.60.13 70.000 630,000

  اورنت

165.65.13 50.000 ---

  اورنت

--- 175.60.13 50.000 ---

  رودستون

ساخت کره 165.65.13 70.000 660,000

  رودستون

--- 175.60.13 60.000 800,000

  فالکن

ساخت تایلند 165.65.13 80.000 710,000

  فالکن

ساخت ژاپن 175.60.13 70.000 820,000

  کورسا

ساخت اندونزی 165.65.13 70.000 ---

  کومهو

ساخت کره 165.65.13 80.000 760,000

  کومهو

ساخت ویتنام 175.60.13 60.000 790,000

  گود یر

--- 165.65.13 60.000 ---

  لینگ لانگ

ساخت چین 165.65.13 60.000 ---

  لینگ لانگ

ساخت چین 175.60.13 60.000 ---

  سونار

ساخت تایوان 165.65.13 60.000 600,000

  سونار

ساخت تایوان 175.60.13 70.000 630,000

  نکسن

سایز فابریک 165.65.13 60.000 740,000

  نکسن

ساخت کره . گل کامپیوتری 175.60.13 60.000 760,000

  هانکوک

--- 165.65.13 60.000 ---

  هانکوک

--- 175.60.13 60.000 ---

  مارشال

سایز فابریک 165.65.13 60.000 ---

  مارشال

ساخت کره 175.60.13 70.000 ---

  سومیتو

ساخت ژاپن 175.70.13 70.000 850,000

  سایلون

ساخت چین 165.65.13 50.000 ---

  پرسا

ساخت تایلند 165.65.13 50.000 670,000

  پرسا

ساخت تایلند 175.60.13 70.000 700,000

  پریمول

ساخت چین 165.65.13 60.000 ---

  مکسس

ساخت تایلند 165.65.13 70.000 ---

  مکسس

ساخت تایوان 175.60.13 70.000 ---

  لوسینی

سایز پهن 175.60.13 60.000 640,000

  دنلوپ

ساخت اندونزی 165.65.13 60.000 ---

  دنلوپ

ساخت ژاپن 175.60.13 80.000 850,000

  لوفن

ساخت کره 165.65.13 70.000 ---

  لوفن

ساخت کره 175.60.13 70.000 ---

  تویو

ساخت ژاپن 165.65.13 70.000 ---

  تویو

ساخت ژاپن 175.60.13 70.000 ---

  میشلن

ساخت فرانسه 175.70.13 90.000 ---

  نانکن

ساخت تایوان 165.65.13 70.000 ---

  نانکن

ساخت کره 175.60.13 70.000 ---

  تیگار

ساخت صربستان 165.65.13 70.000 ---

  تیگار

ساخت صربستان 175.70.13 70.000 ---

  لاسا

ساخت ترکیه 165.65.13 70.000 ---

  لاسا

ساخت ترکیه 175.60.13 70.000 ---

  یوکوهاما

ساخت ژاپن 175.60.13 90.000 ---

  اکسلرا

ساخت اندونزی 165.65.13 90.000 530,000

  اکسلرا

ساخت اندونزی 175.60.13 90.000 610,000

  تاندر

ساخت تایلند 165.65.13 70.000 ---

  تاندر

ساخت تایلند 175.60.13 70.000 ---

  بلک لاین

ساخت چین 165.65.13 70.000 ---

  بلک لاین

ساخت چین 175.60.13 70.000 ---

لاستیک خودرو گروه : پژو 206 . پژو 405. پژو پارس . رانا . روآ

مدل لاستیک جزئیات سایز کارکرد مفید ( کیلومتر ) قیمت ( تومان )

  بریجستون

ساخت اندونزی 185.65.14 80.000 ---

  لوفن

ساخت کره 185.65.14 70.000 ---

  لوفن

ساخت کره 205.60.14 70.000 ---

  لینگ لانگ

سايز فابریک 185.65.14 60.000 ---

  لینگ لانگ

سايز پهن 205.60.14 60.000 ---

  فالکن

ساخت ژاپن 185.65.14 80.000 1,400,000

  فالکن

ساخت تایلند 195.60.14 70.000 1,450,000

  فالکن

--- 205.60.14 80.000 1,500,000

  کومهو

ساخت ویتنام 185.65.14 70.000 1,200,000

  کومهو

ساخت کره 195.60.14 80.000 1,500,000

  کومهو

ساخت کره 205.60.14 80.000 1,600,000

  نکسن

--- 185.65.14 60.000 ---

  نکسن

ساخت کره 195.60.14 70.000 ---

  نکسن

ساخت کره 205.60.14 70.000 ---

  میشلن

ساخت انگلیس 185.65.14 ---

  میشلن

ساخت فرانسه 185.65.14 90000 ---

  میشلن

ساخت آلمان 185.65.14 90.000 ---

  میشلن

ساخت ژاپن 195.60.14 90.000 ---

  هانکوک

ساخت کره 185.65.14 70.000 ---

  هانکوک

ساخت کره 195.60.14 80.000 ---

  هانکوک

--- 205.60.14 90.000 1,900,000

  رودستون

ساخت کره 185.65.14 70.000 1,200,000

  رودستون

ساخت کره 195.60.14 80.000 1,350,000

  رودستون

ساخت کره 205.60.14 70.000 1,450,000

  رودستون

ساخت کره 205.65.14 70.000 1,500,000

  رودستون

سایز پهن پژو 405 215.60.14 80.000 ---

  بارز

--- 185.65.14 70.000 580,000

  بارز

--- 205.60.14 70.000 820,000

  کویر تایر

سایز فابریک 185.65.14 60.000 590,000

  کویر تایر

--- 205.60.14 60.000 830,000

  ایران تایر

--- 185.65.14 60.000 ---

  ایران تایر

گل آرمیتا 205.60.14 60.000 ---

  یزد تایر

--- 185.65.14 60.000 600,000

  یزد تایر

--- 205.60.14 60.000 890,000

  گود یر

--- 185.65.14 60.000 --

  دنا

سایز فابریک 185.65.14 70000 ---

  دنا

سایز پهن 205.55.14 70.000 ---

  گلدستون

سایز فابریک 185.60.14 50.000 ---

  لوسینی

سایز فابریک 185.65.14 80.000 ---

  لوسینی

سایز پهن پژو 205.60.14 80.000 ---

  دنلوپ

ساخت ژاپن 185.65.14 90.000 1,400,000

  دنلوپ

ساخت اندونزی 195.60.14 60.000 ---

  دنلوپ

ساخت ژاپن 205.60.14 90.000 1,600,000

  سومیتومو

سایز فابریک 185.65.14 70.000 ---

  سومیتومو

--- 195.60.14 70.000 ---

  سومیتومو

ساخت ژاپن 205.60.14 90.000 1,550,000

  یوکوهاما

ساخت ژاپن 185.65.14 90.000 ---

  یوکوهاما

ساخت ژاپن 195.60.14 70.000 ---

  یوکوهاما

ساخت ژاپن 205.60.14 90.000 ---

  مارشال

ساخت کره جنوبی 185.65.14 80.000 ---

  مارشال

ساخت کره 195.60.14 70.000 ---

  مارشال

سایز پهن 205.60.14 70.000 ---

  سایلون

ساخت چین 185.65.14 60.000 ---

  مکسس

ساخت تایلند 185.65.14 70.000 ---

  مکسس

چهارفصل 195.60.14 70.000 ---

  مکسس

سایز پهن 205.60.14 70.000 ---

  تری انگل

ساخت چین 185.65.14 60.000 ---

  تری انگل

ساخت چین 195.60.14 70.000 ---

  تری انگل

ساخت چین 205.60.14 70.000 ---

  تویو

ساخت ژاپن 185.65.14 90.000 ---

  تویو

ساخت ژاپن 195.65.14 70.000 ---

  تویو

ساخت ژاپن 205.60.14 80.000 ---

  سونار

ساخت تایوان 185.65.14 70.000 ---

  سونار

ساخت تایوان 195.60.14 70.000 ---

  سونار

ساخت تایوان 205.60.14 70.000 ---

  آچیلس

ساخت اندونزی 185.65.14 60.000 ---

  آچیلس

ساخت اندونزی 205.60.14 80.000 1,500,000

  پرسا

ساخت تایلند 185.65.14 70.000 ---

  پرسا

ساخت تایلند 205.60.14 60.000 ---

  تیگار

ساخت صربستان 185.65.14 60.000 ---

  تیگار

ساخت صربستان 195.60.14 60.000 ---

  اکسلرا

ساخت اندونزی 185.65.14 70.000 ---

  اکسلرا

ساخت اندونزی 205.60.14 70.000 ---

  نانکن

ساخت تایوان 185.65.14 70.000 ---

  نانکن

ساخت تایوان 205.60.14 70.000 ---

  جی تی

ساخت اندونزی 185.65.14 70.000 ---

  جی تی

ساخت اندونزی 195.60.14 70.000 ---

  جی تی

ساخت اندونزی 205.60.14 70.000 ---

  بلک لاین

ساخت چین 185.60.14 70.000 920,000

  بلک لاین

ساخت چین 195.65.14 70.000 ---

  بلک لاین

ساخت چین 205.60.14 70.000 ---

  لاسا

مدل Atracta 185.65.14 70.000 ---

  لاسا

مدل Greenways 205.60.14 70.000 ---

لاستیک خودرو گروه : زانتیا . سمند . تندر 90 . دنا . پارس LX

مدل لاستیک جزئیات سایز کارکرد مفید ( کیلومتر ) قیمت ( تومان )

  پیرلی

ساخت ترکیه 185.65.15 80.000 ---

  لوفن

ساخت کره 185.65.15 70.000 ---

  لوفن

ساخت کره 205.60.15 70.000 ---

  ایران تایر

karena 185.65.15 60.000 ---

  ایران تایر

سایز پهن 205.60.15 50.000 ---

  گلدستون

GS2000 185.60.15 40.000 ---

  بارز

سایز فابریک 185.65.15 60.000 650,000

  بارز

سایز پهن 205.60.15 70.000 880,000

  یزد تایر

--- 185.65.15 60.000 590,000

  یزد تایر

--- 195.65.15 50.000 ---

  یزد تایر

--- 205.60.15 60.000 930,000

  کویر تایر

--- 185.65.15 60.000 570,000

  کویر تایر

سایز پهن سمند 195.60.15 60.000 740,000

  کویر تایر

--- 205.60.15 60.000 850,000

  هانکوک

ساخت کره 185.65.15 80.000 ---

  هانکوک

ساخت کره 195.65.15 80.000 ---

  هانکوک

ساخت کره 205.60.15 80.000 2,200,000

  لوسینی

ساخت تایوان 185.65.15 80.000 ---

  لوسینی

ساخت تایوان 195.65.15 90.000 ---

  لوسینی

سایز پهن 205.60.15 70.000 ---

  بریجستون

ساخت اندونزی 185.65.15 70.000 1,300,000

  بریجستون

ساخت تایلند 205.65.15 80.000 1,750,000

  رودستون

ساخت کره 185.65.15 80.000 1,300,000

  رودستون

N5000 195.60.15 70.000 1,450,000

  رودستون

ساخت کره 205.60.15 90.000 1,650,000

  کورسا

ساخت اندونزی 185.65.15 70.000 ---

  آپولو

ساخت هند 185.65.15 70.000 ---

  آپولو

ساخت هند 205.60.15 70.000 ---

  کومهو

ساخت کره 185.65.15 80.000 1,600,000

  کومهو

ساخت کره 195.65.15 70.000 1,650,000

  کومهو

ساخت کره 205.60.15 80.000 1,850,000

  نکسن

ساخت کره 185.60.15 60.000 ---

  نکسن

--- 195.60.15 70.000 ---

  نکسن

ساخت کره 205.60.15 70.000 ---

  فالکن

سایز فابریک 185.65.15 90.000 ---

  فالکن

--- 195.60.15 80.000 ---

  فالکن

ساخت ژاپن 205.60.15 90.000 1,750,000

  فالکن

ساخت ژاپن 205.65.15 80.000 1,800,000

  دنلوپ

سایز فابریک 185.65.15 90.000 ---

  دنلوپ

سایز پهن سمند 195.65.15 70.000 ---

  دنلوپ

سایز پهن 205.60.15 90.000 1,950,000

  سایلون

ساخت چین 185.65.15 70.000 ---

  سایلون

ساخت چین 205.60.15 70.000 ---

  مکسس

ساخت تایلند 185.65.15 70.000 ---

  مکسس

ساخت تایوان 195.55.15 70.000 ---

  مکسس

ساخت تایلند 205.60.15 70.000 ---

  لاسا

--- 185.65.15 70.000 ---

  لاسا

--- 195.55.15 70.000 ---

  لاسا

ساخت ترکیه 205.60.15 70.000 ---

  میشلن

ساخت آلمان 185.65.15 90.000 1,750,000

  میشلن

ساخت انگلیس 195.60.15 90.000 ---

  میشلن

ساخت فرانسه 205.65.15 90.000 2,350,000

  گودیر

ساخت آلمان 205.60.15 80.000 ---

  سومیتومو

ساخت ژاپن 185.65.15 70.000 1,050,000

  سومیتومو

--- 195.60.15 60.000 1,250,000

  سومیتومو

--- 205.60.15 60.000 1,300,000

  تری انگل

ساخت چین 185.65.15 60.000 ---

  تری انگل

ساخت چین 195.65.15 70.000 ---

  تری انگل

ساخت چین 205.60.15 70.000 ---

  نانکن

--- 185.65.15 70.000 ---

  نانکن

--- 195.60.15 70.000 ---

  نانکن

--- 205.60.15 70.000 ---

  لینگ لانگ

ساخت چین 185.65.15 60.000 ---

  لینگ لانگ

سایز پهن 205.60.15 70.000 ---

  مارشال

ساخت کره 185.65.15 70.000 ---

  مارشال

سایز پهن سمند 205.60.15 70.000 ---

  تویو

ساخت ژاپن 185.65.15 90.000 ---

  تویو

ساخت ژاپن 195.65.15 90.000 ---

  تویو

ساخت کره 205.60.15 70.000 ---

  تیگار

ساخت صربستان 185.65.15 70.000 ---

  تیگار

ساخت صربستان 195.60.15 70.000 ---

  تیگار

ساخت صربستان 205.60.15 70.000 ---

  آچیلس

ساخت اندونزی 185.65.15 70.000 920,000

  آچیلس

ساخت اندونزی 205.60.15 80.000 1,210,000

  سونار

ساخت تایوان 185.65.15 80.000 960,000

  سونار

ساخت تایوان 195.55.15 70.000 ---

  سونار

ساخت تایوان 205.60.15 80.000 1,200,000

  پرسا

ساخت تایلند 185.65.15 70.000 ---

  پرسا

ساخت تایلند 195.65.15 70.000 ---

  پرسا

ساخت تایلند 205.60.15 70.000 ---

  یوکوهاما

ساخت ژاپن 185.65.15 90.000 ---

  یوکوهاما

ساخت ژاپن 195.65.15 90.000 ---

  یوکوهاما

ساخت ژاپن 205.60.15 90.000 ---

  اکسلرا

ساخت اندونزی 185.65.15 90.000 940,000

  جی تی

ساخت اندونزی 185.65.15 90.000 ---

  جی تی

ساخت اندونزی 195.55.15 70.000 ---

  جی تی

ساخت اندونزی 205.60.15 80.000 ---

  بلک لاین

ساخت چین 185.65.15 70.000 950,000

  بلک لاین

ساخت چین 195.60.15 70.000 ---

  بلک لاین

ساخت چین 205.60.15 70.000 ---

لاستیک خودرو گروه : MVM 110 . پراید . ماتیز

مدل لاستیک جزئیات سایز کارکرد مفید ( کیلومتر ) قیمت ( تومان )

  تری انگل

ساخت چین 165.65.13 70.000 620,000

  تری انگل

ساخت چین 175.60.13 60.000 700,000

  ایران تایر

سایز فابریک 165.65.13 50.000 460,000

  ایران تایر

سارینا 175.60.13 50.000 480,000

  گلدستون

سایز فابریک 165.65.13 50.000 ---

  گلدستون

سایز پهن 175.60.13 50.000 ---

  دنا

سایز فابریک 165.65.13 60.000 ---

  دنا

سایز پهن 175.60.13 60.000 ---

  بارز

سایز فابریک 165.65.13 50.000 450,000

  بارز

سایز پهن 175.60.13 60.000 570,000

  کویر تایر

--- 165.65.13 60.000 470,000

  کویر تایر

--- 175.60.13 60.000 560,000

  یزد تایر

--- 165.65.13 60.000 480,000

  یزد تایر

--- 175.60.13 60.000 510,000

  آچیلس

گل جهت دار 165.65.13 70.000 790,000

  آچیلس

سایز پهن 175.60.13 70.000 630,000

  جی تی

چین 165.65.13 60.000 600,000

  جی تی

سایز پهن 175.60.13 70.000 630,000

  اورنت

165.65.13 50.000 ---

  اورنت

--- 175.60.13 50.000 ---

  رودستون

ساخت کره 165.65.13 70.000 660,000

  رودستون

--- 175.60.13 60.000 800,000

  فالکن

ساخت تایلند 165.65.13 80.000 710,000

  فالکن

ساخت ژاپن 175.60.13 70.000 820,000

  کورسا

ساخت اندونزی 165.65.13 70.000 ---

  کومهو

ساخت کره 165.65.13 80.000 760,000

  کومهو

ساخت ویتنام 175.60.13 60.000 790,000

  گود یر

--- 165.65.13 60.000 ---

  لینگ لانگ

ساخت چین 165.65.13 60.000 ---

  لینگ لانگ

ساخت چین 175.60.13 60.000 ---

  سونار

ساخت تایوان 165.65.13 60.000 600,000

  سونار

ساخت تایوان 175.60.13 70.000 630,000

  نکسن

سایز فابریک 165.65.13 60.000 740,000

  نکسن

ساخت کره . گل کامپیوتری 175.60.13 60.000 760,000

  هانکوک

--- 165.65.13 60.000 ---

  هانکوک

--- 175.60.13 60.000 ---

  مارشال

سایز فابریک 165.65.13 60.000 ---

  مارشال

ساخت کره 175.60.13 70.000 ---

  سومیتو

ساخت ژاپن 175.70.13 70.000 850,000

  سایلون

ساخت چین 165.65.13 50.000 ---

  پرسا

ساخت تایلند 165.65.13 50.000 670,000

  پرسا

ساخت تایلند 175.60.13 70.000 700,000

  پریمول

ساخت چین 165.65.13 60.000 ---

  مکسس

ساخت تایلند 165.65.13 70.000 ---

  مکسس

ساخت تایوان 175.60.13 70.000 ---

  لوسینی

سایز پهن 175.60.13 60.000 640,000

  دنلوپ

ساخت اندونزی 165.65.13 60.000 ---

  دنلوپ

ساخت ژاپن 175.60.13 80.000 850,000

  لوفن

ساخت کره 165.65.13 70.000 ---

  لوفن

ساخت کره 175.60.13 70.000 ---

  تویو

ساخت ژاپن 165.65.13 70.000 ---

  تویو

ساخت ژاپن 175.60.13 70.000 ---

  میشلن

ساخت فرانسه 175.70.13 90.000 ---

  نانکن

ساخت تایوان 165.65.13 70.000 ---

  نانکن

ساخت کره 175.60.13 70.000 ---

  تیگار

ساخت صربستان 165.65.13 70.000 ---

  تیگار

ساخت صربستان 175.70.13 70.000 ---

  لاسا

ساخت ترکیه 165.65.13 70.000 ---

  لاسا

ساخت ترکیه 175.60.13 70.000 ---

  یوکوهاما

ساخت ژاپن 175.60.13 90.000 ---

  اکسلرا

ساخت اندونزی 165.65.13 90.000 530,000

  اکسلرا

ساخت اندونزی 175.60.13 90.000 610,000

  تاندر

ساخت تایلند 165.65.13 70.000 ---

  تاندر

ساخت تایلند 175.60.13 70.000 ---

  بلک لاین

ساخت چین 165.65.13 70.000 ---

  بلک لاین

ساخت چین 175.60.13 70.000 ---

4.5 1 1 1 1 1 Votes 4.50 (770 votes)

براساس کلمه کلیدی جستجو کنید

مطالب فنی و آموزشی

آخرین مطالب جدید شده
فیلم و دفترچه راهنمای آموزشی مشتری رانا
فیلم و دفترچه راهنمای آموزشی مشتری دنا پلاس
فیلم و دفترچه راهنمای آموزشی مشتری H30 Cross
دفترچه راهنمای رسمی کلیه محصولات ایران خودرو
راهنمای استفاده از پایه های رله در برق خودرو
نکات و ترفندهای رله در برق و الکترونیک خودرو
آموزش کامل تعمیرات سیستم تعلیق پراید + لیست عیب یابی تعلیق و جلوبندی
دستورالعمل رفع ایراد عدم انطباق کانکتور کیلومتر شمار تیبا2 و روشن شدن چراغ EBD بجای ABS
دستورالعمل رفع ایراد نفوذ آب به داخل CCN سمند مالتی پلکس
راهنمای کنترل و اصلاح پیکربندی سمند مالتی پلکس SMS
معرفی نودهای سیستم مالتی پلکس SMS سمند و سورن
راهنمای پیکربندی نوع ECU در خودرو Dena SMS MUX Bosch ME17
اصول عملکرد سیستم کروزکنترل ایران خودرو
راهنمای عیب یابی گیربکس اتوماتیک سوزوکی گرندویتارا با تست استال
راهنمای تعمیرات ECU زیمنس ریو
راهنمای تعریف کلید خودرو H30 Cross
بررسی سیستم های VVT و VIS در خودرو
منیفولد هوای ورودی متغییر
راهنمای تعمیرات گیربکس دوکلاچه اتوماتیک جک S5
Cisco Released New Open Source Security Tool to Find Security Vulnerabilities in Modern Cars
Vulnerability in Tesla Model S Let Hackers Clone The Car Key
ليست سرويس هاي دوره ای خودروهای تحت پوشش سایپا
راهنمای تعمیرات و سرویس تجهیزات الکتریکی پژو RD
روش رفع ایراد عدم عملکرد برف پاک کن در سیستم هوشمند CEC پژو پارس
معرفی سیستم ترمز ABS با مدل Bosch ABS8 و مدل TEVES MK70 پراید
معرفی قطعات EMS جدید SSAT سازه پویش سایپا X100 (پراید)
دستورالعمل شستشوی ریل سوخت وانت نیسان دوگانه سوز
اطلاعیه جابجایی سوکت های انژکتور در دسته سیم انژکتور جهت رفع ایراد MisFiring
مشکلات متداول کولر خودرو و دلایل آن ها
راهنمای تعمیرات سیستم خنک کاری موتور لیفان 820
راهنمای تعمیرات سیستم روغنکاری لیفان 820
راهنمای تعمیرات مکانیکی موتور لیفان 820
آخرین مطالب جدید شده
fn bb 0
rahro

آخرین آگهی ها

آموزشگاه فنی دنیای خودرو در سال ۱۳۸۳ بامجوز رسمی از سازمان ف ...
آموزشگاه فنی دنیای خودرو در سال ۱۳۸۳ بامجوز رسمی از سازمان ف ...
ریمپ تخصصی - برنامه ریزی و تعمیرات ایسیو - اصلاح محدودیت سرع ...
دوره های آموزشی تخصصی خودرو و دیاگ جی اسکن ...
تعمیرموتور وانواع گیربکس های کره ای،ژاپنی ،چینی و اروپایی ...
آموزش تخصصی تعمیرات کلیه ایسیو ها داخلی و خارجی و ماشین سنگی ...
آموزشگاه فنی دنیای خودرو در سال ۱۳۸۳ بامجوز رسمی از سازمان ف ...
آموزشگاه تخصصی فنون خودرو با سابقه 14 ساله خود در زمینه آموز ...
آموزشگاه تخصصی فنون خودرو با سابقه 14 ساله در زمینه آموزش دو ...
آموزشگاه فنی دنیای خودرو در سال ۱۳۸۳ بامجوز رسمی از سازمان ف ...
آموزشگاه فنی دنیای خودرو در سال ۱۳۸۳ بامجوز رسمی از سازمان ف ...
آموزشگاه فنی دنیای خودرو در سال ۱۳۸۳ بامجوز رسمی از سازمان ف ...
آموزشگاه فنی دنیای خودرو در سال ۱۳۸۳ بامجوز رسمی از سازمان ف ...
آموزش حرفه ای بازرَسی وکنترل بدنه اتومبیل ویژه کار ...
مجتمع مهارتهای نو دارای مجوز از سازمان فنی و حرفه ای با اراِ ...
فروش و نصب ردیاب خودرو dno برروی تمامی خودروهای ایرانی و ...