جستجو در تمام متون و مستندات کارگیک
CarGeek | کارگیک

Iraninan cars serials guide

راهنمای محل شماره های موتور و شاسی انواع سواری

دریافت فایل PDF راهنمای محل شماره های موتور و شاسی در بازدید اولیه انواع خودروها

ردیف

نوع وسیستم

محل حک شماره موتور

محل حک شماره شاسی

محل نصب پلاکت مشخصات

توضیحات

1

اپل وکترا

اپل آسترا سدان

جلوسیلندرسمت چپ زیر شمع 1 بصورت اریب

داخل اتاق مجاور صندلی سمت راست جنب پایه رکاب

سینی جلوپشت داشبورد سمت راست

 

2

اپل امگا

اپل کالبرا

اپل آسترا GLS

جلوسیلندرسمت راست زیر شمع 4 بصورت اریب

داخل اتاق مجاور صندلی سمت راست جنب پایه رکاب

سینی پشت داشبورد سمت راست

 

3

BMW 730  مدل 2004
BMW 320  مدل 2005

سمت چپ سیلندر پشت دینام

روی سینی پشت گلگیرجلو سمت راست

روی سینی پشت گلگیر جلو سمت راست

 

4

BMW  x3  مدل 2005  - 6 سیلندر

سمت چپ سیلندر پشت دینام

سینی پشت داشبورد سمت راست

پشت گلگیر جلو سمت راست(محفظه موتور)

 

5

BMW z3  مدل 1997 - 6 سیلندر

سمت چپ سیلندر

سینی پشت داشبورد (وسط)

سینی پشت گلگیرجلو

 

6

BMW 728  -  6 سیلندر

سمت چپ سیلندر

سینی پشت گلگیرجلو سمت راست

سینی پشت گلگیرجلو سمت راست

 

7

بی ام و I318 مدل 2005  4 سیلندر

جلو موتور سمت راست

زیر شیشه جلو سمت چپ

سینی پشت گلگیرجلو سمت چپ

 

8

BMW z4  مدل 2003 - 6 سیلندر

سمت چپ سیلندر(قسمت پائین)

سینی پشت گلگیرجلو سمت راست

زیر شیشه جلو سمت چپ

 

9

بنز C180

بین موتور و گیربکس بصورت اریب

زیر صندلی جلو سمت راست

ستون درب جلو سمت راست

 

10

پژو 307 دودرب

تنه سیلندر سمت راست

سینی پشت گلگیر جلو سمت راست

سینی پشت گلگیر جلو سمت راست

 

11

پژو 605

پائین سیلندر سمت راست

لبه سینی پشت داشبورد 

ستون درب جلو سمت راست

 

12

پژو 206

جلو سیلندر

زیر صندلی عقب سمت راست

سینی گلگیر جلو سمت راست

 

13

پژو 405 - پژو پارس - پژو GLI 405 

جلو سیلندر

بالای رکاب درب عقب سمت راست

سینی پشت داشبورد سمت چپ

 

14

پژو RD 1600

جلو سیلندر سمت راست

زیر صندلی عقب سمت راست

سینی پشت داشبورد (وسط)

 

15

پیکان

بالای تنه سیلندر سمت راست(جلوی موتور)

زیر صندلی عقب سمت راست

سینی پشت گلگیر جلو سمت راست

 

16

پراید

پشت سیلندر سمت چپ زیر پمپ بنزین

سینی پشت داشبورد سمت راست

سینی پشت داشبورد سمت راست

 

17

پاژن  GLV 3000

سمت راست سیلندرمحل اتصال به گیربکس

پشت چرخ جلوسمت راست

سینی پشت داشبورد 

درسایرتیپ ها     موتور: سمت راست سیلندر: محل اتصال گلوئی اگزوز

18

پروتون ویرا 

پروتون سدان

تنه سیلندرسمت راست زیرپمپ هیدرولیک فرمان

سینی پشت داشبورد سمت راست

سینی پشت داشبورد (وسط)

 

19

تویوتا کمری

جلوسیلندر سمت چپ(قسمت بالا)

سینی پشت داشبورد 

ستون درب راننده

 

20

تویوتالندکروز استیشن

تنه سیلندرسمت چپ قسمت عقب موتور

پشت چرخ جلوسمت راست حک شده

سینی پشت داشبورد 

 

21

تویوتاپرادو استیشن مدل2004 -6سیلندر

تنه سیلندر سمت چپ قسمت پائین

پشت چرخ جلو سمت راننده

ستون درب راننده

 

22

تویوتا کرولا GLI  مدل 2005

تنه سیلندر سمت چپ قسمت عقب

سینی پشت داشبورد 
(وسط)

زیر شیشه جلو سمت چپ

 

23

تویوتا لکزسRX300  مدل 2001- 6سیلندر

جلوسیلندر(قسمت وسط 7 رقم است)

زیر شیشه جلو سمت چپ

سینی گلگیر جلو سمت چپ

 

24

تویوتا کریسیداGLI  مدل 1997

تنه سیلندر سمت چپ

سینی پشت داشبورد 

سینی پشت داشبورد 

شماره شاسی درمدلهای بالاستون درب جلوسمت چپ

25

تویوتا اکو

قسمت جلوسیلندربین شمع2و1 ازبالا قابل رویت

سینی پشت داشبورد وسط(زیرقاب است)

بصورت برچسب روی ستون درب راننده

 

26

تویوتالندکروزکیانGX100-GXR100-آمبولانس75EI3

تنه سیلندر سمت چپ

پشت چرخ جلو سمت راست

سینی پشت داشبورد سمت چپ(بالای بوسترترمز)

 

27

دوو ETI

جلو سیلندرسمت چپ زیرشمع 1

داخل اتاق مجاورصندلی جلوسمت راست جنب پایه رکاب

سینی جلو سمت راست جنب رادیاتور

 

28

دوو ماتیز

روی سطح افقی پشت کمپرسور کولر

ناودانی سینی پشت داشبورد 

روی سینی بالای رادیاتورقسمت راست

 

29

رنو 5

حک شده روی پایه دلکو

سینی پشت گلگیرجلو سمت راست

سینی پشت گلگیرجلو سمت راست

 

30

رنو 21

جلوسیلندر سمت چپ

سینی پشت داشبورد حک شده

سینی پشت داشبورد 

 

21

رنو مگان

قسمت جلو سیلندر

حک شده در صندوق عقب

ستون درب جلو سمت راست

 

22

سمند

جلو سیلندر

بالای رکاب درب عقب سمت راست

سینی پشت داشبورد سمت راست

 

23

سپند PK

تنه سیلندر محل اتصال پوسته گیربکس به سیلندر سمت چپ

سینی پشت داشبورد سمت راست زیر ناودانی

سینی پشت داشبورد 

 

24

سیناد

بصورت پلاک منصوب بر قسمت جلوته سیلندر

روی سرکمک جلو سمت چپ

سینی پشت داشبورد (درسطح داخل محفظه موتورجنب منبع آب برف پاک کن

 

25

استیشن کاروان سایپا GLX 701 وآمبولانس سالار 77

سمت چپ ته سیلندر

سمت چپ تیغه شاسی زیردرب دوم

سینی پشت گلگیرجلو سمت چپ(پشت منبع انبساط رادیاتور)

 

26

سیتروئن زانتیا

پیشانی سیلندر جنب فیلتر

سینی پشت داشبورد سمت چپ

سینی پشت داشبورد سمت راست

 

27

کار غزال 32213

تنه سیلندرسمت چپ بالای دسته موتور

پشت چرخ جلو سمت راست(پائین شیشه جلو)

ستون درب جلوسمت راست

 

28

کیا کلاروس

تنه سیلندر سمت چپ قسمت پائین

سینی پشت داشبورد 

ستون درب جلو سمت راست

 

29

فولکس تورک مدل 2004-6 سیلندروفولکس پاسات مدل 2004- 4 سیلندر

تنه سیلندر سمت چپ

زیر شیشه جلو سمت چپ

ستون درب جلو سمت چپ

 

30

کیا شوما

پشت سیلندر سمت چپ

سینی پشت داشبورد 

ستون درب جلوسمت راست

 

31

گالانت مدل 1993

جلو سیلندر مجاور گژروغن

پشت چرخ جلو سمت راست

سینی پشت داشبورد سمت راست

 

32

موسو E32M2-E32M3

تنه سیلندر سمت راست پشت دینام

پشت چرخ جلو سمت راست

سینی پشت داشبورد بالای بوسترترمز

 

33

میتسوبیشی پاجرو GLS  مدل 2004 -6 سیلندر

تنه سیلندر قسمت عقب سمت راست

سینی پشت داشبورد 

سینی پشت داشبورد 

 

34

میتسوبیشی پاجرو GLS مدل 2005- 6 سیلندر

تنه سیلندر قسمت عقب سمت راست بطورعمودی

زیر شیشه جلو سمت چپ

سینی پشت داشبورد سمت چپ

 

35

میتسوبیشی لانسر

جلو سیلندر زیر شمع 1

سینی پشت داشبورد سمت راست

سینی پشت داشبورد (وسط)

 

36

میتسوبیشی اوتلاند مدل 2004

پیشانی موتور جلو سمت راست

سینی پشت داشبورد 

سینی پشت داشبورد 

 

37

مزدا 323GLX

سمت راست سیلندرزیر اگزوز بالای تیغهای از بدنه سیلندر

سینی پشت داشبورد سمت راست

سینی پشت داشبورد سمت راست

 

38

مزدا 323 F

انتهای سیلندر سمت راست زیر فیلترروغن

سینی پشت داشبورد (وسط)

سینی پشت داشبورد سمت راست

 

39

مزدا 323 FLدنده اتوماتیک

تنه سیلندر سمت چپ زیر شمع 1

سینی پشت داشبورد سمت راست

سینی پشت داشبورد سمت راست

 

40

آمبولانس مزدا 2000 B

تنه سیلندر سمت چپ جنب دلکو

پشت چرخ جلو سمت چپ

سینی پشت داشبورد 

 

41

نیسان رونیز

تنه سیلندر محل اتصال به گیربکس

حک شده تیغه شاسی سمت راست قسمت وسط

سینی پشت گلگیرجلو سمت راست

 

42

نیسان ماکسیما

روی تنه سیلندر سمت چپ قسمت عقب محل اتصال به گیربکس

سینی پشت داشبورد (وسط)

سینی پشت داشبورد سمت چپ

 

43

نیسان سرانزا

تنه سیلندر قسمت عقب

حک شده تیغه شاسی سمت راست حدفاصل درب عقب وجلو

سینی پشت گلگیرجلو سمت راست

 

44

نیسان سافاریKA 160

تنه سیلندرعقب سمت چپ محل اتصال به گیربکس وموتور

حک شده پشت چرخ جلوسمت چپ

سینی پشت داشبورد سمت راست

 

45

نیسان سانی

جلو سیلندر

سینی پشت داشبورد 

سینی پشت داشبورد سمت راست

 

46

نیسان بلویرد

جلو سیلندر سمت چپ

سینی پشت داشبورد 

ستون درب جلو سمت چپ

 

47

نیسان پاترول

تنه سیلندر سمت راست قسمت پائین

روی شاسی زیرباتری قسمت عقب

سینی پشت داشبورد 

 

48

هیوندای ورنا

جلو سیلندر زیر شمع 1

سینی پشت داشبورد سمت راست

سینی پشت داشبورد سمت چپ

 

49

هیوندای سوناتاFE  مدل 2003

تنه سیلندر سمت چپ قسمت جلو

سینی پشت داشبورد 

سینی پشت داشبورد سمت چپ

 

50

هیوندای اکسنت مدل 2004

تنه سیلندر سمت چپ

سینی پشت داشبورد سمت راست

سینی پشت داشبورد سمت چپ

 

51

هیوندای اکسنت مدل 1997

جلوی سیلندر سمت راست بالای پولکی(کاسه چراغ جلورا برداشته سپس رویت شود)

سینی پشت داشبورد 

سینی پشت داشبورد 

در هیوندای اکسنت 2000 پلاک مشخصات روی ستون درب راننده

52

هیوندای اکسل

جلوسیلندر سمت چپ زیر شمع 1

سینی پشت داشبورد سمت راست

سینی پشت داشبورد (وسط)

 

53

هیوندای کوپه

سمت چپ سیلندر

سینی پشت داشبورد 

سینی پشت داشبورد (وسط)

 

54

هیوندای استیشن تراجت

قسمت جلو سیلندر زیرقاب شمع هاسمت راست

سینی پشت گلگیر جلوسمت راست

سینی پشت گلگیر جلو سمت چپ

 

55

هوندا آکورد

جلو سیلندر سمت راست

سینی پشت داشبورد 

ستون درب جلو سمت راست

 

56

بنز 220 E

انتهای سیلندرمابین موتوروگیربکس بصورت اریب

سینی پشت داشبورد 

سینی پشت داشبورد (وسط)

 

57

بنز 240C  مدل 2002      6 سیلندر

سمت راست سیلندر قسمت عقب

زیرصندلی جلوسمت راست

ستون درب جلوسمت چپ

درمدل 2005 برچسب مشخصات درستون درب جلو سمت راست

58

بنز 230 C مدل 2002      4 سیلندر

قسمت عقب موتوربین موتوروگیربکس

زیرصندلی جلوسمت راست

ستون درب جلو سمت راست

 

59

بنز 240 E مدل 2005       4 سیلندر

قسمت عقب موتورسمت راست محل اتصال موتوروگیربکس

زیرصندلی جلوسمت راست

ستون درب جلوسمت چپ

 

60

بنز 350 S مدل 2005      6 سیلندر

سمت راست سیلندر قسمت عقب

جلوصندلی عقب سمت راست(داخل جعبه فیوز)

ستون درب جلوسمت چپ

 

61

بنز MLS مدل 2004

سمت راست سیلندر قسمت عقب

زیر شیشه جلوسمت چپ

ستون درب جلوسمت چپ

 

62

بنز 500 S مدل 2003      8 سیلندر

قسمت عقب سمت راست سیلندر حدفاصل موتوروگیربکس

جلوصندلی عقب سمت راست(داخل جعبه فیوز)

ستون درب جلوسمت چپ

 

63

بنز E 200 مدل 2001      4 سیلندر

قسمت عقب سمت راست سیلندر حدفاصل موتوروگیربکس

زیرصندلی جلوسمت راست

ستون درب جلو سمت راست

 

64

بنز E 230

تنه سیلندرسمت چپ بالای دسته موتور

سینی پشت داشبورد سمت راست

سینی جلوبالای رادیاتور(پرچ شده)

 

65

بنز MB 140

بلوک سیلندر محل اتصال به گیربکس

پشت چرخ جلوسمت راست(قسمت جلو)

ستون درب جلو سمت راست

 

66

هیوندای النترا

جلوی موتورپشت گژروغن قسمت پائین حک شده

داخل موتور سینه اتاق حک شده

سینی پشت داشبورد 

 

67

مزدا 3

روی پوسته موتور

زیر سینی پشت داشبورد سمت راست

ستون درب جلو سمت راست

 

68

تندر L 90

روی پوسته موتور

زیر سینی پشت داشبورد سمت راست

زیر صندلی عقب سمت راست

 

69

ریو

روی تنه موتور قسمت پائین

زیر سینی پشت داشبورد سمت راست

زیرشیشه سینی جلو سمت راست

 

70

نیسان مورانو

روی پوسته موتور

در سیستم تعلیق چرخ جلو سیستم تعلیق جناقی مستقل

روی ستون بین درب عقب وجلو سمت چپ بصورت هولوگرام

 

71

سوزوکی گراندویتارا

جلوی موتور زیر استارتر موتور

پشت گیربکس روی سینی جلو و روی اکسل عقب

زیرشیشه سینی جلو سمت راست

 

72

هیوندای توسان

هیوندای سانتافه

هیوندای آزرا

مندرج در پائین موتورمحل اتصال سرشاسی جلووسینی جلوداخل حفره

 روی ستون بین درب عقب وجلو سمت چپ و داخل شیشه جلو سمت چپ

زیرشیشه سینی جلوپشت فرمان سمت چپ

 
 

راهنمای محل شماره های موتور و شاسی وانت و کامیونت ها

ردیف

نوع و سیستم

محل حک شماره موتور

محل حک شماره شاسی

محل نصب پلاک مشخصات

توضیحات

1

وانت ایسوزو،

تنه سیلندر سمت چپ بین موتوروگیربکس

تنه شاسی سمت راست زیردرب جلو

سینی پشت داشبورد 

 

2

وانت دوکابین مسقف بنز140 MB،

لبه بالای سیلندر محل اتصال به گیربکس

تیغه شاسی پشت چرخ جلو سمت راست

ستون داخلی درب جلو سمت راست

 

3

وانت دوکابین پاژنGLD 3000،

بدنه سمت راست سیلندرمحل اتصال به گیربکس(بصورت عمودی)

پشت چرخ جلو سمت راست

سینی پشت داشبورد 

 

4

وانت تویوتالندکروز،

تنه سیلندر سمت راست

سرشاسی جلوسمت راست(در مدلهای بالاترقسمت عقب چرخ جلوسمت راست)

سینی پشت داشبورد 

 

5

وانت مسقف تویوتا،

تنه سیلندر سمت چپ قسمت پائین

پایه رکاب جنب صندلی جلوسمت راست

زیرصندلی راننده

 

6

وانت دایهاتسو،

تنه سیلندر سمت چپ زیر خروجی اگزوز قسمت جلو

پشت چرخ جلو سمت راست

ستون درجلو سمت راست

 

7

وانت کیا 6 چرخ،

تنه سیلندر سمت چپ(از زیر صندلی راننده قابل رویت است)

پشت چرخ عقب سمت راست(انتها)

ستون درجلو سمت راست

 

8

وانت مسقف کیا مدل 2001،

قسمت بالای موتور(از زیرصندلی راننده قابل رویت است)

ستون درب راننده

سینی پشت گلگیر جلو سمت چپ

 

9

وانت مزدا دوکابین،

تنه سیلندرسمت راست زیر شمع 1

پشت چرخ جلو سمت راست(عقب چرخ)

سینی پشت داشبورد 

 

10

وانت میتسوبیشی دوکابین،

تنه سیلندر سمت راست مجاور گژروغن

پشت چرخ عقب سمت راست(عقب چرخ)

سینی پشت داشبورد سمت چپ

 

11

وانت تک کابین ،

دو کابین مزدا 2000 B،

سمت چپ قسمت جلو سیلندر

پشت چرخ جلو سمت چپ

سینی پشت داشبورد سمت راست

 

12

وانت نیسان زامیاد(مدل های پائین،

تنه سیلندر سمت راست

روی شاسی زیرباتری(دروانت های وارداتی پشت چرخ جلوسمت چپ)

سینی پشت داشبورد 

 

13

کامیونت ون نیسان،

تنه سیلندر سمت چپ

تیغه شاسی سمت چپ مابین چرخ عقب و اتاق راننده

سینی پشت داشبورد 

 

14

وانت نیسان دوکابین DX،

انتهای بلوک سیلندرسمت چپ پشت محافظ اگزوز

تیغه شاسی سمت راست

سینی پشت گلگیرجلو سمت راست

 

15

نیسان پیکاپ دوکابین DX،

انتهای بلوک سیلندرمحل اتصال به گیربکس سمت چپ

تیغه شاسی سمت راست قسمت وسط

سینی پشت داشبورد سمت چپ

 

16

وانت نیسان تک کابین DX،

انتهای بلوک سیلندرسمت چپ پشت محافظ اگزوز

تیغه شاسی زیردرب جلو سمت راست

سینی پشت گلگیرجلو سمت راست

 

17

وانت هیوندای،

سمت چپ قسمت عقب سیلندر

تیغه سمت راست شاسی بین چرخ جلووعقب

پایه رکاب درب راننده

 

18

وانت پیکان 1600،

جلوی موتورلبه سیلندربالای واترپمپ حک شده

بصورت پلاک روی سینی شاسی راست و مدل 1370به بالازیر زیرصندلی جلو سمت راست حک شده

سینی پشت گلگیر جلو سمت راست

 

19

کامیونت ایسوزو،

تنه سیلندر سمت راست بالای دسته موتور

پشت چرخ جلو سمت راست

بالای پایه ستون سمت راست(داخل اتاق)

 

20

کامیونت آذرخش تیپAT55-AT54-AT53،

تنه سیلندر سمت راست قسمت عقب(انتهای سیلندرپشت فیلترگازوئیل)

پشت چرخ جلو سمت راست

داخل کابین راننده(پشت سر راننده)

 

21

کامیونت دوکابین سقف بلندبنز 1828،

انتهای سیلندر سمت راست پائین منیفولدپیستون 6

پشت چرخ جلو سمت راست

داخل ستون سمت چپ کابین راننده پائین قفل درب

 

22

کامیونت باری کفی بغلدارزامیاد تیپ Z24F،

تنه سیلندر سمت چپ پائین منیفولد خروجی

پشت چرخ جلو سمت چپ

داخل کابین راننده پشت صندلی راننده

در کامیونت حمل زباله نیز به همین نحواست

23

کامیونت کراوس تیپD4AE،

بصورت پلاک منصوبه برابتدای موتورسمت چپ

پشت چرخ جلوسمت راست وپشت چرخ عقب سمت راست

درب سمت راست

 
 

راهنمای محل شماره های موتور و شاسی اتوبوس ومینی بوس ها

ردیف

نوع وسیستم

محل حک شماره موتور

محل حک شماره شاسی

محل نصب پلاک مشخصات

توضیحات

1

اتوبوس بیابانی اسکانیا تیپ هایX12و4212،

بالای تنه سیلندرسمت چپ پشت منیفولد

پشت چرخ جلو راست وانتهای شاسی سمت چپ(داخل محفظه موتور)

روی داشبورد مقابل رکاب درب ورودی جلو

 

2

اتوبوس بیابانی بنزC355

بالای تیغه شاسی عقب خودروسمت راست(داخل محفظه موتور)

تیغه شاسی سمت راست داخل جعبه

سینی داشبورد جلوداخل اتاق

 

3

اتوبوس شهری بنزMO457

حک شده ابتدای بلوک سیلندر پشت واترپمپ

انتهای شاسی روی تیغه راست جنب فیلترروغن

روی داشبورد جنب درجلوسمت راست

 

4

اتوبوس شهری بنزSC457

ابتدای بلوک سیلندرپشت واترپمپ حک شده

تیغه شاسی داخل جعبه اول سمت راست

جنب درب جلوسمت راست زیر صندلی شاگرد

 

5

اتوبوس شهری گازسوز بنزOMG355

انتهای بلوک سیلندر بالای فولی

انتهای شاسی تیغه سمت راست بصورت پلاک جوشکاری شده

روی داشبورد مقابل درب جلو سمت راست

 

6

اتوبوس بیابانی بنز تیپ رخشC457

تنه سیلندرقسمت عقب پشت واترپمپ

بالای نیمه شاسی عقب داخل محفظه موتور

روی داشبورد سمت راست روبروی درب

 

7

اتوبوس بیابانی رنو 3012

روی بلوک سیلندرپشت ورودی روغن

تیغه شاسی قسمت عقب سمت چپ

زیر داشبورد سمت راست

 

8

اتوبوس بیابانی شهاب تیپ2412 IC

بصورت پلاک روی سیلندرموتور جنب درب روغن

بصورت حک در قطعه منفصله درقسمت عقب شاسی سمت راست

سمت راست بدنه داشبورد 

 

9

اتوبوس بیابانی مان تیپ S2000

بالای تنه موتور جنب سیلندر شماره 6 بصورت نامنظم حک شده

جلو شاسی جنب جعبه زاپاس(زیربوق های خودرو)

بالای رکاب مقابل درب جلو

 

10

اتوبوس شهری مان تیپ سپهر

تنه سیلندر محل اتصال به گیربکس(قابل رویت ازداخل اتاق)

بالای تنه شاسی داخل محفظه موتور سمت چپ

پایه رکاب جلو سمت چپ

 

11

اتوبوس بین شهری ولووB12

تنه سیلندر سمت راست پشت استارت

پشت چرخ جلو سمت راست

دارای2عدد پلاک منصوبه رویداشبورد مقابل درب جلو سمت راست

 

12

اتوبوس بین شهری ولووBVR

تنه سیلندر سمت راست

پشت چرخ جلو سمت راست

روی داشبورد روبروی رکاب سمت راست

 

13

اتوبوس بین شهری ولووB12B

زیر موتورانتهای بلوک سیلندرجنب لوله هیدرولیک وآرم برجسته ولوو

پشت چرخ جلو سمت راست روی تیغه شاسی

روی داشبورد جنب درب ورودی جلو

 

14

اتوبوس 2طبقه تیپ اسکای لانپر N122-3

بصورت پلاک منصوبه بربدنه سیلندرپشت توربوشارژسمت راست

انتهای شاسی محفظه موتورسمت راست سطح عمودی تیغه شاسی

دارای 2پلاکمنصوبه بررکاب درجلوسمت راست داخل کابین(پلاک ایران خودرو وپلاک نئوپان)

 

15

مینی بوس ایویکو A 80-12

تنه سیلندرسمت راست

پشت چرخ جلو سمت راست

پایه سمت چپ صندلی راننده

 

16

مینی بوس گازسوز ایویکو A 60-11

تنه سیلندرسمت راست

پشت چرخ جلو سمت راست

سمت چپ درب محفظه موتور(درکابین راننده)

 

17

مینی بوس بنز MBO 800

بالای موتور(از زیر صندلی راننده قابل رویت است)

تیغه شاسی در قسمت عقب

ستون درب راننده

 

18

مینی بوس بنز رنوس

بصورت پلاک روی سیلندر سمت چپ

پشت چرخ جلو سمت راست

منصوبه برروی بدنهداشبورد سمت راست

 

19

مینی بوس تویوتا

سمت چپ سیلندر(از زیرصندلی راننده قابل رویت است)

پشت چرخ جلو سمت راست

ستون درب راننده

 

20

مینی بوس رنو مهسان

قسمت جلو تنه سیلندر

انتهای تیغه شاسی داخل محفظه موتورسمت راست

ستون درب سمت راست

 

21

مینی بوس هیوندای کروز

تنه سیلندر سمت چپ

قسمت عقب شاسی وسرشاسی جلوسمت راست

ستون درب سمت راست

 

22

نارون

زیر کنسول جلو سمت راننده

زیر صندلی جلو سمت راننده

زیر صندلی سمت راننده

 
 

راهنمای محل شماره های موتور و شاسی کامیون و کشنده ها

ردیف

نوع و سیستم

محل حک شماره موتور

محل حک شماره شاسی

محل نصب پلاک مشخصات

توضیحات

1

کامیون کشنده ایویکو MP44-EUROTCH

سمت چپ سیلندر وسط

پشت چرخ جلو سمت راست

داخل محفظه موتور(سینی جلو سمت راست)

 

2

کامیون آبفا

دارای پلاک(ازداخل اتاق سمت راست قابل رویت است)

درقسمت جلو سمتراست شاسی

درداخل اتاق راننده سمت راست

 

3

کامیون کشنده بنز 1842 AXOR

روی بلوک سیلندرقسمت جلو پشت واتر پمپ روی کیت انژکتور

روی تیغه شاسی سمت راست پشت چرخ جلو

بصورت برچسب لیزری روی ستون سمت راست پائین محل قفل درب

 

4

کامیون کشنده دوکابین بنز 1843

تنه سیلندر سمت چپ حک شده

پشت چرخ جلو سمت راست بصورت عمودی

زیردرب سمت راست داخل کابین

 

5

کامیون کمپرسی بنز 2628

انتهای تنه سیلندر سمت راست جنب منیفولدپیستون 6

پشت چرخ جلو سمت راست بصورت عمودی ابتداوانتهادارای علامت بنز

دارای 2 پلاک روی ستون سمت چپ کابین راننده

 

6

کامیون بنز 2528 سقف کوتاه دارای کابین خواب

انتهای تنه سیلندر سمت راست جنب منیفولدپیستون 6

پشت چرخ جلو سمت راست بصورت عمودی

ستون سمت چپ کابین راننده

کامیون کمپرسی بنز1828 تک کابین سقف کوتاه نیز بهمین شکل است

7

کامیون دوکابین سقف بلندوتک کابین سقف کوتاه بنز1828- دوکابین سقف بلند بنز 2528-دوکابین سقف بلند وتک کابین سقف کوتاه بنز2628

انتهای تنه سیلندر سمت راست جنب منیفولدپیستون 6

پشت چرخ جلو سمت راست

داخل ستون سمت چپ کابین راننده پائین قفل درب

 

8

کامیون دوکابین وتک کابین آتش نشانی بنز

سمت چپ تنه سیلندر پائین خروجی اگزوز

پشت چرخ جلو سمت راست

داخل اتاق روی درب سمت راست

 

9

کامیون های بنز تیپ تیپ612LP

تیپLP814

پلاک منصوبه بربدنه سیلندرپشت دینام چپ

پشت چرخ جلو سمت راست

منصوبه بر رکاب درب سمت راست

 

10

کامیون بنزخاور  LP809      , LPA809

بصورت پلاک روی درب قالپاق موتور

سرشاسی جلوسمت راست

منصوبه بر رکاب درب سمت راست

 

11

کامیون بنز2625-K/32

بصورت پلاک روی تنه سیلندر

سرشاسی جلوسمت راست

منصوبه برپایه صندلی سمت راست

 

12

کامیون کمپرسی وکشنده BMC      تیپ 822

انتهای تنه سیلندر سمت چپ حک شده

پشت چرخ جلو سمت راست

داخل کابین راننده پائین صندلی شاگرد

کشنده ها دو محور و سه محور می باشند

13

کامیون آتش نشانی دنیس

بصورت پلاک منصوب برقسمت جلوسمت چپ تنه سیلندر جنب پمپ انژکتور

پشت چرخ جلو سمت راست

دارای 2 پلاک زیر داشبورد مقابل صندلی راننده

 

14

کامیون کمپرسی داف 3300

تنه سیلندرسمت راست بین تانک روغن فرمان وفیلتر

پشت چرخ جلو سمت راست

ستون درب جلو سمت راست

 

15

کامیون دیل 131

سمت راست سیلندر(اززیرگلگیرجلوقابل رویت است)

انتهای شاسی سمت راست

داخل اتاق پائین صندلی شاگرد

 

16

کامیون دیل 157و130

سمت راست سیلندر(از زیرگلگیرجلو قابل رویت است)

درکنار زاپاس بصورت رنگی مشخص است

درداخل محفظه موتورسمت راست

 

17

کامیون رنو

پشت گلوئی اگزوز به سمت اتاق(4شماره ای)

جلوشاسی سمت راست(بصورت رنگی)

درداخل اتاق سمت راست رویداشبورد 

 

18

کامیون باری رنوتیپ 27016

پشت سیلندرقسمت بالای محل اتصال گلدانی گیربکس حک شده

پشت چرخ عقب سمت راست

رکاب سمت چپ کابین راننده

 

19

کامیون خدمات شهری دنیس 2651

تنه سیلندربین پیستون4و3

پشت چرخ جلوسمت چپ

داخل اتاق منصوبه بررویداشبورد سمت راست

 

20

کامیون کشنده مان  تیپF2000(2x4)T82

قسمت عقب بدنه سیلندر

پشت چرخ جلو سمت راست

پائین درب راننده سمت چپ

 

21

کامیون کشنده مان    642208 سه محور

انتهای سیلندرسمت چپ حک شده

پشت چرخ جلو سمت راست

داخل رکاب سمت راست

 

22

کامیون کراس

دارای پلاک سمت راننده تنه سیلندر

حک شده درانتهای شاسی

داخل محفظه موتور بالای صافی گازوئیل

 

23

کامیون ولوو F12

سمت راست تنه سیلندر پشت پمپ سه گوش

پشت چرخ جلو سمت راست

زیردرب سمت چپ داخل کابین

 

24

کامیون کشنده ولوو FH12 و کمپرسی ولووNH12

تنه سیلندر سمت چپ بالای استارت

پشت چرخ جلو سمت راست

سینی پشت داشبورد قسمت وسط

 

25

کامیون باری با کمپرسی ولووFM9   و باری ولوو FM9

انتهای سیلندر بالای دینام

پشت چرخ جلو سمت راست

داخل ستون درب سمت راست

 

26

کامیون ولووNL12

تنه سیلندرسمت راست(قسمت جلو)

پشت چرخ جلو سمت راست

روی پایه صندلی شاگرد

 

27

کامیون کشنده ولوو FH12

تنه سیلندرسمت چپ بالای استارت

پشت چرخ جلو سمت راست

پشت داشبورد پائین درب

 

28

کامیون کمپرسی ولووFH12

سمت راست تنه سیلندر جلوزیر پمپ انژکتور

پشت چرخ جلو سمت راست

زیردرب سمت چپ(راننده)

 

29

کامیون کشنده ولوو F12 دومحور

بدنه موتورسمت راست زیرسیلندر 2

پشت چرخ جلو سمت راست

روی درب راننده

 

30

تریلر کانتینربر ایران کاوه تیپTC12

---

سمت راست تیغه شاسی مابین محوراول ودوم

قسمت جلونیمه یدک سمت راست

 

31

نیمه یدک کانتینرچادری ماموت 5/22CHS

---

سمت راست شاسی

منصوبه برعقب نیمه یدک سمت راست

 

32

نیمه یدک کانتینر چادری مارال 385

---

تیغه شاسی سمت راست

منصوبه بر جلونیمه یدک سمت راست

 

4.4975247524752 1 1 1 1 1 Votes 4.50 (1414 votes)

دیدگاه‌ها  

+13 #1 رسول 1394-09-30 13:32
سلام این پستو اگ بتونید بصورت pdfدربیارید ممنون میشم نمیشه ذخیرش کردمرسی از کانال و سایت خوبتون
نقل قول کردن
+5 #2 مسعود واحدی 1395-03-04 15:32
با سلام و خسته نباشید
لطفا و در صورت امکان محل شماره شاسی خودروی ون نیسان NV350 2015رو برام اطلاع دهید
نقل قول کردن
+48 #3 sadegh 1395-05-17 13:37
محل حک شده شماره شاسی برلیانس
نقل قول کردن
+36 #4 حانیه 1395-05-23 10:11
محل حک شاسی خودروی تیبا
نقل قول کردن
+6 #5 maysa 1395-06-10 10:55
سلام لطفا محل درج شماره شاسی وموتورسواری کیا اسپورتیج بگین ممنون
نقل قول کردن
+8 #6 mhz 1395-06-15 07:48
به نقل از sadegh:
محل حک شده شماره شاسی برلیانس

داخل محفظه موتورپشت موکت
نقل قول کردن
+6 #7 اسماعیل 40 1395-06-28 18:09
با سلام. لطفا بفرمایید محل حک شماره شاسی تویوتا راو فور مدل 2015 کجا میباشد. ما هر چه میگردیم پیدا نمیکنیم.ممنون.
نقل قول کردن
+1 #8 محمد 1395-09-29 10:28
سلام .محل شماره موتور اوانته
نقل قول کردن
-2 #9 ستار 1395-10-19 15:09
محل درج شماره موتور ایسوزو مدل۸۳چهارچراغ اگه میشه بهم بگید
نقل قول کردن
-4 #10 صدیقی 1395-11-09 06:16
محل شماره موتور و شاسی کاپرا دو کابین دو دیفرانسیل کجاست ممنون میشم
نقل قول کردن
0 #11 علیرضا رهبر 1395-11-10 17:11
به نقل از sadegh:
محل حک شده شماره شاسی برلیانس

سلام سینی جلو پشت موتوریه روکش داره اونو میزنی پایین پشتش هست مثلا ماشین پراید ولی پایینتر و دقیقا وسط
نقل قول کردن
+2 #12 علی 1395-11-18 14:57
شماره شاسی برلیانس دکجای اطاق حک شده
نقل قول کردن
-2 #13 خلیلی 1395-11-20 11:05
به این آدرس مراجعه کنید اجازه دانلود هم بهتون میده

www.cargeek.ir/CarSerialsGuide.pdf
نقل قول کردن
-1 #14 نور 1395-12-02 15:18
محل حک شماره شاسی تندر پیکاپ
نقل قول کردن
+5 #15 مهران محمدی 1395-12-19 21:15
السلام محل حک شماره بدنه پارس تندر مدل 96 کجاست باتشکد
نقل قول کردن
+6 #16 سیامک 1396-02-27 17:40
با سلام ؛ محل حک شاسی نیسان جوک؟
نقل قول کردن
+23 #17 ALEX 1396-03-06 21:02
با سلام لطفا محل حك شماره شاسي رنو ساندرو كه قبلا روي سيني بين موتور و اتاق بود و الان ديگه آنجا نزده ،كجاست؟با امتنان
نقل قول کردن
-1 #18 ف 1396-04-08 13:31
باسلام محل رویت کمباین جاندیر مدل 59 کجاست؟
نقل قول کردن
+14 #19 فتاح 1396-05-11 10:40
سلام لطفا محل حک شماره شاسی بریلیانس H320-AT
نقل قول کردن
-3 #20 نسیم 1396-07-24 10:08
جای شماره موتور ائودی کوپه TT کجاست؟ حک شده رو نمیشه پیدا کرد
نقل قول کردن
+4 #21 خان محمدزاده 1396-07-26 15:42
لطفاً جای حک شماره موتور پژو405 دوگانه سوز را در روی موتور برای بنده بگوئید
نقل قول کردن
+5 #22 کریمی 1396-08-08 16:08
محل شماره شاسی اسپورتیج مدل 2009 (6سیلندر)
محل شماره شاسی سوناتا6سیلندر
محل شماره شاسی پژو 206 صندوقدار مدل 1386
نقل قول کردن
+11 #23 علی سلطانی 1396-08-23 08:40
سلام و وقت بخیر
شماره شاسی خودرو سایپا مدل ساینا کجا هست ؟
نقل قول کردن
0 #24 علیرضا 1396-08-25 17:20
به نقل از نور:
محل حک شماره شاسی تندر پیکاپ

زیر صندلی شاگرد یک تیکه مستطیل مانند مشخصه زیر موکت فابریکی هست
نقل قول کردن
+8 #25 میثم محمودزاده 1396-09-09 20:50
سلام . اگه میشه محل درج شماره شاسی حک شده خودرو چانگان cs35 رو بگین . ممنون
نقل قول کردن
0 #26 طاهر 1396-09-14 23:13
باسلام وخسته نباشید ببخشیددوستان یه سوال داشتم چجوری میتونیم ازروی شماره موتورسمندتشخیص بدیم که موتورش مدل چنده باتشکر
نقل قول کردن
+6 #27 محمد 1396-09-19 19:04
سلام.خسته نباشید
محل حک شماره شاسی ام وی ام ۱۱۰،مدل ۹۱ و ۴ سیلندر رو میگید لطفن؟؟
نقل قول کردن
+3 #28 هستی 1396-09-21 13:17
سلام محل شماره موتور و شاسی پژو پارس- 405
نقل قول کردن
-2 #29 محمد 1396-10-11 17:52
محل قرار گیری شماره شاسی کشنده دنگ و فنگ تی ۳۰۰ کجاست کنار لاستیک سمت شاگرد و راننده نبود لطفا هرکی میدونه راهنمایی کنه
نقل قول کردن
+3 #30 محسن 1396-10-13 11:40
با سلام
محل شماره شاسی حک شده نیسان تینا رو راهنمایی میفرمائید .
نقل قول کردن
-3 #31 محسن 1396-10-16 13:16
درود برشما. خواهشمندم به خاطراینکه ماشین رو پلیس راه خوابونده و برای کار بیمه نیاز به شماره تنه دارم هرچه زودتر جواب بنده رو بدهید ممنونم. کامیونت باری فلزی. سیستم فتون. تیپ آ ئو مارک. شماره شاسی رو لطف بفرماید
نقل قول کردن
+7 #32 احسان 1396-10-26 16:39
سلام ممنون از پستتون. من شماره شاسی ساینا رو میخواستم بدونم کجاست.
نقل قول کردن
0 #33 زارع 1396-12-07 07:42
با سلام ..لطفا مکان حک شده شماره شاسی کامیون الوند رو اعلام نمایید
باتشکر
نقل قول کردن
+3 #34 بهار 1396-12-15 12:10
سلام
محل شماره شاسی حک شده خودرو ساینا کجاست؟
نقل قول کردن
+5 #35 خسروی 1396-12-18 15:05
سلام لطفا شماره شاسی حک شده ماشین های ما s7 ایران خودرو کجاست؟
نقل قول کردن
0 #36 قاسمی 1396-12-24 09:34
محل حک رنو تالیسمان
نقل قول کردن
+1 #37 ئشتهی 1397-01-06 17:53
محل حک شاسی حک شده اچ 30 کراس
نقل قول کردن
0 #38 ناصر 1397-01-24 18:53
سلام لطفا کسی بگه در مورد موسو
آیا اتاقش شماره داره یا نه
میخوام اتاق تعویض کنم
نقل قول کردن
+1 #39 مجید 1397-02-01 17:04
به نقل از بهار:
سلام
محل شماره شاسی حک شده خودرو ساینا کجاست؟

سلام زیر صندلی شاگرد هست
نقل قول کردن
+7 #40 آذرخش...! 1397-02-08 19:19
با سلام محل شاسی هاچ بک چری tigo 05 کجاست؟
نقل قول کردن
+3 #41 alba 1397-02-11 08:42
سلام محل درج شماره شاسی لودر هلیکو مدل 956h
نقل قول کردن
+4 #42 محمد 1397-02-19 11:47
سلام، دوستان، ممنون میشم محل درج شماره شاسی خودرو هایما S5 رو بهم بگین
نقل قول کردن
+2 #43 علی 1397-03-07 15:56
شماره اتاق لیفان۶۲۰کجاست
نقل قول کردن
+9 #44 رحمت 1397-03-28 17:36
سلام محل قرار گیری شماره شاسی تیبا 2 کجا میشه؟ ممنون
نقل قول کردن
+3 #45 محمد 1397-04-28 13:22
برای شماره شاسی هایما s5 صندلی سمت شاگرد بیاورید جلو از درب عقب وارد خودرو شوید زیر جای صندلی که جلو بردید رو نگاه کنید
نقل قول کردن
-3 #46 Tara 1397-05-14 22:54
با سلام.ممنون میشم بفرمایید حک شماره شاسی ام وی ام مدل۹۷کجا درج شده؟
نقل قول کردن
0 #47 ملت 2769 1397-05-24 12:38
به نقل از sadegh:
محل حک شده شماره شاسی برلیانس

زیر صندلی شاگرد، جلوی صندلی زیر موکت برش خورده است
نقل قول کردن
+1 #48 بهروز 1397-05-28 11:43
باسلام
احتراما" محل حک شماره شاسی آریزو را اعلام فرمائید.
نقل قول کردن
+5 #49 زرین 1397-05-28 18:06
محل حک شماره شاسی امبولانس هایس ممنونم
نقل قول کردن
0 #50 حسین 1397-06-07 11:14
سلام خواهشا ابلاغ بفرمایید محل دقیق شماره موتور در ام وی ام ۳۱۵ کجا هست
نقل قول کردن
0 #51 ارجمند 1397-06-15 12:30
سلام لطفا محل حك شماره شاسي چري تيگو 7 را بفرمايي.
نقل قول کردن
0 #52 مهدی 1397-07-12 13:19
سلام
کسی از دوستان می داند شماره حک شده شاسی چانگان کجاست؟
نقل قول کردن
0 #53 مریم 1397-07-18 10:39
چرا ام وی ام نداره x33میخوام :cry:
نقل قول کردن
0 #54 محسن 1397-08-02 23:50
سلام
لطفا محل حک شماره موتور کاپرا دوکابین مدل ۹۰کجاست؟؟؟
نقل قول کردن
+2 #55 خلیل 1397-08-25 22:37
سلام
شماره شاسی حک شده النترا ۲۰۱۶کجاست
ممنون.
نقل قول کردن
+1 #56 خسرو 1397-08-26 13:39
به نقل از حانیه:
محل حک شاسی خودروی تیبا

به نقل از رحمت:
سلام محل قرار گیری شماره شاسی تیبا 2 کجا میشه؟ ممنون

زیر صندلی جلو، سمت راست.موکت باید برش داده بشه.
بهتره به یکیکه دقیقا جا شو میدونه مراجعه کنید
نقل قول کردن
-1 #57 احمد 1397-08-27 13:08
به نقل از علی:
شماره شاسی برلیانس دکجای اطاق حک شده

شماره سریال شاسی برلیانس دقیقا زیر صندلی شاگرد حک شده که با عقب زدن صندلی و بلند کردن یه تیکه از موکت زیر اون شماره حک شده است
نقل قول کردن
+1 #58 ارش 1397-09-01 08:46
شماره موتور "موهاوی" ۸سیلندر کجاست؟
نقل قول کردن
+5 #59 مهدی فراهانی فر 1397-09-24 19:30
سلام محل شماره شاسی دنا کجاست؟
نقل قول کردن
+1 #60 محمدرضا نیک 1397-10-02 22:13
سلام لطفا اگر کسی میدونه شماره موتور بیوک لسابر مدل 1989کجای ماشین هستش لطفا به من بگه
نقل قول کردن
+6 #61 سمیه 1397-10-18 18:17
محل حک شماره موتور ساینا را میخواستم شماره شاسی را می دونم شماره ((موتور ))را میخوام
نقل قول کردن
0 #62 فائزه 1397-10-25 10:56
با سلام.
محل قرارگیری شماره شاسی هیوندا ولستر را میشه بگین ؟
ممنون
نقل قول کردن
+2 #63 ایران نژاد 1397-12-04 19:17
شماره شاسی ولکس C30 کجاست
نقل قول کردن
+1 #64 aa.po 1397-12-16 09:52
سلام شماره شاسی حک شده ماشین رانا lx کجایه؟
نقل قول کردن
0 #65 رومینا 1397-12-23 10:09
سلام محل حک شدن شماره شاسی چری تیگو5
نقل قول کردن
0 #66 بیمه گر 1398-01-08 14:31
به نقل از قاسمی:
محل حک رنو تالیسمان

نزدیک لولای درب جلو راست
نقل قول کردن
+7 #67 ملک 1398-01-21 13:45
سلام محل حک شماره شاسی هایما s7 مدل 1397 ؟؟؟
نقل قول کردن
0 #68 ali-molaei 1398-01-22 14:49
محل شماره شاسی پرایدوانت 151 مدل 1397 کجای ماشینه قابل دیدنه؟
نقل قول کردن
+8 #69 امیرارسلان 1398-01-25 19:20
سلام خسته نباشید یه لطف کنید آدرس شماره شاسی سایپا تیبا هم بدید ممنون میشم تیبا صندوقدار
نقل قول کردن
-1 #70 مریم 1398-01-26 19:14
سلام محل حک شاسی فاو بسترن کجاست ؟
نقل قول کردن
+1 #71 سعید 1398-01-27 10:40
سلام
محل دقیق شماره موتور و شماره شاسی سانگ یانگ اکتیون کجاست؟
نقل قول کردن
+1 #72 منصور 1398-02-08 16:36
سلام. ۲۰۶ صندوقدارv8 حک شاسی کجاش باید باشه؟ من ماشین خریدم جلو سمت چپ کاپوت داره. ولی کارشناس تعویض پلاک می گه باید زیر صندلی عقب سمت راننده هم داشته باشه! راهنمایی کنید
نقل قول کردن
+2 #73 مصطفی 1398-02-24 08:50
سلام محل شماره شاسی ام وی ام ایکس33برای بیمه بدنه میخوام
نقل قول کردن
-5 #74 مرتضا 1398-03-18 20:47
لطفا بگید محل درج شماره شاسی رنو ساندرو کجاست
نقل قول کردن
+3 #75 هادی 1398-05-27 15:48
سلام محل شاسی چری اریزو5 کجاست؟ ممنون
نقل قول کردن
+2 #76 محبوب 1398-06-16 18:45
سلام شاسی حک شده آریو کجاست ؟ممنون
نقل قول کردن
+1 #77 ramin_kz_2000@ 1398-07-21 04:02
سلام
شماره موتور پژو 405 جی ال مدل 70 وارداتی کجا حک شده است لطفا راهنمایی کنید
هر کی اطلاع داره بهمون لطف میکنه
ممنون
نقل قول کردن
0 #78 سمیرا 1398-07-24 19:23
سلام شماره شاسی رانا در کجا قرار دارد لطفا راهنمایی کنید ممنون
نقل قول کردن
+1 #79 فریبا 1398-08-15 20:44
سلام شماره شاسی هایما اس 5 کجاست؟
نقل قول کردن
+1 #80 محسن 1398-09-16 15:50
به نقل از حانیه:
محل حک شاسی خودروی تیبا

زیر صندلی جلو سمت شاگرد زیر موکت
نقل قول کردن
-1 #81 سالار 1398-09-27 10:49
سلام.
ببخشید میخواستم بپرسم
شماره شاسی کاویان 10 چرخ کجاست؟؟
نقل قول کردن
0 #82 احمفخرفاطمی 1398-10-02 22:04
محل حک شماره موتورکامیونت هیوندای5تن کجاست
نقل قول کردن
+1 #83 #83رامین 1398-10-04 10:10
با سلام شماره موتورتراکتورفرگوسن درکجاقرارداردلطف کنید راهنمایی کنیدممنون
نقل قول کردن
+1 #84 امیر 1398-10-15 08:17
لطفا شماره شاسی وشماره موتور . شورولت کاپریس رابگید کجا پانچ شده وکجا حک شده
نقل قول کردن
-1 #85 مرضیه 1398-10-16 12:50
سلام شماره شاسی ام وی ام 315 کجاست؟
نقل قول کردن
-2 #86 مهدی 1398-10-19 23:17
شماره شاسی جک اس ۵ کجاست
نقل قول کردن
0 #87 عباس 1398-10-26 12:58
سلام خواهشا ابلاغ بفرمایید محل دقیق شماره موتور در ام وی ام 33کجا هست[
نقل قول کردن

نوشتن دیدگاه


براساس کلمه کلیدی جستجو کنید

پرطرفدارترین مطالب
جدول کامل عیب یابی و رفع عیب خودرو
عیب یابی خودرو از روی پارامترهای سنسورها و عملگرها با دیاگ
معرفی و آموزش عیب یابی ، تمیز کردن ، بازکردن و تعمیر استپر موتور
عیب یابی سنسورها و عملگرهای خودرو
آموزش برق خودرو : مبحث کامل دینام و آلترناتور در خودرو
جزوه آموزشی برق خانواده خودروهای 206 ، سمند مالتی پلکس ، رانا ، دنا و پارس مالتی پلکس + نقشه ها
معرفی و آموزش سنسورها و سیستم انژکتور پراید
جزوه آموزشی برق 405 ، پارس ، RD ، سمند و سورن ، CEC ، آریسان
پرونده کامل ترموستات + نکات و آموزش تعویض
آشنایی با سنسور اکسیژن خودرو و تشریح عملکرد و نقش آن
تشریح نحوه کارکرد سیستم خنک کننده موتور و عیب یابی جوش آوردن
آموزش برق خودرو : آموزش کامل سیستم استارتر خودرو
جزوه راهنمای عیب یابی خودرو امدادخودرو
آموزش و راهنماهای فیلرگیری موتور
آموزش شیم گیری سوپاپ و تعویض تسمه تایم
مسیر و روش تعویض تسمه های دینام،هیدرولیک و کولر در محصولات ایران خودرو
موتور TU5 :معرفی ، مشخصات و فیلم کامل تشریح اجزاء و باز کردن
راهنمای کنترل یونیت ها و جعبه فیوزهای محصولات ایران خودرو
فیلم آموزشی بستن و مونتاژ موتور XU7 از ایساکو (خانواده 405 ، پژو پارس ، سمند ، سورن)
آشنایی با مپ سنسور و نحوه تست و تعویض آن (سنسور فشار هوای منیفولد)
مجموعه ویدیوهای آموزشی انواع گیربکس اتوماتیک
عیب یابی کلاچ خودرو + فیلم آموزشی تعویض
کلاچ چیست؟ چرا لازم است؟ چگونه کار می کند؟
آموزش نحوه بازبینی و تست وایر شمع خودرو
دوره آموزشی کولر خودرو
معرفی رله دوبل و دیاگرام داخلی و عملکرد
پارامترهای استاندارد دیاگ انواع خودرو
آموزش تعویض تسمه تایم پژو 405،پارس و سمند (موتور XU7 هشت سوپاپ)
شرح و آموزش پولیش رنگ و بدنه خودرو
راهنمای تست و خريد خودرو کارکرده
آموزش مکانیک خودرو : تایم گیری چرخ دنده میل لنگ و میل سوپاپ موتور با علامت و بدون علامت
همه چیز درباره نانو سرامیک بدنه خودرو و نصب آن
آلبوم نقشه های برقی تندر90
بررسی و شناخت موتور XU7 و اجزاء، سنسورها و عملگرهای آن (پژو۴۰۵ ،پژوپارس ،سمند ،سورن)
معرفی پژو206 جدید ایرانی و تفاوت های آن با 206قدیمی از ایساکو
راهنمای تعمیرات کلاچ و گیربکس پراید
آموزش لحیم کاری و نکات آن
جدول عیب یابی موتورسیکلت
معرفی و آموزش کامل کار با مولتی متر
راهنمای کامل آموزشی کارگاه برق پژو 206 ایساکو
آموزش ویدیویی تعمیرات ECU
آموزش سرویس روغن و فیلتر پژو 405 ، پژو پارس و سمند و ...
آموزش برق خودرو : باطری ، سوئیچ ، استارت و آلترناتور
آموزش مکانیک خودرو : بازدید و عیب یابی موتور و تشخیص انواع صداهای موتور
راهنمای تعمیرات سیستم ترمز ABS پراید
راهنما و عیب یابی اجزاء سیستم سوخت رسانی انژکتوری جدید پراید
راهنمای کامل آموزشی برق 206 مالتی پلکس
اگر خودرو یکباره خاموش کرد چه مواردی باید بازبینی گردند؟
آموزش برطرف کردن مات شدگی چراغ های جلو
راهنمای محل شماره های موتور و شاسی در بازدید اولیه انواع خودروها
زوایای چرخهای و انواع ساییدگی لاستیک خودرو
راهنمای عیب یابی و تعمیرات سیستم سوخت رسانی زیمنس یورو 4 پراید
10 روش برتر متداول و اقتصادی برای تقویت خودرو
فنر و کمک فنر در سیستم تعلیق خودرو
آشنایی با سیستم های هوشمند ، BSI و آپشن های غیرفعال در پژو 206
آموزش مکانیک خودرو : عیب یابی سرسیلندر (سوپاپ ها و واشر سرسیلندر) و عوامل روغن سوزی در موتور
راهنمای کامل نقشه های سیم کشی پراید کاربراتور
فیلم آموزشی بازکردن گیربکس اتوماتیک AL4
فیلم آموزشی معرفی و دمونتاژ موتور XU7 از ایساکو (خانواده 405 ، پژو پارس ، سمند ، سورن)
کتاب آموزشی سیستم گازسوز CNG سایپا
نحوه خاموش کردن چراغ سرویس انواع خودرو بدون دستگاه
پاسخ به سئوالات متداول درباره CNG
توضیحات و آموزش تعویض مایع رادیاتور
راهنمای کامل پایه های BSI و BM34 پژو 206
کتاب سیستم انژکتوری و مبانی الکترونیک خودرو
معرفی و عیب یابی سیستم تهویه مطبوع (بخاری و کولر) کلیه خودروها
آموزش بازکردن ، عیب یابی ، کنترل ابعادی و بستن موتور B3 پراید و رنو P.K
راهنمای تعمیرات CNG انژکتوری زیمنس جدید پراید
راهنمای تعمیرات مدارهای الکتریکی سمند با موتور XU7
آموزش برق خودرو : چراغ های خودرو (مدارهای چراغ های روشنایی جلو ، خطر عقب و راهنما)
راهنمای آموزشی دوره تعمیرات ECU
استرات بار (استرس بار) و مزایای آن برای هندلینگ و تعلیق خودرو
تشریح زوایای چرخ ها و اثر پیچیدن خودرو بر چرخ
جدول عیب یابی سیستم قفل مرکزی خودرو
کلاس شاسی ، بدنه ، تعلیق ، ترمز ، فرمان و انتقال قدرت استاد صیاد نصیری
راهنمای عیب یابی کلاچ خودرو
جزوه کلاس تعمیر ECU
سنسور دور موتور یا سنسور موقعیت میل لنگ
جزوه آموزشی و عیب یابی سیستم صوتی و تصویری (مالتی مدیا) خودرو دنا
آموزش کامل تعمیرات سیستم تعلیق پراید + لیست عیب یابی تعلیق و جلوبندی
رفع صدای تق تق فرمان هنگام چرخش
راهنمای تصویری انواع ECU نصب شده روی خودروهای ایرانی
معرفی شمع های سوزنی ایریدیوم و پلاتینیوم
فیلم های آموزشی گیربکس BE (پژو 405 ، پارس ، سمند ، دنا)
دفترچه راهنمای کامل پژو 405 مدل های تک سوز و دوگانه سوز GLX و SLX
آموزش تعویض روغن و فیلتر روغن خودرو
آموزش تست سیم کشی و شبیه سازی سنسورهای خودرو
استفاده از آب بجای بنزین و روشن کردن خودرو پژو ۴۰۵ بوسیله آب
دفترچه راهنمای رسمی ایران خودرو پژو 206 (کلیه نسخه ها)
راهنمای کامل نقشه های الکتریکی پژو پارس (غیرمالتی پلکس)
آموزش سرویس و شستشوی کاربراتور موتورسیکلت CG125
معرفی و تشریح اجزاء و نحوه عملکرد گیربکس اتوماتیک/تیپ ترونیک AL4
روش صحیح و حرفه ای تعویض دنده گیربکس دستی
فیلم کامل آموزش تعویض تسمه تایم و واترپمپ موتور TU5
راهنمای تعمیرات و عیب یابی موتور M13 یورو4 سایپا پراید
آموزش تنظیم موتور پراید کاربراتور + آموزش بازکردن،تعمیر و تنظیم کاربراتور و دلکو
آشنایی با سامانه مالتی پلکس در خودرو
جزوه راهنمای تعمیر موتور پراید
دفترچه راهنمای کامل کلیه مدل های پژو پارس نگارش 2015
شرح عملکرد کاربراتور
آموزش تغییر کیلومتر کارکرد خودرو از روی IC صفحه کیلومتر
راهنمای تعمیرات و سرویس موتور XU7 پژو405، پارس و سمند
راهنمای عیب یابی سیستم گازسوز CNG (میکسری) پراید
لیست کامل کدهای خطای موتور و گیربکس در استاندارد OBD-II
راهنمای تعمیرات و سرویس بخاری و سیستم تهویه (کولر) سمند
راهنمای تعمیرات داشبورد جدید با دو ایربگ پژو پارس
راهنمای تعمیرات تزئینات پژو 405 و پارس (ملحقات داشبورد ، رادیو و رودری)
انواع چراغ های خودرو و مقایسه چراغ های زنون ، هالوژن و LED
آموزش رفع عیب گیرنده ریموت سازه پویش روی سمند ، پژو پارس و 405
مزایا و معایب استفاده از نیتروژن برای باد تایر خودرو
راهنمای تزئینات (داشبورد ،صندلی،پنجره ها و ...) پیکان و وانت پیکان
جزوه دوره آموزشی تعمیرات ECU
راهنمای نقشه خوانی مدارات الکتریکی خودرو
راهنمای تعمیرات مدارهای الکتریکی تندر90
راهنمای تعریف ریموت انواع خودرو
راهنمای کامل نقشه های برقی پژو 206 مولتی پلکس
آلبوم نقشه های سوخت رسانی انواع پژو 405 و پارس
جزوه آموزشی تعمیرات ECU
لیست سرویس و بازدیدهای دوره ای محصولات ایرانخودرو
روش رفع ایراد روشن ماندن چراغ ایربگ پژو پارس ، پژو405 و سمند
رفع ایراد روشن شدن چراغ چک و گاز نخوردن یا با تاخیر گاز خوردن دریچه گاز پژو 206
راهنمای تعمیرات و سرویس مدارهای الکتریکی سمند با موتور ملی (سمند EF7) - نسخه انگلیسی
آموزش بازکردن داشبورد و ملحقات پژو 405 و پارس
معرفی بخش های مختلف داخل کاپوت جلو پژو 206
ترمیم سپر و قطعات فایبرگلاس خودرو با جوش پلاستیک
آموزش تعمیر ترک و نشتی بخش های پلاستیکی رادیاتور خودرو
آموزش تعویض تسمه تایم موتور K4M رنو (تندر90،مگان،داستر،ساندرو)
نحوه صحیح چیدمان دهانه رینگ ها در هنگام جا زدن پیستون
جزوه عیب یابی و تعمیر ECU + نحوه پروگرام کردن و تغییر کیلومتر
نقشه های سیم کشی پراید (ECUهای ساژم،زیمنس و زیمنس2گانه بای فیول) + نقشه فن 2دور و سیستم ضدسرقت والئو و زیمنس
راهنمای تعمیرات سیستم هشداردهنده دنده عقب پژو پارس و سمند
تشریح نحوه کارکرد سیستم انتقال قدرت دستی و نقش گیربکس ، دنده ها و کلاچ
ترتیب وایرهای پراید
دستورالعمل عیب یابی و تعویض مقاومت فن دو دور پراید
نقشه های پرکاربرد سیم کشی پژو 206 (TU3-Bosch7.4.4-Bosch7.4.5-سیستم کولر و فیوزها)
مبدل کاتالیست (کاتالیزور) خودرو
آموزش نصب برچسب دودی شیشه خودرو
معرفی انواع سیستم های چهارچرخ متحرک (4WD و AWD) و تفاوت های آن ها
دستورالعمل سرویس و شستشوی پمپ هیدرولیک فرمان پژو 405 و پارس و سمند
فلوچارت عیب یابی "کیلومترشمار کار نمی کند"
بازکردن کاپوت خودرو و مکانیزم آن
راهنمای تعمیرات سیستم فرمان خودروهای پژو 405 ، پژو پارس و سمند
آموزش برق خودرو : مبحث کامل فن خنک کننده موتور
آموزش تعمیر گیربکس و دیفرانسیل اتومبیل پراید
نرخ نامه تعمیرات خودرو - تهران
آموزش تعمیرات سیستم ترمز اتومبیل پراید از سایپایدک
عیب یابی بالا بودن دور موتور حالت آرام در خودروهای انژکتوری
کوئیک شیفتر برای تعویض دنده سریعتر و مزایای آن برای گیربکس
کاهش سرعت بوسیله ریتاردر (Retarder)
معرفی توربوشارژ و سوپر شارژ و تفاوت آن ها
فیلم آموزشی بازکردن و وتعمیر اکسل عقب پژو 206
آشنایی و شرح عملکرد موتور دیزل
اطلاعیه رسمی روش ریست نمودن BSI پژو 206 و 207
جزوه آموزشی ایساکو در خصوص داشبورد جدید خانواده پژو پارس و پژو 405
آشنایی با یاتاقان ، بلبرینگ و رولبرینگ
نقشه کامل ECU ساژم اس2000 (Sagem S2000)
آیا توربوشارژر(سوپرشارژر)های الکتریکی واقعاً اثر دارند؟+نمونه نصب و ساخت نمونه
آموزش ساخت لامپ تست مثبت و منفی با LED
آشنایی با مقاومت فن 206 و رانا
کتاب تعمیرات اساسی موتور و گیربکس پژو 405 ایساکو
راهنمای تعمیرات وانت مزدا B2000i
جزوه آموزشی کلاس دزدگیر اتومبیل
آموزش تنظیم زوایای چرخ های خودرو
جزوه آموزشی سیستم تعلیق پژو405 ،پژو پارس ،سمند و پژو206
محل سوکت عیب یاب انواع خودروها
راهنمای تعمیرات سیستم تهویه مطبوع(بخاری و کولر) پژو405 ،پارس ،سمند ،روآ ،وانت پیکان
روش رفع ایراد عدم گاز خوردن موتور TU5 پژو 405 و پارس LX
آشنایی با علائم الکتریکی و طریقه نقشه خوانی در برق خودرو
راهنمای عیب یابی سیستماتیک برق پراید
لیست فیوزهای جعبه فیوز BSI
فیلم آموزشی باز کردن و بستن تجهیزات داخلی و خارجی پژو 206
راهنمای تعمیرات ، معرفی و جانمایی دسته سیم های الکتریکی خودرو پژو 405 و پژو پارس
جزوه آموزش گیربکس اتوماتیک تندر 90
تقویت سیستم تخلیه با هدرز
فیلم آموزشی بازدید سیستم تعلیق ، تنظیم ارتفاع و شارژ كردن گوی ها سیتروئن زانتیا
جزوه دوره آموزشی کولر پراید
شرح کامل خروجی سوکت های BSM,BSI و ECUهای بوش پژو 206
آموزش تصویری نصب چراغ و میکروسوئیچ داشبورد 206
روش تعویض اجزاء چراغ جلو پژو 206 (لامپ و موتور)
راهنمای تعریف و کددهی انواع ریموت های دستی ایرانخودرو و سایپا بدون دستگاه
جدول گشتاورهای لازم پیچ و مهره ها در تعمیرات خودروهای پراید
آموزش تعویض ترموستات و هواگیری مدار گردش آب پژو 206
آموزش مکانیک خودرو : بستن موتور
معرفی موتور XUM (پارس ELX جدید) و مقایسه آن با موتور XU7 (سمند، سورن، 405 و پارس)
راهنمای کامل تعمیرات مکانیکی و الکترونیکی گیربکس AL4
راهنمای تعمیرات و سرویس بخاری و سیستم تهویه (کولر) تندر 90
سیستم تعلیق خودرو و اجزاء و انواع آن
دفترچه راهنمای استفاده مزدا3 قدیم و جدید
فیلم آموزشی تعمیرات پلوس پژو (۴۰۵ - پارس - سمند)
مشخصات انواع ECUهای مگنت مارلی ، ساژم ،والئو ، زیمنس و بوش نصب شده روی خودروهای داخلی
نحوه بررسی و عیب یابی کویل پژو 206و 207i
دستورالعمل تعمیرات بنزهای C240 پلیس
آموزش بازکردن مجموعه داشبورد و تجهیزات داخلی پژو 206
راهنمای تعمیرات و سرویس موتورسیکلت CG125 و CG110
راهنمای تعمیرات سیستم تعلیق جلو و عقب پژو 405 وپارس و سمند و دنا
راهنمای تعمیرات JAC J5 (جک جی5)
دستورالعمل رفع صدای زوزه گیربکس BE3 پژو پارس ، 405 ، سمند
راهنمای فنی محرک برقی قفل درب های جانبی پژو 405 ، پژو پارس ، سمند و پژو RD
راهنمای تعمیرات تعلیق، سیستم فرمان و ترمز پژو 206
آموزش پاک کردن بخار و آب‌بندی چراغ خودرو
چیپ تیونینگ و سوپر چیپ ، تقویت و بهینه سازی مغز خودرو
دستورالعمل عیب یابی مجموعه گیج بنزین پراید
میزان شارژ گاز کولر خودروهای ایران خودرو
روش عیب یابی کویل ساژم با استفاده از اهم متر
آموزش تعویض روغن LHM و تستهای رگولاتور ، گوی آكومولاتور و شیر اطمینان سیتروئن زانتیا
ليست سرويس هاي دوره ای خودروهای تحت پوشش سایپا
راهنمای امدادخودرو سمند و سورن مالتی پلکس
گشتاور پیچ های خودروهای سمند ، پژو405 ،پژو پارس ، پژو206 ،پیکان و پژوRD
دستورالعمل عیب یابی روشن شدن چراغ چک
راهنمای کامل تعمیرات و سرویس مدارهای الکتریکی تیبا + نقشه ها
راهنمای تعمیرات لیفان X60 (سیستم های الکتریکی،بدنه،تزئینات)
راهنمای تعمیرات واحد کنترل هشدار دهنده (A.C.U) سمند
نکات و ترفندهای رله در برق و الکترونیک خودرو
سیستم فن خودرو (راهنمای امداد خودرو ایران)
جدول نوع ECU در مدل های مختلف پژو 206
آموزش نصب کیت زنون چراغ جلو خودرو
نکات و آموزش تعویض آب و هواگیری رادیاتور خودرو
لیست کدهای خطای موتور EF7
دفترچه راهنمای رسمی کلیه محصولات ایران خودرو
راهنمای تعمیرات خودروهای دوگانه سوز CNG
دفترچه راهنمای خودرو برلیانس H330 سایپا
ترتیب احتراق انواع موتور
آسیب های توربوشارژر و عیب یابی آن ها
معرفی رله و فیوزهای خودرو دنا اکوماکس
کیسه هوا (AirBag) چیست و چگونه کار می کند؟
دفترچه راهنمای رسمی محصولات سایپا
جزوه آموزشی نقشه خوانی برق کیا و هیوندای
راهنمای تعمیر موتور K4M استفاده شده روی تندر 90 مشابه موتور مگان 1600
دیاگرام های سیستم های برق خودروهای پژو پارس ، 405 و آردی
دستورالعمل تعمیرات اویل ماژول موتور ملی EF7
راهنمای عیب یابی و تعمیرات صفحه نشانگرهای تندر 90
راهنمای تصویری نصب توربوشارژر و اینترکولر
معرفی و آموزش کار با میکرومتر + فیلم آموزشی
همه چیز درباره واردات خودرو در ایران
فیلم آموزشی باز کردن موتور TU3 (موتور 206 تیپ 2)
راهنمای بازکردن داشبورد پژو 206
فیلم کامل آموزش باز کردن و تعویض واشر سرسیلندر موتور TU۳(پژو۲۰۶ تیپ ۲و۳)
بررسی و تحلیل سیستم سوپاپ زمانبندی متغیر (VVT) و شرح آن در موتور ملی (EF7)
آموزش تصویری نصب و راه اندازی کروزکنترل پژو 206
راهنمای تعمیرات و سرویس گیربکس اتوماتیک مزدا3 (FN4A-EL/FS5A-EL)
کارکرد دیفیوزر ، اسپویلر و اسپلیتر در خودرو
نقشه ECU زیمنس SIM 2K-34
فیلم آموزشی تعویض چراغ و لامپ پژو 206
فیلم آموزشی بازبینی ، بازکردن ، تعویض و تایمینگ تسمه تایم کیا ریو
فیلم واقعی داخل سیلندر موتور چهارزمانه در حال کار
آموزش سنجش کمپرس سیلندر موتور
راهنمای سریع عیب یابی و تعمیر BM34
جزوه دوره آموزشی مکانیک عمومی خودرو
تشریح مدارهای پژو 405 و پارس
راهنمای کامل تعمیرات چری تیگو5
رفع ایراد روشن شدن چراغ فالت (Lamp Fault) در جلو آمپر
روش عیب یابی سنسور اکسیژن پژو 206 و 207i
نقشه های الکتریکی سمند
کتاب کامل و اورجینال راهنمای تعمیرات پژو 206 در ابعاد مناسب چاپ
راهنمای تعمیرات خودرو سمند با موتور ملی EF7
راهنمای کامل BSI پژو 206
مزایای روغن موتور سنتتیک در مقابل روغن های پایه معدنی مرسوم
آموزش تعویض و سرویس لنت و دیسک ترمز جلو پژو 206 و 207
فیلم آموزشی بستن (مونتاژ) موتور EF7 و کنترل ابعادی مجموعه سیلندر از ایساکو
بررسی سیستم های واحد کنترل الکترونیکی خودرو پژو 206
فیلم آموزشی تعویض چراغ های جلو پژو 206
دستورالعمل تعویض قطعات جعبه فرمان پراید
نحوه صحیح درآوردن و جازدن بلبرینگ چرخ جلو پژو 405 ، پارس ، سمند و دنا
راهنمای تعمیرات گیربکس دستی MA5 پژو 206
راهنمای تعمیرات و سرویس سیستم تعلیق جلو و عقب پژو 405
راهنمای تعمیرات سیستم ترمز پژو 405، پارس و سمند
پورت و پولیش کردن سرسیلندر و سوپاپ ها چیست؟
نقشه سیم کشی ECU نیسان وانت زامیاد (Bosch M 7.9.7.1)
راهنمای تعمیرات موتور و متعلقات موتور تندر90
نودها و فیوزها در خودروهای مالتی پلکس سمند،سورن،دنا،رانا و 206
آموزش نصب صندوق پران بدون نیاز به نصب دزدگیر روی سوییچ فابریک خودرو
راهنمای تعمیرات گیربکس جدید پژو روآ
راهنمای ایرادها و عیب یابی موتور EF7
راهنمای تعمیرات و سرویس کیسه هوا(ایربگ) پراید
راهنمای تایم گیری موتور XU7-JP4-L4 (موتور زانتیا)
بررسی لنت ترمز و انواع آن و معرفی اجمالی سیستم ترمز خودرو
معرفی ، موارد و راهنمای مصرف اسپری WD-40
تشریح عملکرد مدار فن خودرو
راهنمای سیم کشی و الکتریکی دوو سیلو و ریسر
آموزش برق خودرو : باتری خودرو
راهنمای تعمیرات مکانیکی پژو پارس با موتور TU5 (مشابه 405SLX و 206 تیپ 5و6)
راهنمای کامل آموزشی ایساکو در خصوص تعمیرات دنا (موتور EF7 و XUM)
مقایسه عملکرد گیربکس اتوماتیک در برابر گیربکس CVT در رانندگی توسط نیسان
نقشه جعبه فیوز سمند،سورن، پژو405 و پارس غیرماکس
تغذیه موتور خودرو با نیتروس اکساید + راهنمای نصب
راهنمای تعمیرات تجهیزات الکتریکی وانت پیکان
بهبود عملکرد و افزایش ایمنی پراید در پروژه X100 سایپا به همراه فیلم تست تصادف
جدول پایه های ECUهای خودروهای ایرانی
دستورالعمل تصویری کامل پیاده و سوارکردن گیربکس و جعبه دنده خودرو
راهنمای صداگیری ستون و قاب فرمان سمند
آموزش تعویض تسمه تایم پژو 206 تیپ 2و3 موتور 1400 TU3
نقشه کامل سیم کشی ECU ریو
نقشه ها و راهنمای سیستم های الکتریکی MVM 110
آموزش باز و بست صندلی پژو 206
فهرست عملیات سرویس های اولیه و سرویس های دوره ای سایپا پراید
نحوه اندازه گیری فشار کمپرس سیلندر موتور خودرو
دستورالعمل هواگیری سیستم ترمز خودروهای پژو 405 ، پژو پارس وسمند
جزوه آموزشی ایساکو ، سیستم انژکتور
نمایش و توضیح عملکرد گیربکس روی گیربکس بازشده پراید
نحوه رفع ایراد بیرون زدن تسمه دینام پژو پارس ، 405 و سمند با موتور XU7
دستورالعمل تعویض موتور فن رادیاتور 2 دور
خودروهای انژکتوری - روش های پیشرفته عیب یابی با دستگاه دیاگ-اسکنر
معرفی سیستم جدید مالتی پلکس ECO MUX سمند و سورن
کتابچه راهنمای تعمیرات پژو 206 صندوقدار
نقشه ECU بوش 7.4.4 موتور TU5JP4 (پژو 206 تیپ 5 و پژو 207)
راهنمای برق MVM 530
فیلم آموزشی تعویض فیلتر هوای اتاق سمند ، پژو 405 ، پژو پارس
راهنمای نصب دزدگیر تصویری پراید ، تیبا ، ساینا
دستورالعمل عیب یابی سیستم ترمز خودروهای پژو پارس ، پژو 405 و سمند
راهنمای تعمیرات و سرویس سیستم تهویه مطبوع زانتیا
جزوه راهنمای تعمیرات ECU زیمنس
معرفی و راهنمای قطعات مکانیکی موتور 0.2NA (موتور MVM 530 و چری تیگو X33)
راهنمای تعمیرات ECUهای ساژم ،زیمنس و بوش
راهنمای مدارهای الکتریکی و توزیع برق MVM X33
راهنمای تعمیرات تزئینات داخلی سمند
راهنمای سیستم کنترل موتور JAC S5 و شرح خطاها و عیب یابی
جزوه آموزشی سیستم سوخت رسانی و جرقه انژکتوری خودرو
آموزش نصب پاور ویندو و پاور سانروف جک J5
راهنمای تعمیرات و عیب یابی سیستم تهویه مطبوع اتوماتیک دنا (کولر و بخاری)
جزوه آموزشی گیربکس BE3 خودروهای پژو 405 ، پارس و سمند
راهنمای عیب یابی سیستم سوخت رسانی تندر90
معرفی، شرح عملکرد و نکاتی درباره جک هیدرولیک روغنی
کتب درسی مکانیک و برق خودرو
معرفی رله ها و فیوزها در خودروهای مجهز به سیستم الکتریکی CEC (پژو پارس)
مرجع کامل تعمیرات موتور سوزوکی گرند ویتارا (Suzuki J20)
دستورالعمل تنظیم موتورهای خودروهای پژو405 ، پژو RD ، پیکان 1600کاربراتور
راهنمای کامل برق و الکترونیک زامیاد دیزل (وانت نیسان)
جزوه آموزشی سیستم دوگانه سوز CNG
نکاتی درباره نشتی روغن در موتور TU5 (پژو 206-207 ، پارسLX ، پژو 405SLX)
نکاتی درباره گردگیر پلوس تندر90 و ساندرو
دستورالعمل رفع عیب روشن شدن چراغ چک موتور تیبا با خطای سنسور میل سوپاپ
مبحث شاسی یا فریم در خودرو
آشنایی با سنسور سرعت خودرو
راهنمای تعمیرات و سرویس کیسه هوا (ایربگ) سایپا تیبا
دلایل شاتون زدن یا شکسته شدن شاتون
تشریح مدارهای پراید
راهنمای ایموبیلایزر، تعریف کلید و ریموت انواع خودرو
لیست مدل های مختلف ECU روی مدل های مختلف برندهای مختلف خودرو
نقشه های کامل الکتریکی مزدا 3
حساسیتهای موتور EF7 و مراقبتهای لازم
آموزش تعمیر لیفترها و اسبک های هیدرولیکی سرسیلندر تیبا
دستورالعمل عیب یابی پمپ هیدرولیک فرمان پژو 206 و 405
آموزش تعمیر BSI پژو 206
دوره آموزشی سیستم های سوخت رسانی و جرقه انژکتوری خودرو
راهنمای تعمیرات موتور زانتیا
تعمیر اساسی شیر هیدرولیکی کنترل پینیون فرمان زانتیا
راهنمای تعویض قفل های سوئیچی سمند،پارس و 405
راهنمای دانلود ECU خودروهای داخلی با دستگاه دیاگ
راهنمای تغییر کیلومتر سمند مالتی پلکس از پشت آمپر ، ECU و نود FN
راهنمای تعمیرات و سرویس بخاری و سیستم تهویه (کولر) مگان
رفع ایراد عدم نمایش صحیح میزان بنزین در نمایشگر جلو آمپر در EMS SSAT پژو405 و پارس دوگانه سوز
راهنمای کامل تعمیرات خودرو گل
آموزش تنظیم (رگلاژ) عقربه‌های پشت آمپر پژو ۲۰۶
راهنمای تعمیرات و سرویس مجموعه موتور کیا ریو از سایپا یدک (موتور A5D)
نقشه های الکتریکی پژو 206 مالتی پلکس فرانسوی
رویه رفع ایراد صدا از چرخ عقب هنگام حرکت در دنده عقب سورن،دنا،پارس LX،رانا و 206
روش رفع ایراد پله ای عمل کردن شیشه بالابر در خودروهای مالتی پلکس دنا و سمند
آموزش باز و بست تجهیزات داخلی و خارجی پژو 206
راهنمای باز و بست داشبورد زانتیا
راهنمای کامل تعمیرات لیفان X60
راهنمای تعمیرات گیربکس گتراگ پیکان و پژو R.D
راهنمای مجموعه پمپ بنزین و درجه باک پراید و تیبا
آموزش نصب سقف پاناروما فابریک پژو 206
دفترچه راهنمای کامل خودرو دنا نگارش 2015
آشنایی با موتور XU10 پژو-سیتروئن
راهنمای تعمیرات و سرویس تجهیزات الکتریکی پژو RD
راهنمای تعمیرات و سرویس ترمز ABS پژو 405 ، پارس و سمند
فلوچارت عیب یابی صدای شدید خودرو در دست اندازها
راهنمای تعمیرات مجموعه موتور تیبا
نصب فنر اسپرت لول و کاهش ارتفاع خودرو
آموزش تعویض بوق سمند
اطلاعیه فنی سایپا درخصوص فیلرگیری انواع شمع های پراید
نمایش و توضیح عملکرد دیسک و صفحه کلاچ
راهنمای تعمیرات تزئینات داخل و داشبورد خودرو دنا
روش تنظیم موتور پراید کاربراتور
آشنایی با سیستم کولر خودرو و نحوه استفاده و نگه داری
راهنمای تعمیرات موتور ایسوزو 6تن مدل NPR70 (موتور4HE توربودیزل)
راهنمای معرفی و عیب یابی سیستم ضدقفل ترمز ABS پژو 206
نقشه سیم کشی ECU تندر 90
مشخصات دقیق و عیب یابی موتور EF7
راهنمای تعمیرات سیستم های الکتریکی نیسان پیکاپ
روشن کردن مستقیم دستگاه پخش خودرو
فیلم آموزشی مونتاژ (بستن) موتور TU3 (موتور 206 تیپ 2)
آموزش صافکاری خودرو با حرارت
راهنمای کامل تعمیرات دوو ماتیز
راهنمای عیب یابی ، برنامه ریزی و تعمیر سیستم رادیو و پخش تندر90
دفترچه راهنمای ولوو FH
مبانی تقویت موتور : پایه و اساس سوپر شارژر ، توربو شارژر و سیستم های تزریق نیتروس اکساید
راهنمای تعمیرات و عیب یابی دیفرانسیل طرح تالبوتی پیکان و پژو R.D
موتور دورانی وانکل
راهنمای تعمیرات مدارات الکتریکی و نقشه های پارس LX با موتور TU5
راهنمای تعمیرات و عیب یابی سیستم گازسوز پژو 405
کتاب کامل (2جلد) راهنمای تعمیرات گیربکس اتوماتیک نیسان ماکسیما
راهنمای تعمیرات موتور دوگانه سوز OHVG پژو روآ و وانت پیکان
راهنمای تعمیرات جعبه دنده معمولی تندر90
جزوه کلاس تعمیرات ECU
جزوه کارگاه آموزشی سیستم مالتی پلکس سمند ، رانا و 206 ايران (P6L)
معرفی و دستورالعمل عیب یابی سیستم مالتی پلکس سمند
روش محاسبه مصرف بنزین خودرو
راهنمای کامل نقشه های الکتریکی رانا از معاونت فنی و مهندسی ایساکو
صفحه از    ::    صفحه قبل   |   صفحه بعد
تعداد ردیف

یک ویدیو تصادفی از کانال کارگیک

[ کانال رسمی کارگیک در آپارات ]

[ کانال رسمی کارگیک در تلگرام ]

[ گروه گفتگوی کارگیک در تلگرام ]

آخرین مطالب جدید شده
راهنمای باز و بست و تعیرات پمپ تغذیه هوا پژو پارس ELX
پمپ تزریق ثانویه هوا / اسماگ پمپ
لیست کامل کدهای خطای موتور و گیربکس در استاندارد OBD-II
آشنایی با فرمان هیدرولیک خودرو
تشریح نحوه کارکرد سیستم خنک کننده موتور و عیب یابی جوش آوردن
آموزش سرویس روغن و فیلتر پژو 405 ، پژو پارس و سمند و ...
جدول حجم و نوع روغن موتور انواع خودرو
نکات فنی امدادخودرو پژو 405 و پارس و سمند
راه حل های هیبرید استفاده شده توسط تویوتا، سوزوکی ، نیسان ، هوندا و هیوندای
شرح و آموزش پولیش رنگ و بدنه خودرو
راهنمای تست و خريد خودرو کارکرده
آموزش نحوه بازبینی و تست وایر شمع خودرو
معرفی شمع های سوزنی ایریدیوم و پلاتینیوم
آلبوم کامل نقشه های برقی و الکتریکی وانت پیکان
آموزش برق خودرو : باتری خودرو
مقدمه ای بر سیستم انتقال قدرت دستی اتوماتیک شده (AMT)
راهنمای فنی ECU Bosch M7.9.7 سایپا X100
دستورالعمل اصلاح گردگیر (کپ) لاستیکی و ترمینال فلزی شیربرقی کولر تیبا2
راهنمای تعمیرات کمربندایمنی و صندلی لیفان 820
راهنمای تعمیرات و عیب یابی کلاچ لیفان 820
دستورالعمل تعویض قطعه فن درایو خودرو ساینا
مشخصات مایعات و روانکارهای کوییک و ساینا اتوماتیک
دستورالعمل فراخوان اصلاح دسته سيم کنار رله باکس تیبا و ساینا
دستورالعمل رفع ایراد تقه در گیربکس خودرو تیبا (X200)
استفاده از آب بجای بنزین و روشن کردن خودرو پژو ۴۰۵ بوسیله آب
انحراف به چپ ، آیا جمشید آرین راست می گوید؟
راهنما و نرم افزار کد ضبط مگان
راهنمای تعمیرات و عیب یابی سیستم انتقال قدرت دستی چانگان CS35 و EADO
راهنمای تعمیرات و سرویس گیربکس اتوماتیک مزدا3 (FN4A-EL/FS5A-EL)
رویه رفع ایرادات مرتبط با EMS غرب استیل (MAW)
اطلاعیه رفع ایراد نرم افزاری ECU خودروی 206 غرب استیل
عیب یابی و تعویض رینگ چرخ و تست صحت کالیبراسیون دستگاه بالانس رینگ
راهنمای تعمیرات و عیب یابی گیربکس اتوماتیک لیفان 820
آموزش ویدیویی تعمیرات ECU
آموزش اندازه گیری فشار ریل سوخت خودرو
احتمال عدم کشش موتور با EMS غرب استیل پژو 206
رویه رفع ایراد خطای دریچه گاز در EMS غرب استیل (MAW) پژو 206
بررسی و شبیه سازی پدیده آیرودینامیک خودرو در هنگام عبور از خودرو دیگر (مانور سبقت)
راهنمای تعمیرات نشانگرها، اطلاعات راننده و بوق سوزوکی کیزاشی
راهنمای تعمیرات سیستم های کنترل الکترونیکی سوزوکی کیزاشی
راهنمای فنی یونیت فن کنترل دما پژو 405
روش کنترل میزان سطح روغن گیربکس CVT خودروهای کوییک و ساینا اتوماتیک
رفع ایراد روشن شدن چراغ چک و درج خطای دریچه گاز H30 Cross
رویه رفع ایراد صدا از چرخ عقب هنگام حرکت در دنده عقب سورن،دنا،پارس LX،رانا و 206
دستورالعمل عیب یابی و تعویض نوار دور درب پراید
راهنمای تعمیرات سوخت رسانی و جرقه و سیستم الکتریکی موتور سوزکی کیزاشی
راهنمای تعمیرات و عیب یابی صندلی برقی پژو پارس ELX
جدول کامل عیب یابی و رفع عیب خودرو
راهنمای تعمیرات موتور JAC S5
موتور دورانی وانکل
آموزش لحیم کاری و نکات آن
معرفی و راهنمای فنی موتورهای پژو 206
فیلم آموزشی بازکردن گیربکس اتوماتیک AL4
خودروهای انژکتوری - روش های پیشرفته عیب یابی با دستگاه دیاگ-اسکنر
راهنمای تعمیرات کلاچ و گیربکس پراید
آموزش تعمیر گیربکس و دیفرانسیل اتومبیل پراید
عیب یابی کلاچ خودرو + فیلم آموزشی تعویض
سیستم تعلیق خودرو و اجزاء و انواع آن
آموزش شیم گیری سوپاپ و تعویض تسمه تایم
آموزش تعویض تسمه تایم پژو 405،پارس و سمند (موتور XU7 هشت سوپاپ)
روش بازدید، تخلیه و شارژ روغن گیربکس اتوماتیک
همه چیز درباره نانو سرامیک بدنه خودرو و نصب آن
معرفی و نحوه استفاده از رفرکتومتر برای سنجس مایعات خودرو
راهنمای کامل نقشه های سیم کشی پراید کاربراتور
معرفی و آموزش کامل کار با مولتی متر
آموزش مکانیک خودرو : سیستم جرقه زنی
موارد مهم برای کم شدن مصرف سوخت خودرو
دلایل افزایش مصرف سوخت
اصول کمک های اولیه و احیاء
جزوه دوره عمومی امداد و نجات در تصادفات
نمونه سئوالات آزمون قطعه شناسی خودرو
نمونه سوالات تعمیرکار سیستم سوخت رسانی موتور دیزل(پمپ ساز)
مجموعه ویدیوهای آموزشی انواع گیربکس اتوماتیک
آموزش برطرف کردن مات شدگی چراغ های جلو
همه چیز درباره دسته موتور و دسته گیربکس
موتور TU5 :معرفی ، مشخصات و فیلم کامل تشریح اجزاء و باز کردن
اصول عملکرد توربوشارژ
نمونه سئوالات آزمون سرویس و نگه داری خودرو
نمونه سئوالات آموزش تون آپ (تنظیم موتور) خودرو
آموزش نصب دوربین دنده عقب و آنتن GPS
راهنمای نصب سیستم مالتی مدیا ، دوربین دنده عقب و GPS تندر90
نحوه نصب سیستم صوتی/تصویری ، دوربین دنده عقب و رهیاب GPS برلیانس H320وH330
تفاوت عملکرد توقف و شتابگیری خودرو با لاستیک زمستانی و تابستانی
آموزش تشخیص برق دزدی خودرو
کتب درسی مکانیک و برق خودرو
آموزش معرفی و تعمیر سیستم ترمز ABS
جزوه عیب یابی و تعمیر ECU + نحوه پروگرام کردن و تغییر کیلومتر
توزیع و انتقال وزن در خودرو
نمونه سئوالات آزمون تعمیرکار موتورسیکلت درجه 1
نمونه سئوالات آزمون تعمیرکار موتورسیکلت درجه 2
نمونه سئوالات ترمزهای پنوماتیکی
نمونه سئوالات آزمون سیستم تعلیق خودرو (جلوبندی سازی)
آموزش مکانیک خودرو : بازدید و عیب یابی موتور و تشخیص انواع صداهای موتور
آموزش مکانیک خودرو : عیب یابی سرسیلندر (سوپاپ ها و واشر سرسیلندر) و عوامل روغن سوزی در موتور
کم فرمانی (Understeer) و بیش فرمانی (Oversteer)
عیب یابی سنسورها و عملگرهای خودرو
مراحل طراحی و ساخت خودرو
راهنمای راننده کامیون Axor 1843
دفترچه راهنمای کامیون کشنده البرز T375
راهنمای بدون کدکردن ECU زانتیا
صفحه از    ::    صفحه قبل   |   صفحه بعد
تعداد ردیف
قیمت خودروهای تولید داخل

آخرین به روز رسانی در تاریخ پنجشنبه، ۳ بهمن ۱۳۹۸ ، ۱۱:۰۸:۳۵

ایران خودرو

نام خودرو قیمت بازار (تومان) قیمت کارخانه (تومان)

  وانت آریسان

70,000,000 51,500,000

  سمند LX

88,500,000 66,770,000

  سمند EF7

102,000,000 69,773,000

  سمند EF7 دوگانه سوز

128,000,000 حاشیه بازار

  سمند سورن

115,000,000 82,558,000

  دنا (تیپ 1)

129,000,000 83,623,000

  دنا (تیپ 2)

ناموجود توقف فروش

  دنا پلاس (تیپ 1)

157,000,000 110,934,000

  دنا پلاس (تیپ 2)

170,000,000 توقف فروش

  دنا پلاس توربو (تیپ 1)

181,000,000 توقف فروش

  دنا پلاس توربو (تیپ 2)

190,000,000 حاشیه بازار

  پژو GLX 405

84,000,000 63,158,000

  پژو GLX 405 دوگانه سوز

105,000,000 65,578,000

  پژو SLX 405

97,000,000 67,998,000

  پژو پارس

106,500,000 78,338,000

  پژو پارس دوگانه سوز

132,000,000 80,643,000

  پژو پارس LX . کد 18

127,000,000 84,720,000

  پژو پارس LX . کد 19

129,700,000 85,463,000

  پژو پارس LX . کد 21

127,000,000 85,000,000

  پژو پارس LX . کد 23

126,900,000 84,718,000

  پژو پارس LX . کد 24

129,500,000 85,463,000

  پژو پارس اتوماتیک (بدون رینگ)

152,300,000 98,978,000

  پژو پارس اتوماتیک (با رینگ)

155,000,000 حاشیه بازار

  پژو 207 . دنده‌ای (بدون رینگ)

138,200,000 96,730,000

  پژو 207 . اتوماتیک (بدون رینگ)

178,600,000 حاشیه بازار

  پژو 207 . اتوماتیک (با رینگ)

182,000,000 حاشیه بازار

  پژو 207 صندوقدار (بدون رینگ)

182,000,000 حاشیه بازار

  پژو 207 صندوقدار (با رینگ)

186,000,000 حاشیه بازار

  پژو 206 . تیپ 2 (ساده)

92,000,000 حاشیه بازار

  پژو 206 . تیپ 2 (فول)

94,200,000 67,283,000

  پژو 206 . تیپ 5 (ساده)

114,000,000 حاشیه بازار

  پژو 206 . تیپ 5 (فول)

120,000,000 83,690,000

  پژو 206 صندوقدار (ساده)

113,500,000 حاشیه بازار

  پژو 206 صندوقدار (فول)

119,500,000 80,303,000

  پژو 2008

396,000,000 114,994,000

  رانا LX

94,500,000 67,203,000

  دانگ فنگ H30 (بدون رینگ)

168,000,000 توقف تولید

  دانگ فنگ H30 (با رینگ)

171,000,000 توقف تولید

  رنو تندر E2

164,000,000 توقف تولید

  رنو تندر پلاس دنده‌ای

181,000,000 توقف تولید

  رنو تندر پلاس اتوماتیک (بدون رینگ)

218,000,000 توقف تولید

  رنو تندر پلاس اتوماتیک (با رینگ)

222,000,000 توقف تولید

  هایما اس 5 توربو ( S5 )

290,000,000 178,370,000

  هایما اس 7 توربو ( S7 )

322,000,000 حاشیه بازار

  پیکاپ دوکابین فوتون . بنزینی

280,000,000 351,160,000

  پیکاپ دوکابین فوتون . دیزل

425,000,000 364,290,000

  سوزوکی ویتارا

ناموجود توقف تولید

سایپا

  سایپا 111 (سفید)

58,500,000 39,800,000

  سایپا 111 (تنوع رنگ)

58,900,000 39,941,000

  سایپا 131 (سفید)

54,000,000 37,381,000

  سایپا 131 (تنوع رنگ)

54,200,000 37,641,000

  سایپا 132 (سفید)

56,000,000 توقف تولید

  سایپا 132 (تنوع رنگ)

56,400,000 توقف تولید

  سایپا 151

62,500,000 40,330,000

  تیبا (رینگ فولادی)

65,000,000 43,460,000

  تیبا (رینگ آلومینیومی)

67,400,000 46,443,000

  تیبا 2 (سفید)

71,000,000 51,360,000

  تیبا 2 (تنوع رنگ)

71,300,000 51,603,000

  ساینا (ساده)

71,400,000 55,960,000

  ساینا (فول)

73,500,000 58,960,000

  ساینا اتوماتیک

ناموجود توقف تولید

  کوییک دنده‌ای

80,000,000 61,220,000

  کوییک دنده‌ای R

87,000,000 68,326,000

  کوییک اتوماتیک

115,000,000 توقف فروش

  وانت زامیاد

90,000,000 67,335,000

  وانت زامیاد (رادیال)

90,800,000 70,135,000

  وانت زامیاد گازسوز (ساده)

99,000,000 77,300,000

  وانت زامیاد دیزل . یورو 5

146,000,000 129,880,000

  وانت پادرا

ناموجود توقف فروش

  آریو (دنده ای)

129,500,000 توقف تولید

  آریو (اتوماتیک)

162,000,000 توقف تولید

  چانگان CS35

218,500,000 155,000,000

  کیا سراتو 2000 (اتوماتیک)

347,000,000 295,000,000

  سیتروئن C3 (تیپ 1)

415,000,000 238,450,000

  سیتروئن C3 (تیپ 2)

423,000,000 241,950,000

پارس خودرو

  برلیانس H220 دنده‌ای

117,000,000 توقف تولید

  برلیانس H230 دنده‌ای

118,000,000 توقف تولید

  برلیانس H320

147,000,000 توقف تولید

  برلیانس H320 . اتوماتیک

175,000,000 توقف تولید

  برلیانس H330

146,000,000 توقف تولید

  برلیانس H330 . اتوماتیک

178,000,000 توقف تولید

  برلیانس کراس

218,000,000 توقف تولید

  رنو تندر 90

165,000,000 توقف تولید

  رنو پارس تندر

168,000,000 توقف تولید

  رنو ساندرو - دنده‌ای

ناموجود توقف تولید

  رنو ساندرو - اتوماتیک

225,000,000 توقف تولید

  رنو ساندرو استپ‌وی - دنده‌ای

ناموجود توقف تولید

  رنو ساندرو استپ‌وی - اتوماتیک

242,000,000 توقف تولید

  پیکاپ دوکابین ریچ

189,000,000 184,800,000

مدیران خودرو

  MVM 315 هاچ‌بک (Excellent)

143,000,000 144,500,000

  ام وی ام X22 دنده ای (لاکچری)

175,000,000 179,700,000

  ام وی ام X22 دنده ای (اسپورت) EX

186,000,000 188,500,000

  ام وی ام X22 اتوماتیک (لاکچری)

199,000,000 203,500,000

  ام وی ام X22 اتوماتیک (اسپورت) EX

212,000,000 212,000,000

  ام وی ام X33

246,000,000 247,800,000

  ام وی ام X55 (اکسلنت)

367,000,000 380,200,000

  ام وی ام X55 (اکسلنت/ اسپورت)

373,000,000 382,200,000

  چری آریزو 5 (دنده‌ای)

205,000,000 208,700,000

  چری آریزو 5 (Turbo)

267,000,000 259,000,000

  چری آریزو 6 (Turbo)

383,000,000 379,900,000

  چری تیگو 5 (IL)

325,000,000 325,500,000

  چری تیگو 5 (IE)

334,000,000 348,400,000

  چری تیگو 7 (Excellent)

390,000,000 435,500,000

  چری تیگو 7 (IE)

436,000,000 459,200,000

کرمان موتور

  جک J4 اتوماتیک

162,000,000 156,500,000

  جک S3 اتوماتیک

226,000,000 217,500,000

  جک S5 اتوماتیک

310,000,000 307,500,000

  هیوندای I20

340,000,000 توقف فروش

  هیوندای اکسنت

335,000,000 توقف فروش

  هیوندای النترا

560,000,000 توقف فروش

  هیوندای سوناتا

785,000,000 توقف عرضه

  هیوندای توسان

790,000,000 توقف عرضه

  هیوندای سانتافه

900,000,000 توقف عرضه

  هیوندای آزرا 2018

980,000,000 توقف عرضه

  هیوندای آزرا 2019

1,040,000,000 950,000,000

گروه بهمن

  مزدا3

452,000,000 273,000,000

  بسترن B30

225,000,000 124,300,000

  وانت کارا - تک کابین

99,500,000 86,560,000

  وانت کارا - دو کابین

109,000,000 96,260,000

  وانت کاپرا

ناموجود 264,851,000

  هاوال H2

330,000,000 توقف تولید

ایران خودرو

قیمت تایر خودرو

قیمت ها براساس مدل و عنوان است. ممکن است براساس تعداد فروش تک یا جفت باشد.

آخرین به روز رسانی در تاریخ شنبه، ۷ دی ۱۳۹۸ ، ۱۲:۱۱:۲۷

کویر

مدل لاستیک جزئیات سایز قیمت ( تومان )

  لاستیک کویر تایر

گل KB12 165.65.13 540,000

  لاستیک کویر تایر

گل KB2000 175.60.13 600,000

  لاستیک کویر تایر

گل KB22 185.65.14 600,000

  لاستیک کویر تایر

گل KB77 205.60.14 900,000

  لاستیک کویر تایر

گل KB27 185.65.15 600,000

  لاستیک کویر تایر

گل KB77 205.60.15 950,000

یزدتایر

  یزدتایر

گل ونوس 165.65.13 580,000

  لاستیک یزد تایر

گل اورانوس 185.65.14 620,000

  لاستیک یزد تایر

گل مرکوری 205.60.14 1,060,000

  لاستیک یزد تایر

گل اورانوس 185.65.15 670,000

  لاستیک یزد تایر

گل مرکوری 205.60.15 1,100,000

بارز

  لاستیک بارز

گل P648 165.65.13 570,000

  لاستیک بارز

گل P601 175.60.13 600,000

  لاستیک بارز

گل P640 185.65.14 610,000

  لاستیک بارز

گل P624 205.60.14 830,000

  لاستیک بارز

گل P640 185.65.15 630,000

  لاستیک بارز

گل P648 195.65.15 540,000

  لاستیک بارز

گل P624 205.60.15 880,000

  لاستیک بارز

گل P624 205.50.16 950,000

  لاستیک بارز

گل S630 215.65.16 1,250,000

  لاستیک بارز

گل S630 225.70.16 1,350,000

  لاستیک بارز

گل S677 225.65.17 1,300,000

  لاستیک بارز

گل S673 235.65.17 1,350,000

رودستون

  لاستیک رودستون

گل CP672 175.60.13 920,000

  لاستیک رودستون

گل N Blue HD Plus 185.60.13 950,000

  لاستیک رودستون

گل CP661 185.70.13 1,300,000

  لاستیک رودستون

گل N5000 Plus 205.60.14 1,550,000

  لاستیک رودستون

گل N5000 Plus 185.65.14 1,350,000

  لاستیک رودستون

گل N5000 Plus 195.60.14 1,550,000

  لاستیک رودستون

گل N5000 Plus 205.65.14 1,500,000

  لاستیک رودستون

گل N5000 Plus 205.60.15 1,750,000

  لاستیک رودستون

گل CP672 185.65.15 1,450,000

  لاستیک رودستون

گل CP672 205.55.16 1,950,000

  لاستیک رودستون

گل CP672 215.55.16 2,900,000

  لاستیک رودستون

گل NFera SU1 215.45.17 2,100,000

  لاستیک رودستون

گل NFera SU1 215.55.17 2,800,000

  لاستیک رودستون

گل NFera SU1 225.45.17 3,000,000

  لاستیک رودستون

گل NFera SU1 245.50.18 3,450,000

  لاستیک رودستون

گل CP672 225.50.18 3,450,000

  لاستیک رودستون

گل ROADIAN HTX RH5 245.60.18 3,500,000

کومهو

  لاستیک کومهو

گل SENSE KR26 165.65.13 800,000

  لاستیک کومهو

گل Ecsta SPT KU31 185.65.14 1,350,000

  لاستیک کومهو

گل SOLUS HS11 205.60.14 1,600,000

  لاستیک کومهو

گل Ecsta HS51 205.60.14 1,600,000

  لاستیک کومهو

گل SOLUS HS11 195.60.14 1,500,000

  لاستیک کومهو

گل Ecsta HS51 205.65.14 1,600,000

  لاستیک کومهو

گل Ecsta HS51 205.60.15 1,850,000

  لاستیک کومهو

گل SOLUS HS11 195.60.15 1,600,000

  لاستیک کومهو

گل Ecsta HS51 205.50.15 1,800,000

  لاستیک کومهو

گل Ecsta HS51 205.55.16 2,100,000

  لاستیک کومهو

گل Eco Solus KL21 215.65.16 2,250,000

  لاستیک کومهو

گل SOLUS KH17 195.50.16 2,200,000

  لاستیک کومهو

گل Ecowing ES01 KH27 225.70.16 2,800,000

  لاستیک کومهو

گل SOLUS HS11 235.60.16 2,700,000

  لاستیک کومهو

گل ECSTA HS51 225.55.16 3,300,000

  لاستیک کومهو

گل Crugen HP71 235.70.16 3,400,000

  لاستیک کومهو

گل Ecsta HS51 205.45.16 2,500,000

  لاستیک کومهو

گل Ecowing Es01 kh27 215.60.16 2,400,000

  لاستیک کومهو

گل SOLUS KH17 205.65.16 2,300,000

  لاستیک کومهو

گل CRUGEN HP91 265.70.16 3,500,000

  لاستیک کومهو

گل SOLUS KH17 215.45.17 2,200,000

  لاستیک کومهو

گل Eco SOLUS KL21 225.60.17 1,900,000

  لاستیک کومهو

گل Eco SOLUS KL21 225.65.17 3,000,000

  لاستیک کومهو

گل SOLUS KH17 225.50.17 2,600,000

  لاستیک کومهو

گل Crugen HP71 235.60.17 2,800,000

  لاستیک کومهو

گل Eco SOLUS KL21 215.60.17 2,800,000

  لاستیک کومهو

گل Ecsta HS51 225.45.17 2,700,000

  لاستیک کومهو

گل Ecsta HS51 215.55.17 3,000,000

  لاستیک کومهو

گل SOLUS KH17 225.55.17 2,800,000

  لاستیک کومهو

گل ECSTA HS51 225.50.17 2,600,000

  لاستیک کومهو

گل Eco SOLUS KL21 235.65.17 2,800,000

  لاستیک کومهو

گل Ecowing Es01 kh27 235.55.17 2,900,000

  لاستیک کومهو

گل Eco SOLUS KL21 235.60.18 3,300,000

  لاستیک کومهو

گل Eco SOLUS KL21 225.55.18 2,950,000

  لاستیک کومهو

گل SOLUS KH17 225.45.18 2,700,000

  لاستیک کومهو

گل Road Venture APT KL51 235.55.18 3,000,000

  لاستیک کومهو

گل Ecsta XC KU26 235.45.18 3,200,000

  لاستیک کومهو

گل Eco SOLUS KL21 245.60.18 3,300,000

  لاستیک کومهو

گل Ecsta LE Sport KU39 245.45.18 3,200,000

  لاستیک کومهو

گل CRUGEN HP91 235.50.18 3,050,000

  لاستیک کومهو

گل CRUGEN PREMIUM KL33 255.60.18 3,400,000

  لاستیک کومهو

گل CRUGEN HP91 225.60.18 3,300,000

  لاستیک کومهو

گل CRUGEN PREMIUM KL33 235.55.19 3,100,000

  لاستیک کومهو

گل Ecsta LE Sport KU39 275.35.19 3,600,000

  لاستیک کومهو

گل ECSTA PS91 275.40.19 3,800,000

هانکوک

  لاستیک هانکوک

گل Smart Plus H429 175.70.13 1,500,000

  لاستیک هانکوک

گل OPTIMO ME02 K424 185.60.13 1,070,000

  لاستیک هانکوک

گل OPTIMO ME02 K424 205.60.14 1,900,000

  لاستیک هانکوک

گل OPTIMO ME02 K424 235.60.16 3,600,000

  لاستیک هانکوک

گل Ventus ME01 K114 205.55.16 2,500,000

  لاستیک هانکوک

گل OPTIMO K415 195.50.16 2,800,000

  لاستیک هانکوک

گل Dynapro HP2 RA33 245.70.16 3,800,000

  لاستیک هانکوک

گل Dynapro HP2 RA33 225.70.16 3,800,000

  لاستیک هانکوک

گل Dynapro HP2 RA33 235.70.16 3,500,000

  لاستیک هانکوک

گل Ventus ME01 K114 225.50.17 3,500,000

  لاستیک هانکوک

گل Ventus Prime2 K115 215.45.17 3,600,000

  لاستیک هانکوک

گل OPTIMO K415 215.55.17 3,000,000

  لاستیک هانکوک

گل Dynapro HP2 RA33 225.65.17 3,700,000

  لاستیک هانکوک

گل OPTIMO K415 225.45.17 3,500,000

  لاستیک هانکوک

گل OPTIMO H426 235.55.18 3,900,000

  لاستیک هانکوک

گل OPTIMO H426 225.55.18 3,900,000

  لاستیک هانکوک

گل Dynapro HP RA23 245.60.18 3,700,000

  لاستیک هانکوک

گل OPTIMO K415 225.45.18 3,800,000

  لاستیک هانکوک

گل Ventus V12 evo2 K120 245.40.18 3,500,000

  لاستیک هانکوک

گل Dynapro HP2 RA33 235.60.18 3,700,000

  لاستیک هانکوک

گل Ventus V12 evo K110 225.50.18 3,500,000

  لاستیک هانکوک

گل Ventus Prime2 K115 245.45.18 3,700,000

  لاستیک هانکوک

گل Ventus Prime2 K115 235.55.19 4,400,000

  لاستیک هانکوک

گل Ventus Prime2 K115 245.40.19 3,600,000

  لاستیک هانکوک

گل Ventus V12 evo2 K120 275.35.19 3,600,000

  لاستیک هانکوک

گل Ventus V12 evo2 K120 275.40.19 3,600,000

مارشال

  لاستیک مارشال

گل CRUGEN KL21 225.65.17 3,100,000

  لاستیک مارشال

گل CRUGEN KL21 235.60.18 3,300,000

  لاستیک مارشال

گل Matrac STX KL12 285.60.17 2,600,000

  لاستیک مارشال

گل Matrac MU12 225.45.18 3,300,000

یوکوهاما

  لاستیک یوکوهاما

گل DB E70B 215.60.16 2,800,000

  لاستیک یوکوهاما

گل GEOLANDAR H/T G039 265.70.16 3,850,000

  لاستیک یوکوهاما

گل DB E70B 215.55.17 2,800,000

  لاستیک یوکوهاما

گل G94B 285.65.17 4,300,000

سومیتومو

  لاستیک سومیتومو

گل HTR 200 205.60.14 1,600,000

  لاستیک سومیتومو

گل HTR 900 185.65.15 1,450,000

  لاستیک سومیتومو

گل HTR 900 195.60.15 1,500,000

  لاستیک سومیتومو

گل HTR 200 195.50.15 1,700,000

  لاستیک سومیتومو

گل HTR 900 205.60.15 1,750,000

  لاستیک سومیتومو

گل HTR A/S P01 205.65.15 1,900,000

  لاستیک سومیتومو

گل HTR 900 215.60.15 2,200,000

  لاستیک سومیتومو

گل HTR A/S P01 205.55.16 2,100,000

  لاستیک سومیتومو

گل HTR A/S P01 215.60.16 2,450,000

  لاستیک سومیتومو

گل HTR 900 205.50.16 2,300,000

  لاستیک سومیتومو

گل HTR 900 215.55.16 2,500,000

  لاستیک سومیتومو

گل HTR 900 225.45.17 3,900,000

  لاستیک سومیتومو

گل HTR Z III 245.40.17 3,500,000

  لاستیک سومیتومو

گل HTR Z III 265.35.18 3,900,000

  لاستیک سومیتومو

گل HTR Z III 255.35.18 3,700,000

  لاستیک سومیتومو

گل HTR Z III 275.35.18 4,200,000

  لاستیک سومیتومو

گل HTR 900 225.40.18 3,100,000

  لاستیک سومیتومو

گل HTR 900 225.45.18 3,200,000

  لاستیک سومیتومو

گل HTR 900 245.45.18 3,300,000

  لاستیک سومیتومو

گل HTR Z III 245.40.19 3,900,000

  لاستیک سومیتومو

گل HTR Z III 255.35.19 4,000,000

  لاستیک سومیتومو

گل HTR Z III 275.35.19 3,900,000

  لاستیک سومیتومو

گل HTR Z III 275.40.19 4,400,000

  لاستیک سومیتومو

گل HTR Z III 245.40.20 4,600,000

کویر

قیمت خودروهای وارداتی

آخرین به روز رسانی در تاریخ پنجشنبه، ۳ بهمن ۱۳۹۸ ، ۰۸:۲۷:۵۹

هیوندای - Hyundai

نام خودرو قیمت بازار (تومان) قیمت نمایندگی (تومان)

  هیوندای النترا 2018

560,000,000 489,000,000

  هیوندای سوناتا LF . فول 2017

780,000,000 توقف فروش

  هیوندای سوناتا 2017 هیبرید +GLS

800,000,000 توقف فروش

  هیوندای سوناتا 2018 هیبرید GL

690,000,000 توقف فروش

  هیوندای سوناتا 2018 هیبرید GLS

860,000,000 توقف فروش

  هیوندای سوناتا 2018 هیبرید +GLS

880,000,000 توقف فروش

  هیوندای توسان 2017

760,000,000 توقف فروش

  هیوندای سانتافه . فول . 6 رادار

950,000,000 توقف فروش

کیا موتورز - Kia Motors

  کیا سراتو 2018

550,000,000 469,790,000

  کیا اسپورتیج 2017

855,000,000 629,140,000

  کیا اسپورتیج 2018

960,000,000 توقف فروش

  کیا اپتیما 2017

ناموجود توقف فروش

  کیا اپتیما هیبرید 2018

885,000,000 توقف فروش

  کیا سورنتو 2017

1,280,000,000 توقف فروش

  کیا سورنتو 2018

1,390,000,000 توقف فروش

رنو - Renault

  رنو تلیسمان 2018

785,000,000 توقف فروش

  رنو کولئوس 2018

910,000,000 توقف فروش

تویوتا - Toyota

  تویوتا CH-R تیپ لانچ 2018

830,000,000 توقف فروش

  تویوتا CH-R تیپ استایل 2018

880,000,000 توقف فروش

  تویوتا پریوس 2017 تیپ C

570,000,000 توقف فروش

  تویوتا راو 4 مدل 2018

1,200,000,000 توقف فروش

  تویوتا هایلوکس 2016 / اتوماتیک

1,230,000,000 توقف فروش

لکسوس - Lexus

  لکسوس NX200 T هفت کلید 2017

1,800,000,000 توقف فروش

  لکسوس NX300 H هفت کلید 2017

1,720,000,000 توقف فروش

  لکسوس RX200T . فول 2017

2,800,000,000 توقف فروش

نیسان - Nissan

  نیسان جوک (اسکای پک)

450,000,000 توقف فروش

  نیسان جوک (پلاتینیوم)

510,000,000 440,000,000

  نیسان جوک (اسپورت)

620,000,000 540,000,000

  نیسان ایکس-تریل 2017

820,000,000 توقف فروش

  نیسان ایکس-تریل 2018

1,000,000,000 توقف فروش

میتسوبیشی - Mitsubishi

  میتسوبیشی میراژ 2018

270,000,000 توقف فروش

  میتسوبیشی لنسر 2018

420,000,000 توقف فروش

  میتسوبیشی ASX فول 2018

645,000,000 توقف فروش

  میتسوبیشی اوتلندر 2018

785,000,000 توقف فروش

  میتسوبیشی اوتلندر PHEV مدل 2018

980,000,000 توقف فروش

DS Automobiles

  دی اس DS3 مدل 2018

ناموجود توقف فروش

  دی‌اس DS5 مدل 2018

ناموجود توقف فروش

  دی‌اس DS6 مدل 2018

740,000,000 توقف فروش

  دی‌اس DS7 مدل 2018 (اپرا)

1,380,000,000 توقف فروش

سانگ یانگ - SsangYong

  سانگ‌یانگ تیولی 2018

445,000,000 توقف فروش

  سانگ‌یانگ کوراندو 2018

520,000,000 توقف فروش

پورشه - Porsche

  پورشه باکستر 2017

2,750,000,000 توقف فروش

  پورشه ماکان 2017

3,140,000,000 توقف فروش

بی ام و - B.M.W

  بی‌ام و 218

850,000,000 899,000,000

  بی ام و 220

--- 1,349,000,000

  بی‌ام و 230

--- 1,625,000,000

  بی‌ام و 330I

1,360,000,000 1,350,000,000

  بی‌ام و 530 تیپ Perfection

2,000,000,000 2,099,000,000

  بی‌ام و 730LI تیپ LEGASY SPORT

2,650,000,000 2,849,000,000

  بی‌ام و 730LI تیپ LEGASY LOUNGE

2,820,000,000 ---

  بی‌ام و 730LI تیپ INDIVIUAL

2,960,000,000 2,999,000,000

  بی‌ام و X1 مدل 25I تیپ Adventure Sport

1,450,000,000 1,349,000,000

  بی‌ام و X3 مدل 28I تیپ Dynamic

2,050,000,000 توقف فروش

  بی‌ام و X4 مدل 28I تیپ Exclusive

2,200,000,000 توقف فروش

فولکس‌واگن - Volkswagen

  فولکس‌واگن گلف GTI

920,000,000 توقف فروش

  فولکس‌واگن پاسات

1,030,000,000 توقف فروش

  فولکس‌واگن تیگوان

1,200,000,000 توقف فروش

مینی - Mini

  مینی کوپر

950,000,000 1,031,000,000

  مینی کلابمن S

1,330,000,000 توقف فروش

  مینی کانتریمن S

1,490,000,000 توقف فروش

بورگوارد - Borgward

  بورگوارد BX5

630,000,000 670,000,000

  بورگوارد BX7

870,000,000 830,000,000

هیوندای - Hyundai

قیمت باتری خودرو

آخرین به روز رسانی در تاریخ پنجشنبه، ۱۲ دی ۱۳۹۸ ، ۱۰:۰۷:۲۰

فالکون

آمپر قیمت ( تومان )

  45 اتمی

---

  55 اتمی

385,000

  60 اتمی

515,000

  62 اتمی

---

  66 اتمی

---

  70 اتمی

---

  75 اتمی

---

  80 اتمی

---

  90 اتمی

---

  100 اتمی

---

کابوک

  55 اتمی

310,000

  60 اتمی

353,000

  66 اتمی

362,000

  70 اتمی

400,000

  74 اتمی

400,000

سهند

  50 اتمی

285,000

  55 اتمی

310,000

  60 اتمی

350,000

  66 اتمی

360,000

  70 اتمی

395,000

  90 اتمی

465,000

  90 اسیدی

470,000

  100 اسیدی

510,000

  120 اسیدی

610,000

  150 اسیدی

757,000

  200 اسیدی

950,000

هندل

  55 اتمی

350,000

  60 اتمی

380,000

  66 اتمی

420,000

  70 اتمی

449,000

  74 اتمی

475,000

واریان

  50 اتمی

245,000

  55 اتمی

268,000

  60 اتمی

290,000

  66 اتمی

310,000

  74 اتمی

350,000

  100 اتمی

470,000

صبا باطری

  آرمو 50

265,000

  آرمو 55

285,000

  آرمو 60

300,000

  آرمو 66

330,000

  آرمو 70

350,000

  آرمو 74

360,000

  آرمو 88

430,000

  آرمو 90

430,000

  آرمو 100

470,000

  آرمو 120

560,000

  آرمو 150

690,000

  آرمو 200

880,000

  واریان 50

265,000

  واریان 55

285,000

  واریان 60

300,000

  واریان 66

330,000

  واریان 70

350,000

  واریان 74

360,000

  واریان 90

430,000

  واریان 100

---

  واریان 120

---

پوما

  35

340,000

  45

410,000

  55

480,000

  60

520,000

  62

530,000

  66

570,000

  70

600,000

  74

620,000

  88

730,000

  90

740,000

  100

820,000

  120

970,000

  150

1,200,000

  170

1,350,000

  200

1,550,000

آرارات

  35

---

  45

---

  55

360,000

  60

---

  62

405,000

  66

430,000

  70

---

  74

483,000

  80

---

  88

---

  90

---

  100

---

  120

---

  150

---

  170

---

  180

---

  200

---

سوزوکی

  35

300,000

  45

340,000

  50

340,000

  60

390,000

  62

---

  66

420,000

  70

440,000

  74

460,000

  88

540,000

  100

680,000

  120

790,000

  150

860,000

  160

---

  190

1,060,000

  200

1,100,000

اوربیتال (سپاهان)

  35 ( اتمی )

280,000

  45 ( اتمی )

320,000

  50 ( اتمی )

320,000

  55 ( اتمی )

340,000

  60 ( اتمی )

370,000

  66 ( اتمی )

400,000

  70 ( اتمی )

420,000

  74 ( اتمی )

440,000

  88 ( اتمی )

520,000

  100 ( اتمی )

660,000

  120 ( اتمی )

770,000

  150 ( اتمی )

840,000

  170 ( اتمی )

930,000

  190 ( اتمی )

1,040,000

  200 ( اتمی )

1,080,000

اتمیک (توان)

  35

280,000

  45

320,000

  50

330,000

  100

660,000

  120

775,000

  190

1,070,000

برنا

  45

300,000

  50

320,000

  55

350,000

  60

380,000

  66

425,000

  70

450,000

  74

478,000

فالکون