جستجو در تمام متون و مستندات کارگیک
CarGeek | کارگیک

Iraninan cars serials guide

راهنمای محل شماره های موتور و شاسی انواع سواری

دریافت فایل PDF راهنمای محل شماره های موتور و شاسی در بازدید اولیه انواع خودروها

ردیف

نوع وسیستم

محل حک شماره موتور

محل حک شماره شاسی

محل نصب پلاکت مشخصات

توضیحات

1

اپل وکترا

اپل آسترا سدان

جلوسیلندرسمت چپ زیر شمع 1 بصورت اریب

داخل اتاق مجاور صندلی سمت راست جنب پایه رکاب

سینی جلوپشت داشبورد سمت راست

 

2

اپل امگا

اپل کالبرا

اپل آسترا GLS

جلوسیلندرسمت راست زیر شمع 4 بصورت اریب

داخل اتاق مجاور صندلی سمت راست جنب پایه رکاب

سینی پشت داشبورد سمت راست

 

3

BMW 730  مدل 2004
BMW 320  مدل 2005

سمت چپ سیلندر پشت دینام

روی سینی پشت گلگیرجلو سمت راست

روی سینی پشت گلگیر جلو سمت راست

 

4

BMW  x3  مدل 2005  - 6 سیلندر

سمت چپ سیلندر پشت دینام

سینی پشت داشبورد سمت راست

پشت گلگیر جلو سمت راست(محفظه موتور)

 

5

BMW z3  مدل 1997 - 6 سیلندر

سمت چپ سیلندر

سینی پشت داشبورد (وسط)

سینی پشت گلگیرجلو

 

6

BMW 728  -  6 سیلندر

سمت چپ سیلندر

سینی پشت گلگیرجلو سمت راست

سینی پشت گلگیرجلو سمت راست

 

7

بی ام و I318 مدل 2005  4 سیلندر

جلو موتور سمت راست

زیر شیشه جلو سمت چپ

سینی پشت گلگیرجلو سمت چپ

 

8

BMW z4  مدل 2003 - 6 سیلندر

سمت چپ سیلندر(قسمت پائین)

سینی پشت گلگیرجلو سمت راست

زیر شیشه جلو سمت چپ

 

9

بنز C180

بین موتور و گیربکس بصورت اریب

زیر صندلی جلو سمت راست

ستون درب جلو سمت راست

 

10

پژو 307 دودرب

تنه سیلندر سمت راست

سینی پشت گلگیر جلو سمت راست

سینی پشت گلگیر جلو سمت راست

 

11

پژو 605

پائین سیلندر سمت راست

لبه سینی پشت داشبورد 

ستون درب جلو سمت راست

 

12

پژو 206

جلو سیلندر

زیر صندلی عقب سمت راست

سینی گلگیر جلو سمت راست

 

13

پژو 405 - پژو پارس - پژو GLI 405 

جلو سیلندر

بالای رکاب درب عقب سمت راست

سینی پشت داشبورد سمت چپ

 

14

پژو RD 1600

جلو سیلندر سمت راست

زیر صندلی عقب سمت راست

سینی پشت داشبورد (وسط)

 

15

پیکان

بالای تنه سیلندر سمت راست(جلوی موتور)

زیر صندلی عقب سمت راست

سینی پشت گلگیر جلو سمت راست

 

16

پراید

پشت سیلندر سمت چپ زیر پمپ بنزین

سینی پشت داشبورد سمت راست

سینی پشت داشبورد سمت راست

 

17

پاژن  GLV 3000

سمت راست سیلندرمحل اتصال به گیربکس

پشت چرخ جلوسمت راست

سینی پشت داشبورد 

درسایرتیپ ها     موتور: سمت راست سیلندر: محل اتصال گلوئی اگزوز

18

پروتون ویرا 

پروتون سدان

تنه سیلندرسمت راست زیرپمپ هیدرولیک فرمان

سینی پشت داشبورد سمت راست

سینی پشت داشبورد (وسط)

 

19

تویوتا کمری

جلوسیلندر سمت چپ(قسمت بالا)

سینی پشت داشبورد 

ستون درب راننده

 

20

تویوتالندکروز استیشن

تنه سیلندرسمت چپ قسمت عقب موتور

پشت چرخ جلوسمت راست حک شده

سینی پشت داشبورد 

 

21

تویوتاپرادو استیشن مدل2004 -6سیلندر

تنه سیلندر سمت چپ قسمت پائین

پشت چرخ جلو سمت راننده

ستون درب راننده

 

22

تویوتا کرولا GLI  مدل 2005

تنه سیلندر سمت چپ قسمت عقب

سینی پشت داشبورد 
(وسط)

زیر شیشه جلو سمت چپ

 

23

تویوتا لکزسRX300  مدل 2001- 6سیلندر

جلوسیلندر(قسمت وسط 7 رقم است)

زیر شیشه جلو سمت چپ

سینی گلگیر جلو سمت چپ

 

24

تویوتا کریسیداGLI  مدل 1997

تنه سیلندر سمت چپ

سینی پشت داشبورد 

سینی پشت داشبورد 

شماره شاسی درمدلهای بالاستون درب جلوسمت چپ

25

تویوتا اکو

قسمت جلوسیلندربین شمع2و1 ازبالا قابل رویت

سینی پشت داشبورد وسط(زیرقاب است)

بصورت برچسب روی ستون درب راننده

 

26

تویوتالندکروزکیانGX100-GXR100-آمبولانس75EI3

تنه سیلندر سمت چپ

پشت چرخ جلو سمت راست

سینی پشت داشبورد سمت چپ(بالای بوسترترمز)

 

27

دوو ETI

جلو سیلندرسمت چپ زیرشمع 1

داخل اتاق مجاورصندلی جلوسمت راست جنب پایه رکاب

سینی جلو سمت راست جنب رادیاتور

 

28

دوو ماتیز

روی سطح افقی پشت کمپرسور کولر

ناودانی سینی پشت داشبورد 

روی سینی بالای رادیاتورقسمت راست

 

29

رنو 5

حک شده روی پایه دلکو

سینی پشت گلگیرجلو سمت راست

سینی پشت گلگیرجلو سمت راست

 

30

رنو 21

جلوسیلندر سمت چپ

سینی پشت داشبورد حک شده

سینی پشت داشبورد 

 

21

رنو مگان

قسمت جلو سیلندر

حک شده در صندوق عقب

ستون درب جلو سمت راست

 

22

سمند

جلو سیلندر

بالای رکاب درب عقب سمت راست

سینی پشت داشبورد سمت راست

 

23

سپند PK

تنه سیلندر محل اتصال پوسته گیربکس به سیلندر سمت چپ

سینی پشت داشبورد سمت راست زیر ناودانی

سینی پشت داشبورد 

 

24

سیناد

بصورت پلاک منصوب بر قسمت جلوته سیلندر

روی سرکمک جلو سمت چپ

سینی پشت داشبورد (درسطح داخل محفظه موتورجنب منبع آب برف پاک کن

 

25

استیشن کاروان سایپا GLX 701 وآمبولانس سالار 77

سمت چپ ته سیلندر

سمت چپ تیغه شاسی زیردرب دوم

سینی پشت گلگیرجلو سمت چپ(پشت منبع انبساط رادیاتور)

 

26

سیتروئن زانتیا

پیشانی سیلندر جنب فیلتر

سینی پشت داشبورد سمت چپ

سینی پشت داشبورد سمت راست

 

27

کار غزال 32213

تنه سیلندرسمت چپ بالای دسته موتور

پشت چرخ جلو سمت راست(پائین شیشه جلو)

ستون درب جلوسمت راست

 

28

کیا کلاروس

تنه سیلندر سمت چپ قسمت پائین

سینی پشت داشبورد 

ستون درب جلو سمت راست

 

29

فولکس تورک مدل 2004-6 سیلندروفولکس پاسات مدل 2004- 4 سیلندر

تنه سیلندر سمت چپ

زیر شیشه جلو سمت چپ

ستون درب جلو سمت چپ

 

30

کیا شوما

پشت سیلندر سمت چپ

سینی پشت داشبورد 

ستون درب جلوسمت راست

 

31

گالانت مدل 1993

جلو سیلندر مجاور گژروغن

پشت چرخ جلو سمت راست

سینی پشت داشبورد سمت راست

 

32

موسو E32M2-E32M3

تنه سیلندر سمت راست پشت دینام

پشت چرخ جلو سمت راست

سینی پشت داشبورد بالای بوسترترمز

 

33

میتسوبیشی پاجرو GLS  مدل 2004 -6 سیلندر

تنه سیلندر قسمت عقب سمت راست

سینی پشت داشبورد 

سینی پشت داشبورد 

 

34

میتسوبیشی پاجرو GLS مدل 2005- 6 سیلندر

تنه سیلندر قسمت عقب سمت راست بطورعمودی

زیر شیشه جلو سمت چپ

سینی پشت داشبورد سمت چپ

 

35

میتسوبیشی لانسر

جلو سیلندر زیر شمع 1

سینی پشت داشبورد سمت راست

سینی پشت داشبورد (وسط)

 

36

میتسوبیشی اوتلاند مدل 2004

پیشانی موتور جلو سمت راست

سینی پشت داشبورد 

سینی پشت داشبورد 

 

37

مزدا 323GLX

سمت راست سیلندرزیر اگزوز بالای تیغهای از بدنه سیلندر

سینی پشت داشبورد سمت راست

سینی پشت داشبورد سمت راست

 

38

مزدا 323 F

انتهای سیلندر سمت راست زیر فیلترروغن

سینی پشت داشبورد (وسط)

سینی پشت داشبورد سمت راست

 

39

مزدا 323 FLدنده اتوماتیک

تنه سیلندر سمت چپ زیر شمع 1

سینی پشت داشبورد سمت راست

سینی پشت داشبورد سمت راست

 

40

آمبولانس مزدا 2000 B

تنه سیلندر سمت چپ جنب دلکو

پشت چرخ جلو سمت چپ

سینی پشت داشبورد 

 

41

نیسان رونیز

تنه سیلندر محل اتصال به گیربکس

حک شده تیغه شاسی سمت راست قسمت وسط

سینی پشت گلگیرجلو سمت راست

 

42

نیسان ماکسیما

روی تنه سیلندر سمت چپ قسمت عقب محل اتصال به گیربکس

سینی پشت داشبورد (وسط)

سینی پشت داشبورد سمت چپ

 

43

نیسان سرانزا

تنه سیلندر قسمت عقب

حک شده تیغه شاسی سمت راست حدفاصل درب عقب وجلو

سینی پشت گلگیرجلو سمت راست

 

44

نیسان سافاریKA 160

تنه سیلندرعقب سمت چپ محل اتصال به گیربکس وموتور

حک شده پشت چرخ جلوسمت چپ

سینی پشت داشبورد سمت راست

 

45

نیسان سانی

جلو سیلندر

سینی پشت داشبورد 

سینی پشت داشبورد سمت راست

 

46

نیسان بلویرد

جلو سیلندر سمت چپ

سینی پشت داشبورد 

ستون درب جلو سمت چپ

 

47

نیسان پاترول

تنه سیلندر سمت راست قسمت پائین

روی شاسی زیرباتری قسمت عقب

سینی پشت داشبورد 

 

48

هیوندای ورنا

جلو سیلندر زیر شمع 1

سینی پشت داشبورد سمت راست

سینی پشت داشبورد سمت چپ

 

49

هیوندای سوناتاFE  مدل 2003

تنه سیلندر سمت چپ قسمت جلو

سینی پشت داشبورد 

سینی پشت داشبورد سمت چپ

 

50

هیوندای اکسنت مدل 2004

تنه سیلندر سمت چپ

سینی پشت داشبورد سمت راست

سینی پشت داشبورد سمت چپ

 

51

هیوندای اکسنت مدل 1997

جلوی سیلندر سمت راست بالای پولکی(کاسه چراغ جلورا برداشته سپس رویت شود)

سینی پشت داشبورد 

سینی پشت داشبورد 

در هیوندای اکسنت 2000 پلاک مشخصات روی ستون درب راننده

52

هیوندای اکسل

جلوسیلندر سمت چپ زیر شمع 1

سینی پشت داشبورد سمت راست

سینی پشت داشبورد (وسط)

 

53

هیوندای کوپه

سمت چپ سیلندر

سینی پشت داشبورد 

سینی پشت داشبورد (وسط)

 

54

هیوندای استیشن تراجت

قسمت جلو سیلندر زیرقاب شمع هاسمت راست

سینی پشت گلگیر جلوسمت راست

سینی پشت گلگیر جلو سمت چپ

 

55

هوندا آکورد

جلو سیلندر سمت راست

سینی پشت داشبورد 

ستون درب جلو سمت راست

 

56

بنز 220 E

انتهای سیلندرمابین موتوروگیربکس بصورت اریب

سینی پشت داشبورد 

سینی پشت داشبورد (وسط)

 

57

بنز 240C  مدل 2002      6 سیلندر

سمت راست سیلندر قسمت عقب

زیرصندلی جلوسمت راست

ستون درب جلوسمت چپ

درمدل 2005 برچسب مشخصات درستون درب جلو سمت راست

58

بنز 230 C مدل 2002      4 سیلندر

قسمت عقب موتوربین موتوروگیربکس

زیرصندلی جلوسمت راست

ستون درب جلو سمت راست

 

59

بنز 240 E مدل 2005       4 سیلندر

قسمت عقب موتورسمت راست محل اتصال موتوروگیربکس

زیرصندلی جلوسمت راست

ستون درب جلوسمت چپ

 

60

بنز 350 S مدل 2005      6 سیلندر

سمت راست سیلندر قسمت عقب

جلوصندلی عقب سمت راست(داخل جعبه فیوز)

ستون درب جلوسمت چپ

 

61

بنز MLS مدل 2004

سمت راست سیلندر قسمت عقب

زیر شیشه جلوسمت چپ

ستون درب جلوسمت چپ

 

62

بنز 500 S مدل 2003      8 سیلندر

قسمت عقب سمت راست سیلندر حدفاصل موتوروگیربکس

جلوصندلی عقب سمت راست(داخل جعبه فیوز)

ستون درب جلوسمت چپ

 

63

بنز E 200 مدل 2001      4 سیلندر

قسمت عقب سمت راست سیلندر حدفاصل موتوروگیربکس

زیرصندلی جلوسمت راست

ستون درب جلو سمت راست

 

64

بنز E 230

تنه سیلندرسمت چپ بالای دسته موتور

سینی پشت داشبورد سمت راست

سینی جلوبالای رادیاتور(پرچ شده)

 

65

بنز MB 140

بلوک سیلندر محل اتصال به گیربکس

پشت چرخ جلوسمت راست(قسمت جلو)

ستون درب جلو سمت راست

 

66

هیوندای النترا

جلوی موتورپشت گژروغن قسمت پائین حک شده

داخل موتور سینه اتاق حک شده

سینی پشت داشبورد 

 

67

مزدا 3

روی پوسته موتور

زیر سینی پشت داشبورد سمت راست

ستون درب جلو سمت راست

 

68

تندر L 90

روی پوسته موتور

زیر سینی پشت داشبورد سمت راست

زیر صندلی عقب سمت راست

 

69

ریو

روی تنه موتور قسمت پائین

زیر سینی پشت داشبورد سمت راست

زیرشیشه سینی جلو سمت راست

 

70

نیسان مورانو

روی پوسته موتور

در سیستم تعلیق چرخ جلو سیستم تعلیق جناقی مستقل

روی ستون بین درب عقب وجلو سمت چپ بصورت هولوگرام

 

71

سوزوکی گراندویتارا

جلوی موتور زیر استارتر موتور

پشت گیربکس روی سینی جلو و روی اکسل عقب

زیرشیشه سینی جلو سمت راست

 

72

هیوندای توسان

هیوندای سانتافه

هیوندای آزرا

مندرج در پائین موتورمحل اتصال سرشاسی جلووسینی جلوداخل حفره

 روی ستون بین درب عقب وجلو سمت چپ و داخل شیشه جلو سمت چپ

زیرشیشه سینی جلوپشت فرمان سمت چپ

 
 

راهنمای محل شماره های موتور و شاسی وانت و کامیونت ها

ردیف

نوع و سیستم

محل حک شماره موتور

محل حک شماره شاسی

محل نصب پلاک مشخصات

توضیحات

1

وانت ایسوزو،

تنه سیلندر سمت چپ بین موتوروگیربکس

تنه شاسی سمت راست زیردرب جلو

سینی پشت داشبورد 

 

2

وانت دوکابین مسقف بنز140 MB،

لبه بالای سیلندر محل اتصال به گیربکس

تیغه شاسی پشت چرخ جلو سمت راست

ستون داخلی درب جلو سمت راست

 

3

وانت دوکابین پاژنGLD 3000،

بدنه سمت راست سیلندرمحل اتصال به گیربکس(بصورت عمودی)

پشت چرخ جلو سمت راست

سینی پشت داشبورد 

 

4

وانت تویوتالندکروز،

تنه سیلندر سمت راست

سرشاسی جلوسمت راست(در مدلهای بالاترقسمت عقب چرخ جلوسمت راست)

سینی پشت داشبورد 

 

5

وانت مسقف تویوتا،

تنه سیلندر سمت چپ قسمت پائین

پایه رکاب جنب صندلی جلوسمت راست

زیرصندلی راننده

 

6

وانت دایهاتسو،

تنه سیلندر سمت چپ زیر خروجی اگزوز قسمت جلو

پشت چرخ جلو سمت راست

ستون درجلو سمت راست

 

7

وانت کیا 6 چرخ،

تنه سیلندر سمت چپ(از زیر صندلی راننده قابل رویت است)

پشت چرخ عقب سمت راست(انتها)

ستون درجلو سمت راست

 

8

وانت مسقف کیا مدل 2001،

قسمت بالای موتور(از زیرصندلی راننده قابل رویت است)

ستون درب راننده

سینی پشت گلگیر جلو سمت چپ

 

9

وانت مزدا دوکابین،

تنه سیلندرسمت راست زیر شمع 1

پشت چرخ جلو سمت راست(عقب چرخ)

سینی پشت داشبورد 

 

10

وانت میتسوبیشی دوکابین،

تنه سیلندر سمت راست مجاور گژروغن

پشت چرخ عقب سمت راست(عقب چرخ)

سینی پشت داشبورد سمت چپ

 

11

وانت تک کابین ،

دو کابین مزدا 2000 B،

سمت چپ قسمت جلو سیلندر

پشت چرخ جلو سمت چپ

سینی پشت داشبورد سمت راست

 

12

وانت نیسان زامیاد(مدل های پائین،

تنه سیلندر سمت راست

روی شاسی زیرباتری(دروانت های وارداتی پشت چرخ جلوسمت چپ)

سینی پشت داشبورد 

 

13

کامیونت ون نیسان،

تنه سیلندر سمت چپ

تیغه شاسی سمت چپ مابین چرخ عقب و اتاق راننده

سینی پشت داشبورد 

 

14

وانت نیسان دوکابین DX،

انتهای بلوک سیلندرسمت چپ پشت محافظ اگزوز

تیغه شاسی سمت راست

سینی پشت گلگیرجلو سمت راست

 

15

نیسان پیکاپ دوکابین DX،

انتهای بلوک سیلندرمحل اتصال به گیربکس سمت چپ

تیغه شاسی سمت راست قسمت وسط

سینی پشت داشبورد سمت چپ

 

16

وانت نیسان تک کابین DX،

انتهای بلوک سیلندرسمت چپ پشت محافظ اگزوز

تیغه شاسی زیردرب جلو سمت راست

سینی پشت گلگیرجلو سمت راست

 

17

وانت هیوندای،

سمت چپ قسمت عقب سیلندر

تیغه سمت راست شاسی بین چرخ جلووعقب

پایه رکاب درب راننده

 

18

وانت پیکان 1600،

جلوی موتورلبه سیلندربالای واترپمپ حک شده

بصورت پلاک روی سینی شاسی راست و مدل 1370به بالازیر زیرصندلی جلو سمت راست حک شده

سینی پشت گلگیر جلو سمت راست

 

19

کامیونت ایسوزو،

تنه سیلندر سمت راست بالای دسته موتور

پشت چرخ جلو سمت راست

بالای پایه ستون سمت راست(داخل اتاق)

 

20

کامیونت آذرخش تیپAT55-AT54-AT53،

تنه سیلندر سمت راست قسمت عقب(انتهای سیلندرپشت فیلترگازوئیل)

پشت چرخ جلو سمت راست

داخل کابین راننده(پشت سر راننده)

 

21

کامیونت دوکابین سقف بلندبنز 1828،

انتهای سیلندر سمت راست پائین منیفولدپیستون 6

پشت چرخ جلو سمت راست

داخل ستون سمت چپ کابین راننده پائین قفل درب

 

22

کامیونت باری کفی بغلدارزامیاد تیپ Z24F،

تنه سیلندر سمت چپ پائین منیفولد خروجی

پشت چرخ جلو سمت چپ

داخل کابین راننده پشت صندلی راننده

در کامیونت حمل زباله نیز به همین نحواست

23

کامیونت کراوس تیپD4AE،

بصورت پلاک منصوبه برابتدای موتورسمت چپ

پشت چرخ جلوسمت راست وپشت چرخ عقب سمت راست

درب سمت راست

 
 

راهنمای محل شماره های موتور و شاسی اتوبوس ومینی بوس ها

ردیف

نوع وسیستم

محل حک شماره موتور

محل حک شماره شاسی

محل نصب پلاک مشخصات

توضیحات

1

اتوبوس بیابانی اسکانیا تیپ هایX12و4212،

بالای تنه سیلندرسمت چپ پشت منیفولد

پشت چرخ جلو راست وانتهای شاسی سمت چپ(داخل محفظه موتور)

روی داشبورد مقابل رکاب درب ورودی جلو

 

2

اتوبوس بیابانی بنزC355

بالای تیغه شاسی عقب خودروسمت راست(داخل محفظه موتور)

تیغه شاسی سمت راست داخل جعبه

سینی داشبورد جلوداخل اتاق

 

3

اتوبوس شهری بنزMO457

حک شده ابتدای بلوک سیلندر پشت واترپمپ

انتهای شاسی روی تیغه راست جنب فیلترروغن

روی داشبورد جنب درجلوسمت راست

 

4

اتوبوس شهری بنزSC457

ابتدای بلوک سیلندرپشت واترپمپ حک شده

تیغه شاسی داخل جعبه اول سمت راست

جنب درب جلوسمت راست زیر صندلی شاگرد

 

5

اتوبوس شهری گازسوز بنزOMG355

انتهای بلوک سیلندر بالای فولی

انتهای شاسی تیغه سمت راست بصورت پلاک جوشکاری شده

روی داشبورد مقابل درب جلو سمت راست

 

6

اتوبوس بیابانی بنز تیپ رخشC457

تنه سیلندرقسمت عقب پشت واترپمپ

بالای نیمه شاسی عقب داخل محفظه موتور

روی داشبورد سمت راست روبروی درب

 

7

اتوبوس بیابانی رنو 3012

روی بلوک سیلندرپشت ورودی روغن

تیغه شاسی قسمت عقب سمت چپ

زیر داشبورد سمت راست

 

8

اتوبوس بیابانی شهاب تیپ2412 IC

بصورت پلاک روی سیلندرموتور جنب درب روغن

بصورت حک در قطعه منفصله درقسمت عقب شاسی سمت راست

سمت راست بدنه داشبورد 

 

9

اتوبوس بیابانی مان تیپ S2000

بالای تنه موتور جنب سیلندر شماره 6 بصورت نامنظم حک شده

جلو شاسی جنب جعبه زاپاس(زیربوق های خودرو)

بالای رکاب مقابل درب جلو

 

10

اتوبوس شهری مان تیپ سپهر

تنه سیلندر محل اتصال به گیربکس(قابل رویت ازداخل اتاق)

بالای تنه شاسی داخل محفظه موتور سمت چپ

پایه رکاب جلو سمت چپ

 

11

اتوبوس بین شهری ولووB12

تنه سیلندر سمت راست پشت استارت

پشت چرخ جلو سمت راست

دارای2عدد پلاک منصوبه رویداشبورد مقابل درب جلو سمت راست

 

12

اتوبوس بین شهری ولووBVR

تنه سیلندر سمت راست

پشت چرخ جلو سمت راست

روی داشبورد روبروی رکاب سمت راست

 

13

اتوبوس بین شهری ولووB12B

زیر موتورانتهای بلوک سیلندرجنب لوله هیدرولیک وآرم برجسته ولوو

پشت چرخ جلو سمت راست روی تیغه شاسی

روی داشبورد جنب درب ورودی جلو

 

14

اتوبوس 2طبقه تیپ اسکای لانپر N122-3

بصورت پلاک منصوبه بربدنه سیلندرپشت توربوشارژسمت راست

انتهای شاسی محفظه موتورسمت راست سطح عمودی تیغه شاسی

دارای 2پلاکمنصوبه بررکاب درجلوسمت راست داخل کابین(پلاک ایران خودرو وپلاک نئوپان)

 

15

مینی بوس ایویکو A 80-12

تنه سیلندرسمت راست

پشت چرخ جلو سمت راست

پایه سمت چپ صندلی راننده

 

16

مینی بوس گازسوز ایویکو A 60-11

تنه سیلندرسمت راست

پشت چرخ جلو سمت راست

سمت چپ درب محفظه موتور(درکابین راننده)

 

17

مینی بوس بنز MBO 800

بالای موتور(از زیر صندلی راننده قابل رویت است)

تیغه شاسی در قسمت عقب

ستون درب راننده

 

18

مینی بوس بنز رنوس

بصورت پلاک روی سیلندر سمت چپ

پشت چرخ جلو سمت راست

منصوبه برروی بدنهداشبورد سمت راست

 

19

مینی بوس تویوتا

سمت چپ سیلندر(از زیرصندلی راننده قابل رویت است)

پشت چرخ جلو سمت راست

ستون درب راننده

 

20

مینی بوس رنو مهسان

قسمت جلو تنه سیلندر

انتهای تیغه شاسی داخل محفظه موتورسمت راست

ستون درب سمت راست

 

21

مینی بوس هیوندای کروز

تنه سیلندر سمت چپ

قسمت عقب شاسی وسرشاسی جلوسمت راست

ستون درب سمت راست

 

22

نارون

زیر کنسول جلو سمت راننده

زیر صندلی جلو سمت راننده

زیر صندلی سمت راننده

 
 

راهنمای محل شماره های موتور و شاسی کامیون و کشنده ها

ردیف

نوع و سیستم

محل حک شماره موتور

محل حک شماره شاسی

محل نصب پلاک مشخصات

توضیحات

1

کامیون کشنده ایویکو MP44-EUROTCH

سمت چپ سیلندر وسط

پشت چرخ جلو سمت راست

داخل محفظه موتور(سینی جلو سمت راست)

 

2

کامیون آبفا

دارای پلاک(ازداخل اتاق سمت راست قابل رویت است)

درقسمت جلو سمتراست شاسی

درداخل اتاق راننده سمت راست

 

3

کامیون کشنده بنز 1842 AXOR

روی بلوک سیلندرقسمت جلو پشت واتر پمپ روی کیت انژکتور

روی تیغه شاسی سمت راست پشت چرخ جلو

بصورت برچسب لیزری روی ستون سمت راست پائین محل قفل درب

 

4

کامیون کشنده دوکابین بنز 1843

تنه سیلندر سمت چپ حک شده

پشت چرخ جلو سمت راست بصورت عمودی

زیردرب سمت راست داخل کابین

 

5

کامیون کمپرسی بنز 2628

انتهای تنه سیلندر سمت راست جنب منیفولدپیستون 6

پشت چرخ جلو سمت راست بصورت عمودی ابتداوانتهادارای علامت بنز

دارای 2 پلاک روی ستون سمت چپ کابین راننده

 

6

کامیون بنز 2528 سقف کوتاه دارای کابین خواب

انتهای تنه سیلندر سمت راست جنب منیفولدپیستون 6

پشت چرخ جلو سمت راست بصورت عمودی

ستون سمت چپ کابین راننده

کامیون کمپرسی بنز1828 تک کابین سقف کوتاه نیز بهمین شکل است

7

کامیون دوکابین سقف بلندوتک کابین سقف کوتاه بنز1828- دوکابین سقف بلند بنز 2528-دوکابین سقف بلند وتک کابین سقف کوتاه بنز2628

انتهای تنه سیلندر سمت راست جنب منیفولدپیستون 6

پشت چرخ جلو سمت راست

داخل ستون سمت چپ کابین راننده پائین قفل درب

 

8

کامیون دوکابین وتک کابین آتش نشانی بنز

سمت چپ تنه سیلندر پائین خروجی اگزوز

پشت چرخ جلو سمت راست

داخل اتاق روی درب سمت راست

 

9

کامیون های بنز تیپ تیپ612LP

تیپLP814

پلاک منصوبه بربدنه سیلندرپشت دینام چپ

پشت چرخ جلو سمت راست

منصوبه بر رکاب درب سمت راست

 

10

کامیون بنزخاور  LP809      , LPA809

بصورت پلاک روی درب قالپاق موتور

سرشاسی جلوسمت راست

منصوبه بر رکاب درب سمت راست

 

11

کامیون بنز2625-K/32

بصورت پلاک روی تنه سیلندر

سرشاسی جلوسمت راست

منصوبه برپایه صندلی سمت راست

 

12

کامیون کمپرسی وکشنده BMC      تیپ 822

انتهای تنه سیلندر سمت چپ حک شده

پشت چرخ جلو سمت راست

داخل کابین راننده پائین صندلی شاگرد

کشنده ها دو محور و سه محور می باشند

13

کامیون آتش نشانی دنیس

بصورت پلاک منصوب برقسمت جلوسمت چپ تنه سیلندر جنب پمپ انژکتور

پشت چرخ جلو سمت راست

دارای 2 پلاک زیر داشبورد مقابل صندلی راننده

 

14

کامیون کمپرسی داف 3300

تنه سیلندرسمت راست بین تانک روغن فرمان وفیلتر

پشت چرخ جلو سمت راست

ستون درب جلو سمت راست

 

15

کامیون دیل 131

سمت راست سیلندر(اززیرگلگیرجلوقابل رویت است)

انتهای شاسی سمت راست

داخل اتاق پائین صندلی شاگرد

 

16

کامیون دیل 157و130

سمت راست سیلندر(از زیرگلگیرجلو قابل رویت است)

درکنار زاپاس بصورت رنگی مشخص است

درداخل محفظه موتورسمت راست

 

17

کامیون رنو

پشت گلوئی اگزوز به سمت اتاق(4شماره ای)

جلوشاسی سمت راست(بصورت رنگی)

درداخل اتاق سمت راست رویداشبورد 

 

18

کامیون باری رنوتیپ 27016

پشت سیلندرقسمت بالای محل اتصال گلدانی گیربکس حک شده

پشت چرخ عقب سمت راست

رکاب سمت چپ کابین راننده

 

19

کامیون خدمات شهری دنیس 2651

تنه سیلندربین پیستون4و3

پشت چرخ جلوسمت چپ

داخل اتاق منصوبه بررویداشبورد سمت راست

 

20

کامیون کشنده مان  تیپF2000(2x4)T82

قسمت عقب بدنه سیلندر

پشت چرخ جلو سمت راست

پائین درب راننده سمت چپ

 

21

کامیون کشنده مان    642208 سه محور

انتهای سیلندرسمت چپ حک شده

پشت چرخ جلو سمت راست

داخل رکاب سمت راست

 

22

کامیون کراس

دارای پلاک سمت راننده تنه سیلندر

حک شده درانتهای شاسی

داخل محفظه موتور بالای صافی گازوئیل

 

23

کامیون ولوو F12

سمت راست تنه سیلندر پشت پمپ سه گوش

پشت چرخ جلو سمت راست

زیردرب سمت چپ داخل کابین

 

24

کامیون کشنده ولوو FH12 و کمپرسی ولووNH12

تنه سیلندر سمت چپ بالای استارت

پشت چرخ جلو سمت راست

سینی پشت داشبورد قسمت وسط

 

25

کامیون باری با کمپرسی ولووFM9   و باری ولوو FM9

انتهای سیلندر بالای دینام

پشت چرخ جلو سمت راست

داخل ستون درب سمت راست

 

26

کامیون ولووNL12

تنه سیلندرسمت راست(قسمت جلو)

پشت چرخ جلو سمت راست

روی پایه صندلی شاگرد

 

27

کامیون کشنده ولوو FH12

تنه سیلندرسمت چپ بالای استارت

پشت چرخ جلو سمت راست

پشت داشبورد پائین درب

 

28

کامیون کمپرسی ولووFH12

سمت راست تنه سیلندر جلوزیر پمپ انژکتور

پشت چرخ جلو سمت راست

زیردرب سمت چپ(راننده)

 

29

کامیون کشنده ولوو F12 دومحور

بدنه موتورسمت راست زیرسیلندر 2

پشت چرخ جلو سمت راست

روی درب راننده

 

30

تریلر کانتینربر ایران کاوه تیپTC12

---

سمت راست تیغه شاسی مابین محوراول ودوم

قسمت جلونیمه یدک سمت راست

 

31

نیمه یدک کانتینرچادری ماموت 5/22CHS

---

سمت راست شاسی

منصوبه برعقب نیمه یدک سمت راست

 

32

نیمه یدک کانتینر چادری مارال 385

---

تیغه شاسی سمت راست

منصوبه بر جلونیمه یدک سمت راست

 

4.5003541076487 1 1 1 1 1 Votes 4.50 (1412 votes)

دیدگاه‌ها  

+12 #1 رسول 1394-09-30 13:32
سلام این پستو اگ بتونید بصورت pdfدربیارید ممنون میشم نمیشه ذخیرش کردمرسی از کانال و سایت خوبتون
نقل قول کردن
+4 #2 مسعود واحدی 1395-03-04 15:32
با سلام و خسته نباشید
لطفا و در صورت امکان محل شماره شاسی خودروی ون نیسان NV350 2015رو برام اطلاع دهید
نقل قول کردن
+46 #3 sadegh 1395-05-17 13:37
محل حک شده شماره شاسی برلیانس
نقل قول کردن
+30 #4 حانیه 1395-05-23 10:11
محل حک شاسی خودروی تیبا
نقل قول کردن
+6 #5 maysa 1395-06-10 10:55
سلام لطفا محل درج شماره شاسی وموتورسواری کیا اسپورتیج بگین ممنون
نقل قول کردن
+9 #6 mhz 1395-06-15 07:48
به نقل از sadegh:
محل حک شده شماره شاسی برلیانس

داخل محفظه موتورپشت موکت
نقل قول کردن
+6 #7 اسماعیل 40 1395-06-28 18:09
با سلام. لطفا بفرمایید محل حک شماره شاسی تویوتا راو فور مدل 2015 کجا میباشد. ما هر چه میگردیم پیدا نمیکنیم.ممنون.
نقل قول کردن
0 #8 محمد 1395-09-29 10:28
سلام .محل شماره موتور اوانته
نقل قول کردن
-2 #9 ستار 1395-10-19 15:09
محل درج شماره موتور ایسوزو مدل۸۳چهارچراغ اگه میشه بهم بگید
نقل قول کردن
-4 #10 صدیقی 1395-11-09 06:16
محل شماره موتور و شاسی کاپرا دو کابین دو دیفرانسیل کجاست ممنون میشم
نقل قول کردن
0 #11 علیرضا رهبر 1395-11-10 17:11
به نقل از sadegh:
محل حک شده شماره شاسی برلیانس

سلام سینی جلو پشت موتوریه روکش داره اونو میزنی پایین پشتش هست مثلا ماشین پراید ولی پایینتر و دقیقا وسط
نقل قول کردن
+2 #12 علی 1395-11-18 14:57
شماره شاسی برلیانس دکجای اطاق حک شده
نقل قول کردن
-1 #13 خلیلی 1395-11-20 11:05
به این آدرس مراجعه کنید اجازه دانلود هم بهتون میده

www.cargeek.ir/CarSerialsGuide.pdf
نقل قول کردن
-2 #14 نور 1395-12-02 15:18
محل حک شماره شاسی تندر پیکاپ
نقل قول کردن
+5 #15 مهران محمدی 1395-12-19 21:15
السلام محل حک شماره بدنه پارس تندر مدل 96 کجاست باتشکد
نقل قول کردن
+6 #16 سیامک 1396-02-27 17:40
با سلام ؛ محل حک شاسی نیسان جوک؟
نقل قول کردن
+21 #17 ALEX 1396-03-06 21:02
با سلام لطفا محل حك شماره شاسي رنو ساندرو كه قبلا روي سيني بين موتور و اتاق بود و الان ديگه آنجا نزده ،كجاست؟با امتنان
نقل قول کردن
-1 #18 ف 1396-04-08 13:31
باسلام محل رویت کمباین جاندیر مدل 59 کجاست؟
نقل قول کردن
+14 #19 فتاح 1396-05-11 10:40
سلام لطفا محل حک شماره شاسی بریلیانس H320-AT
نقل قول کردن
-3 #20 نسیم 1396-07-24 10:08
جای شماره موتور ائودی کوپه TT کجاست؟ حک شده رو نمیشه پیدا کرد
نقل قول کردن
+4 #21 خان محمدزاده 1396-07-26 15:42
لطفاً جای حک شماره موتور پژو405 دوگانه سوز را در روی موتور برای بنده بگوئید
نقل قول کردن
+5 #22 کریمی 1396-08-08 16:08
محل شماره شاسی اسپورتیج مدل 2009 (6سیلندر)
محل شماره شاسی سوناتا6سیلندر
محل شماره شاسی پژو 206 صندوقدار مدل 1386
نقل قول کردن
+8 #23 علی سلطانی 1396-08-23 08:40
سلام و وقت بخیر
شماره شاسی خودرو سایپا مدل ساینا کجا هست ؟
نقل قول کردن
0 #24 علیرضا 1396-08-25 17:20
به نقل از نور:
محل حک شماره شاسی تندر پیکاپ

زیر صندلی شاگرد یک تیکه مستطیل مانند مشخصه زیر موکت فابریکی هست
نقل قول کردن
+7 #25 میثم محمودزاده 1396-09-09 20:50
سلام . اگه میشه محل درج شماره شاسی حک شده خودرو چانگان cs35 رو بگین . ممنون
نقل قول کردن
0 #26 طاهر 1396-09-14 23:13
باسلام وخسته نباشید ببخشیددوستان یه سوال داشتم چجوری میتونیم ازروی شماره موتورسمندتشخیص بدیم که موتورش مدل چنده باتشکر
نقل قول کردن
+4 #27 محمد 1396-09-19 19:04
سلام.خسته نباشید
محل حک شماره شاسی ام وی ام ۱۱۰،مدل ۹۱ و ۴ سیلندر رو میگید لطفن؟؟
نقل قول کردن
+1 #28 هستی 1396-09-21 13:17
سلام محل شماره موتور و شاسی پژو پارس- 405
نقل قول کردن
-2 #29 محمد 1396-10-11 17:52
محل قرار گیری شماره شاسی کشنده دنگ و فنگ تی ۳۰۰ کجاست کنار لاستیک سمت شاگرد و راننده نبود لطفا هرکی میدونه راهنمایی کنه
نقل قول کردن
0 #30 محسن 1396-10-13 11:40
با سلام
محل شماره شاسی حک شده نیسان تینا رو راهنمایی میفرمائید .
نقل قول کردن
-3 #31 محسن 1396-10-16 13:16
درود برشما. خواهشمندم به خاطراینکه ماشین رو پلیس راه خوابونده و برای کار بیمه نیاز به شماره تنه دارم هرچه زودتر جواب بنده رو بدهید ممنونم. کامیونت باری فلزی. سیستم فتون. تیپ آ ئو مارک. شماره شاسی رو لطف بفرماید
نقل قول کردن
+6 #32 احسان 1396-10-26 16:39
سلام ممنون از پستتون. من شماره شاسی ساینا رو میخواستم بدونم کجاست.
نقل قول کردن
+2 #33 زارع 1396-12-07 07:42
با سلام ..لطفا مکان حک شده شماره شاسی کامیون الوند رو اعلام نمایید
باتشکر
نقل قول کردن
+4 #34 بهار 1396-12-15 12:10
سلام
محل شماره شاسی حک شده خودرو ساینا کجاست؟
نقل قول کردن
+7 #35 خسروی 1396-12-18 15:05
سلام لطفا شماره شاسی حک شده ماشین های ما s7 ایران خودرو کجاست؟
نقل قول کردن
+1 #36 قاسمی 1396-12-24 09:34
محل حک رنو تالیسمان
نقل قول کردن
0 #37 ئشتهی 1397-01-06 17:53
محل حک شاسی حک شده اچ 30 کراس
نقل قول کردن
0 #38 ناصر 1397-01-24 18:53
سلام لطفا کسی بگه در مورد موسو
آیا اتاقش شماره داره یا نه
میخوام اتاق تعویض کنم
نقل قول کردن
0 #39 مجید 1397-02-01 17:04
به نقل از بهار:
سلام
محل شماره شاسی حک شده خودرو ساینا کجاست؟

سلام زیر صندلی شاگرد هست
نقل قول کردن
+6 #40 آذرخش...! 1397-02-08 19:19
با سلام محل شاسی هاچ بک چری tigo 05 کجاست؟
نقل قول کردن
+2 #41 alba 1397-02-11 08:42
سلام محل درج شماره شاسی لودر هلیکو مدل 956h
نقل قول کردن
+4 #42 محمد 1397-02-19 11:47
سلام، دوستان، ممنون میشم محل درج شماره شاسی خودرو هایما S5 رو بهم بگین
نقل قول کردن
+1 #43 علی 1397-03-07 15:56
شماره اتاق لیفان۶۲۰کجاست
نقل قول کردن
+9 #44 رحمت 1397-03-28 17:36
سلام محل قرار گیری شماره شاسی تیبا 2 کجا میشه؟ ممنون
نقل قول کردن
+2 #45 محمد 1397-04-28 13:22
برای شماره شاسی هایما s5 صندلی سمت شاگرد بیاورید جلو از درب عقب وارد خودرو شوید زیر جای صندلی که جلو بردید رو نگاه کنید
نقل قول کردن
-2 #46 Tara 1397-05-14 22:54
با سلام.ممنون میشم بفرمایید حک شماره شاسی ام وی ام مدل۹۷کجا درج شده؟
نقل قول کردن
0 #47 ملت 2769 1397-05-24 12:38
به نقل از sadegh:
محل حک شده شماره شاسی برلیانس

زیر صندلی شاگرد، جلوی صندلی زیر موکت برش خورده است
نقل قول کردن
+2 #48 بهروز 1397-05-28 11:43
باسلام
احتراما" محل حک شماره شاسی آریزو را اعلام فرمائید.
نقل قول کردن
+3 #49 زرین 1397-05-28 18:06
محل حک شماره شاسی امبولانس هایس ممنونم
نقل قول کردن
0 #50 حسین 1397-06-07 11:14
سلام خواهشا ابلاغ بفرمایید محل دقیق شماره موتور در ام وی ام ۳۱۵ کجا هست
نقل قول کردن
0 #51 ارجمند 1397-06-15 12:30
سلام لطفا محل حك شماره شاسي چري تيگو 7 را بفرمايي.
نقل قول کردن
0 #52 مهدی 1397-07-12 13:19
سلام
کسی از دوستان می داند شماره حک شده شاسی چانگان کجاست؟
نقل قول کردن
0 #53 مریم 1397-07-18 10:39
چرا ام وی ام نداره x33میخوام :cry:
نقل قول کردن
0 #54 محسن 1397-08-02 23:50
سلام
لطفا محل حک شماره موتور کاپرا دوکابین مدل ۹۰کجاست؟؟؟
نقل قول کردن
+2 #55 خلیل 1397-08-25 22:37
سلام
شماره شاسی حک شده النترا ۲۰۱۶کجاست
ممنون.
نقل قول کردن
+1 #56 خسرو 1397-08-26 13:39
به نقل از حانیه:
محل حک شاسی خودروی تیبا

به نقل از رحمت:
سلام محل قرار گیری شماره شاسی تیبا 2 کجا میشه؟ ممنون

زیر صندلی جلو، سمت راست.موکت باید برش داده بشه.
بهتره به یکیکه دقیقا جا شو میدونه مراجعه کنید
نقل قول کردن
-1 #57 احمد 1397-08-27 13:08
به نقل از علی:
شماره شاسی برلیانس دکجای اطاق حک شده

شماره سریال شاسی برلیانس دقیقا زیر صندلی شاگرد حک شده که با عقب زدن صندلی و بلند کردن یه تیکه از موکت زیر اون شماره حک شده است
نقل قول کردن
0 #58 ارش 1397-09-01 08:46
شماره موتور "موهاوی" ۸سیلندر کجاست؟
نقل قول کردن
+5 #59 مهدی فراهانی فر 1397-09-24 19:30
سلام محل شماره شاسی دنا کجاست؟
نقل قول کردن
+1 #60 محمدرضا نیک 1397-10-02 22:13
سلام لطفا اگر کسی میدونه شماره موتور بیوک لسابر مدل 1989کجای ماشین هستش لطفا به من بگه
نقل قول کردن
+4 #61 سمیه 1397-10-18 18:17
محل حک شماره موتور ساینا را میخواستم شماره شاسی را می دونم شماره ((موتور ))را میخوام
نقل قول کردن
0 #62 فائزه 1397-10-25 10:56
با سلام.
محل قرارگیری شماره شاسی هیوندا ولستر را میشه بگین ؟
ممنون
نقل قول کردن
+2 #63 ایران نژاد 1397-12-04 19:17
شماره شاسی ولکس C30 کجاست
نقل قول کردن
+1 #64 aa.po 1397-12-16 09:52
سلام شماره شاسی حک شده ماشین رانا lx کجایه؟
نقل قول کردن
0 #65 رومینا 1397-12-23 10:09
سلام محل حک شدن شماره شاسی چری تیگو5
نقل قول کردن
0 #66 بیمه گر 1398-01-08 14:31
به نقل از قاسمی:
محل حک رنو تالیسمان

نزدیک لولای درب جلو راست
نقل قول کردن
+5 #67 ملک 1398-01-21 13:45
سلام محل حک شماره شاسی هایما s7 مدل 1397 ؟؟؟
نقل قول کردن
-1 #68 ali-molaei 1398-01-22 14:49
محل شماره شاسی پرایدوانت 151 مدل 1397 کجای ماشینه قابل دیدنه؟
نقل قول کردن
+5 #69 امیرارسلان 1398-01-25 19:20
سلام خسته نباشید یه لطف کنید آدرس شماره شاسی سایپا تیبا هم بدید ممنون میشم تیبا صندوقدار
نقل قول کردن
-2 #70 مریم 1398-01-26 19:14
سلام محل حک شاسی فاو بسترن کجاست ؟
نقل قول کردن
0 #71 سعید 1398-01-27 10:40
سلام
محل دقیق شماره موتور و شماره شاسی سانگ یانگ اکتیون کجاست؟
نقل قول کردن
0 #72 منصور 1398-02-08 16:36
سلام. ۲۰۶ صندوقدارv8 حک شاسی کجاش باید باشه؟ من ماشین خریدم جلو سمت چپ کاپوت داره. ولی کارشناس تعویض پلاک می گه باید زیر صندلی عقب سمت راننده هم داشته باشه! راهنمایی کنید
نقل قول کردن
0 #73 مصطفی 1398-02-24 08:50
سلام محل شماره شاسی ام وی ام ایکس33برای بیمه بدنه میخوام
نقل قول کردن
-6 #74 مرتضا 1398-03-18 20:47
لطفا بگید محل درج شماره شاسی رنو ساندرو کجاست
نقل قول کردن
+1 #75 هادی 1398-05-27 15:48
سلام محل شاسی چری اریزو5 کجاست؟ ممنون
نقل قول کردن
+1 #76 محبوب 1398-06-16 18:45
سلام شاسی حک شده آریو کجاست ؟ممنون
نقل قول کردن
0 #77 ramin_kz_2000@ 1398-07-21 04:02
سلام
شماره موتور پژو 405 جی ال مدل 70 وارداتی کجا حک شده است لطفا راهنمایی کنید
هر کی اطلاع داره بهمون لطف میکنه
ممنون
نقل قول کردن
0 #78 سمیرا 1398-07-24 19:23
سلام شماره شاسی رانا در کجا قرار دارد لطفا راهنمایی کنید ممنون
نقل قول کردن

نوشتن دیدگاه


براساس کلمه کلیدی جستجو کنید

پرطرفدارترین مطالب
جدول کامل عیب یابی و رفع عیب خودرو
عیب یابی خودرو از روی پارامترهای سنسورها و عملگرها با دیاگ
معرفی و آموزش عیب یابی ، تمیز کردن ، بازکردن و تعمیر استپر موتور
عیب یابی سنسورها و عملگرهای خودرو
آشنایی با مپ سنسور و نحوه تست و تعویض آن (سنسور فشار هوای منیفولد)
معرفی و آموزش سنسورها و سیستم انژکتور پراید
جزوه راهنمای عیب یابی خودرو امدادخودرو
آشنایی با سنسور اکسیژن خودرو و تشریح عملکرد و نقش آن
توضیحات و آموزش تعویض مایع رادیاتور
مسیر و روش تعویض تسمه های دینام،هیدرولیک و کولر در محصولات ایران خودرو
پرونده کامل ترموستات + نکات و آموزش تعویض
راهنمای کنترل یونیت ها و جعبه فیوزهای محصولات ایران خودرو
مجموعه ویدیوهای آموزشی انواع گیربکس اتوماتیک
فیلم آموزشی بستن و مونتاژ موتور XU7 از ایساکو (خانواده 405 ، پژو پارس ، سمند ، سورن)
جزوه آموزشی برق خانواده خودروهای 206 ، سمند مالتی پلکس ، رانا ، دنا و پارس مالتی پلکس + نقشه ها
جزوه آموزشی برق 405 ، پارس ، RD ، سمند و سورن ، CEC ، آریسان
کلاچ چیست؟ چرا لازم است؟ چگونه کار می کند؟
عیب یابی کلاچ و فیلم آموزشی تعویض دیسک و صفحه کلاچ در خودروهای دیفرانسیل جلو
راهنمای عیب یابی کلاچ خودرو
آموزش برق خودرو : مبحث کامل دینام و آلترناتور در خودرو
دوره آموزشی کولر خودرو
موتور TU5 :معرفی ، مشخصات و فیلم کامل تشریح اجزاء و باز کردن
آموزش برق خودرو : آموزش کامل سیستم استارتر خودرو
آموزش نحوه بازبینی و تست وایر شمع خودرو
پارامترهای استاندارد دیاگ انواع خودرو
آموزش و راهنماهای فیلرگیری موتور
آلبوم نقشه های برقی تندر90
شرح و آموزش پولیش رنگ و بدنه خودرو
بررسی و شناخت موتور XU7 و اجزاء، سنسورها و عملگرهای آن (پژو۴۰۵ ،پژوپارس ،سمند ،سورن)
آموزش مکانیک خودرو : تایم گیری چرخ دنده میل لنگ و میل سوپاپ موتور با علامت و بدون علامت
معرفی رله دوبل و دیاگرام داخلی و عملکرد
جدول عیب یابی موتورسیکلت
معرفی و آموزش کامل کار با مولتی متر
آموزش سرویس روغن و فیلتر پژو 405 ، پژو پارس و سمند و ...
آموزش ویدیویی تعمیرات ECU
آموزش تعویض تسمه تایم پژو 405،پارس و سمند (موتور XU7 هشت سوپاپ)
آموزش مکانیک خودرو : بازدید و عیب یابی موتور و تشخیص انواع صداهای موتور
آموزش برق خودرو : باطری ، سوئیچ ، استارت و آلترناتور
راهنمای تعمیرات سیستم ترمز ABS پراید
راهنمای کامل آموزشی برق 206 مالتی پلکس
راهنمای کامل نقشه های سیم کشی پراید
زوایای چرخهای و انواع ساییدگی لاستیک خودرو
آموزش مکانیک خودرو : عیب یابی سرسیلندر (سوپاپ ها و واشر سرسیلندر) و عوامل روغن سوزی در موتور
فیلم آموزشی معرفی و دمونتاژ موتور XU7 از ایساکو (خانواده 405 ، پژو پارس ، سمند ، سورن)
فیلم آموزشی بازکردن گیربکس اتوماتیک AL4
راهنمای کامل پایه های BSI و BM34 پژو 206
کتاب آموزشی سیستم گازسوز CNG سایپا
راهنمای کامل آموزشی کارگاه برق پژو 206 ایساکو
کتاب سیستم انژکتوری و مبانی الکترونیک خودرو
معرفی و عیب یابی سیستم تهویه مطبوع (بخاری و کولر) کلیه خودروها
آموزش بازکردن ، عیب یابی ، کنترل ابعادی و بستن موتور B3 پراید و رنو P.K
راهنمای تعمیرات مدارهای الکتریکی سمند با موتور XU7
فنر و کمک فنر در سیستم تعلیق خودرو
آموزش برق خودرو : چراغ های خودرو (مدارهای چراغ های روشنایی جلو ، خطر عقب و راهنما)
تشریح نحوه کارکرد سیستم خنک کننده موتور خودرو
راهنمای تست و خريد خودرو کارکرده
راهنمای آموزشی دوره تعمیرات ECU
آموزش برطرف کردن مات شدگی چراغ های جلو
تشریح زوایای چرخ ها و اثر پیچیدن خودرو بر چرخ
پاسخ به سئوالات متداول درباره CNG
راهنمای محل شماره های موتور و شاسی در بازدید اولیه انواع خودروها
کلاس شاسی ، بدنه ، تعلیق ، ترمز ، فرمان و انتقال قدرت استاد صیاد نصیری
نحوه خاموش کردن چراغ سرویس انواع خودرو بدون دستگاه
آشنایی با سیستم های هوشمند ، BSI و آپشن های غیرفعال در پژو 206
اگر خودرو یکباره خاموش کرد چه مواردی باید بازبینی گردند؟
جزوه کلاس تعمیر ECU
جزوه آموزشی و عیب یابی سیستم صوتی و تصویری (مالتی مدیا) خودرو دنا
سنسور دور موتور یا سنسور موقعیت میل لنگ
راهنمای تصویری انواع ECU نصب شده روی خودروهای ایرانی
آموزش کامل تعمیرات سیستم تعلیق پراید + لیست عیب یابی تعلیق و جلوبندی
فیلم های آموزشی گیربکس BE (پژو 405 ، پارس ، سمند ، دنا)
جدول عیب یابی سیستم قفل مرکزی خودرو
رفع صدای تق تق فرمان هنگام چرخش
آموزش تعویض روغن و فیلتر روغن خودرو
دفترچه راهنمای کامل پژو 405 مدل های تک سوز و دوگانه سوز GLX و SLX
آموزش تست سیم کشی و شبیه سازی سنسورهای خودرو
معرفی و تشریح اجزاء و نحوه عملکرد گیربکس اتوماتیک/تیپ ترونیک AL4
دفترچه راهنمای رسمی ایران خودرو پژو 206 (کلیه نسخه ها)
راهنمای کامل نقشه های الکتریکی پژو پارس (غیرمالتی پلکس)
فیلم کامل آموزش تعویض تسمه تایم و واترپمپ موتور TU5
راهنمای تعمیرات و عیب یابی موتور M13 یورو4 سایپا پراید
استفاده از آب بجای بنزین و روشن کردن خودرو پژو ۴۰۵ بوسیله آب
آموزش سرویس و شستشوی کاربراتور موتورسیکلت CG125
جزوه راهنمای تعمیر موتور پراید
روش صحیح و حرفه ای تعویض دنده گیربکس دستی
راهنمای تعمیرات و سرویس موتور XU7 پژو405، پارس و سمند
آشنایی با سامانه مالتی پلکس در خودرو
آموزش تنظیم موتور پراید کاربراتور + آموزش بازکردن،تعمیر و تنظیم کاربراتور و دلکو
دفترچه راهنمای کامل کلیه مدل های پژو پارس نگارش 2015
آموزش تغییر کیلومتر کارکرد خودرو از روی IC صفحه کیلومتر
شرح عملکرد کاربراتور
راهنمای تعمیرات داشبورد جدید با دو ایربگ پژو پارس
انواع چراغ های خودرو و مقایسه چراغ های زنون ، هالوژن و LED
راهنمای نقشه خوانی مدارات الکتریکی خودرو
مزایا و معایب استفاده از نیتروژن برای باد تایر خودرو
راهنمای تعمیرات مدارهای الکتریکی تندر90
راهنمای تزئینات (داشبورد ،صندلی،پنجره ها و ...) پیکان و وانت پیکان
آلبوم نقشه های سوخت رسانی انواع پژو 405 و پارس
لیست کامل کدهای خطای موتور و گیربکس در استاندارد OBD-II
جزوه آموزشی تعمیرات ECU
آموزش رفع عیب گیرنده ریموت سازه پویش روی سمند ، پژو پارس و 405
راهنمای تعمیرات تزئینات پژو 405 و پارس (ملحقات داشبورد ، رادیو و رودری)
راهنمای کامل نقشه های برقی پژو 206 مولتی پلکس
راهنمای تعمیرات و سرویس بخاری و سیستم تهویه (کولر) سمند
راهنمای تعریف ریموت انواع خودرو
لیست سرویس و بازدیدهای دوره ای محصولات ایرانخودرو
روش رفع ایراد روشن ماندن چراغ ایربگ پژو پارس ، پژو405 و سمند
جزوه دوره آموزشی تعمیرات ECU
راهنمای عیب یابی سیستم گازسوز CNG (میکسری) پراید
راهنمای تعمیرات و سرویس مدارهای الکتریکی سمند با موتور ملی (سمند EF7) - نسخه انگلیسی
آموزش تعویض تسمه تایم موتور K4M رنو (تندر90،مگان،داستر،ساندرو)
آموزش بازکردن داشبورد و ملحقات پژو 405 و پارس
معرفی بخش های مختلف داخل کاپوت جلو پژو 206
ترمیم سپر و قطعات فایبرگلاس خودرو با جوش پلاستیک
نقشه های سیم کشی پراید (ECUهای ساژم،زیمنس و زیمنس2گانه بای فیول) + نقشه فن 2دور و سیستم ضدسرقت والئو و زیمنس
رفع ایراد روشن شدن چراغ چک و گاز نخوردن یا با تاخیر گاز خوردن دریچه گاز پژو 206
آموزش تعمیر ترک و نشتی بخش های پلاستیکی رادیاتور خودرو
نحوه صحیح چیدمان دهانه رینگ ها در هنگام جا زدن پیستون
جزوه عیب یابی و تعمیر ECU + نحوه پروگرام کردن و تغییر کیلومتر
تشریح نحوه کارکرد سیستم انتقال قدرت دستی و نقش گیربکس ، دنده ها و کلاچ
راهنمای تعمیرات سیستم هشداردهنده دنده عقب پژو پارس و سمند
آموزش نصب برچسب دودی شیشه خودرو
نقشه های پرکاربرد سیم کشی پژو 206 (TU3-Bosch7.4.4-Bosch7.4.5-سیستم کولر و فیوزها)
معرفی انواع سیستم های چهارچرخ متحرک (4WD و AWD) و تفاوت های آن ها
دستورالعمل عیب یابی و تعویض مقاومت فن دو دور پراید
ترتیب وایرهای پراید
مبدل کاتالیست (کاتالیزور) خودرو
دستورالعمل سرویس و شستشوی پمپ هیدرولیک فرمان پژو 405 و پارس و سمند
بازکردن کاپوت خودرو و مکانیزم آن
آموزش برق خودرو : مبحث کامل فن خنک کننده موتور
آموزش تعمیر گیربکس و دیفرانسیل اتومبیل پراید
فلوچارت عیب یابی "کیلومترشمار کار نمی کند"
راهنمای تعمیرات سیستم فرمان خودروهای پژو 405 ، پژو پارس و سمند
آموزش تعمیرات سیستم ترمز اتومبیل پراید از سایپایدک
عیب یابی بالا بودن دور موتور حالت آرام در خودروهای انژکتوری
کاهش سرعت بوسیله ریتاردر (Retarder)
فیلم آموزشی بازکردن و وتعمیر اکسل عقب پژو 206
آشنایی با یاتاقان ، بلبرینگ و رولبرینگ
آشنایی و شرح عملکرد موتور دیزل
جزوه آموزشی ایساکو در خصوص داشبورد جدید خانواده پژو پارس و پژو 405
اطلاعیه رسمی روش ریست نمودن BSI پژو 206 و 207
نقشه کامل ECU ساژم اس2000 (Sagem S2000)
کتاب تعمیرات اساسی موتور و گیربکس پژو 405 ایساکو
آشنایی با مقاومت فن 206 و رانا
جزوه آموزشی سیستم تعلیق پژو405 ،پژو پارس ،سمند و پژو206
جزوه آموزشی کلاس دزدگیر اتومبیل
آموزش ساخت لامپ تست مثبت و منفی با LED
آموزش تنظیم زوایای چرخ های خودرو
فیلم آموزشی باز کردن و بستن تجهیزات داخلی و خارجی پژو 206
نرخ نامه تعمیرات خودرو - تهران
راهنمای عیب یابی سیستماتیک برق پراید
محل سوکت عیب یاب انواع خودروها
آشنایی با علائم الکتریکی و طریقه نقشه خوانی در برق خودرو
جزوه آموزش گیربکس اتوماتیک تندر 90
جزوه دوره آموزشی کولر پراید
راهنمای تعمیرات وانت مزدا B2000i
روش رفع ایراد عدم گاز خوردن موتور TU5 پژو 405 و پارس LX
لیست فیوزهای جعبه فیوز BSI
آموزش تصویری نصب چراغ و میکروسوئیچ داشبورد 206
فیلم آموزشی بازدید سیستم تعلیق ، تنظیم ارتفاع و شارژ كردن گوی ها سیتروئن زانتیا
راهنمای تعمیرات ، معرفی و جانمایی دسته سیم های الکتریکی خودرو پژو 405 و پژو پارس
راهنمای تعمیرات سیستم تهویه مطبوع(بخاری و کولر) پژو405 ،پارس ،سمند ،روآ ،وانت پیکان
روش تعویض اجزاء چراغ جلو پژو 206 (لامپ و موتور)
شرح کامل خروجی سوکت های BSM,BSI و ECUهای بوش پژو 206
آموزش تعویض ترموستات و هواگیری مدار گردش آب پژو 206
معرفی موتور XUM (پارس ELX جدید) و مقایسه آن با موتور XU7 (سمند، سورن، 405 و پارس)
راهنمای تعریف و کددهی انواع ریموت های دستی ایرانخودرو و سایپا بدون دستگاه
راهنمای کامل تعمیرات مکانیکی و الکترونیکی گیربکس AL4
آموزش مکانیک خودرو : بستن موتور
جدول گشتاورهای لازم پیچ و مهره ها در تعمیرات خودروهای پراید
فیلم آموزشی تعمیرات پلوس پژو (۴۰۵ - پارس - سمند)
دستورالعمل تعمیرات بنزهای C240 پلیس
مشخصات انواع ECUهای مگنت مارلی ، ساژم ،والئو ، زیمنس و بوش نصب شده روی خودروهای داخلی
راهنمای تعمیرات تعلیق، سیستم فرمان و ترمز پژو 206
راهنمای تعمیرات و سرویس بخاری و سیستم تهویه (کولر) تندر 90
دفترچه راهنمای استفاده مزدا3 قدیم و جدید
میزان شارژ گاز کولر خودروهای ایران خودرو
دستورالعمل رفع صدای زوزه گیربکس BE3 پژو پارس ، 405 ، سمند
نحوه بررسی و عیب یابی کویل پژو 206و 207i
آموزش بازکردن مجموعه داشبورد و تجهیزات داخلی پژو 206
دستورالعمل عیب یابی روشن شدن چراغ چک
سیستم تعلیق خودرو و اجزاء و انواع آن
راهنمای فنی محرک برقی قفل درب های جانبی پژو 405 ، پژو پارس ، سمند و پژو RD
راهنمای تعمیرات و سرویس موتورسیکلت CG125 و CG110
راهنمای امدادخودرو سمند و سورن مالتی پلکس
روش عیب یابی کویل ساژم با استفاده از اهم متر
آموزش تعویض روغن LHM و تستهای رگولاتور ، گوی آكومولاتور و شیر اطمینان سیتروئن زانتیا
آموزش پاک کردن بخار و آب‌بندی چراغ خودرو
راهنمای تعمیرات سیستم تعلیق جلو و عقب پژو 405 وپارس و سمند و دنا
راهنمای کامل تعمیرات و سرویس مدارهای الکتریکی تیبا + نقشه ها
راهنمای تعمیرات JAC J5 (جک جی5)
دستورالعمل عیب یابی مجموعه گیج بنزین پراید
گشتاور پیچ های خودروهای سمند ، پژو405 ،پژو پارس ، پژو206 ،پیکان و پژوRD
آموزش نصب کیت زنون چراغ جلو خودرو
نکات و ترفندهای رله در برق و الکترونیک خودرو
دفترچه راهنمای رسمی کلیه محصولات ایران خودرو
جدول نوع ECU در مدل های مختلف پژو 206
ليست سرويس هاي دوره ای خودروهای تحت پوشش سایپا
راهنمای تعمیر موتور K4M استفاده شده روی تندر 90 مشابه موتور مگان 1600
دفترچه راهنمای خودرو برلیانس H330 سایپا
سیستم فن خودرو (راهنمای امداد خودرو ایران)
نکات و آموزش تعویض آب و هواگیری رادیاتور خودرو
دیاگرام های سیستم های برق خودروهای پژو پارس ، 405 و آردی
معرفی رله و فیوزهای خودرو دنا اکوماکس
جزوه آموزشی نقشه خوانی برق کیا و هیوندای
راهنمای تعمیرات لیفان X60 (سیستم های الکتریکی،بدنه،تزئینات)
فیلم کامل آموزش باز کردن و تعویض واشر سرسیلندر موتور TU۳(پژو۲۰۶ تیپ ۲و۳)
دفترچه راهنمای رسمی محصولات سایپا
فیلم آموزشی باز کردن موتور TU3 (موتور 206 تیپ 2)
لیست کدهای خطای موتور EF7
راهنمای بازکردن داشبورد پژو 206
کیسه هوا (AirBag) چیست و چگونه کار می کند؟
همه چیز درباره واردات خودرو در ایران
فیلم آموزشی بازبینی ، بازکردن ، تعویض و تایمینگ تسمه تایم کیا ریو
فیلم آموزشی تعویض چراغ و لامپ پژو 206
آموزش تصویری نصب و راه اندازی کروزکنترل پژو 206
ترتیب احتراق انواع موتور
راهنمای سریع عیب یابی و تعمیر BM34
فیلم واقعی داخل سیلندر موتور چهارزمانه در حال کار
راهنمای تعمیرات و سرویس گیربکس اتوماتیک مزدا3 (FN4A-EL)
دستورالعمل تعمیرات اویل ماژول موتور ملی EF7
معرفی و آموزش کار با میکرومتر + فیلم آموزشی
راهنمای تعمیرات خودروهای دوگانه سوز CNG
تشریح مدارهای پژو 405 و پارس
بررسی و تحلیل سیستم سوپاپ زمانبندی متغیر (VVT) و شرح آن در موتور ملی (EF7)
کتاب کامل و اورجینال راهنمای تعمیرات پژو 206 در ابعاد مناسب چاپ
دستورالعمل تعویض قطعات جعبه فرمان پراید
فیلم آموزشی بستن (مونتاژ) موتور EF7 و کنترل ابعادی مجموعه سیلندر از ایساکو
نقشه ECU زیمنس SIM 2K-34
روش عیب یابی سنسور اکسیژن پژو 206 و 207i
راهنمای تعمیرات واحد کنترل هشدار دهنده (A.C.U) سمند
راهنمای کامل BSI پژو 206
نحوه صحیح درآوردن و جازدن بلبرینگ چرخ جلو پژو 405 ، پارس ، سمند و دنا
راهنمای کامل تعمیرات چری تیگو5
راهنمای عیب یابی و تعمیرات صفحه نشانگرهای تندر 90
راهنمای تعمیرات و سرویس سیستم تعلیق جلو و عقب پژو 405
آموزش تعویض و سرویس لنت و دیسک ترمز جلو پژو 206 و 207
راهنمای تعمیرات خودرو سمند با موتور ملی EF7
فیلم آموزشی تعویض چراغ های جلو پژو 206
جزوه دوره آموزشی مکانیک عمومی خودرو
بررسی سیستم های واحد کنترل الکترونیکی خودرو پژو 206
آموزش سنجش کمپرس سیلندر موتور
رفع ایراد روشن شدن چراغ فالت (Lamp Fault) در جلو آمپر
آموزش نصب صندوق پران بدون نیاز به نصب دزدگیر روی سوییچ فابریک خودرو
نقشه سیم کشی ECU نیسان وانت زامیاد (Bosch M 7.9.7.1)
نقشه های الکتریکی سمند
مقایسه عملکرد گیربکس اتوماتیک در برابر گیربکس CVT در رانندگی توسط نیسان
راهنمای تعمیرات سیستم ترمز پژو 405، پارس و سمند
راهنمای ایرادها و عیب یابی موتور EF7
راهنمای تعمیرات گیربکس دستی MA5 پژو 206
مزایای روغن موتور سنتتیک در مقابل روغن های پایه معدنی مرسوم
راهنمای کامل آموزشی ایساکو در خصوص تعمیرات دنا (موتور EF7 و XUM)
نودها و فیوزها در خودروهای مالتی پلکس سمند،سورن،دنا،رانا و 206
راهنمای تعمیرات مکانیکی پژو پارس با موتور TU5 (مشابه 405SLX و 206 تیپ 5و6)
بررسی لنت ترمز و انواع آن و معرفی اجمالی سیستم ترمز خودرو
نقشه جعبه فیوز سمند،سورن، پژو405 و پارس غیرماکس
راهنمای تعمیرات گیربکس جدید پژو روآ
راهنمای تایم گیری موتور XU7-JP4-L4 (موتور زانتیا)
تشریح عملکرد مدار فن خودرو
بهبود عملکرد و افزایش ایمنی پراید در پروژه X100 سایپا به همراه فیلم تست تصادف
آموزش برق خودرو : باتری خودرو
آموزش تعویض تسمه تایم پژو 206 تیپ 2و3 موتور 1400 TU3
نقشه کامل سیم کشی ECU ریو
راهنمای تعمیرات موتور و متعلقات موتور تندر90
آموزش باز و بست صندلی پژو 206
راهنمای تعمیرات و سرویس کیسه هوا(ایربگ) پراید
معرفی ، موارد و راهنمای مصرف اسپری WD-40
جزوه آموزشی ایساکو ، سیستم انژکتور
دستورالعمل تصویری کامل پیاده و سوارکردن گیربکس و جعبه دنده خودرو
راهنمای سیم کشی و الکتریکی دوو سیلو و ریسر
کتابچه راهنمای تعمیرات پژو 206 صندوقدار
آموزش نصب پاور ویندو و پاور سانروف جک J5
فهرست عملیات سرویس های اولیه و سرویس های دوره ای سایپا پراید
معرفی سیستم جدید مالتی پلکس ECO MUX سمند و سورن
دستورالعمل تعویض موتور فن رادیاتور 2 دور
راهنمای تعمیرات تجهیزات الکتریکی وانت پیکان
فیلم آموزشی تعویض فیلتر هوای اتاق سمند ، پژو 405 ، پژو پارس
جدول پایه های ECUهای خودروهای ایرانی
دستورالعمل هواگیری سیستم ترمز خودروهای پژو 405 ، پژو پارس وسمند
نقشه ECU بوش 7.4.4 موتور TU5JP4 (پژو 206 تیپ 5 و پژو 207)
راهنمای صداگیری ستون و قاب فرمان سمند
راهنمای تعمیرات ECUهای ساژم ،زیمنس و بوش
نحوه رفع ایراد بیرون زدن تسمه دینام پژو پارس ، 405 و سمند با موتور XU7
جزوه آموزشی سیستم سوخت رسانی و جرقه انژکتوری خودرو
جزوه راهنمای تعمیرات ECU زیمنس
راهنمای تعمیرات و عیب یابی سیستم تهویه مطبوع اتوماتیک دنا (کولر و بخاری)
دستورالعمل عیب یابی سیستم ترمز خودروهای پژو پارس ، پژو 405 و سمند
نحوه اندازه گیری فشار کمپرس سیلندر موتور خودرو
نقشه ها و راهنمای سیستم های الکتریکی MVM 110
نمایش و توضیح عملکرد گیربکس روی گیربکس بازشده پراید
معرفی و راهنمای قطعات مکانیکی موتور 0.2NA (موتور MVM 530 و چری تیگو X33)
جزوه آموزشی گیربکس BE3 خودروهای پژو 405 ، پارس و سمند
راهنمای تعمیرات تزئینات داخلی سمند
خودروهای انژکتوری - روش های پیشرفته عیب یابی با دستگاه دیاگ-اسکنر
دستورالعمل تنظیم موتورهای خودروهای پژو405 ، پژو RD ، پیکان 1600کاربراتور
تشریح مدارهای پراید
راهنمای تعمیرات و سرویس سیستم تهویه مطبوع زانتیا
آشنایی با سنسور سرعت خودرو
معرفی، شرح عملکرد و نکاتی درباره جک هیدرولیک روغنی
راهنمای عیب یابی سیستم سوخت رسانی تندر90
راهنمای مدارهای الکتریکی و توزیع برق MVM X33
مرجع کامل تعمیرات موتور سوزوکی گرند ویتارا (Suzuki J20)
معرفی رله ها و فیوزها در خودروهای مجهز به سیستم الکتریکی CEC (پژو پارس)
راهنمای تعمیرات و سرویس کیسه هوا (ایربگ) سایپا تیبا
نکاتی درباره گردگیر پلوس تندر90 و ساندرو
راهنمای کامل برق و الکترونیک زامیاد دیزل (وانت نیسان)
نقشه های کامل الکتریکی مزدا 3
راهنمای تعمیرات موتور زانتیا
لیست مدل های مختلف ECU روی مدل های مختلف برندهای مختلف خودرو
نکاتی درباره نشتی روغن در موتور TU5 (پژو 206-207 ، پارسLX ، پژو 405SLX)
دلایل شاتون زدن یا شکسته شدن شاتون
راهنمای دانلود ECU خودروهای داخلی با دستگاه دیاگ
جزوه آموزشی سیستم دوگانه سوز CNG
دستورالعمل رفع عیب روشن شدن چراغ چک موتور تیبا با خطای سنسور میل سوپاپ
آموزش تعمیر BSI پژو 206
راهنمای نصب دزدگیر تصویری پراید ، تیبا ، ساینا
تعمیر اساسی شیر هیدرولیکی کنترل پینیون فرمان زانتیا
دوره آموزشی سیستم های سوخت رسانی و جرقه انژکتوری خودرو
آموزش تنظیم (رگلاژ) عقربه‌های پشت آمپر پژو ۲۰۶
راهنمای برق MVM 530
حساسیتهای موتور EF7 و مراقبتهای لازم
مبحث شاسی یا فریم در خودرو
دستورالعمل عیب یابی پمپ هیدرولیک فرمان پژو 206 و 405
راهنمای تعمیرات و سرویس بخاری و سیستم تهویه (کولر) مگان
روش رفع ایراد پله ای عمل کردن شیشه بالابر در خودروهای مالتی پلکس دنا و سمند
راهنمای ایموبیلایزر، تعریف کلید و ریموت انواع خودرو
آموزش تعمیر لیفترها و اسبک های هیدرولیکی سرسیلندر تیبا
نقشه های الکتریکی پژو 206 مالتی پلکس فرانسوی
راهنمای تعمیرات گیربکس گتراگ پیکان و پژو R.D
راهنمای تغییر کیلومتر سمند مالتی پلکس از پشت آمپر ، ECU و نود FN
آشنایی با سیستم کولر خودرو و نحوه استفاده و نگه داری
راهنمای سیستم کنترل موتور JAC S5 و شرح خطاها و عیب یابی
راهنمای کامل تعمیرات خودرو گل
کتب درسی مکانیک و برق خودرو
راهنمای تعمیرات و سرویس مجموعه موتور کیا ریو از سایپا یدک (موتور A5D)
دفترچه راهنمای کامل خودرو دنا نگارش 2015
روش تنظیم موتور پراید کاربراتور
آموزش باز و بست تجهیزات داخلی و خارجی پژو 206
نقشه سیم کشی ECU تندر 90
راهنمای کامل تعمیرات لیفان X60
راهنمای تعویض قفل های سوئیچی سمند،پارس و 405
آموزش نصب سقف پاناروما فابریک پژو 206
آموزش تعویض بوق سمند
راهنمای باز و بست داشبورد زانتیا
راهنمای تعمیرات مجموعه موتور تیبا
رفع ایراد عدم نمایش صحیح میزان بنزین در نمایشگر جلو آمپر در EMS SSAT پژو405 و پارس دوگانه سوز
راهنمای معرفی و عیب یابی سیستم ضدقفل ترمز ABS پژو 206
نمایش و توضیح عملکرد دیسک و صفحه کلاچ
راهنمای تعمیرات و سرویس تجهیزات الکتریکی پژو RD
فیلم آموزشی مونتاژ (بستن) موتور TU3 (موتور 206 تیپ 2)
مشخصات دقیق و عیب یابی موتور EF7
آشنایی با موتور XU10 پژو-سیتروئن
جزوه کلاس تعمیرات ECU
اطلاعیه فنی سایپا درخصوص فیلرگیری انواع شمع های پراید
راهنمای تعمیرات موتور ایسوزو 6تن مدل NPR70 (موتور4HE توربودیزل)
روش محاسبه مصرف بنزین خودرو
راهنمای تعمیرات و سرویس ترمز ABS پژو 405 ، پارس و سمند
جزوه کارگاه آموزشی سیستم مالتی پلکس سمند ، رانا و 206 ايران (P6L)
راهنمای تعمیرات سیستم های الکتریکی نیسان پیکاپ
راهنمای مجموعه پمپ بنزین و درجه باک پراید و تیبا
راهنمای تعمیرات تزئینات داخل و داشبورد خودرو دنا
آموزش صافکاری خودرو با حرارت
راهنمای تعمیرات کلاچ و گیربکس پراید
راهنمای کامل نقشه های الکتریکی رانا از معاونت فنی و مهندسی ایساکو
راهنمای تعمیرات ، معرفی و عیب یابی سیستم های BSI و ایموبلایزر پژو 206
کتاب کامل (2جلد) راهنمای تعمیرات گیربکس اتوماتیک نیسان ماکسیما
موتور دورانی وانکل (Wankel engine)
نقشه های الکتریکی خودرو رانا ECO MUX
راهنمای تعمیرات سیم کشی های الکتریکی مگان
فلوچارت عیب یابی صدای شدید خودرو در دست اندازها
راهنمای عیب یابی و تعمیرات ایربگ و کمربند ایمنی سمند سورن
آموزش تعویض آینه بغل پژو 206
معرفی و آشنایی با پلتفرم سمند
جزوه آموزشی تعمیر موتور ملی EF7 ایساکو
راهنمای تعمیرات موتور دوگانه سوز OHVG پژو روآ و وانت پیکان
راهنمای عیب یابی ، برنامه ریزی و تعمیر سیستم رادیو و پخش تندر90
راهنمای کامل تعمیرات دوو ماتیز
راهنمای تعمیرات جعبه دنده معمولی تندر90
اطلاعیه تغییر جانمایی رله فن و استفاده از ماکسی فیوز پژو206 و رانا
آموزش دشارژ و شارژ سیستم کولر خودرو
راهنمای کامل تعمیرات مدارهای الکتریکی پژو 405 و پارس
انواع مدل های متداول در گیربکس خودرو
معرفی و دستورالعمل عیب یابی سیستم مالتی پلکس سمند
راهنمای تعمیرات مدارات الکتریکی و نقشه های پارس LX با موتور TU5
راهنمای تعمیرات و عیب یابی دیفرانسیل طرح تالبوتی پیکان و پژو R.D
راهنمای کامل و اصلی تعمیر و نگه داری لیفان 620
راهنمای کامل تعمیرات و سرویس مدارهای الکتریکی سایپا131 (پراید صندوق دار) + نقشه ها
نقشه Pin Outs نمایشگر جلو آمپر جدید پژو 405 و پارس
فیلم آموزشی تعویض منبع اگزوز پژو 206
راهنمای تعمیرات سیستم برق نیسان پاترول
راهنمای تعمیرات سیستم خنک کننده و اگزوز موتور XU7 پژو 405 ، پارس و سمند
معرفی و آموزش عیب یابی و تعمیرات سیستم فرمان پراید
راهنمای تعمیرات موتور ملی EF7 ایساکو
رویه رفع ایراد صدا از دیسک چرخ عقب هنگام حرکت در دنده (پارسLX/سورن/دنا)
دفترچه راهنمای ولوو FH
آموزش تعمیر BM34 پژو 206
راهنمای عیب یابی موتور ، سیستم کلاچ و گیربکس و ترمزهای پراید
روشن کردن مستقیم دستگاه پخش خودرو
آموزش استفاده از هیتر و هویه و لحیم کاری در تعمیرات ECU
راهنمای سرویس و تعمیرات سیستم فرمان هیدرولیک پراید
صفحه از    ::    صفحه قبل   |   صفحه بعد
تعداد ردیف

یک ویدیو تصادفی از کانال کارگیک

[ کانال رسمی کارگیک در آپارات ]

[ کانال رسمی کارگیک در تلگرام ]

[ گروه گفتگوی کارگیک در تلگرام ]

آخرین مطالب جدید شده
معرفی و آموزش کامل کار با مولتی متر
آموزش مکانیک خودرو : سیستم جرقه زنی
موارد مهم برای کم شدن مصرف سوخت خودرو
دلایل افزایش مصرف سوخت
اصول کمک های اولیه و احیاء
جزوه دوره عمومی امداد و نجات در تصادفات
نمونه سئوالات آزمون قطعه شناسی خودرو
نمونه سوالات تعمیرکار سیستم سوخت رسانی موتور دیزل(پمپ ساز)
مجموعه ویدیوهای آموزشی انواع گیربکس اتوماتیک
آموزش برطرف کردن مات شدگی چراغ های جلو
همه چیز درباره دسته موتور و دسته گیربکس
موتور TU5 :معرفی ، مشخصات و فیلم کامل تشریح اجزاء و باز کردن
اصول عملکرد توربوشارژ
نمونه سئوالات آزمون سرویس و نگه داری خودرو
نمونه سئوالات آموزش تون آپ (تنظیم موتور) خودرو
آموزش نصب دوربین دنده عقب و آنتن GPS
راهنمای نصب سیستم مالتی مدیا ، دوربین دنده عقب و GPS تندر90
نحوه نصب سیستم صوتی/تصویری ، دوربین دنده عقب و رهیاب GPS برلیانس H320وH330
تفاوت عملکرد توقف و شتابگیری خودرو با لاستیک زمستانی و تابستانی
آموزش تشخیص برق دزدی خودرو
کتب درسی مکانیک و برق خودرو
آموزش معرفی و تعمیر سیستم ترمز ABS
جزوه عیب یابی و تعمیر ECU + نحوه پروگرام کردن و تغییر کیلومتر
توزیع و انتقال وزن در خودرو
نمونه سئوالات آزمون تعمیرکار موتورسیکلت درجه 1
نمونه سئوالات آزمون تعمیرکار موتورسیکلت درجه 2
نمونه سئوالات ترمزهای پنوماتیکی
نمونه سئوالات آزمون سیستم تعلیق خودرو (جلوبندی سازی)
آموزش نحوه بازبینی و تست وایر شمع خودرو
آموزش مکانیک خودرو : بازدید و عیب یابی موتور و تشخیص انواع صداهای موتور
آموزش مکانیک خودرو : عیب یابی سرسیلندر (سوپاپ ها و واشر سرسیلندر) و عوامل روغن سوزی در موتور
کم فرمانی (Understeer) و بیش فرمانی (Oversteer)
عیب یابی سنسورها و عملگرهای خودرو
مراحل طراحی و ساخت خودرو
راهنمای راننده کامیون Axor 1843
دفترچه راهنمای کامیون کشنده البرز T375
راهنمای بدون کدکردن ECU زانتیا
سری کامل نمونه سئوالات آزمون آیین نامه رانندگی
راهنمای عیب یابی و تعویض مجموعه بخاری و اواپراتور تیبا
فیلم آموزشی بازکردن گیربکس اتوماتیک AL4
توضیحات و آموزش تعویض مایع رادیاتور
راهنمای کامل تعمیرات فوتون تونلند
نمونه سئوالات آزمون سیستم سوخت رسانی و جرقه انژکتوری
نمونه سئوالات آزمون اتومکانیک درجه2
نمونه سئوالات تئوری و عملی مسابقات علمی-کاربردی تعمیر موتور و برق خودرو
نمونه سئوالات آزمون برق خودرو درجه 1
نمونه سئوالات پرتکرار برق خودرو درجه2 فنی و حرفه ای
مجموعه سئوالات نظری و عملی ارزشیابی مهارت تعمیرکار برق خودرو درجه2
نمونه سئوالات آزمون دوگانه سوز
نمونه سئوالات آزمون مهارتی گازسوز کار ایساکو
معرفی فنی و راهنمای امداد پژو 2008 ، 301 و 508
راهنمای عیب یابی و تعمیرات سیستم سوخت رسانی زیمنس یورو 4 پراید
آموزش استفاده از اسیلوسکوپ در تعمیرات برق خودرو
معرفی و نحوه استفاده از رفرکتومتر برای سنجس مایعات خودرو
معرفی ، نقد و بررسی دانگ فنگ H30 Cross
معرفی و آموزش تعویض میکروکنترلر ECU خودرو
معرفی توربوشارژ و سوپر شارژ و تفاوت آن ها
معرفی و نحوه کار توربوشارژر
جزوه تکنیک های آموزش عملی رانندگی
نمونه سئوالات آزمون نقاشی خودرو
آموزش صافکاری خودرو با حرارت
جزوات آموزشی نقاشی خودرو
دستورالعمل نظارت بر چگونگی فعالیت تاکسی‌های اینترنتی
راهنمای تعمیرات سیستم صوتی و سرگرمی لیفان 820
راهنمای تعمیرات سیستم اطلاعات راننده (پشت آمپر و نمایشگر چندمنظوره) لیفان 820
راهنمای تعمیرات قفل مرکزی و ایموبلایزر لیفان 820
راهنمای کامل تعمیرات آریزو5
راهنمای نصب کوئیک شیفتر
معرفی شمع های سوزنی ایریدیوم و پلاتینیوم
آموزش تعمیر BSI پژو 206
آموزش تعمیر BM34 پژو 206
راهنمای تعمیرات سیستم خنک کاری،منیفولد و اگزوز پژو پارس با موتور TU5
فیلم و دفترچه راهنمای آموزشی مشتری هایما S5
فیلم و دفترچه راهنمای آموزشی مشتری هایما S7
جزوه و راهنمای آموزشی برق خودرو تندر90
فیلم و دفترچه راهنمای آموزشی مشتری رانا
فیلم و دفترچه راهنمای آموزشی مشتری دنا پلاس
فیلم و دفترچه راهنمای آموزشی مشتری H30 Cross
دفترچه راهنمای رسمی کلیه محصولات ایران خودرو
راهنمای استفاده از پایه های رله در برق خودرو
نکات و ترفندهای رله در برق و الکترونیک خودرو
آموزش کامل تعمیرات سیستم تعلیق پراید + لیست عیب یابی تعلیق و جلوبندی
دستورالعمل رفع ایراد عدم انطباق کانکتور کیلومتر شمار تیبا2 و روشن شدن چراغ EBD بجای ABS
دستورالعمل رفع ایراد نفوذ آب به داخل CCN سمند مالتی پلکس
راهنمای کنترل و اصلاح پیکربندی سمند مالتی پلکس SMS
معرفی نودهای سیستم مالتی پلکس SMS سمند و سورن
راهنمای پیکربندی نوع ECU در خودرو Dena SMS MUX Bosch ME17
اصول عملکرد سیستم کروزکنترل ایران خودرو
راهنمای عیب یابی گیربکس اتوماتیک سوزوکی گرندویتارا با تست استال
راهنمای تعمیرات ECU زیمنس ریو
راهنمای تعریف کلید خودرو H30 Cross
بررسی سیستم های VVT و VIS در خودرو
منیفولد هوای ورودی متغییر
راهنمای تعمیرات گیربکس دوکلاچه اتوماتیک جک S5
ليست سرويس هاي دوره ای خودروهای تحت پوشش سایپا
راهنمای تعمیرات و سرویس تجهیزات الکتریکی پژو RD
روش رفع ایراد عدم عملکرد برف پاک کن در سیستم هوشمند CEC پژو پارس
معرفی سیستم ترمز ABS با مدل Bosch ABS8 و مدل TEVES MK70 پراید
معرفی قطعات EMS جدید SSAT سازه پویش سایپا X100 (پراید)
دستورالعمل شستشوی ریل سوخت وانت نیسان دوگانه سوز
صفحه از    ::    صفحه قبل   |   صفحه بعد
تعداد ردیف