جستجو در تمام متون و مستندات کارگیک
carworks
samin ba
دنیای خودرو
فن خودرو
CarGeek | کارگیک

آخرین به روز رسانی در تاریخ یکشنبه، ۲۰ مرداد ۱۳۹۸ ، ۱۲:۴۳:۰۷

قیمت انواع کامیونت

نام خودرو قیمت بازار (تومان) قیمت نمایندگی (تومان)

  پرسيکا 6 تن کمپرسی

--- ---

  پرسيکا 6 تن باری

--- ---

  پرسيکا 8 تن باری

--- ---

  کامیونت هیوندای - 6 تن

--- 352,000,000

  کامیونت هیوندای - 8 تن

--- 367,700,000

  کامیونت فاو تایگروی - 6 تن

--- ---

  کامیونت فاو تایگروی - 8 تن

--- ---

  کامیونت آرنا

--- ---

  کامیونت جک - 5.6 تن

--- ---

  کامیونت جک - 6 تن

--- ---

  کامیونت جک - 8 تن

--- ---

  ایسوزو 5 تن بدون کاربری

--- ---

  کامیونت ایسوزو (6 تن)

--- 410,000,000

  کامیونت ایسوزو کمپرسی (6 تن)

--- 470,000,000

  کامیونت ایسوزو (8.4 تن)

--- ---

  کامیونت ایسوزو کمپرسی (8.4 تن)

--- 450,000,000

  کامیونت الوند - 6 تن

--- ---

  کامیونت الوند - 8 تن

280,000,000 ---

  کامیونت 5.2 آمیکو - M5.2

--- ---

  کامیونت 6 آمیکو - EM6

--- ---

  کامیونت کاویان 6 تن

--- ---

  فوتون 5.4 تن

--- ---

  فوتون 6.5 تن

--- ---

  فوتون 6.5 تن . خوابدار

--- ---

  فوتون 8.5 تن

--- ---

قیمت انواع کامیون

نام خودرو قیمت بازار (تومان) قیمت نمایندگی (تومان)

  کامیون ایویکو - يوروكارگو

--- ---

  کشنده ایویکو - استراليس

--- ---

  کامیون ایسوزو 18 تن

--- ---

  کمپرسی ایسوزو 18 تن

--- ---

  کامیون ایسوزو 26 تن

--- ---

  کمپرسی ایسوزو 26 تن

--- ---

  کامیون کشنده فاو J6 - تک محور

--- ---

  کامیون کشنده فاو J6 - جفت محور

--- ---

  کامیون کمپرسی فاو

--- ---

  کامیون کشنده البرز تک - تیپ 2

--- ---

  کامیون کشنده البرز جفت - تیپ 3

--- ---

  کامیون کشنده اسکانیا - G400

--- ---

  کامیون کشنده اسکانیا - G410

--- ---

  کامیون کشنده اسکانیا - G440

--- ---

  کامیون کشنده اسکانیا - G460

--- ---

  کشنده کاوه - تک محور 420 KT

--- ---

  کشنده کاوه اتوماتیک - تک محور 480

--- ---

  کشنده دنیز

--- ---

  کشنده فوتون

740,000,000 820,960,000

  آریا . كمپرسي LK1924

--- ---

  کشنده آمیکو - تک محور

628,000,000 628,000,000

  کشنده کاویان K375T

--- ---

  کشنده JAC گالوپ . تک محور

--- ---

  کامیون بنز 1924 - تک محور باری

630,000,000 641,140,000

  کامیون بنز 1924 - تک محور کمپرسی

--- 645,210,000

  کامیون بنز 1924 - تک محور کمپرسی با اتاق بار

--- ---

  کامیون بنز 2624 - جفت محور باری

--- ---

  کامیون بنز 2624 - جفت محور کمپرسی

850,000,000 854,900,000

  بنز اکسور 1843

--- ---

  كاميون ولوو FM كشنده 2×4

--- ---

  كاميون ولوو FM460 6x4 باری

--- ---

  كاميون FMX 460 كمپرسی 6x4

--- ---

  کامیون کشنده ولوو FH 460

--- ---

  کامیون کشنده ولوو FH 480

--- ---

  کامیون کشنده ولوو FH 500

--- ---

  کامیون پریمیوم 380 باری (2×6)

--- ---

  کامیون کشنده رنو لندر

--- ---

  کامیون کشنده رنو پریمیوم 460

--- ---

  کامیون رنو کراکس 440 (4×6)

--- ---

  کامیون کشنده سی اند سی 460 اتوماتیک

--- ---

  کامیون کشنده سی اند سی 480 اتوماتیک

--- ---

  کامیون کشنده ماز بنز 440 تک محور

--- ---

  کامیون کشنده ماز بنز 440 جفت محور

--- ---

  كاميون دانگ فنگ R270 تك محور باري 2*4

--- ---

  كاميون دانگ فنگ جفت محور کشنده 4*6 - T375

--- ---

  كاميون دانگ فنگ جفت محور کشنده 2*4 - T375

--- ---

  كاميون دانگ فنگ كمپرسي تك محور

--- ---

  كاميون دانگ فنگ كمپرسي 4*6 D375

--- ---

  كاميون دانگ فنگ كمپرسي 4*8 D375

--- ---

  کشنده داف XF 105

--- ---

قیمت انواع کامیونت

نام خودرو قیمت بازار (تومان) قیمت نمایندگی (تومان)

  پرسيکا 6 تن کمپرسی

--- ---

  پرسيکا 6 تن باری

--- ---

  پرسيکا 8 تن باری

--- ---

  کامیونت هیوندای - 6 تن

--- 352,000,000

  کامیونت هیوندای - 8 تن

--- 367,700,000

  کامیونت فاو تایگروی - 6 تن

--- ---

  کامیونت فاو تایگروی - 8 تن

--- ---

  کامیونت آرنا

--- ---

  کامیونت جک - 5.6 تن

--- ---

  کامیونت جک - 6 تن

--- ---

  کامیونت جک - 8 تن

--- ---

  ایسوزو 5 تن بدون کاربری

--- ---

  کامیونت ایسوزو (6 تن)

--- 410,000,000

  کامیونت ایسوزو کمپرسی (6 تن)

--- 470,000,000

  کامیونت ایسوزو (8.4 تن)

--- ---

  کامیونت ایسوزو کمپرسی (8.4 تن)

--- 450,000,000

  کامیونت الوند - 6 تن

--- ---

  کامیونت الوند - 8 تن

280,000,000 ---

  کامیونت 5.2 آمیکو - M5.2

--- ---

  کامیونت 6 آمیکو - EM6

--- ---

  کامیونت کاویان 6 تن

--- ---

  فوتون 5.4 تن

--- ---

  فوتون 6.5 تن

--- ---

  فوتون 6.5 تن . خوابدار

--- ---

  فوتون 8.5 تن

--- ---

قیمت انواع کامیون

نام خودرو قیمت بازار (تومان) قیمت نمایندگی (تومان)

  کامیون ایویکو - يوروكارگو

--- ---

  کشنده ایویکو - استراليس

--- ---

  کامیون ایسوزو 18 تن

--- ---

  کمپرسی ایسوزو 18 تن

--- ---

  کامیون ایسوزو 26 تن

--- ---

  کمپرسی ایسوزو 26 تن

--- ---

  کامیون کشنده فاو J6 - تک محور

--- ---

  کامیون کشنده فاو J6 - جفت محور

--- ---

  کامیون کمپرسی فاو

--- ---

  کامیون کشنده البرز تک - تیپ 2

--- ---

  کامیون کشنده البرز جفت - تیپ 3

--- ---

  کامیون کشنده اسکانیا - G400

--- ---

  کامیون کشنده اسکانیا - G410

--- ---

  کامیون کشنده اسکانیا - G440

--- ---

  کامیون کشنده اسکانیا - G460

--- ---

  کشنده کاوه - تک محور 420 KT

--- ---

  کشنده کاوه اتوماتیک - تک محور 480

--- ---

  کشنده دنیز

--- ---

  کشنده فوتون

740,000,000 820,960,000

  آریا . كمپرسي LK1924

--- ---

  کشنده آمیکو - تک محور

628,000,000 628,000,000

  کشنده کاویان K375T

--- ---

  کشنده JAC گالوپ . تک محور

--- ---

  کامیون بنز 1924 - تک محور باری

630,000,000 641,140,000

  کامیون بنز 1924 - تک محور کمپرسی

--- 645,210,000

  کامیون بنز 1924 - تک محور کمپرسی با اتاق بار

--- ---

  کامیون بنز 2624 - جفت محور باری

--- ---

  کامیون بنز 2624 - جفت محور کمپرسی

850,000,000 854,900,000

  بنز اکسور 1843

--- ---

  كاميون ولوو FM كشنده 2×4

--- ---

  كاميون ولوو FM460 6x4 باری

--- ---

  كاميون FMX 460 كمپرسی 6x4

--- ---

  کامیون کشنده ولوو FH 460

--- ---

  کامیون کشنده ولوو FH 480

--- ---

  کامیون کشنده ولوو FH 500

--- ---

  کامیون پریمیوم 380 باری (2×6)

--- ---

  کامیون کشنده رنو لندر

--- ---

  کامیون کشنده رنو پریمیوم 460

--- ---

  کامیون رنو کراکس 440 (4×6)

--- ---

  کامیون کشنده سی اند سی 460 اتوماتیک

--- ---

  کامیون کشنده سی اند سی 480 اتوماتیک

--- ---

  کامیون کشنده ماز بنز 440 تک محور

--- ---

  کامیون کشنده ماز بنز 440 جفت محور

--- ---

  كاميون دانگ فنگ R270 تك محور باري 2*4

--- ---

  كاميون دانگ فنگ جفت محور کشنده 4*6 - T375

--- ---

  كاميون دانگ فنگ جفت محور کشنده 2*4 - T375

--- ---

  كاميون دانگ فنگ كمپرسي تك محور

--- ---

  كاميون دانگ فنگ كمپرسي 4*6 D375

--- ---

  كاميون دانگ فنگ كمپرسي 4*8 D375

--- ---

  کشنده داف XF 105

--- ---


4.5 1 1 1 1 1 Votes 4.50 (1891 votes)

براساس کلمه کلیدی جستجو کنید

مطالب فنی و آموزشی

آخرین مطالب جدید شده
فیلم و دفترچه راهنمای آموزشی مشتری رانا
فیلم و دفترچه راهنمای آموزشی مشتری دنا پلاس
فیلم و دفترچه راهنمای آموزشی مشتری H30 Cross
دفترچه راهنمای رسمی کلیه محصولات ایران خودرو
راهنمای استفاده از پایه های رله در برق خودرو
نکات و ترفندهای رله در برق و الکترونیک خودرو
آموزش کامل تعمیرات سیستم تعلیق پراید + لیست عیب یابی تعلیق و جلوبندی
دستورالعمل رفع ایراد عدم انطباق کانکتور کیلومتر شمار تیبا2 و روشن شدن چراغ EBD بجای ABS
دستورالعمل رفع ایراد نفوذ آب به داخل CCN سمند مالتی پلکس
راهنمای کنترل و اصلاح پیکربندی سمند مالتی پلکس SMS
معرفی نودهای سیستم مالتی پلکس SMS سمند و سورن
راهنمای پیکربندی نوع ECU در خودرو Dena SMS MUX Bosch ME17
اصول عملکرد سیستم کروزکنترل ایران خودرو
راهنمای عیب یابی گیربکس اتوماتیک سوزوکی گرندویتارا با تست استال
راهنمای تعمیرات ECU زیمنس ریو
راهنمای تعریف کلید خودرو H30 Cross
بررسی سیستم های VVT و VIS در خودرو
منیفولد هوای ورودی متغییر
راهنمای تعمیرات گیربکس دوکلاچه اتوماتیک جک S5
Cisco Released New Open Source Security Tool to Find Security Vulnerabilities in Modern Cars
Vulnerability in Tesla Model S Let Hackers Clone The Car Key
ليست سرويس هاي دوره ای خودروهای تحت پوشش سایپا
راهنمای تعمیرات و سرویس تجهیزات الکتریکی پژو RD
روش رفع ایراد عدم عملکرد برف پاک کن در سیستم هوشمند CEC پژو پارس
معرفی سیستم ترمز ABS با مدل Bosch ABS8 و مدل TEVES MK70 پراید
معرفی قطعات EMS جدید SSAT سازه پویش سایپا X100 (پراید)
دستورالعمل شستشوی ریل سوخت وانت نیسان دوگانه سوز
اطلاعیه جابجایی سوکت های انژکتور در دسته سیم انژکتور جهت رفع ایراد MisFiring
مشکلات متداول کولر خودرو و دلایل آن ها
راهنمای تعمیرات سیستم خنک کاری موتور لیفان 820
راهنمای تعمیرات سیستم روغنکاری لیفان 820
راهنمای تعمیرات مکانیکی موتور لیفان 820
آخرین مطالب جدید شده
fn bb 0
rahro

آخرین آگهی ها

آموزشگاه فنی دنیای خودرو در سال ۱۳۸۳ بامجوز رسمی از سازمان ف ...
آموزشگاه فنی دنیای خودرو در سال ۱۳۸۳ بامجوز رسمی از سازمان ف ...
ریمپ تخصصی - برنامه ریزی و تعمیرات ایسیو - اصلاح محدودیت سرع ...
دوره های آموزشی تخصصی خودرو و دیاگ جی اسکن ...
تعمیرموتور وانواع گیربکس های کره ای،ژاپنی ،چینی و اروپایی ...
آموزش تخصصی تعمیرات کلیه ایسیو ها داخلی و خارجی و ماشین سنگی ...
آموزشگاه فنی دنیای خودرو در سال ۱۳۸۳ بامجوز رسمی از سازمان ف ...
آموزشگاه تخصصی فنون خودرو با سابقه 14 ساله خود در زمینه آموز ...
آموزشگاه تخصصی فنون خودرو با سابقه 14 ساله در زمینه آموزش دو ...
آموزشگاه فنی دنیای خودرو در سال ۱۳۸۳ بامجوز رسمی از سازمان ف ...
آموزشگاه فنی دنیای خودرو در سال ۱۳۸۳ بامجوز رسمی از سازمان ف ...
آموزشگاه فنی دنیای خودرو در سال ۱۳۸۳ بامجوز رسمی از سازمان ف ...
آموزشگاه فنی دنیای خودرو در سال ۱۳۸۳ بامجوز رسمی از سازمان ف ...
آموزش حرفه ای بازرَسی وکنترل بدنه اتومبیل ویژه کار ...
مجتمع مهارتهای نو دارای مجوز از سازمان فنی و حرفه ای با اراِ ...
فروش و نصب ردیاب خودرو dno برروی تمامی خودروهای ایرانی و ...